Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Centern lägger utskottsinitiativ om föräldraavdraget https://assistanskoll.se/20231205-Centern-utskottsinitiativ-foreldraavdraget.html Tue, 05 Dec 2023 18:59:14 GMT Florian Sanden, ENIL – "Fuskdebatt om personlig assistans gynnar elitens ekonomiska intressen" https://assistanskoll.se/20231204-Florian-ENIL-Fuskdebatt-gynnar-elitens-intressen.html Tue, 05 Dec 2023 09:34:51 GMT Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter” https://assistanskoll.se/20231201-Lovisa-CJ-dom-synen-person-oriktiga-uppgifter.html Fri, 01 Dec 2023 12:04:04 GMT Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – ”Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkringskassan” https://assistanskoll.se/20231125-Eliasson-fd-L-Lagstiftningen-malts-sand.html Wed, 06 Dec 2023 10:20:44 GMT Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande” https://assistanskoll.se/20231123-Tenje-Utredningen-till-Sverige-sjelvforsorjande.html Fri, 01 Dec 2023 12:02:52 GMT HFD-dom stoppar assistansersättning på komvux https://assistanskoll.se/20231122-HFD-stoppar-assistansersettning-komvux.html Fri, 01 Dec 2023 12:02:29 GMT Margareta Persson, författare – ”Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen" https://assistanskoll.se/20231121-Margareta-Rorelsen-borde-attackerat-kriminalitet.html Wed, 22 Nov 2023 14:22:10 GMT Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistansanvändarnas organisationer” https://assistanskoll.se/20231120-Sara-Ekobrott-dialog-assistansanvendarnas.html Fri, 01 Dec 2023 12:02:01 GMT Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistansanordnare som brottsverktyg” https://assistanskoll.se/20231119-Sara-Ekobrottsmyndigheten-anordnare-brottsverktyg.html Mon, 20 Nov 2023 09:46:42 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen” https://assistanskoll.se/20231114-Blanck-JAG-ner-foreldraavdraget-0-timmar.html Tue, 21 Nov 2023 09:21:42 GMT Carina Ståhl Herrstedt, SD – ”Känner mig lurad om föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20231110-Carina-Herrstedt-SD-mig-lurad-om-foreldraavdraget.html Mon, 27 Nov 2023 06:24:30 GMT Andreas Pettersson, Juris doktor – ”Är det en SWEXIT man siktar på?” https://assistanskoll.se/20231110-Andreas-Juris-doktor-SWEXIT-siktar-pa.html Tue, 21 Nov 2023 09:22:00 GMT Florian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt” https://assistanskoll.se/20231102-Sanden-ENIL-Vissa-lender-framat-bakat.html Thu, 02 Nov 2023 12:46:57 GMT Försäkringskassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft https://assistanskoll.se/20231031-Fk-foljt-upp-lagendringarna-1-jan-2023.html Tue, 14 Nov 2023 09:51:23 GMT Åsa Strahlemo, ordförande DHR – ”Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter” https://assistanskoll.se/20231031-Asa-DHR-emot-utredningar-inte-rettigheter.html Sat, 04 Nov 2023 06:16:08 GMT JAG protesterar mot planer på ny utredning https://assistanskoll.se/20231026-JAG-kritiserar-regeringsplaner-utredning.html Fri, 10 Nov 2023 08:25:30 GMT Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal https://assistanskoll.se/20231024-Nytt-avtal-Fremia-Kommunal.html Wed, 01 Nov 2023 14:22:46 GMT Försäkringskassan tonar ner ökning av assistansberättigade https://assistanskoll.se/20231023-Forsekringskassan-tonar-ner-okning.html Tue, 07 Nov 2023 14:58:47 GMT Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistansersättning? https://assistanskoll.se/20231020-nyanlenda-icke-svenska-kunna-assistansersettning.html Tue, 21 Nov 2023 09:23:30 GMT SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun https://assistanskoll.se/20231019-SVT-indragen-LSS-osterakers-kommun.html Tue, 31 Oct 2023 09:43:20 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem” https://assistanskoll.se/20231018-Franksson-STIL-Tolkning-demokrati-problem.html Tue, 07 Nov 2023 15:34:06 GMT Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare” https://assistanskoll.se/20231012-Sanden-ENIL-Dalig-utveckling-Sverige.html Thu, 02 Nov 2023 12:41:06 GMT ENIL - European Network on Independent Living https://assistanskoll.se/20231012-ENIL-European-Network-on-IL.html Mon, 16 Oct 2023 11:12:46 GMT FMF Assistans vann i Kammarrätten https://assistanskoll.se/20231009-FMF-vann-Kammarretten.html Mon, 16 Oct 2023 11:19:30 GMT Ny minskning i september https://assistanskoll.se/20231009-Ny-minskning-september.html Mon, 16 Oct 2023 11:10:22 GMT Årets riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20231005-Arets-riksdagsmotioner-om-assistans.html Mon, 09 Oct 2023 11:12:30 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2024 https://assistanskoll.se/20231005-Vad-partierna-budgeterar-assistansersettning-2024.html Fri, 06 Oct 2023 17:33:39 GMT Margareta Persson, författare – ”Rättighetsperspektiv i assistans har ersatts av kostnadsperspektiv” https://assistanskoll.se/20231004-Margareta-forfattare-Rettighet-ersatts-kostnad.html Fri, 06 Oct 2023 16:54:25 GMT När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter? https://assistanskoll.se/20230926-Ner-forendras-arbetstidsregler-assistenter.html Tue, 14 Nov 2023 19:19:48 GMT Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Antalet egna arbetsgivare har ökat sedan lagändringen 1 nov 2021” https://assistanskoll.se/20230922-Fk-Granath-egna-arbgivare-okat-lagendring.html Mon, 16 Oct 2023 11:20:17 GMT Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen” https://assistanskoll.se/20230922-Kommunal-Fremia-Timbeloppet-folja-kostnad.html Sun, 24 Sep 2023 09:49:41 GMT Protester mot 2,5 % höjning av timbeloppet https://assistanskoll.se/20230920-Protester-mot-25-hojning-timbeloppet.html Thu, 28 Sep 2023 14:40:14 GMT Timbeloppet höjs med 2,5 % https://assistanskoll.se/20230919-Timbeloppet-hojs-med-15.html Wed, 20 Sep 2023 10:30:14 GMT Hur mycket höjs timbeloppet? https://assistanskoll.se/20230919-Hur-mycket-hojs-timbeloppet.html Tue, 19 Sep 2023 11:41:53 GMT Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober” https://assistanskoll.se/20230918-Dan-Kd-Vi-inventar-Fk-oktober.html Thu, 21 Sep 2023 11:17:42 GMT Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – ”Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar” https://assistanskoll.se/20230915-Fredrik-utredare-utredning-inte-avdrag.html Mon, 16 Oct 2023 14:41:41 GMT Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Kammarrättsdomen har inte gjort att Försäkringskassan ser frågan på ett annat sätt” https://assistanskoll.se/20230915-Fk-Granath-Kammarrettsdomen-inte-fragan-annat.html Sat, 16 Sep 2023 22:18:53 GMT Jasmina Helander, Fremia – ”Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare” https://assistanskoll.se/20230912-Jasmina-Fremia-teckna-avtal-egna-arbetsgivare.html Wed, 11 Oct 2023 06:04:30 GMT Webbinarium om Stärkt rätt till assistans https://assistanskoll.se/20230905-Webbinarium-om-Sterkt-rett-till-assistans.html Mon, 18 Sep 2023 15:05:31 GMT Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt” https://assistanskoll.se/20230907-Westerlund-Mp-Problematiskt-olika-bilder.html Wed, 11 Oct 2023 09:26:42 GMT Antalet assistansberättigade minskade igen i augusti https://assistanskoll.se/20230907-Antalet-assistansberettigade-minskade-igen-augusti.html Thu, 07 Sep 2023 12:25:55 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Ytterligare en uppräkning med 1,5 % vore ett dråpslag” https://assistanskoll.se/20230906-Petren-Fremia-upprekning-15-drapslag.html Wed, 06 Sep 2023 22:19:48 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Staten har sparat miljarder på schablonersättningen" https://assistanskoll.se/20230905-Juneborg-stora-besparingar-schablonersettningen.html Wed, 06 Sep 2023 22:19:34 GMT Cecilia Blanck, JAG – ”Provocerande att Försäkringskassan kräver att omprövningarna återinförs” https://assistanskoll.se/20230901-Blanck-JAG-Provocerande-Fk-krever-omprovning.html Tue, 05 Sep 2023 18:12:45 GMT Nya frågor i Assistanskolls jämförelsetjänst https://assistanskoll.se/20230901-Nya-fragor-Assistanskolls-jemforelsetjenst.html Fri, 01 Sep 2023 11:02:15 GMT Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag” https://assistanskoll.se/20230831-Bergenblock-C-Forsekringskassan-dubbla-avdrag.html Thu, 14 Sep 2023 10:51:04 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta” https://assistanskoll.se/20230829-Sophie-IfA-Regeringen-inse-inte-fortsetta.html Fri, 01 Sep 2023 12:55:04 GMT Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Den låga schablonuppräkningen är i praktiken en nedskärning” https://assistanskoll.se/20230827-Westerberg-Den-laga-schablon-nedskerning.html Sun, 27 Aug 2023 17:11:05 GMT Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Omprövningar av assistansersättning bör återinföras” https://assistanskoll.se/20230825-Viberg-Fk-Omprovningar-bor-aterinforas.html Wed, 30 Aug 2023 15:58:56 GMT IfA, Lilly Key – ”Risken är att andra kommuner följer efter” https://assistanskoll.se/20230824-IfA-Lilly-Risken-andra-kommuner-foljer-efter.html Thu, 24 Aug 2023 11:47:16 GMT Bo Öhlén, journalist – ”Domstolarna har tillåtits underminera LSS-lagstiftningen” https://assistanskoll.se/20230820-Bo-ohlen-journalist-Domstolarna-underminera-LSS.html Wed, 11 Oct 2023 09:27:07 GMT Liten ökning av antalet assistansberättigade... https://assistanskoll.se/20230814-Antalet-assistansberettigade-okar-langsamt.html Tue, 15 Aug 2023 09:38:04 GMT IVO överklagar inte - Humana behåller tillståndet https://assistanskoll.se/20230708-IVO-overklagar-inte-Humana-behaller.html Wed, 20 Sep 2023 10:47:00 GMT Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna https://assistanskoll.se/20230706-Nytt-avtal-Kommunal-Vardforetagarna.html Sun, 22 Oct 2023 12:16:14 GMT Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes” https://assistanskoll.se/20230703-Jessica-CJ-Barn-semre-lege-foreldraavdraget.html Thu, 27 Jul 2023 07:28:52 GMT JAG intervjuar riksdagspartier i Almedalen https://assistanskoll.se/20230628-JAG-intervjuar-riksdagspartierna-Almedalen.html Fri, 01 Sep 2023 09:14:47 GMT Mölndals stad, Marja Hedin – ”Nackdelarna överväger fördelarna med PAN-anställningar” https://assistanskoll.se/20230627-Molndals-Marja-Nackdelarna-PAN.html Tue, 27 Jun 2023 13:52:23 GMT Humana vann i Förvaltningsrätten https://assistanskoll.se/20230620-Humana-forlorar-Forvaltningsretten.html Wed, 20 Sep 2023 10:46:20 GMT Försäkringskassan vill ha tillbaka omprövningarna https://assistanskoll.se/20230620-Forsekringskassan-vill-forstatliga-assistansen.html Thu, 22 Jun 2023 15:13:48 GMT Högre månadslöner för kommunalt anställda assistenter https://assistanskoll.se/20230620-Hogre-kommunalt-anstellda-assistenter.html Tue, 20 Jun 2023 10:05:04 GMT Helena Molker Lovén, FUB Mölndal – ”Mölndals förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet” https://assistanskoll.se/20230615-Helena-FUB-Molndals-skadar-sjelvbestemmandet.html Mon, 19 Jun 2023 12:02:00 GMT Malin Danielsson, Liberalerna – ”Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans” https://assistanskoll.se/20230614-Malin-L-Syftet-foreldraavdraget-fler-assistans.html Wed, 20 Sep 2023 10:47:25 GMT Remissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans" https://assistanskoll.se/20230612-Remissvar-Statligt-huvudmannaskap.html Tue, 20 Jun 2023 15:13:01 GMT Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ” HFD-domen leder troligtvis till att Försäkringskassan stramar åt beviljandet av förhöjt timbelopp” https://assistanskoll.se/20230612-Jessica-CJ-Advoka-HFD-domen-stramar-timbelopp.html Mon, 12 Jun 2023 13:59:28 GMT Har vändningen kommit nu? https://assistanskoll.se/20230607-Har-vendningen-kommit-nu.html Wed, 07 Jun 2023 14:45:24 GMT Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom https://assistanskoll.se/20230602-Fremia-Kommunal-Arbetsdomstolens-dom.html Wed, 07 Jun 2023 22:20:12 GMT Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans https://assistanskoll.se/20230531-Arbetsdomstolen-godkenner-visstid.html Sat, 03 Jun 2023 18:18:29 GMT Cecilia Blanck, JAG – ”Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar” https://assistanskoll.se/20230531-Blanck-JAG-Fk-bekreftar-dubbla-avdrag.html Wed, 31 May 2023 10:23:39 GMT Margareta Persson, författare – ”Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats” https://assistanskoll.se/20230529-Margareta-inte-medvetna-funktionsnedsettning-forendrats.html Sun, 04 Jun 2023 09:15:01 GMT Humanas dom i Förvaltningsrätten meddelas 21 juni https://assistanskoll.se/20230527-Humanas-dom-Forvaltningsretten-meddelas-21-juni.html Sat, 27 May 2023 19:30:50 GMT Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning” https://assistanskoll.se/20230526-Viberg-Fk-Foreldraavdraget-fran-beror-barnets.html Tue, 30 May 2023 17:02:48 GMT Socialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap” https://assistanskoll.se/20230526-S-Sundin-vitagit-stellning-statligt.html Fri, 26 May 2023 10:46:18 GMT Socialdemokraterna vill införa statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20230523-S-vill-infora-statligt-huvudmannaskap.html Fri, 26 May 2023 06:51:59 GMT Per Östlund, Vårdföretagarna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet” https://assistanskoll.se/20230522-ostlund-Vardforetagarna-24-fordelar.html Fri, 26 May 2023 06:49:42 GMT Nya lönesiffror för personliga assistenter https://assistanskoll.se/20230517-Nya-lonesiffror-personliga-assistenter.html Wed, 17 May 2023 19:06:53 GMT Johan Klinthammar, RBU – ”Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20230514-Johan-RBU-stor-oro-kassan-tolkar-foreldraavdraget.html Sat, 27 May 2023 18:01:21 GMT Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass https://assistanskoll.se/20230512-Fran-1-feb-2024-arbetsgivare-assistans-besluta-24.html Tue, 05 Dec 2023 09:36:01 GMT Dygnspass kan tillåtas i assistans https://assistanskoll.se/20230506-Dygnspass-assistans-tillats-ny-overenskommelse.html Fri, 12 May 2023 15:43:26 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan vantolkar föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20230504-Blanck-JAG-Fk-vantolkar-foreldraavdraget.html Fri, 12 May 2023 15:43:49 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans” https://assistanskoll.se/20230503-Blanck-JAG-Kommunerna-motvilliga-assistans.html Wed, 03 May 2023 23:45:11 GMT