annonser
annons STIL
annons Primass
annons Assistansförmedling
annons A-Assistans
annons Vivida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Linne Assistans
annons Humana Personlig assistansannons Humana Personlig assistans tracking
annons Särnmark Assistans AB
annons Nära AB
annons LaVita Assistans AB
annons Saxerna Omsorg
annons JAG
annons Rehab Sation Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

Nedan finns en lista på de anordnare som har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

I december 2012 blev Socialstyrelsen klar med prövningen av assistansanordnare med pågående verksamhet, då hade det kommit in 1469 ansökningar att bedriva personlig assistans. Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Anordnare som beviljats tillstånd att bedriva personlig assistans finns i IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd (Välj LSS 9:2p i Lagrum)

I listan finns även ett antal kommuner, alla kommuner finns dock inte med eftersom de inte måste vara med i tillståndslistan

Artiklar med samma tema: (26)

TEMA - Tillståndsplikt och tillsyn inom assistans

Sedan 1 Januari 2010 har Socialstyrelsen ansvar för all tillsyn av LSS. Från den 1 januari 2011 blir personlig assistans tillståndspliktig och föremål för tillsyn av Socialstyrelsen. Assistansanordnare ska då uppfylla vissa tillståndskrav och egna anordnare ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Lista på 951 anordnare med tillstånd hos IVO
(Uppdaterad 2015-03-17)

1-A | B | C | D-E | F | G-H| I-J | K | L | M | N | O-P | Q-S | T | U-V

Skicka sidan till: