Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december https://assistanskoll.se/20201128-Ersettning-skyddsutrustning-1-15-december.html Sun, 29 Nov 2020 00:07:42 GMT Gabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier” https://assistanskoll.se/20201127-Gabriel-STIL-Domen-arbete-ocksa-studier.html Fri, 27 Nov 2020 12:25:41 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas" https://assistanskoll.se/20201126-Juneborg-lagendringar-innan-forstatligas.html Thu, 26 Nov 2020 11:15:08 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari” https://assistanskoll.se/20201125-Eliasson-L-huvudmannaskaputredningen-januari.html Thu, 26 Nov 2020 11:15:39 GMT Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov” https://assistanskoll.se/20201121-Fk-Poirier-Grundleggande-med-Assistansberettigande-behov.html Sat, 28 Nov 2020 21:08:55 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet” https://assistanskoll.se/20201120-Pia-Kd-upp-till-regeringen-om-utredningen.html Wed, 25 Nov 2020 07:51:34 GMT Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen” https://assistanskoll.se/20201117-Strahlemo-DHR-LSS-utredningen-konventionen.html Fri, 20 Nov 2020 09:23:03 GMT Nora Eklöv, assistansanvändare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur” https://assistanskoll.se/20201109-Nora-mer-eller-mindre-husdjur.html Thu, 12 Nov 2020 12:01:24 GMT Remissvar till LSS-utredningen https://assistanskoll.se/20201109-Remissvar-till-LSS-utredningen.html Sat, 21 Nov 2020 21:28:44 GMT Forskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov” https://assistanskoll.se/20201105-Forskningswebbinarium-assistans-inte-bara-enskilda-behov.html Fri, 06 Nov 2020 11:21:52 GMT Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering” https://assistanskoll.se/20201104-Lilly-IfA-Projektdeltagarna-skapa-verktyget.html Wed, 04 Nov 2020 14:11:33 GMT Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal https://assistanskoll.se/20201101-Nytt-kollektivtal-SKRSobona-och-Kommunal.html Fri, 20 Nov 2020 09:23:47 GMT IVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistansanordnare https://assistanskoll.se/20201029-IVO-atgerder-mot-oseriosa-assistansanordnare.html Sun, 08 Nov 2020 22:30:15 GMT Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten https://assistanskoll.se/20201029-Debatt-misstroende-mot-assistansrettigheten.html Mon, 02 Nov 2020 23:08:03 GMT Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201027-Flyckt-Social-smittade-legre-i-assistanshtml.html Wed, 28 Oct 2020 17:53:19 GMT Assistansanordnare ska ersättas för skyddsutrustning https://assistanskoll.se/20201025-Assistansanordnare-ersettas-skyddsutrustning.html Mon, 16 Nov 2020 08:26:21 GMT Stig Svensson, fd statlig utredare av assistansfusk – ”Att säga att 50 % av all assistansersättning är fusk är grovt oseriöst” https://assistanskoll.se/20201023-Stig-fd-statlig-utredare-50-fusk-oseriost.html Fri, 30 Oct 2020 00:13:00 GMT David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet” https://assistanskoll.se/20201022-David-Lega-Sparkravet-Forsekringskassan-problemet.html Mon, 26 Oct 2020 12:41:27 GMT Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap? https://assistanskoll.se/20201016-funktionsrett-statligt-huvudmannaskap.html Mon, 26 Oct 2020 12:41:54 GMT Anna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport” https://assistanskoll.se/20201012-Holmbom-Cynism-myndighetsrapport.html Fri, 16 Oct 2020 00:27:54 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet" https://assistanskoll.se/20201009-Juneborg-skydda-assistans-bekempa-kriminalitet.html Tue, 27 Oct 2020 09:52:32 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20201008-Hostens-riksdagsmotioner-personlig-assistans.html Mon, 12 Oct 2020 07:12:24 GMT Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten” https://assistanskoll.se/20201007-Lindberg-Aftonbladet-risk-assistans-fuskdebatten.html Wed, 28 Oct 2020 19:25:51 GMT "Stärkt assistans" håller forskningswebinarium https://assistanskoll.se/20201007-Sterkt-assistans-forskningswebinarium.html Fri, 09 Oct 2020 11:31:29 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2021 https://assistanskoll.se/20201007-partierna-budgeterar-till-2021.html Fri, 16 Oct 2020 00:24:49 GMT Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201005-Sophie-IfA-Expressen-onyanserad-bild.html Tue, 20 Oct 2020 14:01:50 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans” https://assistanskoll.se/20201004-Lena-Socialminister-inte-IVOs-krav-inte-assistans.html Mon, 05 Oct 2020 10:04:30 GMT Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare https://assistanskoll.se/20201001-Kraftiga-reaktioner-uttalande-fran-aklagare.html Tue, 06 Oct 2020 14:01:09 GMT Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt” https://assistanskoll.se/20200929-Sandlund-Dagen-Man-tva-tankar-samtidigt.html Mon, 05 Oct 2020 09:13:25 GMT Maria Nyström, Vårdföretagarna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare” https://assistanskoll.se/20200924-Nystrom-Vardforetagarna-tufft-agerande-oseriosa.html Thu, 24 Sep 2020 10:10:13 GMT IVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in” https://assistanskoll.se/20200924-IVO-Suzana-Brandt-inspektor-Vi-kan-polisanmela-foretag-utfor-assistans-efter-tillstandet-dragits-in.html Thu, 24 Sep 2020 10:11:01 GMT Staten sparar pengar på assistansersättningen https://assistanskoll.se/20200921-Assistansersettningen-billigare-planerat.html Fri, 16 Oct 2020 18:01:17 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022” https://assistanskoll.se/20200921-Maj-Vensterpartiet-krever-statligt-huvudmannaskap.html Thu, 24 Sep 2020 02:43:25 GMT Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll” https://assistanskoll.se/20200921-Blanck-JAG-entligen-utveckla-assistansen.html Thu, 24 Sep 2020 02:43:07 GMT V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap https://assistanskoll.se/20200918-V-M-och-KD-krever-statligt-huvudmannaskap.html Thu, 24 Sep 2020 02:42:47 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger" https://assistanskoll.se/20200917-Franksson-signaler-remittering-LSS.html Tue, 17 Nov 2020 22:26:52 GMT Utredningstid förlängs till 24 maj 2021 https://assistanskoll.se/20200914-Utredningstid-forlengs-till-24-maj-2021.html Thu, 01 Oct 2020 07:18:07 GMT Schablonbeloppet höjs 3,5 % https://assistanskoll.se/20200913-Schablonbeloppet-hojs-med-35.html Thu, 24 Sep 2020 02:41:55 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag” https://assistanskoll.se/20200910-Smaaland-STIL-Sjelvbestemmandet-hotas.html Sun, 13 Sep 2020 16:24:23 GMT Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut” https://assistanskoll.se/20200908-Sofia-Centerpartiet-rekna-minuter-slut.html Mon, 14 Sep 2020 08:04:56 GMT Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd” https://assistanskoll.se/20200907-Linus-F-lagendring-utan-tillstand.html Tue, 08 Sep 2020 09:02:14 GMT IfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans https://assistanskoll.se/20200902-IfA-krever-tilleggsdirektiv.html Wed, 02 Sep 2020 11:12:14 GMT Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav https://assistanskoll.se/20200901-Vad-seger-riksdagspartierna-om-Liberalernas-krav.html Fri, 25 Sep 2020 06:45:35 GMT Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet” https://assistanskoll.se/20200901-Franksson-STIL-viktigt-teppa-tkriminalitet.html Wed, 02 Sep 2020 09:14:10 GMT Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning” https://assistanskoll.se/20200831-Petren-KFO-kommuner-nekar-merkostnadsersettning.html Tue, 01 Sep 2020 08:08:46 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna” https://assistanskoll.se/20200831-Pia-Kd-Regeringen-halla-loftet-assistansanordnarna.html Tue, 01 Sep 2020 08:09:14 GMT Krav på permanent karensersättning för assistenter https://assistanskoll.se/20200827-Krav-karensersettning-assistenter.html Thu, 27 Aug 2020 08:42:35 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram” https://assistanskoll.se/20200824-Eliasson-L-driva-krav-hela-vegen-fram.html Tue, 01 Sep 2020 12:11:36 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga” https://assistanskoll.se/20200818-Sophie-IfA-riskerar-aterbetalningsskyldiga.html Thu, 20 Aug 2020 20:58:52 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst” https://assistanskoll.se/20200815-Petren-KFO-inte-tillstandskrav-verkningslost.html Thu, 17 Sep 2020 12:28:33 GMT Thomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig https://assistanskoll.se/20200815-Juneborg-kronikor-ny-LSS-lag-er-nodvendig.html Thu, 20 Aug 2020 20:57:09 GMT Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang” https://assistanskoll.se/20200803-Klein-Funktionsrett-Sloseri-med-tid.html Mon, 17 Aug 2020 08:15:57 GMT Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att åtgärda brister som uppstått av förändrad rättspraxis” https://assistanskoll.se/20200720-Malmberg-utredare-hoppas-bidra-rettspraxis.html Mon, 14 Sep 2020 13:06:03 GMT Lars Lindberg - ”Flytta funktionshinderpolitiken till Arbetsmarknads-departementet” https://assistanskoll.se/20200709-Lindberg-funktionshinderpolitik-Arbetsmarknadsdepartementet.html Wed, 12 Aug 2020 10:24:54 GMT VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO https://assistanskoll.se/20200708-VH-Assistans-forlorar-tillstand-fran-IVO.html Fri, 14 Aug 2020 10:24:43 GMT Antalet assistansberättigade under 14 000 https://assistanskoll.se/20200707-Antalet-assistansberettigade-under-14-000.html Wed, 08 Jul 2020 11:58:50 GMT Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen” https://assistanskoll.se/20200706-Pia-Kristdemokraterna-fortsetta-pressa-regeringen.html Thu, 09 Jul 2020 08:36:15 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter” https://assistanskoll.se/20200702-Hallengren-stellning-forslagen-efter-remiss.html Wed, 26 Aug 2020 11:37:52 GMT Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar” https://assistanskoll.se/20200701-kassan-1-juli-andning-utan-integritetsnera.html Wed, 01 Jul 2020 00:01:30 GMT Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar” https://assistanskoll.se/20200630-Tomas-Agdalen-Sterkt-assistans-kenner-inte-begrensningar.html Thu, 13 Aug 2020 14:00:55 GMT LSS-utredningen går ut på remiss https://assistanskoll.se/20200628-LSS-utredningen-gar-ut-remiss.html Tue, 30 Jun 2020 21:39:51 GMT Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200625-Uppdaterade-siffror-smittade-avlidna-Covid-19.html Thu, 25 Jun 2020 11:36:05 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla” https://assistanskoll.se/20200625-Eliasson-Liberalerna-bedomningar-hygien-oacceptabla.html Mon, 29 Jun 2020 06:58:40 GMT Sofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning” https://assistanskoll.se/20200624-Sofia-Centerledamot-Beklemmande-sminkning.html Mon, 06 Jul 2020 07:59:58 GMT Debatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen! https://assistanskoll.se/20200623-Debatt-IfA-harklyveri-forstor-assistansen.html Thu, 25 Jun 2020 10:34:21 GMT Kommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön https://assistanskoll.se/20200619-Kommunala-assistenter-nagot-hogre-manadslon.html Fri, 19 Jun 2020 22:51:41 GMT Lena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig” https://assistanskoll.se/20200619-Hallengren-leva-andra-inneber-ocksa-sminka-sig.html Mon, 29 Jun 2020 06:59:07 GMT Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO https://assistanskoll.se/20200618-Nordica-assistans-forlorar-tillstand-fran-IVO.html Wed, 24 Jun 2020 11:59:42 GMT Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras” https://assistanskoll.se/20200616-Kellstrom-God-Juridik-LSS-lagtext-inte-forsemras.html Mon, 22 Jun 2020 07:47:54 GMT "Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund" https://assistanskoll.se/20200611-hengde-over-klippkanten-reddad-sista-sekund.html Wed, 24 Jun 2020 12:00:37 GMT Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien" https://assistanskoll.se/20200603-Socialministern-och-Pia-hygien.html Wed, 10 Jun 2020 10:49:54 GMT Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli https://assistanskoll.se/20200603-Sondmatning-andning-grundleggande-1-juli.html Sat, 20 Jun 2020 09:33:27 GMT Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem” https://assistanskoll.se/20200603-Karlsson-IfA-serskilda-boenden-problem.html Fri, 19 Jun 2020 23:26:39 GMT Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning” https://assistanskoll.se/20200601-Petren-KFO-assistenter-provtagning.html Mon, 01 Jun 2020 18:13:26 GMT Siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19 https://assistanskoll.se/20200530-Siffror-smittade-avlidna-assistansanvendare.html Sat, 30 May 2020 11:43:35 GMT Regeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper https://assistanskoll.se/20200529-forebyggande-sjukpenning-riskgrupper.html Fri, 14 Aug 2020 10:45:39 GMT Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd” https://assistanskoll.se/20200527-Anna-Barsk-uppsplittrat-stod.html Mon, 01 Jun 2020 21:54:48 GMT Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren” https://assistanskoll.se/20200527-Forsekringskassan-rakning-grundleggande-om-ren.html Thu, 18 Jun 2020 13:53:21 GMT Disability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt” https://assistanskoll.se/20200525-D-R-D-maste-enklare-kreva-rett.html Thu, 28 May 2020 14:52:02 GMT Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar? https://assistanskoll.se/20200525-Varfor-minskar-assistansberettade-timmar.html Wed, 03 Jun 2020 14:54:46 GMT