Om Assistanskoll

På Assistanskoll finns..

Jämförelse av och information om assistansanordnare
Vår jämförelsetjänst riktar sig till assistansberättigade, biståndshandläggare och personliga assistenter. Assistansberättigade kan jämföra exempelvis uppsägningstider, tjänster som erbjuds och hur mycket pengar man har för assistansomkostnader. Biståndshandläggare kan hänvisa assistansberättigade till Assistanskoll för att hitta information om assistansanordnare. Personliga assistenter kan jämföra anställningsvillkor, löner och kollektivavtal.

Privata företag/kooperativ och kommuner jämförs

Alla anordnare av personlig assistans jämförs på Assistanskoll, både privata företag och brukarkooperativ liksom kommunala assistansutförare. Du kan se vilka län en anordnare tar kunder i och har kontor i. En kommun tar bara kunder/brukare i sin egen kommun. Du kan ställa anordnare sida vid sida och jämföra exempelvis medellön, uppsägningstid, kollektivavtal, hur mycket medel som avsätts till assistansomkostnader med mera.

Assistanskoll har en opartisk jämförelse av anordnare, i den meningen att alla får samma frågor och har samma möjligheter att presentera sin verksamhet. Länk till frågeformuläret (OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument)
Vi listar alla anordnare som lämnar uppgifter till oss och som har tillstånd för sin verksamhet hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vi listar även anordnare som inte lämnar uppgifter till oss, men där vi uppskattar att de har 30 kunder eller fler.

Kontakta oss om du vill listas i jämförelsen

Om du anordnar personlig assistans och vill listas på Assistanskoll vänligen kontakta Algren för mer information. Listningen och möjligheten att presentera sin verksamhet på Assistanskoll är kostnadsfri.

Artiklar om personlig assistans

Vi bevakar nyheter om och behandlar alla tänkbara ämnen kring personlig assistans, exempelvis lagstiftning, utredningar, myndighetsutövning, nyheter i branschen, opinionsbildning eller assistansberättigades egna erfarenheter.

Faktabas om personlig assistans

Vi har samlat länkar till viktig information om personlig assistans. I faktabasen finns bland annat länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, utbildningar, mediareportage och utbildningar för assistenter och assistansberättigade.

Guider för assistansanvändare och assistenter


Policy för jämförelsetjänsten

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna om assistansanordnarna i Assistanskoll är lämnade av anordnarna själva och att de när som helst kan ändra uppgifterna i sina profiler. Vi kan därför inte garantera att uppgifterna är korrekta.

Vi förutsätter att assistansanordnare som ingår i vår jämförelsetjänst

  • Anger sanningsenliga uppgifter.
  • Är så tydliga som möjligt
  • Uppdaterar sina uppgifter så fort de blir inaktuella, minst en gång om året, anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.

Vi ber Assistanskolls besökare att uppmärksamma oss om assistansanordnare som

  • Anger uppgifter i jämförelsetjänsten som uppenbarligen är orimliga eller osanna
  • Använder tveksamma marknadsföringsmetoder

Efter att har bedömt uppgifterna kan Assistanskoll välja att ta kontakt med den anmälda assistansanordnaren utan att ange anmälarens identitet, be om en förklaring och i förekommande fall rättelse. Vi tar oss dessutom rätten att vid behov utesluta en assistansanordnare ur jämförelsetjänsten och rapportera fallet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vi tar inte emot anonyma anmälningar.

Vi tar bort anordnare som förlorar sitt tillstånd eller där Försäkringskassan stoppar utbetalningarna

För att kunna vara med i jämförelsetjänsten måste anordnaren ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans. Om tillståndet dras in tas anordnaren bort från jämförelsetjänsten. Anordnaren tas också bort om Försäkringskassan stoppar utbetalningarna till anordnaren.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande reklam. En säljare som bryter mot lagen kan bli tvungen att betala skadestånd. Se Information om Marknadsföringslagen från Konsumentverket. Läs även om Svarta listan där 31 affärsmetoder av riksdagen klassas som otillbörliga (SFS 2008:487)


Sök mer information om anordnare

Allabolag.se, Ratsit och Merinfo.se kan du söka information om alla bolag i Sverige. Där kan du hitta information om till exempel bolagets omsättning, årsresultat, vinstmarginal, bransch, styrelse och adress, samt köpa en kreditupplysning från UC eller hämta ut de senaste årens årsredovisningar.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 går det att annonsera på assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam tex för att välja en viss assistansanordnare.

Artikeln publiceras i nyhetsflödet på Assistanskolls hemsida och i Assistanskolls Nyhetsbrev med en tydlig markering att den är sponsrad. Den ligger på Assistanskolls hemsida i två veckor som nr 2 i nyhetsflödet under senaste artiklar. Därefter finns den kvar i arkivet som andra artiklar. Den går att kommentera som andra artiklar.

Textens längd är inte begränsad. Vi granskar alltid texten och förbehåller oss rätten att neka publicering. Texten kan inte publiceras på andra ställen förrän tidigast två veckor efter publicering på Assistanskoll.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Länka till eller citera Assistanskolls innehåll

Det går bra att länka till samt citera innehåll från Assistanskoll under förutsättning att man anger "Källa: Assistanskoll" med
internetlänk. Bilder får dock aldrig användas utan tillstånd. Vad som anses som citat regleras i Upphovsrättslagen § 22:

"Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet."

Journalistförbundet säger följande om upphovsrätt:

"Från huvudregeln om att all upphovsrättslig användning kräver tillstånd från upphovsmannen eller annan ägare till finns vissa undantag. Det är t ex tillåtet att citera verk inom vissa ramar. Man får också framställa enstaka exemplar av verk för privat bruk. Även offentligt material som skapats på myndighet får under vissa förutsättningar ”fritt återges”. Dessa undantag finns för att tillgodose informations- och yttrandefriheten."

Återpublicering av texter på Assistanskoll erbjuds mot ersättning

Vill man använda sig av Assistanskolls texter i större utsträckning än vad som tillåts i upphovsrätten och använda sig av texten i en eller flera artiklar eller återpublicera en hel artikel kan vi erbjuda detta mot ersättning. Vänligen kontakta Kenneth för mer information.

Om företag eller organisationer utan avtal använder text och bilder från Assistanskoll i sin marknadsföring kommer Assistanskoll att vidta de åtgärder som finns, exempelvis kontakta Socialstyrelsens tillsynsenhet om det rör sig om en assistansanordnare.

Kommentarer på artiklarna i Assistanskoll förhandsgranskas

Kommentarerna till artiklar på Assistanskoll förhandsgranskas. Vi publicerar inte kommentarer som innebär:

  • Att etniskt ursprung, kön, nationalitet, yrke, funktionsnedsättning, utseende, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning tas upp på ett kränkande sätt.
  • Att inlägget innehåller uppmaning till brott eller i sig är brott.
  • Att inlägget är ett spam eller inte har med ämnet i artikeln att göra.

Assistanskolls bakgrund

Med 1994 års Assistansreform fick människor med behov av assistans och deras anhöriga självbestämmande och valfrihet vilket revolutionerade deras livskvalitet. Idag finns det ett stort utbud av assistanstjänster där det utöver de kommunala anordnarna finns över 800 privata anordnare. Assistanskoll förenklar valet av assistansanordnaren genom att underlätta jämförelsen av anordnare med varandra. Det ska vara enkelt att skaffa sig en bra uppfattning om hur ens assistanssituation, trygghet, självbestämmande och assistansekonomi skulle förändras med en annan anordnare.

ILI:s satsning på jämförande konsumentupplysning på assistansområdet fick stöd av Konsumentverket som bekostade en förstudie och av Allmänna Arvsfonden som finansierade därefter Assistanskoll-projektet mellan 2007 - 2010. Slutrapporten
till Allmänna Arvsfonden finns här.
I referensgruppen ingick bland andra Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade, Hjärnkraft, DHR, STIL, Frösunda, Särnmark och Olivia. Sedan juli 2010 finansieras Assistanskoll med intäkter från annonsförsäljning.

ILI är den svenska Independent Living-rörelsens tankesmedja. ILI:s grundare Adolf Ratzka skissade 1982 i en artikel ett alternativ till hemtjänst genom kontantstöd från Försäkringskassan för inköp av assistanstjänster och tog initiativet till hemtjänst i brukarregi genom att starta STIL (Stiftarna för Independent Living) vars arbete blev modell för Assistansersättningen 1994.

Donera

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera pengar via swish till nr 123 191 01 40

Din donation används till vårt arbete att bevaka vad som sker i personlig assistans och att hjälpa assistansberättigade att göra så bra val av anordnare som möjligt.

Kontakta oss

Telefon: 08-506 22 181 (telefonen är inte alltid bemannad, telefonsvarare finns)

Åsikter om uppgifterna i assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren.

Kommentar till artiklar och nyheter på assistanskoll: skriv till Kenneth.

Har du erfarenheter av intresse för assistanskoll skriv till Kenneth eller Jamie Bolling (Verksamhetsledare).

Skicka sidan till: