Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats” https://assistanskoll.se/20200403-Hallengren-inte-forendra-retten-insats.html Fri, 03 Apr 2020 22:59:38 GMT Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag https://assistanskoll.se/20200403-Debatt-RBU-Onormalt-foreldraansvar-lag.html Fri, 03 Apr 2020 15:33:11 GMT Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19 https://assistanskoll.se/20200402-Adolf-intervjuas-om-Coronavirus.html Thu, 02 Apr 2020 08:47:37 GMT Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma” https://assistanskoll.se/20200401-Irene-Socialstyrelsen-symptom-hemma.html Thu, 02 Apr 2020 00:24:21 GMT Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris” https://assistanskoll.se/20200331-Asa-Thulin-SKR-bara-tillfelligt-Coronakris.html Thu, 02 Apr 2020 14:01:24 GMT SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris https://assistanskoll.se/20200329-SKR-riva-upp-beslut-LSS.html Fri, 03 Apr 2020 15:06:35 GMT Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor” https://assistanskoll.se/20200327-Vibeke-Uloba-undvika-kollektivtrafik.html Sun, 29 Mar 2020 19:08:37 GMT Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta” https://assistanskoll.se/20200327-Jenny-Arbetsmiljoverket-Arbetsgivaren-ansvarig.html Wed, 01 Apr 2020 13:42:20 GMT Krav på smittskyddspenning och närståendepenning https://assistanskoll.se/20200324-Krav-smittskyddspenning-och-nerstaendepenning.html Wed, 01 Apr 2020 07:13:57 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke” https://assistanskoll.se/20200323-Lena-Socialminister-assistenter-samhellsviktigt.html Fri, 27 Mar 2020 17:07:48 GMT P1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset https://assistanskoll.se/20200323-P1-intervjuar-Muhonen-om-Corona.html Mon, 23 Mar 2020 17:21:29 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt https://assistanskoll.se/20200320-Juneborg-Corona-drabbar-assistansanvendare.html Sat, 28 Mar 2020 19:31:52 GMT Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans https://assistanskoll.se/20200317-Assistanskoll-Hallengren-Coronavirus-assistans.html Sun, 29 Mar 2020 23:57:54 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan” https://assistanskoll.se/20200317-Blanck-JAG-snabba-atgerder-Coronasmittan.html Mon, 30 Mar 2020 18:01:37 GMT Coronavirus Covid-19 och personlig assistans https://assistanskoll.se/20200316-Coronavirus-Covid-19-och-assistans.html Thu, 02 Apr 2020 23:27:58 GMT Staten tar över sjuklöneansvaret https://assistanskoll.se/20200316-Staten-tar-over-sjukloneansvaret.html Mon, 16 Mar 2020 12:07:05 GMT Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200316-Hedgardh-IfA-Synka-okad-samsyn-assistans.html Sun, 29 Mar 2020 23:20:24 GMT Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19 https://assistanskoll.se/20200313-Rad-Disability-Rights-Coronovirus.html Thu, 19 Mar 2020 07:39:36 GMT Karensavdraget avskaffas tillfälligt https://assistanskoll.se/20200312-Karensavdraget-avskaffas-tillfelligt.html Thu, 12 Mar 2020 11:08:46 GMT Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20200311-Nordica-Assistans-bemoter-Forsekringskassan.html Wed, 11 Mar 2020 11:04:59 GMT Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans https://assistanskoll.se/20200309-kassan-stoppar-Nordica-Assistans.html Wed, 18 Mar 2020 11:37:04 GMT Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus https://assistanskoll.se/20200308-Smittberarpenning-smitta-Coronavirus.html Sun, 08 Mar 2020 20:55:51 GMT Proposition om sondmatning och andning klar https://assistanskoll.se/20200305-Proposition-om-sondmatning-och-andning-klar.html Tue, 10 Mar 2020 12:27:34 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver” https://assistanskoll.se/20200305-Eliasson-Liberalerna-LSS-inspektion.html Fri, 06 Mar 2020 06:25:09 GMT Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning” https://assistanskoll.se/20200228-Olsen-Assistenterna-nyckeln-smittspridning.html Sat, 21 Mar 2020 23:52:44 GMT Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200224-Kaisu-IVO-orsaker-kommun-inte-verksteller.html Sun, 08 Mar 2020 03:30:54 GMT Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang” https://assistanskoll.se/20200219-Anders-Persson-Nyheten-assistenter-slipper-atal-taget-ur-sammanhang.html Fri, 06 Mar 2020 11:11:23 GMT HFD går på Försäkringskassans linje https://assistanskoll.se/20200217-HFD-gar-Forsekringskassans-linje.html Sun, 08 Mar 2020 03:30:52 GMT Nora Eklöv, krönikör - In på skinnet https://assistanskoll.se/20200217-Nora-Eklov-kronikor-In-skinnet.html Wed, 19 Feb 2020 14:02:46 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans” https://assistanskoll.se/20200215-Hallengren-fler-ska-statlig-assistans.html Mon, 02 Mar 2020 10:36:17 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar https://assistanskoll.se/20200211-Juneborg-Osekra-fusk-sanningar.html Sat, 22 Feb 2020 16:03:16 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd ifrån Expertmetoden” https://assistanskoll.se/20200210-Pia-Forvanar-socialministern-inte-avstand.html Sat, 22 Feb 2020 15:51:14 GMT Mer än 2000 färre assistansberättigade https://assistanskoll.se/20200207-Mer-2000-ferre-assistansberettigade.html Sat, 29 Feb 2020 14:31:22 GMT Försäkringskassan kräver identitetshandlingar https://assistanskoll.se/20200206-Forsekringskassan-krever-identitetshandlingar.html Mon, 10 Feb 2020 11:48:35 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200204-Sophie-IfA-kriminalitet-stort-fokus-assistans.html Sat, 22 Feb 2020 16:08:03 GMT Lagrådsremiss om sondmatning och andning https://assistanskoll.se/20200131-Lagradsremiss-om-sondmatning-och-andning.html Sat, 22 Feb 2020 16:08:08 GMT Lars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablonbeloppet” https://assistanskoll.se/20200128-Loow-Regeringen-forklara-niva-schablonbeloppet.html Fri, 07 Feb 2020 23:12:22 GMT Lars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket” https://assistanskoll.se/20200128-Loow-assistenter-trivs-osekerhet.html Tue, 28 Jan 2020 10:10:18 GMT Ny utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar https://assistanskoll.se/20200123-Ny-utredning-tillsyn-egenvard-och-foreldraansvar.html Tue, 28 Jan 2020 17:11:33 GMT Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar” https://assistanskoll.se/20200122-Altermark-utredningar-Expertmetoden-ansvar.html Tue, 28 Jan 2020 22:30:32 GMT Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp” https://assistanskoll.se/20200120-Marie-Sepulchre-assistans-er-medborgarrettskamp.html Tue, 28 Jan 2020 22:30:23 GMT Utredning om personliga assistenters villkor https://assistanskoll.se/20200115-Utredning-assistenters-arbetsforhallanden.html Wed, 29 Jan 2020 23:02:34 GMT Gabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkringskassan delar kritiken mot Expertmetoden” https://assistanskoll.se/20200114-Bremberg-analys-Forsekringskassan-kritik-Expert.html Thu, 30 Jan 2020 07:31:57 GMT Nyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna” https://assistanskoll.se/20200113-Sabuni-assistans-frihetsfraga.html Tue, 28 Jan 2020 09:02:18 GMT Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 https://assistanskoll.se/20191219-Forsekringskassans-regleringsbrev-2020.html Thu, 09 Jan 2020 15:43:07 GMT Per Eleblad, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi tar de alla till slut” https://assistanskoll.se/20191218-Per-Eleblad-Forsekringskassan-tar-alla-till-slut.html Tue, 07 Jan 2020 17:03:29 GMT Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD” https://assistanskoll.se/20191217-Pettersson-Juridik-saknas-kompetens-HFD.html Mon, 02 Mar 2020 10:35:22 GMT Jonna Bornemark, professor i filosofi – ”Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn” https://assistanskoll.se/20191216-Bornemark-problematisk-menniskosyn.html Sat, 11 Jan 2020 11:37:45 GMT Regeringen backar om integritetsnära delar https://assistanskoll.se/20191211-Regeringen-backar-om-integritetsnera.html Fri, 20 Dec 2019 15:51:04 GMT HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov https://assistanskoll.se/20191203-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-Sminkning-inte-grundleggande.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:15 GMT IfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext” https://assistanskoll.se/20191129-IfA-Lilly-Key-politiker-inte-forsta-vidden.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:34 GMT Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut” https://assistanskoll.se/20191120-Lotta-Kommunal-Forsemringarna-politiska.html Wed, 20 Nov 2019 21:48:28 GMT Sven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinderrörelsen går i filttofflor” https://assistanskoll.se/20191119-Sven-Aivert-gar-filttofflor.html Tue, 28 Jan 2020 10:49:09 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val https://assistanskoll.se/20191115-Juneborg-kronikor-Besparingarna-val.html Mon, 02 Dec 2019 15:19:09 GMT Christian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen” https://assistanskoll.se/20191114-Smith-robotforskare-robotar-inte-losningen.html Thu, 14 Nov 2019 15:40:54 GMT Socialministern pressas om kommande lagändring https://assistanskoll.se/20191112-Socialministern-pressas-kommande-lagendring.html Thu, 14 Nov 2019 09:41:44 GMT Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor" https://assistanskoll.se/20191108-Aftonbladet-ledare-regeringen-underlivsfragor.html Tue, 12 Nov 2019 08:21:37 GMT Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas? https://assistanskoll.se/20191107-integritetsnera-delar-lagtext-eller-avskaffas.html Wed, 11 Dec 2019 14:56:59 GMT Anita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra” https://assistanskoll.se/20191107-Knudsen-jurist-bottnar-leva-andra.html Mon, 25 Nov 2019 16:59:21 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext” https://assistanskoll.se/20191103-Petren-KFO-skifte-integritetskenslighet-LSS-lagtext.html Mon, 25 Nov 2019 10:12:58 GMT Regeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen https://assistanskoll.se/20191029-Regeringen-FN-Funktionsrettskonventionen.html Fri, 08 Nov 2019 13:50:16 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen” https://assistanskoll.se/20191028-Klein-Funktionsrett-bakslag-assistansen.html Tue, 05 Nov 2019 20:23:31 GMT Andning klubbat i riksdagen https://assistanskoll.se/20191021-Andning-klubbat-riksdagen.html Sat, 02 Nov 2019 07:10:07 GMT Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter” https://assistanskoll.se/20191020-Jackelen-erkebiskop-menskliga-rettigheter.html Thu, 31 Oct 2019 10:03:17 GMT Carin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa” https://assistanskoll.se/20191020-Carin-assistent-nermaste-arbetet.html Mon, 21 Oct 2019 16:35:53 GMT Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20191017-Westerberg-forarbetena-grundleggande.html Wed, 04 Dec 2019 20:29:39 GMT Nora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen https://assistanskoll.se/20191016-Nora-kronikor-integritetsnera-raserar.html Thu, 17 Oct 2019 10:57:39 GMT Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning https://assistanskoll.se/20191014-Hallengren-om-lagforslag-andning-sond.html Wed, 16 Oct 2019 14:00:51 GMT Stark kritik mot regeringens lagförslag https://assistanskoll.se/20191010-Stark-kritik-mot-regeringens-lagforslag.html Thu, 17 Oct 2019 17:39:01 GMT Förslag till lagändring för andning och sondmatning https://assistanskoll.se/20191008-Forslag-till-lagendring-andning-och-sondmatning.html Tue, 08 Oct 2019 15:05:55 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20191008-Hostens-riksdagsmotioner-om-personlig-assistans.html Tue, 08 Oct 2019 11:57:11 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2020 https://assistanskoll.se/20191004-partierna-budgeterar-2020.html Wed, 30 Oct 2019 09:25:54 GMT Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral” https://assistanskoll.se/20191003-Baudin-Kommunal-schablon-spiral.html Thu, 03 Oct 2019 01:52:15 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner https://assistanskoll.se/20191001-Juneborg-kassan-domar-oforenliga.html Mon, 02 Dec 2019 15:16:27 GMT Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen" https://assistanskoll.se/20190926-Asa-Thulin-SKL-Statligt-viktigaste-krav-regeringen.html Thu, 26 Sep 2019 15:55:55 GMT Ulrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna” https://assistanskoll.se/20190923-Jerkestig-besparingsstrategi-inte-hora.html Mon, 23 Sep 2019 02:18:42 GMT Schablonbeloppet höjs med 1,5 % https://assistanskoll.se/20190918-Schablonbeloppet-hojs-med-15-2020.html Tue, 05 Nov 2019 00:54:40 GMT David Eberhard svarar Försäkringskassan https://assistanskoll.se/20190918-David-Eberhard-svarar-kassan.html Wed, 18 Sep 2019 00:02:02 GMT Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs” https://assistanskoll.se/20190917-Svanholm-kassan-inte-betalats-aterkrevs.html Tue, 17 Sep 2019 10:25:45 GMT Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde” https://assistanskoll.se/20190916-Hammarberg-Grunden-allas-lika-verde.html Mon, 16 Sep 2019 00:19:04 GMT