Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Staten sparar pengar på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20200921-Assistansersettningen-billigare-planerat.html Tue, 22 Sep 2020 12:37:29 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022” https://assistanskoll.se/20200921-Maj-Vensterpartiet-krever-statligt-huvudmannaskap.html Tue, 22 Sep 2020 07:52:38 GMT Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll” https://assistanskoll.se/20200921-Blanck-JAG-entligen-utveckla-assistansen.html Mon, 21 Sep 2020 09:02:57 GMT V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20200918-V-M-och-KD-krever-statligt-huvudmannaskap.html Sat, 19 Sep 2020 10:43:46 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger" https://assistanskoll.se/20200917-Franksson-signaler-remittering-LSS.html Fri, 18 Sep 2020 09:46:59 GMT Utredningstid förlängs till 24 maj 2021 https://assistanskoll.se/20200914-Utredningstid-forlengs-till-24-maj-2021.html Tue, 15 Sep 2020 19:34:03 GMT Schablonbeloppet höjs 3,5 % https://assistanskoll.se/20200913-Schablonbeloppet-hojs-med-35.html Wed, 16 Sep 2020 15:11:27 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag” https://assistanskoll.se/20200910-Smaaland-STIL-Sjelvbestemmandet-hotas.html Sun, 13 Sep 2020 16:24:23 GMT Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut” https://assistanskoll.se/20200908-Sofia-Centerpartiet-rekna-minuter-slut.html Mon, 14 Sep 2020 08:04:56 GMT Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd” https://assistanskoll.se/20200907-Linus-F-lagendring-utan-tillstand.html Tue, 08 Sep 2020 09:02:14 GMT IfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans https://assistanskoll.se/20200902-IfA-krever-tilleggsdirektiv.html Wed, 02 Sep 2020 11:12:14 GMT Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav https://assistanskoll.se/20200901-Vad-seger-riksdagspartierna-om-Liberalernas-krav.html Wed, 16 Sep 2020 15:11:31 GMT Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet” https://assistanskoll.se/20200901-Franksson-STIL-viktigt-teppa-tkriminalitet.html Wed, 02 Sep 2020 09:14:10 GMT Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning” https://assistanskoll.se/20200831-Petren-KFO-kommuner-nekar-merkostnadsersettning.html Tue, 01 Sep 2020 08:08:46 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna” https://assistanskoll.se/20200831-Pia-Kd-Regeringen-halla-loftet-assistansanordnarna.html Tue, 01 Sep 2020 08:09:14 GMT Krav på permanent karensersättning för assistenter https://assistanskoll.se/20200827-Krav-karensersettning-assistenter.html Thu, 27 Aug 2020 08:42:35 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram” https://assistanskoll.se/20200824-Eliasson-L-driva-krav-hela-vegen-fram.html Tue, 01 Sep 2020 12:11:36 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga” https://assistanskoll.se/20200818-Sophie-IfA-riskerar-aterbetalningsskyldiga.html Thu, 20 Aug 2020 20:58:52 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst” https://assistanskoll.se/20200815-Petren-KFO-inte-tillstandskrav-verkningslost.html Thu, 17 Sep 2020 12:28:33 GMT Thomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig https://assistanskoll.se/20200815-Juneborg-kronikor-ny-LSS-lag-er-nodvendig.html Thu, 20 Aug 2020 20:57:09 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang” https://assistanskoll.se/20200803-Klein-Funktionsrett-Sloseri-med-tid.html Mon, 17 Aug 2020 08:15:57 GMT Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att åtgärda brister som uppstått av förändrad rättspraxis” https://assistanskoll.se/20200720-Malmberg-utredare-hoppas-bidra-rettspraxis.html Mon, 14 Sep 2020 13:06:03 GMT Lars Lindberg - ”Flytta funktionshinderpolitiken till Arbetsmarknads-departementet” https://assistanskoll.se/20200709-Lindberg-funktionshinderpolitik-Arbetsmarknadsdepartementet.html Wed, 12 Aug 2020 10:24:54 GMT VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO https://assistanskoll.se/20200708-VH-Assistans-forlorar-tillstand-fran-IVO.html Fri, 14 Aug 2020 10:24:43 GMT Antalet assistansberättigade under 14 000 https://assistanskoll.se/20200707-Antalet-assistansberettigade-under-14-000.html Wed, 08 Jul 2020 11:58:50 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen” https://assistanskoll.se/20200706-Pia-Kristdemokraterna-fortsetta-pressa-regeringen.html Thu, 09 Jul 2020 08:36:15 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter” https://assistanskoll.se/20200702-Hallengren-stellning-forslagen-efter-remiss.html Wed, 26 Aug 2020 11:37:52 GMT Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar” https://assistanskoll.se/20200701-kassan-1-juli-andning-utan-integritetsnera.html Wed, 01 Jul 2020 00:01:30 GMT Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar” https://assistanskoll.se/20200630-Tomas-Agdalen-Sterkt-assistans-kenner-inte-begrensningar.html Thu, 13 Aug 2020 14:00:55 GMT LSS-utredningen går ut på remiss https://assistanskoll.se/20200628-LSS-utredningen-gar-ut-remiss.html Tue, 30 Jun 2020 21:39:51 GMT Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200625-Uppdaterade-siffror-smittade-avlidna-Covid-19.html Thu, 25 Jun 2020 11:36:05 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla” https://assistanskoll.se/20200625-Eliasson-Liberalerna-bedomningar-hygien-oacceptabla.html Mon, 29 Jun 2020 06:58:40 GMT Sofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning” https://assistanskoll.se/20200624-Sofia-Centerledamot-Beklemmande-sminkning.html Mon, 06 Jul 2020 07:59:58 GMT Debatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen! https://assistanskoll.se/20200623-Debatt-IfA-harklyveri-forstor-assistansen.html Thu, 25 Jun 2020 10:34:21 GMT Kommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön https://assistanskoll.se/20200619-Kommunala-assistenter-nagot-hogre-manadslon.html Fri, 19 Jun 2020 22:51:41 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig” https://assistanskoll.se/20200619-Hallengren-leva-andra-inneber-ocksa-sminka-sig.html Mon, 29 Jun 2020 06:59:07 GMT Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20200618-Nordica-assistans-forlorar-tillstand-fran-IVO.html Wed, 24 Jun 2020 11:59:42 GMT Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras” https://assistanskoll.se/20200616-Kellstrom-God-Juridik-LSS-lagtext-inte-forsemras.html Mon, 22 Jun 2020 07:47:54 GMT "Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund" https://assistanskoll.se/20200611-hengde-over-klippkanten-reddad-sista-sekund.html Wed, 24 Jun 2020 12:00:37 GMT Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien" https://assistanskoll.se/20200603-Socialministern-och-Pia-hygien.html Wed, 10 Jun 2020 10:49:54 GMT Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli https://assistanskoll.se/20200603-Sondmatning-andning-grundleggande-1-juli.html Sat, 20 Jun 2020 09:33:27 GMT Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem” https://assistanskoll.se/20200603-Karlsson-IfA-serskilda-boenden-problem.html Fri, 19 Jun 2020 23:26:39 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning” https://assistanskoll.se/20200601-Petren-KFO-assistenter-provtagning.html Mon, 01 Jun 2020 18:13:26 GMT Siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200530-Siffror-smittade-avlidna-assistansanvendare.html Sat, 30 May 2020 11:43:35 GMT Regeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper https://assistanskoll.se/20200529-forebyggande-sjukpenning-riskgrupper.html Fri, 14 Aug 2020 10:45:39 GMT Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd” https://assistanskoll.se/20200527-Anna-Barsk-uppsplittrat-stod.html Mon, 01 Jun 2020 21:54:48 GMT Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren” https://assistanskoll.se/20200527-Forsekringskassan-rakning-grundleggande-om-ren.html Thu, 18 Jun 2020 13:53:21 GMT Disability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt” https://assistanskoll.se/20200525-D-R-D-maste-enklare-kreva-rett.html Thu, 28 May 2020 14:52:02 GMT Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar? https://assistanskoll.se/20200525-Varfor-minskar-assistansberettade-timmar.html Wed, 03 Jun 2020 14:54:46 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta https://assistanskoll.se/20200523-Juneborg-assistans-overlegsen-hemtjenst.html Wed, 27 May 2020 16:18:13 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus” https://assistanskoll.se/20200520-Hallengren-assistenter-priotestning.html Wed, 08 Jul 2020 09:10:23 GMT Löneguiden uppdaterad med 2019 års siffror https://assistanskoll.se/20200519-Loneguiden-uppdaterad-2019.html Wed, 20 May 2020 12:13:58 GMT Pia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer” https://assistanskoll.se/20200515-Pia-KD-Socialutskottet-Bra-socialministern-skyddsutrustning.html Sat, 30 May 2020 00:10:59 GMT Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans” https://assistanskoll.se/20200513-Roko-Malmo-Coronapandemin-visar-verdet-assistans.html Tue, 26 May 2020 12:06:50 GMT Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan” https://assistanskoll.se/20200511-HBlomberg-IGNE-kassan-tolkar-restriktivt.html Mon, 18 May 2020 06:38:58 GMT Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring https://assistanskoll.se/20200505-Socialministerna-avvisar-aterigen-SKRs-krav.html Sat, 30 May 2020 00:11:35 GMT Renée Blomberg, Försäkringskassan – ”Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar” https://assistanskoll.se/20200504-Blomberg-kassan-Kostnadsminskningen-ferre-assistans.html Mon, 04 May 2020 11:52:08 GMT Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst” https://assistanskoll.se/20200430-Winberg-assistans-fordelar-hemtjenst.html Sat, 30 May 2020 00:12:08 GMT SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris https://assistanskoll.se/20200426-SKR-nytt-forsok-heva-LSS-beslut.html Sat, 30 May 2020 00:12:36 GMT Vilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson https://assistanskoll.se/20200425-Vilhelm-Ekensteen-ersetts-Sophie-Karlsson.html Sat, 30 May 2020 00:13:06 GMT Kommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning” https://assistanskoll.se/20200420-Kommunal-Bostrom-forhindra-smittspridning.html Fri, 01 May 2020 00:04:40 GMT Artikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighetsbärarnas egna erfarenheter” https://assistanskoll.se/20200420-Artikel-19-verktyg-FN-juridik.html Wed, 22 Apr 2020 14:07:50 GMT Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning” https://assistanskoll.se/20200416-Katarina-STIL-Svart-skyddsutrustning.html Thu, 16 Apr 2020 15:55:03 GMT Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning” https://assistanskoll.se/20200413-Franksson-STIL-Assistans-fordelar-hemtjenst.html Wed, 22 Apr 2020 11:36:04 GMT Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier https://assistanskoll.se/20200411-Juneborg-konventionen-even-pandemier.html Tue, 21 Apr 2020 23:31:05 GMT Socialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen” https://assistanskoll.se/20200409-Socialstyrelsen-Linden-livskvalitet-funktionsnedsettning.html Tue, 21 Apr 2020 23:32:18 GMT Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell” https://assistanskoll.se/20200408-Bagenholm-Humana-samarbeten-SAS.html Fri, 08 May 2020 19:26:12 GMT Antalet assistansberättigade nu 14 038 https://assistanskoll.se/20200407-Antalet-assistansberettigade-nu-14-038.html Tue, 07 Apr 2020 18:08:01 GMT Nora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen https://assistanskoll.se/20200407-Nora-Coronaviruset-atgerder-assistansen.html Mon, 13 Apr 2020 18:53:31 GMT Debatt - Är min fru redan dödsdömd? https://assistanskoll.se/20200404-Debatt-er-min-fru-redan-dodsdomd.html Tue, 21 Apr 2020 23:33:19 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom” https://assistanskoll.se/20200404-Barsk-assistans-minskar-inte-pandemi-tvertom.html Tue, 21 Apr 2020 23:33:47 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats” https://assistanskoll.se/20200403-Hallengren-inte-forendra-retten-insats.html Tue, 21 Apr 2020 23:34:13 GMT Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag https://assistanskoll.se/20200403-Debatt-RBU-Onormalt-foreldraansvar-lag.html Tue, 21 Apr 2020 23:37:29 GMT Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19 https://assistanskoll.se/20200402-Adolf-intervjuas-om-Coronavirus.html Fri, 10 Apr 2020 19:08:27 GMT Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma” https://assistanskoll.se/20200401-Irene-Socialstyrelsen-symptom-hemma.html Thu, 02 Apr 2020 00:24:21 GMT Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris” https://assistanskoll.se/20200331-Asa-Thulin-SKR-bara-tillfelligt-Coronakris.html Thu, 02 Apr 2020 14:01:24 GMT SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris https://assistanskoll.se/20200329-SKR-riva-upp-beslut-LSS.html Fri, 03 Apr 2020 15:06:35 GMT Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor” https://assistanskoll.se/20200327-Vibeke-Uloba-undvika-kollektivtrafik.html Sun, 29 Mar 2020 19:08:37 GMT Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta” https://assistanskoll.se/20200327-Jenny-Arbetsmiljoverket-Arbetsgivaren-ansvarig.html Wed, 01 Apr 2020 13:42:20 GMT Krav på smittskyddspenning och närståendepenning https://assistanskoll.se/20200324-Krav-smittskyddspenning-och-nerstaendepenning.html Wed, 01 Apr 2020 07:13:57 GMT