Om Assistanskoll

Assistanskoll erbjuder jämförelse av assistansanordnare, nyheter, guider och fakta om personlig assistans. Läs om vår bakgrund och historia.

Del av Independent Living Institute

Independent Living Institute

Assistanskoll är en del av Independent Living Institute, ILI som främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. ILI vill vara den svenska Independent Living-rörelsens tankesmedja och utveckla lösningar för självbestämmande och påverka socialpolitiken i den riktningen. ILI är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen (2022)

ILI:s grundare Adolf Ratzka skissade redan 1982 i en artikel ett alternativ till hemtjänst genom kontantstöd från Försäkringskassan och tog initiativet till hemtjänst i brukarregi. Han var med och startade STIL (Stiftarna för Independent Living) vars arbete blev modell för Assistansersättningen som infördes 1994.

På Assistanskoll finns..

 • Jämförelse av och information om assistansanordnare

  Vår jämförelsetjänst riktar sig till assistansberättigade, anhöriga, personliga assistenter och biståndshandläggare. Assistansberättigade kan jämföra exempelvis uppsägningstider, tjänster som erbjuds och hur mycket pengar man har för assistansomkostnader. Personliga assistenter kan jämföra anställningsvillkor, löner och kollektivavtal.

Privata företag/kooperativ och kommuner jämförs

Alla anordnare av personlig assistans jämförs på Assistanskoll, både privata företag och brukarkooperativ liksom kommunala assistansutförare. Du kan se vilka län en anordnare tar kunder i och har kontor i. Du kan ställa anordnare sida vid sida och jämföra exempelvis medellön, uppsägningstid, kollektivavtal, hur mycket medel som avsätts till assistansomkostnader med mera.

Assistanskoll har en opartisk jämförelse av anordnare, i den meningen att alla får samma frågor och har samma möjligheter att presentera sin verksamhet. Länk till frågeformuläret (OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument)

Kontakta oss om du vill listas kostnadsfritt i jämförelsen

Om du anordnar personlig assistans och vill listas på Assistanskoll vänligen kontakta Algren för mer information. För att ni ska kunna delta behöver ni ha tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, och en hemsida där er verksamhet presenteras. Listningen och möjligheten att presentera sin verksamhet på Assistanskoll är kostnadsfri.


Artiklar om personlig assistans

Vi bevakar nyheter om och behandlar alla tänkbara ämnen kring personlig assistans, exempelvis lagstiftning, utredningar, myndighetsutövning, nyheter i branschen, opinionsbildning eller assistansberättigades egna erfarenheter.


Faktabas om personlig assistans (uppdateras kontinuerligt)

Vi har samlat länkar till viktig information om personlig assistans. I faktabasen finns bland annat länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, utbildningar, mediareportage och utbildningar för assistenter och assistansberättigade.


Guider för assistansanvändare och assistenter (uppdateras kontinuerligt)


Policy för jämförelsetjänsten

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna om assistansanordnarna i Assistanskoll är lämnade av anordnarna själva och att de när som helst kan ändra uppgifterna i sina profiler. Vi kan därför inte garantera att uppgifterna är korrekta.

Vi förutsätter att assistansanordnare som ingår i vår jämförelsetjänst

 • Anger sanningsenliga uppgifter.
 • Är så tydliga som möjligt
 • Uppdaterar sina uppgifter så fort de blir inaktuella, minst en gång om året, anordnare som inte uppdaterat på 2 år tas bort från jämförelsen.

Vi ber Assistanskolls besökare att uppmärksamma oss om assistansanordnare som

 • Anger uppgifter i jämförelsetjänsten som uppenbarligen är orimliga eller osanna
 • Använder tveksamma marknadsföringsmetoder

Efter att har bedömt uppgifterna kan Assistanskoll välja att ta kontakt med den anmälda assistansanordnaren utan att ange anmälarens identitet, be om en förklaring och i förekommande fall rättelse. Vi tar oss dessutom rätten att vid behov utesluta en assistansanordnare ur jämförelsetjänsten och rapportera fallet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vi tar inte emot anonyma anmälningar.

Vi tar bort anordnare som förlorar sitt tillstånd från IVO

För att kunna vara med i jämförelsetjänsten måste anordnaren ha tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans. Om tillståndet dras in tas anordnaren bort från jämförelsetjänsten. Anordnaren kan dock vara kvar om den fått inhibition vid ett överklagande av IVOs beslut i en förvaltningsdomstol.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande reklam. En säljare som bryter mot lagen kan bli tvungen att betala skadestånd. Se Information om Marknadsföringslagen från Konsumentverket. Läs även om Svarta listan där 31 affärsmetoder av riksdagen klassas som otillbörliga (SFS 2008:487)

Sök mer information om anordnare

Allabolag.se, Ratsit och Merinfo.se kan du söka information om alla bolag i Sverige. Där kan du hitta information om till exempel bolagets omsättning, årsresultat, vinstmarginal, bransch, styrelse och adress, samt köpa kreditupplysning eller årsredovisningar.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 går det att annonsera på assistanskoll. Läs mer om annonsering på Assistanskoll.

Betala för att publicera artikel på Assistanskoll

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra runt 900 dagliga besökare. Via Assistanskoll, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Artikeln får dock inte vara reklam för att välja en viss assistansanordnare, förmedlingstjänst för att välja assistansanordnare eller någon annan typ av tjänst eller vara.

Artikeln publiceras i nyhetsflödet på Assistanskolls hemsida och i Assistanskolls Nyhetsbrev med en markering att den är sponsrad. Den ligger på Assistanskolls hemsida i en vecka som nr 2 i nyhetsflödet under senaste artiklar. Därefter finns den kvar i arkivet som andra artiklar.

Textens längd är inte begränsad. Vi granskar alltid texten och förbehåller oss rätten att neka publicering. Texten kan inte publiceras på andra ställen förrän tidigast två veckor efter publicering på Assistanskoll.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Länka till eller citera Assistanskolls innehåll

Det går bra att länka till samt citera innehåll från Assistanskoll under förutsättning att man anger "Källa: Assistanskoll" med
internetlänk. Bilder får dock aldrig användas utan tillstånd. Vad som anses som citat regleras i Upphovsrättslagen § 22:

"Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet."

Journalistförbundet säger följande om upphovsrätt:

"Från huvudregeln om att all upphovsrättslig användning kräver tillstånd från upphovsmannen eller annan ägare till finns vissa undantag. Det är t ex tillåtet att citera verk inom vissa ramar. Man får också framställa enstaka exemplar av verk för privat bruk. Även offentligt material som skapats på myndighet får under vissa förutsättningar ”fritt återges”. Dessa undantag finns för att tillgodose informations- och yttrandefriheten."

Kommentarer på artiklarna i Assistanskoll förhandsgranskas

Kommentarerna till artiklar på Assistanskoll förhandsgranskas. Vi publicerar inte kommentarer som innebär:

 • Att etniskt ursprung, kön, nationalitet, yrke, funktionsnedsättning, utseende, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning tas upp på ett kränkande sätt.
 • Att inlägget innehåller uppmaning till brott eller i sig är brott.
 • Att inlägget är ett spam (9 av 10 är spam..).
 • Att inlägget inte har med ämnet i artikeln att göra.
 • Att politiska eller andra budskap återupprepas i likadana kommentarer på olika artiklar.
 • Kommentarer på artiklar på assistanskoll.se är anonyma. Vi kan inte kontakta och be om ändringar men vi måste kunna stå för deras innehåll. En kommentar ska: hålla god ton, vara kortfattad, inte bestå av ogrundade påståenden och viktigast av allt den ska hålla sig till ämnet i själva artikeln, kommentarsfältet är inget debattforum där vad som helst kan publiceras.

Assistanskolls bakgrund

Med 1994 års Assistansreform fick människor med behov av assistans och deras anhöriga självbestämmande och valfrihet vilket revolutionerade deras livskvalitet. Idag finns det ett stort utbud av assistanstjänster där det utöver kommunala anordnare finns över 900 privata anordnare. Assistanskoll förenklar valet av assistansanordnaren. Det ska vara enkelt att skaffa sig en bra uppfattning om hur ens assistanssituation, trygghet, självbestämmande och assistansekonomi skulle förändras med en annan anordnare.

ILI:s satsning på jämförande konsumentupplysning på assistansområdet fick stöd av Konsumentverket som bekostade en förstudie och av Allmänna Arvsfonden som finansierade Assistanskoll-projektet mellan 2007 - 2010. Se slutrapporten till Allmänna Arvsfonden.
I referensgruppen ingick bland andra Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade, Hjärnkraft, DHR, STIL, Frösunda, Särnmark och Olivia. Sedan juli 2010 finansieras Assistanskoll med intäkter från annonsförsäljning.

Donera

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera pengar via swish till nr 123 191 01 40

Din donation används till vårt arbete att bevaka vad som sker i personlig assistans och att hjälpa assistansberättigade att göra så bra val av anordnare som möjligt.

Kontakta oss

Telefon: 08-506 22 181 (telefonen är inte alltid bemannad, telefonsvarare finns)

Åsikter om uppgifterna i assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren Morgan.

Kommentar till artiklar och nyheter på assistanskoll: skriv till Kenneth Westberg.

Har du erfarenheter av intresse för assistanskoll skriv till Kenneth Westberg eller Jamie Bolling (Verksamhetsledare).

Skicka sidan till: