Assistanskoll http://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav” http://assistanskoll.se/20160818-Almedalen-2016-Gisslansituation-funktionshinderrorelsen-foresla-besparingskrav.html Thu, 18 Aug 2016 16:14:59 GMT Funk i P1 - "Välkommen till husarresten" http://assistanskoll.se/20160817-Funk-P1-Velkommen-till-husarresten.html Wed, 17 Aug 2016 20:40:25 GMT Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd” http://assistanskoll.se/20160810-Nina-Muhonen-Viktigt-assistenterna-professionell-attityd.html Tue, 16 Aug 2016 14:47:11 GMT Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen” http://assistanskoll.se/20160726-Altermark-statsvetare-Regeringen-skapat-kostnadsutvecklingen.html Wed, 10 Aug 2016 16:45:13 GMT Almedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg” http://assistanskoll.se/20160719-Almedalen-2016-Avvecklingen-assistansen-sker-inte-lengre-smyg.html Thu, 21 Jul 2016 08:47:12 GMT Almedalen 2016 – ”Kostnaderna flyttas till kommuner och anhöriga” http://assistanskoll.se/20160715-Almedalen-2016-Kostnaderna-flyttas-till-kommuner-och-anhoriga.html Thu, 21 Jul 2016 08:50:05 GMT Bengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’ http://assistanskoll.se/20160708-Bengt-Westerberg-Direktiven-den-nya-LSS-utredningen-maste-forendras.html Fri, 08 Jul 2016 00:26:15 GMT IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR http://assistanskoll.se/20160702-Replik-fran-IfA-mot-Camilla-Skold-SSR.html Sat, 02 Jul 2016 12:20:55 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar” http://assistanskoll.se/20160630-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Politikerna-setta-sig-in-forutsettningar.html Thu, 30 Jun 2016 14:37:20 GMT Vad säger oppositionen om regeringens politik? http://assistanskoll.se/20160628-Vad-seger-oppositionen-om-regeringens-politik.html Fri, 08 Jul 2016 00:27:11 GMT Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet” http://assistanskoll.se/20160627-Camilla-Skold-SSR-Regeringen-missar-chansen-reformen-legitimitet.html Mon, 27 Jun 2016 16:53:43 GMT "Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning" http://assistanskoll.se/20160625-Jag-borjar-tro-man-ser-atergang-till-institutioner-en-losning.html Mon, 27 Jun 2016 11:10:08 GMT Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven” http://assistanskoll.se/20160620-Lennart-Axelsson-Socialdemokraterna-Ni-leser-helften-direktiven.html Mon, 20 Jun 2016 23:39:56 GMT Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd http://assistanskoll.se/20160619-Sju-55-granskade-assistansforetag-miste-sitt-tillstand.html Mon, 20 Jun 2016 15:47:04 GMT Regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet http://assistanskoll.se/20160618-Regeringen-vill-kunna-endra-schablonbeloppet.html Sun, 19 Jun 2016 00:00:48 GMT Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” http://assistanskoll.se/20160615-Blomberg-del-bryta-utvecklingen-assistanstimmar.html Wed, 15 Jun 2016 12:00:05 GMT Sök bland Arbetsförmedlingens platsannonser http://assistanskoll.se/20160613-Sok-bland-Arbetsformedlingens-platsannonser.html Mon, 13 Jun 2016 14:22:17 GMT Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov” http://assistanskoll.se/20160609-Forsekringskassan-Svanholm-egenvard-inte-grundleggande.html Mon, 13 Jun 2016 12:18:51 GMT Att rekrytera personliga assistenter http://assistanskoll.se/Att-rekrytera-personliga-assistenter.html Mon, 13 Jun 2016 11:46:25 GMT Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg http://assistanskoll.se/20160605-Debatt-mellan-Asa-Regner-och-Bengt-Westerberg.html Mon, 06 Jun 2016 10:18:57 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster” http://assistanskoll.se/20160602-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Vi-har-inget-emot-man-granskar-foretag-med-extremt-hoga-vinster.html Thu, 02 Jun 2016 14:22:29 GMT Försäkringskassan analyserar... http://assistanskoll.se/20160601-Forsekringskassan-analyserar.html Thu, 02 Jun 2016 00:58:50 GMT Rapport från Bengt Westerberg http://assistanskoll.se/20160531-Rapport-fran-Bengt-Westerberg.html Thu, 09 Jun 2016 14:05:27 GMT Bengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans http://assistanskoll.se/20160531-Bengt-Westerberg-Stoppa-smygavvecklingen-personlig-assistans.html Wed, 01 Jun 2016 22:04:11 GMT Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade” http://assistanskoll.se/20160529-Vilhelm-Ekensteen-Direktiven-ser-ut-regeringens-drapslag-mot-svart-funktionshindrade.html Tue, 31 May 2016 00:32:29 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen” http://assistanskoll.se/20160527-Hanna-Kauppi-KFO-Hardare-ton-en-ventat-nya-LSS-utredningen.html Fri, 27 May 2016 22:37:46 GMT LSS-utredningen har presenterats http://assistanskoll.se/20160526-LSS-utredningen-har-presenterats.html Fri, 27 May 2016 22:50:50 GMT Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans http://assistanskoll.se/20160526-Kommunal-vill-se-stora-forendringar-personlig-assistans.html Thu, 26 May 2016 17:44:50 GMT Löneguide för assistenter uppdaterad http://assistanskoll.se/20160525-Loneguiden-er-uppdaterad.html Wed, 25 May 2016 23:46:42 GMT Demonstration utanför Försäkringskassan http://assistanskoll.se/20160524-Demonstration-utanfor-Forsekringskassan.html Tue, 24 May 2016 23:18:58 GMT "Sverige bryter mot FN-konventionen" http://assistanskoll.se/20160523-Sverige-bryter-mot-FN-konventionen.html Mon, 23 May 2016 23:29:22 GMT Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler” http://assistanskoll.se/20160517-Kristdemokraterna-Emma-Henriksson-Regeringen-oroveckande-signaler.html Wed, 18 May 2016 12:27:50 GMT "Valfriheten i assistansen är hotad" http://assistanskoll.se/20160512-Valfriheten-assistansen-er-hotad.html Fri, 27 May 2016 21:11:28 GMT Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår” http://assistanskoll.se/20160511-Migrationsverket-koper-boenden-stod-funktionsnedsatta.html Wed, 11 May 2016 14:50:57 GMT Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart” http://assistanskoll.se/20160509-Forsekringskassan-huvudsyfte-gora-vinst-blir-behovet-kontroll-uppenbart.html Mon, 09 May 2016 10:41:26 GMT Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal http://assistanskoll.se/20160505-Nytt-kollektivtal-mellan-SKLPacta-och-Kommunal.html Thu, 05 May 2016 21:16:33 GMT Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar” http://assistanskoll.se/20160504-Kommunal-Avtalet-SKL-ger-22-riktmerke-assistenternas-loneokningar.html Wed, 04 May 2016 12:06:58 GMT Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda http://assistanskoll.se/20160503-Studie-visar-assistansanvendare-blivit-mer-nojda.html Wed, 04 May 2016 09:15:36 GMT Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag” http://assistanskoll.se/20160426-Monica-Svanholm-Forsekringskassan-Rimligt-anta-forendrad-rettspraxis-okat-antalet-avslag.html Tue, 26 Apr 2016 15:52:41 GMT Trine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen” http://assistanskoll.se/20160425-Trine-Nyberg-mamma-Hilda-11-ar-redsla-nya-rettspraxisen.html Mon, 25 Apr 2016 00:15:10 GMT Assistansföretag med stora vinster ska granskas http://assistanskoll.se/20160423-Assistansforetag-med-stora-vinster-ska-granskas.html Sat, 23 Apr 2016 15:40:48 GMT Birgitta Målsäter, Försäkringskassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare” http://assistanskoll.se/20160422-Birgitta-Malseter-Forsekringskassan-kunde-inte-agerat-snabbare.html Wed, 18 May 2016 12:37:37 GMT Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut” http://assistanskoll.se/20160420-Forsekringskassan--Lemnad-assistans-korrekt-forsent-betalas-ut.html Wed, 27 Apr 2016 21:13:56 GMT Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd” http://assistanskoll.se/20160413-kassan-Assistansersettning-beviljas-asylsokande-uppehallstillstand.html Tue, 26 Apr 2016 21:37:00 GMT Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre http://assistanskoll.se/20160411-Antalet-assistanstimmar-per-person-okar-inte-lengre.html Mon, 09 May 2016 15:23:00 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent” http://assistanskoll.se/20160406-Cecilia-Blanck-JAG-inte-betala-assistansersettning-rekningen-sent.html Wed, 20 Apr 2016 10:20:25 GMT Senaste statistik om tvåårsomprövningarna http://assistanskoll.se/20160405-Senaste-statistik-om-tvaarsomprovningarna.html Thu, 07 Apr 2016 12:38:05 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015” http://assistanskoll.se/20160330-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Forsekringskassan-information-leckor-2015.html Wed, 18 May 2016 12:40:16 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistansberättigade hade varit på sin plats” http://assistanskoll.se/20160329-Hanna-Kauppi-KFO-En-ursekt-plats.html Wed, 18 May 2016 12:30:46 GMT Finland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistanstimmar som täcker behovet” http://assistanskoll.se/20160323-Finland-Elina-Akaan-Penttile-Det-er-svart-assistanstimmar-tecker-behovet.html Thu, 24 Mar 2016 10:14:42 GMT Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet http://assistanskoll.se/20160322-Svar-fran-Asa-Regner-om-regleringsbrevet.html Wed, 23 Mar 2016 14:35:49 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte” http://assistanskoll.se/20160318-Flyckt-Socialstyrelsen-Viktigt-tydlig-linje-frivilligt-inte.html Tue, 29 Mar 2016 15:03:29 GMT Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden http://assistanskoll.se/20160318-Statlig-utredare-vill-begrensa-vinster-velferden.html Fri, 18 Mar 2016 16:20:02 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp” http://assistanskoll.se/20160316-Kauppi-KFO-Manadsvis-mojligheten-tillempa-forhojt-timbelopp.html Wed, 16 Mar 2016 10:01:27 GMT Första assistansbolaget på börsen http://assistanskoll.se/20160315-Forsta-assistansbolaget-borsen.html Tue, 15 Mar 2016 17:14:15 GMT Så införs efterskottsbetalning http://assistanskoll.se/20160309-Sa-infors-efterskottsbetalning.html Wed, 27 Apr 2016 21:16:55 GMT Birgitta Målsäter, Försäkringskassan - ”Ytterligare en anställd är polisanmäld” http://assistanskoll.se/20160308-Birgitta-Malseter-Forsekringskassan-Ytterligare-en-anstelld-er-polisanmeld.html Wed, 09 Mar 2016 10:41:03 GMT Dokument visar hur en assistent mutas http://assistanskoll.se/20160307-Dokument-DN-visar-hur-en-assistent-mutas.html Mon, 07 Mar 2016 10:45:39 GMT Regeringen försvarar regleringsbrevet http://assistanskoll.se/20160302-Regeringen-svarar-kritik-om-regleringsbrevet.html Thu, 03 Mar 2016 14:31:20 GMT Bengt Westerberg - "Dags för ny funktionshinderreform" http://assistanskoll.se/20160229-Bengt-Westerberg-Dags-ny-funktionshinderreform.html Tue, 03 May 2016 14:03:12 GMT Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen” http://assistanskoll.se/20160225-Stefan-Vylder-Regeringen-domare-over-LSS-lagstiftningen.html Thu, 25 Feb 2016 14:49:24 GMT Tyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna” http://assistanskoll.se/20160224-Tyskland-Corina-Zolle-Manga-er-redda-lemna-skyddade-miljoerna-institutionerna.html Mon, 29 Feb 2016 12:26:46 GMT Anordna din egen assistans http://assistanskoll.se/20160223-Anordna-din-egen-assistans.html Tue, 23 Feb 2016 22:10:53 GMT Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen” http://assistanskoll.se/20160217-Erik-Ward-jurist-Regeringen-asidosetter-lagstiftningen.html Wed, 17 Feb 2016 09:44:20 GMT Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut” http://assistanskoll.se/20160211-Forsekringskassan-allvarligt-sekretessbelagda-uppgifter-lemnats-ut.html Mon, 07 Mar 2016 10:52:00 GMT Platsannonser på Assistanskoll http://assistanskoll.se/20160210-Platsannonser-Assistanskoll.html Mon, 07 Mar 2016 11:54:16 GMT Nästan 70 % får avslag på nyansökan av assistansersättning http://assistanskoll.se/20160208-Nestan-70-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Tue, 09 Feb 2016 11:12:14 GMT Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller” http://assistanskoll.se/20160205-Vilhelm-Ekensteen-IfA-Regeringen-seger-nuvarande-lagstiftning-inte-geller.html Fri, 05 Feb 2016 09:33:34 GMT "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" http://assistanskoll.se/20160204-Bryt-utvecklingen-antalet-assistanstimmar.html Fri, 05 Feb 2016 00:19:21 GMT Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad” http://assistanskoll.se/20160125-Blomberg-IGNE-Tolkning-psykiska-funktioner-behovsbedomningen-komplicerad.html Mon, 25 Jan 2016 11:01:29 GMT Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader http://assistanskoll.se/20160121-Rapport-fran-SKL-om-kommunernas-assistanskostnader.html Sun, 31 Jan 2016 13:50:07 GMT Centerpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans” http://assistanskoll.se/20160121-Centerpartiet-Lodenius-blockoverskridande-uppgorelse-assistans.html Thu, 21 Jan 2016 10:38:31 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats” http://assistanskoll.se/20160118-Holmbom-Synen-assistansberettigade-och-assistanstimmar-forendrats.html Wed, 20 Jan 2016 12:09:23 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat” http://assistanskoll.se/20160115-Holmbom-naturliga-orsaker-assistansberettigade-assistanstimmar-okat.html Fri, 15 Jan 2016 11:12:47 GMT Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning” http://assistanskoll.se/20160111-Forsekringskassan-definierar-Psykisk-funktionsnedsettning.html Mon, 18 Jan 2016 10:55:14 GMT Thomas Juneborg, talesperson VIMPA – ”Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016” http://assistanskoll.se/20160108-Thomas-Juneborg-VIMPA-Det-ser-inte-bra-ut-assistansen-infor-2016.html Fri, 08 Jan 2016 10:51:10 GMT Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem” http://assistanskoll.se/20151229-Tideman-professor-Svenska-sjelvgodheten-stort-problem.html Sun, 03 Jan 2016 19:36:49 GMT Finansministern svarar på kritiken http://assistanskoll.se/20151221-Finansministern-svarar-kritiken.html Wed, 23 Dec 2015 18:58:38 GMT Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov” http://assistanskoll.se/20151221-Karlberg-Forsekringskassan-rimlighetsbedomningar-personliga-behov.html Mon, 21 Dec 2015 14:09:58 GMT Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket” http://assistanskoll.se/20151217-Grunden-Mikael-Ahman-angrip-drivkrafterna-assistansfusket.html Mon, 18 Jan 2016 12:47:49 GMT