Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Henrik Petrén, Fremia – ”Egna arbetsgivare har ett mycket stort eget ansvar” https://assistanskoll.se/20240409-Petren-Fremia-Egna-mycket-stort-ansvar.html Wed, 10 Apr 2024 10:02:04 GMT Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Ministern har lovat en skyndsam hantering av föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240409-Herrstedt-Sd-Ministern-lovat-foreldraavdraget.html Wed, 10 Apr 2024 08:38:16 GMT Danica Kragic, professor, computer science, KTH – ”Robotarna måste likna oss om de ska fungera i vår miljö“ https://assistanskoll.se/20240328-Kragic-KTH-Robotarna-maste-likna-oss.html Wed, 10 Apr 2024 08:39:29 GMT Allt färre har kommunalt beviljad assistans https://assistanskoll.se/20240404-Allt-ferre-kommuanlt-beviljad-assistans.html Sat, 06 Apr 2024 21:12:07 GMT Malin Danielsson, Liberalerna – ”Jag har uppfattat att statsrådet är mån om att hitta en lösning om föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240404-Malin-L-statsradet-losning-foreldraavdraget.html Tue, 09 Apr 2024 14:08:11 GMT FN kritiserar Sverige för assistansbedömningar https://assistanskoll.se/20240402-FN-kritiserar-Sverige-assistansbedomningar.html Wed, 03 Apr 2024 16:32:02 GMT ISF - Försäkringskassan har infört striktare avbetalning av återkrav https://assistanskoll.se/20240401-ISF-Fk-striktare-avbetlning-aterkrav.html Thu, 04 Apr 2024 00:03:56 GMT Försäkringskassan, Henrik Wrede – ”Egna arbetsgivare får inte lägga ut arbetsgivaruppgifter till andra bolag” https://assistanskoll.se/20240327-Fk-Wrede-Egna-inte-ut-uppgifter-bolag.html Wed, 03 Apr 2024 08:59:12 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Utan stöd från Arvsfonden skulle utveckling av personlig assistans stanna av” https://assistanskoll.se/20240325-Sophie-IfA-Utan-Arvsfonden-utveckling-stanna.html Mon, 25 Mar 2024 09:39:24 GMT Årets vinnare i Höströst intervjuas https://assistanskoll.se/20240321-Arets-vinnare-Hostrost-intervjuas.html Thu, 21 Mar 2024 15:21:41 GMT Hanna Egard och Hans Knutsson – ”Försäkringskassan skapar en egen logik för att reducera antalet assistanstimmar” https://assistanskoll.se/20240319-Egard-Knutsson-Fk-skapar-logik-assistanstimmar.html Thu, 28 Mar 2024 20:20:52 GMT Riksdagsdebatt idag om föräldraavdraget https://assistanskoll.se/20240314-Riksdagsdebatt-idag-om-foreldraavdraget.html Sat, 16 Mar 2024 11:33:43 GMT Hanna Egard och Hans Knutsson – ”Vårdinsatser i personlig assistans är en del i att kunna leva som andra” https://assistanskoll.se/20240312-Egard-Knutsson-Vard-assistans-del-leva.html Wed, 13 Mar 2024 12:01:17 GMT Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Tidöpartierna sviker om föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240312-Bergenblock-C-Tidopartierna-sviker-foreldraavdraget.html Wed, 13 Mar 2024 11:32:53 GMT Sobonas KFS-avtal upphör 31 mars 2024 https://assistanskoll.se/20240311-Sobonas-KFS-avtal-upphor-31-mars-2024.html Mon, 11 Mar 2024 16:30:25 GMT Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Agera istället för att skylla på varandra” https://assistanskoll.se/20240311-Sophie-IfA-Agera-istellet-skylla-varandra.html Mon, 11 Mar 2024 16:33:38 GMT Nadja Awad, Vänsterpartiet – ”Regeringen vill utreda återinförande av regelbundna omprövningar” https://assistanskoll.se/20240308-Awad-V-Regeringen-aterinforande-omprovningar.html Mon, 11 Mar 2024 08:25:44 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att kommuner inte accepterar vårt kollektivavtal” https://assistanskoll.se/20240305-Petren-Fremia-kommuner-inte-kollektivavtal.html Fri, 08 Mar 2024 17:09:32 GMT Cecilia Blanck, JAG – ”Partierna verkar tycka olika om hur bråttom det är att åtgärda föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240229-Blanck-JAG-Partierna-olika-brattom-foreldraavdraget.html Fri, 08 Mar 2024 17:10:00 GMT Vad vill riksdagspartierna göra med föräldraavdraget? https://assistanskoll.se/20240220-Vad-vill-partierna-med-foreldraavdraget.html Fri, 08 Mar 2024 17:10:27 GMT Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Nödstoppet får inte tas bort förrän det kommit ny lagstiftning” https://assistanskoll.se/20240226-Jessica-CJ-Nodstoppet-inte-bort-ny-lagstiftning.html Tue, 27 Feb 2024 00:11:30 GMT Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – ”Försäkringskassan inledde indelningen i integritetsnära delar” https://assistanskoll.se/20240220-Granitz-doktor-Fk-inledde-integritetsnera-delar.html Mon, 26 Feb 2024 12:10:00 GMT Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”HFD-domen bekräftar den praxis som redan råder” https://assistanskoll.se/20240216-Jessica-CJ-HFD-domen-bekreftar-praxis.html Fri, 16 Feb 2024 17:32:02 GMT Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – ”Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården” https://assistanskoll.se/20240216-Granitz-assistans-avlastar-sjukvarden.html Tue, 20 Feb 2024 13:41:20 GMT HFD-dom - Helt ny bedömning av rätten till assistans ska göras vid ansökan om fler timmar https://assistanskoll.se/20240215-HFD-ny-bedomning-retten-ansokan-fler-timmar.html Thu, 07 Mar 2024 07:33:59 GMT Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Problemet JO kritiserat finns kvar på Försäkringskassan” https://assistanskoll.se/20240208-Jessica-CJ-Problemet-JO-kvar-Forsekringskassan.html Thu, 08 Feb 2024 17:22:41 GMT 692 miljoner lägre kostnad än planerat 2024 https://assistanskoll.se/20240206-692-miljoner-mindre-kostnad-planerat-2024.html Wed, 07 Feb 2024 11:43:48 GMT Lilly Key, IfA – ”JO:s kritik av Försäkringskassan måste få konsekvenser” https://assistanskoll.se/20240204-Key-IfA-JOs-kritik-Fk-konsekvenser.html Mon, 12 Feb 2024 12:24:07 GMT Vissa kommuner tillåter dygnspass, andra inte https://assistanskoll.se/20240201-Nya-regler-dygnspass-kommunerna.html Tue, 06 Feb 2024 16:11:24 GMT Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”ISF:s rapport ger fullt stöd för en förändring av föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240131-Bergenblock-C-ISFs-stod-foreldraavdraget.html Sun, 04 Feb 2024 23:46:57 GMT Utrikes födda söker oftare assistans-ersättning och får oftare avslag https://assistanskoll.se/20240131-Utrikes-fodda-soker-oftare-avslag.html Tue, 06 Feb 2024 16:10:47 GMT ISF, Helena Poirier – ”Regeringens proposition ger dubbla budskap om från vilka hjälpbehov föräldraavdraget ska dras” https://assistanskoll.se/20240129-ISF-Poirier-dubbla-budskap-foreldraavdraget.html Wed, 31 Jan 2024 13:58:58 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Rätten till schemalagda dygnspass är oerhört viktig" https://assistanskoll.se/20240126-Juneborg-Kronikor-Retten-dygnspass-viktig.html Sun, 28 Jan 2024 16:50:52 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”ISF ser problemet med kassans tolkning av föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20240125-Blanck-JAG-ISF-ser-problemet-foreldraavdraget.html Thu, 25 Jan 2024 22:22:46 GMT ISF - "oklart hur föräldraavdraget ska tolkas" https://assistanskoll.se/20240123-ISF-tydliggor-regelverket-foreldraansvar.html Wed, 24 Jan 2024 11:51:21 GMT Anders Lindberg, Aftonbladet – ”Funktionshindrade måste protestera kraftigare mot vad som sker” https://assistanskoll.se/20240122-Lindberg-Ab-Funktionshindrade-protestera.html Thu, 07 Mar 2024 22:05:52 GMT Linn Augustsson, enhetschef, Nybro Kommun – ”Brukarens önskan väger tungt i vår bedömning” https://assistanskoll.se/20240119-Linn-Nybro-Brukarens-tungt-bedomning.html Tue, 30 Jan 2024 10:13:51 GMT JO - "det framstår som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda" https://assistanskoll.se/20240118-JO-framstar-undanhaller-underlag-fordolda.html Tue, 06 Feb 2024 16:13:02 GMT Johan Pehrson, Liberalerna – ”Glad att timbeloppet i svåra ekonomiska tider höjdes med 2,5 %” https://assistanskoll.se/20240116-Pehrson-L-Glad-timbeloppet-hojdes-25.html Tue, 06 Feb 2024 16:12:11 GMT 127 färre assistansberättigade under 2023 https://assistanskoll.se/20240116-127-ferre-under-2023.html Tue, 16 Jan 2024 12:49:01 GMT Regeringen vill ännu inte agera mot föräldraavdraget https://assistanskoll.se/20240109-Regeringen-inte-agera-mot-foreldraavdraget.html Tue, 16 Jan 2024 13:57:12 GMT Martin Klepke – ”Jag är övertygad om att det skickas politiska signaler till Försäkringskassan” https://assistanskoll.se/20240103-Klepke-Arbetet-politiska-signaler-Forsekringskassan.html Mon, 08 Jan 2024 10:26:18 GMT Madeleine Palmgren, assistansanvändare – ”Det kan ju inte gå mer åt helvete” https://assistanskoll.se/20231219-Madeleine-kan-ju-inte-ga-mer-helvete.html Thu, 04 Jan 2024 10:15:51 GMT Kammarrättsdom går emot Försäkringskassans tolkning https://assistanskoll.se/20231220-Kammarretsdom-emot-Fkassans-tolkning.html Wed, 20 Dec 2023 21:03:11 GMT Magnus von Zweigbergk, assistansanvändare – ”Är det överhuvudtaget möjligt att få dispens för dygnspass?” https://assistanskoll.se/20231219-Zweigbergk-er-mojligt-dispens-dygnspass.html Tue, 26 Dec 2023 21:56:03 GMT Ny minskning i november https://assistanskoll.se/20231215-Ny-minskning-november.html Sat, 16 Dec 2023 19:18:55 GMT Lena Hallengren – ”Tanken var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov” https://assistanskoll.se/20231215-Hallengren-foreldraavdraget-dras-totala.html Thu, 21 Dec 2023 16:57:55 GMT Centern lägger utskottsinitiativ om föräldraavdraget https://assistanskoll.se/20231205-Centern-utskottsinitiativ-foreldraavdraget.html Wed, 31 Jan 2024 10:49:12 GMT Florian Sanden, ENIL – "Fuskdebatt om personlig assistans gynnar elitens ekonomiska intressen" https://assistanskoll.se/20231204-Florian-ENIL-Fuskdebatt-gynnar-elitens-intressen.html Tue, 26 Dec 2023 21:54:33 GMT Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter” https://assistanskoll.se/20231201-Lovisa-CJ-dom-synen-person-oriktiga-uppgifter.html Fri, 01 Dec 2023 12:04:04 GMT Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – ”Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkringskassan” https://assistanskoll.se/20231125-Eliasson-fd-L-Lagstiftningen-malts-sand.html Sat, 09 Dec 2023 08:54:16 GMT Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande” https://assistanskoll.se/20231123-Tenje-Utredningen-till-Sverige-sjelvforsorjande.html Fri, 01 Dec 2023 12:02:52 GMT HFD-dom stoppar assistansersättning på komvux https://assistanskoll.se/20231122-HFD-stoppar-assistansersettning-komvux.html Wed, 13 Dec 2023 09:57:51 GMT Margareta Persson, författare – ”Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen" https://assistanskoll.se/20231121-Margareta-Rorelsen-borde-attackerat-kriminalitet.html Wed, 22 Nov 2023 14:22:10 GMT Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistansanvändarnas organisationer” https://assistanskoll.se/20231120-Sara-Ekobrott-dialog-assistansanvendarnas.html Fri, 01 Dec 2023 12:02:01 GMT Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistansanordnare som brottsverktyg” https://assistanskoll.se/20231119-Sara-Ekobrottsmyndigheten-anordnare-brottsverktyg.html Mon, 20 Nov 2023 09:46:42 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen” https://assistanskoll.se/20231114-Blanck-JAG-ner-foreldraavdraget-0-timmar.html Tue, 21 Nov 2023 09:21:42 GMT Carina Ståhl Herrstedt, SD – ”Känner mig lurad om föräldraavdraget” https://assistanskoll.se/20231110-Carina-Herrstedt-SD-mig-lurad-om-foreldraavdraget.html Mon, 27 Nov 2023 06:24:30 GMT Andreas Pettersson, Juris doktor – ”Är det en SWEXIT man siktar på?” https://assistanskoll.se/20231110-Andreas-Juris-doktor-SWEXIT-siktar-pa.html Tue, 21 Nov 2023 09:22:00 GMT Florian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt” https://assistanskoll.se/20231102-Sanden-ENIL-Vissa-lender-framat-bakat.html Thu, 02 Nov 2023 12:46:57 GMT Försäkringskassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft https://assistanskoll.se/20231031-Fk-foljt-upp-lagendringarna-1-jan-2023.html Tue, 14 Nov 2023 09:51:23 GMT Åsa Strahlemo, ordförande DHR – ”Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter” https://assistanskoll.se/20231031-Asa-DHR-emot-utredningar-inte-rettigheter.html Sat, 04 Nov 2023 06:16:08 GMT JAG protesterar mot planer på ny utredning https://assistanskoll.se/20231026-JAG-kritiserar-regeringsplaner-utredning.html Fri, 10 Nov 2023 08:25:30 GMT Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal https://assistanskoll.se/20231024-Nytt-avtal-Fremia-Kommunal.html Wed, 01 Nov 2023 14:22:46 GMT Försäkringskassan tonar ner ökning av assistansberättigade https://assistanskoll.se/20231023-Forsekringskassan-tonar-ner-okning.html Tue, 07 Nov 2023 14:58:47 GMT Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistansersättning? https://assistanskoll.se/20231020-nyanlenda-icke-svenska-kunna-assistansersettning.html Tue, 21 Nov 2023 09:23:30 GMT SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun https://assistanskoll.se/20231019-SVT-indragen-LSS-osterakers-kommun.html Tue, 31 Oct 2023 09:43:20 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem” https://assistanskoll.se/20231018-Franksson-STIL-Tolkning-demokrati-problem.html Tue, 07 Nov 2023 15:34:06 GMT Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare” https://assistanskoll.se/20231012-Sanden-ENIL-Dalig-utveckling-Sverige.html Thu, 02 Nov 2023 12:41:06 GMT ENIL - European Network on Independent Living https://assistanskoll.se/20231012-ENIL-European-Network-on-IL.html Mon, 16 Oct 2023 11:12:46 GMT FMF Assistans vann i Kammarrätten https://assistanskoll.se/20231009-FMF-vann-Kammarretten.html Mon, 16 Oct 2023 11:19:30 GMT Ny minskning i september https://assistanskoll.se/20231009-Ny-minskning-september.html Mon, 16 Oct 2023 11:10:22 GMT Årets riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20231005-Arets-riksdagsmotioner-om-assistans.html Fri, 05 Apr 2024 10:00:31 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2024 https://assistanskoll.se/20231005-Vad-partierna-budgeterar-assistansersettning-2024.html Fri, 06 Oct 2023 17:33:39 GMT Margareta Persson, författare – ”Rättighetsperspektiv i assistans har ersatts av kostnadsperspektiv” https://assistanskoll.se/20231004-Margareta-forfattare-Rettighet-ersatts-kostnad.html Wed, 17 Jan 2024 21:55:42 GMT När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter? https://assistanskoll.se/20230926-Ner-forendras-arbetstidsregler-assistenter.html Tue, 14 Nov 2023 19:19:48 GMT Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Antalet egna arbetsgivare har ökat sedan lagändringen 1 nov 2021” https://assistanskoll.se/20230922-Fk-Granath-egna-arbgivare-okat-lagendring.html Mon, 16 Oct 2023 11:20:17 GMT Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen” https://assistanskoll.se/20230922-Kommunal-Fremia-Timbeloppet-folja-kostnad.html Sun, 24 Sep 2023 09:49:41 GMT Protester mot 2,5 % höjning av timbeloppet https://assistanskoll.se/20230920-Protester-mot-25-hojning-timbeloppet.html Thu, 28 Sep 2023 14:40:14 GMT Timbeloppet höjs med 2,5 % https://assistanskoll.se/20230919-Timbeloppet-hojs-med-15.html Wed, 20 Sep 2023 10:30:14 GMT