Hemsida: www.hammarstrandsassistans.se
Telefon: Jan Hammarstrand 0702496073
Besöksadress: Kungsgatan 4 C, 592 31 Motala

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Hammarstrands Assistans AB

Omsättning
2020: 36 106 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 36 713 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 36 379 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 39 611 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 37 985 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 9,9%
2019: 8,1%
2018: 8,1%
2017: 7,4%
2016: 9,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 3 412 tkr
2019: 2 843 tkr
2018: 2 834 tkr
2017: 2 798 tkr
2016: 3 333 tkr
Årets resultat
2020: 2 679 tkr
2019: 1 969 tkr
2018: 2 188 tkr
2017: 2 163 tkr
2016: 2 573 tkr
Summa eget kapital
2020: 2 943 tkr
2019: 2 064 tkr
2018: 2 295 tkr
2017: 2 807 tkr
2016: 2 644 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 24 522 tkr
Antal anställda
2020: 99
2019: 105
2018: 104
2017: 127
2016: 101
Moderbolag
2020: 559072-7888
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 157 944 kr
2018: 157 444 kr
2016: 185 167 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 109 389 kr
2018: 121 556 kr
2016: 142 944 kr

Skicka sidan till: