Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Bengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen” https://assistanskoll.se/20161018-Bengt-Elmen-Jag-vill-paverka-alla-egna-rorelsen.html Tue, 18 Oct 2016 22:08:28 GMT Debatt om assistans dras till sin spets https://assistanskoll.se/20161015-Debatt-om-assistans-dras-till-sin-spets.html Mon, 17 Oct 2016 19:45:51 GMT Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall https://assistanskoll.se/20161012-Indragen-assistans-kan-orsakat-dodsfall.html Wed, 12 Oct 2016 23:46:13 GMT Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst https://assistanskoll.se/20161006-Liberalerna-ger-mest-Sverigedemokraterna-minst.html Mon, 10 Oct 2016 13:29:58 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20161006-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Thu, 06 Oct 2016 10:07:31 GMT Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna” https://assistanskoll.se/20161005-Baudin-Ordforande-Kommunal-upprekningen-foljer-loneokningarna.html Thu, 06 Oct 2016 13:50:12 GMT "Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna" https://assistanskoll.se/20161003-Regeringen-strevar-efter-senka-kostnaderna.html Tue, 04 Oct 2016 11:41:25 GMT Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut” https://assistanskoll.se/20160928-Wenche-Willumsen-Jag-sorjer-var-kamp-aldrig-tar-slut.html Thu, 29 Sep 2016 12:41:45 GMT Nytt avtal mellan Kommunal och KFO https://assistanskoll.se/20160928-Nytt-avtal-mellan-Kommunal-och-KFO.html Thu, 29 Sep 2016 14:24:45 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner” https://assistanskoll.se/20160926-Hanna-Kauppi-KFO-Anordnare-bor-buffert-tva-manadsloner.html Tue, 27 Sep 2016 14:47:22 GMT Avhandling om sexualitet och assistans https://assistanskoll.se/20160923-Avhandling-om-sexualitet-och-assistans.html Fri, 23 Sep 2016 16:57:07 GMT Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige” https://assistanskoll.se/20160921-Almedalen-2016-Hoga-forventningar-Sverige.html Thu, 22 Sep 2016 16:59:39 GMT Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 % https://assistanskoll.se/20160920-Schablonbeloppet-med-enbart-105-2017.html Wed, 28 Sep 2016 15:00:38 GMT Nu införs efterskottsbetalning https://assistanskoll.se/20160920-Nu-infors-efterskottsbetalning.html Tue, 20 Sep 2016 10:10:46 GMT Med lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute https://assistanskoll.se/20160919-Med-lagen-verktyg-Nystartat-projekt-Independent-Living-Institute.html Mon, 19 Sep 2016 23:35:08 GMT Åsa Regner svarar på kritik om personlig assistans https://assistanskoll.se/20160915-Asa-Regner-svarar-kritik-om-personlig-assistans.html Tue, 20 Sep 2016 11:04:11 GMT Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna https://assistanskoll.se/20160913-Nytt-avtal-mellan-Kommunal-och-Vardforetagarna.html Wed, 28 Sep 2016 20:42:12 GMT Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund” https://assistanskoll.se/20160912-Vilhelm-Ekensteen-IfA-Samtalet-fors-vralande-over-en-avgrund.html Mon, 12 Sep 2016 10:23:05 GMT Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu” https://assistanskoll.se/20160908-Henrik-Petren-RBU-Det-finns-en-kris-och-pagar-nu.html Thu, 08 Sep 2016 10:30:23 GMT Thomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år” https://assistanskoll.se/20160907-Juneborg-assistansen-kommunaliserad-om-fem-sex-ar.html Wed, 07 Sep 2016 10:46:46 GMT "Det finns ingen kris i assistansen" https://assistanskoll.se/20160906-Det-finns-ingen-kris-assistansen.html Wed, 07 Sep 2016 12:40:54 GMT Interpellationsdebatt om personlig assistans https://assistanskoll.se/20160904-Interpellationsdebatt-om-personlig-assistans.html Mon, 05 Sep 2016 10:34:40 GMT Kommunal utlyser nyanställningsblockad https://assistanskoll.se/20160901-Kommunal-utlyser-nyanstellningsblockad-privata-foretag.html Thu, 01 Sep 2016 16:53:25 GMT Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning” https://assistanskoll.se/20160829-Almedalen-2016-Det-star-ingenstans-ferre-assistansersettning.html Thu, 01 Sep 2016 15:43:59 GMT Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav” https://assistanskoll.se/20160818-Almedalen-2016-Gisslansituation-funktionshinderrorelsen-foresla-besparingskrav.html Tue, 30 Aug 2016 18:52:02 GMT Funk i P1 - "Välkommen till husarresten" https://assistanskoll.se/20160817-Funk-P1-Velkommen-till-husarresten.html Wed, 17 Aug 2016 20:40:25 GMT Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd” https://assistanskoll.se/20160810-Nina-Muhonen-Viktigt-assistenterna-professionell-attityd.html Tue, 16 Aug 2016 14:47:11 GMT Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen” https://assistanskoll.se/20160726-Altermark-statsvetare-Regeringen-skapat-kostnadsutvecklingen.html Wed, 10 Aug 2016 16:45:13 GMT Almedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg” https://assistanskoll.se/20160719-Almedalen-2016-Avvecklingen-assistansen-sker-inte-lengre-smyg.html Thu, 21 Jul 2016 08:47:12 GMT Almedalen 2016 – ”Kostnaderna flyttas till kommuner och anhöriga” https://assistanskoll.se/20160715-Almedalen-2016-Kostnaderna-flyttas-till-kommuner-och-anhoriga.html Tue, 30 Aug 2016 15:06:09 GMT Bengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’ https://assistanskoll.se/20160708-Bengt-Westerberg-Direktiven-den-nya-LSS-utredningen-maste-forendras.html Fri, 08 Jul 2016 00:26:15 GMT IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR https://assistanskoll.se/20160702-Replik-fran-IfA-mot-Camilla-Skold-SSR.html Tue, 30 Aug 2016 11:07:07 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar” https://assistanskoll.se/20160630-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Politikerna-setta-sig-in-forutsettningar.html Thu, 30 Jun 2016 14:37:20 GMT Vad säger oppositionen om regeringens politik? https://assistanskoll.se/20160628-Vad-seger-oppositionen-om-regeringens-politik.html Fri, 08 Jul 2016 00:27:11 GMT Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet” https://assistanskoll.se/20160627-Camilla-Skold-SSR-Regeringen-missar-chansen-reformen-legitimitet.html Mon, 27 Jun 2016 16:53:43 GMT "Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning" https://assistanskoll.se/20160625-Jag-borjar-tro-man-ser-atergang-till-institutioner-en-losning.html Mon, 27 Jun 2016 11:10:08 GMT Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven” https://assistanskoll.se/20160620-Lennart-Axelsson-Socialdemokraterna-Ni-leser-helften-direktiven.html Mon, 20 Jun 2016 23:39:56 GMT Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd https://assistanskoll.se/20160619-Sju-55-granskade-assistansforetag-miste-sitt-tillstand.html Mon, 20 Jun 2016 15:47:04 GMT Regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet https://assistanskoll.se/20160618-Regeringen-vill-kunna-endra-schablonbeloppet.html Sun, 19 Jun 2016 00:00:48 GMT Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” https://assistanskoll.se/20160615-Blomberg-del-bryta-utvecklingen-assistanstimmar.html Wed, 15 Jun 2016 12:00:05 GMT Sök bland Arbetsförmedlingens platsannonser https://assistanskoll.se/20160613-Sok-bland-Arbetsformedlingens-platsannonser.html Mon, 13 Jun 2016 14:22:17 GMT Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20160609-Forsekringskassan-Svanholm-egenvard-inte-grundleggande.html Mon, 13 Jun 2016 12:18:51 GMT Att rekrytera personliga assistenter https://assistanskoll.se/Att-rekrytera-personliga-assistenter.html Mon, 13 Jun 2016 11:46:25 GMT Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg https://assistanskoll.se/20160605-Debatt-mellan-Asa-Regner-och-Bengt-Westerberg.html Tue, 04 Oct 2016 15:36:44 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster” https://assistanskoll.se/20160602-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Vi-har-inget-emot-man-granskar-foretag-med-extremt-hoga-vinster.html Thu, 02 Jun 2016 14:22:29 GMT Försäkringskassan analyserar... https://assistanskoll.se/20160601-Forsekringskassan-analyserar.html Thu, 02 Jun 2016 00:58:50 GMT Rapport från Bengt Westerberg https://assistanskoll.se/20160531-Rapport-fran-Bengt-Westerberg.html Thu, 09 Jun 2016 14:05:27 GMT Bengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans https://assistanskoll.se/20160531-Bengt-Westerberg-Stoppa-smygavvecklingen-personlig-assistans.html Wed, 01 Jun 2016 22:04:11 GMT Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade” https://assistanskoll.se/20160529-Vilhelm-Ekensteen-Direktiven-ser-ut-regeringens-drapslag-mot-svart-funktionshindrade.html Tue, 31 May 2016 00:32:29 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen” https://assistanskoll.se/20160527-Hanna-Kauppi-KFO-Hardare-ton-en-ventat-nya-LSS-utredningen.html Fri, 27 May 2016 22:37:46 GMT LSS-utredningen har presenterats https://assistanskoll.se/20160526-LSS-utredningen-har-presenterats.html Fri, 27 May 2016 22:50:50 GMT Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans https://assistanskoll.se/20160526-Kommunal-vill-se-stora-forendringar-personlig-assistans.html Thu, 26 May 2016 17:44:50 GMT Löneguide för assistenter uppdaterad https://assistanskoll.se/20160525-Loneguiden-er-uppdaterad.html Wed, 25 May 2016 23:46:42 GMT Demonstration utanför Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20160524-Demonstration-utanfor-Forsekringskassan.html Tue, 24 May 2016 23:18:58 GMT "Sverige bryter mot FN-konventionen" https://assistanskoll.se/20160523-Sverige-bryter-mot-FN-konventionen.html Mon, 23 May 2016 23:29:22 GMT Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler” https://assistanskoll.se/20160517-Kristdemokraterna-Emma-Henriksson-Regeringen-oroveckande-signaler.html Wed, 18 May 2016 12:27:50 GMT "Valfriheten i assistansen är hotad" https://assistanskoll.se/20160512-Valfriheten-assistansen-er-hotad.html Fri, 27 May 2016 21:11:28 GMT Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår” https://assistanskoll.se/20160511-Migrationsverket-koper-boenden-stod-funktionsnedsatta.html Wed, 11 May 2016 14:50:57 GMT Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart” https://assistanskoll.se/20160509-Forsekringskassan-huvudsyfte-gora-vinst-blir-behovet-kontroll-uppenbart.html Mon, 09 May 2016 10:41:26 GMT Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal https://assistanskoll.se/20160505-Nytt-kollektivtal-mellan-SKLPacta-och-Kommunal.html Thu, 05 May 2016 21:16:33 GMT Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar” https://assistanskoll.se/20160504-Kommunal-Avtalet-SKL-ger-22-riktmerke-assistenternas-loneokningar.html Wed, 04 May 2016 12:06:58 GMT Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda https://assistanskoll.se/20160503-Studie-visar-assistansanvendare-blivit-mer-nojda.html Wed, 04 May 2016 09:15:36 GMT Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag” https://assistanskoll.se/20160426-Monica-Svanholm-Forsekringskassan-Rimligt-anta-forendrad-rettspraxis-okat-antalet-avslag.html Tue, 26 Apr 2016 15:52:41 GMT Trine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen” https://assistanskoll.se/20160425-Trine-Nyberg-mamma-Hilda-11-ar-redsla-nya-rettspraxisen.html Mon, 25 Apr 2016 00:15:10 GMT Assistansföretag med stora vinster ska granskas https://assistanskoll.se/20160423-Assistansforetag-med-stora-vinster-ska-granskas.html Sat, 23 Apr 2016 15:40:48 GMT Birgitta Målsäter, Försäkringskassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare” https://assistanskoll.se/20160422-Birgitta-Malseter-Forsekringskassan-kunde-inte-agerat-snabbare.html Wed, 18 May 2016 12:37:37 GMT Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut” https://assistanskoll.se/20160420-Forsekringskassan--Lemnad-assistans-korrekt-forsent-betalas-ut.html Wed, 27 Apr 2016 21:13:56 GMT Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd” https://assistanskoll.se/20160413-kassan-Assistansersettning-beviljas-asylsokande-uppehallstillstand.html Tue, 26 Apr 2016 21:37:00 GMT Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre https://assistanskoll.se/20160411-Antalet-assistanstimmar-per-person-okar-inte-lengre.html Mon, 09 May 2016 15:23:00 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent” https://assistanskoll.se/20160406-Cecilia-Blanck-JAG-inte-betala-assistansersettning-rekningen-sent.html Wed, 20 Apr 2016 10:20:25 GMT Senaste statistik om tvåårsomprövningarna https://assistanskoll.se/20160405-Senaste-statistik-om-tvaarsomprovningarna.html Thu, 07 Apr 2016 12:38:05 GMT Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015” https://assistanskoll.se/20160330-Helena-Sjolander-Vardforetagarna-Forsekringskassan-information-leckor-2015.html Wed, 18 May 2016 12:40:16 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistansberättigade hade varit på sin plats” https://assistanskoll.se/20160329-Hanna-Kauppi-KFO-En-ursekt-plats.html Wed, 18 May 2016 12:30:46 GMT Finland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistanstimmar som täcker behovet” https://assistanskoll.se/20160323-Finland-Elina-Akaan-Penttile-Det-er-svart-assistanstimmar-tecker-behovet.html Thu, 24 Mar 2016 10:14:42 GMT Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet https://assistanskoll.se/20160322-Svar-fran-Asa-Regner-om-regleringsbrevet.html Wed, 23 Mar 2016 14:35:49 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte” https://assistanskoll.se/20160318-Flyckt-Socialstyrelsen-Viktigt-tydlig-linje-frivilligt-inte.html Tue, 29 Mar 2016 15:03:29 GMT Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden https://assistanskoll.se/20160318-Statlig-utredare-vill-begrensa-vinster-velferden.html Fri, 18 Mar 2016 16:20:02 GMT Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp” https://assistanskoll.se/20160316-Kauppi-KFO-Manadsvis-mojligheten-tillempa-forhojt-timbelopp.html Wed, 16 Mar 2016 10:01:27 GMT Första assistansbolaget på börsen https://assistanskoll.se/20160315-Forsta-assistansbolaget-borsen.html Tue, 15 Mar 2016 17:14:15 GMT Så införs efterskottsbetalning https://assistanskoll.se/20160309-Sa-infors-efterskottsbetalning.html Wed, 27 Apr 2016 21:16:55 GMT