Hemsida: disaassistans.se
Telefon: 019-36 06 90
Besöksadress: Mas augusts väg 1,, 702 21 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Disa Assistans AB

Omsättning
2019: 39 484 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 36 965 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 48 496 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 50 450 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 49 394 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 7,1%
2018: 1,7%
2017: -20,0%
2016: 10,3%
2015: 17,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 2 768 tkr
2018: 588 tkr
2017: 5 249 tkr
2016: 5 049 tkr
2015: 7 946 tkr
Årets resultat
2019: 2 174 tkr
2018: 341 tkr
2017: -10 435 tkr
2016: 6 738 tkr
2015: 4 660 tkr
Summa eget kapital
2019: 10 683 tkr
2018: 8 509 tkr
2017: 8 168 tkr
2016: 18 603 tkr
2015: 11 866 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 30 589 tkr
Antal anställda
2019: 90
2018: 90
2017: 109
2016: 115
2015: 107
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 138 400 kr
2016: 252 450 kr
2015: 397 300 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 108 700 kr
2016: 336 900 kr
2015: 233 000 kr

Skicka sidan till: