Jämför och välj

Anordnare av personlig assistans
med kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistansbeslut eller inte är kund

Alla 145 listade anordnare av personlig assistans med kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistansbeslut eller inte är kund

4 you personlig assistans i Värmland AB
kunder i hela landet, sex kunder och 25 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökan/råd i assistansen.
4 you personlig assistans i Värmland AB profilen »
7H Assistans
kunder i Jönköpings län, Hallands län, Västra Götalands län, 41 kunder och 350 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med ansökningar och överklaganden.
7H Assistans profilen »
A-Assistans Leimir AB
kunder i hela landet, 85 kunder och 500 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till förutsättningslös med ansökan och överklagan till Kommun och Försäkringskassan.
A-Assistans Leimir AB profilen »
A-Bas Malmö HB
kunder i hela landet, 50 kunder och 200 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vägledning för hur man söker, vilka rättigheter man har, vilka ersättningar man kan få.
A-Bas Malmö HB profilen »
AB Jessys Assistans
kunder i Stockholms län, fyra kunder och tio assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med ansökan om personlig assistans.
AB Jessys Assistans profilen »
Accresco Assistans AB
kunder i hela landet, fyra kunder och 20 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig med din ansökan till FK och hoppas på att du blir nöjd och vill anlita oss för dina assistans.
Accresco Assistans AB profilen »
Acepto Assistans AB
kunder i Skåne län, 20 kunder och 45 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi kan vara behjälpliga att upprätta en ansökan tillsammans med personen som vill söka om assistans hos Försäkringskassan eller Kommunen helt kostnadsfritt under förutsättning att vederbörande har införskaffat alla nödvändiga handlingar såsom läkarintyg etc. Vid beviljad ansökan förbinder sig personen att ingå avtal med bolaget.
Acepto Assistans AB profilen »
Adena Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, 18 kunder och 68 assistenter. kostnadsfria tjänster: Man får hjälp med olika ansökningar.
Adena Personlig Assistans AB profilen »
AdeoCare AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, bolagsverkets information om AdeoCare AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Aktiv Assistans Norr AB
kunder i Västerbottens län, 37 kunder och 240 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi har tillgång till jurister som kostnadsfritt hjälper människor att ansöka om personlig assistans
Aktiv Assistans Norr AB profilen »
Albatross Personlig Assistans AB
kunder i Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, 21 kunder och 150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning och hjälp med att ansöka assistanstimmar.
Albatross Personlig Assistans AB profilen »
Albeda AB Personlig Assistans
kunder i hela landet, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, t ex hjälp med ansökan, myndighetskontakter m m.
Albeda AB Personlig Assistans profilen »
ALFEMA Care AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, 28 kunder och 45 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper kunder kostnadsfritt med assistansansökan till försäkringskassan/kommunen, eller med juridiska råd gällande assistans och LSS. Villkoret är att avtal tecknas som gäller om kunden får ett beslut om personlig assistans.
ALFEMA Care AB profilen »
Aroskooperativet
kunder i Västmanlands län, nio kunder och 45 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp vid ansökan om personlig assistans.
Aroskooperativet profilen »
Assist Kompaniet AB
kunder i hela landet, 76 kunder och 216 assistenter. kostnadsfria tjänster: Viss juridisk rådgivning utan bindande förpliktelser.
Assist Kompaniet AB profilen »
Assistans 24/7 AB
kunder i hela landet, åtta kunder och 31 assistenter. kostnadsfria tjänster: Assistans 24/7 AB erbjuder kostnadsfria tjänster i form av ansökan om personlig assistans/assistans ersättning och andra kontakter med myndigheter till blivande kunder i verksamheten. Verksamhetsansvarig erbjuder kostnadsfri rådgivning om personlig assistans och "samhällsorientering" för funktionshindrade personer och deras anhöriga.
Assistans 24/7 AB profilen »
Assistans för dig i Sverige AB
kunder i hela landet, 330 kunder och 2500 assistenter. kostnadsfria tjänster: Assistans för dig erbjuder hjälp med ansökan/överklagan om timmar, samt utförande av personlig assistans.
Assistans för dig i Sverige AB profilen »
Assistans Kompetens I Sverige AB
kunder i hela landet, 79 kunder och 692 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, våra jurister ställer alltid upp med sin kunskap om du tex ska söka nytt beslut, om det är en två års omprövning eller om du behöver hjälp med en överklagan.
Assistans Kompetens I Sverige AB profilen »
Assistans Unionen Ekonomisk förening
kunder i Värmlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, hela landet, nio kunder och 70 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi bidrar med information, råd och stöd.
Assistans Unionen Ekonomisk förening profilen »
Assistans ViKan AB
kunder i Dalarnas län, sex kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd och rådgivning i kontakt med Försäkringskassa, Landsting och kommun. Hjälp med ansökan om personlig assistans.
Assistans ViKan AB profilen »
Assistansbolaget i Sverige AB
kunder i hela landet, 230 kunder och 1000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Våra jurister kan hjälpa till med assistansansökan för personer som sannolikt är berättigade till personlig assistans, men som ännu inte ansökt om insatsen eller inte fått den beviljad hittills. Kan t.ex vara barn, nyskadade, eller person som fått ökade svårigheter i vardagen pga sjukdom, funktionsnedsättning.
Assistansbolaget i Sverige AB profilen »
Assistansliv i Sverige AB
kunder i hela landet, 15 kunder och 80 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp med ansöka om rätten till personlig assistans, hjälp med kontakt med olika myndigheter. hjälp med kontakt med kommun med exempelvis bostadsanspassning.
Assistansliv i Sverige AB profilen »
Assisticum AB
kunder i hela landet, 12 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi ger Dig kostnadsfri rådgivning och information om juridiska frågor som berör LSS, SoL, Bab(Bostadsanpassningsbidrag),Bilstöd, Färdtjänst och liknande i form av ansökningar och överklaganden. Samt stöd i försäkringsfrågor som berör barn- och personförsäkring.
Assisticum AB profilen »
Awilja Management AB, personlig assistans
kunder i Västra Götalands län, Värmlands län, bolagsverkets information om Awilja Management AB, personlig assistans som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Barken Assistans AB
kunder i Dalarnas län, fyra kunder och 20 assistenter. kostnadsfria tjänster: Råd och stöd vid ansökan av assistansersättning.
Barken Assistans AB profilen »
BeOneTeam Personlig Assistans AB
kunder i Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, 30 kunder och 100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Kostnadsfri juridisk rådgivning
BeOneTeam Personlig Assistans AB profilen »
Bra Liv Sverige AB
kunder i hela landet, åtta kunder och 22 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, t.ex. rådgivning, stöd vid ansökningar och överklaganden, informationsträffar, föreläsningar samt inventering av livshjulet.
Bra Liv Sverige AB profilen »
Brukartorget AB
kunder i Östergötlands län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, 21 kunder och 154 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja det gör vi. Genom personliga möten berättar vi vårt mål med denna tjänst, för Brukare och oss.
Brukartorget AB profilen »
Bräcke Diakoni Personlig Assistans
kunder i Hallands län, Västra Götalands län, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning vid assistansfrågor.
Bräcke Diakoni Personlig Assistans profilen »
Carelli Assistans AB
kunder i hela landet, 59 kunder och 245 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, bl.a. juridisk rådgivning
Carelli Assistans AB profilen »
DVT Assistans AB
kunder i hela landet, 35 kunder och 160 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper kostnadsfritt personer som är i behov av assistans med hela ansökningsprocessen. Från att hjälpa till vid läkarkontakter till själva ansökningsförfarandet. Vår jurist bistår med stöd och skrivhjälp.
DVT Assistans AB profilen »
Ekens Assistans AB
kunder i Skåne län, bolagsverkets information om Ekens Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
ELFA assistans i Sverige AB
kunder i hela landet, 48 kunder och 230 assistenter. kostnadsfria tjänster: Viss rådgivning samt hjälp med ansökan om personlig assistans. Utifrån önskemål ordnas även med hantering av retroaktiva timmar under ansökningstiden.
ELFA assistans i Sverige AB profilen »
Engsjö Assistans AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om Engsjö Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
ENKV Assistans AB
kunder i hela landet, 110 kunder och 750 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan om personlig assistans är kostandsfritt.
ENKV Assistans AB profilen »
Erlandsdals Vård och Omsorg AB
kunder i Skåne län, 14 kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig som ännu inte fått beslut att ansöka om detta. Vi kan även vara behjälpliga vid överklagande av befintligt beslut.
Erlandsdals Vård och Omsorg AB profilen »
Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
kunder i Stockholms län, Uppsala län, fyra kunder och 19 assistenter. kostnadsfria tjänster: Informationsmöten och samtal.
Familjen AB (Familjen utan gräns AB) profilen »
Ferla AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, 17 kunder och 77 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med ansökan, information om assistans, rådgivning. Inga villkor för dessa tjänster.
Ferla AB profilen »
Flexi Assistans Göteborg AB
kunder i hela landet, nio kunder och 43 assistenter. kostnadsfria tjänster: Företaget tillhandahåller relevant information och hjälper till med det praktiska arbetet att söka assistansersättning och stödjer kunden under hela processen. Detta görs med hjälp från företagets jurist. Kunden och företaget ska ingå skriftligt avtal för eventuellt fortsatt samarbete efter beviljad assistans.
Flexi Assistans Göteborg AB profilen »
FMF Assistans AB
kunder i hela landet, 250 kunder och 1150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi är beredda att avsätta tid för förutsättningslösa möten med vår informatör och våra jurister för att informera om personlig assistans och vägen dit.
FMF Assistans AB profilen »
Framtida Assistans i Sverige AB
kunder i hela landet, 38 kunder och 160 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig som behöver att ansöka om personlig assistans. Vi träffas gärna förutsättningslöst för att höra om din situation och om vi kan göra någonting för att förbättra den.
Framtida Assistans i Sverige AB profilen »
Fri Assistans STHLM AB
kunder i Stockholms län, 22 kunder och 180 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med ansökan till Försäkringskassa/kommun.
Fri Assistans STHLM AB profilen »
Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB
kunder i hela landet, 21 kunder och 29 assistenter. kostnadsfria tjänster: Fria Valet LSS Assistans erbjuder kostnadsfri hjälp för att ansöka om personlig assistans enligt LSS. Fria Valet LSS Assistans har inga återbetalningskrav eller andra krav som påverkar den enskilde "sökande". Vi står får all hjälp och kostnader i samband med en ansökan. Villkor är att den enskilde blir en registrerad kund/brukare hos Fria Valet LSS Assistans.
Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB profilen »
Fröken Fridas Assistans AB
kunder i hela landet, 17 kunder och 90 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp och stöd vid ansökan om assistansersättning, omprövningar, överklagan,vårdbidrag och liknande.
Fröken Fridas Assistans AB profilen »
Frösunda Omsorg AB
kunder i hela landet, 1000 kunder och 4000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Frösunda värnar om din rätt enligt lag att få det stöd i form av personlig assistans som du behöver. Vi hjälper dig som privatperson i den juridiska processen. Vi kan vår sak. Frösunda har över 20 års erfarenhet inom personlig assistans och våra juridiskt sakkunniga har expertkompetens inom lagstiftningen. Vi kan stödja dig med: • ansökningar och omprövningar • tillfälliga utökningar • medverkan på möten med handläggare från kommunen och Försäkringskassan • överklagan vid avslag • juridisk rådgivning kring din assistans
Frösunda Omsorg AB profilen »
Funkisgruppen AB
kunder i hela landet, fem kunder och 25 assistenter. kostnadsfria tjänster: I vissa fall.
Funkisgruppen AB profilen »
Furuboda Assistans AB
kunder i Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, 65 kunder och 550 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi är behjälpliga vid nyansökningar, omprövningar och överklaganden.
Furuboda Assistans AB profilen »
Futura Assistans AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om Futura Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
kunder i Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, 14 kunder och 100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan och annan pappersexercis samt träff med FK/kommun. Ev träff med tänkta assistenter.
Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB profilen »
Förenade Care AB
kunder i hela landet, 40 kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning samt juridisk hjälp att ansöka om personlig assistans.
Förenade Care AB profilen »
GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
kunder i Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Dalarnas län, 254 kunder och 1870 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, om utrymme i verksamheten finnes.
GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living profilen »
Glaucus Assistans AB
kunder i hela landet, tio kunder och 70 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig med ansökningar och eventuella överklaganden till kommun och/eller Försäkringskassa
Glaucus Assistans AB profilen »
God Assistans i Sverige AB
kunder i hela landet, 200 kunder och 1200 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp från våra tre jurister med ansökan kostnadsfritt för personer som ännu inte har assistansbeslut.
God Assistans i Sverige AB profilen »
Hammarstrands Assistans AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, 18 kunder och 130 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med ansökningar till tex färdtjänst, bostadsanpassningar,larm mm, Självklart erbjuder vi kostnadsfritt att söka för assistans till de som inte har assistans idag och för de som vill ha utökad assistans
Hammarstrands Assistans AB profilen »
Handen Assistans
kunder i Jönköpings län, Hallands län, Västra Götalands län, 35 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi finns med som stöd inför assistansbeslut, från första ansökan till processens slut - för den som önskar.
Handen Assistans profilen »
Hela Sveriges Assistans
kunder i hela landet, 74 kunder och 485 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd i hela processen gällande ansökan om personlig assistans.
Hela Sveriges Assistans profilen »
Helsa Omsorg och Bemanning i Norden AB
kunder i hela landet, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökan om personlig assistans inom LSS och LASS Deltagande vid utredningar m.m som är kopplade till ansökan.
Helsa Omsorg och Bemanning i Norden AB profilen »
Homsan AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om Homsan AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Human Resources Scandinavia AB
kunder i hela landet, åtta kunder och 44 assistenter. kostnadsfria tjänster: Självklart hjälper vi även personer som inte har fått sitt beslut än eller som står i början av ansökningsprocessen.
Human Resources Scandinavia AB profilen »
Humana
kunder i hela landet, 1900 kunder och 9000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, våra jurister står till tjänst för alla som är i behov av personlig assistans.
Humana profilen »
Humlan Assistans AB
kunder i hela landet, tio kunder och 46 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd, råd och hjälp vid nya ansökningar, överklaganden och anvisade jusristkontakter.
Humlan Assistans AB profilen »
IGS Assistans AB
kunder i hela landet, 30 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper personer som ännu inte fått assistansbeslut med ansökan till försäkringskassan alternativt kommun om assistansberättigade vill vara kund hos IGS.
IGS Assistans AB profilen »
Indra Personlig Assistans AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västra Götalands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, tio kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja.Vi hjälpa till med ansökningar till Försäkringskassan samt kommunen
Indra Personlig Assistans AB profilen »
Inleva AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, nio kunder och 35 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi ger kostnadsfritt och utan villkor, råd och stöd, samt hjälper att ansöka om assistans.
Inleva AB profilen »
inspirera Assistans AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om inspirera Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Iustitia Assistans AB
kunder i hela landet, 17 kunder och 90 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder 1 timmes gratis juridisk rådgivning och vi ger alltid kostnadsfria råd och stöd till personer som är i behov av hjälp.
Iustitia Assistans AB profilen »
Jelia Care AB
kunder i hela landet, fyra kunder och 12 assistenter. kostnadsfria tjänster: ”Viss juridisk rådgivning”
Jelia Care AB profilen »
Jengla Omsorg AB
kunder i hela landet, 50 kunder och 315 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder rådgivning och hjälper till att göra ansökan.
Jengla Omsorg AB profilen »
Jeta Jon AB
kunder i hela landet, tio kunder och 33 assistenter. kostnadsfria tjänster: Tips och råd inom LSS. Hjälp med ansöka om assistansersättning, och under hela utredningsprocessen.
Jeta Jon AB profilen »
KIL i Helsingborg AB
kunder i Skåne län, 14 kunder och 61 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan till Försäkringskassan och/eller kommun.
KIL i Helsingborg AB profilen »
Kombo Assistans
kunder i Stockholms län, Uppsala län, fem kunder och 15 assistenter. kostnadsfria tjänster: Blivande kunder kan delta i KomBos aktiviteter, tex speciella middagar (fotbollsmiddagar), grillfester, halloweenfest, nyårsfirande etc. Då i sällskap med sin assistent.
Kombo Assistans profilen »
Konsensus Personlig Assistans
kunder i hela landet, 17 kunder och 140 assistenter. kostnadsfria tjänster: Konsensus Personlig Assistans hjälper kostnadsfritt till att ansöka om personlig assistans och finnas som stöd under hela ansökningsprocessen.
Konsensus Personlig Assistans profilen »
Kooperativet Hand i Hand
kunder i hela landet, 70 kunder och 450 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, med ansökan och kontakt med myndigheter.
Kooperativet Hand i Hand profilen »
Kooperativet Olja
kunder i Jönköpings län, 110 kunder och 950 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, möte och information samt hjälp med ev ansökan.
Kooperativet Olja profilen »
Kraft Assistans AB
kunder i hela landet, 90 kunder och 400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja,Juridisk hjälp gällande personer som inte har assistansbeslut
Kraft Assistans AB profilen »
Kurera Assistans
kunder i hela landet, 20 kunder och 102 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Kurera Assistans erbjuder personer som ännu inte fått assistansbeslut hjälp med sin assistansansökan.
Kurera Assistans profilen »
L&S Assistans AB
kunder i hela landet, 49 kunder och 300 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökningar.
L&S Assistans AB profilen »
Lans Assistans AB
kunder i hela landet, 40 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja
Lans Assistans AB profilen »
Lemon Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, 16 kunder och 85 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Kundavtal tecknas .
Lemon Personlig Assistans AB profilen »
Ler Assistans AB
kunder i hela landet, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Naturligtvis hjälper vi till med detta med. Utan att sätta på några krav samtidigt som den skall vara kostnadsfritt.
Ler Assistans AB profilen »
Lergöken Assistans AB
kunder i Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, bolagsverkets information om Lergöken Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Lidköping Assistans AB
kunder i hela landet, fyra kunder och 35 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd i ansökan om assistansersättning
Lidköping Assistans AB profilen »
Livsanda - assistans med livsglädje
kunder i Hallands län, Västra Götalands län, 45 kunder och 300 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med ansökningar, skaffar in nödvändiga intyg samt konsultation etc.
Livsanda - assistans med livsglädje profilen »
Lottas Omsorg AB
kunder i hela landet, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: På Lottas Omsorg får du konstnadsfri hjälp och stöd att ansöka om personlig assistans om du väljer att skriva avtal. Vi kan finnas med under hela processen och hjälpa till med både ansökan och överklagan.
Lottas Omsorg AB profilen »
LSS Assistans Aros AB
kunder i hela landet, 140 kunder och 600 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med juridiska och administrativa uppgifter. Vi representerar även personen i fråga i myndighetstvister även om något assistansbeslut ej finns.
LSS Assistans Aros AB profilen »
LSS-Partner AB
kunder i hela landet, 50 kunder och 350 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp och rådgivning vid t.ex. nyansökningar.
LSS-Partner AB profilen »
Lystra personlig assistans AB
kunder i hela landet, 160 kunder och 1349 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp med ansökan om personlig assistans för dig som har behov men ännu inte fått något beslut.
Lystra personlig assistans AB profilen »
Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
kunder i Uppsala län, 32 kunder och 150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan
Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB profilen »
Maxia Care AB
kunder i hela landet, tio kunder och 35 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Vi hjälper med bedömning och beräkning av hjälpbehov, konsultation och juridisk hjälp vid ansökan.
Maxia Care AB profilen »
Molnet Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, tio kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Molnet Assistans erbjuder gratis juridisk rådgivning för personer som ännu inte fått assistansbeslut.
Molnet Personlig Assistans AB profilen »
Monument Assistans AB
kunder i hela landet, åtta kunder och 40 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, juridisk rådgivning och andra myndighetskontakter.
Monument Assistans AB profilen »
Move & Walk i Sverige AB
kunder i hela landet, 40 kunder och 260 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, informationskvällar om konduktiv pedagogik. Alla kunder, oavsett om man har beslut eller inte är välkomna på våra olika event.
Move & Walk i Sverige AB profilen »
MR Assistans AB
kunder i Jönköpings län, Hallands län, Västra Götalands län, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: MR Assistans hjälper personer som ännu inte har beslut om personlig assistans enligt LSS med ansökan för att sedan stödja med personlig assistans när beslutet kommit.
MR Assistans AB profilen »
New Life Assistans AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om New Life Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
NOA Personlig Assistans AB
kunder i Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, 24 kunder och 140 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, kontakter med berörda myndigheter och jurister
NOA Personlig Assistans AB profilen »
Nordica Assistans AB
kunder i hela landet, 250 kunder och 800 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, våra jurister driver och ansvarar för hela den juridiska processen, som t.ex. ansökan om assistans. Den enskilde behöver ej vara kund, utan endast en fullmakt krävs från vår sida för att kunna företräda. Inga övriga villkor.
Nordica Assistans AB profilen »
Nordisk Hem och LSS Assistans AB
kunder i hela landet, 13 kunder och 48 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning samt hjälp med myndighetskontakter.
Nordisk Hem och LSS Assistans AB profilen »
Nordström Assistans AB
kunder i hela landet, 280 kunder och 1400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, med juridisk hjälp.
Nordström Assistans AB profilen »
Novasis Mitt AB
kunder i hela landet, 96 kunder och 512 assistenter. kostnadsfria tjänster: Juridisk hjälp med ansökan och eventuell överklagan samt kontakt med myndigheter.
Novasis Mitt AB profilen »
Ny Kraft assistans Anna & Annika AB
kunder i Hallands län, Västra Götalands län, hela landet, 35 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi informerar, lägger upp en plan om hur det kan se ut. Hjälper till att ansöka.
Ny Kraft assistans Anna & Annika AB profilen »
NÄRA AB personlig assistans & hemtjänst
kunder i hela landet, 100 kunder och 500 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper människor som ej har assistans att söka. Kravet är då att vi skriver avtal om att få vara dennes anordnare när beslutet kommer.
NÄRA AB personlig assistans & hemtjänst profilen »
Olivia Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, 240 kunder och 1400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Om man vill ha hjälp att ansöka om personlig assistans så hjälper våra jurister till med detta. Villkoret är att avtal tecknas som gäller om kunden får ett beslut om personlig assistans.
Olivia Personlig Assistans AB profilen »
Omnia Personlig Assistans
kunder i hela landet, 30 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med nyansökan och tips/råd, förbehållet att personen sedan väljer oss som sin assistansanordnare om/när assistansen blir beviljad.
Omnia Personlig Assistans profilen »
Omtanken Dalarna AB
kunder i Dalarnas län, 60 kunder och 400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi förskoterar i väntan på beslut där vi anser att assistansen är berättigad
Omtanken Dalarna AB profilen »
Optimal Assistans i Göteborg AB
kunder i hela landet, 42 kunder och 235 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökningar, överklagande av ansökan om LSS / LASS, Optimal Assistans har egen jurist utan kostnad för Kund. Öppna föreläsning.
Optimal Assistans i Göteborg AB profilen »
P.ass.FORM AB
kunder i hela landet, 17 kunder och 85 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Ansökan om assistansersättning till kommun eller försäkringskassan, samt rådgivning om ansökan.
P.ass.FORM AB profilen »
Passal AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om Passal AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
PerformIQ Care AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om PerformIQ Care AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Personlig Assistans i Södra Sverige AB
kunder i hela landet, 17 kunder och 75 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med ansökan av assistans och alt vad det innebär.
Personlig Assistans i Södra Sverige AB profilen »
Personstöd Mälardalen AB
kunder i Västmanlands län, bolagsverkets information om Personstöd Mälardalen AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Plusfamiljen Funka AB
kunder i hela landet, 16 kunder och 98 assistenter. kostnadsfria tjänster: Dom flesta kommer till oss för att dom vill ha en personligare kontakt, för att man själv inte längre orkar driva processen och då finns vi där helt utan kostnad. Hos Plusfamiljen är man familj, och i en familj tar man hand om varandra utöver vad som ryms på ett papper. Vi ställer inga specifika villkor mer än att det ska vara juridiskt riktigt och faktiskt möjligt för oss att hjälpa till.
Plusfamiljen Funka AB profilen »
Rehab Station Stockholm AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, 39 kunder och 330 assistenter. kostnadsfria tjänster: Information och rådgivning
Rehab Station Stockholm AB profilen »
Rehability i Väst AB
kunder i Hallands län, okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi jobbar aktivt med att hjälpa och stötta människor med särskilda behov. Vi assisterar med ansökan, olika typer av beslut och kontakter med myndigheter.
Rehability i Väst AB profilen »
RG Assistans AB
kunder i hela landet, sex kunder och 21 assistenter. kostnadsfria tjänster: JA
RG Assistans AB profilen »
Rik Assistans
kunder i hela landet, 40 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: vi kan vara behjälpliga med vart man vänder sig för att tex ansöka om assistans, ev hjälpa till med en ansökan.
Rik Assistans profilen »
RO Omsorg Assistans AB
kunder i hela landet, 40 kunder och 360 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder stöd och rådgivning i hela processen gällande ansökan till personlig assistans.
RO Omsorg Assistans AB profilen »
SAAND service & omsorg AB
kunder i hela landet, sju kunder och 25 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Vi bistår med hjälp att ansöka om assistans. Vi satsar på rörels och hälsa genom att sponsra våra uppdragsgivare med en aktiv fritid tex rullstolsrugby ,simning Boccia, Rullstolsdans mm
SAAND service & omsorg AB profilen »
Saki Assistans AB
kunder i hela landet, bolagsverkets information om Saki Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Saxena Omsorg AB
kunder i hela landet, 14 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Juridisk rådgivning, råd och stöd
Saxena Omsorg AB profilen »
Shamsen Assistans AB
kunder i hela landet, 30 kunder och 140 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med myndighetskontakter samt kontakter med andra aktörer vid behov när avtal är skrivet.
Shamsen Assistans AB profilen »
Side by side Assistans AB
kunder i Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, tio kunder och 47 assistenter. kostnadsfria tjänster: Har du en funktionsnedsättning men ännu ingen assistans erbjuder vi dig kostnadsfri hjälp till att ansöka om detta hos din hemkommun eller Försäkringskassan.
Side by side Assistans AB profilen »
Sköndals Assistans AB
kunder i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, fyra kunder och 11 assistenter. kostnadsfria tjänster: Har du assistans idag går vi igenom hur den fungerar och hur den kan bli bättre och mer anpassad efter dina önskemål. Om du vill ha hjälp att få personlig assistans så kan vi hjälpa till med en bedömning för att undersöka om du har rätt till personlig assistans. Visar bedömningen på att du har rätt till personlig assistans så hjälper vi dig naturligtvis med hela processen med berörda myndigheter så att du ska kunna få personlig assistans. Om du får personlig assistans beviljad ersättes administrativa kostnader, som vi kommit överens om för denna process från framtida utbetalningar.
Sköndals Assistans AB profilen »
SMIL - Samarbetsorganisationen Malmö Independent Living
kunder i Skåne län, 16 kunder och 120 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning
SMIL - Samarbetsorganisationen Malmö Independent Living profilen »
STIL
kunder i hela landet, 200 kunder och 1600 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, juridiskt stöd erbjuds vid ansökan/överklagan gällande beslut om personlig assistans.
STIL profilen »
Strandbergs Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, 11 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökningar om Personlig assistans hos kommunen eller försäkringskassan. All kommunikation och papper vid byte av assistansanordnare. Tips och råd om assistansansökan blir avslagen.
Strandbergs Personlig Assistans AB profilen »
Stugknuten ekonomisk förening
kunder i Dalarnas län, 40 kunder och 260 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi är vid förfrågan behjälpliga med ansökningar gällande assistans.
Stugknuten ekonomisk förening profilen »
Sydassistans AB
kunder i hela landet, 55 kunder och 350 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Sydassistans bistår nya uppdragsgivare i arbetet med att ansöka om assistansbeslut när den potentiella uppdragsgivaren planerar att anlita Sydassistans som assistansanordnare.
Sydassistans AB profilen »
Särnmark Assistans AB
kunder i hela landet, 240 kunder och 2000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Våra jurister ger dig råd och stöd vid omprövning eller överklagan av beslut. Om du inte har assistans idag, kan de även hjälpa dig med din ansökan.
Särnmark Assistans AB profilen »
TEBY Assistans AB
kunder i Skåne län, Hallands län, sju kunder och 32 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, ansökan och rådgivning kring personlig assistans.
TEBY Assistans AB profilen »
Tindra personlig assistans AB
kunder i Skåne län, bolagsverkets information om Tindra personlig assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Together Personlig Assistans AB
kunder i hela landet, nio kunder och 49 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp vid hantering av nyansökan, inga motprestationer i form avtal ingås innan eventuellt LSS beslut har tagits.
Together Personlig Assistans AB profilen »
Trea Assistans AB
kunder i hela landet, 39 kunder och 102 assistenter. kostnadsfria tjänster: Juridisk experthjälp med ansökan och överklaganden.
Trea Assistans AB profilen »
Täby kommun personlig assistans
kunder i Stockholms län, 32 kunder och 150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Du är välkommen att kontakta oss för frågor angående personlig assistans.
Täby kommun personlig assistans profilen »
Uppsala kommun - Personlig assistans
kunder i Uppsala län, 130 kunder och 900 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning avseende: •Ansökningar och omprövningar •Juridiska frågor kring ditt assistans beslut •Byte till Uppsala kommun för din personliga assistans •Kontakt med handläggare på kommun och Försäkringskassa •Samordning med andra kontakter, till exempel habilitering
Uppsala kommun - Personlig assistans profilen »
Val av Omsorg Falköping AB
kunder i Västra Götalands län, åtta kunder och 75 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälper till att söka hos kommunen och Försäkringskassan, Hjälper även till vid ansökan vid Bostadsanpassningar.
Val av Omsorg Falköping AB profilen »
Vi Assistans AB
kunder i hela landet, tio kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder kostnadsfria tjänster.
Vi Assistans AB profilen »
Vivant Assistans AB
kunder i hela landet, 11 kunder och 57 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till vid assistansansökan samt ger råd och stöd kring vårdbidragsansökan och andra insatser såsom hemtjänst och ledsagning.
Vivant Assistans AB profilen »
Vivida Assistans AB
kunder i hela landet, 125 kunder och 950 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder juridisk hjälp att ansöka om personlig assistans utan kostnad. Vi erbjuder även övriga juridiska tjänster inom förvaltningsrätt.
Vivida Assistans AB profilen »
VårOmtanke/BUA AB
kunder i hela landet, 14 kunder och 59 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja vi erbjuder hjälp att ansöka om personlig assistans utan kostnad samt rådgivning
VårOmtanke/BUA AB profilen »
Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB
kunder i Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, 15 kunder och 80 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder att hjälpa till med ansökan och diverse kontakter med Försäkringskassa och kommun. Vi ställer aldrig som villkor att de ska skriva avtal med oss om assistans beviljas. Detta är en möjlighet både för kunden och oss att känna efter om vi passar för varandra.
Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB profilen »
Värmland Assistans AB
kunder i Västra Götalands län, Värmlands län, bolagsverkets information om Värmland Assistans AB som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.
Västgöta Assistans AB
kunder i Jönköpings län, Hallands län, Västra Götalands län, 22 kunder och 150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökan och rekrytering sker kostnadsfritt.
Västgöta Assistans AB profilen »
Wisby Assistans AB
kunder i Gotlands län, 15 kunder och 100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Wisby Assistans erbjuder juridisk hjälp för alla i behov av personlig assistans
Wisby Assistans AB profilen »
Ågrenska Assistans
kunder i hela landet, 38 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi kan stötta vid ansökan och medverka på möten med handläggare från kommun och/eller försäkringskassa
Ågrenska Assistans profilen »
Österlens Assistans
kunder i Skåne län, bolagsverkets information om Österlens Assistans som inte lämnat uppgifter till Assistanskoll.

Skicka sidan till: