Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Nya siffror för assistentlöner https://assistanskoll.se/20220517-Nya-siffror-assistentloner.html Thu, 19 May 2022 15:43:20 GMT Andreas Pettersson, juris doktor – ”Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?” https://assistanskoll.se/20220517-Andreas-politikerna-lemnat-ansvar-HFD.html Thu, 19 May 2022 15:43:16 GMT Gustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistansberättigade riskerar bli förlorare” https://assistanskoll.se/20220513-Gustav-doktor-Assistansberettigade-forlorare.html Tue, 17 May 2022 20:06:55 GMT Jonny Cato, Centerpartiet – ”Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent” https://assistanskoll.se/20220512-Cato-C-individen-sjelv-velja-assistent.html Mon, 16 May 2022 08:51:02 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv” https://assistanskoll.se/20220510-Loow-Riksdagens-vilja-utan-tilleggsdirektiv.html Mon, 16 May 2022 08:51:45 GMT "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans" https://assistanskoll.se/20220509-Jurister-drar-felaktigt-in-assistans.html Mon, 16 May 2022 08:50:34 GMT Johanna Andersson, Neuroförbundet – ”Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället” https://assistanskoll.se/20220505-Johanna-Neuro-forlust-menniskor-bidra-samhellet.html Mon, 09 May 2022 09:51:26 GMT Proposition klar med nytt grundläggande behov https://assistanskoll.se/20220505-Proposition-klar-med-nytt-grundleggande-behov.html Mon, 09 May 2022 09:51:11 GMT Lena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga" https://assistanskoll.se/20220428-Hallengren-behov-ska-vara-integritetskensliga.html Mon, 09 May 2022 09:50:50 GMT Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20220426-tre-dodlighet-assistansanvendare-Covid.html Tue, 26 Apr 2022 09:56:28 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”en mycket oroande utveckling” https://assistanskoll.se/20220426-Sophie-IfA-mycket-oroande-utveckling.html Mon, 09 May 2022 09:50:30 GMT Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – ”Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik” https://assistanskoll.se/20220421-ofors-Funktionsrett-Sexualitet-mer-praktik.html Wed, 27 Apr 2022 14:23:36 GMT Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas” https://assistanskoll.se/20220418-Sofia-Center-grundlegg-ovriga-behov-slopas.html Mon, 18 Apr 2022 21:42:12 GMT Antalet assistansanvändare minskar starkt https://assistanskoll.se/20220410-Antalet-assistansanvendare-minskar.html Wed, 04 May 2022 21:59:17 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka” https://assistanskoll.se/20220407-Petren-Fremia-Rettsosekerheten-oka.html Fri, 08 Apr 2022 13:05:25 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Anmärkningsvärt, men inte förvånande” https://assistanskoll.se/20220404-Pia-Kd-Anmerkningsvert-men-inte-forvanande.html Mon, 04 Apr 2022 10:10:10 GMT Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023 https://assistanskoll.se/20220331-Sa-blir-foreldraavdraget-fran-1-januari-2023.html Thu, 05 May 2022 10:54:44 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning” https://assistanskoll.se/20220330-Sophie-IfA-grundleggande-behov-hogaktuellt-Loows.html Wed, 30 Mar 2022 10:03:58 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande” https://assistanskoll.se/20220327-Franksson-Loows-utredning-forhalla-tillkennagivande.html Mon, 28 Mar 2022 10:40:53 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskaps-utredningen något tilläggsdirektiv” https://assistanskoll.se/20220325-Hallengren-inte-aktuellt-tilleggsdirektiv.html Wed, 30 Mar 2022 19:48:39 GMT Lena Hallengren, socialminister – ”Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistansersättning” https://assistanskoll.se/20220325-Hallengren-2-000-fler-rett-till-assistansersettning.html Thu, 05 May 2022 10:13:24 GMT Barbro Lewin, funktionsrättsforskare – ”Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?” https://assistanskoll.se/20220322-Lewin-Hur-vecker-vilja-folja-LSS-intentioner.html Sun, 27 Mar 2022 21:51:17 GMT Riksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet https://assistanskoll.se/20220317-Riksdagen-grundleggande-behov-helhet.html Thu, 17 Mar 2022 17:00:35 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa” https://assistanskoll.se/20220317-Blanck-JAG-Bettre-halvbra-losning-dagens-orettvisa.html Tue, 22 Mar 2022 18:02:31 GMT Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras? https://assistanskoll.se/20220308-Ska-riksdagens-beslut-grundleggande-genomforas.html Sun, 27 Mar 2022 00:17:54 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Anordnaren förutsätts kontrollera assistansanvändarnas liv” https://assistanskoll.se/20220314-Holmbom-Anordnaren-kontrollera-assistansanvendarna.html Wed, 16 Mar 2022 09:11:10 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Ge utredningen tilläggsdirektiv!” https://assistanskoll.se/20220310-Sophie-Karlsson-IfA-Ge-utredningen-tilleggsdirektiv.html Thu, 17 Mar 2022 18:03:43 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut” https://assistanskoll.se/20220307-Pia-Kd-Hoppas-respekterar-Socialutskottets-beslut.html Tue, 08 Mar 2022 15:10:52 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?" https://assistanskoll.se/20220304-Juneborg-Ukrainakriget-Hur-paverkas-assistans.html Mon, 09 May 2022 08:43:02 GMT Socialutskottet röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet https://assistanskoll.se/20220303-Socialutskottet-grundleggande-reknas-sin-helhet.html Tue, 08 Mar 2022 11:24:00 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ” https://assistanskoll.se/20220303-Loow-inte-legga-kommunalt-huvudmannaskap-alternativ.html Fri, 04 Mar 2022 13:15:06 GMT Suzanne Elmqvist, assistansanvändare – ”Bra rekrytering en väg till självbestämmande” https://assistanskoll.se/20220302-Elmqvist-Bra-rekrytering-veg-till-sjelvbestemmande.html Wed, 16 Mar 2022 09:10:51 GMT Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna” https://assistanskoll.se/20220301-Blanck-JAG-Omprovningsstoppet-kvar-even-efter.html Tue, 01 Mar 2022 15:32:48 GMT VH Assistans förlorar i Kammarrätten https://assistanskoll.se/20220225-Aterkallat-tillstand-assistansforetag.html Mon, 07 Mar 2022 16:11:56 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Det vi sett hittills har för medicinskt fokus” https://assistanskoll.se/20220223-Sophie-IfA-Det-vi-sett-hittills-medicinskt-fokus.html Fri, 04 Mar 2022 23:02:12 GMT Anders Westgerd, GIL – “Prata med politiker är som att slå sig trött på en kudde” https://assistanskoll.se/20220220-Westgerd-GIL-Prata-politiker-sla-sig-trott-kudde.html Mon, 28 Feb 2022 14:58:03 GMT Debatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans? https://assistanskoll.se/20220217-RBU-barn-entligen-retten-till-assistans.html Mon, 28 Feb 2022 14:49:39 GMT IfA intervjuar Miljöpartiets partiledare https://assistanskoll.se/20220216-IfA-intervjuar-Miljopartiets-partiledare.html Mon, 21 Feb 2022 06:57:41 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Tillsätt en kriskommission för personlig assistans” https://assistanskoll.se/20220215-Eliasson-L-kriskommission-assistans.html Mon, 28 Feb 2022 14:48:14 GMT "Tvingas flytta till gruppboende" https://assistanskoll.se/20220214-Tvingas-flytta-till-gruppboende.html Mon, 14 Feb 2022 20:11:56 GMT Regeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag https://assistanskoll.se/20220212-Regeringen-nytt-grundleggande-behov-foreldraavdrag.html Thu, 05 May 2022 16:03:21 GMT Caroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – ”Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet” https://assistanskoll.se/20220209-Caroline-overlekare-Karolinska-andningshjelp.html Mon, 28 Feb 2022 14:50:32 GMT Staten sparade drygt 340 miljoner på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20220207-Staten-sparade-340-miljoner-assistansersettningen.html Mon, 28 Feb 2022 14:46:32 GMT "Låt livshjälp gå före dödshjälp" https://assistanskoll.se/20220206-Lat-livshjelp-ga-fore-dodshjelp.html Mon, 28 Feb 2022 14:52:09 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Försäkringskassans omprövningar har fortsatt, men i smyg” https://assistanskoll.se/20220204-Smaaland-STIL-Fk-omprovningar-smyg.html Mon, 28 Feb 2022 14:56:23 GMT Marie Axelsson, Försäkringskassan – ”Assistansberättigade känner oro kring omprövningarna av assistansersättning” https://assistanskoll.se/20220203-Axelsson-Fk-Assistans-omprovningarna.html Mon, 28 Feb 2022 18:06:07 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning" https://assistanskoll.se/20220202-Juneborg-Kronikor-Jag-skeptisk-AI-behovsbedomning.html Mon, 28 Feb 2022 15:04:14 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter” https://assistanskoll.se/20220129-Petren-Fremia-Venner-anhoriga-assistenter.html Wed, 02 Feb 2022 07:55:44 GMT Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?” https://assistanskoll.se/20220127-Lise-Neuro-assistans-verderas-dodshjelp.html Fri, 18 Feb 2022 00:01:40 GMT Rekordlågt antal förstagångsansökningar https://assistanskoll.se/20220126-Rekordlagt-antal-forstagangsansokningar.html Thu, 03 Feb 2022 11:57:06 GMT Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter” https://assistanskoll.se/20220124-Westin-Abo-Kommunalt-konflikt-brukarens.html Wed, 26 Jan 2022 18:48:43 GMT Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ” https://assistanskoll.se/20220119-Westin-Abo-Storstegenmakt-brukarkooperativhtm.html Mon, 24 Jan 2022 09:37:32 GMT IfA intervjuar riksdagspartiernas partiledare https://assistanskoll.se/20220117-IfA-intervjuar-riksdagspartiernas-partiledare.html Mon, 24 Jan 2022 08:53:49 GMT Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?” https://assistanskoll.se/20220112-Barsk-Vilka-behov-kommer-accepteras.html Mon, 24 Jan 2022 08:53:13 GMT Assistansbolag avskedar ovaccinerade assistenter https://assistanskoll.se/20220105-Assistansbolag-avskedar-ovaccinerade-assistenter.html Mon, 10 Jan 2022 07:20:42 GMT Tommy Andersson, professor, Lunds universitet – ”Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen” https://assistanskoll.se/20220104-Tommy-universitet-kontrollera-rimligheten-datorn-ut.html Wed, 02 Feb 2022 07:57:28 GMT Maya Hultman, ung assistansanvändare – ”De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det” https://assistanskoll.se/20211226-Maya-Hultman-De-se-pjesen-nog-inte-gora-det.html Wed, 12 Jan 2022 14:18:54 GMT Kristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablonbelopp för alla” https://assistanskoll.se/20211220-Kristian-ISF-Orimligt-samma-schablonbelopp.html Tue, 04 Jan 2022 17:45:44 GMT Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt” https://assistanskoll.se/20211220-Klinthammar-RBU-Omprovningarna-hetsjakt.html Wed, 12 Jan 2022 14:19:43 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats” https://assistanskoll.se/20211216-Pia-KD-Omprovning-bara-faktiska-forendrats.html Mon, 27 Dec 2021 22:31:48 GMT ISF rapport om assistansersättningens timschablon https://assistanskoll.se/20211215-ISF-rapport-om-assistansersettningens-timschablon.html Thu, 23 Dec 2021 14:39:24 GMT IfA uppmanar statsminister Magdalena Andersson att agera https://assistanskoll.se/20211213-IfA-skrivit-direkt-till-statsminister-Magdalena.html Tue, 14 Dec 2021 10:22:00 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte” https://assistanskoll.se/20211209-Blanck-JAG-Sterkt-assistans-bra-recker-inte.html Thu, 09 Dec 2021 16:45:45 GMT Slakten av assistansen fortsätter – trots löften https://assistanskoll.se/20211204-Slakten-assistansen-fortsetter-trots-loften.html Sun, 26 Dec 2021 07:03:40 GMT Antalet assistansberättigade nu 13 731 https://assistanskoll.se/20211204-Antalet-assistansberettigade-nu-13-731.html Sat, 04 Dec 2021 12:06:30 GMT Neddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans https://assistanskoll.se/20211202-ledsagarservice-parallell-utveckling-assistans.html Thu, 02 Dec 2021 14:02:15 GMT HFD-dom ger rätt till assistansersättning vid skolfrånvaro https://assistanskoll.se/20211128-HFD-dom-rett-assistans-skolfranvaro.html Mon, 29 Nov 2021 14:57:42 GMT Tuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt https://assistanskoll.se/20211126-politikerdebatt-huvudmannaskap-funkisskatt.html Fri, 26 Nov 2021 16:51:17 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen” https://assistanskoll.se/20211118-Smaaland-STIL-LSS-insatser-bortglomda-igen.html Wed, 24 Nov 2021 19:25:55 GMT Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden” https://assistanskoll.se/20211118-Robin-Bankel-doktor-rettshjelp-vid.html Thu, 25 Nov 2021 14:00:34 GMT "Risk för professionalisering och medikalisering" https://assistanskoll.se/20211115-Risk-professionalisering-och-medikalisering.html Wed, 24 Nov 2021 19:38:57 GMT Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare” https://assistanskoll.se/20211116-Bankel-doktor-beroende-juridisk-hjelp.html Wed, 24 Nov 2021 19:32:07 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas" https://assistanskoll.se/20211111-Juneborg-huvudmannaskapet-forstatligas.html Wed, 02 Feb 2022 08:42:35 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning” https://assistanskoll.se/20211108-Franksson-STIL-Utan-halv-utredning.html Wed, 10 Nov 2021 15:19:01 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas” https://assistanskoll.se/20211104-Loow-utredare-forsta-hand-statligt.html Wed, 24 Nov 2021 19:20:00 GMT Lagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft https://assistanskoll.se/20211101-Lagendring-anordnare-utan-tillstand-kraft.html Mon, 08 Nov 2021 11:00:58 GMT Lena Hallengren, socialminister – ”Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande” https://assistanskoll.se/20211029-Hallengren-Malet-inte-integritetskrenkande.html Thu, 04 Nov 2021 11:57:55 GMT IVO har återkallat tillståndet från flera större assistansföretag https://assistanskoll.se/20211024-IVO-aterkallar-tillstand-alltfler-assistansforetag.html Tue, 02 Nov 2021 13:36:22 GMT "Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare" https://assistanskoll.se/20211022-Avhandling-Juridiskt-stod-svarare-byta.html Fri, 29 Oct 2021 11:19:43 GMT Enkät om deinstitutionalisering i Sverige https://assistanskoll.se/20211021-Enket-om-deinstitutionalisering-Sverige.html Fri, 22 Oct 2021 09:27:25 GMT