annonser
annons Familjen
annons JAG
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Vivida Assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Nordica Assistans
annons Maxia Care
annons STIL
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Vad har personliga assistenter i lön?

Vår guide använder sig av statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Läs även våra guider arbeta som assistent och jämför kollektivavtal

mynthög

SCB:s lönestatistik

Sedan 20 maj 2015 finns kategorin Personliga assistenter i yrkeskoden 5343 i Statistiska Centralbyråns, SCB: s lönestatistik. Lönerna kan jämföras dels för kommunalt anställda och dels privat anställda samt för alla. I kategorin Personliga assistenter 5343 ryms yrkesbeteckningarna ”Personlig assistent”, ”Handikappassistent”, ”Handikappvårdare”, Ledsagare” och ”ADL-assistent”.

I kategorin personliga assistenter finns 83 400 anställda, 60 000 kvinnor och 23 400 män (2015).

Som grund för SCB:s statistik ligger dels löneuppgifter från alla anställda i kommunerna, här finns alltså ingen felmarginal. När det gäller de privata görs ett urval som representerar alla privatanställda. Insamlandet sker av SCB i samarbete med Medlingsinstitutet.

Eftersom motsvarande löneuppgifter för personliga assistenter inte finns för åren innan 2014 kan uppgifterna inte jämföras bakåt i SCB:s statistik. Läs mer om hur lönestrukturstatistiken för privat sektor görs och läs vår intervju med SCB:

Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestati
stik”

Länkar till SCB:s jämförelsetabeller

Medellöner i kommunal och privat sektor

För gruppen personliga assistenter i kommunal sektor var den genomsnittliga grundmånadslönen 22 100 kr/mån (sep 2015)

Privat anställda personliga assistenter ligger något högre med en grundmånadslönen på 22 800 kr/månad (sep 2015)

Medeltimlönen för privat anställda assistenter var 136,30 kr/tim (sep 2015)

Löneskillnader mellan privat och kommunal sektor (sep 2015)

Privat anställda
totalt
Kommunalt anställda
totalt
Grundmånadslön/
Grundtimlön


22 800
kr/mån)

136,30 kr/tim
22 100 kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön inkl OB

25 500
kr/mån

150,20 kr/tim
25 900
kr/mån
Grundtimlön inkl OB, Jour/Beredskap + övriga förmåner 156,40
kr/tim


Löneskillnader mellan kvinnor/män

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i gruppen personliga assistenter är relativt små. I privat sektor är grundtimlönen 135,80 kr för kvinnor jämfört med 137,70 för män. Grundmånadslönen i privat sektor är 22 700 kr för kvinnor och 23 100 kr för män.

I kommunal sektor har kvinnor en högre månadslön på 22 200 jämfört med männens 21 500 kr.

Löneskillnader mellan kvinnor/män (sep 2015)

Privat anställda
kvinnor
(34 700 personer)

Privat anställda
män
(15 400 personer)
Kommunalt anställda
kvinnor
kr/mån
Kommunalt anställda
män
kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön/


22 700
kr/mån

135,80 kr/tim
23 100
kr/mån

137,70 kr/tim
22 200 kr/mån 21 500 kr/mån
Timlön/Månadslön inkl OB
25 600 Kr/mån

149,50 kr/tim

26 100 kr/mån

151,90 kr/tim
26 000 kr/mån 25 700 kr/mån
Timlön inkl OB, Jour/Beredskap
+ övriga förmåner

155,70 kr/tim

155,70 kr/tim


Löneskillnader mellan åldersgrupper

I kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen 19 600 i åldersgruppen 18-24 år för att sedan stiga successivt till 23 200 i åldern 55 -59 år. I privat sektor är grundmånadslönen 21 500 i åldern 18-24 år och stiger till 23 600 i åldern 65-66 år. Grundtimlönen i privat sektor är 128,20 i åldern 18-24 år och stiger successivt till 139,90 kr i åldern 45-49 år, därefter stagnerar den till skillnad mot kommunalt anställda assistenter.

Löneskillnader mellan olika åldersgrupper (sep 2015)

Åldersgrupp
(antal)
Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)

Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor Grundmånadslön Kommunalt anställda män
18-24 år
21 500 kr/mån

128,20 kr/tim

(12 000 personer)
19 600 kr/mån 21 300 kr/mån

126,80 kr/tim
21 800 kr/mån

131,30 kr/tim
19 600 kr/mån 19 400 kr/mån
25-29 år
22 400 kr/mån

131,40 kr/tim

(8 900 personer)
20 700 kr/mån 22 400 kr/mån

131,70 kr/tim
22 400 kr/mån

130,60 kr/tim
20 800 kr/mån 20 400 kr/mån
30-34 år
22 400 kr/mån

134,70 kr/tim

(7000 personer)
21 600 kr/mån 22 400 kr/mån

134,40 kr/tim
22 400 kr/mån

135,60 kr/tim
21 700 kr/mån 21 400 kr/mån
35-39 år
23 500 kr/mån

140,00 kr/tim

(6 100 personer)
22 400 kr/mån 23 300 kr/mån

138,50 kr/tim
24 000 kr/mån

143,30 kr/tim
22 400 kr/mån 22 200 kr/mån
40-44 år

23 500 kr/mån

139,60 kr/tim

(6 500 personer)

22 700 kr/mån 23 300 kr/mån

138,80 kr/tim
24 000 kr/mån

141,40 kr/tim
22 800 kr/mån 22 400 kr/mån
45-49 år 23 500 kr/mån

139,90 kr/tim

(7000 personer)
22 900 kr/mån 23 400 kr/mån

139,40 kr/tim
23 700 kr/mån

141,30 kr/tim
23 000 kr/mån 22 600 kr/mån
50-54 år 23 500 kr/mån

139,60 kr/tim

(6 600 personer)
23 100 kr/mån 23 400 kr/mån

139,10 kr/tim
23 700 kr/mån

140,70 kr/tim
23 200 kr/mån 22 600 kr/mån
55-59 år 23 500 kr/mån

139,60 kr/tim

(4 600 personer)
23 200 kr/mån 23 400 kr/mån

139,10 kr/tim
23 600 kr/mån

140,50 kr/tim
23 300 kr/mån 22 800 kr/mån
60-64 år 23 500 kr/mån

140,40 kr/tim

(3 500 personer)
23 200 kr/mån 23 400 kr/mån

140,50 kr/tim
23 600 kr/mån

140,20 kr/tim
23 300 kr/mån 22 600 kr/mån
65-66 år 23 600 kr/mån

140,10 kr/tim

(800 personer)
23 200 kr/mån 23 600 kr/mån

141,40 kr/tim
23 600 kr/mån

138,60 kr/tim
23 300 kr/mån 22 600 kr/mån


Löneskillnader mellan geografiska områden

SCB redovisar löneskillnader mellan regionerna i den så kallade NUTS-indelningen. För kommunal sektor varierar den genomsnittliga månadslönen från 21 500 i Östra Mellansverige upp till 22 500 i Småland med öarna. I privat sektor är det något större skillnader, Grundmånadslönen i privat sektor varierar från 23 700 i Norra Mellansverige till 22 200 i Östra Mellansverige. Grundtimlönen varierar från Övre Norrland med 139,30 kr till Östra Mellansverige med 131,60 kr .

Löneskillnader mellan olika geografiska områden (sep 2015)

Geografiskt område Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor

Grundmånadslön Kommunalt anställda män
Stockholm 23 200 kr/mån

139,40 kr/tim
22 100 kr/mån 23 000 kr/mån

138,70 kr/tim
23 500 kr/mån

142,00 kr/tim
22 300 kr/mån 21 600 kr/mån
Östra Mellansverige 22 200 kr/mån

131,60 kr/tim
21 500 kr/mån 22 200 kr/mån

131,50 kr/tim
22 400 kr/mån

131,90 kr/tim
21 00 kr/mån 20 800 kr/mån
Småland med öarna 23 000 kr/mån

139,90 kr/tim
22 500 kr/mån 23 100 kr/mån

139,60 kr/tim
22 900 kr/mån

140,60 kr/tim
22 700 kr/mån 22 000 kr/mån
Sydsverige 23 200 kr/mån

137,00 kr/tim
22 000 kr/mån 23 000 kr/mån

135,70 kr/tim
23 500 kr/mån

139,70 kr/tim
22 200 kr/mån 21 500 kr/mån
Västsverige 22 900 kr/mån

136,70 kr/tim
22 200 kr/mån 22 900 kr/mån

136,80 kr/tim
22 900 kr/mån

136,30 kr/tim
22 400 kr/mån 21 500 kr/mån
Norra Mellansverige 23 700 kr/mån

140,90 kr/tim
22 300 kr/mån 23 400 kr/mån

140,20 kr/tim
24 000 kr/mån

142,20 kr/tim
22 400 kr/mån 21 900 kr/mån
Mellersta Norrland 22 400 kr/mån

134,30 kr/tim
22 100 kr/mån 22 400 kr/mån

134,70 kr/tim
22 300 kr/mån

133,00 kr/tim
22 200 kr/mån 21 800 kr/mån
Övre Norrland 23 500 kr/mån

139,30 kr/tim
22 000 kr/mån 23 200 kr/mån

137,40 kr/tim
24 100 kr/mån

142,90 kr/tim
22 200 kr/mån 21 500 kr/mån


Medellön är inte allt - Se skillnader mellan kollektivavtal

Det finns flera skillnader mellan de olika kollektivavtal som finns i branschen. Nedan kan du se skillnader i veckoarbetstid, semesterdagar, semestertillägg, lägstalön, OB/Jour/Beredskapsersättningar mellan kollektivavtalen från Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Kommunnära företag i samverkan, KFS och HÖK 16 och PAN 16-avtalen som gäller för kommunalt anställda. Läs mer på vår sida om kollektivavtal

Veckoarbetstid
KFO: 40 tim
KFS: 40 tim
Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
HÖK 16: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
PAN 16 - personlig assistent: 40 tim
PAN 16 - anhörigvårdare: 48 tim

Semesterdagar och semestertillägg
KFO: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
Vårdföretagarna: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
KFS: 25 dagar
HÖK 16: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
Semestertillägg 0,605 %
PAN 16: 25 dagar

Lägstalöner:
KFO: 18 398 kr/mån och 106,97 kr/tim
Vårdföretagarna: 17 948 kr/mån och 104,35 kr/tim
KFS: 106,97 kr/tim
HÖK 16: 18 398 kr/månad (Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)
PAN 16: 111,50 kr/tim (Lägstalön från 2017-05-01 och 2018-05-01 fastställs senare av parterna)

Ersättning för obekväm arbetstid
KFO: kväll 20,55 kr, natt 41,43 kr, helg 51,10 kr storhelg 102,35 kr
KFS: kväll 20,76 kr, natt 41,54 kr, helg 50,63 kr storhelg 101,21 kr
Vårdföretagarna: kväll 20,63 kr, natt 41,62 kr, helg 51,34 kr, storhelg 102,77 kr
HÖK 16: kväll 21,00 kr, natt 44,40 kr, helg 51,90 kr, storhelg 101,50 kr. (Natt storhelg 121,80 kr)
PAN 16- personlig assistent: kväll 21,00 kr, natt 44,40 kr, helg 51,90 kr, storhelg 101,50 kr. (Natt storhelg 121,80 kr)
PAN 16- anhörigvårdare: OB-ersättning ska vara inbakad i timlönen

Jourersättning
KFO: Dag: 34,49 kr
Helg/natt: 69,09 kr
KFS: Dag: 31,17 kr
Helg/natt: 62,30 kr
Vårdföretagarna: Dag: 27,52 kr
Helg/natt: 55,11 kr
HÖK 16: 29,2 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 58,4 % av timlön (Helg/natt 100 % mer)
PAN 16- personlig assistent: 17,80 kr/tim (Helg/natt 100 % mer)
PAN 16-anhörigvårdare: jourersättning ska vara inbakad i timlönen

Beredskapsersättning
KFO: Dag: 15,54 kr
Helg/natt: 30,66 kr
KFS: Dag: 15,59 kr
Helg/natt: 31,17 kr
Vårdföretagarna: Dag: 10,55 kr
Helg/natt: 21,09 kr
HÖK 16: 14 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 27,7 % av timlön (Helg/natt 100 % mer)
PAN 16- personlig assistent: Finns ej
PAN 16- anhörigvårdare: jourersättning ska vara inbakad i timlönen

Lönehöjningar i senaste kollektivavtal:
KFO: Lönehöjning på 2,2 %, lägst 487 kr/mån utan individgaranti från 2017-09-01
Vårdföretagarna: Lönehöjning på 2,2 % eller 487 kr/månad utan individgaranti från 2016-07-01
KFS: Lönehöjning på 2,2 % eller lägst 2,83 kr/timme att fördela individuellt från 2016-11-01
HÖK 16:Lönehöjning i kr/månad: 520 kr för 2016, lönehöjning 2017 och 2018 fastställs senare av parterna.
PAN 16: Lönehöjning i kr/timme: 3,15 kr för 2016, lönehöjning 2017 och 2018 fastställs senare av parterna.


Om kollektivavtal saknas

En arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal kan sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner). Arbetsgivaren behöver då inte heller betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension.

Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren även följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen. Se fakta om anställningsvillkor och kollektivavtal.

Individuell lönesättning

De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning. Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni har olika arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning, kompetens och utveckling - även om alla har samma yrkestitel. Om lönen sätts individuellt finns ingen individgaranti, dvs det finns ingen minsta möjliga summa som du får i löneökning. I stället är det dina arbetsresultat som ska styra.

De anställdas individuella förmågor ska bedömas av arbetsgivaren som kan använda sig av s k individuella bedömningsfaktorer. Bedömningarna är per definition subjektiva; det som mäts är den lönesättande chefens upplevelse av de anställdas beteenden och personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga osv. Denna chefslönesättning är själva kärnan i individuell lönesättning och som samtidigt gör frågan kontroversiell.

Läs mer om individuell lönesättning och frågor/svar från Kommunal, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO

Kolla din OB-ersättning

I vår guide OB-ersättning för personliga assistenter kan du som assistent kolla vilken OB-ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag. Du kan även jämföra OB-ersättningen i de olika kollektivavtal som finns i personlig assistans. Det kan vara praktiskt när du tex planerar hur och när du ska arbeta eller ska välja mellan olika anställningar.

Till guiden: OB-ersättning för personliga assistenter

Vill du räkna ut din lön för en hel månad:


Lite fakta om löner för personliga assistenter

  • Nivån på assistansersättningen styr till stor del löneutvecklingen. Ersättningen betalas ut per assistanstimme med ett belopp som bestäms av Socialdepartementet, beloppet är 288 kr (2016).
  • Sedan 2015 räknas assistansersättningen upp med 1,4 % per år. Se intervju med den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 2014 och den tidigare borgerliga regeringen. Detta har lett till stark kritik eftersom ökningen inte täcker avtalade löneökningar i kollektivavtalen.
  • Det finns inga tvingande regler om hur mycket som måste gå till assistentens lön. Det som går till löner kan variera beroende på hur mycket pengar assistansanordnaren använder till utbildning, administration, omkostnader och vinstuttag.
  • Den assistansberättigade kan beviljas förhöjd assistansersättning (12 procent högre än ordinarie) för att kunna ge högre lön till assistenter med särskild kompetens eller arbetsledarfunktion. Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 207-208)
  • Tidigare var vårdbiträdeslönen riktmärke, och schablonen räknades upp med tanken att 87 % skulle gå till assistentens lönekostnader och 13 % till övriga kostnader. Försäkringskassan gav då ett förslag till regeringen som tog beslut. Systemet fick dock så småningom kritik för att tappa kontakt med de löner som gäller i verkligheten, se intervju med Försäkringskassan


Jämförelse med medellöner i Assistanskolls jämförelse

Medellönen enligt SCB för privata anordnare var i september 2015 136,30 kr/timme. I september 2015 var medellönen i Assistanskolls jämförelsetjänst 134 kr/timme exklusive semesterersättning. (hos 68 anordnare som uppdaterade sina profiler mellan maj och februari )

Vi bedömer att lönenivåerna i SCB och Assistanskolls jämförelsetjänst stämmer relativt bra överens. Siffrorna i Assistanskoll bör ligga något lägre eftersom alla inte har helt uppdaterade siffror.


Personliga assistenter jämfört med andra yrkesgrupper

Genomsnittlig grundtimlön (sep 2015) för alla arbetare i privat sektor var 149,90 kr/tim jämfört med 136,30 kr/tim för personliga assistenter. Som jämförelse hade barnskötare 128,70 kr/tim, vårdbiträden 129,40, kassapersonal 130,30, renhållnings/återvinningsarbetare 146,10 kr/tim och brandmän 173,20 kr/tim. Jämför gärna fler yrken i privat sektor.

Genomsnittlig grundmånadslön (sep 2015) för alla yrken i kommunal sektor var 26 900 kr/mån jämfört med 21 600 kr/mån för personliga assistenter. Som jämförelse hade vårdbiträden 20 600 kr/mån, vårdare/boendestödjare 23 100 kr/mån, trädgårdsanläggare 24 200 kr/mån och brandmän 29 500 kr/mån. Jämför gärna fler yrken i i kommunal sektor.


Sysselsättningsgrad hos assistenter

SCB: s statistik visar att sysselsättningsgraden (sep 2015) i kommunal sektor i genomsnitt är 70 %, av en heltid (71 % för kvinnor och 67 % för män). SCB har inte publicerat motsvarande siffror för privat sektor.

Skicka sidan till: