Hemsida: disaassistans.se
Telefon: 019-36 06 90
Besöksadress: Mas augusts väg 1,, 702 21 Örebro

Information från bolagsverket om Disa Assistans AB

Omsättning
2017: 48 496 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 50 450 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 49 394 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: -20,0%
2016: 10,3%
2015: 17,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 5 249 tkr
2016: 5 049 tkr
2015: 7 946 tkr
Årets resultat
2017: -10 435 tkr
2016: 6 738 tkr
2015: 4 660 tkr
Summa eget kapital
2017: 8 168 tkr
2016: 18 603 tkr
2015: 11 866 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 30 589 tkr
Antal anställda
2017: 109
2016: 115
2015: 107

Skicka sidan till: