Hemsida: www.osterlenassistans.se
Telefon: 0414-743 85
Besöksadress: Ravlunda Byaväg 12, 277 37 Kivik

Information från bolagsverket om Österlens Assistans

Omsättning
2018: 31 347 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 28 962 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 701 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 9,1%
2017: 0,3%
2016: 0,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 2 733 tkr
2017: 84 tkr
2016: 163 tkr
Årets resultat
2018: 1 331 tkr
2017: 63 tkr
2016: 335 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 829 tkr
2017: 498 tkr
2016: 435 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 716 tkr
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 13 266 tkr
Antal anställda
2018: 58
2017: 56
2016: 47

Skicka sidan till: