{"items":[{"txt":"
Grundl\u00e4ggande Behov som dom sen inf\u00f6rde
\ni LSS Lagstiftningen som hela LSS Lagen sen kom att bed\u00f6mas utifr\u00e5n.
\n
\nDetta extrema begrepp inf\u00f6rde Socialdemokraterna 1996 bara 2 \u00e5r efter Lagens inf\u00f6rande 1994.
\n
\nDet \u00e4r detta extrema begrepp som har skapat denna
\nflodv\u00e5g av avslag och \u00f6verklaganden till landets
\ndomstolar i den humanit\u00e4ra stormakten Sverige dom senaste 20 \u00e5ren.
\n
\nDet har p\u00e5 grund av detta extrema begrepp till\u00e5tits
\natt det skapats en extrem marknad med assistansbolag vars enda intresse har varit att bedriva personlig assistans med ett erbjudande om att bist\u00e5 med jurister i ans\u00f6kningsprocesser mot ett kontrakt att dessa bolag ska garanteras att anlitas av den enskilde utsatte Funktionsnedsatte Medborgaren.
\n
\nHur \u00e4r det m\u00f6jligt att vi har politiker valda av Medborgarna som ska stifta lagar f\u00f6r att garantera
\nliket inf\u00f6r lagen g\u00f6r raka motsatsen.
\n
\nHur kunde det vara m\u00f6jligt f\u00f6r Socialdemokraterna att driva detta extrema till\u00e4gg genom Sveriges Riksdag 1996 och totalt f\u00f6r\u00e4ndra LSS Lagens R\u00e4ttss\u00e4kerhet ifr\u00e5n grunden.
\n
\nVar var alla ni andra demokratiska partier i Sveriges Riksdag d\u00e5?
\n
\nVarf\u00f6r var det ingen som reagerade d\u00e5?
\n
\nVar fanns alla ni F\u00f6rbund, intressegrupper d\u00e5 n\u00e4r
\ndetta extrema till\u00e4gg klubbades igenom Riksdagen.
\n
\nGrundl\u00e4ggande Behov m\u00e5ste strykas ur lagtexten
\noch ers\u00e4ttas med en tydlig skrivning.
\n
\nAlla M\u00e4nskliga Hj\u00e4lpbehov Ska Vara Assistansgrundande I Sin Helhet.
\n
\nN\u00e4r detta sker s\u00e5 kommer R\u00e4ttigheterna f\u00f6r alla
\nFunktionsnedsatta Medborgare att \u00e5teruppr\u00e4ttas."}]}