Hemsida: kolla
Telefon: 040-66 55 850
Besöksadress: S. Förstadsgatan 22, 211 43 Malmö

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av iKi Assistans AB

Omsättning
2019: 77 526 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 134 547 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 96 754 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 83 127 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -6,0%
2018: 3,2%
2017: 2,2%
2016: 0,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -4 649 tkr
2018: 4 188 tkr
2017: 2 018 tkr
2016: 306 tkr
Årets resultat
2019: -2 962 tkr
2018: 1 934 tkr
2017: 1 156 tkr
2016: 261 tkr
Summa eget kapital
2019: 838 tkr
2018: 3 800 tkr
2017: 1 866 tkr
2016: 710 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 1 100 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 56 112 tkr
Antal anställda
2019: 220
2018: 238
2017: 180
2016: 156
Moderbolag
2017: 556942-3543
2016: 556917-3395
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -211 318 kr
2017: 91 727 kr
2016: 13 909 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -134 636 kr
2017: 52 545 kr
2016: 11 864 kr

Skicka sidan till: