Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu” https://assistanskoll.se/20170924-Almedalen-2017-assistans-viktigaste-fragan.html Sun, 24 Sep 2017 11:59:53 GMT 1,6 miljarder insparat på assistansen https://assistanskoll.se/20170920-Statens-utgifter-assistans-minskar.html Thu, 21 Sep 2017 08:48:36 GMT Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog” https://assistanskoll.se/20170917-Gunilla-Malmborg-LSSutredare-konstruktiv-dialog.html Mon, 18 Sep 2017 00:04:57 GMT Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet” https://assistanskoll.se/20170912-Lotta-Groning-tiger-ihjel-problemet.html Tue, 12 Sep 2017 00:21:38 GMT Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal https://assistanskoll.se/20170908-Nytt-avtal-mellan-Vardforetagarna-och-Kommunal.html Fri, 08 Sep 2017 10:48:10 GMT Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker” https://assistanskoll.se/20170907-Anders-Hellberg-Socialdepartementet-kan-inte-bunker.html Thu, 07 Sep 2017 19:26:46 GMT Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader” https://assistanskoll.se/20170906-SKL-statsbidrag-tecka-assistanskostnader.html Thu, 07 Sep 2017 09:52:05 GMT Stora brister i information när assistansersättning dras in https://assistanskoll.se/20170904-brister-information-assistansersettning-dras-in.html Tue, 05 Sep 2017 15:04:16 GMT Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans” https://assistanskoll.se/20170901-Almedalen-2017-En-om-dagen-blir-assistans.html Fri, 01 Sep 2017 11:40:06 GMT Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag” https://assistanskoll.se/20170827-Anders-Lindberg-ledarskribent-Aftonbladet-Assistansfragan-er-regeringens-storsta-socialpolitiska-misstag.html Mon, 25 Sep 2017 14:12:30 GMT Kommunal utlyser nyanställningsblockad https://assistanskoll.se/20170824-Kommunal-utlyser-nyanstellningsblockad.html Fri, 25 Aug 2017 00:18:24 GMT Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren https://assistanskoll.se/20170824-Schablonbeloppet-hojs-15-nermaste-tre-aren.html Thu, 31 Aug 2017 16:52:13 GMT Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal https://assistanskoll.se/20170822-Vardforetagarna-vill-sexmanadersavtal.html Wed, 23 Aug 2017 08:52:16 GMT Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner” https://assistanskoll.se/20170821-Pettersson-doktor-Fuskdebatten-tappat-proportioner.html Mon, 21 Aug 2017 10:45:11 GMT Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan https://assistanskoll.se/20170817-Jemfor-vad-Asa-Regner-seger-TV4-idag-och-ar-sedan.html Thu, 17 Aug 2017 23:31:44 GMT Rekordlågt antal assistansberättigade https://assistanskoll.se/20170816-Rekordlagt-antal-assistansberettigade.html Thu, 17 Aug 2017 11:56:35 GMT Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS” https://assistanskoll.se/20170815-Andreas-Pettersson-Domstolarna-daligt-jobb-LSS.html Wed, 23 Aug 2017 16:20:15 GMT Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat” https://assistanskoll.se/20170730-Almedalen-2017-Merkligt-man-beter-sig-sa-rettsstat.html Sun, 30 Jul 2017 23:15:53 GMT Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20170718-Gunilla-Malmborg-ersetter-Desiree-Pethrus-LSS-utredningen.html Wed, 19 Jul 2017 10:55:12 GMT Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna” https://assistanskoll.se/20170715-Almedalen-2017-assistansersettningen-loneokningarna.html Wed, 19 Jul 2017 10:56:23 GMT Assistansreformen - ett beslut som format Sverige https://assistanskoll.se/20170705-Assistansreformen-beslut-format-Sverige.html Wed, 05 Jul 2017 22:03:53 GMT Adolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award https://assistanskoll.se/20170628-Adolf-Ratzka-vinner-ULOBAs-2017-Pride-Award.html Thu, 29 Jun 2017 12:58:04 GMT Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!” https://assistanskoll.se/20170620-Tove-Harnett-eldreforskare-Ta-bort-aldergrensen.html Tue, 20 Jun 2017 22:39:19 GMT Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?” https://assistanskoll.se/20170619-Westerberg-overlekare-Ska-inte-assistenterna-mata-barnen.html Mon, 19 Jun 2017 22:32:39 GMT Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader” https://assistanskoll.se/20170615-Kenneth-Andersson-socialdemokraterna-stort-fokus-kostnader.html Thu, 15 Jun 2017 22:47:49 GMT Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag https://assistanskoll.se/20170615-Forsekringskassan-Kommunerna-ska-ge-stod-till-inte-assistansersettning.html Thu, 15 Jun 2017 22:32:40 GMT Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning https://assistanskoll.se/20170613-Bengt-Westerberg-bereknar-alternativkostnad-till-assistansersettning.html Wed, 23 Aug 2017 16:21:51 GMT Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna” https://assistanskoll.se/20170611-Ohly-Regeringen-drivit-hardare-assistansbedomningarna.html Sun, 11 Jun 2017 12:57:13 GMT Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten” https://assistanskoll.se/20170608-Funktionsrett-Sveriges-Definiera-inte-centrala-begrepp.html Thu, 08 Jun 2017 12:39:04 GMT Bengt Westerberg ger ut ny rapport https://assistanskoll.se/20170607-Bengt-Westerberg-ger-ut-ny-rapport.html Wed, 07 Jun 2017 16:50:57 GMT Lagändring före LSS-utredningen? https://assistanskoll.se/20170602-Lagendring-fore-LSS-utredningen.html Sun, 11 Jun 2017 12:50:25 GMT Öppnar regeringen för lagändring i LSS? https://assistanskoll.se/20170529-oppnar-regeringen-lagendring-LSS.html Tue, 30 May 2017 15:30:33 GMT Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans” https://assistanskoll.se/20170524-Seminarium-Blanck-Forsta-regering-fientlig.html Mon, 12 Jun 2017 14:18:49 GMT Löneguiden för assistenter uppdaterad https://assistanskoll.se/20170522-Loneguiden-assistenter-uppdaterad.html Wed, 30 Aug 2017 09:22:06 GMT Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång” https://assistanskoll.se/20170521-Martin-Klepke-Arbetet-Regeringen-handfallet-hendelser-sjelv-igang.html Mon, 22 May 2017 00:08:26 GMT Åsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd” https://assistanskoll.se/20170519-Asa-Regner-Propositionen-inte-konkreta-forslag-LSS.html Fri, 19 May 2017 23:13:57 GMT Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron” https://assistanskoll.se/20170515-Knutsson-Ekonomihogskolan-friskt-epple-halvruttet-peron.html Wed, 17 May 2017 12:37:48 GMT Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat” https://assistanskoll.se/20170511-Liljendahl-Forsekringskassan-inte-uppgifter-assistentinte-ersettning.html Fri, 12 May 2017 00:10:58 GMT Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller” https://assistanskoll.se/20170509-Laila-Naraghi-Socialdemokraterna-Lagen-endras-intentionerna.html Fri, 01 Sep 2017 12:33:05 GMT Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20170507-Utredning-foreslar-Bidragsbrottsenhet-Forsekringskassan.html Sun, 07 May 2017 21:58:50 GMT Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk” https://assistanskoll.se/20170505-Altermark-Expertmetoden-olemplig-bedoma-assistansfusk.html Fri, 05 May 2017 21:44:06 GMT Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen https://assistanskoll.se/20170505-Utvecklingen-Sverige-uppmerksammas-IL-dagen.html Fri, 05 May 2017 12:07:06 GMT Riksdagsseminarium om personlig assistans https://assistanskoll.se/20170428-Riksdagsseminarium-om-personlig-assistans.html Fri, 28 Apr 2017 15:49:28 GMT Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll” https://assistanskoll.se/20170426-Stig-Svensson-Socialdepartementet-vinstdrivande-foretag-hard-kontroll.html Thu, 27 Apr 2017 10:59:12 GMT Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt” https://assistanskoll.se/20170426-Jimmy-Loord-Kristdemokraterna-Det-sker-er-skamligt-land-vart.html Wed, 26 Apr 2017 17:51:25 GMT Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20170425-Nestan-9-10-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Wed, 26 Apr 2017 22:33:59 GMT Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor” https://assistanskoll.se/20170420-Susanne-Berg-Fel-gruppnormer-goda-levnadsvillkor.html Tue, 25 Apr 2017 14:05:24 GMT Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess” https://assistanskoll.se/20170414-Jonas-Franksson-assistansanvendare-De-senaste-10-aren-varit-stendigt-pagaende-nedskerningsprocess.html Fri, 14 Apr 2017 14:04:58 GMT Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner” https://assistanskoll.se/20170411-Henriksson-Socialutskottet-Ersettningen-lag-valfriheten-forsvinner.html Tue, 11 Apr 2017 09:29:37 GMT Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner” https://assistanskoll.se/20170410-Handikappforbundens-huvudmannaskap-best-LSS-intentioner.html Mon, 10 Apr 2017 16:56:06 GMT Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer” https://assistanskoll.se/20170406-Henrik-Petren-RBU-Vi-maste-fortsetta-beretta-vad-hender.html Thu, 06 Apr 2017 19:47:54 GMT Regeringen utreder assistansmarknaden https://assistanskoll.se/20170404-Regeringen-utreder-assistansmarknaden.html Wed, 05 Apr 2017 22:13:47 GMT Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" https://assistanskoll.se/20170331-Stefan-Lofven-majoriteten-dem-soker-nytt-beviljat.html Fri, 31 Mar 2017 10:59:21 GMT Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen” https://assistanskoll.se/20170330-Forsekringskassan-Axelsson-avslag-beror-domarna-Forvaltningsdomstolen.html Thu, 30 Mar 2017 08:34:39 GMT Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare” https://assistanskoll.se/20170328-Kolhed-alternativa-fakta-fran-ministrar-och-utredare.html Tue, 28 Mar 2017 11:07:34 GMT "Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?" https://assistanskoll.se/20170327-Vem-ska-foretreda-oss-Om-vi-inte-kan.html Mon, 27 Mar 2017 14:08:34 GMT Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början” https://assistanskoll.se/20170323-Viktoria-assistansanvendare-gungigt-borjan.html Thu, 23 Mar 2017 18:13:04 GMT 8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20170322-8-10-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Wed, 22 Mar 2017 22:52:19 GMT Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället” https://assistanskoll.se/20170321-Vilhelm-Ekensteen-Att-backa-tillbaka-vore-skam-samhellet.html Sun, 26 Mar 2017 17:14:11 GMT Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt https://assistanskoll.se/20170318-Antalet-assistansberettigade-assistanstimmar-minskar.html Mon, 20 Mar 2017 11:21:21 GMT Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket” https://assistanskoll.se/20170317-Falk-Forsekringskassans-kontrollenhet-Expertmetoden-fusket.html Mon, 20 Mar 2017 19:38:19 GMT Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall” https://assistanskoll.se/20170316-Falk-Forsekringskassan-Kriminaliteten-simulantfall-utnyttjandefall.html Thu, 16 Mar 2017 21:35:19 GMT Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär” https://assistanskoll.se/20170314-Karlsson-LSShandleggare-inte-bevilja-assistans-vid-sondmatning.html Tue, 14 Mar 2017 11:46:52 GMT Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen https://assistanskoll.se/20170306-Fragan-om-egenvard-veg-till-Hogsta-Forvaltningsdomstolen.html Sun, 12 Mar 2017 13:36:18 GMT Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare” https://assistanskoll.se/20170227-Tuva-Lund-ordforande-Botkyrka-Sverige-aldrig-varit-rikare.html Thu, 09 Mar 2017 14:19:04 GMT Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare https://assistanskoll.se/20170221-Bengt-Westerberg-svarar-Desiree-Pethrus-LSS-utredare.html Tue, 21 Feb 2017 09:32:31 GMT Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar” https://assistanskoll.se/20170220-Hanna-Kauppi-KFO-anordnare-grensen-finns-inte-uthallighet-kvar.html Mon, 20 Feb 2017 11:19:00 GMT "Assistansfusket" tas upp i Svenska Dagbladet https://assistanskoll.se/20170215-Assistansfusket-tas-upp-Svenska-Dagbladet.html Sun, 26 Feb 2017 22:08:05 GMT Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara” https://assistanskoll.se/20170213-Desiree-Pethrus-syvende-sist-politike-beslutar-kostnadsutvecklingen.html Tue, 21 Feb 2017 21:01:45 GMT Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har” https://assistanskoll.se/20170212-Desiree-Pethrus-malet-velja-fritt-konflikt-andra-mal-lagstiftningen.html Tue, 14 Feb 2017 11:57:28 GMT Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS https://assistanskoll.se/20170211-Handikappforbunden-gor-parallellutredning-LSS.html Sat, 11 Feb 2017 21:13:08 GMT Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans” https://assistanskoll.se/20170210-Ola-Hegg-Nyneshamn-oklart-samhellet-erbjuda-forlorat-assistans.html Fri, 10 Feb 2017 19:49:42 GMT Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning https://assistanskoll.se/20170202-Rapport-fran-Forsekringskassan-tyder-vendning.html Fri, 03 Feb 2017 12:29:24 GMT Utfrågning om assistansens kostnadsutveckling https://assistanskoll.se/20170202-Utfragning-om-assistans-Socialutskottet.html Thu, 02 Feb 2017 22:54:37 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna” https://assistanskoll.se/20170130-Bengt-Eliasson-Liberalerna-Regeringen-krever-besparingar-utan-reda-konsekvenserna.html Mon, 08 May 2017 09:09:15 GMT Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige https://assistanskoll.se/20170129-Trettio-ar-sedan-assistans-kom-till-Sverige.html Mon, 30 Jan 2017 09:34:09 GMT Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér https://assistanskoll.se/20170125-Interpellationsdebatt-mellan-Bengt-Eliasson-och-Asa-Regner.html Thu, 26 Jan 2017 15:21:05 GMT Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna https://assistanskoll.se/20170120-Ferre-assistansberettigade-senker-utgiftsprognoserna.html Sat, 21 Jan 2017 16:28:50 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp” https://assistanskoll.se/20170118-Karlsson-IfA-assistansberettigade-beroende-anhorigas-vilja.html Wed, 18 Jan 2017 10:54:04 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus” https://assistanskoll.se/20170116-BlanckJAG-Hoppas-inte-grannlender-er-forebild-Desiree.html Wed, 18 Jan 2017 01:53:35 GMT