Assistansanordnare ska ersättas för skyddsutrustning

Regeringen föreslår att privata assistansanordnare ska kunna söka ersättning för merkostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter pga Covid-19. En ändringsbudget är under beredning i Regeringskansliet. Det framgår av ett Pressmeddelande från Socialdepartementet.

50 miljoner kronor ska avsättas till stödet som föreslås lämnas för kostnader som uppkommit under perioden 1 februari–30 november 2020. Förordningen föreslås träda i kraft 1 december. Bidraget blir högst 5 000 kronor per assistansberättigad för skyddsutrustning till de personliga assistenterna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Assistansanordnare har inte kunnat söka ersättning

Kommuner och regioner har kunnat söka ersättning sedan tidigare via förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso– och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid–19. Privata assistansanordnare har inte omfattats av förordningen vilket lett till protester från bland annat Arbetsgivarföreningen KFO. Socialminister ena Hallengren har tidigare sagt till Assistanskoll att regeringen kommer att återkomma i denna fråga, vilket alltså nu sker.

Remissinstansernas svar viktiga

Bengt Eliasson. Liberalerna säger till Föräldrakraft att regeringskansliet arbetar just nu med att ta fram den extra ändringsbudget som som ska ge även privata anordnare rätt att söka ersättning.
Varför har detta besked dröjt så länge, vad är det som gjort att det dragit ut på tiden?
– Det får regeringen svara för, vi har lyft denna fråga tidigt.
Kommer detta att räcka för att kompensera utförarnas merkostnader?
– Vi hoppas och tror det, men jag ska läsa remissvaren noggrant. Det är väldigt viktigt att remissinstanserna är tydliga och raka i sina svar, säger Bengt Eliasson till Föräldrakraft.

Vidare läsning

Pressmeddelande från Socialdepartementet - Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter

Föräldrakraft: Assistansanordnare kan snart få ersättning för Covid-19-skydd

Skicka sidan till: