1358 artiklar om personlig assistans i datumordning


2019-12-11

Lena HallengrenRegeringen backar om integritetsnära delar
Regeringen och Socialminister Lena Hallengren backar om att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar.(en kommentar)

2019-12-03

sminksakerHFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
Sminkning handlar inte om att hålla sig ren. Det slås fast i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning.(nio kommentarer)

2019-11-29

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”
Det behövs en bred överenskommelse i riksdagen så inte assistansens framtid avgörs av de partier som för tillfället är i regering, säger Lilly Key på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.  (två kommentarer)

2019-11-20

Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut”
Från 1 januari nyanställs alla personliga assistenter inom Tiohundra AB i Norrtälje kommun på PAN–avtalet. Redan anställda får höjd veckoarbetstid och sänkt lön. Lotta Svenander, Kommunals Ordförande i Norrtälje, lägger skulden på politikerna och alltför låg assistansersättning.

2019-11-19

Sven AivertSven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinder­rörelsen går i filttofflor”
Sven Aivert kämpar för att göra Funktionsrättskonventionen till lag och är mycket skeptisk till att LSS och personlig assistans inte gäller alla. (en kommentar)

2019-11-15

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistans­ersättning beror på mycket medvetna val
Regeringen betalar av på statsskulden och sänker skatt för höginkomsttagare. Att man sparat på assistansersättning beror inte på pengabrist säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg. (sju kommentarer)

2019-11-14

Christian SmithChristian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen”
Christian Smith tror inte på en robot som ersätter en personlig assistent och gör allting. Istället kommer olika tekniska lösningar som städar, duschar, ersätter förlorad muskelstyrka eller transporterar. Det är då centralt att personen själv styr de tekniska lösningarna.(en kommentar)

2019-11-12

Pia SteenslandSocialministern pressas om kommande lagändring
Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. (två kommentarer)

2019-11-08

Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor"
Regeringen försöker lura sina väljare säger Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida. Om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov är "av mycket privat och integritetskänslig karaktär" och tvåårsomprövningarna startar upp igen riskerar tusentals att förlora sin assistans.(fyra kommentarer)

2019-11-07

bild med riksdagspartiernas loggorSka integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
Assistanskoll har frågat riksdagspartierna hur de ser på att det skrivs in i lagtext att grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär". (nio kommentarer)

Anita Fink KnudsenAnita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra”
Personlig assistans ses idag utifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv, långt ifrån den humanistiska vision som tidigare präglade reformen, säger Anita Fink Knudsen, jurist på Advokatfirma Dahlgren och partners.(nio kommentarer)

2019-11-03

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”
Det vore en vändpunkt att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara av "mycket privat eller integritetskänslig karaktär", säger Henrik Petrén. Han anser att begreppet varit avgörande för de hårdare bedömningarna.

2019-10-29

FN flaggaRegeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen
Antalet assistansberättigade minskar men "vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område". Det är något av vad regeringen skriver om personlig assistans i sin rapport till FN. (fyra kommentarer)

2019-10-28

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”
Regeringens promemoria om andning och sondmatning väcker oro i funktionsrättsrörelsen. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, är förvånad över att regeringens stödpartier ställt sig bakom.(två kommentarer)

2019-10-21

Ordförande klubbaAndning klubbat i riksdagen
Andning blir ett nytt grundläggande behov från 1 november. Beslutet togs i riksdagen den 16 oktober.(tre kommentarer)

2019-10-20

Antje JackelénAntje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter”
Att se personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare har en grund i kristen etik. Ett samhälle som ger för lite stöd till personer med funktionsnedsättning brutaliseras på sikt, säger Antje Jackelén som varnar för att tänka alltför ekonomiskt.(12 kommentarer)

Carin ÖhmanCarin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa”
Lyft fram problemen och diskutera dem! Det var den viktigaste uppmaningen utredaren Lars Lööw hade när yrket personlig assistans debatterades under en debatt i somras i Almedalen.

2019-10-17

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”
Som försvar för att dela upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar hänvisas det ibland till förarbetena i LSS-propositionen. Men vad säger den som skrev propositionen? Assistanskoll har talat med Bengt Westerberg.(tre kommentarer)

2019-10-16

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
Regeringens förslag att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara integritetsnära för att räknas sätter skräck i rörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.(tre kommentarer)

2019-10-14

Lena HallengrenLena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
Andning och sondmatning ska inte delas upp i integritetsnära delar. Regeringen har däremot inga planer på att göra likadant med andra grundläggande behov utan vill tvärtom skriva in i lagtexten att de ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär".(två kommentarer)

2019-10-10

Jonas FrankssonStark kritik mot regeringens lagförslag
Dagens restriktiva tillämpning permanentas om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär". Det hävdar bland annat STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt. (åtta kommentarer)

2019-10-08

Förslag till lagändring för andning och sondmatning
Sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Inget ska räknas av som föräldraansvar. Lagen börjar gälla 1 juli 2020. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu skickas på remiss.(två kommentarer)

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V och SD vill agera för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. L vill ha en utredning som återupprättar LSS. En socialdemokrat och sex moderater motionerar om förbättringar. Det är tyst från C och MP.(en kommentar)

2019-10-04

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2020
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2020. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.(fyra kommentarer)

2019-10-03

Tobias BaudinbTobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablon­beloppet är en ond spiral”
Varför har inte personliga assistenter rätt till löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden, undrar Tobias Baudin. Uppräkningen på 1,5 % av schablonbeloppet räcker inte menar han.(två kommentarer)

2019-10-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Försäkrings­kassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
Dagens assistansbedömningar bygger på domar som går emot LSS intentioner och Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg. (sju kommentarer)

2019-09-26

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
Assistansersättningens timbelopp måste höjas i takt med lön- och kostnadsutveckling. Staten bör ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Assistans och hemsjukvård behöver samordnas mer. Det är några krav från SKL.

2019-09-23

Ulrika Järkestig BerggrenUlrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”
Socialpolitiska mål i LSS som "goda levnadsvillkor" och att "kunna leva som andra", har fått stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 utredningar av assistansersättning vid Försäkringskassan.(fem kommentarer)

2019-09-18

mynthögSchablon­beloppet höjs med 1,5 %
Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Statens kostnader för assistansersättning 2019 beräknas minska med 800 miljoner jämfört med tidigare prognos. Det framgår av regeringens budget för 2020. (fyra kommentarer)

David EberhardDavid Eberhard svarar Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bemötte nyligen David Eberhards kritik mot alltför rigida assistansbedömningar. Försäkringskassan hävdade att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt enligt lagen. Nu svarar David Eberhard Försäkringskassan.(fem kommentarer)

2019-09-17

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs”
Anordnare som inte haft kännedom att fel begåtts av den assistansberättigade, kan inte krävas på återbetalning. Assistansberättigade och anordnare kan dock krävas på återbetalning om de "skäligen borde ha insett" felet.

2019-09-16

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”
"Goda levnadsvillkor" och "leva som andra" i LSS är mänskliga rättigheter som gör samhället starkare. Om dessa rättigheter kränks förråas samhället, säger Thomas Hammarberg, som är mycket kritisk till att det blivit allt svårare att beviljas personlig assistans.(tre kommentarer)

2019-09-12

Björn Häll Kellerman talar på en manifestation på Sergels torgBjörn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit”
Ett hundratal demonstrerande på Sergels torg riktade skarp kritik mot regeringen och dess stödpartier. Under Temat Varför rädda våra liv när vi inte får leva? ifrågasattes nedskärningarna av personlig assistans.(en kommentar)

2019-09-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistans­krisen”
Assistenter får lägre ingångslöner och mindre utbildning. Nästan hälften av anordnarna i KFO bedömer att de inte klarar mer än två år till. Det är resultatet av den låga uppräkningen av schablonbeloppet.(tre kommentarer)

2019-09-04

Reaktioner på uppgifter om falska anställningar
P4 Örebro har rapporterat om att vissa assistansbolag ordnar uppehållstillstånd mot betalning med falska anställningar av personliga assistenter. Branschen och brukarrörelsen fördömer detta och kräver åtgärder. (en kommentar)

2019-09-02

lagens klubbaFortsatt mycket svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 %, eller 189 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan (mellan aug 2018 och juli 2019). Färre nyansöker och antalet assistansberättigade fortsätter att minska.(två kommentarer)

2019-09-01

Andreas LarssonFörsäkrings­kassan bemöter David Eberhard
David Eberhard kritiserade nyligen Försäkringskassans assistansbedömningar. Nu bemöter Försäkringskassan David Eberhards kritik.(åtta kommentarer)

2019-08-28

Torbjörn TännsjöTorbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor”
Torbjörn Tännsjö anser att det inte finns någon egentlig mättnad i de behov som tex personlig assistans tillfredsställer. Ju rikare vi blir, desto mer utrymme bör ges för dessa insatser. Begreppet "leva som andra" tycker han dock är problematiskt.(fyra kommentarer)

2019-08-26

David EberhardDavid Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”
Dagens hårda assistansbedömningar är mycket olyckliga och grundas bland annat i konflikträdsla och cynism, menar David Eberhard. Personlig assistans bör tvärtom beviljas till fler grupper och till personer över 65 år. Samtidigt behövs det en hård kontroll menar han.(fyra kommentarer)

2019-08-14

Mikael Dahlqvist (S) på debatt i Almedalen 2019Almedalen 2019 – ”Grundläggande behov måste ses över”
På en debatt i Almedalen sade Mikael Dahlqvist (S) att de grundläggande behoven måste ses över. Detta trots att socialminister Lena Hallengren (S) tidigare sagt att det var för komplicerat. Mikael Dahlqvist hänvisade till att de internt är överens om att se över hela lagstiftningen. (fyra kommentarer)

2019-07-27

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter?
Många länder har höga ambitioner med Funktionsrättskonventionen men konkreta åtgärder lyser ofta med sin frånvaro, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.(fyra kommentarer)

2019-07-18

Ola LinderAlmedalen 2019 – ”Använd artikel 19!”
På STIL:s seminarium "Hur kan artikel 19 i funktionsrätts-konventionen stärka LSS?" blandades framtidsvisioner med dagsaktuell politik. Jonas Franksson, ordförande i STIL, höll inte med Lena Hallengren om att det är svårt att ändra på lagstiftningen för grundläggande behov. (fyra kommentarer)

2019-07-16

Nora EklövNora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg”
Assistanskollskrönikören Nora Eklöv är nu på väg mot sitt fjärde överklagande till förvaltningsrätten. I ett reportage i projektet "Artikel 19 som verktyg" beskrivs hela processen från att Nora Eklöv flyttade till Stockholm 2016.(en kommentar)

2019-07-02

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Assistans­reformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
Tillämpningen av assistansreformen blir alltmer institutionsliknande och kommer allt längre ifrån FN:s kriterier, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg. (fem kommentarer)

2019-06-28

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”
Bristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson. Hon betvivlar inte Liberalernas vilja att lagstifta här men påpekar att det inte ingår i januariavtalet.(tre kommentarer)

2019-06-26

Pia SteenslandPia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
Alla grundläggande behov måste räknas i sin helhet krävde Pia Steensland,KD, i en interpellationsdebatt. Det är oerhört komplicerat att genomföra detta svarade Socialministern.(två kommentarer)

2019-06-20

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
Legitimerad sjukårdspersonal, inte kommunen eller Försäkringskassan ska avgöra om en sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård, säger Mathias Blomberg. Han håller inte med Lagrådet om att andning inte ryms i syftet med LSS-lagstiftningen.(fyra kommentarer)

2019-06-19

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs”
Lagrådet kritiserade nyligen synen på egenvård i lagförslaget om att andning blir grundläggande behov. För Anna Barsk Holmbom, är problemet gammeldags föreställningar i kommunerna och att dagens regelverk för egenvård inte följs.

2019-06-18

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte”
Anna Barsk Holmbom tror att det blir svårt att ändra lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. Hon vill istället att tiden beräknas på ett nytt sätt. (fyra kommentarer)

mynthögHögst medellön för kommunalt anställda assistenter
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 för privatanställda och kommunalt anställda assistenter.

2019-06-12

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet”
STIL:s nya ordförande, Jonas Franksson, ser sitt senaste assistansbeslut som ett tecken på en återgång till det synsätt som rådde före LSS-reformen, att han ses som patient och inte som en medborgare.(11 kommentarer)

Antalet assistans­berättigade nu 14 332
I maj 2019 hade 14 332 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 847 färre jämfört med okt 2015. (fyra kommentarer)

2019-06-05

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistans­grundande i sin helhet”
Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.(sex kommentarer)

2019-05-31

Eva BorgströmEva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?”
Att gruppbostäder liknas vid en sorts institutioner, där de boende saknar inflytande och enbart betraktas som ett kollektiv är något Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, uttrycker irritation över.

2019-05-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”
Om ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att söka den insats hen helst vill ha. Man ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer, säger Sophie Karlsson(två kommentarer)

2019-05-28

Assistans­kriminalitet tas upp i SVT
I programmet Josefsson - Bedragarnas marknad undersäker Janne Josefsson kriminalitet hos assistansbolag. Han söker bland annat upp företrädare för ett assistansbolag i Malmö, där assistenter bara var anställda på papperet. (fem kommentarer)

2019-05-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
När Jonas Franksson kommenterar politikersvaren i Assistanskolls enkät inför EU-valet uttrycker han besvikelse över de lama svaren om institutionerna i Europa och att Funktionsrättskonventionen inte tas på allvar. Men det mest uppseendeväckande är ett löfte om en omskrivning av de grundläggande behoven. (två kommentarer)

2019-05-22

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS
Vi får aldrig tillåta att Sverige hindras vara ett föregångsland i lagstiftning om personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.(en kommentar)

2019-05-20

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
Det positivt att alla partier i EU-valet uttalar stöd för personlig assistans, men många tar trots detta inte Funktionsrätts-konventionen på allvar, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

2019-05-17

mynthögLöneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.(en kommentar)

2019-05-14

riksdagspartierna samt FIEU-val 2019 - Välj med Assistans­koll
Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Assistanskoll har ställt 10 frågor till partierna inför EU-valet. (fyra kommentarer)

2019-05-08

Östersunds kommun backar om anhörigassistenter
Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.(fyra kommentarer)

2019-05-04

Pia SteenslandLagändring om sondmatning och andning skjuts upp
Det blir ingen lagändring 1 juli om andning/sondmatning. Socialutskottet har informerats om att behandlingen skjuts upp till efter sommaren.(sju kommentarer)

2019-05-03

Nils ÖbergNytt regleringsbrev till Försäkrings­kassan
Försäkringskassan har fått ny Generaldirektör och nytt regleringsbrev. Det nya regleringsbrevet nämner inte timutvecklingen för assistansersättning. (tre kommentarer)

2019-05-02

FörsäkringskassanRemissvar till lagändring om sondmatning/andning
Brukarorganisationerna och SKL är eniga i att grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar. Försäkringskassan tror att fler grupper kommer att beviljas assistansersättning.(två kommentarer)

2019-04-25

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända”
Domen från 2009 om integritetsnära delar av grundläggande behov var starten till nedmonteringen av personlig assistans, säger Yvonne Malmgren. Sedan skadesköt man reformen genom att förknippa den med fusk.(nio kommentarer)

2019-04-24

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp”
På nittiotalet användes varken minuträkning eller integritetsnära delar av grundläggande behov i personlig assistans. Politikerna såg tvärtom LSS och assistansen som en reformering av samhället.(sex kommentarer)

2019-04-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem”
Prognosen i vårpropositionen om att antalet assistansberättigade ska minska kommer från Försäkringskassan och visar utvecklingen om det inte görs fler lagändringar.(nio kommentarer)

2019-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistans­reformen?
Grundläggande behov är en konstruktion som saknar stöd i funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.(sju kommentarer)

2019-04-10

JustitiaRegeringen spår färre assistans­berättigade
Antalet assistansberättigade minskar från ca 14 500 i slutet av 2018 till 13 967 år 2022. Det bedömer regeringen i sin vårproposition. (tre kommentarer)

Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistans­ersättning
Efter en överenskommelse mellan S + MP + L + C tillförs 150 miljoner för att finansiera den kommande lagändringen där andning och sondmatning ska bli grundläggande behov.

2019-04-05

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistans­utredning”
Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.(fyra kommentarer)

2019-04-03

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det är en tragedi för varenda ett av dessa barn”
Förra året debatterades det om det verkligen förekommer att personlig assistans ersätts av barnboenden. Efter Socialstyrelsens besked borde det inte finnas någon tvekan, säger Cecilia Blanck.(tre kommentarer)

2019-03-27

Pia SteenslandPia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring
När lagändringen om sondmatning/andning tas upp i Socialutskottet kommer Kristdemokraterna att kräva att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som integritetsnära.(fem kommentarer)

2019-03-26

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans”
Mellan jan 2016 och juni 2017 var 29 % av alla barnboenden nybeviljade och 40 barn som nybeviljades boende hade haft personlig assistans året innan. (fyra kommentarer)

2019-03-21

Eva Borgström, FUBEva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag, dels Östersunds kommun beslut att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.(fem kommentarer)

2019-03-19

mynthögAssistans­branschen kräver högre assistans­ersättning
Assistansersättningen måste höjas så att löneökningar täcks. Det kräver Kommunal och samtliga arbetsgivar-organisationer i personlig assistans. (en kommentar)

2019-03-15

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”
Över 80 % av de som söker assistans första gången får fortfarande avslag. Den kommande lagändringen om sondmatning/andning är en droppe i havet säger Maria Persdotter som vill se kraftigare åtgärder. (sju kommentarer)

2019-03-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”
Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan inte säga om och när det kommer en lagändring om integritetsnära delar av grundläggande behov. Men frågan om statligt huvudmannaskap ska inte dras i långbänk.(åtta kommentarer)

2019-03-12

Felix FinnvedenFelix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”
Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden. Han anser dock att arbetsmiljön ofta brister och ser visstidsanställningarna som det största problemet.

2019-03-08

Roko KursarRoko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar, Liberalerna, vill se lagstiftning mot att grundläggande behov delas upp i integritetskänsliga delar.(sju kommentarer)

2019-03-01

lagens klubbaÖver 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag
Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer under 2018 vilket kan jämföras med 1915 personer under 2015. (två kommentarer)

2019-02-28

Eva BorgströmEva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet”
LSS-utredningens förslag, om de skulle omsättas i praktiken, skulle slå mycket hårt mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt dem med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Det säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB.(tre kommentarer)

2019-02-27

personer skriverAssistans­kolls behovsräknare förbättrad
Det finns nu två sätt att spara de beräkningar du gör med Assistanskolls behovsräknare. Vi hoppas det gör användningen smidigare.

2019-02-26

Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås
En 66-årsgräns år 2023, en 67- årsgräns år 2026. I samband med att den allmänna pensionsåldern höjs bör även åldersgränsen i LSS höjas enligt en promemoria från en arbetsgrupp på Socialdepartementet.(en kommentar)

2019-02-23

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA - "Vi behöver genast ett förtydligande om att alla grundläggande behov ska ses i sin helhet"
Regeringens lagförslag om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov räcker inte menar Sophie Karlsson. Grundläggande behov måste räknas i sin helhet. Detta kräver ytterligare lagändringar vilket också Kristdemokraterna ställt krav på. (två kommentarer)

2019-02-22

Markus KallifatidesMarkus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
Bengt Elmén kritiserade nyligen Reformisternas reformprogram för att inte nämna personer med funktionsvariation, förutom att de kraftigt vill öka antalet specialbostäder. Reformisternas Ordförande Markus Kallifatides svarar nu på kritiken.(en kommentar)

2019-02-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov
Nuvarande fem grundläggande behov föreslås utökas till sju med andning och sondmatning. Regeringen har skickat en promemoria på remiss och lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019. De grundläggande behoven delas dock fortfarande upp i integritetsnära delar.(två kommentarer)

2019-02-19

Susanne Berg i konferensrumSusanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
I LSS 2.0 beskriver STIL en ny modell för behovsbedömning av personlig assistans där personkretsar och grundläggande behov ska bort. Behov ska istället vara kvalitativ, kvantitativt eller kontinuerligt omfattande. (tre kommentarer)

2019-02-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistans­berättigade”
Generella förbud mot anhöriga som assistenter strider mot valfriheten i LSS. Om en assistent bestämmer över en assistansberättigad som inte kan slå larm ska åtgärder vidtas oavsett om assistenten är anhörig eller inte, säger Sophie Karlsson.(fem kommentarer)

Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”
Östersunds kommun har beslutat att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter. Beslutet motiveras med att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller inte kan larma om något är fel. FUB har kritiserat beslutet och IVO har inlett en granskning.(sju kommentarer)

2019-02-12

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
Vad menar Reformisterna inom socialdemokratin med att de "kraftigt" vill öka antalet specialbostäder för funktionsvarierade? Det undrar Assistanskolls krönikör Bengt Elmén.(två kommentarer)

2019-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
Den kommande lagändringen om sondmatning/andning måste agera mot att Försäkringskassan delar upp sondmatning i vad som är integritetsnära och inte. Pia Steensland vill även se ett förstatligande av personlig assistans.(en kommentar)

2019-02-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
De som skrev LSS-utredningen visade inte respekt för funktionshinderrörelsen. Istället struntade man i våra åsikter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.(två kommentarer)

2019-02-04

Brittisk funktionshinder­forskare varnar för LSS-utredningen
Kommuner i Storbritannien har sparat in på personlig assistans efter finanskrisen 2009. I ett reportage från Studio Ett varnar brittiska forskare för att ersätta personlig assistans med kommunalt stöd.(en kommentar)

2019-02-01

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
Vilka åtgärder har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov? Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

2019-01-29

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
LSS-utredningen vill öka statens makt på bekostnad av individen. En ny utredning bör agera mot integritetsnära hjälpbehov och 65-årsgränsen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.(sex kommentarer)

2019-01-28

Försäkrings­kassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
I oktober ökade antalet assistansberättigade med 60 personer i Försäkringskassans statistik. Enligt Magdalena Kubien, statistiker på Försäkringskassan, berodde det på att antalet beräknades på ett nytt sätt så att något fler kom in i redovisningssystemet.

BrukarorganisationernaBrukarorganisationer sågar LSS-utredningen och ställer krav på regeringen
Assistanskoll har frågat 10 brukarorganisationer om hur de ser på LSS-utredningens förslag och vad de nu förväntar sig av regeringen och assistansöverenskommelsen med Centern och Liberalerna. (två kommentarer)

2019-01-24

Drygt 75 % väljer en privat assistans­anordnare
Drygt 75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2018 valt ett en privat assistansanordnare. Knappt 21 % valde kommunen och 3 % var egna arbetsgivare för sina assistenter.(fem kommentarer)

2019-01-22

SR analyserar den politiska utvecklingen i assistans­frågan
SR-podden "Det politiska spelet" analyserar LSS-utredningen och den politiska utvecklingen i assistansfrågan. (två kommentarer)

2019-01-21

Stefan LöfvenStefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
S+MP regeringen har en överenskommelse med Centern och Liberalerna om personlig assistans. I regeringsförklaringen sade Stefan Löfven bland annat att rätten för assistans för tillsyn ska stärkas. Lena Hallengren blir Socialminister och den fortsatt ansvarige för LSS och personlig assistans.  (nio kommentarer)

2019-01-17

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började”
Skrotad LSS–utredning. En ny parlamentarisk assistansutredning där Liberalerna är drivande i att skriva direktiven. Omprövning av de som förlorat sin assistans efter 2015 när lagändringar för andning/sondmatning införts. Förstatligande av assistansen. Det är enligt Bengt Eliasson målsättningen i överenskommelsen mellan S+L+C+MP.(sju kommentarer)

2019-01-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt”
LSS-utredningen har en förvrängd syn på assistans som präglas av tiden i slutet av 2015 med en absurd fuskdebatt. Mikael Klein tror inte att den kommer att antas idag men varnar för att förslagen kan tas upp om några år av en annan regering med en annan syn på assistans.(en kommentar)

2019-01-12

Två assistans­förslag i regerings­förhandlingarna
Just nu ligger två assistansförslag på bordet i regeringsförhandlingarna. Om Centern och Liberalerna stödjer en S+Mp regering tillsätts en ny utredning 2019 som bland annat ska säkra rätten till assistans vid tillsynsbehov. Om de stödjer en M+KD regering ska staten ta över LSS och ”åtgärda allvarliga brister”.(tre kommentarer)

2019-01-11

Öppen bokLSS-utredningens slutliga förslag presenterades
LSS-utredningen föreslår tex statligt huvudmannaskap, borttagen assistans för barn under 16 år och psykiskt funktionshindrade. Införande av en schablon på 15 timmar dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.(14 kommentarer)

2019-01-10

händer som skriverLSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
Utredaren Gunilla Malmborg presenterar förslagen i LSS-utredningen på en pressträff som kan följas via regeringens hemsida.(sex kommentarer)

2018

2018-12-31

Johanna Mattsson30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistans­anordnare
Från 1 januari tas det ut en avgift för att söka tillstånd att bedriva personlig assistans. I en tillståndsansökan krävs nu att den sökande har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.(en kommentar)

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
Nora Eklövs önskningar inför 2019 är att LSS-utredningens förslag slängs i papperskorgen och att hon får tillbaka sin assistans på riktigt.(en kommentar)

2018-12-19

”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”
Genomförda lagändringar mot HFD-domar till 1 juni 2019, förstatligande av personlig assistans. Skrotad LSS-utredning och tillsättning av en ny parlamentarisk utredning. Det kunde enligt en anonym källa blivit verklighet i en överenskommelse som fanns mellan S + L + C + Mp innan förhandlingarna avbröts.(fyra kommentarer)

2018-12-18

Stefan PelcStefan Pelc, assistans­användare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”
Stefan Pelc har mest tillsvidareanställda assistenter då han tycker det ger lägre personalomsättning och stabilitet. Han anser att det ska krävas mycket för att säga upp en assistent, men att det samtidigt behövs ett skydd för assistansanvändaren.(sju kommentarer)

2018-12-14

Pia SteenslandViss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation
Den antagna budgeten med en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna ger 350 miljoner mer än övergångsregeringen till assistansersättning för 2019. Detta för att finansiera lagändringar där sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 299,80 för 2019.(en kommentar)

Vad en 15 timmmars schablon skulle innebära...
Ifa har låtit mer än 20 assistansanvändare berätta om hur deras liv skulle påverkas av att det infördes en 15-timmarsschablon för andra personliga behov.

2018-12-12

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
Att mindre pengar skulle betalas ut när anhöriga är assistenter är främmande för svensk arbetsrätt, säger Henrik Petrén. Och att assistans till barn skulle ersättas med kommunala insatser utan valfrihet vore grymt.(tre kommentarer)

2018-12-10

Bild på bokenForskning om personlig assistans
Läs bidrag från 21 forskare i boken "Forskning om personlig assistans - en antologi".

2018-12-09

Kristina HenschenKristina Henschen och Julia Blomberg, Musikhjälpen – ”Vi gillar inte heller välgörenhet”
Kristina Henschen, Radiohjälpen och Julia Blomberg, SR, värjer sig mot kritik från delar av funktionshinderrörelsen. De menar tvärtom att Musikhjälpen handlar om mänskliga rättigheter. (en kommentar)

2018-12-02

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Flera partier och riksdagsledamöter motionerar om ingripa mot tex domar som begränsat rätten till personlig assistans. Liberalerna vill dessutom utreda åldersgränsen.(två kommentarer)

mynthögVad riksdags­partierna budgeterar till assistans 2019
För budgetåret 2019 lägger övergångsregeringen 24,5 miljarder på assistansersättning. Moderaterna och Centern lägger lika mycket. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägger mer.(en kommentar)

2018-11-30

Assistans är frihetLandsomfattande demonstrationer den 3 december
Nu på måndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot försämringarna av personlig assistans.(en kommentar)

2018-11-26

LSS-utredningen blir klar först den 10 januari 2019
LSS-utredningen kommer att överlämnas till regeringen den 10 januari istället för den 15 december. Det sker av praktiska skäl enligt Jens Petersen på regeringskansliet. (fyra kommentarer)

Carina Ståhl HerrstedtCarina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
Integritetsnära delar av grundläggande behov, liksom andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Lagändringar för att uppnå detta bör genomföras snarast, säger Carina Ståhl Herrstedt.(åtta kommentarer)

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen kom som ett slag i magen säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.(två kommentarer)

2018-11-22

Åsa LindhagenÅsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
Även Miljöpartiet vill nu se lagändringar för grundläggande behov, för tex sondmatning och andning. Partiets nye funktionshinderpolitiska talesperson Åsa Lindhagen säger att det i grunden handlar om mänskliga rättigheter.  (sju kommentarer)

2018-11-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
Assistansen kommer att likna förbättrad hemtjänst om de förslag som nyligen läckte ut från LSS-utredningen förverkligas. Det menar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.(nio kommentarer)

2018-11-15

mynthögSchablon­beloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019
I övergångsbudgeten föreslås att schablonbeloppet för 2019 höjs med 1,5 % till 299,80 kr. I budgeten konstateras det att kostnaderna för assistansersättning minskat med 1,3 miljarder för budgetåret 2018. Huvudorsaken är att antalet assistansberättigade minskar.(fem kommentarer)

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
Det behövs snabba lagändringar för att sondmatning, andning och integritetsnära behov åter ska räknas som grundläggande behov säger Bengt Eliasson. Han förkastar förslagen i det utläckta utkastet i LSS-utredningen och vill istället att en parlamentarisk utredning tillsätts.(fem kommentarer)

2018-11-14

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
Det behövs lagändringar mot alla de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans, säger Maj Karlsson. Förslagen i det utläckta utkastet från LSS-utredningen anser hon tvärtom försämrar rätten till personlig assistans.(två kommentarer)

2018-11-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen visar en vilja att kontrollera kostnader på bekostnad av individens valfrihet säger Anna Barsk Holmbom. Schablonen på 15 timmar för tex fritidsaktiviteter, träning och dagligt liv riskerar att drastiskt minska antalet beviljade assistanstimmar.(fyra kommentarer)

2018-11-12

Per LodeniusPer Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
Centerpartiet vill liksom Kristdemokraterna se snabba lagändringar där  tex sondmatning och andning åter räknas som grundläggande behov. Per Lodenius är också kritisk till utläckta förslag från LSS-utredningen. (11 kommentarer)

2018-11-08

Selina GriesserSelina Griesser – ”Sverige och Tyskland kan lära av varandra”
I Tyskland är personlig assistans öppen att söka för alla oavsett ålder och storlek på behovet, men du måste betala en stor del av din inkomst och förmögenhet. I Sverige urholkas systemet alltmer av begränsande rättspraxis. Selina Griesser har i ett mastersarbete jämfört Sveriges och Tysklands system och tycker att båda behöver reformeras men att de också kan lära av varandra. (tre kommentarer)

2018-11-06

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter”
Det har en prislapp att kräva en starkare grund för att kunna säga upp en personlig assistent menar Anna Barsk Holmbom. Assistenter kan komma att tvångsplaceras där de inte är välkomna. Hon vill däremot att assistenter ska få veta vad skälet är för en uppsägning och få en möjlighet att ändra sig.(två kommentarer)

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent”
Det ska krävas ett skäl för att säga upp en assistent om det saknas förtroende från den assistansberättigade. Det säger Eva Schömer som anser att man bör skapa ett mellanting mellan hur det ser ut idag och vad som står om saklig grund i LAS, Lagen om anställningsskydd.(tre kommentarer)

2018-11-01

Antalet assistans­berättigade nu 14 468
I september 2018 hade 14 468 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 711 färre jämfört med okt 2015. (tre kommentarer)

Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
Funktionsrätt Sverige, DHR, Lika Unika och Ifa m.fl. kräver på SVD Debatt en ny LSS-utredning, som tar hänsyn till FN:s funktionshinderkonvention och Barnkonventionen. (11 kommentarer)

2018-10-30

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
LSS-utredningen sägs överväga att barn förlorar rätten till assistans och att enbart praktiska hjälpbehov skulle ge rätt till assistans. Detta vore förödande säger Pia Steensland som tvärtom vill se snabba lagändringar där tex andning och sondmatning blir en självklar del av grundläggande behov. (nio kommentarer)

2018-10-25

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
LSS ger inte assistansberättigade självbestämmande över allt och Arbetsmiljölagen ger inte de anställda rätt i allt, säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning. Det krävs stora kunskaper hos arbetsgivaren för att hitta lösningar som passar alla parter.(två kommentarer)

2018-10-22

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
Skriftliga arbetsbeskrivningar och regelbundna träffar med arbetsgivaren i hemmet, är ett sätt att skapa bra arbetsmiljö, anser Eva Schömer. Assistenten ska göra vad den assistansberättigade gjort om denne inte haft en funktionsnedsättning, förutsatt att det inte är farligt eller olagligt. Då kan det ingå att sköta katten, klippa gräset eller byta olja på bilen.

2018-10-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”
Nästan alla som ifrågasätter dagens rättighetslagstiftning för personlig assistans tillhör 60-talsgenerationen, säger Jonas Franksson. Han menar att de tillhör en mellangeneration - för unga för att se hur illa det var före LSS och för gamla för att ta rättigheterna för givna. (åtta kommentarer)

2018-10-15

Bild på FörsäkringskassanVeronica Söderholm, Försäkrings­kassan – ”Vi vet inte längre hur schablon­beloppet bör fördelas på olika kostnads­slag”
Försäkringskassan tar bort de allmänna råden om hur mycket som ska gå till tex löner/lönebikostnader eller assistansomkostnader. Samtidigt kan ett beviljat högre timbelopp, för de som har efterskottsbetalning, nu fördelas över en avstämningsperiod.

2018-10-12

Personer som skriverAndra utläckta utkastet från LSS-utredningen
Statligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för vissa andra personliga behov. Lägre schablonbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har läst delar av ett andra utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 15 dec 2018. Läs huvudpunkterna och citat från utkastet.(34 kommentarer)

2018-10-11

Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag
Barn under 16 år ska inte längre beviljas personlig assistans. En schablon på max 15 timmar i veckan för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Detta kommer LSS-utredningen att föreslå trots nyligen slopade besparingsdirektiv. Det framgår av en artikel i SVD där den samlade brukarrrörelsen säger att förslagen är ett brott mot FN-konventionen.(14 kommentarer)

2018-10-10

JOnas FrnkssonJonas Franksson, STIL - ”Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten”
Jonas Franksson är positiv till valresultatet och hur den politiska debatten om personlig assistans utvecklades i valrörelsen. Mest nöjd är han med att järnaxeln mellan (S) och (M) är bruten. (två kommentarer)

2018-10-08

Fredrik BoreliusVårdföretag­arna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Sophie Karlsson, IfA. Henrik Petrén, KFO, menar att det försvårar för assistansanvändarna att välja anordnare. Fredrik Borelius, Vårdföretagarna, anser att det skadar assistansbranschen.

2018-10-07

Johanna MattssonJohanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
Hittills i år har bara 15 av 84 nyansökningar om att bedriva assistans godkänts. Förra året förlorade 16 assistansföretag sitt tillstånd vid en särskild granskning. Vid årsskiftet avgiftsbeläggs ansökningarna och fler tillståndskrav införs, säger Johanna Mattsson, avdelningsutredare på IVO.(en kommentar)

2018-09-30

Ingrid RydellIngrid Rydell, IVO – ”Assistans­berättigade får nu begära ut uppgifter om assistans­anordnare i vårt tillståndsregister”
Sedan i somras visas inte uppgifter om anordnares LSS-tillstånd direkt på nätet. Ingrid Rydell kan inte svara på när detta kommer att ske igen. Assistansberättigade inte har lagstöd för direktåtkomst till uppgifter i IVO:s register. (en kommentar)

2018-09-26

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”När barn inte får assistans aborteras fler foster med funktionsnedsättningar”
Margareta Persson är för fri abort. Men hon anser att det inte är samma sak att abortera ett foster för att det har en funktionsnedsättning som att abortera för att man inte vill ha ett barn vid en viss tidpunkt. (fyra kommentarer)

2018-09-22

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
Nästa regering bör snabbt införa lagändringar för bedömningen av grundläggande behov. Detta kan göras innan LSS–utredningen är klar anser Mikael Klein. Han är samtidigt kritisk till debattörer i media som angriper LSS utan att ge egna lösningar.(fem kommentarer)

2018-09-21

Assistans­utredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som aldrig genomfördes. Läs utredningen och jämför med dagens LSS-utredning vars läckta utkast tidigare i år föreslog tex borttagen assistans för barn under 12 år och personer över 80 år.(tre kommentarer)

2018-09-17

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
Krockar assistansberättigades självbestämmande med assistenters arbetsmiljö? Ska assistenter ha formell utbildning eller ska de utbildas av den assistansberättigade? Var går gränsen för assistenters arbetsuppgifter? Det är några saker som Lars Lööw ska titta på i regeringens översyn av yrket personlig assistent.(fem kommentarer)

2018-09-13

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
Vad partierna lovat innan valet saknar betydelse om deras agerande inte svarar upp till vad de utlovat. Deras agerande kommer nu att visa hur de ser på LSS, säger Sophie Karlsson.(två kommentarer)

2018-09-07

Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas
Vänsterpartiet och F! vill utöka rättigheter till personlig assistans för nyanlända. Moderaterna vill minska den. DRW, Disabled refugees Welcome har ställt frågor till alla riksdagspartier och FI! om rättigheter för nyanlända med funktionsvariation.

Bengt EliassonManifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
Bengt Eliasson (L) flaggade för att tillsätta en helt ny LSS-utredning om Liberalerna kommer i regeringsställning. Direktiven till den pågående utredningen är ”helt enkelt” för dåliga, sade han. (två kommentarer)

2018-09-04

Hanna KauppiAlmedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
Välviljan var stor bland de samlade riksdagspolitikerna. Som brukligt ett valår ville alla värna assistansen. (två kommentarer)

2018-09-03

Riksdagspartiernas logotyperVad säger riksdags­partierna efter Socialdemokraternas assistans­löften?
Mer pengar, statligt huvudmannskap, lagändringar för grundläggande behov, en blocköverskridande överenskommelse. Läs vad riksdagspartierna lovar för personlig assistans inför riksdagsvalet. (tio kommentarer)

Gudrun SchymanDebatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas. Barnhem som nu etableras ska avvecklas. Det säger Gudrun Schyman med flera från Feministiskt initiativ.(tre kommentarer)

2018-08-31

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
Nora Eklöv beskriver hur hon under Almedalsveckan får besked från Förvaltningsrätten om sin personliga assistans.

2018-08-30

Lena HallengrenSocialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
Efter SVT-dokumentären ”Striden om assistansen” lovar nu Socialdemokraterna lagändringar och att det kan behövas mer än 1,5 miljarder till personlig assistans. Bengt Westerberg fd partiledare i Liberalerna frågar sig dock om denna omsvängning inför valet verkligen är trovärdig. (fyra kommentarer)

2018-08-29

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
Widar Anderssons ifrågasättande av rättighetslagstiftningen i LSS är en del av större auktoritär idéströmning i samhället menar Anders Lindberg. (fyra kommentarer)

2018-08-27

SVT - "Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden"
SVTs frågor till riksdagspartierna visar att alla partier utom S vill ha ett statligt huvudmannaskap. SVT avslöjar samtidigt att det nu byggs boenden till barn som inte kan bo kvar hemma hos sin familj. Se debatt om detta i Aktuellt mellan Lena Hallengren och Annie Lööf. (tre kommentarer)

2018-08-20

SVT dokumentär - "Striden om assistansen"
Se SVT:s dokumentär om tvååriga Matilda och hennes föräldrars kamp för Matildas assistans. Vi får följa det politiska spelet kring assistansen, där regeringen 2015 gav direktiv om att antalet assistanstimmar skulle minska.(fem kommentarer)

Antalet assistans­berättigade snart 14 500
I juli 2018 hade 14 522 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 657 färre jämfört med okt 2015.(tre kommentarer)

2018-08-17

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
Vad är egentligen det socialdemokratiska partiets hållning gentemot personlig assistans och LSS? Bengt Elmén skräms av Widar Andersson som i en ledarartikel ifrågasätter dagens assistanskostnader. (fyra kommentarer)

2018-08-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
Snart är det val. Vilka regeringsalternativ gynnar personlig assistans? Vilka gynnar inte personlig assistans? Kring detta resonerar vår krönikör Thomas Juneborg.(sju kommentarer)

2018-08-14

Lill HultmanLill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
Prejudicerande domar och rättsfall styr allt mer bedömningarna av personlig assistans. Därefter söker handläggarna svar hos sig själva eller kollegor om vad som är rimligt. Istället borde handläggarna söka svar hos den sökande säger Lill Hultman som intervjuat kommunala handläggare. (tre kommentarer)

2018-08-06

Micael Kallin i angrepp på assistans­ersättningen
Antalet assistanstimmar skulle kunna begränsas till högst 70 per person och vecka. Är det rimligt att ge assistans för att tex klippa gräset vid lantstället. Det är frågor nationalekonomen och journalisten Micael Kallin diskuterar i en essä i tidskriften Kvartal. I slutet av artikeln finns en rättelse av Micael Kallin då han anser att hans essä citerats felaktigt i denna artikel.(tio kommentarer)

2018-07-31

Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden
En särskild utredare ska fram till 15 januari 2020 utreda personliga assistenters arbetsförhållanden. I direktiven sägs att det finns problem i form av otydliga arbetsuppgifter och osäkerhet i arbetsledning samt brister i självbestämmande och personalens kompetens. (nio kommentarer)

2018-07-23

Camilla Waltersson GrönvallAlmedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
I en debatt i Almedalen sade Camilla Waltersson Grönvall (M) att Lena Hallengren (S) ”vände och vred på sig som en mask” när hon försökte undgå ansvar för den politik regeringen fört under mandatperioden. Å andra sidan hade hon själv mycket stora problem med att försvara moderaternas förslag på skattesänkningar.(sju kommentarer)

2018-07-17

Sophie KarlssonAlmedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
Kommunal föreslår i en ny rapport att assistansyrket ska professionaliseras och att det ska krävas utbildning för att bli personlig assistent. På ett seminarium i Almedalen mötte förslaget starkt motstånd både från arbetsgivarsidan och från IfA.(fem kommentarer)

2018-07-12

Niklas Altermark i Almedalen 2018Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
Niklas Altermarks inledning på Almedalens första seminarium om LSS var en hård kritik mot regeringen. Han sade att signaler från regeringen har påverkat Försäkringskassan till en hårdare rättspraxis och att de ”lanserat” fusket som förklaringen till assistansens kostnadsutveckling.(åtta kommentarer)

2018-07-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
Många demokratiska länder nekar personer med psykiska funktionsnedsättningar rätten att rösta, och även i Sverige finns det brister, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.(en kommentar)

2018-07-04

Hård assistans­debatt i Opinion Live i Almedalen
Igår debatterade ansvarige minister Lena Hallengren, fd liberala partiledaren Bengt Westerberg och assistansanvändaren Annika Taesler i Opinion Live. Deltog gjorde också den liberala debattören Kajsa Dovstad som väckte uppmärksamhet genom att vilja avskaffa LSS som rättighetslagstiftning.(sex kommentarer)

2018-07-03

Cecilia BlanckKFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
KFO visar i en skuggproposition en lagändring i LSS 9a § 1 som upphäver effekterna av fyra domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Syftet är att återställa rättsläget i personlig assistans till hur det var före 2009.(tre kommentarer)

2018-06-30

Jamie BollingJamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”
Moderaterna vill höja kraven för vissa nyanlända med funktionsnedsättningar för att få tillgång till bidrag och förmåner som till exempel personlig assistans. Detta riskerar att försämra möjligheten att integration anser Jamie Bolling, projektledare för Disabled Refugees Welcome, DRW.(en kommentar)

2018-06-27

Jan LIndholmJan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
I en öppenhjärtig intervju tillbakavisar Jan Lindholm, Miljöpartiet, den kritik i assistansfrågan som riktats mot partiet under mandatperioden. Han anser att Miljöpartiet ägnat sig åt skademinimering genom att få Socialdemokraterna att backa. (11 kommentarer)

2018-06-24

riksdagspartierna samt FIRiksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistans­koll
Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ. (fem kommentarer)

2018-06-18

LIll HultmanLill Hultman, Fil. Dr. – ”Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna”
Lill Hultman har studerat ungdomars upplevelser av assistansbedömningar. Hon fann att många inte kände sig delaktiga, de led av att bara tala om vad de inte kan och upplevde att de måste visa sig från sin värsta sida för att få det stöd de behöver.(en kommentar)

2018-06-17

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”
Funktionsrätt Sverige anser att de problem som finns med anhörigassistans kan lösas bäst med en upprustning av andra LSS-insatser. De säger i ett ställningstagande, tillsammans likaunika med flera, att inskränkningar av möjligheterna till anhörigassistans skulle få mycket olyckliga följder. (tre kommentarer)

2018-06-14

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistans­anordnare ska finnas kvar”
I en medlemsundersökning med 189 assistansanordnare ser drygt en fjärdedel en risk för avveckling det närmaste året. Anordnarna pressas enligt Hanna Kauppi av låg uppräkning av schablonbeloppet och försenade utbetalningar av assistansersättning.(en kommentar)

2018-06-13

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”
Människosynen gentemot personer med funktions-nedsättning har gått upp och ner. 1920-40-talet var en mörk tid med steriliseringar och avskiljande från samhället. Införandet av LSS 1994 var kulmen på en positiv tid som redan hunnit vända till det sämre.(sex kommentarer)

2018-06-08

Lena Hallengren och Bengt ElménLena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
Se inspelningarna av Bengt Elméns intervjuer av Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan.

2018-06-07

KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.

Emma RönströmEmma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
Allmänna Ombudet överklagar beslut från Försäkringskassan men har ingen egen åsikt om vad utfallet borde vara. Överklagandena görs för att lösa olösta rättsfrågor, säger Emma Rönström. Hon håller inte med om att allmänna ombudet har en agenda att driva fram en hårdare rättspraxis.(två kommentarer)

2018-06-06

Forskning om personlig assistans
Vilken forskning finns det om personlig assistans? Det diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Arbetsgivarföreningen KFO den 5 juni.

2018-06-01

”S och M är två cementblock i rummet”
Riksdagsdebatten ”Rättsläget för personlig assistans” som begärts av kristdemokraterna blev en fortsatt massiv kritik från V, L, KD, C och SD mot regeringens hantering av assistansfrågan. (tre kommentarer)

2018-05-28

Jessica Smaaland#iam stories - berättelser om personlig assistans
#iam stories är namnet på en ny rörelse som STIL och JAG genomför tillsammans. Olika assistansanvändare berättar på offentliga platser om betydelsen av personlig assistans i sina liv. På fredagen genomförde de sin första manifestation, på Stockholms Central.

2018-05-21

Försäkrings­kassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
Kritiken mot Försäkringskassans tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom om sondmatning blir allt hårdare. RBU JK-anmäler nu Försäkringskassan för domstolstrots.(tre kommentarer)

riksdagenSe riksdags­debatt om personlig assistans
KL 11:00 idag den 21 maj har riksdagen en debatt om rättsläget i personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv skriver om varför assistans behöver bli en fråga i valrörelsen och varför utsatta grupper inte får ställas mot varandra.(sju kommentarer)

2018-05-20

mynthögLöneguiden för assistenter är uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2017 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

2018-05-18

Henrik PetrénHenrik Petren, RBU – ”Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på”
Regeringen slopade precis besparingsdirektiven till LSS-utredningen. Samtidigt har över 1500 förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Försäkringskassan säger att ”andra personliga behov” måste vara kvalificerade för att beviljas. Detta har regeringen hittills inte agerat mot. (två kommentarer)

2018-05-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistans­reformen är säkrad
Om assistansreformens intentioner verkligen ska återupprättas krävs en rad åtgärder, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg. (två kommentarer)

2018-05-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Försäkrings­kassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
Det är obegripligt att Försäkringskassan hävdar att sondmatning och egenvård inte behöver vara integritetskänsligt och berättiga till personlig assistans. För Henrik Petrén är det självklart att HFD menar att Kammarrättsdomen gäller.(två kommentarer)

2018-05-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”
Fortsatt delat huvudmannaskap mellan stat och kommun för personlig assistans. Ingen indragen assistans för barn under 12 år. Det är regeringens ambition enligt Lena Hallengren. Hon säger samtidigt att fler åtgärder för de som redan förlorat sin assistans nu får vänta tills LSS–utredningen är klar.(nio kommentarer)

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
Försäkringskassan står fast vid att Högsta Förvaltningsdomstolens, HFD:s dom 682-17 enbart tar ställning till om sondmatning som ges i form av egenvård kan vara grundläggande behov. Domen tar inte ställning till om den hjälp som behövdes för att tillgodose behovet i det enskilda fallet var integritetskänslig, enligt Eva Nordqvist.

2018-05-11

Anna DunérAnna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”
Anhörigassistans ger ett flexibelt stöd som ges med kort varsel och assistansanvändaren slipper känna tacksamhet för oavlönat arbete. Men det finns samtidigt risk för beroenden om enbart anhöriga är assistenter. Det säger Anna Dunér som gjort något så ovanligt som att forska om anhörigassistans.(två kommentarer)

2018-05-07

Antalet assistans­berättigade närmar sig 14 600
I april 2018 hade 14 638 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 541 färre jämfört med okt 2015.

2018-05-03

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
Mathias Blomberg anser tvärtemot Eva Nordqvist på Försäkringskassan att Högsta Förvaltningsdomstolens dom 682-17 innebär att aktiva delar av sondmatning är av integritetskänslig natur och berättigar till personlig assistans. (två kommentarer)

2018-05-01

Anders LindbergReaktioner på slopade besparingsdirektiv
Brukarorganisationerna välkomnar beskedet om slopade besparingsdirektiv, men vill samtidigt se fler åtgärder. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, säger att nästa steg är att de som förlorat sin assistans ska få den tillbaka.(tre kommentarer)

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
Det är bra att regeringen tar bort besparingskraven på LSS-utredningen, men det räcker inte menar Bengt Westerberg. Det finns en rad brister i stödet från LSS, vilket kräver resurstillskott.(åtta kommentarer)

2018-04-30

Lena HallengrenSparkraven på LSS-utredningen tas bort
Regeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen ska dock hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder. (sju kommentarer)

2018-04-27

Ann Marie BeglerAnn-Marie Begler får sparken av regeringen
Regeringen meddelade idag att Ann Marie Begler avsätts som generaldirektör för Försäkringskassan. Ny tillförordnad generaldirektör blir Maria Hemström-Hemmingsson, tidigare generaldirektör på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.(åtta kommentarer)

2018-04-25

SR-Ekot - Mp vill ta bort sparkrav i LSS-utredningen
SR-Ekot säger sig ha uppgifter om att Miljöpartiet vill ha ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att sparkraven ska tas bort. Regringen ska just nu förhandla om detta.

2018-04-24

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”
Den FN-kommitté som övervakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i en text ingående beskrivit hur personlig assistans bör vara utformad. Thomas Hammarberg anser att texten bör påverka lagstiftningen i länder som ratificerat FN-konventionen.(en kommentar)

2018-04-23

Eva NordqvistEva Nordqvist, Försäkrings­kassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
Näringstillförseln vid sondmatning kan nu vara ett grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara av tillräckligt kvalificerat slag, om det ska berättiga till personlig assistans. Detsamma gäller andra egenvårdsinsatser enligt Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.(sju kommentarer)

2018-04-17

Karin FlycktKommunal assistans ersätter Assistans­ersättning
Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet barn mellan 0-12 år ökar mest, med 22 procent eller 130 personer på ett år. (en kommentar)

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – “All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov”
All egenvård kan nu beviljas som grundläggande behov förutsatt att den är integritetsnära och kan inbegripas i något av de fem grundläggande behoven. Sondmatning är i sig integritetsnära och ingår nu i det grundläggande behovet “måltider”. Det är några följder av HFDs dom 682-17 om sondmatning.(två kommentarer)

2018-04-16

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistans­ersättning”
De grundläggande behoven har blivit totalt kringskurna av alla domar och Försäkringskassans tolkning av dessa. Anna Barsk Holmbom säger sig vara förvånad att assistansersättning överhuvudtaget beviljats fram till idag.(fyra kommentarer)

2018-04-13

Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
RBU och Unga Rörelsehindrade välkomnar HFD:s dom om att sondmatning kan räknas som ett grundläggande behov. RBU anklagar dock Försäkringskassan för att ha brutit mot lagen. Försäkringskassan säger att de ska börja tillämpa HFD-domen och ger bilden av att de själva drivit på för att få ett förtydligande.(en kommentar)

KlubbaHFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
Idag kom domen många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov. (åtta kommentarer)

2018-04-12

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Försäkrings­kassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
Den senaste vägledningen för assistansersättning är uppdaterad med lagändringarna om avskaffade tvåårsprövningar och att väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter utanför hemmet ska kunna beviljas. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, oroas dock av att andra personliga behov ska vara kvalificerade för att beviljas.(fyra kommentarer)

2018-04-11

Jonas FrankssonJonas Franksson – ”Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet”
Jonas Franksson reagerar starkt på Tomas Agdalens tankar om att assistansen kommit bort från Independentliving tanken och borde begränsas till en mindre grupp personer.(fem kommentarer)

2018-04-09

Lena HallengrenLena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
I en intervju för Hejaolika.se upprepar Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren att direktiven till LSS-utredningen om att göra besperingar i dagsläget ligger fast. Hon säger att för mycket pengar gått till vinster i privata bolag och att varenda krona ska gå till assistans.(åtta kommentarer)

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistans­frågan”
Om de läckta förslagen i LSS-utredningen genomförs är knappt någon kvalificerad till assistans och de som vore det skulle inte få den att fungera anser Jonas Franksson. Han hoppas nu att assistansen blir en valfråga och att nya ministern Lena Hallengren ska innebära någon form av förändring.(fyra kommentarer)

2018-04-07

Tre fjärdelar väljer en privat assistans­anordnare
75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller ett kooperativ. Samtidigt är rekordfå 1,6 procent (233 personer) egna arbetsgivare för sina assistenter.

2018-04-04

Sooz Romero och Jamie BollingDisabled Refugees Welcome - ”Stora brister på kunskap”
Alla medarbetare i det nya ILI-projektet "Disabled Refugees Welcome" har själva både utländsk härkomst och olika funktionsvariationer.(en kommentar)

2018-03-31

Lagändringar som införs 1 april 2018
Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska kunna ges för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet.(fyra kommentarer)

2018-03-29

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
I HFD–domen 1057–17 sägs det att 3 timmar grundläggande behov/vecka inte räcker för att berättiga till kommunalt beviljad personlig assistans. Detta är första gången HFD tar ställning till den undre gränsen för att beviljas personlig assistans.(två kommentarer)

2018-03-22

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF - ”Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken”
För att kunna fortsätta utveckla personlig assistans kan man behöva definiera vad personlig assistans egentligen är. Det menar Tomas Agdalen, ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. (sex kommentarer)

2018-03-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018
Kommunerna ska var skyldiga att informera om rättigheterna i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod.(tre kommentarer)

2018-03-20

Therese BäckmanTherese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när ett assistans­beslut tidsbegränsas”
”Gynnande besluts negativa rättskraft”, är en rättslig princip som säger att ett myndighetsbeslut inte kan ändras till det negativa, om situationen är oförändrad. I sommar skrivs principen in i den nya Förvaltningslagen.

2018-03-15

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv berättar om sitt assistanslösa liv och vilka konsekvenser det får i hennes vardag.(fyra kommentarer)

2018-03-14

Peik GustafssonPeik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
Personer med autism och ADHD beviljas allt mindre personlig assistans. Utvecklingen har accelererat det senaste året, säger Peik Gustafsson. Försäkringskassan godkänner inte längre hans läkarintyg.

2018-03-12

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
Barnperspektivet i LSS tycks vara bortglömt säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg. (fyra kommentarer)

Christina TallbergChristina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
Det är åldersdiskriminering att personlig assistans skulle upphöra vid 80 års ålder säger PRO:s Ordförande Christina Tallberg. Hon anser även att personlig assistans borde kunna beviljas efter 65 års ålder.(en kommentar)

2018-03-09

Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
Gunilla Malmborg beklagar att hennes interna arbetsutkast i LSS-utredningen blivit offentligt. Det skapar bara oro säger hon. Hon säger samtidigt att hon inte tänker lägga några förslag som försämrar för barn och att ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans inte är någon självklarhet.(fem kommentarer)

2018-03-08

Lena HallengrenLena Hallengren ersätter Åsa Regnér
Ny Barn, äldre och jämställdhetsminister blir Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län. Lena Hallengren blir nu minister ansvarig för funktionshinderpolitik, LSS och personlig assistans. Läs också Assistanskolls intervju med Lena Hallengren inför valet 2014!(två kommentarer)

2018-03-07

Åsa RegnérÅsa Regnér avgår
Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér avgår. Hon har erbjudits arbete som vice chef för FN:s jämställdhetsorgan UN Women. Enligt SVT kommer statsminister Stefan Löfven imorgon (8 mars) att meddela vem hennes ersättare blir .

2018-03-05

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenLSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om det utkast till förslag från LSS-utredningen som blivit känt. (11 kommentarer)

2018-03-01

Bild på ISF-rapportenISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
Nu är det hög tid att också säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna säger utredaren Tomas Agdalen i en ny ISF-rapport. ISF vill att IVO ska få lagstöd för att kunna granska kvaliteten på ut­förd personlig assistans.(tre kommentarer)

2018-02-28

1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS
"Vi kan inte vara tysta längre". Ändra och förtydliga lagen, ändra regleringar och direktiv till Försäkringskassan och LSS-utredningen. Det säger 1500 psykologer i ett upprop på SVT-Opinion.(två kommentarer)

RiksdagenDebatt och omröstning om lagändring idag
Tvåårsomprövningarna avskaffas och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Idag röstar och debatterar riksdagen om den av regeringen föreslagna lagändringen i LSS. Samtidigt görs många reservationer av partier som vill gå längre än regeringen.(tre kommentarer)

2018-02-21

Stefan LöfvenStefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast
Det finns inga planer på att ta bort den personlig assistans för barn under 12 eller äldre över 80 säger statsminister Stefan Löfven enligt Dagens Nyheter och Expressen. (13 kommentarer)

2018-02-20

Aftonbladets ledarsida - "Känslokalla sossar struntar i LSS-barnen"
Tonen mot regeringen mot regeringen är hård efter att ett utkast till förslag från LSS-utredningen blivit känt. Eva Franchell på Aftonbladet skriver i en ledare att känslokalla sossar struntar i LSS-barnen.(en kommentar)

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
Läs Bengt Westerbergs kommentarer till de tankar och förslag som för närvarande övervägs i LSS-utredningen.(17 kommentarer)

2018-02-19

MIkael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen"
Regeringens utredare av personlig assistans Stig Svensson har flera gånger, citerat oss felaktigt, säger Mikael Klein i en debattartikel på Assistanskoll. Men det är inte Svensson som ska avkrävas ansvar säger han, det är regeringen vars åsikter han agerar budbärare för.(fem kommentarer)

Nils MuiznieksEuroparådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"
Sverige har en oroande trend med re-institutionalisering pga minskad statligt finansierad personlig assistans. Detta säger The Commissioner of human rights in Europe, Nils Muiznieks i en färsk rapport.(fem kommentarer)

2018-02-17

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistans­reformen”
80-årsgränsen kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade och barns delaktighet i sina familjer undermineras om assistansen tas bort, säger Vilhelm Ekensteen som är chockad efter att ha läst LSS-utredningens förslag. (tio kommentarer)

Personer som skriverFörsta utkastet från LSS-utredningen
Kommunalt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov. Assistanskoll har läst delar av ett första utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 1 okt 2018. (31 kommentarer)

2018-02-16

Denise CressoDenise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
90 kvinnor med funktionsnedsättning vittnar om sexuella övergrepp i metoouppropet #Slutvillkorat. Denise Cresso, initiativtagare till uppropet, menar att metoo–uppropet #hjälpaintestjälpa för kvinnliga personliga assistenter är en del av samma problem.

2018-02-13

Antalet assistans­berättigade 14 800
I januari 2018 hade 14 803 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet minskar nu stadigt månad för månad och antalet har nu minskat med 1376 personer sedan okt 2015.(en kommentar)

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistans­frågan i valrörelsen”
Den kommande lagändringen är ett steg i rätt riktning men långtifrån tillräckligt. Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU, befarar att LSS-utredningen föreslår ett kommunalt huvudmannaskap och att regeringen vill undvika debatt om detta i valrörelsen.(tre kommentarer)

2018-02-12

Den blinda rättvisanRekordmånga överklaganden 2017 för assistans­ersättning
2017 överklagades 923 assistansersättningsbeslut till Förvaltningsrätten. Det kan jämföras med 530 överklaganden året innan. Det visar statistik från Domstolsverket.(tre kommentarer)

2018-02-08

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighets­lagstiftningen”
Det är fel av Stig svensson att ange siffror för hur stort assistansfusket är när det i verkligheten saknas säkra siffor, menar Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU. Han tycker däremot Stig Svenssons kritik av rättighetslagstiftningen i LSS ger möjlighet till en öppen debatt.(åtta kommentarer)

2018-02-05

Per HermanrudPer Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”
Att trumma ut en bild av omfattande fusk inför nedskärningar är en metod som använts i många länder, tex USA med bilden av så kallade Welfare Queens. Per Hermanrud på Kalla fakta ser ett demokratiskt problem när besparingar i assistansen inte görs utifrån lagändringar.(fem kommentarer)

2018-02-02

Niklas AltermarkDN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistans­fusk"
Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt.

2018-02-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet
Thomas Juneborg, assistansanvändare och talesperson i VIMPA ger sin bild av Socialutskottets utfrågning av politiker, myndigheter och brukarorganisationer om situationen i personlig assistans.

2018-01-27

Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott
Tisdagen den 30 januari 10-13 hade socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Bland talarna var politiker och experter, myndigheter och representanter från funktionshinderrörelsen. (fem kommentarer)

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”
Det finns två världar inom assistansen idag som inte möts menar Stig Svensson, en liten mycket kriminell och en stor majoritet som sköter sig. Han beklagar att majoriteten nu känner sig utsatt men anser trots detta att tex anhörigassistans behöver begränsas till 50 timmar per vecka.(11 kommentarer)

2018-01-24

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Kostnads­utvecklingen drivs av hur rättighets­lagstiftningen är skriven”
Det är rättighetslagstiftningen som driver kostnadsutvecklingen genom att det saknas en gräns för vad assistans kan beviljas för och i vilken omfattning. Det anser Stig Svensson som just lämnat sin utredning till regeringen. Samtidigt anser han att assistansersättningens timbelopp behöver höjas mer, i takt med löneökningarna.(tre kommentarer)

2018-01-23

Metoo-upprop för personliga assistenter
Så kom metoo även till personlig assistans. I Kommunalarbetaren har metoo-uppropet #hjälpaintestjälpa publicerats. Där berättar 17 assistenter om sexuella trakasserier.

2018-01-22

Kalla faktaKalla fakta i TV4 granskar assistans­krisen
Kalla fakta har i "Spelet om assistansen" granskat försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta. Reportaget granskar bland annat expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i personlig assistans. (15 kommentarer)

2018-01-17

Maria Kain, ISFMaria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
Kvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden. (en kommentar)

Stig Svensson och Åsa RegnérStatlig utredning om assistans­fusk klar
Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det i lagtexten saknas begränsningar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten har minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson.(17 kommentarer)

2018-01-13

Maj KarlssonMaj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
Idag kan även personer som är tillfälligt bosatta i Sverige söka assistansersättning och andra förmåner på Försäkringskassan. Moderaterna uttalat i sin budget att de vill ändra på detta. Maj Karlsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet är mycket kritisk.

Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistans­ersättning
Moderaterna skriver i sin budget för 2018 att de vill att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka assistansersättning.(tre kommentarer)

2018-01-11

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Ros och ris till regeringen"
I en krönika varnar Bengt Westerberg för att det även efter regeringens aviserade lagändring kommer att vara mycket svårt att beviljas personlig assistans. Och de som har förlorat sin assistans får den inte tillbaka. (tre kommentarer)

2018-01-08

Åsa RegnérLagrådsremiss om lagändringar 1 april
Idag kom regeringens lagrådsremiss. Från och med den 1 april i år föreslås avskaffade tvåårsomprövningar och att assistansersättning ska kunna ges för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter. Reaktionerna från RBU och JAG är positiva men mycket återstår att åtgärda.

2018-01-03

Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistans­ersättning
Antalet avslag för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på drygt 88 %. Utvecklingen beror enligt Försäkringskassan på domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och på deras egen "kvalitetsutveckling".(två kommentarer)

2017

2017-12-25

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistans­frågan”
Att Miljöpartiet svikit i assistansfrågan har gett Socialdemokraterna fritt spelrum, till skillnad mot vad moderaterna fick i alliansregeringen. Det är en slutsats Jonas Franksson drar av det dagspolitiska läget i assistansfrågan.(nio kommentarer)

2017-12-22

Antalet assistans­berättigade under 15 000
I november 2017 hade 14 984 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet har alltså gått under 15 000 vilket innebär att vi nu är nere på 2008 års nivåer.(fyra kommentarer)

2017-12-20

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”
Vi har rösträtten att tacka för regeringens stopp av omprövningar p.g.a. den senaste HFD-domen. Hade det inte varit valår hade de inte skett, säger Jonas Franksson, STIL. Han tror också att det politiska priset är för högt för att göra drastiska nedskärningar i assistansen.(två kommentarer)

2017-12-19

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”assistans­krisen måste ses i ett större sammanhang”
Laila Naraghi har tidigare krävt att regeringen ska göra mer för assistansen. Hon ser samtidigt försämringarna i assistansen som en del i en större förändring i samhället. Hon tror att de som driver försämringar gör det av okunnighet. Samtidigt pekar hon på att det ibland är svårt för politiker att förändra när tjänstemän på myndigheterna ofta har ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge.(14 kommentarer)

2017-12-18

Björn JidéusBjörn Jidéus, KFO - ”Försäkrings­kassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
I september slöts ett nytt kollektivavtal mellan Kommunal och KFO men Björn Jidéus, KFO, pratar hellre om de problem Försäkringskassans krav ställer till med för assistansanordnarna. De verkar göra allt för att inte betala ut pengar i tid, säger han.(fyra kommentarer)

2017-12-17

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar
Antalet assistansberättigade är nu under 15 000. Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen gör att allt färre nybeviljas och allt fler förlorar sin assistansersättning. Men det beror enligt Försäkringskassan inte bara på HFD-domarna, utan även på att de själva ”ökat kvaliteten” genom att tex ta in mer medicinska underlag och noggrannare och mer enhetliga bedömningar.(tre kommentarer)

2017-12-16

ISF - ”Minskad lönsamhet för assistans­anordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
Assistansanordnarnas lönsamhet har successivt minskat de senaste tio åren. Detta kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset hos seriösa aktörer. Det skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Assistanskoll beskrivs också i ISF:s rapport, med en felaktig uppgift om att Assistanskoll ägs av STIL.(en kommentar)

2017-12-15

Kerstin NilssonKerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
Allmänna ombudet har överklagat ett anpassningsbidrag en person fått för att köra sin egen bil med motivet att assistenterna istället kan köra bilen. Detta är en inhuman människosyn där människor tas ifrån sin värdighet, säger Kerstin Kjellin.(två kommentarer)

2017-12-14

Andrea BondessonAndrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Men Sverige har samtidigt åtagit sig att följa CRPD, och ska så långt det går tolka lagen efter CRPD. (en kommentar)

2017-12-13

Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"
En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det har blivit svårare att få personlig assistans. Av 460 fall av indragen eller nekad assistans som Socialstyrelsen studerat är 40 % barn. Kommunerna har svårt att ersätta assistansen med insatser som fungerar, vilket leder till att självbestämmandet minskar och att anhöriga istället få ge stöd.(två kommentarer)

2017-12-11

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
Eftersom FN-konventionen inte gjorts till svensk lag gäller annan svensk rätt över den menar Thomas Bull. Det går dock att göra en så kallad konventionskonform tolkning av lagen för att uppfylla tex FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.(fyra kommentarer)

2017-12-08

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”
Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning med det nya lagförslaget säger Laila Naraghi. Men det måste följas av åtgärder mot även andra HFD-domar och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen. (två kommentarer)

2017-12-06

Bengt WesterbergBengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm
Assistanskoll publicerar det anförande Bengt Westerberg höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Stockholm den 3 dec.(tre kommentarer)

2017-12-05

Niklas AltermarkAnförande från demonstration i Malmö 3 december
Assistanskoll publicerar det anförande statsvetaren Niklas Altermark höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Malmö den 3 dec.(sex kommentarer)

2017-12-04

Bild från demonstration"Regeringens åtgärder räcker inte"
Under parollen "Assistans är frihet - Rädda LSS" genomfördes för andra året i rad demonstrationer över hela landet. (två kommentarer)

2017-12-01

Åsa RegnérRegeringens lagförslag har kommit
Tvåårsomprövningarna avskaffas. Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid när assistenten väntar vid aktiviteter utanför hemmet. Försäkringskassan ska dock fortfarande ompröva när behovet av assistans minskar. Lagändringarna förslås börja gälla 31 mars 2018.(fem kommentarer)

Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser
Alla kommuner ger inte stöd med egenvårdsinsatser som tex sondmatning. Istället ger många föräldrar själva egenvårdsinsatserna till sina barn. Det är några av Socialstyrelsens slutsatser i rapporten "Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård".

Assistans är frihetDemonstrationer för personlig assistans 3 december
Nu på söndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot nedskärningarna inom personlig assistans.(två kommentarer)

2017-11-30

Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen har överklagat ett beslut från Försäkringskassan där en person beviljats bilstöd. Motivet är att personen har assistans dygnet runt och att assistenten då istället anses kunna köra bilen.(två kommentarer)

2017-11-26

Emma HenrikssonRiksdags­debatt visar tydlig blockbildning i assistans­frågan
De mindre allianspartierna, KD, L och C, gick till hårt angrepp och sade bland annat att regeringen ”lägger rökridåer” och utarmar reformen genom sin passivitet. Kritiken backades upp av SD och V medan Moderaterna snarare stöttade regeringen.(fem kommentarer)

2017-11-23

Assistans­ersättning ersätts av LSS-bostäder
Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.(åtta kommentarer)

2017-11-20

Riksdags­debatt om personlig assistans
Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar. Se debatten via internet. Läs medias recensioner av debatten.(fem kommentarer)

2017-11-17

Björn JidéusNär ska övertid i assistans beviljas?
En tidigare artikel på Kommunals hemsida riskerar att skapa konflikter om när övertid ska beviljas. Björn Jidéus, KFO, menar att man övertolkar en ändring om den så kallade ”frivilliglistan” och rätten till övertidsersättning.(sex kommentarer)

2017-11-16

Andreas LarssonAndreas Larsson, Försäkrings­kassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar”
Assistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 ska inte längre tvåårsomprövas. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren. (två kommentarer)

2017-11-15

Bengt WesterbergBengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
Det är positivt att regeringen agerar mot senaste domen i Högsta Förvaltningsdomstolen och fryser tvåårsomprövningarna. Men det räcker inte menar han. LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i assistansersättningen.(fem kommentarer)

2017-11-14

Åsa RegnérRegeringen backar om assistansen
Regeringen vill att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningen är klar. Inom tre månader kommer en lagändring där som säger att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.(fyra kommentarer)

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
Konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida menar Thomas Bull. Samtidigt menar han att HFD inte kan väga in sådana hänsyn utan måste hålla sig strikt till vad som står i lagtexten.(tre kommentarer)

2017-11-09

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”
Trots att justitierådet Thomas Bull i HFD sagt att deras dom inte sade något om väntetid eller beredskap ändrar inte Försäkringskassan sitt ställningstagande. (13 kommentarer)

2017-11-08

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenDomen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen. (två kommentarer)

2017-11-07

Margaretha JohanssonKommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
Även Kommunal är negativa till HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av den. Om assistans bara beviljas för aktiva perioder kan assistenterna drabbas i form av delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad sägs det i en intervju i Kommunalarbetaren.(en kommentar)

2017-11-06

Åsa RegnérÅsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring"
I en intervju i Ekot säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen börjat arbeta med en lagändring som ska kunna läggas fram till riksdagen innan jul och som ska kunna börja gälla någon gång under våren.(sju kommentarer)

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”
HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till. (sex kommentarer)

Maria Johansson, Ordf i LikaUnika"Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"
Nu måste regeringen agera och börja arbeta för en lagändring. I en artikel i Dagens Samhälle säger en samlad brukarrörelse att frågan nu handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige. (en kommentar)

2017-11-04

Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
Det blir ett treårigt avtal med 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS.

2017-11-03

Antalet assistans­berättigade minskar och pengar sparas in
I september vara antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019.(en kommentar)

2017-11-02

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
Tillämpningen av HFD-domen startar nu direkt efter att Försäkringskassans rättsliga ställningstagande kommit. Mathias Blomberg befarar att det inte stannar vid att tid när assistenten väntar tas bort. Tid för städning, matlagning mm kan komma att ersättas med hemtjänst. (åtta kommentarer)

2017-11-01

Aftonbladets ledarsida - "Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade"
Många medier rapporterar nu om assistanskrisen. Eva Franchell på Aftonbladet skriver att Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade. (tre kommentarer)

Bengt WesterbergBengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkrings­kassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
Regeringen måste nu agera snabbt, säger Bengt Westerberg. De skulle tex kunna ge LSS-utredningen i uppdrag att lämna förslag på en lagändring och meddela Försäkringskassan att ligga lågt i väntan på detta. Han tror samtidigt att Försäkringskassan känner sig pressad av regeringen att göra en så restriktiv tolkning som möjligt. (fem kommentarer)

mynthögGuide om personliga assistenters löner
Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Assistanskoll har sammanställt informationen i en ny guide. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor och mellan olika delar av landet.(tre kommentarer)

Att arbeta som personlig assistent
Uppåt 90 000 personer arbetar som personliga assistenter. Arbetsgivare kan vara kommun, företag eller assistansanvändaren själv. Arbetsvillkor, löner, kollektivavtal och anställningsformer varierar stort.(11 kommentarer)

2017-10-31

Rättsligt ställningstagande från Försäkrings­kassan om HFD-domen
Väntetid och beredskap beviljas inte mer. Tid mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet beviljas inte som assistanstid. Det framgår av Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05 (fyra kommentarer)

2017-10-30

Lars OhlyFunktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
Hela assistansreformen är hotad om Försäkringskassan genomför den tolkning av HFD-domen som de beskriver i sitt brev till regeringen, säger Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. (två kommentarer)

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
De konsekvenser Försäkringskassan beskriver av den nya domen i HFD leder till att assistansen, som den ser ut idag, avskaffas. Försäkringskassan gör en extrem tolkning av en HFD-dom som i sin tur är en tolkning som är oförenlig med ursprungsintentionerna. (tre kommentarer)

2017-10-27

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
Regeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade i ett brev till regeringen efter att Försäkringskassan gått ut och varnat för konsekvenserna den nya HFD-domen från 13 juni. (två kommentarer)

DomstolsklubbaFörsäkrings­kassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistans­timmar
All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt Försäkringskassan några konsekvenser av en HFD-dom från jun i år. (11 kommentarer)

2017-10-23

Lars BeckmanLars Beckman, moderat riksdags­ledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”
Lars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna till hur de var innan de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Samtidigt vill Moderaterna begränsa rätten till assistansersättning för nyanlända som inte kvalificerat in sig i socialförsäkringarna.(tre kommentarer)

2017-10-19

Bengt EliassonLiberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanades Försäkringskassan till av regeringen i regleringsbrevet för 2016. Liberalerna vill nu att Konstitutionsutskottet prövar om detta var otillåten myndighetsutövning.(nio kommentarer)

Ann-Sofi Nilsson och AlexAnn-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning”
Vid Alex omprövning byttes 77 timmars personlig assistans/vecka till 3 timmars ledsagarservice och 2 timmars avlösarservice. Detta trots att en ADL-bedömning intygat Alex behov av personlig assistans, och att handläggarens bedömning blivit sågad av kommunens egen kvalitetsutvecklingschef.(fyra kommentarer)

2017-10-17

Magnus Arnek, analytiker, Försäkrings­kassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek. Han ser risker med att extrema fuskfall via media färgar bilden av assistans men säger att det inte påverkar Försäkringskassans arbete.(tre kommentarer)

2017-10-12

Jamie BollingJamie Bolling ny verksamhetsledare på ILI
Sedan 1 oktober är Jamie Bolling verksamhetsledare på Independent Living Institute, ILI, där Assistanskoll är ett av de projekt som ingår. Jamie Bolling har tidigare varit engagerad i ENIL, European Network on Independent Living, SHIA (nuvarande MyRight) och DHR. Adolf Ratzka stannar dock i ILI:s styrelse.

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning.(åtta kommentarer)

2017-10-10

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater vill stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

2017-10-09

Mikael KleinBrukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med den politik regeringen för, pekar mot att utredningen kan komma att föreslå ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans. (fyra kommentarer)

2017-10-06

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
Det måste finnas behov av ”kvalificerad hjälp” om assistanstid överhuvudtaget ska beviljas vid transporter till fritidsaktiviteter. Det är resultatet av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Mathias Blomberg befarar att detta kommer att leda till en rad begränsningar. (sju kommentarer)

Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen
För budgetåret 2018 ger Moderaterna och Centern lika mycket till assistansersättning som regeringen(med stöd av Vänsterpartiet). Sverigedemokraterna ger 50 miljoner mer, Kristdemokraterna 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

2017-10-02

Marie AxelssonMarie Axelsson, försäkrings­direktör, Försäkrings­kassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
Nej till en egen bidragsbrottsenhet, men ja till försäkringsmedicinska teamutredningar, minskad sekretess och ett medborgarkonto för varje person där pengar från alla myndigheter passerar. Det är Försäkringskassans svar på Lars Erik Lövdéns utredning om välfärdsbrottslighet.(fem kommentarer)

2017-09-26

Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivar­föreningen KFO
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistentter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad.(tre kommentarer)

2017-09-25

Signe Holmlund Armerin, Försäkrings­kassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
För att räknas som grundläggande behov vid personlig hygien måste hjälpen, enligt ett nytt rättsligt ställningstagande, handla om att hålla sig ren. Sminkning, manikyr, pedikyr eller duschning flera gånger/dag ses då inte som grundläggande behov som ger rätt till assisansersättning. (nio kommentarer)

2017-09-24

Lars OhlyAlmedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinder­politiska frågan just nu”
I vårt sista referat från debatterna i Almedalen säger Lars Ohly att assistansen är den högst prioriterade frågan för Funktionsrätt Sverige. Han ondgjorde sig även över det som kallas välviljans tyranni, att alla vill väl. (tre kommentarer)

2017-09-20

Statsbudgeten1,6 miljarder insparat på assistansen
Regeringens budget visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar.(sex kommentarer)

2017-09-18

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
Gunilla Malmborg talar hellre om långsiktigt hållbar utveckling än om besparingar i personlig assistans. Hon säger att brukarperspektivet är viktigt även om hon och brukarna skulle komma fram till olika slutsatser.(sju kommentarer)

2017-09-12

Lotta GröningLotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
Regeringens mål i assistansfrågan är att fördröja alla beslut fram till valet och låta de besparingar som sker fortsätta. Det säger Lotta Gröning som tycker Socialdemokraterna svikit de utsatta grupperna i samhället.(17 kommentarer)

2017-09-08

Nytt avtal mellan Vårdföretag­arna och Kommunal
Det blir 2,2 procent lönehöjning enligt märket för personliga assistenter, lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Avtalet gäller i tre år. Vårdföretagarna säger att de tvingats acceptera ett avtal som branschen inte klarar.

2017-09-07

Bild på knappen Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”
Journalisten Anders Hellberg har engagerat sig i assistansfrågan sedan hans båda styvbarn förlorade sin assistansersättning. När han ville ställa frågor till ansvarige minister Åsa Regnér i Almedalen, stoppades han av Säkerhetspolisen. (sex kommentarer)

2017-09-06

Annika WallenskogAnnika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistans­kostnader”
Kommunerna fick en halv miljard i ökade kostnader under 2016 pga att alltfler förlorat sin assistansersättning. Och de enskilda drabbas, säger Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.(tre kommentarer)

2017-09-04

Bild på FörsäkringskassanStora brister i information när assistans­ersättning dras in
Var fjärde kommun får inte information om att en kommuninnevånare fått indragen assistansersättning. 30 % av kommunerna som får informationen tar inte kontakt med personen. Det framgår av en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen. (två kommentarer)

2017-09-01

Bengt EliassonAlmedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
Liberalen Bengt Eliasson och Socialdemokraten Mikael Dahlqvist debatterade på IfA:s seminarium om statligt huvudmannaskap. Bengt Eliasson ifrågasatte om regeringen vill stoppa utvecklingen. Mikael Dahlqvist svarade att partiets kongress beslutat att intentionerna i LSS ska följas. (fem kommentarer)

2017-08-28

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistans­frågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
Regeringens politik leder till att många som borde ha rätt till assistans inte får det. Motivet är att spara pengar och Anders Lindberg anser att regeringen använder fuskdebatten som alibi för nedskärningarna. (fyra kommentarer)

2017-08-24

Kommunal utlyser nyanställningsblockad
Kommunal har varslat om nyanställningsblockad från 8 september efter att de sagt nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. (tre kommentarer)

mynthögSchablon­beloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
Vänsterpartiet hävdar att de kommit överens med regeringen om att schablonbeloppet ska höjas med 1,5 % per år de kommande tre åren. Detta skulle enligt Vänsterpartiet innebära en höjning med 4,40 istället för 3 kr jämfört med den senaste höjningen på 1,05 %. (två kommentarer)

2017-08-22

Vårdföretag­arna vill ha sexmånadersavtal
Kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal gick egentligen ut den 30 juni. Parterna förhandlar dock fortfarande. Vårdföretagarna har nu lämnat ett förslag på ett sexmånadersavtal. (en kommentar)

2017-08-21

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
Försäkringskassan föreslås delta i husrannsakningar och utreda brott. Medier säger, baserat på ett fall, att assistansersättning finansierar terrorverksamhet. Allt detta är enligt Andreas Pettersson tecken på att jakten på och bilden av fusk inom assistans tappat alla proportioner.(fyra kommentarer)

2017-08-17

Åsa RegnérJämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
För ett år sedan sade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i TV4 att regeringen inte vill att barn med stora behov inte ska få assistans. Idag sade hon i TV4 att kommuner och landsting måste gå in och ge stöd när staten pga domar inte längre kan bevilja assistans.(fem kommentarer)

2017-08-16

Rekordlågt antal assistans­berättigade
I juli 2017 hade 15 237 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det är en minskning med 942 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.(fyra kommentarer)

2017-08-15

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
LSS behandlas inte som den rättighetslag den är anser Andreas Pettersson. Kassan och kommunerna behandlar den som en ramlag och regeringens regleringsbrev för 2016 var ett direkt angrepp på rättighetslagstiftningen.(sex kommentarer)

2017-07-30

Mathias BlombergAlmedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
Det Allmänna ombudet har överklagat Försäkringskassans beslut att sondmatning inte ska räknas som grundläggande behov. Trots det fortsätter Försäkringskassan göra den bedömningen. Försäkringskassans ambition att minska kostnaderna är överordnat allt annat, säger advokaten Mathias Blomberg.(fyra kommentarer)

2017-07-19

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
Desirée Pethrus har begärt att att få sluta sitt arbete i LSS-utredningen från 1 augusti. Ny utredare blir Gunilla Malmborg, socionom och tidigare särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen. (17 kommentarer)

2017-07-15

Tobias Baudin, ordförande i KommunalAlmedalen 2017 – ”Knyt assistans­ersättningen till löneökningarna”
Tobias Baudin, ordförande i kommunal tror att regeringens avsikt med att hålla nere nivån på assistansersättningen är att få bort ”skurkarna” från branschen. Han varnar dock för att seriösa hoppar av den svenska modellen vilket hotar kvalitén på assistansen. (sex kommentarer)

2017-07-05

Assistans­reformen - ett beslut som format Sverige
Bengt Westerberg, fd folkpartiledare, och Adolf Ratzka, som grundade det första assistanskooperativet STIL, beskrivs i P1 - Assistansreformen som de personer som gjorde reformen möjlig.(tre kommentarer)

2017-06-28

Adolf Ratzka prisvinnareAdolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award
Årets vinnare av Pride Award har varit en av Europas ledande aktivister i kampen mot jämställdhet för funktionshindrade i nästan fem årtionden. Det sade ULOBAs generaldirektör Vibeke Maröy Melström.(tre kommentarer)

2017-06-20

Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
Fyra äldreforskare på Lunds universitet anser att 65-årsgränsen för att få personlig assistans borde tas bort liksom skrivningen ”som beror på normalt åldrande”. (sju kommentarer)

2017-06-19

Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
Att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov gör att barn inte får den assistans de behöver och att kommunerna snart måste börja bygga boenden, säger Barbro Westerberg. (12 kommentarer)

2017-06-15

Kenneth AnderssonKenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinder­politiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
Det behövs en översyn av de begränsande domarnas effekter på personlig assistans före riksdagsvalet säger Kenneth Andersson som också efterlyser en diskussion om annat än kostnader. (sex kommentarer)

Försäkrings­kasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag
Att rekordmånga inte beviljas assistansersättning beror enligt Försäkringskassan på förändrad rättspraxis, tex egenvårdsdomen. Och det är kommunernas uppgift att ge stöd till alla som nu inte får assistansersättning.(fyra kommentarer)

2017-06-13

Bengt WesterbergBengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistans­ersättning
23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga. (fem kommentarer)

2017-06-11

Lars OhlyLars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistans­bedömningarna”
Regeringen har drivit fram hårdare assistansbedömningar med regleringsbrev och besparingsdirektiv, säger Lars Ohly som hoppas på att Socialutskottet snart ska kräva en förändring. (sex kommentarer)

2017-06-08

Ryggtavla med Handikappförbundens loggaFunktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
Förstärk den enskildes tolkningsföreträde! Så lyder huvudbudskapet i Funktionsrätt Sveriges ställningstagande om de centrala begreppen i LSS. Lagen är inte svårtolkad, som ofta påstås, problemet är bristande kunskaper i domstolarna. (fem kommentarer)

2017-06-07

Bengt WesterbergBengt Westerberg ger ut ny rapport
Bengt Westerberg kommer den 13 juni att presentera alternativa direktiv till LSS utredningen och en beräkning av de alternativa kostnaderna till personlig assistans.(25 kommentarer)

2017-06-02

Åsa RegnérLagändring före LSS-utredningen?
Beslut om en lagändring kring bedömningen av personlig assistans skulle kunna tas efter rapporter som kommer under hösten, säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Men hon anser inte att ISF:s rapport om domen om egenvård gav anledning att införa ny lagstiftning.(nio kommentarer)

2017-05-29

Åsa RegnérÖppnar regeringen för lagändring i LSS?
Åsa Regnér sade i SR-Ekot att hon är öppen för en lagändring om lagens intentioner inte följs. Samtidigt sade Åsa Regnér att kommunerna ska tvingas ta mer ansvar för de som inte får assistansersättning.(tre kommentarer)

2017-05-24

Cecilia Blank, riksdagsseminarium 170504Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans”
Försäkringskassan tolkar om gamla domar och tillämpar de på ett nytt, mer restriktivt, sätt. Det hävdade Maria Persdotter på ett riksdagsseminarium om personlig assistans. (fem kommentarer)

2017-05-22

Löneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2016 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
Regeringen har förutsatt att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Deras ambition att sänka kostnader har i sin tur pressat Försäkringskassan till mer restriktiva lagtolkningar. Martin Klepke anser att utvecklingen bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet, att resurser till välfärd ska ges efter behov.(en kommentar)

2017-05-19

Åsa RegnérÅsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”
På en presskonferens en 15 maj presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitik. Det var inga konkreta förslag till förändringar, istället presenterades en ny målsättning. Regeringen fick kritik från Likaunika och Handikappförbunden. (sju kommentarer)

2017-05-16

Hans KnutssonHans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”
Företagsekonomen Hans Knutsson visar i en rapport att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans, vilket han liknar med att friska äpplen ersätts med halvruttna päron.(fyra kommentarer)

2017-05-12

Christine LiljendahlChristine Liljendahl, Försäkrings­kassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”
Sedan juli 2013 begär Försäkringskassan in personuppgifter om alla personliga assistenter. Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in uppgifter om en enskild assistent.(fyra kommentarer)

2017-05-09

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
Laila Naraghi var Ordförande på den socialdemokratiska partikongressen där det togs beslut om att ”intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla”. Hon har själv drivit frågan hårt i partiet. Beslutet på kongressen betyder att LSS-lagen måste ändras säger hon.(åtta kommentarer)

2017-05-07

Lars Erik LövdénUtredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bör få en bidragsbrottsenhet som leder förundersökningar, utreder brott och medverkar vid husrannsakningar. Det sägs i utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet som letts av Lars Erik Lövdén.(sju kommentarer)

2017-05-05

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistans­fusk”
Niklas Altermark anser att expertmetoden inte är lämplig för att bedöma assistansfusk och att den dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.(en kommentar)

Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen
Idag den 5 maj är det Europeiska IL-dagen ”The European Independent Living Day”. Sverige uppmärksammas genom artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans. (en kommentar)

2017-04-28

Riksdags­seminarium om personlig assistans
Berättelser om indragen assistans, om hur bedömningarna blir hårdare var teman på ett seminarium anordnat av Föreningen JAG och RBU i samarbete med riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V).(två kommentarer)

2017-04-26

Stig SvenssonStig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
Stig Svensson är osäker på om det går att bedöma omfattningen av fusk inom personlig assistans. Det är lätt att hamna i en bubbla och tro att alla fuskar säger han. I sitt arbete på Skatteverket har han tidigare utrett kriminella som varit kopplade till assistansbolag.(åtta kommentarer)

Jimmy LoordJimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”
Nybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler.(en kommentar)

2017-04-25

Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Ökningen av antalet avslag accelererar. Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson säger att systemet faller sönder och regeringen inte verkar förstå vidden eller allvaret.(tre kommentarer)

2017-04-20

Susanne Berg i panelenSusanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall. Susanne Berg anser att goda levnadsvillkor innebär att kunna leva sitt liv som den individ man är. (två kommentarer)

2017-04-14

Jonas FrankssonJonas Franksson, assistans­användare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
Jonas Franksson orkar inte längre. Att ständigt omprövas och gradvis få färre timmar och samtidigt arbeta intressepolitiskt i en tid där assistans bara ses som en kostnad har blivit för mycket. (11 kommentarer)

2017-04-11

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
En majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Emma Henriksson, KD, som står bakom kravet säger att timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.(tre kommentarer)

2017-04-10

HSO.s gamla logga på en skjortryggHandikapp­förbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
Den första frågan som LSS-utredningen arbetat med är den komplicerade frågan om huvudmannaskapet för personlig assistans. Handikappförbunden är kritiska och tycker man börjat i helt fel ände.(två kommentarer)

2017-04-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans. Följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar blir alltmer tydliga.(sex kommentarer)

2017-04-04

Åsa Regnér och Stig SvenssonRegeringen utreder assistans­marknaden
Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket sedan 40 år tillbaka, ska till den 15 januari 2018 utreda assistansersättningens utveckling och hur assistansmarknaden vuxit fram.(sju kommentarer)

2017-03-31

Stefan LöfvenStefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag. Emma Henriksson (KD), hade tidigare frågat statsministern om utvecklingen inom personlig assistans är rimlig. (14 kommentarer)

2017-03-30

Marie AxelssonFörsäkrings­kassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
Det har aldrig varit så svårt att få assistansersättning. Enligt Marie Axelsson är orsaken de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon vill inte säga att utvecklingen beror på att Försäkringskassan uppfyllt regeringens uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. (11 kommentarer)

2017-03-28

Pelle KölhedPelle Kölhed, Handikapp­förbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
Avsikten med att starta en parallell LSS-utredning är främst att samla de olika förbundens synpunkter och leverera de till regeringens utredningssekretariat. Pelle Kölhed, som representerar Handikappförbunden i utredningen, säger att deras viktigaste uppgift är att bidra med faktabaserade uppgifter.(fem kommentarer)

2017-03-27

"Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"
Demokratin hotas när assistansen skärs ner säger 16 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet Unga Rörelsehindrade säger tex att deras kansli är underbemannat och att anställda tvingas arbeta på distans på grund av indragen assistans.

2017-03-23

Viktoria VargstrandViktoria Vargstrand, assistans­användare: ”Det var lite gungigt i början”
Om personkemin inte stämmer spelar det ingen roll att assistenten är bra och gör rätt, det fungerar ändå inte. Det anser Viktoria Vargstrand som har haft assistans sedan 2009. Hon och hennes assistent Susanne Lekborn beskriver relationen som ett samboförhållande.(två kommentarer)

2017-03-22

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.(sex kommentarer)

2017-03-21

Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
Personlig assistans har varit ifrågasatt sedan den infördes 1994 säger Vilhelm Ekensteen. Att assistansanvändare då tex började gå på restaurang eller resa skapade genast missbruksmyter. Han berättar också att hela reformen hotades redan 1995 av Kerstin Wiqsells förslag i dåvarande Assistansutredningen. (12 kommentarer)

2017-03-18

Antalet assistans­berättigade och assistans­timmar minskar stadigt
I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.(sex kommentarer)

2017-03-17

Thomas FalkThomas Falk, talesperson på Försäkrings­kassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet har kritiserat Expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Hon anser att den påverkas av samhällets tidsanda. Thomas Falk som var en av experterna i FUT- Delegationen står dock fast i sitt försvar av metoden. Detta trots att bara 2 % av Försäkringskassans kontrollutredningar leder till fällande domar.(två kommentarer)

2017-03-16

Thomas FalkThomas Falk, Försäkrings­kassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
Assistansberättigade som låtsas ha funktionsnedsättningar. Bolag där assistenter bara finns på papperet, bolag som skaffar sig hållhakar på brukare och assistenter. Thomas Falk har däremot inte sett att assistansbolag skulle finansiera terrorism vilket sägs i en rapport från Finansinspektionen.(fem kommentarer)

2017-03-14

Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”
Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.(tre kommentarer)

2017-03-06

Mathias BlombergFrågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
Försäkringskassan har överklagat den kammarrättsdom i Göteborg som säger att sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Om prövningstillstånd beviljas kommer frågan åter upp i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Assistanskoll har intervjuat advokaterna Mathias Blomberg och Sofia Tedsjö. (fem kommentarer)

2017-02-27

Tuva LundTuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
Anledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något, och bygga ett bättre samhälle, säger den socialdemokratiska kommunal- och landstingspolitikerna Tuva Lund. Hon är kritisk mot regeringens direktiv till LSS-utredningen och är själv övertygad om att kostnadsökningarna är ”naturliga”. (fyra kommentarer)

2017-02-21

Bengt WesterbergBengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
Bengt Westerberg bemöter Desirée Pethrus vilja att problematisera anhöriga som assistenter och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.(13 kommentarer)

2017-02-20

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
Införandet av efterskottsbetalning verkar ha genomförts utan större nedläggningar av assistansanordnare. Några har tömt reserverna, marginalerna minskar och de fortsätter att kämpa med ett schablonbelopp som höjs mindre än löneökningarna, säger Hanna Kauppi. Hon vill också varna för konsekvenserna av förslagen i välfärdsutredningen.

2017-02-15

"Assistans­fusket" tas upp i Svenska Dagbladet
SVD beskriver bland annat hur assistansbolag får kontaktuppgifter till assistansberättigade via anställda på Försäkringskassan och hur funktionshindrade benämns rasistiskt och sexistiskt. Assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att fixa lån och bostäder. Läs också hur ledarsidorna på Aftonbladet och Expressen drar olika slutsatser av "assistansfusket".(sju kommentarer)

2017-02-14

Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnads­utvecklingen kan vara”
LSS–utredningen har ett tydligt uppdrag i att minska kostnader men Desirée Pethrus anser att det går att göra genom att LSS–insatserna görs mer träffsäkra och effektiva. Hon tycker samtidigt att debatten kring frågorna är onödigt hätsk. (tio kommentarer)

2017-02-13

Desirée PethrusDesirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
Anhöriga som assistenter bör problematiseras mer säger Desirée Pethrus, vilket hon menar görs i våra nordiska grannländer. (nio kommentarer)

2017-02-11

Pelle KölhedHandikapp­förbunden gör parallellutredning av LSS
Under mottot LSS ska utvecklas, inte avvecklas gör Handikappförbunden en utredning vid sidan av den statliga LSS-utredningen som leds av Desirée Pethrus. Pelle Kölhed som är med och leder utredningen anser att LSS-utredningen präglas av historielöshet. (en kommentar)

2017-02-10

Ola HäggOla Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
Ökade kostnader och en frustration över att inte kunna ge de välfärdstjänster som förväntas. Det är resultatet för kommunen när alltfler förlorar sin assistansersättning. Kommunen beviljar inte heller i nuläget personlig assistans till dessa personer, säger socialdemokraten Ola Hägg.(tre kommentarer)

2017-02-03

Rapport från Försäkrings­kassan tyder på vändning
2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände enligt rapporten "Assistansersättningens utveckling". Från att i flera år ha legat runt 16 000 minskade antalet assistansanvändare med ungefär 400 personer. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar.(två kommentarer)

2017-02-02

Utfrågning om assistansens kostnads­utveckling
Det blir inga förändrade direktiv till LSS-utredningen. Det var regeringens svar till Bengt Eliasson, Liberalerna, i dagens utfrågning i riksdagens socialutskott.(två kommentarer)

2017-01-30

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
Assistansens framtid avgörs idag inte av öppna politiska beslut utan av möten i regeringen, på Försäkringskassan och på Högsta Förvaltningsdomstolen, säger Bengt Eliasson.(fem kommentarer)

2017-01-29

Adolf RatzkaTrettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
Det är trettio år sedan det första pilotprojektet med personlig assistans startade i Sverige. 1 januari 1987 startade STIL ett pilotprojekt med ett kooperativ med ett tjugotal medlemmar. Det kom att bli modell för assistansersättningen som infördes 1994.(fyra kommentarer)

2017-01-25

RiksdagenInterpellations­debatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér
I interpellationsdebatten hade Bengt Eliasson ställt en rad frågor till ansvarige minister Åsa Regnér, han ville bland annat se tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att analysera tim- och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans. (fyra kommentarer)

2017-01-20

Färre assistans­berättigade sänker utgiftsprognoserna
Kostnaden för statlig assistansersättning tros de kommande åren bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit.(tre kommentarer)

2017-01-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistans­berättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag. (12 kommentarer)

2017-01-16

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
Föreningen JAG rasar mot uttalandena från LSS-utredaren Desiree Pethrus om att Sverige har för mycket anhörigassistenter. Om inte föräldrar kan arbeta som assistenter skulle många barn växa upp på barnhem, säger Cecilia Blanck.(13 kommentarer)

2017-01-08

Pelel KölhedPelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
Sedan utredaren Desirée Pethrus talat om skenande assistanskostnader och ifrågasatt anhörigassistenter berättar nu Pelle Kölhed om sin roll som expert i utredningen. Han upplever att man vill hålla brukarperspektivet borta.(nio kommentarer)

Skicka sidan till: