Hemsida: www.engsjo.se
Telefon: 0706-47 21 34
Besöksadress: Katrinebergsgatan 23 B, 504 49 Borås

Information från bolagsverket om Engsjö Assistans AB

Omsättning
2018: 44 624 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 41 834 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 41 779 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 6,8%
2017: 1,9%
2016: 0,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 3 040 tkr
2017: 738 tkr
2016: 170 tkr
Årets resultat
2018: 1 752 tkr
2017: 648 tkr
2016: 128 tkr
Summa eget kapital
2018: 3 941 tkr
2017: 2 548 tkr
2016: 2 050 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 28 901 tkr
Antal anställda
2018: 75
2017: 75
2016: 75
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: