Hemsida: www.personligassistansgbg.se
Telefon: 031-21 99 40
Besöksadress: Sofiagatan 47, 416 72 Göteborg

Information från bolagsverket om Personlig Assistans i Göteborg AB

Omsättning
2018: 13 974 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 13 746 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 13 384 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 14 625 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 7,8%
2017: 8,5%
2016: 8,6%
2015: 8,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 996 tkr
2017: 1 044 tkr
2016: 1 092 tkr
2015: 1 234 tkr
Årets resultat
2018: 1 071 tkr
2017: 821 tkr
2016: 1 034 tkr
2015: 959 tkr
Summa eget kapital
2018: 6 134 tkr
2017: 6 263 tkr
2016: 6 392 tkr
2015: 5 359 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 300 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 9 596 tkr
Antal anställda
2018: 25
2017: 24
2016: 24
2015: 27

Skicka sidan till: