annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care
annons Rehab Sation Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans
annons JAG
annons STIL
annons Backup
annons Vivida Assistans
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"

Regeringen uppmanar i regleringsbrevet för 2016 Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Försäkringskassan ska samtidigt fortsätta analysera antalet assistansberättigade och assistanstimmar, dubbelassistans nämns särskilt.

Artiklar med samma tema: (202)

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas. Ett ingående minuträknande sker vid bedömningarna. Läs intervjuer med alla som berörs av detta.

Den något drastiska formuleringen finns på första sidan i Socialdepartementets regleringsbrev till Försäkringskassan inför 2016, där det sägs: Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Försäkringskassan får också i uppdrag att analysera utvecklingen av antalet personer och beviljade timmar i assistansersättningen. Analys ska göras av regionala skillnader, ålders/könsskillnader och hur ofta två eller fler assistenter arbetar och skälen till detta. Uppdraget ska delredovisas 1 juni 2016 och slutredovisas 1 februari 2017.

Regeringens uppmaning kommer samtidigt som Försäkrings­kassan sagt att de vill normera andra personliga behov på samma sätt som de tidigare gjort med grundläggande behov. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har samtidigt sagt att de vill standardisera de behov som assistans kan beviljas för.


Vidare läsning


Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan inför 2016

Therese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”

ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"

Funktionshinderpolitik: Nya målet: Bryt utvecklingen inom assistansen

Skicka sidan till: