Hemsida: www.osterlenassistans.se
Telefon: 0414-743 85
Besöksadress: Ravlunda Byaväg 12, 277 37 Kivik

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Österlens Assistans

Omsättning
2021: 30 252 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 31 602 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 30 846 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 31 347 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 28 962 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 701 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 3,3%
2020: 5,4%
2019: 6,0%
2018: 9,1%
2017: 0,3%
2016: 0,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 998 tkr
2020: 1 713 tkr
2019: 1 839 tkr
2018: 2 733 tkr
2017: 84 tkr
2016: 163 tkr
Årets resultat
2021: 1 092 tkr
2020: 791 tkr
2019: 955 tkr
2018: 1 331 tkr
2017: 63 tkr
2016: 335 tkr
Summa eget kapital
2021: 1 951 tkr
2020: 2 858 tkr
2019: 2 068 tkr
2018: 1 829 tkr
2017: 498 tkr
2016: 435 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 716 tkr
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 13 266 tkr
Antal anställda
2021: 59
2020: 62
2019: 57
2018: 58
2017: 56
2016: 47
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 102 167 kr
2017: 5 600 kr
2016: 10 867 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 53 056 kr
2017: 4 200 kr
2016: 22 333 kr

Skicka sidan till: