Demo formulär för assistanskoll. Är du assistans anordnare, kontakta oss för en version som kan fyllas i, på telefon 08 506 22 177 eller 08 506 22 181.

FrågaSvar

Assistans anordnaren

:
:
:
:
:
: (åååå)
: (enbart personlig assistans, ej andra insatser)
: ( )
Typ av anordnare:: (antal personal omräknat i heltidstjänster/årsanställda)
:
: (håll ner Ctrl för att väja flera län)
:
ja/nej eller ja med några korta ord

Assistansen och avtalet mellan kunden och anordnaren

: bindningstid: veckor
: veckor
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren?

Har kunden en budget?

Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning.

kr/tim t.ex. 23:47 kr/tim, eller 9,5% som automatiskt omräknas till 9,5% av 319.7kr (schablonbeloppet)

: kr/tim t.ex. 7:99 kr/tim, eller 2,5% som automatiskt omräknas till 2,5% av 319.7kr (schablonbeloppet)

Assistansomkostnadspengar hanteras så här:


(redovisning med kvitton förutsätts i samtliga fall)
Kan oanvända medel för assistansomkostnader sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas för utgifter i assistansen efter ett byte av anordnare?

Läs artikel om skatteverkets syn på sparade assistansomkostnadspengar

Arbetsledning

Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter?
("Enbart kund" är nytt)
Finns garantiperson (även kallad medarbetsledare eller vicearbetsledare) om kunden vill?
Hur rekryteras assistenterna?
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?
System för tidrapportering och schemaläggning?
(ny fråga 2019)
Tillhandahåller anordnaren assistentpool med vikarier?
Väljer kunden själv vilka som arbetar som assistenter?
Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?
Bestämmer kunden/medlem vilka utbildningar assistenterna ska få?

Ingår följande tjänster i anordnarens assistans?

hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan?
juridisk rådgivning?
arbetsledar- och vidareutbildning för kunden?
bredvidgående för nya assistenter?
utbildningar till assistenter och arbetsledare?
handledning till assistenter?
rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor?
redovisning av hur kundens assistansersättning använts?
personalannonsering?
akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag?
friskvård till assistenter?
annat som ingår i assistansen:

Assistenters löner:

Genomsnittlig grundtimlön (exkl semester-ersättning/lön och OB) för anordnarens samtliga assistenter: t.ex. 163:05 kr/tim
Lägsta timlön för assistenter: (exkl semesterersättning/lön och OB) t.ex. 143:87 kr/tim
Vilket kollektivavtal tillämpas?
  • (då ringer vi er)
Tillämpar anordnaren individuell lönesättning?
Kan kunden/medlem påverka assistenternas lönesättning?
ja/nej eller ja med några korta ord

Översikt:

Kostnadsuppdelning av assistansersättningen senaste året, genomsnittligt för anordnarens samtliga kunder/medlemmar. Summan av kostnadsslagen ska vara 100 procent av assistansersättningen. Uppgifterna bör hänvisa till det senaste gångna kalenderåret. Läs vad som ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse.

Kostnadsuppdelning visas bara om summan är 100%
årVinstmarginal%vinst% (EBIT)vinst (åretsresultat) tkr EBIT = Resultat före finansiella poster och skatt. (tkr)Omsättning (tkr)Utdelat kapital tkrsumma eget kapital tkrantal anställdaLön VD + ers. styrelseLönekostnad till anställda tkrstatuskoncern


Gällande bokslutsinformation inrapporterade till bolagsverket (ovan):
Är anordnaren IfA Supporter eller IfA-godkänd? läs mer på https://www.intressegruppen.info/anordnare/
Websidor hos anordnaren om avtal, arbete och medlemskap

Obs!I frågorna "Avtal mellan anordnare och kund" samt Stadgar avser vi ett konkret kundavtal samt stadgedokument. Om inte websidan innhåller informationen som efterfrågas raderar vi svaret.

(länk https://www... )
(länk https://www... )
(länk https://www... )
(länk https://www...)

Informationslämnarens e-postadress (visas ej men måste finnas)
  • Vi skickar e-post till denna adress med uppdateringslänk minst en gång varje år.
  • Flera adresser - använd kommatecken emellan.
  • Påminelse - Assistanskoll skickar e-post när uppgifterna har inte uppdaterats på
Visa
ILI kommer att kontakta er innan dessa uppgifter publiceras.