Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Riksdagsseminarium om personlig assistans https://assistanskoll.se/20170428-Riksdagsseminarium-om-personlig-assistans.html Fri, 28 Apr 2017 15:49:28 GMT Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll” https://assistanskoll.se/20170426-Stig-Svensson-Socialdepartementet-vinstdrivande-foretag-hard-kontroll.html Thu, 27 Apr 2017 10:59:12 GMT Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt” https://assistanskoll.se/20170426-Jimmy-Loord-Kristdemokraterna-Det-sker-er-skamligt-land-vart.html Wed, 26 Apr 2017 17:51:25 GMT Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20170425-Nestan-9-10-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Wed, 26 Apr 2017 22:33:59 GMT Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor” https://assistanskoll.se/20170420-Susanne-Berg-Fel-gruppnormer-goda-levnadsvillkor.html Tue, 25 Apr 2017 14:05:24 GMT Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess” https://assistanskoll.se/20170414-Jonas-Franksson-assistansanvendare-De-senaste-10-aren-varit-stendigt-pagaende-nedskerningsprocess.html Fri, 14 Apr 2017 14:04:58 GMT Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner” https://assistanskoll.se/20170411-Henriksson-Socialutskottet-Ersettningen-lag-valfriheten-forsvinner.html Tue, 11 Apr 2017 09:29:37 GMT Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner” https://assistanskoll.se/20170410-Handikappforbundens-huvudmannaskap-best-LSS-intentioner.html Mon, 10 Apr 2017 16:56:06 GMT Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer” https://assistanskoll.se/20170406-Henrik-Petren-RBU-Vi-maste-fortsetta-beretta-vad-hender.html Thu, 06 Apr 2017 19:47:54 GMT Regeringen utreder assistansmarknaden https://assistanskoll.se/20170404-Regeringen-utreder-assistansmarknaden.html Wed, 05 Apr 2017 22:13:47 GMT Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" https://assistanskoll.se/20170331-Stefan-Lofven-majoriteten-dem-soker-nytt-beviljat.html Fri, 31 Mar 2017 10:59:21 GMT Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen” https://assistanskoll.se/20170330-Forsekringskassan-Axelsson-avslag-beror-domarna-Forvaltningsdomstolen.html Thu, 30 Mar 2017 08:34:39 GMT Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare” https://assistanskoll.se/20170328-Kolhed-alternativa-fakta-fran-ministrar-och-utredare.html Tue, 28 Mar 2017 11:07:34 GMT "Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?" https://assistanskoll.se/20170327-Vem-ska-foretreda-oss-Om-vi-inte-kan.html Mon, 27 Mar 2017 14:08:34 GMT Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början” https://assistanskoll.se/20170323-Viktoria-assistansanvendare-gungigt-borjan.html Thu, 23 Mar 2017 18:13:04 GMT 8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20170322-8-10-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Wed, 22 Mar 2017 22:52:19 GMT Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället” https://assistanskoll.se/20170321-Vilhelm-Ekensteen-Att-backa-tillbaka-vore-skam-samhellet.html Sun, 26 Mar 2017 17:14:11 GMT Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt https://assistanskoll.se/20170318-Antalet-assistansberettigade-assistanstimmar-minskar.html Mon, 20 Mar 2017 11:21:21 GMT Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket” https://assistanskoll.se/20170317-Falk-Forsekringskassans-kontrollenhet-Expertmetoden-fusket.html Mon, 20 Mar 2017 19:38:19 GMT Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall” https://assistanskoll.se/20170316-Falk-Forsekringskassan-Kriminaliteten-simulantfall-utnyttjandefall.html Thu, 16 Mar 2017 21:35:19 GMT Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär” https://assistanskoll.se/20170314-Karlsson-LSShandleggare-inte-bevilja-assistans-vid-sondmatning.html Tue, 14 Mar 2017 11:46:52 GMT Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen https://assistanskoll.se/20170306-Fragan-om-egenvard-veg-till-Hogsta-Forvaltningsdomstolen.html Sun, 12 Mar 2017 13:36:18 GMT Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare” https://assistanskoll.se/20170227-Tuva-Lund-ordforande-Botkyrka-Sverige-aldrig-varit-rikare.html Thu, 09 Mar 2017 14:19:04 GMT Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare https://assistanskoll.se/20170221-Bengt-Westerberg-svarar-Desiree-Pethrus-LSS-utredare.html Tue, 21 Feb 2017 09:32:31 GMT Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar” https://assistanskoll.se/20170220-Hanna-Kauppi-KFO-anordnare-grensen-finns-inte-uthallighet-kvar.html Mon, 20 Feb 2017 11:19:00 GMT "Assistansfusket" tas upp i Svenska Dagbladet https://assistanskoll.se/20170215-Assistansfusket-tas-upp-Svenska-Dagbladet.html Sun, 26 Feb 2017 22:08:05 GMT Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara” https://assistanskoll.se/20170213-Desiree-Pethrus-syvende-sist-politike-beslutar-kostnadsutvecklingen.html Tue, 21 Feb 2017 21:01:45 GMT Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har” https://assistanskoll.se/20170212-Desiree-Pethrus-malet-velja-fritt-konflikt-andra-mal-lagstiftningen.html Tue, 14 Feb 2017 11:57:28 GMT Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS https://assistanskoll.se/20170211-Handikappforbunden-gor-parallellutredning-LSS.html Sat, 11 Feb 2017 21:13:08 GMT Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans” https://assistanskoll.se/20170210-Ola-Hegg-Nyneshamn-oklart-samhellet-erbjuda-forlorat-assistans.html Fri, 10 Feb 2017 19:49:42 GMT Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning https://assistanskoll.se/20170202-Rapport-fran-Forsekringskassan-tyder-vendning.html Fri, 03 Feb 2017 12:29:24 GMT Utfrågning om assistansens kostnadsutveckling https://assistanskoll.se/20170202-Utfragning-om-assistans-Socialutskottet.html Thu, 02 Feb 2017 22:54:37 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna” https://assistanskoll.se/20170130-Bengt-Eliasson-Liberalerna-Regeringen-krever-besparingar-utan-reda-konsekvenserna.html Mon, 30 Jan 2017 18:01:05 GMT Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige https://assistanskoll.se/20170129-Trettio-ar-sedan-assistans-kom-till-Sverige.html Mon, 30 Jan 2017 09:34:09 GMT Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér https://assistanskoll.se/20170125-Interpellationsdebatt-mellan-Bengt-Eliasson-och-Asa-Regner.html Thu, 26 Jan 2017 15:21:05 GMT Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna https://assistanskoll.se/20170120-Ferre-assistansberettigade-senker-utgiftsprognoserna.html Sat, 21 Jan 2017 16:28:50 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp” https://assistanskoll.se/20170118-Karlsson-IfA-assistansberettigade-beroende-anhorigas-vilja.html Wed, 18 Jan 2017 10:54:04 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus” https://assistanskoll.se/20170116-BlanckJAG-Hoppas-inte-grannlender-er-forebild-Desiree.html Wed, 18 Jan 2017 01:53:35 GMT Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar” https://assistanskoll.se/20170108-Pelle-Kolhed-expert-LSSutredningen-Hittills-jag-deltagit-mote-tre-timmar.html Tue, 10 Jan 2017 15:53:56 GMT HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp https://assistanskoll.se/20161230-HFD-dom-ger-kommuner-rett-setta-legre-timbelopp.html Wed, 11 Jan 2017 22:10:45 GMT LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter https://assistanskoll.se/20161230-LSS-utredaren-vill-se-ferre-anhoriga-assistenter.html Mon, 02 Jan 2017 19:33:58 GMT Försäkringskassans regleringsbrev 2017 https://assistanskoll.se/20161221-Regleringsbrevet-till-Forsekringskassan-2017.html Wed, 01 Feb 2017 11:13:05 GMT Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar” https://assistanskoll.se/20161221-Agdalen-ISF-Regeringen-stellning-domarnas-effekter-onskar.html Wed, 21 Dec 2016 00:28:46 GMT Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar” https://assistanskoll.se/20161221-Agdalen-ISF-tydligt-vad-huvudmennen-bekostar.html Thu, 20 Apr 2017 11:03:44 GMT ISF uppmanar regeringen att ta ställning https://assistanskoll.se/20161215-ISF-uppmanar-regeringen-stellning.html Thu, 15 Dec 2016 16:08:22 GMT Emma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan” https://assistanskoll.se/20161215-Henriksson-Socialutskottet-egenvard-uppfylla-regeringens-onskan.html Thu, 15 Dec 2016 09:10:31 GMT Rädslan sprider sig https://assistanskoll.se/20161214-Redslan-sprider-sig.html Wed, 14 Dec 2016 20:13:04 GMT Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20161214-Barbro-Lewin-funktionshinderforskare-Goda-levnadsvillkor-ska-anvendas-even-vid-bedomning-grundleggande-behov.html Wed, 14 Dec 2016 09:26:20 GMT Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar” https://assistanskoll.se/20161212-Lidbeck-Neuroforbundet-Kvalitet-dimridaer-doljer-nedskerningar.html Tue, 13 Dec 2016 00:06:30 GMT Artikelserie i Dagens samhälle https://assistanskoll.se/20161212-Artikelserie-Dagens-samhelle.html Mon, 12 Dec 2016 23:30:21 GMT Lagförslag om meddelarskydd https://assistanskoll.se/20161208-Lagforslag-om-meddelarskydd.html Thu, 08 Dec 2016 09:44:43 GMT Färre har assistansersättning https://assistanskoll.se/20161205-Antalet-assistansberettigade-minskar.html Sat, 18 Mar 2017 21:52:13 GMT Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt” https://assistanskoll.se/20161205-Lidbeck-Ordforande-Neuroforbundet-Dodsfallet-vendpunkt.html Mon, 05 Dec 2016 15:33:14 GMT Landsomfattande demonstrationer https://assistanskoll.se/20161204-Landsomfattande-demonstrationer.html Mon, 05 Dec 2016 10:39:27 GMT Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet” https://assistanskoll.se/20161201-Strimbold-JAG-Goda-levnadsvillkor-enbart-insatsernas-kvalitet.html Thu, 01 Dec 2016 12:13:40 GMT Backar regeringen? https://assistanskoll.se/20161128-Backar-regeringen.html Tue, 29 Nov 2016 09:05:11 GMT Carl Schlyter, Miljöpartiet – ”Visa lite hjärta!” https://assistanskoll.se/20161123-Carl-Schlyter-Miljopartiet-Visa-lite-hjerta.html Wed, 23 Nov 2016 23:28:00 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever” https://assistanskoll.se/20161121-Karlsson-IfA-Bedomningarna-godtyckliga.html Mon, 21 Nov 2016 20:00:40 GMT Assistans debatteras på SVT https://assistanskoll.se/20161117-Assistans-debatteras-SVT.html Thu, 17 Nov 2016 23:25:18 GMT Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor” https://assistanskoll.se/20161117-Forsekringskassan-vad-vi-menar-goda-levnadsvillkor.html Thu, 17 Nov 2016 20:33:37 GMT Roger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt” https://assistanskoll.se/20161113-Holmberg-Socialdemokraterna-Kalmar-helt-orimligt.html Mon, 14 Nov 2016 13:59:22 GMT Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?” https://assistanskoll.se/20161111-Nora-Eklov-Hur-handla-inte-kan-klederna.html Fri, 18 Nov 2016 16:15:53 GMT Bengt Westerberg - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra" https://assistanskoll.se/20161109-Bengt-Westerberg-Inte-sjelvklart-okad-treffsekerhet-er-bra.html Thu, 17 Nov 2016 23:53:16 GMT Utredning föreslår vinsttak på sju procent https://assistanskoll.se/20161108-Utredning-foreslar-vinsttak-sju-procent.html Tue, 08 Nov 2016 13:12:49 GMT Kristofer Liljeberg, analytiker – ”Så länge Moderaterna inte går emot regeringen händer inget” https://assistanskoll.se/20161108-Liljeberg-analytiker-Moderaterna-gar-emot-hender-inget.html Wed, 09 Nov 2016 23:28:54 GMT Åsa Regnér pressas om direktivet till Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20161107-Asa-Regner-pressas-om-direktivet-till-Forsekringskassan.html Mon, 07 Nov 2016 11:06:24 GMT Nytt avtal mellan Kommunal och KFS https://assistanskoll.se/20161102-Nytt-avtal-mellan-Kommunal-och-KFS.html Wed, 02 Nov 2016 10:56:17 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet - ”Ovärdigt en rödgrön regering” https://assistanskoll.se/20161031-Maj-Karlsson-Vensterpartiet-Overdigt-rodgron-regering.html Mon, 31 Oct 2016 09:37:53 GMT Ylva Andersson, författare och assistansanvändare - ”Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistansanvändare” https://assistanskoll.se/20161030-Ylva-forfattare-relationen-mellan-assistent-och-assistansanvendare.html Mon, 14 Nov 2016 17:01:37 GMT Ny vägledning för assistansersättningen https://assistanskoll.se/20161029-Ny-vegledning-assistansersettningen.html Fri, 04 Nov 2016 10:54:09 GMT Riksdagsdebatt efter votering i Socialutskottet https://assistanskoll.se/20161028-Riksdagsdebatt-efter-votering-Socialutskottet.html Sat, 29 Oct 2016 18:53:18 GMT Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare" https://assistanskoll.se/20161026-Staffan-Offentlighetsprincip-och-meddelarskydd-troverdighet-anordnare.html Wed, 26 Oct 2016 23:07:04 GMT När hjälpen upphör... https://assistanskoll.se/20161025-Ner-hjelpen-upphor.html Tue, 25 Oct 2016 00:01:04 GMT Bengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen” https://assistanskoll.se/20161018-Bengt-Elmen-Jag-vill-paverka-alla-egna-rorelsen.html Tue, 18 Oct 2016 22:08:28 GMT Debatt om assistans dras till sin spets https://assistanskoll.se/20161015-Debatt-om-assistans-dras-till-sin-spets.html Mon, 17 Oct 2016 19:45:51 GMT Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall https://assistanskoll.se/20161012-Indragen-assistans-kan-orsakat-dodsfall.html Wed, 12 Oct 2016 23:46:13 GMT Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst https://assistanskoll.se/20161006-Liberalerna-ger-mest-Sverigedemokraterna-minst.html Mon, 10 Oct 2016 13:29:58 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20161006-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Thu, 06 Oct 2016 10:07:31 GMT Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna” https://assistanskoll.se/20161005-Baudin-Ordforande-Kommunal-upprekningen-foljer-loneokningarna.html Thu, 06 Oct 2016 13:50:12 GMT "Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna" https://assistanskoll.se/20161003-Regeringen-strevar-efter-senka-kostnaderna.html Tue, 04 Oct 2016 11:41:25 GMT