Hemsida: performiq.se/performiq-care
Telefon: 073-9994282
Besöksadress: Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Information från bolagsverket om PerformIQ Care AB

Omsättning
2018: 5 915 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 6 219 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 3 586 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 1 295 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -14,7%
2017: -5,0%
2016: -10,9%
2015: 13,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -871 tkr
2017: -310 tkr
2016: -391 tkr
2015: 173 tkr
Årets resultat
2018: -870 tkr
2017: -310 tkr
2016: -390 tkr
2015: 173 tkr
Summa eget kapital
2018: 3 237 tkr
2017: 57 tkr
2016: 55 tkr
2015: 445 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2018: 3 504 tkr
2015: 594 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 505 tkr
Antal anställda
2018: 9
2017: 10
2016: 7
2015: 3
Moderbolag
2018: 556785-2677
2017: 556785-2677
2015: 556785-2677

Skicka sidan till: