annonser
annons Funkisgruppen
annons Funkis Travel
annons Fröken Frida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care
annons Vivida Assistans
annons Novasis
annons Luna Care
annons JAG
annons Rehab Sation Assistans
annons STIL
annons Familjen
annons Humana Personlig assistans
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Statistik om personlig assistans

  • December 2016 fanns det 15 691 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa hade i genomsnitt 127,5 assistanstimmar/vecka. 45,8 % var kvinnor och 54,2 % var män. Kvinnor hade i genomsnitt 125,4 och män 129,3 assistanstimmar/vecka.
  • Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (dec 2016) 23,5 % sin assistans i kommunal regi, 65,9 % anlitade ett assistansföretag, 7,3 % ett assistanskooperativ och cirka 3,3 % var egna arbetsgivare för sina assistenter.
  • Av de med kommunalt beviljad assistans hade (okt 2015) 43 % sin assistans i kommunal regi, 50 % anlitade ett assistansföretag, sex % ett assistanskooperativ och 1 % var egna arbetsgivare för sina assistenter (Källa: Socialstyrelsen sid 28)
  • Okt 2015 fanns 4 300 med personlig assistans beviljat av kommunerna. De hade i genomsnitt 42 assistanstimmar/vecka.
  • Den 13 september 2016 fanns det 1118 assistansanordnare med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen

Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan 1994
Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan assistansen infördes 1994.
Eftersom assistansbeslut kan göras i efterskott så kommer siffrorna för de senaste månaderna att öka något i efterhand. Fram tills 2001 blev man av med assistansen vid 65 år men år 2001 fick man behålla sin assistans efter 65 år.(man kan dock inte beviljas nya timmar efter att ha fyllt 65)

Assistanstimmar per person och vecka

Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994
Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994.

År och månadAssistanstimmar
per person och vecka
beviljat av Försäkringskassan
Assistanstimmar
per person och dygn
Assistanstimmar total
för månaden
beviljat av Försäkringskassan
1994-0166,49,49 -
1995-0166,49,49 -
1996-0168,19,73 -
1997-017110,14 -
1998-0175,410,77 -
1999-0179,911,41 -
2000-0183,711,96 -
2001-018612,29 -
2002-0188,712,67 -
2003-0192,613,23 4 462 680
2004-0195,913,7 4 920 916
2005-0198,814,11 5 417 275
2006-01101,414,49 5 929 464
2007-01103,514,79 6 383 319
2008-0110615,14 6 887 599
2009-01108,315,47 7 197 724
2010-01110,515,79 7 570 544
2011-01113,216,17 7 850 859
2012-01115,716,53 8 032 374
2013-01118,216,89 8 123 992
2014-01121,117,3 8 362 322
2015-01123,917,7 8 678 259
2016-01126,518,07 8 881 689
2016-02126,418,06 8 861 092
2016-03126,718,1 8 865 951
2016-04126,918,13 8 859 265
2016-05127,318,19 8 853 870
2016-06127,518,21 8 848 981
2016-07127,918,27 8 865 005
2016-08128,118,3 8 852 758
2016-09127,818,26 8 812 628
2016-10127,8118,26 8 798 400
2016-11127,6318,23 8 752 666
2016-12127,5118,22 8 718 585

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002


Personer som valt olika typer av assistansanordnare i %

% personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002
Personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002 i %


Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare

Antal timmar per  per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002
Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002

Källa: Försäkringskassan

Utvecklingen av schablonbeloppet jämfört med inflation och löneutveckling enligt avtalet Kommunal - KFO

  • Assistansersättningens timbelopp schabloniserades den 1 september 1997 till ett belopp som fastställs varje år, samtidigt infördes möjlighet till utökat schablonbelopp med 12 %.
  • Sedan 2016 höjs schablonbeloppet med 1,05 % varje år oavsett vad som händer i tex löneutveckling. (Tidigare fastställdes Schablonbeloppets storlek varje år av Socialdepartementet efter att de rådfrågat Försäkringskassan och SKL, Sveriges kommuner och Landsting)
  • I tabellen nedan jämförs schablonbeloppets utveckling med löneutvecklingen hos assistenterna i Arbetsgivarföreningen KFO, den största arbetsgivarorganisationen i personlig assistans.
År schablon-
belopp
(kr/tim)
kr ökning % ökning utökat schablon-
belopp (max 12%)
inflations-
takten, (KPI)
KFO, löne-
utveckling
KFO månads
-lön
Timlön + OB (ca 15%) + semester (12%) soc avgifter och pension
(32 % + 4,5 %)
Lön som andel av schablon-
belopp
1997 164     184                
1998 168 4 2,44 188 -1,2   13 826 kr 80,38 kr 92,44 kr 103,53 kr 140,80 kr 83,8%
1999 173 5 2,98 194 1,3 3,3 14 282 kr 83,03 kr 95,48 kr 106,94 kr 145,44 kr 84,1%
2000 178 5 2,89 199 1 2,5 14 639 kr 85,11 kr 97,88 kr 109,62 kr 149,09 kr 83,8%
2001 184 6 3,37 206 2,7 5,1 15 385 kr 89,45 kr 102,87 kr 115,21 kr 156,69 kr 85,2%
2002 191 7 3,8 214 2,1 1,6 15 632 kr 90,88 kr 104,51 kr 117,05 kr 159,19 kr 83,3%
2003 198 7 3,66 222 1,3 3,5 17 010 kr 91,60 kr 105,34 kr 117,98 kr 160,45 kr 81,0%
2004 205 7 3,54 230 0,3 2,8 17 279 kr 94,28 kr 108,42 kr 121,43 kr 165,15 kr 80,6%
2005 212 7 3,41 237 0,9 3 17 787 kr 97,13 kr 111,70 kr 125,10 kr 170,14 kr 80,3%
2006 219 7 3,3 245 1,6 4 18 655 kr 100,87 kr 116,00 kr 129,92 kr 176,69 kr 80,7%
2007 228 9 4,11 255 3,5 3,3 19 026 kr 104,25 kr 125,47 kr 140,52 kr 191,11 kr 83,8%
2008 237 9 3,95 265 0,9 4,5 19 691 kr 109,10 kr 132,17 kr 148,03 kr 201,32 kr 84,9%
2009 247 10 4,22 277 -1 5,2 20 296 kr 114,93 kr 132,17 kr 148,03 kr 201,32 kr 81,5%
2010 252 5 2,02 282 2,3 1,7 20 827 kr 116,83 kr 134,35 kr 150,48 kr 204,65 kr 81,2%
2011 258 6 2,38 289 2,3 3,3 21 530 kr 120,73 kr 138,84 kr 155,50 kr 211,48 kr 82,0%
2012 267 9 3,5 299 -0,1 3,1 22 700 kr 124,50 kr 143,18 kr 160,36 kr 218,08 kr 81,7%
2013 275 8 3 309 0,1 2,6 24 582 kr 127 kr 146.05 kr 163,6 kr 223,31 kr 81,1 %
2014 280 5 1,8 314 -0,3              
2015 284 4 1,4 318 0,1              
2016 288 4 1,4 323 1,7              
2017 291 3 1,05 326                

Assistansersättningens schablonbelopp sedan 1998
Schablonbelopp för assistansersättning sedan 1998 jämfört med lönekostnad


Schablonbelopp för assistansersättning sedan 1998 jämfört med lönekostnad
Schablonbelopp för assistansersättning sedan 1998 jämfört med löneutveckling och inflation


Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994

Kostnadsutvecklingen av  assistansersättning sedan 1994
Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

årkostnad, miljoner kr% ökningschablonbeloppets
ökning, %
differens, %kommunens kostnad,
miljoner kr
statens kostnad,
miljoner kr
19941771 mkr---0 mkr1771 mkr
19953717 mkr109,9%--0 mkr3717 mkr
19964184 mkr12,6%--0 mkr4184 mkr
19974496 mkr7,5%--75 mkr4421 mkr
19985193 mkr15,5%2,4%13,1%1309 mkr3884 mkr
19996039 mkr16,3%3%13,3%1541 mkr4498 mkr
20006960 mkr15,3%2,9%12,4%1654 mkr5306 mkr
20018238 mkr18,4%3,4%15%1896 mkr6342 mkr
20029767 mkr18,6%3,8%14,8%2241 mkr7526 mkr
200311165 mkr14,3%3,7%10,6%2477 mkr8688 mkr
200412748 mkr14,2%3,5%10,7%2726 mkr10022 mkr
200514335 mkr12,4%3,4%9%2987 mkr11348 mkr
200616095 mkr12,3%3,3%9%3213 mkr12882 mkr
200718171 mkr12,9%4,1%8,8%3496 mkr14675 mkr
200819858 mkr9,3%4%5,4%3856 mkr16002 mkr
200921753 mkr9,5%4,2%5,3%4186 mkr17567 mkr
201023188 mkr6,6%2%4,6%4309 mkr18879 mkr
201124286 mkr4,7%2,4%2,3%4426 mkr19860 mkr
201225908 mkr6,7%3,5%3,2%4472 mkr21443 mkr
201327121 mkr4,7%3%1,7%4645 mkr22476 mkr
201428541 mkr5,2%1,8%3,4%4778 mkr23763 mkr
201529774 mkr4,3%1,4%2,9%4872 mkr24902 mkr

Källa: Försäkringskassan


Orsak att assistansersättning upphör 2003 - 2016

Nedan ser vi hur många fall assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning.

År Upphört pga
Hamnat
under
20-timmars-
gränsen
Upphört
pga dödsfall
Upphört pga
flytt till
institution
2003 33 430 125
2004 48 500 123
2005 53 536 115
2006 76 573 127
2007 56 630 150
2008 95 625 117
2009 137 597 119
2010 263 599 122
2011 281 594 105
2012 284 599 101
2013 270 596 96
2014 187 536 90
2015 145 550 101
2016 tom nov 187 487 74

Källa: Försäkringskassan

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010-2015

Från 2010 började Försäkringskassan föra statistik för tvåårsomprövningarna av assistansersättning. När de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 tim/vecka upphör rätten till assistansersättning.

OBS! Dessa siffror är före eventuella överklaganden, varför vissa beslut kan ha ändrats efter överklaganden.

År Indragning Nedsättning Oförändrat Ökning Summa
2010 344 (10%) 625 (18%) 1651 (48%) 852 (25%) 3472 (100%)
2011 336 (10%) 643 (19%) 1499 (45%) 868 (26%) 3346 (100%)
2012 349 (12%) 629 (21%) 1086 (36%) 965 (32%) 3029 (100%)
2013 298 (11%) 562 (20%) 968 (35%) 968 (35%) 2796 (100%)
2014 205 (10%) 406 (20%) 839 (42%) 559 (28%) 2009 (100%)
2015 172 (8,5%) 204 (10,3%) 1043 (51,7%) 595 (29,5%) 2014 (100%)

Tvåårsomprövningar av assistansersättning
Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 -2015

Källa: Försäkringskassan

Avslag/nybeviljanden av assistansersättning 1994 - 2015

Siffrorna gäller personer som inte sökt assistansersättning tidigare.

År Nybeviljanden Avslag
2015 808 ( 31,2%) 1778 (68,8%)
2014 1083 (42,7%) 1456 (57,3%)
2013 1129 (44,2%) 1428 (55, 8%)
2012 1018 (41,3%) 1446 (58,7%)
2011 1053 (44,9%) 1291 (55,1%)
2010 1201 (45,6%) 1434 (54,4%)
2009 1444 (50,1%) 1438 (49,9%)
2008 1260 (51,0%) 1209 (49,0%)
2007 1574 (65,5%) 830 (34,5%)
2006 1679 (67,4%) 812 (32,6%)
2005 1591 (67,2%) 775 (32,8%)
2004 1575 (68,3%) 732 (31,7%)
2003 1501 (74,3%) 519 (25,7%)
2002 1678 (73,4%) 607 (26,6%)
2001 1894 82,1(%) 414 (17,9%)
2000 1306 (76,2%) 408 (23,8%)
1999 1302 (77,1%) 386 (22,9%)
1998 1219 (78,4%) 335 (21,6%)
1997 1257 (76,4%) 383 (23,4%)
1996 1361 (68,6%) 623 (31,4%)
1995 2591 (73,3%) 946 (26,7%)
1994 4992 (79,5%) 1288 (20,5%)

Källa : Försäkringskassan

Nybeviljanden/alla avslag av assistansersättning 2003 - 2015

Nybeviljanden nedan är person som har fått ett beviljat beslut och som inte haft ett beviljat beslut senast tre månader innan beslutet fattas.
Avslag är alla avslag som har fattats under året, oavsett om personen har assistans när beslutet fattas eller inte.

År Nybeviljanden Avslag
2003 1404 (69,5%) 615 (30,5%)
2004 1493 (63,6%) 854 (36,4%)
2005 1602 (62,8%) 949 (37,2%)
2006 1553 (60.9%) 997 (39,1%)
2007 1620 (62,4%) 976 (37,6%)
2008 1 236 (46,8%) 1402 (53,2%)
2009 1389 (45,4%) 1671 (54,6%)
2010 1 225 (42,5%) 1657 (57,5%)
2011 1082 (41,7%) 1510 (58,3%)
2012 1025 (38,2%) 1658 (61,8%)
2013 1109 (40,3%) 1643 (59,7%)
2014 1143 (40,7 %) 1666 (59,3%)
2015 922 (31,3 %) 2023 (68,7%)

Avslag och nybeviljanden av assistansersättning 2003 - 2015
Nybeviljanden och alla avslag av assistansersättning i % 2003 - 2015

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: