Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter” https://assistanskoll.se/20200702-Hallengren-stellning-forslagen-efter-remiss.html Thu, 02 Jul 2020 15:32:20 GMT Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar” https://assistanskoll.se/20200701-kassan-1-juli-andning-utan-integritetsnera.html Wed, 01 Jul 2020 00:01:30 GMT Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar” https://assistanskoll.se/20200630-Tomas-Agdalen-Sterkt-assistans-kenner-inte-begrensningar.html Tue, 30 Jun 2020 21:09:27 GMT LSS-utredningen går ut på remiss https://assistanskoll.se/20200628-LSS-utredningen-gar-ut-remiss.html Tue, 30 Jun 2020 21:39:51 GMT Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200625-Uppdaterade-siffror-smittade-avlidna-Covid-19.html Thu, 25 Jun 2020 11:36:05 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla” https://assistanskoll.se/20200625-Eliasson-Liberalerna-bedomningar-hygien-oacceptabla.html Mon, 29 Jun 2020 06:58:40 GMT Sofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning” https://assistanskoll.se/20200624-Sofia-Centerledamot-Beklemmande-sminkning.html Wed, 01 Jul 2020 23:39:37 GMT Debatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen! https://assistanskoll.se/20200623-Debatt-IfA-harklyveri-forstor-assistansen.html Thu, 25 Jun 2020 10:34:21 GMT Kommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön https://assistanskoll.se/20200619-Kommunala-assistenter-nagot-hogre-manadslon.html Fri, 19 Jun 2020 22:51:41 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig” https://assistanskoll.se/20200619-Hallengren-leva-andra-inneber-ocksa-sminka-sig.html Mon, 29 Jun 2020 06:59:07 GMT Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20200618-Nordica-assistans-forlorar-tillstand-fran-IVO.html Wed, 24 Jun 2020 11:59:42 GMT Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras” https://assistanskoll.se/20200616-Kellstrom-God-Juridik-LSS-lagtext-inte-forsemras.html Mon, 22 Jun 2020 07:47:54 GMT "Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund" https://assistanskoll.se/20200611-hengde-over-klippkanten-reddad-sista-sekund.html Wed, 24 Jun 2020 12:00:37 GMT Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien" https://assistanskoll.se/20200603-Socialministern-och-Pia-hygien.html Wed, 10 Jun 2020 10:49:54 GMT Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli https://assistanskoll.se/20200603-Sondmatning-andning-grundleggande-1-juli.html Sat, 20 Jun 2020 09:33:27 GMT Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem” https://assistanskoll.se/20200603-Karlsson-IfA-serskilda-boenden-problem.html Fri, 19 Jun 2020 23:26:39 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning” https://assistanskoll.se/20200601-Petren-KFO-assistenter-provtagning.html Mon, 01 Jun 2020 18:13:26 GMT Siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200530-Siffror-smittade-avlidna-assistansanvendare.html Sat, 30 May 2020 11:43:35 GMT Regeringen förslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper https://assistanskoll.se/20200529-forebyggande-sjukpenning-riskgrupper.html Thu, 25 Jun 2020 10:52:16 GMT Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd” https://assistanskoll.se/20200527-Anna-Barsk-uppsplittrat-stod.html Mon, 01 Jun 2020 21:54:48 GMT Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren” https://assistanskoll.se/20200527-Forsekringskassan-rakning-grundleggande-om-ren.html Thu, 18 Jun 2020 13:53:21 GMT Disability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt” https://assistanskoll.se/20200525-D-R-D-maste-enklare-kreva-rett.html Thu, 28 May 2020 14:52:02 GMT Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar? https://assistanskoll.se/20200525-Varfor-minskar-assistansberettade-timmar.html Wed, 03 Jun 2020 14:54:46 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta https://assistanskoll.se/20200523-Juneborg-assistans-overlegsen-hemtjenst.html Wed, 27 May 2020 16:18:13 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus” https://assistanskoll.se/20200520-Hallengren-assistenter-priotestning.html Sat, 30 May 2020 00:10:23 GMT Löneguiden uppdaterad med 2019 års siffror https://assistanskoll.se/20200519-Loneguiden-uppdaterad-2019.html Wed, 20 May 2020 12:13:58 GMT Pia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer” https://assistanskoll.se/20200515-Pia-KD-Socialutskottet-Bra-socialministern-skyddsutrustning.html Sat, 30 May 2020 00:10:59 GMT Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200513-Roko-Malmo-Coronapandemin-visar-verdet-assistans.html Tue, 26 May 2020 12:06:50 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan” https://assistanskoll.se/20200511-HBlomberg-IGNE-kassan-tolkar-restriktivt.html Mon, 18 May 2020 06:38:58 GMT Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring https://assistanskoll.se/20200505-Socialministerna-avvisar-aterigen-SKRs-krav.html Sat, 30 May 2020 00:11:35 GMT Renée Blomberg, Försäkringskassan – ”Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar” https://assistanskoll.se/20200504-Blomberg-kassan-Kostnadsminskningen-ferre-assistans.html Mon, 04 May 2020 11:52:08 GMT Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst” https://assistanskoll.se/20200430-Winberg-assistans-fordelar-hemtjenst.html Sat, 30 May 2020 00:12:08 GMT SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris https://assistanskoll.se/20200426-SKR-nytt-forsok-heva-LSS-beslut.html Sat, 30 May 2020 00:12:36 GMT Vilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson https://assistanskoll.se/20200425-Vilhelm-Ekensteen-ersetts-Sophie-Karlsson.html Sat, 30 May 2020 00:13:06 GMT Kommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning” https://assistanskoll.se/20200420-Kommunal-Bostrom-forhindra-smittspridning.html Fri, 01 May 2020 00:04:40 GMT Artikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighetsbärarnas egna erfarenheter” https://assistanskoll.se/20200420-Artikel-19-verktyg-FN-juridik.html Wed, 22 Apr 2020 14:07:50 GMT Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning” https://assistanskoll.se/20200416-Katarina-STIL-Svart-skyddsutrustning.html Thu, 16 Apr 2020 15:55:03 GMT Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning” https://assistanskoll.se/20200413-Franksson-STIL-Assistans-fordelar-hemtjenst.html Wed, 22 Apr 2020 11:36:04 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier https://assistanskoll.se/20200411-Juneborg-konventionen-even-pandemier.html Tue, 21 Apr 2020 23:31:05 GMT Socialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen” https://assistanskoll.se/20200409-Socialstyrelsen-Linden-livskvalitet-funktionsnedsettning.html Tue, 21 Apr 2020 23:32:18 GMT Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell” https://assistanskoll.se/20200408-Bagenholm-Humana-samarbeten-SAS.html Fri, 08 May 2020 19:26:12 GMT Antalet assistansberättigade nu 14 038 https://assistanskoll.se/20200407-Antalet-assistansberettigade-nu-14-038.html Tue, 07 Apr 2020 18:08:01 GMT Nora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen https://assistanskoll.se/20200407-Nora-Coronaviruset-atgerder-assistansen.html Mon, 13 Apr 2020 18:53:31 GMT Debatt - Är min fru redan dödsdömd? https://assistanskoll.se/20200404-Debatt-er-min-fru-redan-dodsdomd.html Tue, 21 Apr 2020 23:33:19 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom” https://assistanskoll.se/20200404-Barsk-assistans-minskar-inte-pandemi-tvertom.html Tue, 21 Apr 2020 23:33:47 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats” https://assistanskoll.se/20200403-Hallengren-inte-forendra-retten-insats.html Tue, 21 Apr 2020 23:34:13 GMT Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag https://assistanskoll.se/20200403-Debatt-RBU-Onormalt-foreldraansvar-lag.html Tue, 21 Apr 2020 23:37:29 GMT Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19 https://assistanskoll.se/20200402-Adolf-intervjuas-om-Coronavirus.html Fri, 10 Apr 2020 19:08:27 GMT Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma” https://assistanskoll.se/20200401-Irene-Socialstyrelsen-symptom-hemma.html Thu, 02 Apr 2020 00:24:21 GMT Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris” https://assistanskoll.se/20200331-Asa-Thulin-SKR-bara-tillfelligt-Coronakris.html Thu, 02 Apr 2020 14:01:24 GMT SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris https://assistanskoll.se/20200329-SKR-riva-upp-beslut-LSS.html Fri, 03 Apr 2020 15:06:35 GMT Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor” https://assistanskoll.se/20200327-Vibeke-Uloba-undvika-kollektivtrafik.html Sun, 29 Mar 2020 19:08:37 GMT Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta” https://assistanskoll.se/20200327-Jenny-Arbetsmiljoverket-Arbetsgivaren-ansvarig.html Wed, 01 Apr 2020 13:42:20 GMT Krav på smittskyddspenning och närståendepenning https://assistanskoll.se/20200324-Krav-smittskyddspenning-och-nerstaendepenning.html Wed, 01 Apr 2020 07:13:57 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke” https://assistanskoll.se/20200323-Lena-Socialminister-assistenter-samhellsviktigt.html Fri, 27 Mar 2020 17:07:48 GMT P1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset https://assistanskoll.se/20200323-P1-intervjuar-Muhonen-om-Corona.html Mon, 23 Mar 2020 17:21:29 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt https://assistanskoll.se/20200320-Juneborg-Corona-drabbar-assistansanvendare.html Tue, 21 Apr 2020 23:35:05 GMT Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans https://assistanskoll.se/20200317-Assistanskoll-Hallengren-Coronavirus-assistans.html Sun, 29 Mar 2020 23:57:54 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan” https://assistanskoll.se/20200317-Blanck-JAG-snabba-atgerder-Coronasmittan.html Mon, 30 Mar 2020 18:01:37 GMT Coronavirus Covid-19 och personlig assistans https://assistanskoll.se/20200316-Coronavirus-Covid-19-och-assistans.html Tue, 30 Jun 2020 00:22:38 GMT Staten tar över sjuklöneansvaret https://assistanskoll.se/20200316-Staten-tar-over-sjukloneansvaret.html Mon, 16 Mar 2020 12:07:05 GMT Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200316-Hedgardh-IfA-Synka-okad-samsyn-assistans.html Sun, 29 Mar 2020 23:20:24 GMT Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19 https://assistanskoll.se/20200313-Rad-Disability-Rights-Coronovirus.html Thu, 19 Mar 2020 07:39:36 GMT Karensavdraget avskaffas tillfälligt https://assistanskoll.se/20200312-Karensavdraget-avskaffas-tillfelligt.html Thu, 12 Mar 2020 11:08:46 GMT Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20200311-Nordica-Assistans-bemoter-Forsekringskassan.html Wed, 11 Mar 2020 11:04:59 GMT Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans https://assistanskoll.se/20200309-kassan-stoppar-Nordica-Assistans.html Thu, 30 Apr 2020 23:35:37 GMT Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus https://assistanskoll.se/20200308-Smittberarpenning-smitta-Coronavirus.html Sun, 08 Mar 2020 20:55:51 GMT Proposition om sondmatning och andning klar https://assistanskoll.se/20200305-Proposition-om-sondmatning-och-andning-klar.html Tue, 10 Mar 2020 12:27:34 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver” https://assistanskoll.se/20200305-Eliasson-Liberalerna-LSS-inspektion.html Fri, 06 Mar 2020 06:25:09 GMT Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning” https://assistanskoll.se/20200228-Olsen-Assistenterna-nyckeln-smittspridning.html Sat, 21 Mar 2020 23:52:44 GMT Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200224-Kaisu-IVO-orsaker-kommun-inte-verksteller.html Sun, 08 Mar 2020 03:30:54 GMT Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang” https://assistanskoll.se/20200219-Anders-Persson-Nyheten-assistenter-slipper-atal-taget-ur-sammanhang.html Fri, 06 Mar 2020 11:11:23 GMT HFD går på Försäkringskassans linje https://assistanskoll.se/20200217-HFD-gar-Forsekringskassans-linje.html Sun, 08 Mar 2020 03:30:52 GMT Nora Eklöv, krönikör - In på skinnet https://assistanskoll.se/20200217-Nora-Eklov-kronikor-In-skinnet.html Wed, 19 Feb 2020 14:02:46 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans” https://assistanskoll.se/20200215-Hallengren-fler-ska-statlig-assistans.html Mon, 02 Mar 2020 10:36:17 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar https://assistanskoll.se/20200211-Juneborg-Osekra-fusk-sanningar.html Sat, 22 Feb 2020 16:03:16 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden” https://assistanskoll.se/20200210-Pia-Forvanar-socialministern-inte-avstand.html Fri, 15 May 2020 16:02:08 GMT Mer än 2000 färre assistansberättigade https://assistanskoll.se/20200207-Mer-2000-ferre-assistansberettigade.html Sat, 29 Feb 2020 14:31:22 GMT Försäkringskassan kräver identitetshandlingar https://assistanskoll.se/20200206-Forsekringskassan-krever-identitetshandlingar.html Mon, 10 Feb 2020 11:48:35 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200204-Sophie-IfA-kriminalitet-stort-fokus-assistans.html Sat, 22 Feb 2020 16:08:03 GMT