Hemsida: www.awilja.se
Telefon: 070 – 351 64 60
Besöksadress: Sveavägen 27, 672 30 Årjäng

Information från bolagsverket om Awilja Management AB, personlig assistans

Omsättning
2018: 7 105 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 6 249 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 4 754 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 4 182 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 2,5%
2017: 8,9%
2016: 22,8%
2015: 4,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 167 tkr
2017: 518 tkr
2016: 1 032 tkr
2015: 74 tkr
Årets resultat
2018: 109 tkr
2017: 909 tkr
2016: 795 tkr
2015: 45 tkr
Summa eget kapital
2018: 159 tkr
2017: 2 064 tkr
2016: 1 554 tkr
2015: 760 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 1 400 tkr
2016: 400 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 1 777 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2015: 460 tkr
Antal anställda
2018: 17
2017: 14
2016: 9
2015: 8

Skicka sidan till: