{"items":[{"txt":"
Han tycker att utredningen genomf\u00f6rdes p\u00e5 ett mycket bra s\u00e4tt och att r\u00f6relsens erfarenheter och kunskaper mottogs med intresse och respekt.
\n
\nJag \u00e4r otroligt besviken p\u00e5 alla er inom dom otalet
\nolika Funkisf\u00f6rbund och grupper som suttit med i denna utredning.
\n
\nResultatet som framkommit ur denna urvattnade utredning \u00e4r bekl\u00e4mmande l\u00e5gt.
\n
\nDet d\u00f6r just nu Funktionsnedsatta Medborgare runt om i Sverige ensamma \u00f6vergivna av det svenska samh\u00e4llet nekade att kunna leva ett liv som andra m\u00e4nniskor. Nekade Personlig Assistans trots Funktionsneds\u00e4ttningar.
\n
\nD\u00e5 sitter ni p\u00e5 STIL och \u00e4r n\u00f6jda med eran insats!!
\n
\nD\u00e5 sitter ni och s\u00e4ger att r\u00f6relsens erfarenheter
\noch kunskaper mottogs med stor respekt!?
\n
\nNi f\u00e5r urs\u00e4kta mig men det \u00e4r v\u00e4sentligt mycket
\nviktigare att ni f\u00f6retr\u00e4der alla M\u00e4nniskor med olika Funktionsneds\u00e4ttningar och kr\u00e4ver f\u00f6r\u00e4ndringar nu p\u00e5 alla plan f\u00f6r vi har inte tid eller r\u00e5d att v\u00e4nta p\u00e5 att ni ska sitta i maktens korridorer och l\u00e5ta er bli k\u00f6pta av tj\u00e4nstem\u00e4n utskickade av Regeringen.
\n
\nJag f\u00f6rv\u00e4ntar mig mycket b\u00e4ttre \u00e4n det h\u00e4r.
\n
\nDet som ni borde driva \u00e4r att det Extrema Begreppet
\nGrundl\u00e4ggande Behov som Socialdemokraterna hittade
\np\u00e5 och lyckades f\u00e5 inskrivet i LSS Lagen 1996
\nbara 2 \u00e5r efter Lagens tillkomst 1994 ska strykas helt ur LSS Lagen.
\n
\nDetta Extrema Begrepp ska ers\u00e4ttas med en tydlig
\nformulering enligt f\u00f6ljande.
\n
\nAlla M\u00e4nskliga Behov Ska Vara Assistansgrundande I Sin Helhet.
\n
\nNu f\u00f6rv\u00e4ntar jag mig att STIL b\u00f6rjar s\u00e4tta press p\u00e5
\nmakthavarna i Stockholm.
\n
\nDet f\u00f6rv\u00e4ntar sig vi alla Funktionsnedsatta som inte befinner sig i stugv\u00e4rmen som ni andra g\u00f6r.
\n
\nS\u00e4tt fart nu.
\n
\nTack!"}]}