Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Tvätta händernaMånga assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19. Idag har de flesta vaccinerats och de flesta restriktioner släppts.

Senast uppdaterad 2022-09-27

Coronaviruset och Covid-19

Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19, har sedan början av 2020, spridits i hela världen. Det kommer regelbundet nya mer smittsamma varianter av viruset, alfa, beta, delta, och senast omikron. Covid 19 SARS CoV-2 klassades tidigare som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Från 1 april 2022 är den dock inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom.

Symtom på sjukdomen och riskgrupper

Mest förekommande symtom: feber, torrhosta, trötthet.
Andra symtom: smärtor i kroppen, halsont, diarre, huvudvärk, lukt/smakbortfall, hudrodnad, konjunktivit.
Allvarliga symtom: Andningssvårigheter/andnöd, tryck över bröstet/bröstsmärtor, förlust av tal/rörelseförmåga. Källa: WHO.

Covid-19 påminner ofta om influensa. Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Här kan du göra en självskattning för att se om du har Covid 19.

De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka, men äldre personer (70 år och uppåt) och riskgrupper med underliggande sjukdomar som tex hjärtkärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, stark övervikt och nedsatt immunförsvar kan få en svår och dödlig lunginflammation, blodproppar eller organsvikt i tex hjärtkärlsystemet. Se detaljerad information från Socialstyrelsen om riskgrupper (17 april)

Råd för att undvika smitta

  • Vaccinera dig.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Använd handsprit.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk som sedan kastas!
  • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till andra personer, tex när du handlar eller åker kollektivtrafik.
  • Du kan använda munskydd vid kontakter och ute i samhället, se Världshälsorganisationen, WHOs råd om användning.
  • Stanna hemma, sjukskriv dig och undvik kontakter med andra om du är sjuk, även vid lätta luftvägssymtom.
  • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad.

Gällande restriktioner i Sverige

De flesta restriktioner togs bort den 9 februari 2022. På Krisinformation.se kan du läsa om restriktioner som råder i Sverige just nu.

Vaccinering mot Covid 19

Det har utvecklats en rad vaccin mot Covid 19, de vanligaste nu är Pfizer Biontech och Moderna. Vaccination mot covid-19 erbjuds idag alla som är 12 år eller äldre, det har getts två grundvaccinationer och en tredje boosterdos. En fjärde dos har börjat ges. Folkhälsomyndigheten har i FHM:s Nationella plan för vaccination tagit fram riktlinjer för när olika grupper ska få vaccinet.

Covidpass: När du vaccinerat med alla doser kan du ladda ner ett Covidpass på Covidbevis.se Det kan behövas om du ska ut o resa till andra länder där ett Covidpass behöver visas upp.

Fjärde sprutan: Arbetet med att ge den fjärde vaccinationssprutan mot Covid 19 pågår och ges nu till alla över 18 år. Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, har tillsammans med andra från funktionsrättsrörelsen tidigare protesterat mot att assistansanvändare och LSS tidigare fick vänta tills efter att äldre och personer i hemtjänst vaccinerats.

Vaccinationsgrad bland personliga assistenter: Vecka 13 2022 hade 81 % av alla personliga assistenter fått en dos, 79 % två doser och 48 % tre doser mot Covid 19 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser.

Om personliga assistenter/assistansberättigade inte vill vaccinera sig: Ingen är tvingad att vaccinera sig mot Covid 19. Om tex den assistansberättigade inte vill att ovaccinerade assistenter ska arbeta, kan assistenter omplaceras eller ev sluta arbeta enligt Arbetsgivarföreningen Fremia. Fackföreningen Kommunal säger dock att en assistent inte kan bli uppsagd av den anledningen.

I slutet av dec 2021 började Lystra assistans som första assistansbolag avskeda assistenter som vägrade vaccinera sig utan medicinska skäl.

Testning för Corona/Covid 19

Testning sker av vissa grupper som har symtom på Covid 19. Dessa grupper är personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning och patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg. Det kan även göras vid smittspårning.

Testning görs med ett PCR-test via regionen. Efter en överenskommelse mellan SKR och regeringen är testning vid symtom på infektion avgiftsfri, regionerna får ersättning av staten.

Snabbtester säljs på tex Apoteket

Om man vill testa sig själv med snabbtest finns det på tex Apoteket. Testet görs då av dig själv och vid positivt test bör man kontakta sjukvården (1177.se) för ett PCR-test. Det går även att köpa ett PCR-test av privata företag.

Smittade och avlidna assistansanvändare i Sverige

Socialstyrelsen förde statistik fram till den 6 juni 2022 över hur många personer med statligt eller kommunalt beviljad assistans som varit konstaterat smittade och hur många som avlidit i Covid-19.

Den 6 juni 2022 var antalet smittade assistansanvändare 3383 personer (1844 män och 1539 kvinnor). Antalet avlidna var (den 6 juni 2022) 118 personer (74 män och 44 kvinnor)

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken


Information på andra språk/Information in other languages

Information från svenska myndigheter

Ekonomiska ersättningar

Smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom eller om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, högst 804 kronor per dag. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Läs mer på Försäkringskassan om smittbärarpenning och reseersättning

Artiklar på Assistanskoll i olika ämnen

Vaccination mot Covid 19

Erfarenheter från assistansanvändare

Råd till assistansanvändare om smitta

Assistansens fördelar i Coronapandemin

Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Skyddsutrustning och testning/provtagning

Ersättning till assistansanordnare för Covidrelaterade kostnader

SKR vill kunna upphäva LSS-beslut under Coronapandemin

Krav från funktionsrättsorganisationer/debattörer

Prioritering vid brist på intensivvård

Stöd från staten och regeringen för att skydda riskgrupper och stoppa smittspridning

Information om skyddsutrustning mot Corona/Covid 19

Information från Funktionsrättsrörelsen

Arbetsgivare och Kommunal

Information från WHO och andra länders smittskyddsmyndigheter

Antal fall och spridning av Corona/Covid 19

Skicka sidan till: