Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Lars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablonbeloppet” https://assistanskoll.se/20200128-Loow-Regeringen-forklara-niva-schablonbeloppet.html Tue, 28 Jan 2020 12:59:20 GMT Lars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket” https://assistanskoll.se/20200128-Loow-assistenter-trivs-osekerhet.html Tue, 28 Jan 2020 10:10:18 GMT Ny utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar https://assistanskoll.se/20200123-Ny-utredning-tillsyn-egenvard-och-foreldraansvar.html Tue, 28 Jan 2020 17:11:33 GMT Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar” https://assistanskoll.se/20200122-Altermark-utredningar-Expertmetoden-ansvar.html Tue, 28 Jan 2020 22:30:32 GMT Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp” https://assistanskoll.se/20200120-Marie-Sepulchre-assistans-er-medborgarrettskamp.html Tue, 28 Jan 2020 22:30:23 GMT Utredning om personliga assistenters villkor https://assistanskoll.se/20200115-Utredning-assistenters-arbetsforhallanden.html Sat, 25 Jan 2020 23:31:18 GMT Gabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkringskassan delar kritiken mot Expertmetoden” https://assistanskoll.se/20200114-Bremberg-analys-Forsekringskassan-kritik-Expert.html Mon, 20 Jan 2020 13:55:34 GMT Nyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna” https://assistanskoll.se/20200113-Sabuni-assistans-frihetsfraga.html Tue, 28 Jan 2020 09:02:18 GMT Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 https://assistanskoll.se/20191219-Forsekringskassans-regleringsbrev-2020.html Thu, 09 Jan 2020 15:43:07 GMT Per Eleblad, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi tar de alla till slut” https://assistanskoll.se/20191218-Per-Eleblad-Forsekringskassan-tar-alla-till-slut.html Tue, 07 Jan 2020 17:03:29 GMT Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD” https://assistanskoll.se/20191217-Pettersson-Juridik-saknas-kompetens-HFD.html Fri, 20 Dec 2019 23:39:24 GMT Jonna Bornemark, professor i filosofi – ”Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn” https://assistanskoll.se/20191216-Bornemark-problematisk-menniskosyn.html Sat, 11 Jan 2020 11:37:45 GMT Regeringen backar om integritetsnära delar https://assistanskoll.se/20191211-Regeringen-backar-om-integritetsnera.html Fri, 20 Dec 2019 15:51:04 GMT HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov https://assistanskoll.se/20191203-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-Sminkning-inte-grundleggande.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:15 GMT IfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext” https://assistanskoll.se/20191129-IfA-Lilly-Key-politiker-inte-forsta-vidden.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:34 GMT Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut” https://assistanskoll.se/20191120-Lotta-Kommunal-Forsemringarna-politiska.html Wed, 20 Nov 2019 21:48:28 GMT Sven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinderrörelsen går i filttofflor” https://assistanskoll.se/20191119-Sven-Aivert-gar-filttofflor.html Tue, 28 Jan 2020 10:49:09 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val https://assistanskoll.se/20191115-Juneborg-kronikor-Besparingarna-val.html Mon, 02 Dec 2019 15:19:09 GMT Christian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen” https://assistanskoll.se/20191114-Smith-robotforskare-robotar-inte-losningen.html Thu, 14 Nov 2019 15:40:54 GMT Socialministern pressas om kommande lagändring https://assistanskoll.se/20191112-Socialministern-pressas-kommande-lagendring.html Thu, 14 Nov 2019 09:41:44 GMT Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor" https://assistanskoll.se/20191108-Aftonbladet-ledare-regeringen-underlivsfragor.html Tue, 12 Nov 2019 08:21:37 GMT Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas? https://assistanskoll.se/20191107-integritetsnera-delar-lagtext-eller-avskaffas.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:59 GMT Anita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra” https://assistanskoll.se/20191107-Knudsen-jurist-bottnar-leva-andra.html Mon, 25 Nov 2019 16:59:21 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext” https://assistanskoll.se/20191103-Petren-KFO-skifte-integritetskenslighet-LSS-lagtext.html Mon, 25 Nov 2019 10:12:58 GMT Regeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen https://assistanskoll.se/20191029-Regeringen-FN-Funktionsrettskonventionen.html Fri, 08 Nov 2019 13:50:16 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen” https://assistanskoll.se/20191028-Klein-Funktionsrett-bakslag-assistansen.html Tue, 05 Nov 2019 20:23:31 GMT Andning klubbat i riksdagen https://assistanskoll.se/20191021-Andning-klubbat-riksdagen.html Sat, 02 Nov 2019 07:10:07 GMT Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter” https://assistanskoll.se/20191020-Jackelen-erkebiskop-menskliga-rettigheter.html Thu, 31 Oct 2019 10:03:17 GMT Carin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa” https://assistanskoll.se/20191020-Carin-assistent-nermaste-arbetet.html Mon, 21 Oct 2019 16:35:53 GMT Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20191017-Westerberg-forarbetena-grundleggande.html Wed, 04 Dec 2019 20:29:39 GMT Nora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen https://assistanskoll.se/20191016-Nora-kronikor-integritetsnera-raserar.html Thu, 17 Oct 2019 10:57:39 GMT Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning https://assistanskoll.se/20191014-Hallengren-om-lagforslag-andning-sond.html Wed, 16 Oct 2019 14:00:51 GMT Stark kritik mot regeringens lagförslag https://assistanskoll.se/20191010-Stark-kritik-mot-regeringens-lagforslag.html Thu, 17 Oct 2019 17:39:01 GMT Förslag till lagändring för andning och sondmatning https://assistanskoll.se/20191008-Forslag-till-lagendring-andning-och-sondmatning.html Tue, 08 Oct 2019 15:05:55 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20191008-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Tue, 08 Oct 2019 11:57:11 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2020 https://assistanskoll.se/20191004-partierna-budgeterar-2020.html Wed, 30 Oct 2019 09:25:54 GMT Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral” https://assistanskoll.se/20191003-Baudin-Kommunal-schablon-spiral.html Thu, 03 Oct 2019 01:52:15 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner https://assistanskoll.se/20191001-Juneborg-kassan-domar-oforenliga.html Mon, 02 Dec 2019 15:16:27 GMT Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen" https://assistanskoll.se/20190926-Asa-Thulin-SKL-Statligt-viktigaste-krav-regeringen.html Thu, 26 Sep 2019 15:55:55 GMT Ulrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna” https://assistanskoll.se/20190923-Jerkestig-besparingsstrategi-inte-hora.html Mon, 23 Sep 2019 02:18:42 GMT Schablonbeloppet höjs med 1,5 % https://assistanskoll.se/20190918-Schablonbeloppet-hojs-med-15-2020.html Tue, 05 Nov 2019 00:54:40 GMT David Eberhard svarar Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20190918-David-Eberhard-svarar-kassan.html Wed, 18 Sep 2019 00:02:02 GMT Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs” https://assistanskoll.se/20190917-Svanholm-kassan-inte-betalats-aterkrevs.html Tue, 17 Sep 2019 10:25:45 GMT Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde” https://assistanskoll.se/20190916-Hammarberg-Grunden-allas-lika-verde.html Mon, 16 Sep 2019 00:19:04 GMT Björn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit” https://assistanskoll.se/20190912-Kellerman-Sergels-hit.html Mon, 23 Sep 2019 08:59:52 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistanskrisen” https://assistanskoll.se/20190906-Petren-KFO-andning-loser-inte-krisen.html Fri, 06 Sep 2019 00:13:16 GMT Reaktioner på uppgifter om falska anställningar https://assistanskoll.se/20190904-Starka-reaktioner-uppgifter-om-falska-anstellningar.html Fri, 06 Sep 2019 00:20:36 GMT Fortsatt mycket svårt beviljas assistansersättning https://assistanskoll.se/20190902-Fortsatt-svart-beviljas-assistansersettning.html Mon, 02 Sep 2019 17:52:16 GMT Försäkringskassan bemöter David Eberhard https://assistanskoll.se/20190901-Forsekringskassan-bemoter-David-Eberhard.html Sun, 01 Sep 2019 14:16:30 GMT Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor” https://assistanskoll.se/20190828-Tennsjo-filosofi-Alla-goda-levnadsvillkor.html Wed, 28 Aug 2019 13:41:20 GMT David Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet” https://assistanskoll.se/20190826-Eberhard-assistans-civilisationens-storhet.html Mon, 26 Aug 2019 15:02:10 GMT Almedalen 2019 – ”Grundläggande behov måste ses över” https://assistanskoll.se/20190814-Almedalsdebatt-2019-Grundleggande-behov.html Mon, 26 Aug 2019 14:48:58 GMT Nora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter? https://assistanskoll.se/20190727-Nora-kronikor-ambitioner-garanterar-inga.html Sat, 27 Jul 2019 00:48:34 GMT Almedalen 2019 – ”Använd artikel 19!” https://assistanskoll.se/20190718-Almedalen-2019-Anvend-artikel-19.html Thu, 18 Jul 2019 15:23:15 GMT Nora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg” https://assistanskoll.se/20190716-Nora-intervjuas-Artikel-19-verktyg.html Tue, 16 Jul 2019 11:19:15 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier https://assistanskoll.se/20190702-Juneborg-kronikor-Assistans-FN-s-kriterier.html Mon, 02 Dec 2019 15:20:24 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet” https://assistanskoll.se/20190628-Maj-Vensterpartiet-Liberalerna-bakbundna.html Fri, 28 Jun 2019 01:24:42 GMT Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?" https://assistanskoll.se/20190626-inget-arbete-grundleggande.html Fri, 28 Jun 2019 01:08:36 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?” https://assistanskoll.se/20190620-Blomberg-IGNE-assistans-sjukhusvistelse.html Thu, 20 Jun 2019 10:41:01 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs” https://assistanskoll.se/20190619-Holmbom-Problemet-regler-egenvard.html Wed, 19 Jun 2019 11:39:43 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte” https://assistanskoll.se/20190618-Barsk-Holmbom-lagforslag-inte.html Tue, 18 Jun 2019 12:36:53 GMT Högst medellön för kommunalt anställda assistenter https://assistanskoll.se/20190618-Hogst-medellon-kommunalt-assistenter.html Tue, 18 Jun 2019 11:22:03 GMT Jonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet” https://assistanskoll.se/20190612-Franksson-STIL-assistans-halverades.html Thu, 13 Jun 2019 10:27:16 GMT Antalet assistansberättigade nu 14 332 https://assistanskoll.se/20190612-Antalet-assistansberettigade-nu-14-332.html Wed, 12 Jun 2019 16:02:03 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet” https://assistanskoll.se/20190605-Hallengren-Andningndmatning-helhet.html Wed, 12 Jun 2019 22:06:40 GMT Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?” https://assistanskoll.se/20190531-Borgstrom-FUB-Varfor-doma-ut-boende.html Fri, 31 May 2019 22:14:04 GMT Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag” https://assistanskoll.se/20190529-Sophie-IfA-Gruppbosteder-institutionsdrag.html Wed, 29 May 2019 09:59:28 GMT Assistanskriminalitet tas upp i SVT https://assistanskoll.se/20190528-Assistanskriminalitet-tas-upp-SVT.html Wed, 29 May 2019 09:56:47 GMT Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten" https://assistanskoll.se/20190523-Jonas-Franksson-Sverige-sviker-tappar-Europa-farten.html Thu, 23 May 2019 12:54:40 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS https://assistanskoll.se/20190522-Juneborg-kronikor-Miniminivaer-LSS.html Thu, 23 May 2019 12:57:08 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland” https://assistanskoll.se/20190520-Sophie-IfA-Sverige-foregangsland.html Thu, 23 May 2019 12:56:52 GMT Löneguiden för assistenter uppdaterad https://assistanskoll.se/20190517-Loneguiden-assistenter-uppdaterad.html Fri, 17 May 2019 23:32:58 GMT EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll https://assistanskoll.se/20190425-EU-val-2019-Velj-rett-med-Assistanskoll.html Mon, 27 May 2019 09:52:08 GMT Östersunds kommun backar om anhörigassistenter https://assistanskoll.se/20190507-ostersunds-kommun-backar.html Wed, 08 May 2019 00:05:47 GMT Lagändring om sondmatning och andning skjuts upp https://assistanskoll.se/20190504-Lagendring-andning-skjuts-upp.html Sat, 04 May 2019 13:59:47 GMT Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20190503-Nytt-regleringsbrev-till-Forsekringskassan.html Fri, 03 May 2019 17:32:00 GMT Remissvar till lagändring om sondmatning/andning https://assistanskoll.se/20190502-Remissvar-lagendring-sondmatning.html Fri, 03 May 2019 11:37:25 GMT Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända” https://assistanskoll.se/20190425-Yvonne-fd-handleggare-brukarrorelsen-forutse.html Thu, 25 Apr 2019 12:09:04 GMT Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp” https://assistanskoll.se/20190424-Malmgren-fdlss-LSS-inte-prislapp.html Thu, 25 Apr 2019 12:10:01 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem” https://assistanskoll.se/20190414-Hallengren-ferre-assistans-stort-problem.html Tue, 16 Apr 2019 11:22:36 GMT