Lyssna

Assistansliv i Sverige AB

Hemsida: assistansliv.se
Epost: kontakt@assistansliv.se
Telefon: 0707807565
Besöksadress: Roslagsgatan 50, 11354 Stockholm

Aktiebolag enligt organisationsnumret: 556847-6898, Etableringsår: 2011
Kunder och assistenter13 kunder och 80 assistenter. (30 årsanställda assistenter)
Administrativ personal2,25 personal, en därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 4 veckor
Kooperativ eller företagAnordnaren är ett företag.
Anordnaren kan ta kunder iHela Sverige
Kontor finns i följande länStockholms län
AssistentpoolDet finns assistentpool för vikarier.
Rekrytering
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Anordnaren kollar belastningsregistret vid rekryteringen.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
UtbildningarKunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få.
ArbetsledningBåde kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter
GarantipersonDet finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill.
KollektivavtalVårdföretagarna/Almega-Kommunal
Betalas assistans vid sjukhus­vistelse om inte försäkrings­kassan beviljat detta?"ja"
Genomsnittlig grundtimlön130:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 146:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 120:00 kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budget­uppföljning.Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Beloppet till anordnarens administration är då 25:68 kr/tim - 41:73 kr/tim (per assistanstimme, beloppet till administration är förhandlingsbart).
Assistans­omkostnader 3:21 kr/tim - 9:63 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
 • Kunden kan få pengar både i förskott, till handkassa eller till bankkonto, och/eller ersättning i efterhand.
 • Oanvända medel för assistansomkostnader kan sparas åt kund för framtida assistansomkostnader hos anordnaren.
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Nej, kunden kan aldrig bli personligt ersättningsskyldig
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • juridisk rådgivning
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • friskvård till assistenter
 • redovisning av hur kundens assistansersättning använts
 • personalannonsering
 • akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordAssistansliv är den personliga assistanssamordnaren. Vi är ett litet och familjärt bolag där vi bryr oss om både dig som kund, men även om dina assistenter. Samtidigt har vi tryggheten av att ha större bolag i ryggen som medför många bra samarbeten. Vi vill vara en bra arbetsgivare så vi kan locka de bästa assistenterna till just dig. Vi vill ge dig personlig livskvalitet.

Vi arbetar dels utifrån kompletta helhetslösningar som täcker samtliga moment i att administrera din personaliga assistans och dels utifrån att individuellt komma överens med dig om vilka moment du vill administrera och vilka moment som vi ska ta hand om. Det är upp till dig som kund hur pass delaktig du vill vara i administrationen av assistansutförandet.
Utgångspunkten för oss är att du som kund ska få den assistans som du vill ha. Du avgör hur din assistans ska utformas och vi säkerställer att dina önskemål uppfylls.
Kund
Varje kund är unik och har individuella behov, därför skräddarsyr vi personliga lösningar. Utifrån kundens behov görs en noggrann behovsanalys tillsammans med kunden/anhörig/legal företrädare för att ta reda på hur kunden ska få den bästa assistansen för just honom eller henne. Behovsanalysen innebär att vi grundligt fokuserar på hur kunden har det idag och hur kunden önskar att få ha det.
Målet med behovsanalysen är att:

* Ta reda på dina personliga behov och önskemål för hur din assistans skall vara utformad.
* Att hitta en personlig assistent som passar dina behov i vardagen.
* Genomföra en noggrann analys av din assistans i nuläget, med mål att uppfylla de förändringar du önskar för att bli en mycket nöjd kund hos oss på Assistansliv.
Behovsanalysen möjliggör att du känner dig sedd samt medverkar i assistansutformningen. Du som kund är alltid i fokus och förhållningssättet gentemot dig är ett bemötande som grundar sig i respekt. Alla våra kunder ska känna trygghet, medverkan och ett ökat självbestämmande över sina liv.

Detta erbjuder vi dig som kund
Som kund hos oss på Assistansliv får du en egen kundansvarig. Den kundansvarige är din närmaste kontaktperson som är väl insatt i hur din assistans är utformad och vet hur dina behov ser ut. Din kundansvarige är också en mellanhand mellan dig som kund och din assistent för att båda parter alltid skall vara nöjda och samarbetet skall fungera bra. På vardaglig basis finns din kundansvarige tillgänglig för dig när du behöver. Allt som allt är din kundansvarige hos oss på Assistansliv ansvarig för att Du får det bästa möjliga assistansutförande.
Som vår kund väljer du också din/dina personliga assistenter. Du vet bäst själv vad du söker för egenskaper hos din/dina personliga assistenter och det är även du som vet bäst vem som passar att arbeta för just dig som personlig assistent. Vi på Assistansliv stödjer dig i val av assistenter där vi kontrollerar utdrag ur belastningsregistret samt referenser på assistenterna.
Månatligen ger vi alla våra kunder en ekonomisk redovisning. Det ger dig kontroll över hur din assistansersättning fördelas för att ge dig bästa möjliga assistansutförande.

Våra värderingar är:
Trygghet - din kundansvarige, som vet exakt hur din assistans är utformad, finns alltid tillgänglig för dig. Du får ett löpande schema där det tydligt framgår vilken assistent som jobbar för dig dagligen. Månatligen ger vi dig en ekonomisk redovisning som ger dig kontroll över din assistansersättning.
Inflytande - tillsammans med din kundansvarige formar ni din personliga assistans. Hur ser ditt behov ut i din vardag, hur skall dina beviljade assistanstimmar fördelas över dygnet, hur skall assistansersättningen fördelas och vilka utbildningar har dina assistenter behov av.
Självbestämmande - du avgör själv vilken/vilka assistenter som skall få anställning hos dig, hur vill du fördela assistanstimmarna och hur ska din assistans utformas.
Tjänster för egna arbetsgivare?Att administrera löner
Kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistans­beslut eller inte är kund hos anordnaren Vi erbjuder hjälp med ansöka om rätten till personlig assistans, hjälp med kontakt med olika myndigheter. hjälp med kontakt med kommun med exempelvis bostadsanspassning.
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Sök jobb som assistent Platsannonser på arbetsförmedlingen från Assistansliv i Sverige AB: 3
System för tidrapportering och schemaläggningAiai
Transparens­index (0-100)73 av 100
Källa och senaste uppdatering:Emelie Ewerbring, 2019-04-23

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: