Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Riksdagsdebatt om personlig assistans 21 november KL 13 https://assistanskoll.se/20171120-Riksdagsdebatt-assistans-21-november.html Mon, 20 Nov 2017 22:43:28 GMT När ska övertid i assistans beviljas? https://assistanskoll.se/20171117-Ner-ska-overtid-assistans-beviljas.html Sat, 18 Nov 2017 23:28:56 GMT Andreas Larsson, Försäkringskassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar” https://assistanskoll.se/20171116-Larsson-Forsekringskassan-tvaarsomprovar-inte-HFD-domar.html Thu, 16 Nov 2017 11:29:34 GMT Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård" https://assistanskoll.se/20171115-Westerberg-Agera-direktiven-LSSutredningen-domen-egenvard.html Thu, 16 Nov 2017 11:15:55 GMT Regeringen backar om assistansen https://assistanskoll.se/20171114-Regeringen-backar-om-assistansen.html Wed, 15 Nov 2017 22:17:07 GMT Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn” https://assistanskoll.se/20171113-Bull-HFD-misslyckande-men-domstolen-inte-hensyn.html Tue, 14 Nov 2017 00:08:17 GMT Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande” https://assistanskoll.se/20171109-Nordqvist-Forsekringskassan-inte-endra-stellningstagande.html Thu, 09 Nov 2017 18:04:35 GMT Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna? https://assistanskoll.se/20171028-Domen-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-vad-seger-partierna.html Tue, 14 Nov 2017 00:13:43 GMT Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder" https://assistanskoll.se/20171107-Kommunal-Assistenterna-drabbas-bara-aktiva-perioder.html Tue, 07 Nov 2017 23:34:32 GMT Åsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring" https://assistanskoll.se/20171106-Asa-Regner-regeringen-arbetar-med-lagendring.html Mon, 06 Nov 2017 21:01:20 GMT Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra” https://assistanskoll.se/20171106-Thomas-Bull-HFd-avgorande-inte-ventetid-beredskap-gora.html Mon, 06 Nov 2017 14:36:46 GMT "Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige" https://assistanskoll.se/20171106-samhelle-och-menniskosyn-vi-vill-i-Sverige.html Mon, 06 Nov 2017 13:24:38 GMT Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in https://assistanskoll.se/20171103-assistansberettigade-minskar-pengar-sparas.html Fri, 03 Nov 2017 12:36:30 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är” https://assistanskoll.se/20171102-Blomberg-Advokatbyra-understryka-hur-allvarligt.html Thu, 02 Nov 2017 17:01:12 GMT Aftonbladets ledarsida - "Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade" https://assistanskoll.se/20171101-Aftonbladets-ledarsida-Lofvens-harda-funktionshindrade.html Sat, 04 Nov 2017 18:26:24 GMT Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ” https://assistanskoll.se/20171101-Westerberg-HFD-domen-tolkning-strider-intentionerna-LSS.html Wed, 01 Nov 2017 12:43:49 GMT Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen https://assistanskoll.se/20171031-stellningstagande-bekreftar-Forsekringskassan-varnat.html Tue, 31 Oct 2017 20:39:57 GMT Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar https://assistanskoll.se/20171030-Funktionsrett-Sverige-krever-regeringen-agerar.html Thu, 02 Nov 2017 10:18:22 GMT Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt” https://assistanskoll.se/20171030-Juneborg-VIMPA-Intentionerna-LSS-remna-totalt.html Mon, 30 Oct 2017 10:13:50 GMT Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!" https://assistanskoll.se/20171027-Vilhelm-Ekensteen-Ordforande-IfA-Vi-kan-inte-annat-ropa-hjelp.html Wed, 01 Nov 2017 14:26:37 GMT Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar https://assistanskoll.se/20171027-Forsekringskassan-varnar-Ny-dom-leder-till-manga-kommer-beviljas-ferre-assistanstimmar.html Fri, 27 Oct 2017 10:28:31 GMT Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige” https://assistanskoll.se/20171023-Lars-Beckman-moderat-institutioner-inte-verdigt-Sverige.html Mon, 23 Oct 2017 07:48:07 GMT Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér https://assistanskoll.se/20171019-Liberalerna-KU-anmeler-Asa-Regner.html Sun, 22 Oct 2017 15:58:10 GMT Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning” https://assistanskoll.se/20171019-Ann-Sofi-Nilsson-mamma-till-Alex-En-smutsig-utredning.html Thu, 19 Oct 2017 09:54:41 GMT Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans” https://assistanskoll.se/20171017-Magnus-Forsekringskassan-inga-sekra-uppskattningar-kriminalitet.html Wed, 18 Oct 2017 11:17:31 GMT Jamie Bolling ny verksamhetsledare på ILI https://assistanskoll.se/20171012-Jamie-Bolling-ny-verksamhetsledare-ILI.html Thu, 12 Oct 2017 19:46:00 GMT Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring” https://assistanskoll.se/20171012-Emma-Henriksson-Socialutskottet-mot-lagendring.html Thu, 12 Oct 2017 00:22:26 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20171010-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Wed, 11 Oct 2017 12:57:15 GMT Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20171009-Brukarrorelsen-befarar-kommunalt-huvudmannaskap.html Mon, 09 Oct 2017 00:24:55 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen” https://assistanskoll.se/20171006-Mathias-Blomberg-HFD-restriktiva-tolkningen.html Fri, 27 Oct 2017 09:47:52 GMT Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen https://assistanskoll.se/20171006-Liberalerna-och-Kristdemokraterna-vill-satsa-mer-assistansen.html Fri, 06 Oct 2017 14:45:41 GMT Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott” https://assistanskoll.se/20171002-Axelsson-Forsekringskassan-inte-bidragsbrottsenhet.html Mon, 02 Oct 2017 12:03:41 GMT Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO https://assistanskoll.se/20170926-Nytt-avtal-mellan-Kommunal-och-KFO.html Tue, 26 Sep 2017 23:28:08 GMT Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20170925-Signe-Forsekringskassan-Sminkning-inte-grundleggande-behov.html Mon, 25 Sep 2017 23:51:39 GMT Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu” https://assistanskoll.se/20170924-Almedalen-2017-assistans-viktigaste-fragan.html Sun, 24 Sep 2017 11:59:53 GMT 1,6 miljarder insparat på assistansen https://assistanskoll.se/20170920-Statens-utgifter-assistans-minskar.html Thu, 21 Sep 2017 08:48:36 GMT Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog” https://assistanskoll.se/20170917-Gunilla-Malmborg-LSSutredare-konstruktiv-dialog.html Mon, 18 Sep 2017 00:04:57 GMT Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet” https://assistanskoll.se/20170912-Lotta-Groning-tiger-ihjel-problemet.html Tue, 12 Sep 2017 00:21:38 GMT Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal https://assistanskoll.se/20170908-Nytt-avtal-mellan-Vardforetagarna-och-Kommunal.html Mon, 02 Oct 2017 11:14:06 GMT Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker” https://assistanskoll.se/20170907-Anders-Hellberg-Socialdepartementet-kan-inte-bunker.html Thu, 07 Sep 2017 19:26:46 GMT Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader” https://assistanskoll.se/20170906-SKL-statsbidrag-tecka-assistanskostnader.html Thu, 07 Sep 2017 09:52:05 GMT Stora brister i information när assistansersättning dras in https://assistanskoll.se/20170904-brister-information-assistansersettning-dras-in.html Tue, 05 Sep 2017 15:04:16 GMT Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans” https://assistanskoll.se/20170901-Almedalen-2017-En-om-dagen-blir-assistans.html Fri, 01 Sep 2017 11:40:06 GMT Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag” https://assistanskoll.se/20170827-Anders-Lindberg-ledarskribent-Aftonbladet-Assistansfragan-er-regeringens-storsta-socialpolitiska-misstag.html Mon, 25 Sep 2017 14:12:30 GMT Kommunal utlyser nyanställningsblockad https://assistanskoll.se/20170824-Kommunal-utlyser-nyanstellningsblockad.html Fri, 25 Aug 2017 00:18:24 GMT Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren https://assistanskoll.se/20170824-Schablonbeloppet-hojs-15-nermaste-tre-aren.html Thu, 31 Aug 2017 16:52:13 GMT Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal https://assistanskoll.se/20170822-Vardforetagarna-vill-sexmanadersavtal.html Wed, 23 Aug 2017 08:52:16 GMT Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner” https://assistanskoll.se/20170821-Pettersson-doktor-Fuskdebatten-tappat-proportioner.html Mon, 21 Aug 2017 10:45:11 GMT Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan https://assistanskoll.se/20170817-Jemfor-vad-Asa-Regner-seger-TV4-idag-och-ar-sedan.html Thu, 17 Aug 2017 23:31:44 GMT Rekordlågt antal assistansberättigade https://assistanskoll.se/20170816-Rekordlagt-antal-assistansberettigade.html Thu, 17 Aug 2017 11:56:35 GMT Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS” https://assistanskoll.se/20170815-Andreas-Pettersson-Domstolarna-daligt-jobb-LSS.html Wed, 23 Aug 2017 16:20:15 GMT Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat” https://assistanskoll.se/20170730-Almedalen-2017-Merkligt-man-beter-sig-sa-rettsstat.html Sun, 30 Jul 2017 23:15:53 GMT Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20170718-Gunilla-Malmborg-ersetter-Desiree-Pethrus-LSS-utredningen.html Wed, 19 Jul 2017 10:55:12 GMT Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna” https://assistanskoll.se/20170715-Almedalen-2017-assistansersettningen-loneokningarna.html Wed, 19 Jul 2017 10:56:23 GMT Assistansreformen - ett beslut som format Sverige https://assistanskoll.se/20170705-Assistansreformen-beslut-format-Sverige.html Wed, 05 Jul 2017 22:03:53 GMT Adolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award https://assistanskoll.se/20170628-Adolf-Ratzka-vinner-ULOBAs-2017-Pride-Award.html Thu, 29 Jun 2017 12:58:04 GMT Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!” https://assistanskoll.se/20170620-Tove-Harnett-eldreforskare-Ta-bort-aldergrensen.html Tue, 20 Jun 2017 22:39:19 GMT Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?” https://assistanskoll.se/20170619-Westerberg-overlekare-Ska-inte-assistenterna-mata-barnen.html Mon, 19 Jun 2017 22:32:39 GMT Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader” https://assistanskoll.se/20170615-Kenneth-Andersson-socialdemokraterna-stort-fokus-kostnader.html Thu, 15 Jun 2017 22:47:49 GMT Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag https://assistanskoll.se/20170615-Forsekringskassan-Kommunerna-ska-ge-stod-till-inte-assistansersettning.html Thu, 15 Jun 2017 22:32:40 GMT Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning https://assistanskoll.se/20170613-Bengt-Westerberg-bereknar-alternativkostnad-till-assistansersettning.html Wed, 23 Aug 2017 16:21:51 GMT Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna” https://assistanskoll.se/20170611-Ohly-Regeringen-drivit-hardare-assistansbedomningarna.html Sun, 11 Jun 2017 12:57:13 GMT Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten” https://assistanskoll.se/20170608-Funktionsrett-Sveriges-Definiera-inte-centrala-begrepp.html Thu, 08 Jun 2017 12:39:04 GMT Bengt Westerberg ger ut ny rapport https://assistanskoll.se/20170607-Bengt-Westerberg-ger-ut-ny-rapport.html Wed, 07 Jun 2017 16:50:57 GMT Lagändring före LSS-utredningen? https://assistanskoll.se/20170602-Lagendring-fore-LSS-utredningen.html Sun, 11 Jun 2017 12:50:25 GMT Öppnar regeringen för lagändring i LSS? https://assistanskoll.se/20170529-oppnar-regeringen-lagendring-LSS.html Tue, 30 May 2017 15:30:33 GMT Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans” https://assistanskoll.se/20170524-Seminarium-Blanck-Forsta-regering-fientlig.html Mon, 12 Jun 2017 14:18:49 GMT Löneguiden för assistenter uppdaterad https://assistanskoll.se/20170522-Loneguiden-assistenter-uppdaterad.html Wed, 30 Aug 2017 09:22:06 GMT Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång” https://assistanskoll.se/20170521-Martin-Klepke-Arbetet-Regeringen-handfallet-hendelser-sjelv-igang.html Mon, 22 May 2017 00:08:26 GMT Åsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd” https://assistanskoll.se/20170519-Asa-Regner-Propositionen-inte-konkreta-forslag-LSS.html Fri, 19 May 2017 23:13:57 GMT Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron” https://assistanskoll.se/20170515-Knutsson-Ekonomihogskolan-friskt-epple-halvruttet-peron.html Wed, 17 May 2017 12:37:48 GMT Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat” https://assistanskoll.se/20170511-Liljendahl-Forsekringskassan-inte-uppgifter-assistentinte-ersettning.html Fri, 12 May 2017 00:10:58 GMT Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller” https://assistanskoll.se/20170509-Laila-Naraghi-Socialdemokraterna-Lagen-endras-intentionerna.html Fri, 01 Sep 2017 12:33:05 GMT Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20170507-Utredning-foreslar-Bidragsbrottsenhet-Forsekringskassan.html Sun, 07 May 2017 21:58:50 GMT Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk” https://assistanskoll.se/20170505-Altermark-Expertmetoden-olemplig-bedoma-assistansfusk.html Fri, 05 May 2017 21:44:06 GMT Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen https://assistanskoll.se/20170505-Utvecklingen-Sverige-uppmerksammas-IL-dagen.html Fri, 05 May 2017 12:07:06 GMT Riksdagsseminarium om personlig assistans https://assistanskoll.se/20170428-Riksdagsseminarium-om-personlig-assistans.html Fri, 28 Apr 2017 15:49:28 GMT Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll” https://assistanskoll.se/20170426-Stig-Svensson-Socialdepartementet-vinstdrivande-foretag-hard-kontroll.html Thu, 27 Apr 2017 10:59:12 GMT Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt” https://assistanskoll.se/20170426-Jimmy-Loord-Kristdemokraterna-Det-sker-er-skamligt-land-vart.html Wed, 26 Apr 2017 17:51:25 GMT Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning https://assistanskoll.se/20170425-Nestan-9-10-avslag-nyansokan-assistansersettning.html Wed, 26 Apr 2017 22:33:59 GMT