Hemsida: www.assistkompaniet.se
Telefon: 010 - 703 66 00 eller 042 - 21 21 31
Besöksadress: Gasverksgatan 15, 252 25 Helsingborg

Information från bolagsverket om Assist Kompaniet AB

Omsättning
2018: 59 006 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 80 511 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 94 473 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 97 593 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 10,2%
2017: 13,7%
2016: 15,8%
2015: 13,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 6 002 tkr
2017: 10 547 tkr
2016: 14 288 tkr
2015: 12 612 tkr
Årets resultat
2018: 0
2017: 1 tkr
2016: 3 tkr
2015: 3 261 tkr
Summa eget kapital
2018: 204 tkr
2017: 204 tkr
2016: 203 tkr
2015: 17 613 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 17 412 tkr
Löner till övriga anställda
2018: 33 710 tkr
2017: 46 583 tkr
2016: 55 255 tkr
2015: 60 129 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 353 tkr
2017: 420 tkr
2016: 398 tkr
Antal anställda
2018: 108
2017: 128
2016: 152
2015: 159
Moderbolag
2018: 556961-7748
2016: 556961-7748
2015: 556961-7748

Skicka sidan till: