Hemsida: www.exter.se
Telefon: 0510-209 84
Besöksadress: Mellbyg. 9, 53131 Lidköping

Information från bolagsverket om Exter Assistans AB

Omsättning
2018: 7 747 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 8 352 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 8 712 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 2,4%
2017: -0,5%
2016: 3,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 177 tkr
2017: -36 tkr
2016: 270 tkr
Årets resultat
2018: 2 tkr
2017: 12 tkr
2016: 179 tkr
Summa eget kapital
2018: 478 tkr
2017: 477 tkr
2016: 464 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 5 459 tkr
Antal anställda
2018: 11
2017: 13
2016: 14
Moderbolag
2017: 556811-3681
2016: 556811-3681

Skicka sidan till: