Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Tvätta händernaMånga assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19. Under hösten 2020 har smittspridningen tagit fart igen. I denna guide har vi samlat intervjuer och information som berör assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare och andra intresserade.

Denna guide uppdateras...

Coronaviruset och Covid-19

Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19, som först dök upp i Kina sprids nu runt världen via hosta, nysningar, händer och sekretdroppar med virus. Det nya coronaviruset klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255), vilket innebär en skyldighet att uppsöka läkarvård via tex 1177.

Symtom på sjukdomen och riskgrupper

Mest förekommande symtom: feber , torrhosta, trötthet.
Andra symtom: smärtor i kroppen, halsont, diarre, huvudvärk, lukt/smakbortfall, hudrodnad, konjunktivit.
Allvarliga symtom: Andningssvårigheter/andnöd, tryck över bröstet/bröstsmärtor, förlust av tal/rörelseförmåga . Källa: WHO.

Covid-19 påminner ofta om vanlig influensa. Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Här kan du göra en självskattning för att se om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården.

De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka, men äldre personer (70 år och uppåt) och riskgrupper med underliggande sjukdomar som tex hjärtkärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, stark övervikt och nedsatt immunförsvar kan få en svår och dödlig lunginflammation, blodproppar eller organsvikt i tex hjärtkärlsystemet. Se detaljerad information från Socialstyrelsen om riskgrupper (17 april)

Testning för Corona/Covid 19

Personliga assistenter ingår (tillsammans med sjukvårds/omsorgspersonal) i prioriterad grupp 2 hos Folkhälsomyndigheten för Provtagningsindikation för covid–19”. Se intervju med Socialminister Lena Hallengren. I grupp 1 ingår förutom inneliggande på sjukhus med symtom även boende inom omsorg och på institutioner. Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 (10 juni).

Test för Covid 19 och antikroppstester

Efter en överenskommelse mellan SKR och regeringen är testning vid symtom på infektion avgiftsfri, regionerna får ekonomisk ersättning av staten. Regeringen ersätter även regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg och brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift. (Källa: SKR 11 juni)

Se vad som gäller i din Region via 1177

Sveriges regioner har i varierande grad infört möjligheter att testa sig. Du kan se vad som gäller i din Region via www.1177.se

Antikroppstester på Apoteken

Det finns tester som visar om man har antikroppar mot Covid 19. Antikroppar syns ca två veckor efter en infektion.

Smittade och avlidna assistansanvändare i Sverige

Socialstyrelsen har statistik över hur många personer med statligt eller kommunalt beviljad assistans som varit konstaterat smittade och hur många som avlidit i Covid-19.

Den 9 november var antalet smittade assistansanvändare 341 personer (186 män och 155 kvinnor). Antalet avlidna var (den 9 nov) 36 personer (24 män och 12 kvinnor)

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

Råd för att undvika smitta

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten!
  • Använd gärna handsprit.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk som sedan kastas!
  • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till alla personer, tex när du handlar eller åker kollektivtrafik.
  • Sjukskriv dig om du är sjuk, även vid lätta luftvägssymtom.
  • Undvik att besöka äldre och personer i riskgrupperna
  • Om du är över 70 eller tillhör en riskgrupp, undvik kontakter med andra människor
  • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad.

Information på andra språk/Information in other languages

Information från svenska myndigheter

Ekonomiska ersättningar

Ersättning till riskgrupper

Den som tillhör en riskgrupp som som har ökad risk att bli allvarligt sjuk av Covid 19 kan få ersättning om hen avstår från att arbeta för att undvika att smittas. Det krävs läkarintyg och en förutsättningen är att det inte går att arbeta hemifrån Ersättningen är på 804 kr per dag vid heltidsarbete. Ersättning kan sökas för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september 2020. Ersättningen kan sökas först den 24 augusti från Försäkringskassan, och betalas då ut retroaktivt från 1 juli. Läs mer på Försäkringskassan om ersättning till riskgrupper

Smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom eller om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, högst 804 kronor per dag. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Läs mer på Försäkringskassan om smittbärarpenning och reseersättning

Artiklar på Assistanskoll i olika ämnen

Erfarenheter från assistansanvändare

Råd till assistansanvändare om smitta

Assistansens fördelar i Coronapandemin

Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Skyddsutrustning och testning/provtagning

Ersättning till assistansanordnare för Covidrelaterade kostnader

SKR vill kunna upphäva LSS-beslut under Coronapandemin

Krav från funktionsrättsorganisationer/debattörer

Prioritering vid brist på intensivvård

Stöd från staten och regeringen för att skydda riskgrupper och stoppa smittspridning

Information om skyddsutrustning mot Corona/Covid 19

Funktionsrättsorganisationer/debattörer

Information från andra ILI -projekt

Arbetsgivare och Kommunal

Information från WHO och andra länders smittskyddsmyndigheter

Antal fall och spridning av Corona/Covid 19


Skicka sidan till: