Hemsida: www.roomsorg.se
Telefon: 08-540 230 99
Besöksadress: Stora Marknadsvägen 15, 18334 Täby

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av RO Omsorg Assistans AB

Omsättning
2020: 54 516 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 51 272 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 59 921 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 72 831 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 42 792 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 7,2%
2019: 2,5%
2018: 4,7%
2017: 3,3%
2016: 1,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 3 761 tkr
2019: 1 222 tkr
2018: 2 744 tkr
2017: 2 302 tkr
2016: 440 tkr
Årets resultat
2020: 2 879 tkr
2019: 1 214 tkr
2018: 2 500 tkr
2017: 1 904 tkr
2016: 351 tkr
Summa eget kapital
2020: 2 958 tkr
2019: 1 279 tkr
2018: 2 565 tkr
2017: 2 065 tkr
2016: 511 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 1 200 tkr
2018: 2 500 tkr
2017: 2 000 tkr
2016: 350 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 28 746 tkr
Antal anställda
2020: 89
2019: 88
2018: 109
2017: 133
2016: 72
Moderbolag
2020: 556976-4466
2019: 556976-4466
2018: 556976-4466
2017: 556976-4466
2016: 556976-4466
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 30 550 kr
2018: 68 600 kr
2016: 11 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 30 350 kr
2018: 62 500 kr
2016: 8 775 kr

Skicka sidan till: