Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom https://assistanskoll.se/20230602-Fremia-Kommunal-Arbetsdomstolens-dom.html Fri, 02 Jun 2023 17:07:18 GMT Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans https://assistanskoll.se/20230531-Arbetsdomstolen-godkenner-visstid.html Sat, 03 Jun 2023 18:18:29 GMT Cecilia Blanck, JAG – ”Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar” https://assistanskoll.se/20230531-Blanck-JAG-Fk-bekreftar-dubbla-avdrag.html Wed, 31 May 2023 10:23:39 GMT Margareta Persson, författare – ”Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats” https://assistanskoll.se/20230529-Margareta-inte-medvetna-funktionsnedsettning-forendrats.html Sat, 03 Jun 2023 18:18:04 GMT Humanas dom i Förvaltningsrätten meddelas 21 juni https://assistanskoll.se/20230527-Humanas-dom-Forvaltningsretten-meddelas-21-juni.html Sat, 27 May 2023 19:30:50 GMT Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning” https://assistanskoll.se/20230526-Viberg-Fk-Foreldraavdraget-fran-beror-barnets.html Tue, 30 May 2023 17:02:48 GMT Socialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap” https://assistanskoll.se/20230526-S-Sundin-vitagit-stellning-statligt.html Fri, 26 May 2023 10:46:18 GMT Socialdemokraterna vill införa statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20230523-S-vill-infora-statligt-huvudmannaskap.html Fri, 26 May 2023 06:51:59 GMT Per Östlund, Vårdföretagarna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet” https://assistanskoll.se/20230522-ostlund-Vardforetagarna-24-fordelar.html Fri, 26 May 2023 06:49:42 GMT Nya lönesiffror för personliga assistenter https://assistanskoll.se/20230517-Nya-lonesiffror-personliga-assistenter.html Wed, 17 May 2023 19:06:53 GMT Johan Klinthammar, RBU – ”Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20230514-Johan-RBU-stor-oro-kassan-tolkar-foreldraavdraget.html Sat, 27 May 2023 18:01:21 GMT Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass https://assistanskoll.se/20230512-Fran-1-feb-2024-arbetsgivare-assistans-besluta-24.html Tue, 16 May 2023 17:41:35 GMT Dygnspass kan tillåtas i assistans https://assistanskoll.se/20230506-Dygnspass-assistans-tillats-ny-overenskommelse.html Fri, 12 May 2023 15:43:26 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan vantolkar föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20230504-Blanck-JAG-Fk-vantolkar-foreldraavdraget.html Fri, 12 May 2023 15:43:49 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans” https://assistanskoll.se/20230503-Blanck-JAG-Kommunerna-motvilliga-assistans.html Wed, 03 May 2023 23:45:11 GMT Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN https://assistanskoll.se/20230405-Avtal-loneokniungar-SKRSobona-Kommunal.html Fri, 12 May 2023 15:44:11 GMT Göran Kecklund, professor, SFI – ”Viktigt att även riskbedöma alternativet till dygnspass med sovande jour” https://assistanskoll.se/20230424-Kecklund-SFI-Viktigt-riskbedoma-dygnspass.html Tue, 02 May 2023 08:57:01 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd” https://assistanskoll.se/20230421-Flyckt-Socialstyrelsen-inte-uteslutas-utan-stod.html Wed, 17 May 2023 03:48:32 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket” https://assistanskoll.se/20230420-Petren-Fremia-tufft-loneokningar-merket.html Wed, 03 May 2023 07:41:01 GMT 31 maj kommer domen om visstidsanställningarna https://assistanskoll.se/20230416-31-maj-kommer-domen-visstidsantellningarna.html Mon, 17 Apr 2023 09:36:35 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Dygnspass fungerar ofta bra i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20230414-Sophie-IfA-Dygnspass-bra-assistans.html Fri, 14 Apr 2023 12:23:36 GMT Jeanette Liljekvist, personlig assistent – ”Jag är oerhört besviken på Kommunal” https://assistanskoll.se/20230413-Jeanette-assistent-besviken-Kommunal.html Fri, 28 Apr 2023 08:24:40 GMT Nya lägstanivåer av assistansanvändare https://assistanskoll.se/20230406-Allt-ferre-assistansanvendare-kommunerna.html Wed, 12 Apr 2023 11:14:47 GMT Heléna Karnström – ”Dygnspassen ger frihet till mig och mina assistenter” https://assistanskoll.se/20230405-Helena-Dygnspassen-frihet-assistenter.html Thu, 27 Apr 2023 10:45:02 GMT Susanne Berg, STIL – ”En behovsbedömning ska bygga på den sökandes egen berättelse” https://assistanskoll.se/20230403-Berg-STIL-behovsbedomning-berettelse.html Wed, 26 Apr 2023 09:24:37 GMT Jasmina Helander, Fremia – ”För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse” https://assistanskoll.se/20230327-Jasmina-Fremia-For-tidigt-SKR-och.html Thu, 20 Apr 2023 06:01:33 GMT Kommunal – ”Dygnsvila och arbetspass måste alternera” https://assistanskoll.se/20230321-Kommunal-lengd-arbetspassen-13-timmar.html Tue, 04 Apr 2023 08:49:29 GMT Jonas Franksson, STIL – ”I den bästa av världar har Lars Lööw rätt” https://assistanskoll.se/20230321-Franksson-STIL-besta-verldar-Loow-rett.html Wed, 22 Mar 2023 06:50:56 GMT FMF Assistans får inhibition i Kammarrätten https://assistanskoll.se/20230319-FMF-inhibition-Kammarretten.html Sun, 19 Mar 2023 22:35:38 GMT Namninsamling vill rädda dygnspassen https://assistanskoll.se/20230315-Namninsamling-vill-redda-dygnspassen.html Thu, 13 Apr 2023 07:19:16 GMT Thomas Juneborg, Krönikör – ”Det finns mycket positivt i Lars Lööws utredning” https://assistanskoll.se/20230315-Juneborg-mycket-positivt-Loows-utredning.html Wed, 15 Mar 2023 11:18:44 GMT "Huvudmannaskapsutredningen" går på remiss https://assistanskoll.se/20230313-Huvudmannaskapsutredningen-gar-remiss.html Mon, 13 Mar 2023 21:59:23 GMT Ida Norberg, PhD, Social & Political Sciences – ”De allt hårdare bedömningarna kan liknas vid byråkratiskt våld” https://assistanskoll.se/20230311-Norberg-PhD-hardare-byrakratiskt-vald.html Fri, 17 Mar 2023 14:02:02 GMT Susanne Berg, STIL – ”Vid fusk ska fokus vara på läkarintyget, inte tiden på toaletten” https://assistanskoll.se/20230308-Berg-STIL-fusk-fokus-vara-lekarintyget.html Fri, 10 Mar 2023 10:02:27 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Vi ger ett genomförbart förslag på förstatligande av all personlig assistans” https://assistanskoll.se/20230306-Loow-utredare-forslag-forstatligande-assistans.html Mon, 06 Mar 2023 12:46:26 GMT Utredningen om statligt huvudmannaskap presenterades https://assistanskoll.se/20230301-Utredningen-om-statligt-presenterades.html Tue, 14 Mar 2023 19:09:21 GMT Idag kommer utredningen om statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20230301-Idag-utredningen-statligt-huvudmannaskap.html Thu, 02 Mar 2023 20:22:35 GMT Staten sparade 944 miljoner på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20230222-Staten-sparade-drygt-miljoner-assistansersettningen.html Thu, 23 Feb 2023 16:38:47 GMT Karin Sundin, Socialdemokraterna – ”Vi har en positiv grundhållning till statligt huvudmannaskap” https://assistanskoll.se/20230222-Karin-Sundin-S-positiv-hallning-statligt.html Tue, 28 Feb 2023 18:56:42 GMT Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds https://assistanskoll.se/20230217-Regeringen-forbud-arbetskraft-assistenter.html Mon, 20 Feb 2023 20:56:58 GMT Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Hanteringen av undanlagda assistansomkostnader skadar självbestämmandet” https://assistanskoll.se/20230216-Robin-doktor-skadar-sjelvbestemmandet.html Mon, 20 Feb 2023 20:56:35 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Nu är det extra viktigt att veta när du behöver läkarintyg eller ADL-intyg” https://assistanskoll.se/20230214-Barsk-extra-viktigt-veta-lekarintyg-ADL-intyg.html Tue, 14 Feb 2023 15:10:46 GMT Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar” https://assistanskoll.se/20230213-Sophie-IfA-Bra-Fk-tydliggor-frihet-assistanstimmar.html Mon, 13 Feb 2023 14:22:45 GMT Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023 https://assistanskoll.se/20230208-Dygnspass-otillatna-assistans-okt-2023.html Thu, 04 May 2023 21:38:32 GMT Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Humana https://assistanskoll.se/20230207-Fk-stoppar-utbetalningar-till-Humana.html Sun, 12 Feb 2023 18:34:21 GMT Humana beviljas inhibition https://assistanskoll.se/20230207-Humana-beviljas-inhibition.html Tue, 07 Feb 2023 12:12:18 GMT Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – ”Regeringen vill att staten ska vara huvudman för personlig assistans” https://assistanskoll.se/20230204-Camilla-Regeringen-vill-staten-huvudman.html Sun, 26 Feb 2023 14:04:15 GMT Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – ”Mina tankar går till alla brukare som drabbas och är oroliga” https://assistanskoll.se/20230203-Waltersson-tankar-brukare-drabbas.html Wed, 15 Feb 2023 15:44:52 GMT Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Det är orimligt att anordnaren ska veta allt om assistansanvändarens liv” https://assistanskoll.se/20230202-Sophie-IfA-orimligt-anordnaren-veta-allt.html Wed, 01 Mar 2023 18:07:55 GMT IVO återkallar Humanas tillstånd https://assistanskoll.se/20230131-IVO-aterkallar-Humanas-tillstand.html Thu, 09 Mar 2023 10:08:21 GMT Försäkringskassan intervjuas om lagändringarna https://assistanskoll.se/20230130-Forsekringskassan-intervjuas-om-lagendringarna.html Mon, 30 Jan 2023 10:25:40 GMT Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Vi har inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil” https://assistanskoll.se/20230127-Forsekringskassan-Viberg-inget-forbud-assistenter-bil.html Tue, 31 Jan 2023 15:59:09 GMT Assistanskolls behovsräknare uppdaterad https://assistanskoll.se/20230124-Assistanskolls-behovsreknare-uppdaterad.html Wed, 08 Feb 2023 16:18:14 GMT Skövde kommun backar https://assistanskoll.se/20230120-Skovde-kommun-backar.html Fri, 20 Jan 2023 13:16:19 GMT Daniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistansanvändarens bil” https://assistanskoll.se/20230116-Daniel-RBU-Orimligt-inte-kora-bil.html Tue, 21 Feb 2023 18:01:05 GMT Susanne Berg, STIL – ”Alltmer restriktiva bedömningar kan liknas vid byråkratiskt våld” https://assistanskoll.se/20230111-Susanne-STIL-restriktiva-bedomningar-vald.html Wed, 08 Feb 2023 06:50:09 GMT Nu gäller 66-årsgränsen https://assistanskoll.se/20230110-66-arsgrensen.html Tue, 10 Jan 2023 13:00:00 GMT Ny lagstiftning 1 januari 2023 https://assistanskoll.se/20221230-Ny-lagstiftning-fran-1-januari-2023.html Fri, 27 Jan 2023 15:26:31 GMT Regleringsbrevet för 2023 https://assistanskoll.se/20221223-Regleringsbrev-till-Forsekringskassan.html Sat, 31 Dec 2022 10:57:19 GMT Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen? https://assistanskoll.se/20221120-Vad-seger-funktionsrettsrorelsen-regeringen.html Tue, 20 Dec 2022 16:12:28 GMT Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %” https://assistanskoll.se/20221217-Herrstedt-Sd-beklagar-timbeloppet-15.html Wed, 21 Dec 2022 20:29:52 GMT Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20221213-Hovsker-Kd-fortsetter-driva-grundleggande.html Thu, 15 Dec 2022 17:20:55 GMT Antalet assistansberättigade fortsätter minska... https://assistanskoll.se/20221205-Antalet-assistansberettigade-fortsetter-minska.html Mon, 05 Dec 2022 12:27:54 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet" https://assistanskoll.se/20221203-Juneborg-Kronikor-lag-ambition-schablon.html Sat, 03 Dec 2022 12:32:04 GMT Nora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?" https://assistanskoll.se/20221130-Nora-Eklov-Kronikor-fran-daligt-till-semre.html Tue, 06 Dec 2022 14:19:29 GMT Bengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans” https://assistanskoll.se/20221125-Eliasson-L-besviken-regeringens-assistans.html Fri, 25 Nov 2022 00:16:36 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20221122-riksdagsmotioner-personlig-assistans.html Fri, 16 Dec 2022 15:30:58 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2023 https://assistanskoll.se/20221122-partierna-budgeterar-assistansersettning-2023.html Fri, 25 Nov 2022 00:02:50 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Det finns risker med utredningens huvudförslag” https://assistanskoll.se/20221122-Franksson-risker-utredningens-huvudforslag.html Wed, 08 Mar 2023 13:57:11 GMT Thomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen” https://assistanskoll.se/20221120-Hammarberg-Tidoavtalet-bryter-konventionen.html Mon, 21 Nov 2022 11:34:47 GMT Centerpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande https://assistanskoll.se/20221118-Centern-pressar-minister-om-forstaligande.html Mon, 21 Nov 2022 06:08:38 GMT Jonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer https://assistanskoll.se/20221112-Franksson-STIL-moderat-minister-broms.html Wed, 30 Nov 2022 06:26:46 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte Försäkringskassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden” https://assistanskoll.se/20221110-Sophie-IfA-Lat-inte-Fk-prova-besluten-endrade.html Thu, 10 Nov 2022 12:50:50 GMT ”Ett svek mot de assistansberättigade” https://assistanskoll.se/20221108-Ett-svek-mot-assistansberettigade.html Wed, 09 Nov 2022 18:17:25 GMT Timbeloppet räknas upp med 1,5 % https://assistanskoll.se/20221107-Timbeloppet-reknas-upp-med.html Wed, 09 Nov 2022 13:33:40 GMT Hur mycket höjs timbeloppet? https://assistanskoll.se/20221107-Hur-mycket-hojs-timbeloppet.html Tue, 08 Nov 2022 09:18:43 GMT Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap” https://assistanskoll.se/20221103-Ulrika-Miljopartiet-overdigt-assistans-medborgarskap.html Wed, 09 Nov 2022 18:17:01 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter att gälla” https://assistanskoll.se/20221102-Loow-Huvudforslaget-dagens-praxis-gella.html Wed, 02 Nov 2022 17:21:03 GMT Liberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp” https://assistanskoll.se/20221101-Liberalerna-Danielsson-driva-statligt-schablonbelopp.html Tue, 01 Nov 2022 19:53:25 GMT Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte? https://assistanskoll.se/20221028-Kommer-staten-ansvaret-assistans-inte.html Fri, 28 Oct 2022 17:22:01 GMT