Assistanskoll https://assistanskoll.se/ Assistanskoll ger nyheter om personlig assistans sv Assistanskolls behovsräknare uppdaterad https://assistanskoll.se/20230124-Assistanskolls-behovsreknare-uppdaterad.html Tue, 24 Jan 2023 16:19:11 GMT Skövde kommun backar https://assistanskoll.se/20230120-Skovde-kommun-backar.html Fri, 20 Jan 2023 13:16:19 GMT Daniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistansanvändarens bil” https://assistanskoll.se/20230116-Daniel-RBU-Orimligt-inte-kora-bil.html Thu, 19 Jan 2023 19:59:51 GMT Susanne Berg, STIL – ”Alltmer restriktiva bedömningar kan liknas vid byråkratiskt våld” https://assistanskoll.se/20230111-Susanne-STIL-restriktiva-bedomningar-vald.html Mon, 16 Jan 2023 14:38:52 GMT Nu gäller 66-årsgränsen https://assistanskoll.se/20230110-66-arsgrensen.html Tue, 10 Jan 2023 13:00:00 GMT Ny lagstiftning 1 januari 2023 https://assistanskoll.se/20221230-Ny-lagstiftning-fran-1-januari-2023.html Thu, 26 Jan 2023 12:40:17 GMT Regleringsbrevet för 2023 https://assistanskoll.se/20221223-Regleringsbrev-till-Forsekringskassan.html Sat, 31 Dec 2022 10:57:19 GMT Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen? https://assistanskoll.se/20221120-Vad-seger-funktionsrettsrorelsen-regeringen.html Tue, 20 Dec 2022 16:12:28 GMT Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %” https://assistanskoll.se/20221217-Herrstedt-Sd-beklagar-timbeloppet-15.html Wed, 21 Dec 2022 20:29:52 GMT Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov” https://assistanskoll.se/20221213-Hovsker-Kd-fortsetter-driva-grundleggande.html Thu, 15 Dec 2022 17:20:55 GMT Antalet assistansberättigade fortsätter minska... https://assistanskoll.se/20221205-Antalet-assistansberettigade-fortsetter-minska.html Mon, 05 Dec 2022 12:27:54 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet" https://assistanskoll.se/20221203-Juneborg-Kronikor-lag-ambition-schablon.html Sat, 03 Dec 2022 12:32:04 GMT Nora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?" https://assistanskoll.se/20221130-Nora-Eklov-Kronikor-fran-daligt-till-semre.html Tue, 06 Dec 2022 14:19:29 GMT Bengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans” https://assistanskoll.se/20221125-Eliasson-L-besviken-regeringens-assistans.html Fri, 25 Nov 2022 00:16:36 GMT Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans https://assistanskoll.se/20221122-riksdagsmotioner-personlig-assistans.html Fri, 16 Dec 2022 15:30:58 GMT Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2023 https://assistanskoll.se/20221122-partierna-budgeterar-assistansersettning-2023.html Fri, 25 Nov 2022 00:02:50 GMT Jonas Franksson, STIL – ”Det finns risker med utredningens huvudförslag” https://assistanskoll.se/20221122-Franksson-risker-utredningens-huvudforslag.html Sun, 27 Nov 2022 14:31:58 GMT Thomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen” https://assistanskoll.se/20221120-Hammarberg-Tidoavtalet-bryter-konventionen.html Mon, 21 Nov 2022 11:34:47 GMT Centerpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande https://assistanskoll.se/20221118-Centern-pressar-minister-om-forstaligande.html Mon, 21 Nov 2022 06:08:38 GMT Jonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer https://assistanskoll.se/20221112-Franksson-STIL-moderat-minister-broms.html Wed, 30 Nov 2022 06:26:46 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte Försäkringskassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden” https://assistanskoll.se/20221110-Sophie-IfA-Lat-inte-Fk-prova-besluten-endrade.html Thu, 10 Nov 2022 12:50:50 GMT ”Ett svek mot de assistansberättigade” https://assistanskoll.se/20221108-Ett-svek-mot-assistansberettigade.html Wed, 09 Nov 2022 18:17:25 GMT Timbeloppet räknas upp med 1,5 % https://assistanskoll.se/20221107-Timbeloppet-reknas-upp-med.html Wed, 09 Nov 2022 13:33:40 GMT Hur mycket höjs timbeloppet? https://assistanskoll.se/20221107-Hur-mycket-hojs-timbeloppet.html Tue, 08 Nov 2022 09:18:43 GMT Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap” https://assistanskoll.se/20221103-Ulrika-Miljopartiet-overdigt-assistans-medborgarskap.html Wed, 09 Nov 2022 18:17:01 GMT Lars Lööw, statlig utredare – ”Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter att gälla” https://assistanskoll.se/20221102-Loow-Huvudforslaget-dagens-praxis-gella.html Wed, 02 Nov 2022 17:21:03 GMT Liberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp” https://assistanskoll.se/20221101-Liberalerna-Danielsson-driva-statligt-schablonbelopp.html Tue, 01 Nov 2022 19:53:25 GMT Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte? https://assistanskoll.se/20221028-Kommer-staten-ansvaret-assistans-inte.html Fri, 28 Oct 2022 17:22:01 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet" https://assistanskoll.se/20221027-Juneborg-Kronikor-laga-Tidoavtalet.html Sat, 05 Nov 2022 18:15:58 GMT Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD” https://assistanskoll.se/20221025-Maj-Vensterpartiet-bevis-KD-L-och-SD.html Mon, 31 Oct 2022 08:55:54 GMT Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen” https://assistanskoll.se/20221023-FkIngeborg-orsak-avslag-under-20-timmar.html Mon, 24 Oct 2022 11:17:56 GMT Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade” https://assistanskoll.se/20221020-Bergenblock-C-Forsorjningskrav-funktionshindrade.html Tue, 01 Nov 2022 19:55:49 GMT Jonas Franksson - Har KD, L och SD glömt löftet? https://assistanskoll.se/20221020-Jonas-Franksson-Har-KD-L-och-SD-glomt-loftet.html Fri, 21 Oct 2022 14:12:34 GMT Camilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS https://assistanskoll.se/20221018-Camilla-Waltersson-Gronvall-ansvarig-minister-LSS.html Fri, 04 Nov 2022 10:46:33 GMT Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L https://assistanskoll.se/20221014-Tidoavtalet-mellan-M-SD-KD-och-L.html Thu, 20 Oct 2022 11:26:04 GMT Henrik Petrén, Fremia – ”Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav” https://assistanskoll.se/20221013-Petren-Fremia-regering-maste-oka-aterkrav.html Thu, 13 Oct 2022 09:35:18 GMT 80 procent får avslag vid förstagångsansökan https://assistanskoll.se/20221005-80-procent-avslag-vid-forstagangsansokan.html Sun, 16 Oct 2022 21:53:08 GMT Återkallade tillstånd och beviljade inhibitioner https://assistanskoll.se/20220929-Indragna-tillstand-och-inhibitioner.html Thu, 01 Dec 2022 12:27:26 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier” https://assistanskoll.se/20221002-Blanck-JAG-Aterkrav-bara-vid-bedregerier.html Sun, 02 Oct 2022 12:26:58 GMT Över hälften av alla omprövningar leder till indragen assistansersättning https://assistanskoll.se/20220927-helften-omprovningar-indragen-assistansersettning.html Wed, 28 Sep 2022 11:53:33 GMT Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablonbeloppet” https://assistanskoll.se/20220926-Blanck-JAG-rejel-aterstellare.html Wed, 28 Sep 2022 15:30:58 GMT Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby” https://assistanskoll.se/20220922-Sophie-IfA-inte-behova-be-godkennande.html Sun, 02 Oct 2022 21:38:19 GMT Blixtaktion vid Riksdagen https://assistanskoll.se/20220921-Blixtaktion-vid-Riksdagen.html Sun, 16 Oct 2022 18:39:59 GMT Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar https://assistanskoll.se/20220920-Fremia-svarar-Kommunal-om-visstidsanstellningar.html Mon, 26 Sep 2022 12:03:56 GMT Försäkringskassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden” https://assistanskoll.se/20220919-Fk-Falk-Aterkrav-allmenna-mal-Kronofogden.html Wed, 28 Sep 2022 10:28:34 GMT Och antalet assistansberättigade fortsätter minska... https://assistanskoll.se/20220913-Och-antalet-fortsetter-minska.html Mon, 05 Dec 2022 08:34:32 GMT Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet” https://assistanskoll.se/20220908-Sofia-C-Alla-behov-assistansgrundande.html Mon, 12 Sep 2022 19:54:24 GMT Nora Eklöv, Krönikör - "Politikerna glömmer bort självbestämmandet" https://assistanskoll.se/20220908-Nora-Kronikor-Politikerna-glommer-sjelvbestemmandet.html Sat, 10 Sep 2022 15:25:28 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Två statsministerkandidater utan intresse för personlig assistans" https://assistanskoll.se/20220907-Juneborg-Tva-utan-intresse-assistans.html Mon, 26 Sep 2022 12:08:44 GMT Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering” https://assistanskoll.se/20220905-Jonas-STIL-Versta-alternativet-S-M-regering.html Thu, 08 Sep 2022 13:07:40 GMT Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet” https://assistanskoll.se/20220903-Westerberg-Liberalerna-hallit-fast-Januariavtalet.html Thu, 08 Sep 2022 13:07:24 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20220829-Sophie-IfA-Visstid-intentionerna-assistans.html Thu, 08 Sep 2022 13:07:00 GMT Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans” https://assistanskoll.se/20220826-Lia-Kommunal-olyckligt-infordes-visstidsanstellningar.html Thu, 08 Sep 2022 13:06:43 GMT Lystra assistans i konkurs https://assistanskoll.se/20220824-Lystra-assistans-nu-konkurs.html Tue, 30 Aug 2022 17:55:58 GMT Mikael Andersson – ”Det finns en oerhörd rädsla för Försäkringskassan” https://assistanskoll.se/20220812-Mikael-oerhord-redsla-Forsekringskassan.html Wed, 31 Aug 2022 14:01:22 GMT Försäkringskassan, Birgitta Lindgren – ”Lagstiftningen hindrar oss att fullt ut ta bort integritetsintrånget i bedömningarna” https://assistanskoll.se/20220803-Forsekringskassan-Birgitta-hindrar-integritetsintranget.html Sun, 14 Aug 2022 08:31:39 GMT Kim E Lindberg – ”Vi lever ständigt med en klump i magen” https://assistanskoll.se/20220707-Kim-Lindberg-lever-med-klump-magen.html Thu, 04 Aug 2022 13:45:06 GMT Antalet assistansberättigade nu 13 521 https://assistanskoll.se/20220706-Antalet-assistansberettigade-nu-13-521.html Wed, 06 Jul 2022 12:40:26 GMT Thomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten" https://assistanskoll.se/20220704-Juneborg-Kronikor-fler-perspektiv-fuskdebatten.html Thu, 08 Sep 2022 13:57:02 GMT "nuvarande lagstiftning hinder för mindre integritetskränkande bedömningar" https://assistanskoll.se/20220630-Rapport-integritet-assistansbedomningar.html Wed, 27 Jul 2022 11:36:55 GMT Höj timbeloppet till 350 kr https://assistanskoll.se/20220630-Kampanj-rimliga-villkor.html Fri, 01 Jul 2022 12:10:21 GMT Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll https://assistanskoll.se/20220609-Riksdagsval-2022-Velj-med-Assistanskoll.html Thu, 08 Sep 2022 13:09:41 GMT Ola Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav” https://assistanskoll.se/20220623-Ola-Funktionsrett-Positivt-moter-riksdagens.html Thu, 23 Jun 2022 10:45:19 GMT Lystra assistans får återkallat tillstånd https://assistanskoll.se/20220621-Lystra-assistans-aterkallat-tillstand.html Wed, 29 Jun 2022 11:45:40 GMT Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen https://assistanskoll.se/20220621-Sterkt-assistans-prop-antagna-riksdagen.html Mon, 27 Jun 2022 14:33:11 GMT Lägre månadslöner för privat anställda assistenter https://assistanskoll.se/20220621-Legre-manadsloner-privat-anstellda.html Tue, 21 Jun 2022 12:25:19 GMT Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans bild av assistansmarknaden stämmer inte” https://assistanskoll.se/20220615-Eliasson-Fks-bild-stemmer-inte.html Wed, 29 Jun 2022 09:02:50 GMT Mer kritik mot Försäkringskassans generaldirektör https://assistanskoll.se/20220614-Mer-kritik-Fkassans-generaldirektor.html Wed, 15 Jun 2022 12:53:05 GMT Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkringskassan verkar inte längre vilja försvara assistansreformen” https://assistanskoll.se/20220613-Blanck-JAG-verkar-inte-forsvara-assistansreformen.html Wed, 15 Jun 2022 18:27:48 GMT "Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna" https://assistanskoll.se/20220609-Individens-rett-velja-versta-fall-helt-forsvinna.html Mon, 27 Jun 2022 14:33:53 GMT Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök? https://assistanskoll.se/20220609-Varfor-S-nej-rett-assistans-helt-toalettbesok.html Mon, 20 Jun 2022 08:22:33 GMT LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023 https://assistanskoll.se/20220608-LSS-66-arsgrens-1-januari-2023.html Thu, 09 Jun 2022 11:38:38 GMT Riitta Leena Karlsson – ”gruppbostäder är nutidens små institutioner” https://assistanskoll.se/20220602-Riitta-gruppbosteder-nutidens-institutioner.html Fri, 03 Jun 2022 11:43:39 GMT Jessica Smaaland, STIL – ”Försäkringskassan har skapat en process som gör det lätt att göra avslag” https://assistanskoll.se/20220601-Jessica-STIL-FK-process-lett-avslag.html Thu, 02 Jun 2022 00:04:20 GMT Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Beslutsfattaren kan göra en annan bedömning än handläggaren” https://assistanskoll.se/20220601-Viberg-Fk-Beslutsfattaren-annan-bedomning.html Wed, 01 Jun 2022 23:53:05 GMT Vibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge https://assistanskoll.se/20220528-Vibeke-kronikor-fremtidens-assistanse-Norge.html Thu, 23 Jun 2022 15:07:30 GMT Sophie Karlsson, IfA – ”Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst” https://assistanskoll.se/20220528-Sophie-IfA-visselblasarfunktion-tjenst.html Mon, 30 May 2022 14:17:12 GMT Krönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet? https://assistanskoll.se/20220523-Kronika-Adolf-Ratzka-integriteten-skinnet.html Mon, 14 Nov 2022 09:21:01 GMT Assistansberättigade minskar, men något färre avslag https://assistanskoll.se/20220522-Assistansberettigade-minskar-ferre-avslag.html Mon, 23 May 2022 10:20:31 GMT Nya siffror för assistentlöner https://assistanskoll.se/20220517-Nya-siffror-assistentloner.html Thu, 19 May 2022 15:43:20 GMT