annonser
annons Funkis Travel
annons Novasis
annons Fröken Frida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Sation Assistans
annons Vivida Assistans
annons JAG
annons STIL
annons Humana Personlig assistans
annons Familjen
annons Maxia Care
annons Funkisgruppen
annons Assistansförmedling
annons Luna Care


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Senaste artiklar

Alla Assistanskolls artiklar sorterade efter datum eller efter nyckelord

Temaserier om personlig assistans

Det finns 906 artiklar i assistanskoll indelat i 59 temaserier.Länk till alla anordnare av personlig assistans i bokstavsordning och hur svarsvilliga anordnarna är i vår jämförelse.


PAtips.se
Personlig Assistans tips

Tystnadsplikt

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assistent?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftli­gen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och lämna ut uppgifter om en­skilda assistansberättigade, dennes familj eller vänner till obehöriga, till exempel din egen familj eller andra utomstående..

Läs mer på Personlig Assistans tips

Skicka sidan till: