Hemsida: www.sidebyside.se
Telefon: 0550-120 40
Besöksadress: Hovslagaregatan 8, 681 31 Kristinehamn

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Side by side Assistans AB

Omsättning
2021: 5 399 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 12 436 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 12 160 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 12 818 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 19 218 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 800 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 2,1%
2020: 2,8%
2019: 0,8%
2018: 2,8%
2017: 4,0%
2016: 3,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 110 tkr
2020: 337 tkr
2019: 95 tkr
2018: 358 tkr
2017: 760 tkr
2016: 690 tkr
Årets resultat
2021: 69 tkr
2020: 166 tkr
2019: 47 tkr
2018: 191 tkr
2017: 430 tkr
2016: 514 tkr
Summa eget kapital
2021: 995 tkr
2020: 925 tkr
2019: 760 tkr
2018: 1 392 tkr
2017: 1 201 tkr
2016: 772 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 300 tkr
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2021: 3 651 tkr
2020: 8 455 tkr
2019: 8 833 tkr
2018: 8 874 tkr
2017: 13 361 tkr
2016: 13 895 tkr
Antal anställda
2021: 16
2020: 37
2019: 39
2018: 42
2017: 64
2016: 67
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 42 125 kr
2018: 32 545 kr
2016: 69 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 20 750 kr
2018: 17 364 kr
2016: 51 400 kr

Skicka sidan till: