Hemsida: www.pater.se
Telefon: 031-96 94 10 eller 070-468 04 58
Besöksadress: Skarviksvägen 12 B, 475 37 Bohus-Björkö

Information från bolagsverket om Pater Assistans AB

Omsättning
2018: 18 974 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 23 982 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 27 181 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 30 908 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -0,5%
2017: 1,1%
2016: 1,4%
2015: 2,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -98 tkr
2017: 268 tkr
2016: 391 tkr
2015: 895 tkr
Årets resultat
2018: 9 tkr
2017: 153 tkr
2016: 226 tkr
2015: 690 tkr
Summa eget kapital
2018: 898 tkr
2017: 889 tkr
2016: 736 tkr
2015: 1 010 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 500 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 20 736 tkr
Antal anställda
2018: 36
2017: 43
2016: 49
2015: 54

Skicka sidan till: