Hemsida: resurs.alfema.se
Telefon: 072-004 15 00
Besöksadress: Fjärdhundragatan 14, 723 40 Västerås

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av ALFEMA Care AB

Omsättning
2020: 6 101 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 5 828 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 11 516 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 9 822 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 7 342 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 851 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 3,9%
2019: 12,7%
2018: 8,6%
2017: 8,6%
2016: 10,3%
2015: 18,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 240 tkr
2019: 735 tkr
2018: 985 tkr
2017: 840 tkr
2016: 757 tkr
2015: 527 tkr
Årets resultat
2020: 108 tkr
2019: 411 tkr
2018: 549 tkr
2017: 484 tkr
2016: 500 tkr
2015: 308 tkr
Summa eget kapital
2020: 841 tkr
2019: 1 358 tkr
2018: 1 572 tkr
2017: 1 024 tkr
2016: 1 040 tkr
2015: 697 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 625 tkr
2018: 625 tkr
2017: 0
2016: 500 tkr
2015: 157 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 1 540 tkr
Antal anställda
2020: 10
2019: 10
2018: 20
2017: 16
2016: 13
2015: 5
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 26 250 kr
2017: 30 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 14 679 kr
2017: 17 286 kr

Skicka sidan till: