annonser
annons Rehab Sation Assistans
annons STIL
annons Maxia Care
annons Backup
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons JAG
annons Nordica Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna

Kostnaden för statlig assistansersättning tros de kommande åren bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit. Anledningen är minskat antal assistansberättigade.

Artiklar med samma tema: (23)

TEMA - Statistik om personlig assistans

Hur många har fått personlig assistans sedan 1994, vad har genomsnittet av assistanstimmar varit och vilken typ av anordnare har valts? Vilka ägargrupper av assistanföretag finns i branschen? Vi har samlat siffror på vår sida Statistik om personlig assistans.

Färre assistansberättigade får nu Försäkringskassan att skriva ner utgiftsprognoserna för assistansersättningen i en ny rapport (sid 20-23). Under 2016 hade i genomsnitt 15917 personer statlig assistansersättning. Det är en minskning med 1,5 procent jämfört med 2015. Antalet assistansberättigade minskar i samtliga personkretsar men mest i personkrets tre.

Utgifterna för assistansersättning beräknas öka från 21,8 miljarder 2016 till 28,6 miljarder 2021. Ökningen drivs av att antalet assistanstimmar/person och månad väntas fortsätta öka och att schablonbeloppet höjs.


Läs rapporten:
Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016–2021 (sid 20-23 om assistansersättning)

Skicka sidan till: