Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt" https://assistanskoll.se/20210225-Juneborg-Kronikor-kris-assistans-fuskdebatt.html Mon, 01 Mar 2021 08:28:16 GMT Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20210224-Staten-sparade-900-miljoner.html Mon, 01 Mar 2021 08:28:52 GMT Fortsatt svårt beviljas assistansersättning https://assistanskoll.se/20210223-Fortsatt-svart-beviljas-assistansersettning.html Wed, 24 Feb 2021 07:26:11 GMT Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden” https://assistanskoll.se/20210222-Blomberg-IGNE-Omprovning-bara-vesentligt.html Fri, 26 Feb 2021 10:54:04 GMT "Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS" https://assistanskoll.se/20210219-Politiska-angrepp-vagor-skoljt-over-LSS.html Wed, 24 Feb 2021 07:22:33 GMT Assistansanordnare med tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20210216-Assistansanordnare-med-tillstand-fran-IVO.html Thu, 25 Feb 2021 10:50:53 GMT Annika Taesler, assistansanvändare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta” https://assistanskoll.se/20210215-Taesler-Dialog-assisterna-skydda-smitta.html Tue, 16 Feb 2021 14:27:35 GMT Tobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt” https://assistanskoll.se/20210208-Tobias-hogt-pris-andra-leva-vanligt.html Mon, 08 Feb 2021 15:33:30 GMT IfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras” https://assistanskoll.se/20210203-IfA-Lilly-Key-Ingen-kan-tvingas-vaccineras.html Fri, 12 Feb 2021 14:30:56 GMT Lia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19” https://assistanskoll.se/20210202-Kommunal-varje-assistent-besluta-vaccination.html Thu, 04 Feb 2021 21:17:01 GMT Björn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig” https://assistanskoll.se/20210129-Jideus-Fremia-alla-assistenter-vaccinera.html Fri, 29 Jan 2021 10:10:46 GMT Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna https://assistanskoll.se/20210128-Nytt-kollektivavtal-Kommunal-Vardforetagarna.html Thu, 28 Jan 2021 21:12:59 GMT Bengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet” https://assistanskoll.se/20210125-Westerberg-Fusket-ingen-fraga-infordes.html Mon, 15 Feb 2021 22:38:51 GMT Wenche Willumsen, assistansanvändare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden” https://assistanskoll.se/20210121-Wenche-Assistansen-reddat-mig-psykiskt-Corona.html Mon, 25 Jan 2021 08:56:41 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa” https://assistanskoll.se/20210120-Klein-Funktionsrett-assistans-rott-skynke.html Mon, 01 Feb 2021 09:43:40 GMT lagändring mot anordnare utan tillstånd https://assistanskoll.se/20210115-Lagendring-anordnare-utan-tillstand.html Tue, 16 Feb 2021 14:20:26 GMT Maria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron” https://assistanskoll.se/20210115-Persdotter-RBU-Socialministern-sper-misstron.html Sat, 16 Jan 2021 14:34:31 GMT Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning https://assistanskoll.se/20210114-anordnare-fortsatt-ersettning-skyddsutrustning.html Mon, 25 Jan 2021 08:54:51 GMT Artikelserie i SVT om assistansfusk https://assistanskoll.se/20210114-Artikelserie-SVT-om-assistansfusk.html Mon, 25 Jan 2021 08:54:00 GMT Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången” https://assistanskoll.se/20210107-Ragnarsson-Kalmar-vaccinerar-LSS-insatser-forsta.html Thu, 07 Jan 2021 15:43:10 GMT David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå” https://assistanskoll.se/20210103-Lega-EU-Kd-Viktigt-assistans-inte-EU-niva.html Sun, 10 Jan 2021 10:13:53 GMT FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans https://assistanskoll.se/20201229-FHM-meddelar-vaccination-assistans.html Wed, 30 Dec 2020 03:47:45 GMT KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal https://assistanskoll.se/20201222-KFO-och-Sobona-nya-kollektivavtal-Kommunal.html Mon, 04 Jan 2021 12:22:19 GMT Pia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin” https://assistanskoll.se/20201221-Pia-KD-Frustrerande-prioriterats-pandemin.html Tue, 22 Dec 2020 00:04:54 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS” https://assistanskoll.se/20201220-Petren-KFO-FHM-missat-assistans-och-LSS.html Tue, 22 Dec 2020 14:01:55 GMT 3,2 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 https://assistanskoll.se/20201217-32-assistansanvendare-smittade-Covid-19.html Sat, 19 Dec 2020 22:16:44 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19” https://assistanskoll.se/20201215-Jessica-STIL-FHM-fortydliga-Covid-19.html Tue, 22 Dec 2020 07:23:54 GMT 381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp https://assistanskoll.se/20201215-381-sokt-andning-grundleggande-behov.html Mon, 15 Feb 2021 07:50:42 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan” https://assistanskoll.se/20201214-Klein-Funktionsrett-LSS-regeringen-forhalar.html Tue, 15 Dec 2020 14:03:20 GMT Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS” https://assistanskoll.se/20201211-Andreas-Juridik-ideologisk-strid-LSS.html Mon, 14 Dec 2020 14:23:42 GMT Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19 https://assistanskoll.se/20201207-Protester-prioritering-vaccination-Covid-19.html Mon, 01 Mar 2021 08:29:29 GMT Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L) https://assistanskoll.se/20201206-Debatt-M-KD-och-V-replikerar-Eliasson-L.html Mon, 07 Dec 2020 15:37:22 GMT Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande” https://assistanskoll.se/20201203-Sophie-IfA-Grundlegg-helhet-forstatligande.html Tue, 08 Dec 2020 10:48:11 GMT Allt fler söker assistansersättning https://assistanskoll.se/20201202-Fortsatt-beviljas-assistans-trendbrott.html Wed, 02 Dec 2020 22:56:13 GMT Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december https://assistanskoll.se/20201128-Ersettning-skyddsutrustning-1-15-december.html Sun, 29 Nov 2020 20:34:39 GMT Gabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier” https://assistanskoll.se/20201127-Gabriel-STIL-Domen-arbete-ocksa-studier.html Fri, 27 Nov 2020 12:25:41 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas" https://assistanskoll.se/20201126-Juneborg-lagendringar-innan-forstatligas.html Wed, 02 Dec 2020 18:31:27 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari” https://assistanskoll.se/20201125-Eliasson-L-huvudmannaskaputredningen-januari.html Mon, 30 Nov 2020 16:22:47 GMT Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov” https://assistanskoll.se/20201121-Fk-Poirier-Grundleggande-med-Assistansberettigande-behov.html Sat, 28 Nov 2020 21:08:55 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet” https://assistanskoll.se/20201120-Pia-Kd-upp-till-regeringen-om-utredningen.html Wed, 25 Nov 2020 07:51:34 GMT Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen” https://assistanskoll.se/20201117-Strahlemo-DHR-LSS-utredningen-konventionen.html Wed, 02 Dec 2020 08:44:04 GMT Nora Eklöv, assistansanvändare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur” https://assistanskoll.se/20201109-Nora-mer-eller-mindre-husdjur.html Thu, 12 Nov 2020 12:01:24 GMT Remissvar till LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20201109-Remissvar-till-LSS-utredningen.html Sat, 21 Nov 2020 21:28:44 GMT Forskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov” https://assistanskoll.se/20201105-Forskningswebbinarium-assistans-inte-bara-enskilda-behov.html Fri, 06 Nov 2020 11:21:52 GMT Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering” https://assistanskoll.se/20201104-Lilly-IfA-Projektdeltagarna-skapa-verktyget.html Wed, 04 Nov 2020 14:11:33 GMT Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal https://assistanskoll.se/20201101-Nytt-kollektivtal-SKRSobona-och-Kommunal.html Fri, 20 Nov 2020 09:23:47 GMT IVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistansanordnare https://assistanskoll.se/20201029-IVO-atgerder-mot-oseriosa-assistansanordnare.html Sun, 08 Nov 2020 22:30:15 GMT Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten https://assistanskoll.se/20201029-Debatt-misstroende-mot-assistansrettigheten.html Mon, 02 Nov 2020 23:08:03 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201027-Flyckt-Social-smittade-legre-i-assistanshtml.html Wed, 28 Oct 2020 17:53:19 GMT Assistansanordnare ska ersättas för skyddsutrustning https://assistanskoll.se/20201025-Assistansanordnare-ersettas-skyddsutrustning.html Mon, 16 Nov 2020 08:26:21 GMT Stig Svensson, fd statlig utredare av assistansfusk – ”Att säga att 50 % av all assistansersättning är fusk är grovt oseriöst” https://assistanskoll.se/20201023-Stig-fd-statlig-utredare-50-fusk-oseriost.html Wed, 20 Jan 2021 12:01:48 GMT David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet” https://assistanskoll.se/20201022-David-Lega-Sparkravet-Forsekringskassan-problemet.html Wed, 13 Jan 2021 21:11:46 GMT Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap? https://assistanskoll.se/20201016-funktionsrett-statligt-huvudmannaskap.html Mon, 26 Oct 2020 12:41:54 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport” https://assistanskoll.se/20201012-Holmbom-Cynism-myndighetsrapport.html Fri, 16 Oct 2020 00:27:54 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet" https://assistanskoll.se/20201009-Juneborg-skydda-assistans-bekempa-kriminalitet.html Tue, 27 Oct 2020 09:52:32 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20201008-Hostens-riksdagsmotioner-personlig-assistans.html Mon, 12 Oct 2020 07:12:24 GMT Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten” https://assistanskoll.se/20201007-Lindberg-Aftonbladet-risk-assistans-fuskdebatten.html Wed, 20 Jan 2021 12:07:55 GMT "Stärkt assistans" håller forskningswebinarium https://assistanskoll.se/20201007-Sterkt-assistans-forskningswebinarium.html Fri, 09 Oct 2020 11:31:29 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2021 https://assistanskoll.se/20201007-partierna-budgeterar-till-2021.html Fri, 16 Oct 2020 00:24:49 GMT Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201005-Sophie-IfA-Expressen-onyanserad-bild.html Tue, 20 Oct 2020 14:01:50 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201004-Lena-Socialminister-inte-IVOs-krav-inte-assistans.html Mon, 05 Oct 2020 10:04:30 GMT Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare https://assistanskoll.se/20201001-Kraftiga-reaktioner-uttalande-fran-aklagare.html Tue, 06 Oct 2020 14:01:09 GMT Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt” https://assistanskoll.se/20200929-Sandlund-Dagen-Man-tva-tankar-samtidigt.html Mon, 21 Dec 2020 08:48:34 GMT Maria Nyström, Vårdföretagarna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare” https://assistanskoll.se/20200924-Nystrom-Vardforetagarna-tufft-agerande-oseriosa.html Thu, 24 Sep 2020 10:10:13 GMT IVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in” https://assistanskoll.se/20200924-IVO-Suzana-Brandt-inspektor-Vi-kan-polisanmela-foretag-utfor-assistans-efter-tillstandet-dragits-in.html Thu, 24 Sep 2020 10:11:01 GMT Staten sparar pengar på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20200921-Assistansersettningen-billigare-planerat.html Fri, 16 Oct 2020 18:01:17 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022” https://assistanskoll.se/20200921-Maj-Vensterpartiet-krever-statligt-huvudmannaskap.html Thu, 24 Sep 2020 02:43:25 GMT Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll” https://assistanskoll.se/20200921-Blanck-JAG-entligen-utveckla-assistansen.html Thu, 24 Sep 2020 02:43:07 GMT V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20200918-V-M-och-KD-krever-statligt-huvudmannaskap.html Thu, 24 Sep 2020 02:42:47 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger" https://assistanskoll.se/20200917-Franksson-signaler-remittering-LSS.html Tue, 17 Nov 2020 22:26:52 GMT Utredningstid förlängs till 24 maj 2021 https://assistanskoll.se/20200914-Utredningstid-forlengs-till-24-maj-2021.html Thu, 01 Oct 2020 07:18:07 GMT Schablonbeloppet höjs 3,5 % https://assistanskoll.se/20200913-Schablonbeloppet-hojs-med-35.html Thu, 24 Sep 2020 02:41:55 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag” https://assistanskoll.se/20200910-Smaaland-STIL-Sjelvbestemmandet-hotas.html Sun, 13 Sep 2020 16:24:23 GMT Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut” https://assistanskoll.se/20200908-Sofia-Centerpartiet-rekna-minuter-slut.html Mon, 14 Sep 2020 08:04:56 GMT Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd” https://assistanskoll.se/20200907-Linus-F-lagendring-utan-tillstand.html Tue, 08 Sep 2020 09:02:14 GMT IfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans https://assistanskoll.se/20200902-IfA-krever-tilleggsdirektiv.html Wed, 02 Sep 2020 11:12:14 GMT Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav https://assistanskoll.se/20200901-Vad-seger-riksdagspartierna-om-Liberalernas-krav.html Fri, 25 Sep 2020 06:45:35 GMT Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet” https://assistanskoll.se/20200901-Franksson-STIL-viktigt-teppa-tkriminalitet.html Wed, 02 Sep 2020 09:14:10 GMT Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning” https://assistanskoll.se/20200831-Petren-KFO-kommuner-nekar-merkostnadsersettning.html Tue, 01 Sep 2020 08:08:46 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna” https://assistanskoll.se/20200831-Pia-Kd-Regeringen-halla-loftet-assistansanordnarna.html Tue, 01 Sep 2020 08:09:14 GMT