Hemsida: www.frejaab.se
Telefon: 08-38 98 20
Besöksadress: Siktgatan 2, 5tr., 162 50 Vällingby

Information från bolagsverket om Freja Assistanstjänst AB

Omsättning
2018: 12 980 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 17 658 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 15 779 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 21 583 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -6,1%
2017: 4,1%
2016: 22,2%
2015: 16,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -1 041 tkr
2017: 730 tkr
2016: 3 293 tkr
2015: 3 594 tkr
Årets resultat
2018: -813 tkr
2017: 551 tkr
2016: 4 744 tkr
2015: 2 402 tkr
Summa eget kapital
2018: 218 tkr
2017: 731 tkr
2016: 8 180 tkr
2015: 4 296 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 8 000 tkr
2015: 860 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 10 817 tkr
Antal anställda
2018: 26
2017: 28
2016: 35
2015: 38

Skicka sidan till: