Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Stefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast https://assistanskoll.se/20180221-Stefan-Lofven-avstand-delar-LSS-utredningens-utkast.html Wed, 21 Feb 2018 11:37:43 GMT Aftonbladets ledarsida - "Känslokalla sossar struntar i LSS-barnen" https://assistanskoll.se/20180220-Aftonbladets-Kenslokalla-sossar-struntar-LSS-barnen.html Wed, 21 Feb 2018 22:06:39 GMT Bengt Westerberg - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas" https://assistanskoll.se/20180220-Westerberg-Farhagorna-LSS-utredningen-besannas.html Tue, 20 Feb 2018 12:15:59 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen" https://assistanskoll.se/20180219-Klein-Stig-Svenssons-ifragasettande-LSS.html Tue, 20 Feb 2018 09:55:43 GMT Europarådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering" https://assistanskoll.se/20180219-Europaradets-Muiznieks-Oroande-institutionalisering.html Mon, 19 Feb 2018 00:44:12 GMT Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen” https://assistanskoll.se/20180217-Ekensteen-IfA-slag-vill-doda-assistansreformen.html Fri, 23 Feb 2018 23:34:51 GMT Första utkastet från LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20180216-Forsta-utkastet-fran-LSS-utredningen.html Tue, 20 Feb 2018 00:02:55 GMT Denise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare” https://assistanskoll.se/20180216-Cresso-metoo-Neddragningar-assistans-utsattheten.html Fri, 16 Feb 2018 09:23:58 GMT Antalet assistansberättigade 14 800 https://assistanskoll.se/20180213-Antalet-assistansberettigade-14-800.html Wed, 14 Feb 2018 08:45:29 GMT Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen” https://assistanskoll.se/20180213-Petren-RBU-inte-begrava-assistansfragan.html Tue, 13 Feb 2018 12:05:20 GMT Rekordmånga överklaganden 2017 för assistansersättning https://assistanskoll.se/20180212-Rekordmanga-overklaganden-2017-assistansersettning.html Tue, 13 Feb 2018 12:21:34 GMT Henrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighetslagstiftningen” https://assistanskoll.se/20180208-Petren-RBU-Fler-Stig-oppet-rettighetslagstiftningen.html Fri, 09 Feb 2018 13:14:51 GMT Per Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen” https://assistanskoll.se/20180205-Hermanrud-Kalla-fakta-rundgang-ingen-ansvarig.html Tue, 06 Feb 2018 09:30:00 GMT DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk" https://assistanskoll.se/20180202-DN-Debatt-Inget-vetenskapligt-stod-siffrorna.html Fri, 02 Feb 2018 11:31:09 GMT Thomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet https://assistanskoll.se/20180201-Juneborg-sammanfattar-Socialutskottet.html Mon, 05 Feb 2018 14:25:28 GMT Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott https://assistanskoll.se/20180127-Utfragning-om-assistans-riksdagens-socialutskott.html Wed, 31 Jan 2018 10:10:13 GMT Stig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent” https://assistanskoll.se/20180127-Svensson-utredare-fusket-minskat-2-6-procent.html Sat, 27 Jan 2018 14:23:29 GMT Stig Svensson, utredare – ”Kostnadsutvecklingen drivs av hur rättighetslagstiftningen är skriven” https://assistanskoll.se/20180124-Stig-Kostnadsutvecklingen-rettighetslagstiftningen.html Sat, 27 Jan 2018 13:27:22 GMT Metoo-upprop för personliga assistenter https://assistanskoll.se/20180123-Metoo-upprop-personliga-assistenter.html Fri, 16 Feb 2018 09:16:13 GMT Kalla fakta i TV4 granskar assistanskrisen https://assistanskoll.se/20180122-Kalla-fakta-TV4-granskar-assistanskrisen.html Wed, 24 Jan 2018 14:17:16 GMT Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet” https://assistanskoll.se/20180117-Maria-Kain-ISF-Assistansens-kvalitet-riskerar-bli-semre.html Wed, 17 Jan 2018 15:16:26 GMT Statlig utredning om assistansfusk klar https://assistanskoll.se/20180116-Statlig-utredning-om-assistansfusk-klar.html Sun, 18 Feb 2018 08:45:55 GMT Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet” https://assistanskoll.se/20180113-Maj-Vensterpartiet-generella-system-alla-trygghet.html Mon, 15 Jan 2018 11:43:30 GMT Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning https://assistanskoll.se/20180113-Moderaterna-permanent-bosatta-assistansersettning.html Mon, 15 Jan 2018 11:14:02 GMT Bengt Westerberg - "Ros och ris till regeringen" https://assistanskoll.se/20180111-Bengt-Westerberg-Ros-och-ris-till-regeringen.html Mon, 05 Feb 2018 14:28:45 GMT Lagrådsremiss om lagändringar 1 april https://assistanskoll.se/20180108-Lagradsremiss-om-lagendringar-1-april.html Thu, 11 Jan 2018 10:15:28 GMT Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20180103-Nestan-9-10-avslag-vid-nyansokan-assistansersettning.html Thu, 04 Jan 2018 14:59:44 GMT Jonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistansfrågan” https://assistanskoll.se/20171225-Franksson-oppositionen-attackera-Socialdemokraterna.html Mon, 25 Dec 2017 16:44:34 GMT Antalet assistansberättigade under 15 000 https://assistanskoll.se/20171222-Antalet-assistansberettigade-under-15-000.html Wed, 24 Jan 2018 14:24:13 GMT Jonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val” https://assistanskoll.se/20171220-Franksson-STIL-Regeringen-vaknade-inget-val.html Wed, 20 Dec 2017 12:17:18 GMT Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang” https://assistanskoll.se/20171219-Naraghi-assistanskrisen-storre-sammanhang.html Tue, 19 Dec 2017 15:00:47 GMT Björn Jidéus, KFO - ”Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna” https://assistanskoll.se/20171218-KFO-Forsekringskassan-forsena-utbetalningarna.html Mon, 18 Dec 2017 08:28:28 GMT Försäkringskassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar https://assistanskoll.se/20171217-Forsekringskassan-HFD-domar-avslag-indragningar.html Sun, 17 Dec 2017 15:20:05 GMT ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag” https://assistanskoll.se/20171216-ISF-Minskad-lonsamhet-semre-kvalite-fordelar-oseriosa.html Fri, 12 Jan 2018 22:51:39 GMT Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger” https://assistanskoll.se/20171215-Kerstin-Nilsson-Neuroforbundet-ombudet-sparkar.html Fri, 15 Dec 2017 17:36:23 GMT Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag” https://assistanskoll.se/20171214-Bondesson-rettigheterna-svensk-lag.html Thu, 14 Dec 2017 00:14:55 GMT Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över" https://assistanskoll.se/20171213-Socialstyrelsen-Sjelvbestemmandet-minskar-anhoriga-over.html Wed, 13 Dec 2017 12:28:10 GMT Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” https://assistanskoll.se/20171211-Bull-HFD-Svensk-lag-fore-FN-konventionen.html Mon, 11 Dec 2017 23:27:06 GMT Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder” https://assistanskoll.se/20171208-Naraghi-Socialdemokraterna-Lagforslaget-fler-atgerder.html Tue, 19 Dec 2017 22:59:32 GMT Bengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm https://assistanskoll.se/20171206-Westerbergs-demonstrationen-Stockholm.html Wed, 06 Dec 2017 08:53:49 GMT Anförande från demonstration i Malmö 3 december https://assistanskoll.se/20171205-Anforande-fran-demonstration-Malmo-3-december.html Wed, 06 Dec 2017 08:54:18 GMT "Regeringens åtgärder räcker inte" https://assistanskoll.se/20171204-Demonstrationer-assistans-over-hela-landet.html Tue, 05 Dec 2017 10:20:25 GMT Regeringens lagförslag har kommit https://assistanskoll.se/20171201-Regeringens-lagforslag-om-assistans-kommit.html Sat, 02 Dec 2017 09:47:37 GMT Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser https://assistanskoll.se/20171201-Kommunerna-problem-ge-egenvardsinsatser.html Sat, 02 Dec 2017 09:49:16 GMT Demonstrationer för personlig assistans 3 december https://assistanskoll.se/20171201-Demonstrationer-personlig-assistans-3-december.html Sun, 03 Dec 2017 23:12:56 GMT Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet https://assistanskoll.se/20171129-assistans-kan-ersetta-bilstod-Allmenna-ombudet.html Mon, 11 Dec 2017 00:36:04 GMT Riksdagsdebatt visar tydlig blockbildning i assistansfrågan https://assistanskoll.se/20171126-Riksdagsdebatt-blockbildning-assistans.html Sun, 26 Nov 2017 23:29:59 GMT Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder https://assistanskoll.se/20171123-Assistansersettning-ersetts-LSS-bosteder.html Sat, 25 Nov 2017 10:13:58 GMT Riksdagsdebatt om personlig assistans https://assistanskoll.se/20171120-Riksdagsdebatt-assistans-21-november.html Wed, 22 Nov 2017 21:04:34 GMT När ska övertid i assistans beviljas? https://assistanskoll.se/20171117-Ner-ska-overtid-assistans-beviljas.html Sat, 18 Nov 2017 23:28:56 GMT Andreas Larsson, Försäkringskassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar” https://assistanskoll.se/20171116-Larsson-Forsekringskassan-tvaarsomprovar-inte-HFD-domar.html Thu, 16 Nov 2017 11:29:34 GMT Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård" https://assistanskoll.se/20171115-Westerberg-Agera-direktiven-LSSutredningen-domen-egenvard.html Thu, 16 Nov 2017 11:15:55 GMT Regeringen backar om assistansen https://assistanskoll.se/20171114-Regeringen-backar-om-assistansen.html Wed, 15 Nov 2017 22:17:07 GMT Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn” https://assistanskoll.se/20171113-Bull-HFD-misslyckande-men-domstolen-inte-hensyn.html Tue, 14 Nov 2017 00:08:17 GMT Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande” https://assistanskoll.se/20171109-Nordqvist-Forsekringskassan-inte-endra-stellningstagande.html Thu, 09 Nov 2017 18:04:35 GMT Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna? https://assistanskoll.se/20171028-Domen-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-vad-seger-partierna.html Tue, 14 Nov 2017 00:13:43 GMT Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder" https://assistanskoll.se/20171107-Kommunal-Assistenterna-drabbas-bara-aktiva-perioder.html Tue, 07 Nov 2017 23:34:32 GMT Åsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring" https://assistanskoll.se/20171106-Asa-Regner-regeringen-arbetar-med-lagendring.html Mon, 06 Nov 2017 21:01:20 GMT Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra” https://assistanskoll.se/20171106-Thomas-Bull-HFd-avgorande-inte-ventetid-beredskap-gora.html Mon, 06 Nov 2017 14:36:46 GMT "Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige" https://assistanskoll.se/20171106-samhelle-och-menniskosyn-vi-vill-i-Sverige.html Sun, 18 Feb 2018 10:15:18 GMT Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS https://assistanskoll.se/20171104-Kollektivavtal-2017-2020-Kommunal-KFS.html Mon, 04 Dec 2017 12:37:26 GMT Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in https://assistanskoll.se/20171103-assistansberettigade-minskar-pengar-sparas.html Fri, 03 Nov 2017 12:36:30 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är” https://assistanskoll.se/20171102-Blomberg-Advokatbyra-understryka-hur-allvarligt.html Thu, 02 Nov 2017 17:01:12 GMT Aftonbladets ledarsida - "Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade" https://assistanskoll.se/20171101-Aftonbladets-ledarsida-Lofvens-harda-funktionshindrade.html Sat, 04 Nov 2017 18:26:24 GMT Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ” https://assistanskoll.se/20171101-Westerberg-HFD-domen-tolkning-strider-intentionerna-LSS.html Wed, 01 Nov 2017 12:43:49 GMT Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen https://assistanskoll.se/20171031-stellningstagande-bekreftar-Forsekringskassan-varnat.html Tue, 31 Oct 2017 20:39:57 GMT Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar https://assistanskoll.se/20171030-Funktionsrett-Sverige-krever-regeringen-agerar.html Thu, 02 Nov 2017 10:18:22 GMT Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt” https://assistanskoll.se/20171030-Juneborg-VIMPA-Intentionerna-LSS-remna-totalt.html Mon, 30 Oct 2017 10:13:50 GMT Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!" https://assistanskoll.se/20171027-Vilhelm-Ekensteen-Ordforande-IfA-Vi-kan-inte-annat-ropa-hjelp.html Wed, 01 Nov 2017 14:26:37 GMT Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar https://assistanskoll.se/20171027-Forsekringskassan-varnar-Ny-dom-leder-till-manga-kommer-beviljas-ferre-assistanstimmar.html Fri, 27 Oct 2017 10:28:31 GMT Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige” https://assistanskoll.se/20171023-Lars-Beckman-moderat-institutioner-inte-verdigt-Sverige.html Mon, 23 Oct 2017 07:48:07 GMT Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér https://assistanskoll.se/20171019-Liberalerna-KU-anmeler-Asa-Regner.html Sun, 22 Oct 2017 15:58:10 GMT Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning” https://assistanskoll.se/20171019-Ann-Sofi-Nilsson-mamma-till-Alex-En-smutsig-utredning.html Thu, 19 Oct 2017 09:54:41 GMT Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans” https://assistanskoll.se/20171017-Magnus-Forsekringskassan-inga-sekra-uppskattningar-kriminalitet.html Wed, 18 Oct 2017 11:17:31 GMT Jamie Bolling ny verksamhetsledare på ILI https://assistanskoll.se/20171012-Jamie-Bolling-ny-verksamhetsledare-ILI.html Thu, 12 Oct 2017 19:46:00 GMT Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring” https://assistanskoll.se/20171012-Emma-Henriksson-Socialutskottet-mot-lagendring.html Thu, 12 Oct 2017 00:22:26 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20171010-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Wed, 11 Oct 2017 12:57:15 GMT Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20171009-Brukarrorelsen-befarar-kommunalt-huvudmannaskap.html Mon, 09 Oct 2017 00:24:55 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen” https://assistanskoll.se/20171006-Mathias-Blomberg-HFD-restriktiva-tolkningen.html Fri, 27 Oct 2017 09:47:52 GMT Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen https://assistanskoll.se/20171006-Liberalerna-och-Kristdemokraterna-vill-satsa-mer-assistansen.html Fri, 06 Oct 2017 14:45:41 GMT