annonser
annons Rehab Sation Assistans
annons Familjen
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care
annons Assistansförmedling
annons JAG
annons Vivida Assistans
annons Nordica Assistans
annons STIL


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Kollektivavtal och anställningsvillkor i personlig assistans

Jämför de olika kollektivavtal som finns inom personlig assistans. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i samtliga kollektivavtal.

Läs även våra guider arbeta som assistent och vad har assistenter i lön? och arbetstidslagstiftning

kfoKFO annons

Kompetensutveckling på arbetstid

Personliga assistenter, barnskötare och anställda inom hushållsnära tjänster får möjlighet att utbilda sig på arbetstid i ett projekt som drivs av KFO och Kommunal. Syftet med projektet är kompetensutveckling och trygghetsskapande åtgärder.
Läs mer om projektet ▸

Spana in höstens utbildningsprogram!

Höstens utbildningsprogram är fullmatat med intressanta kurser inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och mycket mer. Botanisera gärna bland utbildningarna på webben. Har du frågor om KFOs utbildningar, kontakta Camilla Andersson, utbildningsansvarig, 08-702 54 31 eller camilla.andersson@kfo.se.

KFOs utbildningar på webben ▸


Aktuella kollektivavtal

Avtal för Sveriges kommuner och Landsting/Arbetsgivarföreningen PACTA


Alla kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Artiklar med samma tema: (31)

TEMA - Kollektivavtal

Assistanskoll intervjuar assistansföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, assistansberättigade och personliga assistenter.  Läs även på på vår faktasida om anställningsvillkor och kollektivavtal, där finns svar finns på vad ett kollektivavtal innebär, vilka som finns i assistansbranschen och vad det innebär när kollektivavtal saknas.


FAKTA om kollektivavtal för personliga assistenter

 • Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om de anställningsvillkor som gäller. Kollektivavtalet gäller bland annat löner, lönesättning, regler för arbetstid/tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar samt annat parterna enats om.
 • Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter. Alla kollektivavtal har Kommunal som motpart.
 • Privata assistansföretag/kooperativ kan företrädas av följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivarföreningen - KFO, Kommunnära företagens samorganisation - KFS, Vårdföretagarna/Almega och PACTA.
 • Arbetsgivarföreningen KFO är den enda arbetsgivarorganisation som tar in assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
 • Arbetsgivarpart i kommunerna är Sveriges kommuner och landsting - SKL samt Arbetsgivarförbundet PACTA.
 • Privatavtalet, AB-P, (kallas ibland hängavtal) kan tecknas av assistansföretag/kooperativ eller egna arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivarorganisation.
 • När kollektivavtal saknas kan arbetsgivaren sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner) arbetsgivaren behöver heller inte betala OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att betala försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension. Alla anställda omfattas dock via Försäkringskassan av den lagstadgade socialförsäkringen som huvudsakligen finansieras via arbetsgivaravgiften.
 • När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen.
 • Läs mer om kollektivavtal: LO, Svenskt näringsliv
Kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Viktiga skillnader mellan kollektivavtalen

 • Lönehöjningar:
  KFO: Lönehöjning på 2,2 % eller 487 kr/mån utan individgaranti från 2016-09-01
  Vårdföretagarna: Lönehöjning på 2,2 % eller 487 kr/månad utan individgaranti från 2016-07-01
  KFS: Lönehöjning på 2,2 % eller lägst 2,83 kr/timme att fördela individuellt från 2016-11-01
  HÖK 16:Lönehöjning i kr/månad: 520 kr för 2016, lönehöjning 2017 och 2018 fastställs senare av parterna.
  PAN 16: Lönehöjning i kr/timme: 3,15 kr för 2016, lönehöjning 2017 och 2018 fastställs senare av parterna.
 • Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
  KFO: 40 tim
  KFS: 40 tim
  Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
  HÖK 16: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
  PAN 16 - personlig assistent: 40 tim
  PAN 16 - anhörigvårdare: 48 tim
 • Semesterdagar och semestertillägg
  KFO: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
  Vårdföretagarna: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
  KFS: 25 dagar
  HÖK 16: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
  Semestertillägg 0,605 %
  PAN 16: 25 dagar
 • Lägstalöner:
  KFO: 18 398 kr/mån och 106,97 kr/tim
  Vårdföretagarna: 17 948 kr/mån och 104,35 kr/tim
  KFS: 106,97 kr/tim
  HÖK 16: 18 398 kr/månad (Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)
  PAN 16: 111,50 kr/tim (Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  KFS: 14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
  Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
  KFO: 14 dagar.
  PAN 16: 1 månad

Avsteg från Arbetstidslagen (ATL)

Kollektivavtalen medger ett antal undantag från Arbetstidslagen. Det finns tex begränsningsperioder (upp till 12 månader) som arbetstiden kan fördelas inom. Rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Det går även att göra avsteg från dygnsvile- och veckovilereglerna vid oförutsedda händelser och vid resor under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet efteråt.

Läs mer: FAKTA om Arbetstidslagstiftning och undantag i kollektivavtal och läs intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal

Anställningsformer och uppsägningsregler

 • Tillsvidareanställningar (fasta tjänster): Finns i kollektivavtalen HÖK 16, PAN 16, KFO, Vårdföretagarna. Uppsägningstiden är minst en månad, och stiger med ökat antal tjänsteår (utom i PAN då den alltid är en månad). Uppsägning får ske endast om det finns "saklig grund" vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar": Finns i kollektivavtalen med KFO, Vårdföretagarna, KFS och PAN 16. Uppsägning vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar) kan ske om brukaren inte längre anlitar företaget eller avlider eller på grund av "särskilda skäl". Särskilda skäl kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet och säkerhet" eller "att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar tillsammans".
 • Provanställning: Tillsvidare och visstidsanställningar kan inledas med en provanställning på upp till sex månader, därefter avgör båda parter om den ska övergå i en tillsvidare eller visstidsanställning.
 • Timanställningar: Förekommer då arbetet är tillfälligt pga att ordinarie assistent är sjuk eller ledig. Då betalas normalt timlön ut tillsammans med semesterersättning direkt.
 • För arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd, (LAS). Läs även om LAS på Wikipedia. Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar" är då inte tillåtna, visstidsanställningar ska gälla till ett visst datum. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är minst en månad och stiger med antal tjänsteår till maximalt sex månader vid tio års anställning. En tillsvidareanställd kan inte sägas upp utan saklig grund, vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • För assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller anställnings- och uppsägningsvillkor enligt det kollektivavtal den egna arbetsgivaren tecknat med exempelvis Arbetsgivarföreningen KFO. Om den egna arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete eftersom assistenterna arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Då kan arbetsgivaren/arbetstagaren utan orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är minst en månad, om assistenten arbetat i minst fem respektive tio år är uppsägningstiden två respektive tre månader.

Kollektivavtal sida vid sida

Arbetstider, uppsägningstider, storlek på kostnadsersättningar och anställningsformer jämförs i de kollektivavtal som finns för personliga assistenter. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i alla avtal.

OBS! kollektivavtalstabellen uppdaterades senast 2017-11-02

KFO

Vård-
företagarna

KFS

SKL/PACTA

HÖK-avtalet

SKL/PACTA

PAN - avtalet personlig assistent

SKL/PACTA

PAN - avtalet
anhörigvårdare

AB-P

PAN-P

Huvudavtal

Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO 2016-09-01 - 2017-08-31

Kommunal - Vårdföretagarna 2016-07-01 - 2017-06-30

Kommunal - KFS 2016-11-01 - 2017-10-31

HÖK 16, Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor
2016-05-01 - 2019-04-30

PAN 16, Överenskommelse om lön och anställnings-villkor för personlig assistent och anhörigvårdare 2016-05-01 - 2019-04-30

PAN 16, Överenskommelse om lön och anställnings-villkor för personlig assistent och anhörigvårdare 2016-05-01 - 2019-04-30

Följer HÖK-avtalet Följer PAN-avtalet
Tilläggsavtal - - -

Allmänna bestämmelser - AB 16

Bilaga D med särskilda bestämmelser vid anställning i personalpool

Bilaga J med särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

-
Vilka är med/omfattas

KFO har ca 500 kooperativ, privata företag och egna arbetsgivare, som medlemmar.

136 av dessa listas på Assistanskoll

Vårdföretagarna har ca 250 privata företag som medlemmar

106 av dessa listas på Assistanskoll

KFS har ca 30 privata företag som medlemmar

9 av dessa listas på Assistanskoll

Tillsvidareanställda assistenter i kommunerna. Tillsvidare och visstidsanställda assistenter i företag/kooperativ
i PACTA samt visstidsanställda
assistenter i kommunerna.
sex av dessa listas på Assistanskoll

Assistenter som lever i hushållsgemenskap med brukaren i kommuner samt i företag/ kooperativ i PACTA .
sex av dessa listas på Assistanskoll

Anordnare/egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
fyra anordnare listas på Assistanskoll

Anordnare/ egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
en anordnare listas på Assistanskoll
OBS! Inga nya PAN-P-avtal tecknas längre.
Giltighetstid 2016-09-01
- 2017-08-31
2016-07-01
- 2017-06-30
2016-11-01
- 2017-10-31
2016-05-01
- 2019-04-30
2016-05-01
- 2019-04-30
2016-05-01
- 2019-04-30
2016-05-01
- 2019-04-30
2016-05-01
- 2019-04-30
Lägstalön

18 398 kr/mån och 106,97 kr/tim

17 948 kr/mån och 104,35 kr/tim

106,97 kr/tim

18 398 kr/mån

(Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)


111,50 kr/tim

(Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)

111,50 kr/tim

(Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)

18 398 kr/mån

(Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)
Se PAN-
avtalet för personliga assistenter respektive anhörig
vårdare
Anställnings-
former

Avtalet KFO - Kommunal har visstids och tillsvidare-anställningar

Avtalet Kommunal - Vårdföretagarna

l har visstids och tillsvidare-anställningar

Avtalet Kommunal - KFS har enbart visstids-anställningar

HÖK 16 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar

PAN 16 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar

Anhörigvårdare i PAN 16 har enbart visstids-anställningar Enbart tillsvidare-anställningar Både visstids och tillsvidare-anställningar
Villkor för anhörigassistenter

Inga skillnader

Anhörigassistenter behöver inte följa Arbetstidslagen Anhörig-assistenter kan ha 50 timmar anhörig-beredskap/mån (ersätts med jourersättning) utöver ordinarie arbetstid

Gäller ej anhörigassistenter

Gäller ej anhörigassistenter Gäller enbart anhörigassistenter. De behöver ej följa Arbetstidslagen, har upp till 48 timmars arbetsvecka och får OB och jour inbakat i timlönen. Gäller ej anhörigassistenter
Semesterdagar/år

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar (enligt semesterlagen)

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

25 (enligt semesterlagen) 25 (enligt semesterlagen) 25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Se PAN-avtalet
Semestertillägg (tillägg i % av månadslönen) 0,8 % för månadsanställda 0,6 % för månadsanställda 0,605 % 0,605 % Se PAN-avtalet
Uppsägningstid vid visstidsanställning 14 dagar 14 dagar förutom
när den assistans-berättigade avlider eller läggs in på sjukhus då det är 1 månad
14 dagar upp till
två mån. anställning
därefter 1 månad
inga visstidsanställda 1 mån både för tillsvidare- och visstidsanställda 1 mån inga visstids-anställda Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 48 tim 40 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg 40 tim 40 tim 40 tim 38,25 tim
(i vissa kommuner 37 tim)
40 tim 48 tim 38,25 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid natt 40 tim 40 tim 40 tim 34,20 tim 40 tim 48 tim 34,20 tim Se PAN-avtalet
Jourersättning vardag 34,49 kr 27,52 kr 31,17 kr 29,2 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 58,4 % av timlön 17,80 kr/tim

0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 29,2 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 58,4 % av timlön Se PAN-avtalet
Jourersättning helg/natt 69,09 kr 55,11 kr 62,30 kr 100 % mer än vardag 100 % mer än vardag 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 100 % än för vardag Se PAN-
avtalet
Beredskaps-ersättning vardag 15,54 kr 10.55 kr 15,59 kr

14 % av timlön upp till 150 tim/mån, därefter 27,7 % av timlön

0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)

14 % av timlön upp till 150 tim/mån, därefter 27,7 % av timlön

Se PAN-
avtalet
Beredskaps-ersättning helg/natt 30,66 kr 21.09 kr 31,17 kr 100 % mer än för vardag 0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 100 % än för vardag Se PAN-avtalet
Avsättning till avtalspension
(både timlön, semesterlön, OB, jour och övertids-ersättning är pensionsgrundande)
För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer KFO-LO avtalet För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer
Avtalspension SAF - LO
För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF - LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL Se PAN-avtalet
OB-kväll (19-22 vardagar) 20,55 kr 20,63 kr

20,76 kr

21,00 kr
21,00 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 21,00 kr Se PAN-
avtalet
OB-natt (22-06 vardagar) 41,43 kr

41,62 kr

41,54 kr 44,40 kr
44,40 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 44,40 kr Se PAN-
avtalet
OB-helg (fre 19 -mån 07) 51,10 kr 51,34 kr 50,63 kr 51,90 kr 51,90 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 51,90 kr Se PAN-avtalet
OB-storhelg (jul, nyår, påsk, pingst, midsommar) 102,35 kr 102,77 kr 101,21 kr 101,50 kr
(22.00–06.00 natt mot storhelg är OB 121,80 kr)
101,50 kr
(22.00–06.00 natt mot storhelg är OB 121,80 kr)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 101,50 kr
(22.00–06.00 natt mot storhelg är OB 121,80)
Se PAN-
avtalet
Ersättning vid övertidsarbete Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 De två första timmarna därefter × 2,39 Heltidmånad-slön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Heltidmånads-lön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40 Ordinarie timlön × 2 (semester-
ersättning inkluderat)
Ordinarie timlön De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 därefter × 2,40 Se PAN-
avtalet
Ersättning vid fyllnadstidsarbete (när deltidsarbetande arbetar upp till heltid) Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Månadslön/3,5
× arbetstiden/ vecka
Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Ordinarie timlön Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Se PAN-
avtalet

Kommentarer till jämförelsen av kollektivavtal

 • Källor till informationen ovan är kollektivavtalen, uppgifter om medellöner från KFS och KFO samt uppgifter om antal assistenter från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL, Sveriges kommuner och landsting.
 • I alla avtal finns det möjlighet att göra undantag från Arbetstidslagen, ATL. Anhörigvårdare i PAN avtalet omfattas dock inte av ATL.
 • För anhörigvårdare i PAN ska man ta hänsyn hur arbetsiden är förlagd (Obekväm arbetstid ) när timlönen sätts.
 • Observera att enskilda assistansföretag/kooperativ kan ha mer generösa villkor för sina anställda än villkoren i kollektivavtalet.

Skicka sidan till: