Hemsida: dliv.se
Telefon: 070-3742038
Besöksadress: Storgatan 90 C, 953 31 Haparanda

Information från bolagsverket om Ditt Liv i Norr AB

Omsättning
2018: 17 374 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 17 224 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 20 956 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 22 613 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 0,8%
2017: 0,8%
2016: 1,0%
2015: 6,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 136 tkr
2017: 129 tkr
2016: 204 tkr
2015: 1 317 tkr
Årets resultat
2018: 25 tkr
2017: 70 tkr
2016: 103 tkr
2015: 757 tkr
Summa eget kapital
2018: 2 421 tkr
2017: 2 397 tkr
2016: 2 326 tkr
2015: 2 223 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 15 616 tkr
Antal anställda
2018: 41
2017: 41
2016: 49
2015: 51

Skicka sidan till: