Hemsida: acepto.se
Telefon: 040 - 611 42 40
Besöksadress: Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö

Information från bolagsverket om Acepto Assistans AB

Omsättning
2019: 23 722 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 22 960 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 20 245 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 21 600 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 6,7%
2018: 7,0%
2017: 4,6%
2016: 7,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 1 587 tkr
2018: 1 605 tkr
2017: 933 tkr
2016: 1 524 tkr
Årets resultat
2019: 835 tkr
2018: 1 248 tkr
2017: 727 tkr
2016: 1 189 tkr
Summa eget kapital
2019: 5 076 tkr
2018: 6 042 tkr
2017: 6 594 tkr
2016: 7 666 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 3 800 tkr
2018: 1 800 tkr
2017: 1 800 tkr
2016: 1 800 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 13 958 tkr
Antal anställda
2019: 49
2018: 47
2017: 45
2016: 49

Skicka sidan till: