Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Tvätta händernaMånga assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19. Under hösten 2020 har smittspridningen tagit fart igen. I denna guide har vi samlat intervjuer och information som berör assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare och andra intresserade.

Denna guide uppdateras...

Coronaviruset och Covid-19

Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19, som först dök upp i Kina sprids runt världen via hosta, nysningar, händer och sekretdroppar med virus. Det nya coronaviruset klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255), vilket innebär en skyldighet att uppsöka läkarvård via tex 1177.

Symtom på sjukdomen och riskgrupper

Mest förekommande symtom: feber , torrhosta, trötthet.
Andra symtom: smärtor i kroppen, halsont, diarre, huvudvärk, lukt/smakbortfall, hudrodnad, konjunktivit.
Allvarliga symtom: Andningssvårigheter/andnöd, tryck över bröstet/bröstsmärtor, förlust av tal/rörelseförmåga . Källa: WHO.

Covid-19 påminner ofta om vanlig influensa. Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Här kan du göra en självskattning för att se om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården.

De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka, men äldre personer (70 år och uppåt) och riskgrupper med underliggande sjukdomar som tex hjärtkärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, stark övervikt och nedsatt immunförsvar kan få en svår och dödlig lunginflammation, blodproppar eller organsvikt i tex hjärtkärlsystemet. Se detaljerad information från Socialstyrelsen om riskgrupper (17 april)

Råd för att undvika smitta

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten!
 • Använd gärna handsprit.
 • Hosta och nys i en pappersnäsduk som sedan kastas!
 • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
 • Håll avstånd till alla personer, tex när du handlar eller åker kollektivtrafik.
 • Läs gärna Världshälsorganisationen, WHOs råd som även inbegriper att tex använda munskydd vid kontakter och ute i samhället
 • Sjukskriv dig om du är sjuk, även vid lätta luftvägssymtom.
 • Undvik att besöka äldre och personer i riskgrupperna
 • Om du är över 70 eller tillhör en riskgrupp, undvik kontakter med andra människor
 • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad.

Gällande restriktioner i Sverige

På Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m kan du läsa om restriktioner som råder i Sverige just nu. Exempel på restriktioner :

 • Tvätta händer, håll distans till andra och stanna hemma när du har symtom
 • Inte mer än åtta personer ska samlas
 • Alla som kan ska arbeta hemifrån
 • Alkoholservering får inte ske efter 20 på kvällen
 • Från 7 januari rekommenderas munskydd i kollektivtrafik vardagar 7-9 och 16-18.

Vaccinering mot Covid 19

Det har utvecklats en rad vaccin mot Covid 19 sedan pandemin startade. Det första vaccinet godkändes i EU och Sverige den 21 december 2020. Folkhälsomyndigheten har i FHM:s Nationella plan för vaccination tagit fram riktlinjer för när olika grupper som ska få vaccinet. Här är senaste prioritetsordningen på FHM: hemsida.

Vaccination för LSS sker i Fas 2 (troligen februari 2021) enligt Folkhälsomyndigheten

I Fas 1 ska personer i äldreboenden och med hemtjänst vaccineras, samt deras personal och anhöriga. I Fas 2 ska övriga personer över 65 år, personer med LSS-insatser (inklusive personlig assistans) och vårdpersonal vaccineras. I Fas 3 ska övriga personer mellan 18 till 69 år i riskgrupper vaccineras och i Fas 4 övriga personer över 18 år. Detta innebär att assistansanvändare och personliga assistenter vaccineras i februari 2021 enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på FHM.

Flera regioner vaccinerar personer med LSS-insatser tidigare

Flera regioner har dock sagt att de vaccinerar personer med LSS-insatser (inklusive personlig assistans) tidigare, samtidigt med äldre i äldreboenden/med hemtjänst, tex Stockholms region och Region Kalmar. Undersök information i din egen region om vad som gäller. Se intervju med Region Kalmar: Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”

Assistansanvändare har tidigare protesterat mot att personlig assistans inte nämns i Folkhälsomyndighetens riktlinjer: Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19

Om personliga assistenter/assistansberättigade inte vill vaccinera sig

Ingen är tvingad att vaccinera sig mot Covid 19. Om tex den assistansberättigade inte vill att ovaccinerade assistenter ska arbeta, kan assistenter omplaceras eller ev sluta arbeta enligt Arbetsgivarföreningen Fremia. Fackföreningen Kommunal säger dock att en assistent inte kan bli uppsagd av den anledningen.

Testning för Corona/Covid 19

Personliga assistenter ingår (tillsammans med sjukvårds/omsorgspersonal) i prioriterad grupp 2 hos Folkhälsomyndigheten för Provtagningsindikation för covid–19”. Se intervju med Socialminister Lena Hallengren. I grupp 1 ingår förutom inneliggande på sjukhus med symtom även boende inom omsorg och på institutioner. Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 (10 juni).

Test för Covid 19 och antikroppstester

Efter en överenskommelse mellan SKR och regeringen är testning vid symtom på infektion avgiftsfri, regionerna får ekonomisk ersättning av staten. Regeringen ersätter även regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg och brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift. (Källa: SKR 11 juni)

Se vad som gäller i din Region via 1177

Sveriges regioner har i varierande grad infört möjligheter att testa sig. Du kan se vad som gäller i din Region via www.1177.se

Antikroppstester på Apoteken

Det finns tester som visar om man har antikroppar mot Covid 19. Antikroppar syns ca två veckor efter en infektion.

Smittade och avlidna assistansanvändare i Sverige

Socialstyrelsen har statistik över hur många personer med statligt eller kommunalt beviljad assistans som varit konstaterat smittade och hur många som avlidit i Covid-19.

Den 15 februari 2021 var antalet smittade assistansanvändare 990 personer (555 män och 435 kvinnor). Antalet avlidna var (den 14 feb 2021) 63 personer (43 män och 20 kvinnor)

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

Information på andra språk/Information in other languages

Information från svenska myndigheter

Ekonomiska ersättningar

Ersättning till riskgrupper

Den som tillhör en riskgrupp som som har ökad risk att bli allvarligt sjuk av Covid 19 kan få ersättning om hen avstår från att arbeta för att undvika att smittas. Det krävs läkarintyg och en förutsättningen är att det inte går att arbeta hemifrån Ersättningen är på 804 kr per dag vid heltidsarbete. Ersättning kan sökas för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september 2020. Ersättningen kan sökas först den 24 augusti från Försäkringskassan, och betalas då ut retroaktivt från 1 juli. Läs mer på Försäkringskassan om ersättning till riskgrupper

Smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom eller om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, högst 804 kronor per dag. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Läs mer på Försäkringskassan om smittbärarpenning och reseersättning

Artiklar på Assistanskoll i olika ämnen

Vaccination mot Covid 19

Erfarenheter från assistansanvändare

Råd till assistansanvändare om smitta

Assistansens fördelar i Coronapandemin

Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Skyddsutrustning och testning/provtagning

Ersättning till assistansanordnare för Covidrelaterade kostnader

SKR vill kunna upphäva LSS-beslut under Coronapandemin

Krav från funktionsrättsorganisationer/debattörer

Prioritering vid brist på intensivvård

Stöd från staten och regeringen för att skydda riskgrupper och stoppa smittspridning

Information om skyddsutrustning mot Corona/Covid 19

Funktionsrättsorganisationer/debattörer

Information från andra ILI -projekt

Arbetsgivare och Kommunal

Information från WHO och andra länders smittskyddsmyndigheter

Antal fall och spridning av Corona/Covid 19

Skicka sidan till: