Hemsida: www.annasassistans.se
Telefon: 010–33 33 900
Besöksadress: Roslagsgatan 50, 113 54 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Annas Assistans Sverige AB

Omsättning
2020: 216 584 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 243 830 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 263 539 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 210 078 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 159 640 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 129 912 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 3,7%
2019: 5,5%
2018: 6,6%
2017: 6,7%
2016: 8,2%
2015: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 7 679 tkr
2019: 12 840 tkr
2018: 16 876 tkr
2017: 13 663 tkr
2016: 12 875 tkr
2015: 7 825 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: -3 tkr
2016: 7 503 tkr
2015: 4 567 tkr
Summa eget kapital
2020: 14 913 tkr
2019: 14 913 tkr
2018: 14 913 tkr
2017: 14 913 tkr
2016: 14 917 tkr
2015: 7 414 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2020: 145 933 tkr
2019: 161 671 tkr
2018: 173 003 tkr
2017: 136 948 tkr
2016: 103 332 tkr
2015: 86 834 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 1 124 tkr
2019: 189 tkr
2018: 838 tkr
2017: 925 tkr
2016: 486 tkr
2015: 662 tkr
Antal anställda
2020: 388
2019: 450
2018: 472
2017: 374
2016: 258
2015: 228
Moderbolag
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731
2016: 556972-6705
2015: 556742-0731
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 153 580 kr
2019: 256 800 kr
2018: 337 520 kr
2016: 257 500 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 0 kr
2019: 0 kr
2018: 0 kr
2016: 150 060 kr

Skicka sidan till: