Hemsida: www.ikiassistans.se
Telefon: 040-66 55 850
Besöksadress: S. Förstadsgatan 22, 211 43 Malmö

Information från bolagsverket om iKi Assistans AB

Omsättning
2018: 134 547 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 96 754 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 83 127 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 3,2%
2017: 2,2%
2016: 0,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 4 188 tkr
2017: 2 018 tkr
2016: 306 tkr
Årets resultat
2018: 1 934 tkr
2017: 1 156 tkr
2016: 261 tkr
Summa eget kapital
2018: 3 800 tkr
2017: 1 866 tkr
2016: 710 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 1 100 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 56 112 tkr
Antal anställda
2018: 238
2017: 180
2016: 156
Moderbolag
2017: 556942-3543
2016: 556917-3395

Skicka sidan till: