{"items":[{"txt":"

\n
\nDet \u00e4r det Extrema Begreppet Grundl\u00e4ggande Behov
\nsom Socialdemokraterna hittade p\u00e5 och inf\u00f6rde i
\nLSS Lagstiftningen 1996 med allas goda minne som fullst\u00e4ndigt har raserat den R\u00e4ttss\u00e4kerhet som fanns vid LSS Lagens tillkomst bara 2 \u00e5r tidigare 1994.
\n
\nAtt ingen reagerade d\u00e5 vare sig politiskt, juridiskt eller moraliskt \u00e4r f\u00f6r mig helt ofattbart.
\n
\nVar fanns r\u00f6relsen d\u00e5?
\n
\nDen som f\u00f6rst\u00e5r Stockholmsbyr\u00e5krati och dess spr\u00e5kv\u00e5rd ser att detta Extrema Begreppet
\nGrundl\u00e4ggande Behov \u00e4r ett p\u00e5hitt f\u00f6r att begr\u00e4nsa
\nn\u00e5gonting i detta fallet s\u00e5 \u00e4r det Behoven som ska
\nBegr\u00e4nsas helt enkelt.
\n
\nNu ser vi resultaten av m\u00e5nga \u00e5rs diskriminering av
\nM\u00e4nniskor med olika Funktionsneds\u00e4ttningar.
\n
\nKonstanta avslagsbeslut satt i system av statens myndigheter mot sv\u00e5rt sjuka och Funktionsnedsatta M\u00e4nniskor under politikers tystnad som g\u00f6der ett
\nR\u00e4ttssystem som \u00e4r korrupt fr\u00e5n toppen till botten.
\n
\nOm vi Medborgare i v\u00e5rat land Sverige vill \u00e5stadkomma n\u00e5gra som helst f\u00f6r\u00e4ndringar till det b\u00e4ttre i den humanit\u00e4ra stormakten Sverige s\u00e5 \u00e4r det vi Medborgare som m\u00e5ste tvinga v\u00e5ra politiska partier att lyssna p\u00e5 oss.
\n
\nVi har n\u00e5got som kallas Representativ Demokrati i Sverige det inneb\u00e4r att vi v\u00e4ljare l\u00e4gger v\u00e5ran r\u00f6st p\u00e5 politiska partier vart 4:e \u00e5r.
\n
\nDetta inneb\u00e4r att vi ger politikerna v\u00e5rat f\u00f6rtroende att representera oss v\u00e4ljare i Riksdagen.
\n
\nTyv\u00e4rr s\u00e5 har v\u00e5ra folkvalda politiker inte f\u00f6ljt
\nsina skyldigheter gentemot Sveriges Medborgare under m\u00e5nga decennier om dom alls har gjort det.
\n
\nVi kan inte l\u00e5ta politikerna komma undan ansvar l\u00e4ngre.
\n
\nBegreppet Grundl\u00e4ggande Behov Ska Tas Bort Ur LSS Lagens Skrivning Och Ska Ers\u00e4ttas Med F\u00f6ljande Skrivning.
\n
\nAlla M\u00e4nskliga Hj\u00e4lpbehov Ska Vara Assistansgrundande I Sin Helhet.
\n
\nTack!"}]}