Hemsida: www.apona.se
Telefon: 08-5500 3470
Besöksadress: Karlavägen 21, 181 32 Lidingö

Information från bolagsverket om Apona AB

Omsättning
2017: 14 695 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 12 867 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 12 906 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 8,2%
2016: 5,5%
2015: 5,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 1 167 tkr
2016: 681 tkr
2015: 728 tkr
Årets resultat
2017: 724 tkr
2016: 666 tkr
2015: 400 tkr
Summa eget kapital
2017: 1 755 tkr
2016: 1 281 tkr
2015: 815 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 250 tkr
2016: 250 tkr
2015: 200 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 8 067 tkr
Antal anställda
2017: 25
2016: 22
2015: 22

Skicka sidan till: