Hemsida: www.teamassistans.se
Telefon: 031-222050
Besöksadress: Herkulesgatan 36, 41701 Göteborg

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Team Assistans i Göteborg AB

Omsättning
2020: 32 163 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 30 693 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 30 984 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 32 687 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 31 948 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 31 136 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 0,6%
2019: 0,9%
2018: 0,6%
2017: 2,6%
2016: 4,0%
2015: -3,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 184 tkr
2019: 273 tkr
2018: 185 tkr
2017: 826 tkr
2016: 1 224 tkr
2015: -1 074 tkr
Årets resultat
2020: 104 tkr
2019: 124 tkr
2018: 74 tkr
2017: 431 tkr
2016: 1 035 tkr
2015: -901 tkr
Summa eget kapital
2020: 1 216 tkr
2019: 1 111 tkr
2018: 987 tkr
2017: 914 tkr
2016: 483 tkr
2015: -552 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 22 137 tkr
Antal anställda
2020: 61
2019: 59
2018: 56
2017: 63
2016: 57
2015: 59
Moderbolag
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 10 920 kr
2016: 48 960 kr
2015: -42 960 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 4 960 kr
2016: 41 400 kr
2015: -36 040 kr

Skicka sidan till: