Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv David Eberhard svarar Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20190918-David-Eberhard-svarar-kassan.html Wed, 18 Sep 2019 00:02:02 GMT Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs” https://assistanskoll.se/20190917-Svanholm-kassan-inte-betalats-aterkrevs.html Tue, 17 Sep 2019 10:25:45 GMT Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde” https://assistanskoll.se/20190916-Hammarberg-Grunden-allas-lika-verde.html Mon, 16 Sep 2019 00:19:04 GMT Björn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit” https://assistanskoll.se/20190912-Kellerman-Sergels-hit.html Thu, 12 Sep 2019 21:24:54 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistanskrisen” https://assistanskoll.se/20190906-Petren-KFO-andning-loser-inte-krisen.html Fri, 06 Sep 2019 00:13:16 GMT Reaktioner på uppgifter om falska anställningar https://assistanskoll.se/20190904-Starka-reaktioner-uppgifter-om-falska-anstellningar.html Fri, 06 Sep 2019 00:20:36 GMT Fortsatt mycket svårt beviljas assistansersättning https://assistanskoll.se/20190902-Fortsatt-svart-beviljas-assistansersettning.html Mon, 02 Sep 2019 17:52:16 GMT Försäkringskassan bemöter David Eberhard https://assistanskoll.se/20190901-Forsekringskassan-bemoter-David-Eberhard.html Sun, 01 Sep 2019 14:16:30 GMT Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor” https://assistanskoll.se/20190828-Tennsjo-filosofi-Alla-goda-levnadsvillkor.html Wed, 28 Aug 2019 13:41:20 GMT David Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet” https://assistanskoll.se/20190826-Eberhard-assistans-civilisationens-storhet.html Mon, 26 Aug 2019 15:02:10 GMT Almedalen 2019 – ”Grundläggande behov måste ses över” https://assistanskoll.se/20190814-Almedalsdebatt-2019-Grundleggande-behov.html Mon, 26 Aug 2019 14:48:58 GMT Nora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter? https://assistanskoll.se/20190727-Nora-kronikor-ambitioner-garanterar-inga.html Sat, 27 Jul 2019 00:48:34 GMT Almedalen 2019 – ”Använd artikel 19!” https://assistanskoll.se/20190718-Almedalen-2019-Anvend-artikel-19.html Thu, 18 Jul 2019 15:23:15 GMT Nora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg” https://assistanskoll.se/20190716-Nora-intervjuas-Artikel-19-verktyg.html Tue, 16 Jul 2019 11:19:15 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier https://assistanskoll.se/20190702-Juneborg-kronikor-Assistans-FN-s-kriterier.html Tue, 02 Jul 2019 10:04:59 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet” https://assistanskoll.se/20190628-Maj-Vensterpartiet-Liberalerna-bakbundna.html Fri, 28 Jun 2019 01:24:42 GMT Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?" https://assistanskoll.se/20190626-inget-arbete-grundleggande.html Fri, 28 Jun 2019 01:08:36 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?” https://assistanskoll.se/20190620-Blomberg-IGNE-assistans-sjukhusvistelse.html Thu, 20 Jun 2019 10:41:01 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs” https://assistanskoll.se/20190619-Holmbom-Problemet-regler-egenvard.html Wed, 19 Jun 2019 11:39:43 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte” https://assistanskoll.se/20190618-Barsk-Holmbom-lagforslag-inte.html Tue, 18 Jun 2019 12:36:53 GMT Högst medellön för kommunalt anställda assistenter https://assistanskoll.se/20190618-Hogst-medellon-kommunalt-assistenter.html Tue, 18 Jun 2019 11:22:03 GMT Jonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet” https://assistanskoll.se/20190612-Franksson-STIL-assistans-halverades.html Thu, 13 Jun 2019 10:27:16 GMT Antalet assistansberättigade nu 14 332 https://assistanskoll.se/20190612-Antalet-assistansberettigade-nu-14-332.html Wed, 12 Jun 2019 16:02:03 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet” https://assistanskoll.se/20190605-Hallengren-Andningndmatning-helhet.html Wed, 12 Jun 2019 22:06:40 GMT Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?” https://assistanskoll.se/20190531-Borgstrom-FUB-Varfor-doma-ut-boende.html Fri, 31 May 2019 22:14:04 GMT Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag” https://assistanskoll.se/20190529-Sophie-IfA-Gruppbosteder-institutionsdrag.html Wed, 29 May 2019 09:59:28 GMT Assistanskriminalitet tas upp i SVT https://assistanskoll.se/20190528-Assistanskriminalitet-tas-upp-SVT.html Wed, 29 May 2019 09:56:47 GMT Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten" https://assistanskoll.se/20190523-Jonas-Franksson-Sverige-sviker-tappar-Europa-farten.html Thu, 23 May 2019 12:54:40 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS https://assistanskoll.se/20190522-Juneborg-kronikor-Miniminivaer-LSS.html Thu, 23 May 2019 12:57:08 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland” https://assistanskoll.se/20190520-Sophie-IfA-Sverige-foregangsland.html Thu, 23 May 2019 12:56:52 GMT Löneguiden för assistenter uppdaterad https://assistanskoll.se/20190517-Loneguiden-assistenter-uppdaterad.html Fri, 17 May 2019 23:32:58 GMT EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll https://assistanskoll.se/20190425-EU-val-2019-Velj-rett-med-Assistanskoll.html Mon, 27 May 2019 09:52:08 GMT Östersunds kommun backar om anhörigassistenter https://assistanskoll.se/20190507-ostersunds-kommun-backar.html Wed, 08 May 2019 00:05:47 GMT Lagändring om sondmatning och andning skjuts upp https://assistanskoll.se/20190504-Lagendring-andning-skjuts-upp.html Sat, 04 May 2019 13:59:47 GMT Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20190503-Nytt-regleringsbrev-till-Forsekringskassan.html Fri, 03 May 2019 17:32:00 GMT Remissvar till lagändring om sondmatning/andning https://assistanskoll.se/20190502-Remissvar-lagendring-sondmatning.html Fri, 03 May 2019 11:37:25 GMT Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända” https://assistanskoll.se/20190425-Yvonne-fd-handleggare-brukarrorelsen-forutse.html Thu, 25 Apr 2019 12:09:04 GMT Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp” https://assistanskoll.se/20190424-Malmgren-fdlss-LSS-inte-prislapp.html Thu, 25 Apr 2019 12:10:01 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem” https://assistanskoll.se/20190414-Hallengren-ferre-assistans-stort-problem.html Tue, 16 Apr 2019 11:22:36 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistansreformen? https://assistanskoll.se/20190411-Juneborg-kronikor-grundleggande-behov.html Mon, 15 Apr 2019 09:14:06 GMT Regeringen spår färre assistansberättigade https://assistanskoll.se/20190410-Regeringen-spar-ferre-assistansberettigade.html Wed, 10 Apr 2019 12:30:49 GMT Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistansersättning https://assistanskoll.se/20190410-Varbudgeten-150-miljoner-extra.html Wed, 10 Apr 2019 10:40:54 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning” https://assistanskoll.se/20190405-Eliasson-Liberalerna-akuta-ny-assistansutredning.html Wed, 24 Apr 2019 18:38:42 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det är en tragedi för varenda ett av dessa barn” https://assistanskoll.se/20190403-Blanck-JAG-tragedi-barn.html Wed, 03 Apr 2019 10:57:12 GMT Pia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring https://assistanskoll.se/20190327-Steensland-pressar-Hallengren.html Wed, 27 Mar 2019 15:25:06 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans” https://assistanskoll.se/20190326-Flyckt-Socialstyrelsen-alltfler-boenden-barn.html Thu, 25 Apr 2019 10:39:46 GMT Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna” https://assistanskoll.se/20190321-Eva-Borgstrom-FUB-Anhoriga-mest-kunniga.html Mon, 25 Mar 2019 16:19:37 GMT Assistansbranschen kräver högre assistansersättning https://assistanskoll.se/20190319-Assistansbranschen-krever-hogre-assistansersettning.html Tue, 19 Mar 2019 21:44:34 GMT Maria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig” https://assistanskoll.se/20190315-Persdotter-RBU-lagendring-nodvendig.html Tue, 26 Mar 2019 10:36:37 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk” https://assistanskoll.se/20190314-Hallengren-inte-huvudmannaskap-langbenk.html Thu, 14 Mar 2019 12:24:18 GMT Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs” https://assistanskoll.se/20190312-Felix-Kommunal-Assistenters-brukares-krockar.html Tue, 12 Mar 2019 00:49:02 GMT Roko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans" https://assistanskoll.se/20190308-Roko-Malmo-Staten-ansvaret-assistans.html Fri, 08 Mar 2019 10:12:19 GMT Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag https://assistanskoll.se/20190301-over-80-alla-sokande-avslag.html Wed, 13 Mar 2019 16:08:36 GMT Eva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet” https://assistanskoll.se/20190228-Eva-Borgstrom-FUB-Man-maste-se-LSS-helhet.html Tue, 19 Mar 2019 01:02:19 GMT Assistanskolls behovsräknare förbättrad https://assistanskoll.se/20190227-Assistanskolls-behovsreknare-forbettrad.html Wed, 13 Mar 2019 14:27:18 GMT Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås https://assistanskoll.se/20190226-Hojda-aldersgrenser-assistans.html Tue, 19 Mar 2019 01:01:48 GMT Sophie Karlsson, IfA - "Vi behöver genast ett förtydligande om att alla grundläggande behov ska ses i sin helhet" https://assistanskoll.se/20190223-Sophie-IfA-genast-fortydligande-helhet.html Wed, 27 Feb 2019 16:17:47 GMT Markus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade” https://assistanskoll.se/20190222-Kallifatides-Reformisterna-inte-tagit-stellning.html Wed, 13 Mar 2019 15:52:22 GMT Regeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov https://assistanskoll.se/20190221-Regeringen-foreslar-tva-nya-grundleggande-behov.html Thu, 21 Feb 2019 21:07:06 GMT Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion” https://assistanskoll.se/20190219-Susanne-Berg-Grundleggande-behov-irrelevant-konstruktion.html Tue, 19 Mar 2019 17:04:34 GMT Sophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistansberättigade” https://assistanskoll.se/20190214-Sophie-Ifa-Samma-regler-oavsett-relation.html Tue, 19 Mar 2019 01:00:46 GMT Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör” https://assistanskoll.se/20190214-Liljedahl-ostersunds-kommun-provning-IVO.html Tue, 19 Mar 2019 01:00:12 GMT Bengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister" https://assistanskoll.se/20190212-Bengt-Elmen-kronikor-Reaktionera-reformister.html Wed, 27 Feb 2019 15:57:29 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20190210-Pia-Kd-Nesta-steg-lagendring-integritetsnera.html Fri, 22 Feb 2019 22:12:21 GMT Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen? https://assistanskoll.se/20190206-Nora-respekt-LSS-utredningen.html Tue, 12 Feb 2019 00:45:18 GMT Brittisk funktionshinderforskare varnar för LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20190204-Brittisk-forskare-varnar-LSS-utredningen.html Wed, 27 Mar 2019 14:39:37 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas” https://assistanskoll.se/20190201-Hallengren-andning-sondmatning-aterstellas.html Sat, 02 Feb 2019 09:09:58 GMT Thomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv https://assistanskoll.se/20190129-Juneborg-Kronikor-staten-vet-best.html Wed, 27 Feb 2019 15:54:04 GMT Försäkringskassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter" https://assistanskoll.se/20190128-Minskningen-stannat.html Thu, 31 Jan 2019 12:37:10 GMT Brukarorganisationer sågar LSS-utredningen och ställer krav på regeringen https://assistanskoll.se/20190128-Brukarorg-LSS-utredningen-krav-regeringen.html Tue, 12 Feb 2019 18:21:42 GMT Drygt 75 % väljer en privat assistansanordnare https://assistanskoll.se/20190124-Drygt-75-veljer-privat-anordnare.html Fri, 25 Jan 2019 18:08:34 GMT SR analyserar den politiska utvecklingen i assistansfrågan https://assistanskoll.se/20190121-SR-analyserar-assistansfragan.html Fri, 25 Jan 2019 14:55:04 GMT Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det" https://assistanskoll.se/20190121-Lena-Hallengren-fortsetter-ansvarig-minister.html Thu, 31 Jan 2019 09:16:17 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började” https://assistanskoll.se/20190117-Eliasson-Liberalerna-tillbaka-2015.html Wed, 27 Feb 2019 15:41:16 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt” https://assistanskoll.se/20190114-Klein-LSS-Utredningen-annan-tidsdebatt.html Mon, 14 Jan 2019 00:15:45 GMT Två assistansförslag i regeringsförhandlingarna https://assistanskoll.se/20190112-Tva-regeringsforslag-assistans-ligger-bordet.html Sun, 13 Jan 2019 21:32:41 GMT LSS-utredningens slutliga förslag presenterades https://assistanskoll.se/20190110-LSS-utredningens-slutliga-forslag-presenterades.html Fri, 11 Jan 2019 11:34:25 GMT LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari https://assistanskoll.se/20190110-LSS-utredningen-presenteras-1500-10-januari.html Thu, 10 Jan 2019 09:55:49 GMT 30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare https://assistanskoll.se/20181231-30000-kr-avgift-tillstand-anordnare.html Wed, 30 Jan 2019 16:07:33 GMT Nora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019? https://assistanskoll.se/20181231-Nora-kronikor-Stells-LSS-sin-spets-2019.html Thu, 10 Jan 2019 00:54:42 GMT