Demo formulär för assistanskoll. Är du assistans anordnare, kontakta oss för en version som kan fyllas i, på telefon 08 506 22 177 eller 08 506 22 181.

FrågaSvar

Assistans anordnaren

:
:
:
:
:
: (åååå)
: (enbart personlig assistans, ej andra insatser)
: ( )
Typ av anordnare:: (antal personal omräknat i heltidstjänster/årsanställda)
:
: (håll ner Ctrl för att väja flera län)
:
ja/nej eller ja med några korta ord

Assistansen och avtalet mellan kunden och anordnaren

: bindningstid: veckor
: veckor
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren?

Har kunden en budget?

Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning.

kr/tim t.ex. 23:47 kr/tim, eller 9,5% som automatiskt omräknas till 9,5% av 332.6kr (schablonbeloppet)

: kr/tim t.ex. 8:32 kr/tim, eller 2,5% som automatiskt omräknas till 2,5% av 332.6kr (schablonbeloppet)

Assistansomkostnadspengar hanteras så här:


(redovisning med kvitton förutsätts i samtliga fall)
Kan oanvända medel för assistansomkostnader sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas för utgifter i assistansen efter ett byte av anordnare?

Läs artikel om skatteverkets syn på sparade assistansomkostnadspengar
Redovisning av hur kundens hela assistansersättning använts

Arbetsledning

Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter i det dagliga arbetet?

(Anordnaren är arbetsgivare och ytterst ansvarig och har därför sista ordet om en arbetsuppgift.)
Finns garantiperson (även kallad medarbetsledare eller vicearbetsledare) om kunden vill?
Vem rekryterar assistenterna?

(Vem skriver annonsen, tar emot ansökningar och gör intervju)
Vem väljer de assistenter som anställs?
(Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs)
OBS! frågan har flera svarsalternativ juli 2023
Har kund/medlem ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenterna ska få?

OBS! ändrat formulering juli 2023
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?

(Anordnaren behöver godkänna ett arbetsschema)
System för tidrapportering och schemaläggning?
Tillhandahåller anordnaren assistentpool med vikarier?
Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?

Ingår följande tjänster i anordnarens assistans?

hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan?
juridisk rådgivning?
arbetsledar- och vidareutbildning för kunden?
bredvidgående för nya assistenter?
utbildningar till assistenter och arbetsledare?
handledning till assistenter?
rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor?
personalannonsering?
akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag?
friskvård till assistenter?
möjlighet att kontakta anordnaren dygnet runt?
(ny fråga 2023)
ersättning till kund/medlem för el-förbrukning, vatten mm relaterat till assistenter?
(ny fråga 2023)
ersättning till kund/medlem för assistentrum vid assistans/väntetid på natten? (ny fråga 2023)
(ny fråga 2023)
annat som ingår i assistansen:

Assistenters löner:

Genomsnittlig grundtimlön (exkl semester-ersättning/lön och OB) för anordnarens samtliga assistenter: t.ex. 169:63 kr/tim
Lägsta timlön för assistenter: (exkl semesterersättning/lön och OB) t.ex. 149:67 kr/tim
Vilket kollektivavtal tillämpas?
  • (då ringer vi er)
Tillämpar anordnaren individuell lönesättning?
Kan kunden/medlem påverka assistenternas lönesättning?
ja/nej eller ja med några korta ord

Översikt:

Kostnadsuppdelning av assistansersättningen senaste året, genomsnittligt för anordnarens samtliga kunder/medlemmar. Summan av kostnadsslagen ska vara 100 procent av assistansersättningen. Uppgifterna bör hänvisa till det senaste gångna kalenderåret. Läs vad som ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse.

Kostnadsuppdelning visas bara om summan är 100%
årVinstmarginal%vinst% (EBIT)vinst (åretsresultat) tkr EBIT = Resultat före finansiella poster och skatt. (tkr)Omsättning (tkr)Utdelat kapital tkrsumma eget kapital tkrantal anställdaLön VD + ers. styrelseLönekostnad till anställda tkrstatuskoncern


Gällande bokslutsinformation inrapporterade till bolagsverket (ovan):
Är anordnaren IfA Supporter eller IfA-godkänd? , läs mer på https://www.intressegruppen.info/anordnare/
Websidor hos anordnaren om avtal, arbete och medlemskap

Obs!I frågorna "Avtal mellan anordnare och kund" samt Stadgar avser vi ett konkret kundavtal samt stadgedokument. Om inte websidan innhåller informationen som efterfrågas raderar vi svaret.

(länk https://www... )
(länk https://www... )
(länk https://www... )
(länk https://www...)

Informationslämnarens e-postadress (visas ej men måste finnas)
  • Vi skickar e-post till denna adress med uppdateringslänk minst en gång varje år.
  • Flera adresser - använd kommatecken emellan.
  • Påminelse - Assistanskoll skickar e-post när uppgifterna har inte uppdaterats på
Visa
ILI kommer att kontakta er innan dessa uppgifter publiceras.