Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Jonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen” https://assistanskoll.se/20210715-Franksson-STIL-farlig-sleppa-vardapparaten.html Tue, 20 Jul 2021 16:25:04 GMT IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans https://assistanskoll.se/20210707-IfA-kammarrettsdom-tredgardsskotsel-assistans.html Wed, 07 Jul 2021 18:11:52 GMT Personlig assistans på Almedalsveckan https://assistanskoll.se/20210704-Personlig-assistans-Almedalsveckan.html Mon, 12 Jul 2021 11:36:15 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regeringsfrågan” https://assistanskoll.se/20210629-Blanck-JAG-Processen-fortsetta-oavsett.html Tue, 29 Jun 2021 20:22:22 GMT Kommunalt anställda assistenter har högre månadslöner https://assistanskoll.se/20210622-Kommunalt-anstellda-manadsloner-privatas.html Thu, 24 Jun 2021 09:37:30 GMT Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans? https://assistanskoll.se/20210608-Vad-vill-partierna-med-sterkt-rett-till-assistans.html Fri, 02 Jul 2021 08:23:13 GMT "Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss https://assistanskoll.se/20210616-Sterkt-rett-till-personlig-assistans-gar-remiss.html Wed, 16 Jun 2021 10:31:48 GMT Antalet assistansberättigade nu 13 800 https://assistanskoll.se/20210615-Antalet-assistansberett-fortsetter-minska.html Wed, 16 Jun 2021 10:18:09 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella” https://assistanskoll.se/20210609-Sophie-IfA-Analysera-kontroll-kriminella.html Wed, 09 Jun 2021 13:40:55 GMT IfA bjöd in till diskussion om kriminalitet https://assistanskoll.se/20210609-IfA-bjod-in-diskussion-kriminalitet.html Mon, 21 Jun 2021 08:34:28 GMT 53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades https://assistanskoll.se/20210607-53-procent-nyansokningarna-beviljades.html Wed, 09 Jun 2021 13:41:11 GMT Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20210603-Malmberg-sjukvard-bedomningen-assistans.html Fri, 11 Jun 2021 07:54:24 GMT Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar” https://assistanskoll.se/20210528-Egard-Malmo-Politiska-krav-nedskerningar-medicinska.html Mon, 07 Jun 2021 13:32:11 GMT Mikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering” https://assistanskoll.se/20210526-Klein-Sterkt-assistans-avinstitutionalisering.html Mon, 07 Jun 2021 13:32:32 GMT "Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras https://assistanskoll.se/20210526-Sterkt-rett-till-personlig-assistans-presenteras.html Mon, 07 Jun 2021 14:06:08 GMT Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad https://assistanskoll.se/20210526-Utredningen-Sterkt-rett-till-assistans.html Wed, 21 Jul 2021 15:41:34 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkringskassans beslut” https://assistanskoll.se/20210525-Petren-Fremia-inte-anordnarens-uppgift-kontrollera.html Tue, 25 May 2021 15:45:36 GMT VH Assistans behåller tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20210524-VH-Assistans-behaller-tillstand-fran-IVO.html Mon, 24 May 2021 15:38:42 GMT Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar https://assistanskoll.se/20210521-Assistansberett-minskar-forstagangs-okar.html Tue, 01 Jun 2021 13:28:39 GMT Debatt: RBU - Hur långt är Försäkringskassan beredda att gå? https://assistanskoll.se/20210519-Debatt-RBU-Hur-langt-Forsekringskassan-ga.html Tue, 25 May 2021 14:16:14 GMT Löneguiden uppdaterad med 2020 års siffror https://assistanskoll.se/20210518-Loneguiden-uppdaterad-2020-ars-siffror.html Tue, 18 May 2021 14:25:03 GMT Hård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen https://assistanskoll.se/20210517-Hard-politikerdebatt-huvudmannaskapsutredningen.html Sun, 30 May 2021 19:50:18 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv” https://assistanskoll.se/20210514-Sophie-IfA-inte-tenkt-anordnaren-kontrollera.html Sat, 15 May 2021 20:35:56 GMT Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning” https://assistanskoll.se/20210511-Nordensker-Fk-elektronisk-tidsredovisning.html Mon, 24 May 2021 11:49:09 GMT Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade” https://assistanskoll.se/20210511-Linus-Fkassan-Anordnaren-koll-forsekrade.html Wed, 12 May 2021 17:08:56 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras” https://assistanskoll.se/20210507-Klein-Funktionsrett-Rettigheterna-LSS-atererovras.html Fri, 14 May 2021 06:09:49 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige” https://assistanskoll.se/20210506-Pia-Kd-Institutet-rettigheter-FNs-kritik.html Thu, 06 May 2021 16:10:28 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistansersättning" https://assistanskoll.se/20210430-Juneborg-forsemringar-kommunal-assistans.html Thu, 27 May 2021 11:03:59 GMT ”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighetsfråga” https://assistanskoll.se/20210428-assistans-velferdsfraga-istellet-rettighetsfraga.html Mon, 03 May 2021 07:29:23 GMT Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift” https://assistanskoll.se/20210426-Hammarberg-Granska-LSS-logisk-uppgift.html Wed, 12 May 2021 13:11:59 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna” https://assistanskoll.se/20210423-Franksson-STIL-aldrig-rettigheterna-givna.html Wed, 28 Apr 2021 07:44:57 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav” https://assistanskoll.se/20210421-Petren-Fremia-Ingen-anordnare-seker.html Wed, 21 Apr 2021 13:43:37 GMT Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp https://assistanskoll.se/20210417-Fremia-Orimliga-aterkrav.html Wed, 21 Apr 2021 07:48:13 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter” https://assistanskoll.se/20210416-Eliasson-L-velkomnar-institution-rettigheter.html Mon, 26 Apr 2021 07:05:50 GMT Nora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet! https://assistanskoll.se/20210414-Nora-Eklov-kronikor-Tveka-inte-vaccinet.html Wed, 14 Apr 2021 19:16:42 GMT IfA – ”Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar” https://assistanskoll.se/20210413-IfA-Vi-och-Forsekringskassan-delade-meningar.html Wed, 14 Apr 2021 14:55:10 GMT Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistansersättning https://assistanskoll.se/20210409-Kommunalt-assistans-ersetter-Assistansersettning.html Wed, 14 Apr 2021 19:17:32 GMT Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen” https://assistanskoll.se/20210408-Vibeke-Norge-assistenterna-mat-terrassen.html Thu, 08 Apr 2021 13:48:40 GMT Ninnie Wallenborg, assistansanvändare – ”Assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin” https://assistanskoll.se/20210403-Ninnie-Assistenter-venner-pandemin.html Sun, 11 Apr 2021 08:26:45 GMT Nya riktlinjer för vaccination får kritik https://assistanskoll.se/20210330-Nya-riktlinjer-vaccination-kritik.html Tue, 30 Mar 2021 10:38:36 GMT Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning” https://assistanskoll.se/20210325-kassan-Larsson-endrade-forhallanden-fortydligas.html Thu, 01 Apr 2021 10:08:11 GMT Heléna Karnström, assistansanvändare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet” https://assistanskoll.se/20210320-Karnstrom-assistansanvendare-rysk-roulette.html Tue, 23 Mar 2021 14:47:24 GMT Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning https://assistanskoll.se/20210319-Ny-ersettningsperiod-skyddsutrustning.html Fri, 19 Mar 2021 10:59:28 GMT Herman Grafström, assistansanvändare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen” https://assistanskoll.se/20210316-Grafstrom-assistans-inte-slenga-munskydd-krogen.html Tue, 23 Mar 2021 14:47:51 GMT 5,3 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 https://assistanskoll.se/20210315-53-alla-assistansanvendare-smittade-Covid-19.html Tue, 16 Mar 2021 13:09:10 GMT Johanna Andersson, assistansanvändare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt” https://assistanskoll.se/20210312-Johanna-ska-overleva-pandemin-manga-sett.html Fri, 26 Mar 2021 07:41:52 GMT Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar” https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html Fri, 26 Mar 2021 09:38:38 GMT Jamie Bolling, assistansanvändare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan” https://assistanskoll.se/20210307-Bolling-skillnaden-Covid-19-redslan.html Mon, 08 Mar 2021 09:42:07 GMT Christian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler” https://assistanskoll.se/20210302-Kellstrom-bade-lagstiftning-signaler.html Tue, 23 Mar 2021 14:49:22 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt" https://assistanskoll.se/20210225-Juneborg-Kronikor-kris-assistans-fuskdebatt.html Mon, 01 Mar 2021 08:28:16 GMT Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20210224-Staten-sparade-900-miljoner.html Mon, 01 Mar 2021 08:28:52 GMT Fortsatt svårt beviljas assistansersättning https://assistanskoll.se/20210223-Fortsatt-svart-beviljas-assistansersettning.html Mon, 29 Mar 2021 12:45:38 GMT Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden” https://assistanskoll.se/20210222-Blomberg-IGNE-Omprovning-bara-vesentligt.html Tue, 23 Mar 2021 14:49:52 GMT "Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS" https://assistanskoll.se/20210219-Politiska-angrepp-vagor-skoljt-over-LSS.html Wed, 24 Feb 2021 07:22:33 GMT Assistansanordnare med tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20210216-Assistansanordnare-med-tillstand-fran-IVO.html Thu, 25 Feb 2021 10:50:53 GMT Annika Taesler, assistansanvändare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta” https://assistanskoll.se/20210215-Taesler-Dialog-assisterna-skydda-smitta.html Tue, 16 Feb 2021 14:27:35 GMT Tobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt” https://assistanskoll.se/20210208-Tobias-hogt-pris-andra-leva-vanligt.html Mon, 08 Feb 2021 15:33:30 GMT IfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras” https://assistanskoll.se/20210203-IfA-Lilly-Key-Ingen-kan-tvingas-vaccineras.html Fri, 12 Feb 2021 14:30:56 GMT Lia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19” https://assistanskoll.se/20210202-Kommunal-varje-assistent-besluta-vaccination.html Thu, 04 Feb 2021 21:17:01 GMT Björn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig” https://assistanskoll.se/20210129-Jideus-Fremia-alla-assistenter-vaccinera.html Fri, 29 Jan 2021 10:10:46 GMT Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna https://assistanskoll.se/20210128-Nytt-kollektivavtal-Kommunal-Vardforetagarna.html Thu, 28 Jan 2021 21:12:59 GMT Bengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet” https://assistanskoll.se/20210125-Westerberg-Fusket-ingen-fraga-infordes.html Mon, 15 Feb 2021 22:38:51 GMT Wenche Willumsen, assistansanvändare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden” https://assistanskoll.se/20210121-Wenche-Assistansen-reddat-mig-psykiskt-Corona.html Mon, 25 Jan 2021 08:56:41 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa” https://assistanskoll.se/20210120-Klein-Funktionsrett-assistans-rott-skynke.html Mon, 01 Feb 2021 09:43:40 GMT lagändring mot anordnare utan tillstånd https://assistanskoll.se/20210115-Lagendring-anordnare-utan-tillstand.html Sat, 03 Jul 2021 18:50:47 GMT Maria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron” https://assistanskoll.se/20210115-Persdotter-RBU-Socialministern-sper-misstron.html Sat, 16 Jan 2021 14:34:31 GMT Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning https://assistanskoll.se/20210114-anordnare-fortsatt-ersettning-skyddsutrustning.html Mon, 25 Jan 2021 08:54:51 GMT Artikelserie i SVT om assistansfusk https://assistanskoll.se/20210114-Artikelserie-SVT-om-assistansfusk.html Mon, 25 Jan 2021 08:54:00 GMT Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången” https://assistanskoll.se/20210107-Ragnarsson-Kalmar-vaccinerar-LSS-insatser-forsta.html Thu, 07 Jan 2021 15:43:10 GMT David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå” https://assistanskoll.se/20210103-Lega-EU-Kd-Viktigt-assistans-inte-EU-niva.html Sun, 10 Jan 2021 10:13:53 GMT FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans https://assistanskoll.se/20201229-FHM-meddelar-vaccination-assistans.html Wed, 30 Dec 2020 03:47:45 GMT KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal https://assistanskoll.se/20201222-KFO-och-Sobona-nya-kollektivavtal-Kommunal.html Mon, 04 Jan 2021 12:22:19 GMT Pia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin” https://assistanskoll.se/20201221-Pia-KD-Frustrerande-prioriterats-pandemin.html Tue, 22 Dec 2020 00:04:54 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS” https://assistanskoll.se/20201220-Petren-KFO-FHM-missat-assistans-och-LSS.html Tue, 22 Dec 2020 14:01:55 GMT 3,2 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 https://assistanskoll.se/20201217-32-assistansanvendare-smittade-Covid-19.html Sat, 19 Dec 2020 22:16:44 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19” https://assistanskoll.se/20201215-Jessica-STIL-FHM-fortydliga-Covid-19.html Tue, 22 Dec 2020 07:23:54 GMT 381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp https://assistanskoll.se/20201215-381-sokt-andning-grundleggande-behov.html Mon, 15 Feb 2021 07:50:42 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan” https://assistanskoll.se/20201214-Klein-Funktionsrett-LSS-regeringen-forhalar.html Tue, 15 Dec 2020 14:03:20 GMT Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS” https://assistanskoll.se/20201211-Andreas-Juridik-ideologisk-strid-LSS.html Mon, 14 Dec 2020 14:23:42 GMT Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19 https://assistanskoll.se/20201207-Protester-prioritering-vaccination-Covid-19.html Mon, 01 Mar 2021 08:29:29 GMT