Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Tvätta händernaMånga assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19. Idag har många vaccinerats men vi kommer att få leva med viruset länge. Vår guide ger information till alla berörda.

Senast uppdaterad 2021-12-09

Coronaviruset och Covid-19

Coronaviruset och dess sjukdomstillstånd Covid-19, har sedan början av 2020, spridits i hela världen. Det kommer regelbundet nya mer smittsamma varianter av viruset, alfa, beta, delta, och senast omikron. Covid 19 SARS CoV-2 klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255), vilket innebär en skyldighet att uppsöka läkarvård via tex 1177.

Symtom på sjukdomen och riskgrupper

Mest förekommande symtom: feber , torrhosta, trötthet.
Andra symtom: smärtor i kroppen, halsont, diarre, huvudvärk, lukt/smakbortfall, hudrodnad, konjunktivit.
Allvarliga symtom: Andningssvårigheter/andnöd, tryck över bröstet/bröstsmärtor, förlust av tal/rörelseförmåga . Källa: WHO.

Covid-19 påminner ofta om influensa. Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Här kan du göra en självskattning för att se om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården.

De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka, men äldre personer (70 år och uppåt) och riskgrupper med underliggande sjukdomar som tex hjärtkärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, stark övervikt och nedsatt immunförsvar kan få en svår och dödlig lunginflammation, blodproppar eller organsvikt i tex hjärtkärlsystemet. Se detaljerad information från Socialstyrelsen om riskgrupper (17 april)

Råd för att undvika smitta

  • Vaccinera dig.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Använd handsprit.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk som sedan kastas!
  • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till alla personer, tex när du handlar eller åker kollektivtrafik.
  • Använd munskydd vid kontakter och ute i samhället, vilket Världshälsorganisationen, WHOs ger råd om
  • Stanna hemma, sjukskriv dig och undvik kontakter med andra om du är sjuk, även vid lätta luftvägssymtom.
  • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad.

Gällande restriktioner i Sverige

På Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m kan du läsa om restriktioner som råder i Sverige just nu.

Vaccinering mot Covid 19

Vaccination mot covid-19 erbjuds idag alla som är 12 år eller äldre, alla som velat vaccinera sig har nu fått två sprutor. Folkhälsomyndigheten har i FHM:s Nationella plan för vaccination tagit fram riktlinjer för när olika grupper som ska få vaccinet. Det har utvecklats en rad vaccin mot Covid 19, de vanligaste nu är Pfizer Biontech och Moderna.

Covidpass: När du vaccinerat dig två gånger kan du ladda ner ett Covidpass på Covidbevis.se Covidbeviset är idag ett krav för att kunna gå på olika arrangemang.

Kontrollera ett Covidpass: Du kan kontrollera äktheten i ett Covidbevis med appar i Google Play (Android) och i App Store.

Tredje sprutan: Arbetet med att ge den tredje vaccinationssprutan mot Covid 19 pågår nu för fullt. Folkhälsomyndighetens, FHMs, rekommendationer just nu är att den ska ges till personer över 65 år, samt personal på särskilda boenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, har tillsammans med andra från funktionsrättsrörelsen protesterat mot detta. Hon anser att assistansanvändare och LSS återigen har glömts bort i prioriteringen.

Vaccinationsgrad bland personliga assistenter: Den 2 december 2021 hade 78 % av alla personliga assistenter har fått en dos och 74 % två doser mot Covid 19 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser.

Om personliga assistenter/assistansberättigade inte vill vaccinera sig: Ingen är tvingad att vaccinera sig mot Covid 19. Om tex den assistansberättigade inte vill att ovaccinerade assistenter ska arbeta, kan assistenter omplaceras eller ev sluta arbeta enligt Arbetsgivarföreningen Fremia. Fackföreningen Kommunal säger dock att en assistent inte kan bli uppsagd av den anledningen.

Testning för Corona/Covid 19

Testning sker av alla över sex års ålder som har symtom på Covid 19. Testning via din region görs med ett PCR-test. Efter en överenskommelse mellan SKR och regeringen är testning vid symtom på infektion avgiftsfri, regionerna får ersättning av staten.

Snabbtester säljs på tex Apoteket

Om man vill testa sig själv med snabbtest finns det på tex Apoteket. Testet görs då av den som köper de och vid positivt test bör man kontakta sjukvården (1177.se) för ett PCR-test.

Smittade och avlidna assistansanvändare i Sverige

Fram till den 16 augusti förde Socialstyrelsen statistik över hur många personer med statligt eller kommunalt beviljad assistans som varit konstaterat smittade och hur många som avlidit i Covid-19.

Den 15 augusti 2021 var antalet smittade assistansanvändare 1547 personer (858 män och 689 kvinnor). Antalet avlidna var (den 15 augusti 2021) 82 personer (53 män och 29 kvinnor)

Information på andra språk/Information in other languages

Information från svenska myndigheter

Ekonomiska ersättningar

Ersättning till riskgrupper

Den som tillhör en riskgrupp som som har ökad risk att bli allvarligt sjuk av Covid 19 kan få ersättning om hen avstår från att arbeta för att undvika att smittas. Det krävs läkarintyg och en förutsättningen är att det inte går att arbeta hemifrån Ersättningen är på 804 kr per dag vid heltidsarbete. Läs mer på Försäkringskassan om ersättning till riskgrupper

Smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom eller om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, högst 804 kronor per dag. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Läs mer på Försäkringskassan om smittbärarpenning och reseersättning

Artiklar på Assistanskoll i olika ämnen

Vaccination mot Covid 19

Erfarenheter från assistansanvändare

Råd till assistansanvändare om smitta

Assistansens fördelar i Coronapandemin

Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Skyddsutrustning och testning/provtagning

Ersättning till assistansanordnare för Covidrelaterade kostnader

SKR vill kunna upphäva LSS-beslut under Coronapandemin

Krav från funktionsrättsorganisationer/debattörer

Prioritering vid brist på intensivvård

Stöd från staten och regeringen för att skydda riskgrupper och stoppa smittspridning

Information om skyddsutrustning mot Corona/Covid 19

Information från Funktionsrättsrörelsen

Arbetsgivare och Kommunal

Information från WHO och andra länders smittskyddsmyndigheter

Antal fall och spridning av Corona/Covid 19

Skicka sidan till: