1893 artiklar om personlig assistans i datumordning


2023-12-05

Christofer BergenblockCentern lägger utskottsinitiativ om föräldraavdraget
Sätt ner föräldravdraget till noll och verka för en lagändring i LSS om föräldraavdraget. Det vill Centern att riksdagen tillkännager för regeringen.

2023-12-04

Florian SandenFlorian Sanden, ENIL – "Fuskdebatt om personlig assistans gynnar elitens ekonomiska intressen"
Fuskretorik kan ofta vara en ursäkt för att avskaffa sociala rättigheter som tillgång till personlig assistans, och därigenom säkra elitens privilegier, säger Florian Sanden, Policykoordinator på ENIL.
( en kommentar )

2023-12-01

Lovisa ErikssonLovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter”
Uppgifter i en assistansbedömning kan uppfattas som överdrivna utan att de är oriktiga, säger Kammarrätten i Stockholm.

2023-11-27

Bengt EliassonBengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – ”Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkrings­kassan”
Att det görs dubbla avdrag för föräldraansvar är ett övergrepp av Försäkringskassan där lagstiftaren väljer att inte reagera, säger Bengt Eliasson som var med och skapade Stärkt assistanslagstiftningen.
( fem kommentarer )

2023-11-23

Anna TenjeAnna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande”
Kvalificeringen till socialförsäkringsförmåner ska vara förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden, säger Anna Tenje.
( två kommentarer )

2023-11-22

lagens klubbaHFD-dom stoppar assistans­ersättning på komvux
Högsta förvaltningsdomstolen har i domen Mål nr 7294-21 gett Försäkringskassan rätt i att neka assistansersättning för tid i kommunal vuxenutbildning (komvux).

2023-11-21

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen"
Funktionsrättsrörelsen hade fått ökad respekt och förståelse för sina krav kring personlig assistans om man tydligare erkänt kriminalitet som ett problem som finns och tydligare gått till attack mot det, säger Margareta Persson.
( en kommentar )

Sara PerssonSara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistans­användarnas organisationer”
Det behövs åtgärder mot tex vilande tillstånd på IVO som kan aktiveras, säger Sara Persson.

2023-11-19

Sara PerssonSara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistans­anordnare som brottsverktyg”
Det förekommer att kriminella utnyttjar och skaffar sig hållhakar på assistansanvändare tex genom att låna ut pengar, säger Sara Persson. Ibland blir fd kunder egna arbetsgivare efter att deras anordnare förlorat tillståndet.

2023-11-14

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen”
Försäkringskassans rapport om lagändringarna ger inte hela bilden, de flesta som fått bifall skulle fått det även tidigare, säger Cecilia Blanck.
( två kommentarer )

2023-11-11

Carina Ståhl HerrstedtCarina Ståhl Herrstedt, SD – ”Känner mig lurad om föräldraavdraget”
Mitt parti hade aldrig röstat för att införa föräldraavdraget om vi vetat att det skulle tolkas som det nu görs av Försäkringskassan, säger Carina Ståhl Herrstedt.
( sex kommentarer )

2023-11-10

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, Juris doktor – ”Är det en SWEXIT man siktar på?”
Rättsordningen med EU-rätten tillåter inte att man skiljer personer åt som bor i landet utifrån medborgarskap, för rätt till tex barnbidrag eller assistansersättning, anser Andreas Pettersson.
( en kommentar )

2023-11-02

Florian SandenFlorian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt”
ENIL jämför assistanssituationen i 46 länder, och ger stöd till pilotprojekt i Grekland och Portugal.

2023-10-31

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft
I en uppföljning av Stärkt assistans-lagändringarna säger Försäkringskassan att lagen säger att föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Om lagstiftarens intention är något annat krävs lagändringar.

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, ordförande DHR – ”Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter”
Personer med funktionsnedsättning nämns inte ens i direktiven till utredningen med målet att nyanlända och icke medborgare ska kvalificera sig till svensk välfärd. Åsa Strahlemo befarar ett Moment 22 för funktionsnedsatta.
( fem kommentarer )

2023-10-26

JAG protesterar mot planer på ny utredning
Nya omprövningar, begränsad anhörigassistans, gps-övervakning är några åtgärder som regeringen överväger att utreda. Det hävdar JAG som skrivit ett protestbrev till regeringen.
( åtta kommentarer )

2023-10-24

Fremia, KommunalNytt kollektivavtal Fremia - Kommunal
Avtalet innebär 7,4 % lönehöjning under två år. Uppsägningstid för personliga assistenter som varit anställda mer än 10 mån utökas 1 sep 2024 från två veckor till en månad. Nya regler för dygnsvila/dygnspass börjar gälla tidigast 1 sep 2024.
( en kommentar )

2023-10-23

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan tonar ner ökning av assistans­berättigade
I en utgiftsprognos för budgetåren 2023–2027 tror Försäkringskassan inte längre att antalet assistansberättigade ska öka snabbt pga lagändringarna 1 jan 2023.

2023-10-20

L+M+KD+SDVilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistans­ersättning?
M-KD-L-regeringen som stöds av SD har beslutat att en kommitte ska utreda hur nyanlända och icke svenska medborgare ska kvalificera sig för att kunna söka socialförsäkringsförmåner som tex assistansersättning. Utredningens förslag ska vara klart 30 sep 2024.
( tre kommentarer )

2023-10-19

SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun
I SVT-Stockholms reportage finns Johan som fått indragen personlig assistans och Tim som fått indragen LSS-bostad. Fd folkpartiledaren Bengt Westerberg säger att LSS-lagen urholkats och kritiserar Österåker för en alltför snäv tillämpning av LSS.
( två kommentarer )

2023-10-18

Jonas Franksson, STIL – ”Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem”
Att Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget på ett helt annat sätt än vad intentionen med lagändringen är visar på ett demokratiskt problem, säger Jonas Franksson.
( tre kommentarer )

2023-10-12

Florian SandenFlorian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistans­användare”
Sverige är fortfarande ett föredöme, men utvecklingen går bakåt med ett minskande antal assistansanvändare, säger Florian Sanden. Han kritiserar 66-årsgränsen och indelningen i grundläggande behov.

ENIL logotyp - vit sol mot blå med ENIL text på ENIL - European Network on Independent Living
ENIL grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation för funktionshindrades rättigheter. 

2023-10-09

klubbaFMF Assistans vann i Kammarrätten
Feb 2022 återkallade IVO tillståndet för FMF Assistans, IVO vann i Förvaltningsrätten men FMF fick inhibition att driva verksamheten vidare. Den 6 oktober 2023 vann FMF sitt överklagande i Kammarrätten.
( en kommentar )

graf med antal assistansberättigade person från fkNy minskning i september
Antalet assistansberättigade minskade med ytterligare 24 personer i september. Den efterlängtade ökningen efter Stärkt rätt till assistans verkar inte komma, tvärtom minskar antalet.

2023-10-05

Bild på riksdagenÅrets riksdags­motioner om personlig assistans
C, MP och SD motionerar om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Andra motionerar om att bevara dygnspassen i assistans och att ta bort 66-årsgränsen för att beviljas assistans.

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2024
Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill satsa mest och höja timbeloppet med 5 % respektive 4,1 %. M-KD-L-regeringen, som stöds av SD vill höja timbeloppet med 2,5 %. Socialdemokraterna höjer lika mycket som regeringen.

2023-10-04

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Rättighets­perspektiv i assistans har ersatts av kostnads­perspektiv”
Sedan 90-talet har diskurser om rättigheter ersatts av diskurser om kostnader i statliga utredningar om personlig assistans. Margareta Persson ser orsaken i förändrade politiska åsikter.

2023-09-26

KlockaNär och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
Den 1 okt börjar en skärpt tillämpning av dygnsvila gälla. Men för personliga assistenter dröjer det innan reglerna börjar gälla. Assistanskoll intervjuar de tre stora arbetsgivarorganisationerna.
( en kommentar )

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan, Katarina Granath – ”Antalet egna arbetsgivare har ökat sedan lagändringen 1 nov 2021”
Egna arbetsgivare får använda assistansersättningen till köp av administrativ hjälp. Att köpa alltför omfattande tjänster från en anordnare utan tillstånd kan dock innebära en risk, säger Katarina Granath.

2023-09-22

Mari HuupponenKommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnads­utvecklingen”
Kommunal och Fremia är överens om att assistansersättningens timbelopp ska räknas upp med kostnadsutvecklingen och indexeras. Men de har olika syn om kampanjen "Rimliga villkor".
( en kommentar )

2023-09-20

Protester mot 2,5 % höjning av timbeloppet
Funktionsrättsorganisationer som STIL och JAG protesterar mot att regeringen inte höjer timbeloppet med mer än 2,5 %.

2023-09-19

mynthögTimbeloppet höjs med 2,5 %
Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 2,5 % till 332,60 kr för 2024. För 2023 blir statens kostnad för assistansersättning 100 miljoner lägre än planerat. Det framgår av regeringens budget för 2024.
( en kommentar )

mynthögHur mycket höjs timbeloppet?
Imorgon ger regeringen besked om hur mycket assistansersättningens timbelopp räknas upp.

2023-09-18

Dan HovskärDan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi inväntar Försäkrings­kassans redovisning i oktober”
Även Kristdemokraterna anser att syftet med föräldraavdraget var att fler barn skulle beviljas personlig assistans. Dan Hovskär, KDs talesperson i funktionshinder frågor, vill dock avvakta Försäkringskassans redovisning.

2023-09-15

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, fd statlig utredare – ”Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar”
Tanken i utredningen Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte, säger Fredrik Malmberg.
( en kommentar )

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan, Katarina Granath – ”Kammarrättsdomen har inte gjort att Försäkrings­kassan ser frågan på ett annat sätt”
Arbetstiden för en assistent kan fortfarande regleras i kollektivavtal även om lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete annars skulle vara tillämplig, säger Katarina Granath.

2023-09-12

Jasmina HelanderJasmina Helander, Fremia – ”Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare”
En kammarrättsdom från juni 2022 kräver att alla egna arbetsgivare följer lagen om arbetstid i husligt arbete. Då Fremias kollektivavtal bygger på bland annat arbetstidslagen, kan avtalet inte längre tillämpas för egna arbetsgivare.
( en kommentar )

2023-09-08

Webbinarium om Stärkt rätt till assistans
Antalet assistansberättigade minskade med 24 personer under augusti. Det nya föräldraavdraget verkar gjort det svårare att beviljas assistans. Den 11 sept anordnade HejaOlika ett webbinarium om hur det gått med lagändringarna 1 jan 2023.

2023-09-07

Ulrika WesterlundUlrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt”
Flera funktionsrättsorganisationer anser att Försäkringskassan göra dubbla avdrag för föräldraansvar sedan föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Ulrika Westerlund tar kritiken på allvar.
( tre kommentarer )

graf med antal assistansberättigade person från fkAntalet assistans­berättigade minskade igen i augusti
Antalet assistansberättigade minskade med 24 personer under augusti. Det innebär att antalet ökat med bara tre personer sedan april. Den efterlängtade stora ökningen efter Stärkt rätt till assistans har ännu inte kommit.

2023-09-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Ytterligare en uppräkning med 1,5 % vore ett dråpslag”
Det behövs en uppräkning med 40 kr (12,5 %) av schablonbeloppet om de senaste 10 årens urholkning ska åtgärdas, säger Henrik Petrén.
( två kommentarer )

2023-09-05

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Staten har sparat miljarder på schablon­ersättningen"
Staten har sparat många miljarder i det tysta genom alltför låga höjningar av schablonbeloppet, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

2023-09-01

Cecilia BlanckCecilia Blanck, JAG – ”Provocerande att Försäkrings­kassan kräver att omprövningarna återinförs”
Försäkringskassan borde avhålla sig från att föra fram åsikten att omprövningarna kan återupptas, utan att lagen dessförinnan ändrats, säger Cecilia Blanck.

personer skriver svarNya frågor i Assistans­kolls jämförelsetjänst
Vi har infört tre nya frågor och förtydligat ansvarsförhållanden vid tex anställning av assistenter och assistenters arbetsuppgifter.

2023-08-31

Christofer BergenblockChristofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Det verkar som att Försäkrings­kassan faktiskt gör dubbla avdrag”
Tanken med föräldraavdraget var att fler barn skulle få assistans, inte färre, säger Christofer Bergenblock, som tycker är helt orimligt om det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar.
( en kommentar )

2023-08-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta”
Den personliga assistansen är hotad om den låga uppräkningen av schablonbeloppet fortsätter, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.
( tre kommentarer )

2023-08-27

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Den låga schablon­uppräkningen är i praktiken en nedskärning”
Indelningen i grundläggande behov borde slopas, och kommunerna borde kunna fortsätta bevilja assistans efter ett förstatligande, säger Bengt Westerberg.

2023-08-25

Anna VibergAnna Viberg, Försäkrings­kassan – ”Omprövningar av assistans­ersättning bör återinföras”
Anna Viberg avfärdar rädsla från STIL att Försäkringskassan kan komma att införa en hård gräns för att beviljas assistansersättning om huvudförslaget i Lars Lööws utredning genomförs.
( en kommentar )

2023-08-24

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Risken är att andra kommuner följer efter”
Mölndals åtgärder mot anhörig- och PAN-anställningar begränsar det fria valet, säger Lilly Key. Samtidigt anser hon att det alltid ska säkerställas att anställningar sker efter assistansanvändarens önskan.

2023-08-21

Bo ÖhlénBo Öhlén, journalist – ”Domstolarna har tillåtits underminera LSS-lagstiftningen”
I filmen Fru Schledermann visade Bo Öhlén 1995 vilken revolution personlig assistans var när den infördes. Efter detta har han skildrat hur det blivit allt svårare att beviljas assistans och han är mycket kritisk mot politikerna.
( två kommentarer )

2023-08-14

graf med antal assistansberättigade person från fkLiten ökning av antalet assistans­berättigade...
Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan har ökat med 27 personer under maj-juli. Frågan är om den efterlängtade stora ökningen verkligen kommer.

2023-07-08

IVO överklagar inte - Humana behåller tillståndet
IVO har meddelat att de inte överklagar förvaltningsrättens beslut att Humana Assistans AB ska behålla sitt tillstånd att bedriva personlig assistans.
( nio kommentarer )

2023-07-06

Nytt avtal Kommunal - Vårdföretag­arna
Lönerna höjs med 7,4 % fram till 30 sep 2025. Uppsägningstiden förlängs från två till fyra veckor för assistenter som arbetat längre än 10 månader. Läs det nya avtalet i sin helhet på Assistanskoll.
( fyra kommentarer )

2023-07-03

Jessica GustavssonJessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes”
Efter att föräldraavdraget infördes görs dubbla avdrag för föräldraansvar. Det som skulle bli ett lyft för barn med funktionshinder, har blivit det motsatta, säger Jessica Gustavsson, advokat specialiserad på LSS-frågor.
( två kommentarer )

2023-06-28

JAG intervjuar riksdags­partier i Almedalen
Under Almedalsveckan intervjuar Riksföreningen JAG Socialtjänstministern samt representanter för riksdagspartier om personlig assistans. Se intervjuerna i sin helhet.
( tre kommentarer )

2023-06-27

Mölndals StadMölndals stad, Marja Hedin – ”Nackdelarna överväger fördelarna med PAN-anställningar”
Från 1 sep förbjuder Mölndals Stad nyanställningar av anhörigvårdare och PAN-anställningar tillåts bara i undantagsfall. Detta trots att IVO 2019 dömde ut ett liknande beslut för personlig assistans i Östersund.

2023-06-21

Humana vann i Förvaltningsrätten
Den 31 jan i år återkallade IVO tillståndet för Humana Assistans AB. Idag vann Humana sitt överklagande i Förvaltningsrätten. Det är ännu oklart om IVO överklagar beslutet till Kammarrätten.
( tre kommentarer )

2023-06-20

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan vill ha tillbaka omprövningarna
Förstatligandet kan inte börja den 1 januari 2026 säger Försäkringskassan i sitt remissvar. Det kan tidigast ske 2 år efter att lagstiftningen är på plats.
( en kommentar )

mynthögHögre månadslöner för kommunalt anställda assistenter
2021 hade kommunalt anställda assistenter 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar för varje år.

2023-06-15

Helena Molker LovénHelena Molker Lovén, FUB Mölndal – ”Mölndals förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet”
Från 1 sep förbjuds anställningar av anhöriga som personliga assistenter i Mölndals kommun. PAN-anställningar ska bara tillåtas i undantagsfall.  Detta trots att IVO 2019 kritiserade Östersunds kommun för ett liknande beslut.
( tre kommentarer )

2023-06-14

Malin DanielssonMalin Danielsson, Liberalerna – ”Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans”
Malin Danielsson är oroad över tecken på att Försäkringskassans hantering av föräldraavdraget leder till att det tvärtom blivit svårare att beviljas assistans. Det var inte intentionerna i utredningen säger hon.
( tre kommentarer )

2023-06-12

personer som skriverRemissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
Alla stödjer ett statligt huvudmannskap även om Kommunal är lite tveksamma. Funktionsrättsrörelsen är mycket positiva till kvalitetskrav som utgår från assistansanvändares självbestämmande, IVO varnar däremot för detta.
( två kommentarer )

Jessica GustavssonJessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ” HFD-domen leder troligtvis till att Försäkrings­kassan stramar åt beviljandet av förhöjt timbelopp”
Det räcker inte längre att ha mycket assistans på OB-tid för att få förhöjt timbelopp. Efter en ny HFD-dom måste särskilda behov beräknas och redovisas.

2023-06-07

Har vändningen kommit nu?
Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan ökade i maj med tre personer till 13 338. Det är första gången på mycket länge som antalet inte minskar.

2023-06-02

Jasmina HelanderFremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom
Lia Scheding på Kommunal säger att domen om visstidsanställningar tydligt visar att brukarnas rättigheter väger tyngre än de anställdas. Jasmina Helander på Fremia ser däremot domen som en vinst för den svenska modellen.
( två kommentarer )

2023-05-31

Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans
Arbetsdomstolen meddelade idag att visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med LAS. Anställningsformen blir därmed kvar i personlig assistans.
( en kommentar )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, JAG – ”Försäkrings­kassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar”
I två exempel visar Cecilia Blanck att barn fått färre assistanstimmar efter 1 jan 2023 jämfört med före årsskiftet. Orsaken är att fler timmar dras av efter att föräldraavdraget infördes.

2023-05-29

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats”
Personlig assistans kunde införas på nittiotalet eftersom tidsandan var i exakt rätt läge, säger Margareta Persson. I dagens tidsanda tror hon inte assistansen hade kunnat införas.
( nio kommentarer )

2023-05-27

IVOHumanas dom i Förvaltningsrätten meddelas 21 juni
31 januari återkallade IVO Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana överklagade och fick inhibition att driva verksamheten vidare. 21 juni kommer Förvaltningsrättens dom.

2023-05-26

Anna VibergAnna Viberg, Försäkrings­kassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning”
Enligt JAG beviljas barn nu färre assistanstimmar, eftersom kassan felaktigt drar av tid som inte har med funktionsnedsättningen att göra innan de gör föräldraavdraget. Försäkringskassan bemöter kritiken.

Karin SundinSocialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap”
Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning till gränsen för att beviljas personlig assistans eller om kvalitet i assistans ska förtydligas i lag utifrån assistansanvändares självbestämmande.

2023-05-23

Lena HallengrenSocialdemokraterna vill införa statligt huvudmannaskap
Ett statligt huvudmannskap skulle ge bättre möjligheter att bekämpa välfärdskriminalitet och klara situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat, säger Socialdemokraterna.
( två kommentarer )

2023-05-22

Per ÖstlundPer Östlund, Vårdföretag­arna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet”
Till skillnad från de flesta andra yrkesgrupper finns det inte bara fördelar för assistenterna utan även verksamhetsskäl att jobba 24-timmarspass, säger Per Östlund,Vårdföretagarna.
( en kommentar )

2023-05-17

mynthögNya lönesiffror för personliga assistenter
Privatanställda assistenters medeltimlön var 147,70 kr i sep 2022, en ökning med 1,3 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,0 % till 25 800 kr.

2023-05-14

Johan KlinthammarJohan Klinthammar, RBU – ”Ser med stor oro på hur Försäkrings­kassan tolkar föräldraavdraget”
Johan Klinthammar undrar om domstolarna påverkas av yttre faktorer som fuskdebatten eller om de tar de ekonomiska aspekter i sina assistansbeslut.
( en kommentar )

2023-05-12

Jeanette HedbergFrån 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass
Från 1 feb 2024 ska arbetstid inklusive jour vara högst 20 timmar. Arbetsgivare i personlig assistans kan dock under vissa omständigheter tillåta 24-timmarspass med inkluderad jourtid, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
( två kommentarer )

2023-05-06

Dygnspass kan tillåtas i assistans
Det blir möjligt att söka undantag fär att arbeta 24 timmarspass i bland annat personlig assistans och räddningstjänst. Det har Kommunal och SKR/Sobona kommit överens om.

2023-05-04

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkrings­kassan vantolkar föräldraavdraget”
Föräldraavdraget görs nu efter att tid som inte anses ha med funktionsnedsättningen dragits bort, vilket innebär att barn får färre timmar än före lagändringarna, säger Cecilia Blanck.

2023-05-03

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans”
Kommunerna har själva drivit på en mer restriktiv rättspraxis. Genom att tidsbegränsa alla beslut, kan de hela tiden göra nya bedömningar, säger Cecilia Blanck.

2023-05-02

mynthögLöneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR/Sobona och Kommunal har förhandlat om löneökningar för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2024. Lönerna höjs med 4,1 % i linje med "märket" i industrin.

2023-04-24

Göran KecklundGöran Kecklund, professor, SFI – ”Viktigt att även riskbedöma alternativet till dygnspass med sovande jour”
Dygnspass med 5-6 timmar sovande jour, och utan alltför hög arbetsbelastning, behöver inte ge några allvarliga hälsorisker, säger stressforskaren Göran Kecklund.
( sex kommentarer )

2023-04-21

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd”
Antalet med kommunalt beviljad assistans har minskat med 11 procent senaste två åren. Runt hälften verkar ha få statlig assistansersättning istället, men det är oklart vilket stöd alla de övriga fått, säger Karin Flyckt.
( en kommentar )

2023-04-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket”
Industrins löneökningar på 4,1 % är en indikation för assistansbranschens kommande avtalsförhandlingar. Henrik Petrén fruktar konsekvenserna av detta när assistansersättningen höjs med bara 1,5%.
( två kommentarer )

2023-04-16

31 maj kommer domen om visstidsanställningarna
Den 31 maj kommer Arbetsdomstolen att ta beslut om visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med Lagen om anställningsskydd.

2023-04-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Dygnspass fungerar ofta bra i personlig assistans”
Dygnspass fungerar bra om det är jourtid på natten, men 24 timmar aktiv arbetstid i sträck är inte lämpligt, säger Sophie Karlsson, Ordförande i IfA.

2023-04-13

Jeanette LiljekvistJeanette Liljekvist, personlig assistent – ”Jag är oerhört besviken på Kommunal”
Jeanette Liljekvist var med och startade namninsamlingen "Rädda dygnspassen". På måndag 17 april går hon i demonstrationståg från Sergels torg till Kommunal på Hagagatan i Stockholm.
( sju kommentarer )

2023-04-06

Nya lägstanivåer av assistans­användare
Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 153 personer på ett år. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå på 13 335 personer.

2023-04-05

Helena Karnström och Linnea JämtinHeléna Karnström – ”Dygnspassen ger frihet till mig och mina assistenter”
Dygnspass ger en möjlighet att leva ett mer normalt liv, säger Heléna Karnström. Hennes assistent Linnea Jämtin beskriver hur dygnspass ger bra återhämtning, färre arbetsresor och mer tid med familjen.
( sex kommentarer )

2023-04-03

Susanne BergSusanne Berg, STIL – ”En behovsbedömning ska bygga på den sökandes egen berättelse”
I LSS 2.1 beskriver STIL en behovsbedömning med ett grundbeslut av timmar plus en buffert för behov som inte är regelbundna men som kan förutses. Det främsta rättskriteriet ska vara målsättningen med lagstiftningen
( en kommentar )

2023-03-27

Jasmina HelanderJasmina Helander, Fremia – ”För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse”
Det går inte att uttala sig ännu om möjlighet att arbeta dygnspass eller total arbetstid för arbete plus jour i Fremias kollektivavtal från 1 okt 2023, säger Jasmina Helander.
( fyra kommentarer )

2023-03-22

Kommunals loggaKommunal – ”Dygnsvila och arbetspass måste alternera”
Arbetspass kan inte längre läggas intill varandra. Maxlängden för arbetspass plus jour blir 20 timmar. Det gäller i HÖK/AB från 1 oktober, men det är för tidigt att svara på hur detta exakt kommer att utformas i Fremias och Vårdföretagarnas kollektivavtal, säger David Atterling.
( nio kommentarer )

2023-03-21

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”I den bästa av världar har Lars Lööw rätt”
Med tanke på hur grundläggande behov bedömts de senaste 15 åren behövs det en revolution på Försäkringskassan om utredningens huvudförslag utan en fast gräns ska fungera, säger Jonas Franksson.

2023-03-19

IVOFMF Assistans får inhibition i Kammarrätten
Förra veckan förlorade FMF sitt överklagande av IVOs beslut i Förvaltningsrätten. Nu har företaget fått prövningstillstånd i Kammarrätten och inhibition att driva verksamheten vidare.

2023-03-15

Namninsamling vill rädda dygnspassen
Från 1 okt 2023 kan EU-kommissionens hårdare krav på dygnsvila göra det omöjligt att arbeta dygnspass i personlig assistans. Nu har 13 personliga assistenter startat en namninsamling.
( fem kommentarer )

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör – ”Det finns mycket positivt i Lars Lööws utredning”
Utredningen har bra förslag men behovsbedömningarna och schablonbeloppet måste åtgärdas, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2023-03-13

"Huvudmannaskapsutredningen" går på remiss
Utredningen "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans" går nu ut på remiss till den 9 juni 2023.

Ida NorbergIda Norberg, PhD, Social & Political Sciences – ”De allt hårdare bedömningarna kan liknas vid byråkratiskt våld”
Ett typiskt svenskt sätt att göra åtstramningar är att politikerna säger att välfärden ska värnas och att alla som behöver stöd ska få det, samtidigt som de skickar motsatta signaler till myndigheterna.
( tre kommentarer )

2023-03-08

Susanne BergSusanne Berg, STIL – ”Vid fusk ska fokus vara på läkarintyget, inte tiden på toaletten”
Åtgärder mot fusk i personlig assistans måste ändamålsenliga och effektiva, säger Susanne Berg. Hon vill se mer granskning av läkarintyg och åtgärder mot felaktiga arbetstillstånd.
( två kommentarer )

2023-03-06

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Vi ger ett genomförbart förslag på förstatligande av all personlig assistans”
Huvudförslaget innebär att Försäkringskassan ska fortsätta med samma praxis som görs i kommunerna men med en individuell bedömning utan en fast tidsgräns med grundläggande behov. Funktionsrätt kräver dock, i ett särskilt yttrande, garantier mot försämringar.

2023-03-01

Uppslagen bokUtredningen om statligt huvudmannaskap presenterades
Vi har nu för första gången ett konkret och genomförbart förslag på hur ett statligt huvudmannaskap ska genomföras, sade Lars Lööw när utredningen presenterades.
( två kommentarer )

Idag kommer utredningen om statligt huvudmannaskap
Idag KL 13 lämnar Lars Lööw sitt betänkande till regeringen om statligt huvudmannskap för personlig assistans. Se Presskonferensen på riksdagans Youtubekanal.

2023-02-22

mynthögStaten sparade 944 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 24,099 miljarder jämfört med de 25,043 miljarder som budgeterats för assistansersättning 2022.
( en kommentar )

Karin SundinKarin Sundin, Socialdemokraterna – ”Vi har en positiv grundhållning till statligt huvudmannaskap”
Det behövs ingen förändring av behovsbedömningarna för grundläggande behov just nu, först måste de senaste lagändringarna utvärderas, säger Karin Sundin, ny S-talesperson för funktionshinderfrågor.
( två kommentarer )

2023-02-17

Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds
Regeringen har gett "Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring" ett tilläggsdirektiv om att utreda ett förbud mot arbetskraftsinvandring personliga assistenter.
( tre kommentarer )

2023-02-16

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Hanteringen av undanlagda assistans­omkostnader skadar självbestämmandet”
Sättet som undanlagda medel för assistansomkostnader hanteras ger inlåsningseffekter och försvårar byte av anordnare. Problemen blir extra påtagliga idag när stora anordnare förlorar sina tillstånd, säger Robin Bankel.
( tre kommentarer )

2023-02-14

Anna Barsk HolbomAnna Barsk Holmbom – ”Nu är det extra viktigt att veta när du behöver läkarintyg eller ADL-intyg”
Assistanskoll har intervjuat Anna Barsk Holmbom om vad den som söker personlig assistans bör tänka på efter lagändringarna 1 jan 2023.

2023-02-13

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkrings­kassan tydliggör en frihet i att använda assistans­timmar”
Sophie Karlsson välkomnar att Försäkringskassan förtydligar att assistansanvändaren kan använda sina timmar till det hen själv vill. Samtidigt vill hon stoppa återkrav bakåt i tiden om det finns assistansbehov men skett missförstånd.

2023-02-09

Jeanette HedbergDygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023
Efter kritik från EU-kommissionen har Sveriges kommuner och Regioner(SKR), Sobona och fackföreningen Kommunal kommit överens om att skärpa reglerna för dygnsvila mellan arbetspass.
( 43 kommentarer )

2023-02-07

Försäkrings­kassan stoppar utbetalningar till Humana
Försäkringskassan stoppar utbetalning av assistansersättning till Humana Assistans och betalar istället pengarna direkt till de assistansberättigade som anlitar Humana.
( tre kommentarer )

Humana beviljas inhibition
Humana Assistans AB fick idag inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom. Förvaltningsrätten säger att utgången i målet är oviss och att IVOs beslut att återkalla tillståndet är mycket ingripande och att det är av stor betydelse för Humana att beslutet skjuts upp.

2023-02-04

Camilla Waltersson GrönvallCamilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – ”Regeringen vill att staten ska vara huvudman för personlig assistans”
Regeringen återkommer i frågan om grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det ska utredas om det är förenligt med EU-rätt att svenskt medborgarskap ska vara förutsättning för att söka assistans.
( två kommentarer )

2023-02-03

Camilla Waltersson GrönvallCamilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – ”Mina tankar går till alla brukare som drabbas och är oroliga”
Det måste finnas en väl avvägd balans mellan brukarnas integritet och möjligheten att kontrollera att skattepengarna går till dem som verkligen behöver det, säger Camilla Waltersson Grönvall.
( två kommentarer )

2023-02-02

Sophie karlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Det är orimligt att anordnaren ska veta allt om assistans­användarens liv”
Återkallandet av Humanas tillstånd kan få stora följder för alla assistansanvändare, säger Sophie Karlsson. Hon välkomnar krav på kvalitet men ser med oro på hur anordnarna förväntas ha mer och mer kontroll över assistansanvändarnas liv.
( åtta kommentarer )

2023-01-31

IVO återkallar Humanas tillstånd
Humana Assistans, Sveriges största assistansanordnare, fick idag sitt tillstånd att bedriva personlig assistans återkallat. Bolaget som har 1900 kunder och 9000 anställda assistenter, uppger att de ska överklaga domen till Förvaltningsrätten.
( 18 kommentarer )

2023-01-30

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan intervjuas om lagändringarna
1 jan i år infördes två nya grundläggande behov, kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser blev grundläggande med mera... Assistanskoll har intervjuat Anna Viberg, områdeschef på Försäkringskassan.

2023-01-27

Anna VibergFörsäkrings­kassan, Anna Viberg – ”Vi har inget förbud mot att assistenter kör assistans­användarens bil”
Assistansanvändaren får använda sina beviljade assistanstimmar till det hen själv vill så länge det används till personlig assistans och följer lag och annan författning, säger Anna Viberg.

2023-01-24

Assistanskolls behovsräknareAssistans­kolls behovsräknare uppdaterad
Nya grundläggande behov och föräldraavdraget är nu införda i Assistanskolls behovsräknare. Använd den inför din bedömning.

2023-01-20

Skövde kommun backar
Förbudet för personlig assistenter att köra assistansanvändares bilar hävs med omedelbar verkan. Skövde kommun står dock fast vid att det inte ingår i insatsen personlig assistans.

2023-01-16

Daniel SirénDaniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistans­användarens bil”
Om du har Skövde kommun som anordnare får din assistent inte längre köra din bil. Daniel Sirén ser det som ett ingrepp i självbestämmandet och är rädd för att det ska sprida sig till fler anordnare.
( fyra kommentarer )

2023-01-11

Susanne BergSusanne Berg, STIL – ”Alltmer restriktiva bedömningar kan liknas vid byråkratiskt våld”
Susanne Berg är mycket kritisk till att en person som aldrig träffar den sökande tar det yttersta beslutet om att bevilja assistansersättning.
( fem kommentarer )

2023-01-10

Nu gäller 66-årsgränsen
Sedan 1 januari 2023 gäller 66-årsgränsen för att söka personlig assistans. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kommer inte kunna ansöka efter nyåret.

2022

2022-12-30

lagens klubbaNy lagstiftning 1 januari 2023
Två nya grundläggande behov, schablonavdrag för föräldraansvar. Lagändringarna som införs 1 jan 2023 beräknas ge assistans till 2000 fler personer, främst barn och personer med psykisk funktionsnedsättning.

2022-12-23

Regleringsbrevet för 2023
Analysera timutvecklingen och utvecklingen av egna arbetsgivare. Det är några uppdrag Försäkringskassan fick i regleringsbrevet för 2023.  

2022-12-19

Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen?
Det finns en stor besvikelse i funktionsrättsrörelsen om hur den nya M-KD-L-regeringen som stöds av SD hittills agerat. Assistanskoll har ställt frågor till 11 organisationer om allt från timbeloppet och svenskt medborgarskap till grundläggande behov.

2022-12-17

Carina Ståhl HerrstedtCarina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %”
Att Sverigedemokraterna drog tillbaka sin motion om förbättringar i assistansen betyder inte att partiet slutat driva frågorna, säger Carina Ståhl Herrstedt.
( sex kommentarer )

2022-12-13

Dan HovskärDan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov”
Dan Hovskär tillbakavisar kritik om svek efter att timbeloppet höjdes med 1,5 %. Han säger att KD inte nådde ända fram men att mandatperioden precis börjat och mycket arbete återstår.
( fyra kommentarer )

2022-12-05

Antalet assistans­berättigade fortsätter minska...
Antalet assistansberättigade fortsätter att minska månad för månad. Antalet har nu minskat med 2767 sedan oktober 2015. 

2022-12-03

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablon­beloppet"
En närmare granskning av budgeten visar att det inte finns ambitioner på högre höjningar av schablonbeloppet fram till 2025, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-11-30

Nora EklövNora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?"
Det byggs institutioner i Europa, och i Sverige ifrågasätts våra rättigheter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( tre kommentarer )

2022-11-25

Bengt EliassonBengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans”
Regeringen sviker när de höjer timbeloppet med bara 1,5 %, och ansvarige ministern duckar i frågan när hon hänvisar till Lars Lööws utredning, säger Bengt Eliasson.

2022-11-23

Bild på riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Antalet motioner om personlig assistans var i år rekordlågt. C, MP och V motionerar dock om förbättringar, tex att alla grundläggande behov ska assistansgrundande i sin helhet.

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2023
Miljöpartiet vill höja timbeloppet med 5 % och budgeterar 25,15 miljarder. M-KD-L-regeringen och SD budgeterar 24,59 miljarder och vill höja med 1,5 %. Vänsterpartiet vill höja 2,2 %. Centerpartiet och Socialdemokraterna lägger lika mycket som regeringen.

2022-11-22

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Det finns risker med utredningens huvudförslag”
Det är riskfyllt att låta Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar avgöra gränsen för att bevilja assistans i ett statligt huvudmannaskap, säger Jonas Franksson, expert i utredningen.
( två kommentarer )

2022-11-20

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen”
Det är inte acceptabelt att assistansersättning bara ska kunna beviljas svenska medborgare och att rätten till medborgarskap ska påverkas av om man har arbete och betalar skatt, säger Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär i Europarådet.
( två kommentarer )

2022-11-18

Camilla Waltersson GrönvallCenterpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall sade att målsättningen är ett förstatligande av personlig assistans, men regeringen måste invänta förslagen från utredningen. Christofer Bergenblock, (C) tyckte inte det var ett tillräckligt tydligt besked.
( en kommentar )

2022-11-12

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistans­reformer
Timbeloppet höjs med 1,5 % och Tidöavtalet säger inget om grundläggande behov. KD, L och SD står inte längre för reformer av grundläggande behov och höjda schablonbelopp som de gjorde före valet.
( fyra kommentarer )

2022-11-10

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Låt inte Försäkrings­kassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden”
Lars Lööws huvudförslag för förstatligande kan leda till att Försäkringskassan sätter en alltför hög gräns för att bevilja assistans, säger Sophie Karlsson, expert i huvudmannaskapsutredningen.

2022-11-08

Cecilia Blanck”Ett svek mot de assistans­berättigade”
Höjningen av timbeloppet med 1,5 % täcker troligen knappt hälften av assistenternas kommande löneökningar. Henrik Petrén på Fremia och Cecilia Blanck på JAG talar om ett svek.
( två kommentarer )

2022-11-07

mynthögTimbeloppet räknas upp med 1,5 %
Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 1,5 % till 324,5 kr för år 2023. Det framgår av regeringens budget för 2023.

mynthögHur mycket höjs timbeloppet?
Imorgon ger regeringen besked om hur mycket assistansersättningens timbelopp räknas upp. Funktionsrättsrörelsen, Fremia och Kommunal kräver en kraftig höjning.
( en kommentar )

2022-11-03

Ulrika WesterlundUlrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap”
Det är oklart om M-KD-L-regeringen vill ha statligt huvudmannaskap och en reform av grundläggande behov verkar bortprioriterat, säger Ulrika Westerlund.
( två kommentarer )

2022-11-02

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter att gälla”
Statligt huvudmannaskap föreslås vara infört 1 jan 2026. Utredningen ger ett huvudförslag men även alternativ för hur kvalificering till personlig assistans ska se ut i ett statligt huvudmannaskap. Det blir sedan upp till politikerna att välja.

2022-11-01

Malin DanielssonLiberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablon­belopp”
Att svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka assistansersättning är ingen fråga Liberalerna drivit, säger Malin Danielsson, riksdagsledamot och ny funktionshinderpolitisk talesperson.

2022-10-28

Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte?
Den interpellationsfrågan fick ansvarige minister Camilla Waltersson Grönvall idag av Christofer Bergenblock, Centerpartiets talesperson i funktionshinderfrågor.

2022-10-27

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
Flera förslag i Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-10-25

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD”
Sverigedemokraterna har ett enormt inflytande på regeringens politik och måste ställas till svars för sitt agerande i assistansfrågan, säger Maj Karlsson.
( en kommentar )

2022-10-24

Ingeborg Watz ForslundFörsäkrings­kassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen”
Att avslag på förstagångsansökningar ökat från 50 till 80 % sedan 2008 beror till stor del på den förändrade rättspraxisen. Det skapar en osäkerhet som inte är bra, säger Ingeborg Watz Forslund.

2022-10-21

Christofer BergenblockChristofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade”
Att M, KD, L och SD säger att ett förstatligande av personlig assistans ska "övervägas" är ett svek, säger Christofer Bergenblock, Centerpartiets nya talesperson i funktionsrättsfrågor.

2022-10-20

Jonas FrankssonJonas Franksson - Har KD, L och SD glömt löftet?
Har KD, L och SD glömt sina löften om grundläggande behov, undrar Jonas Fanksson efter att ha läst Tidöavtalet och regeringsförklaringen.
( fyra kommentarer )

2022-10-18

Camilla Waltersson GrönvallCamilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS
I den nya M-KD-L regeringen (stödd av SD) som presenterades idag är moderaten Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister, ansvarig för frågor som rör LSS och personlig assistans.
( en kommentar )

2022-10-14

Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L
Statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Begränsa möjlighet att få assistansersättning för icke svenska medborgare. Införande av tjänstemannaansvar på myndigheter. Hårdare bekämpning av bidragsbrott.

2022-10-13

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav”
Fremia kräver lagändringar och styrning av Försäkringskassan för att öka rättssäkerheten vid återkrav av assistansersättning.
( en kommentar )

2022-10-05

avslagsklubba80 procent får avslag vid förstagångsansökan
Antalet avslag vid förstagångsansökan har ökat från 77 till 80 procent i aug 2022. Det totala antalet beviljanden minskade.
( två kommentarer )

2022-10-02

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier”
Idag kan ett förbiseende, en missuppfattning eller en anonym anklagelse leda till återkrav på miljonbelopp, säger Cecilia Blanck.
( en kommentar )

2022-09-27

FörsäkringskassanÖver hälften av alla omprövningar leder till indragen assistans­ersättning
Drygt 90 % av alla omprövningar innebär indragen eller sänkt assistansersättning, visar en analys från Försäkringskassan. Orsaken är oftast att person fått annat stöd, tex kommunalt boende.

2022-09-26

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablon­beloppet”
Höjning av schablonbeloppet, assistans i skola/daglig verksamhet, ny behovsbedömning, differentierat timbelopp. JAG har många krav på kommande regering.

2022-09-22

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby”
Det är orimligt att assistansberättigade riskerar återkrav om assistanstiden används till något annat assistansbehov än exakt det som räknats upp i Försäkringskassans utredning och beslut säger Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2022-09-21

Rimliga villkorBlixtaktion vid Riksdagen
Kampanjen Rimliga villkor genomför en blixtaktion torsdag den 22 sep KL 14-16 vid Mynttorget. De kräver att kommande regering gör en rejäl höjning av schablonbeloppet.
( tre kommentarer )

2022-09-20

Jasmina HelanderFremia svarar Kommunal om visstidsanställningar
Rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde i förhållande till LAS säger Fremia, som försvarar  visstidsanställningarna i personlig assistans.

2022-09-19

Fredrik FalkFörsäkrings­kassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden”
Sedan 1 sep 2022 kan återkrav av assistansersättning inte överklagas till allmän domstol, utan enbart till förvaltningsdomstol. Försäkringskassan avvisar kritik från bland annat Fremia om att detta skapar rättsosäkerhet.
( en kommentar )

2022-09-13

Och antalet assistans­berättigade fortsätter minska...
Antalet assistansberättigade minskar stadigt med ca 20 personer varje månad. I augusti 2022 hade 2690 färre assistansersättning jämfört med oktober 2015. 

2022-09-08

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Alla grundläggande behov ska vara assistans­grundande i sin helhet”
Centern vill att nästa regering tillsätter en utredning som ger lagförslag om hur grundläggande behov ska räknas i sin helhet och utreder åldersgränsen för att beviljas personlig assistans.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, Krönikör - "Politikerna glömmer bort självbestämmandet"
Minuträkning av behov går emot självbestämmandet. Det borde vara ett tema i valrörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( en kommentar )

2022-09-07

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Två statsministerkandidater utan intresse för personlig assistans"
I praktiken är Socialdemokraterna och Moderaterna eniga om att inte återställa intentionerna i personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2022-09-05

Jonas FrankssonJonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
Det optimala för den personliga assistansen är en regering bestående av flera av de mindre partierna  säger Jonas Franksson. Han oroas särskilt av att Moderaterna säger att assistansen ska prioriteras som vilken annan budgetfråga som helst.
( två kommentarer )

2022-09-03

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet”
Bengt Westerberg röstar på Centerpartiet i årets riksdagsval. Han tycker dock att både Centern och Liberalerna har en bra politik vad gäller LSS och personlig assistans.
( en kommentar )

2022-08-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”
Assistansanvändare och assistenter kan tvingas in situationer de inte mår bra av om visstidsanställningar förbjuds och ersätts av fasta anställningar, säger Sophie Karlsson.
( fem kommentarer )

2022-08-26

Lia SchedingLia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”
Kommunal har gjort en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om att stoppa anställningsformen "för viss tid så länge uppdraget varar".
( tre kommentarer )

2022-08-24

IVOLystra assistans i konkurs
Företagen Lystra Assistans och Melius Assistans går i konkurs efter att deras tillstånd dragits in och de inte fått inhibition att driva verksamheten vidare. UPPDATERING 30/8: Livihop, Svea o Atlas Assistans går i konkurs

2022-08-12

Mikael AnderssonMikael Andersson – ”Det finns en oerhörd rädsla för Försäkrings­kassan”
Mikael Andersson är administratör för en av de större Facebookgrupperna om personlig assistans. Han startade gruppen efter att han förlorat sin assistans i en tvåårsomprövning.
( fem kommentarer )

2022-08-06

Birgitta LindgrenFörsäkrings­kassan, Birgitta Lindgren – ”Lagstiftningen hindrar oss att fullt ut ta bort integritetsintrånget i bedömningarna”
Att utgå fullt ut från WHO:s klassifikation ICF för vad som ska ge rätt till personlig assistans vore ett alternativ till dagens bedömningar, säger Birgitta Lindgren.
( två kommentarer )

2022-07-07

Kim E LindbergKim E Lindberg – ”Vi lever ständigt med en klump i magen”
Kim E Lindberg är administratör för en av de största debattgrupperna på Facebook om personlig assistans. Han vill kunna påverka politiker och ge sin dotter en bättre framtid.
( fem kommentarer )

2022-07-06

Antalet assistans­berättigade nu 13 521
Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska, månad för månad. I juni 2022 hade 2658 färre assistansersättning jämfört med oktober 2015. 

2022-07-04

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
Jakten på kriminella får inte leda till att vi offrar assistansreformens humanistiska värden, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-07-01

Bild på Försäkringskassan"nuvarande lagstiftning hinder för mindre integritetskränkande bedömningar"
Nuvarande lagstiftning är ett hinder för att göra assistansbedömningar mindre integritetskränkande, säger Försäkringskassan i en rapport till regeringen. De säger att man istället skulle kunna utgå från ICF i assistansbedömningarna.
( två kommentarer )

2022-06-30

Rimliga villkorHöj timbeloppet till 350 kr
Det kräver tolv organisationer av assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare i kampanjen Rimliga villkor.

2022-06-28

Riksdagspartiernas loggorRiksdagsval 2022 - Välj med Assistans­koll
Om några veckor är det val. Vilka partier vill att grundläggande behov ska räknas i sin helhet? Vilka vill införa ett statligt huvudmannaskap? Vilka vill utreda eller ta bort åldersgränsen på 65 år?

2022-06-23

Ola LinderOla Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”
Lars Lööw har sagt att han kan komma att lägga förslag som innebär att alla moment i grundläggande behov räknas som grund för assistans. Detta välkomnas av Ola Linder, expert i huvudmannaskapsutredningen.

2022-06-22

IVOLystra assistans får återkallat tillstånd
IVO har återkallat tillstånden för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten. 
( en kommentar )

2022-06-21

Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen
Idag antog riksdagen regeringens två propositioner om Stärkt rätt till personlig assistans. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2023.
( två kommentarer )

mynthögLägre månadslöner för privat anställda assistenter
2021 hade kommunalt anställda assistenter 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar för varje år.

2022-06-15

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkrings­kassans bild av assistans­marknaden stämmer inte”
Generaldirektör Nils Öbergs bild av en bransch i allmänt förfall stämmer inte. Den kommer ur en fuskdebatt som inte har sin grund i verkligheten, säger Bengt Eliasson.
( fem kommentarer )

2022-06-14

Mer kritik mot Försäkrings­kassans generaldirektör
IfA säger att Försäkringskassan ifrågasätter assistansanvändares behov och gör anordnarna till kontrollanter. Liberalerna vill att Försäkringskassan fråntas uppgiften att göra återkrav av assistansersättning.
( en kommentar )

2022-06-13

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkrings­kassan verkar inte längre vilja försvara assistans­reformen”
Generaldirektör Nils Öbergs uttalanden om att individens rätt att välja anordnare riskerar att försvinna på grund av kriminaliteten är mycket oroande, säger Cecilia Blanck.
( sex kommentarer )

2022-06-09

Nils Öberg"Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"
Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, riktar mycket hårda ord mot assistansbranschen på DN-Debatt. Han säger att en tredjedel av alla assistansberättigade kommer behöva hitta nya anordnare.
( tre kommentarer )

Pia SteenslandVarför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?
Det frågade Pia Steensland Socialministern i riksdagens frågestund. Lena Hallengren svarade att regeringen gjort stora reformer men att man kan återkomma till en diskussion om frågan.
( fyra kommentarer )

2022-06-08

LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023
Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kommer inte kunna söka efter nyåret.
( en kommentar )

2022-06-03

Riitta Leena KarlssonRiitta Leena Karlsson – ”gruppbostäder är nutidens små institutioner”
De gamla institutionerna är stängda men institutionstänkandet lever trots detta kvar i Sverige. Nedskärningar av personlig assistans och ledsagning gör att särskilda boenden såsom gruppbostäder ökar i antal, säger Riitta Leena Karlson.

2022-06-02

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Försäkrings­kassan har skapat en process som gör det lätt att göra avslag”
Jessica Smaaland är kritisk till att den som prövas för assistansersättning inte får träffa den så kallade "beslutsfattaren", som tar det definitiva beslutet om assistanstimmarna.

2022-06-01

FörsäkringskassanAnna Viberg, Försäkrings­kassan – ”Beslutsfattaren kan göra en annan bedömning än handläggaren”
Läs om hur en assistansbedömning genomförs med minuträkning, hur behoven rimlighetsbedöms och hur beslutet tas på Försäkringskassan.

2022-05-31

Vibeke Marøy MelstrømVibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge
Uloba og norske funktionshindrade står inför en avgörende kamp om fremtidens assistans, säger Assistanskolls krönikör, Vibeke Marøy Melstrøm.

2022-05-30

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst”
Från 17 juli i år ska assistansanordnare med mer än 250 anställda ha en intern visselblåsarkanal där anställda kan rapportera missförhållanden.
( en kommentar )

2022-05-23

Adolf RatzkaKrönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
Varför är hjälp för att gå på toaletten mer integritetskänsligt än ett familjegräl, undrar Assistanskolls krönikör Adolf Ratzka.
( åtta kommentarer )

2022-05-22

FörsäkringskassanAssistans­berättigade minskar, men något färre avslag
Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2021. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn.

2022-05-17

mynthögNya siffror för assistentlöner
Privatanställda assistenters medeltimlön var 145,80 kr år 2021, en ökning med 1,0 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,4 % till 25 300 kr.
( en kommentar )

Andreas PeterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?”
Socialministern tar stöd på en tvivelaktig tolkning av Regeringsrätten (HFD) när hon säger att behov i personlig assistans måste vara integritetskänsliga, säger Andreas Pettersson. 
( tre kommentarer )

2022-05-13

Gustav LindkvistGustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistans­berättigade riskerar bli förlorare”
Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, vilket kan bli resultatet av regeringens förslag, säger Gustav Lindkvist.
( fyra kommentarer )

2022-05-12

Jonny CatoJonny Cato, Centerpartiet – ”Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent”
Centerpartiet vill behålla en fri arbetskraftsinvandring där assistansanvändare är fria att välja assistenter i andra länder.
( tre kommentarer )

2022-05-10

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv”
Riksdagens vilja att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet kan delvis komma att tas upp i huvudmannaskaps-utredningen, säger Lars Lööw.
( tre kommentarer )

2022-05-09

"Försäkrings­kassan drar felaktigt in assistans"
SR-Ekot har talat med fem jurister som anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder.
( tre kommentarer )

2022-05-06

Johanna AnderssonJohanna Andersson, Neuroförbundet – ”Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället”
Regeringen behöver återupprätta LSS intentioner så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet, säger Johanna Andersson. 

Proposition klar med nytt grundläggande behov
Regeringen presenterade idag en proposition med ett nytt grundläggande behov för stöd vid medicinska tillstånd som kräver ständig beredskap av en assistent. Två propositioner har nu lagts fram med lagändringar som börjar gälla 1 januari 2023.

2022-04-28

Lena HallengrenLena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga"
I en interpellationsdebatt med Pia Steensland (KD) sade socialminister Lena Hallengren att LSS förarbeten innebär att behov i assistans ska vara integritetskänsliga. Pia Steensland svarade att Bengt Westerberg som skrev förarbetena inte håller med. 
( fem kommentarer )

2022-04-26

Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistans­användare i Covid 19
16,7 % av alla assistansanvändare har bekräftats smittade av Covid 19. Antalet avlidna var 116 personer eller 0,58 %, vilket innebär drygt tre ggr högre dödlighet jämfört med befolkningen generellt.

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”en mycket oroande utveckling”
Antalet assistansanvändare minskar nu i både kommuner och på Försäkringskassan. Det är en mycket oroande utveckling, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

2022-04-21

Hanna ÖforsHanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – ”Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik”
Hur ska stöd för sexualitet i personlig assistans utformas så det fungerar för alla parter? Kan sexualitet tas upp i behovsbedömningen? Det är några av de frågor Hanna Öfors tar upp i projektet Min sexualitet - Min rätt.
( en kommentar )

2022-04-18

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas”
Dagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson.

2022-04-10

Karin FlycktAntalet assistans­användare minskar starkt
Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 431 personer på ett år. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå på 13 574 personer.
( två kommentarer )

2022-04-07

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”
Från 1 sep kan Försäkringskassan kräva in återkrav av assistansersättning utan prövning i allmän domstol. Detta kan göra att anordnare inte längre vill vara mottagare av assistansersättning.
( en kommentar )

2022-04-04

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Anmärkningsvärt, men inte förvånande”
Regeringen borde tänka om och omgående ge huvudmannaskapsutredningen tilläggsdirektiv att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, säger Pia Steensland.

2022-03-31

Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023
1 januari 2023 vill regeringen införa ett schablonavdrag för föräldraansvar inom personlig assistans. Ju äldre barnet är ju mindre avdrag. I en artikel på Hejaolika beskrivs villkoren.

2022-03-30

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning”
Det är beklagligt att regeringen inte följer riksdagen och ger Lars Lööws utredning tilläggsdirektiv om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Men utredningen kan trots detta ta upp frågan, anser Sophie Karlsson.

2022-03-27

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande”
Riksdagens tillkännagivande om grundläggande behov är ett genombrott. Även om Lars Lööws utredning inte får tilläggsdirektiv måste den ändå förhålla sig till tillkännagivandet, anser Jonas Franksson.
( en kommentar )

2022-03-25

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskaps-utredningen något tilläggsdirektiv”
Regeringen kommer inte att ge Lars Lööws utredning något tilläggsdirektiv om att utreda lagförslag om att alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans i sin helhet.
( två kommentarer )

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistans­ersättning”
I en ny lagrådsremiss föreslås "Egenvård vid medicinska tillstånd" bli nytt grundläggande behov. Regeringen vill däremot inte genomföra förslaget att sjukvårdande insatser ska kunna beviljas som personlig assistans.

2022-03-22

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionsrättsforskare – ”Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?”
LSS goda intentioner började begravas när de grundläggande behoven infördes 1996 säger Barbro Lewin. Hon anser att det från början saknats en statlig styrning av hur LSS intentioner ska genomföras.
( två kommentarer )

2022-03-17

bild på RiksdagenRiksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet
En riksdagsmajoritet bestående av C, L, KD, V, SD och MP röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att alla grundläggande behov bli assistansgrundande i sin helhet. 

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”
Olika timbelopp behövs för att kompensera högre kostnader av skillnader i OB-ersättning, behov av arbetsledning eller utbildning. Cecilia Blanck tror det är enklare att ta hänsyn till behov pga diagnoser än tex livsstilsfaktorer.
( en kommentar )

Riksdagspartiernas loggorSka riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
Assistanskoll har frågat samtliga riksdagspartier varför de röstade som de gjorde och vad de anser bör hända nu.

2022-03-14

Anna barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Anordnaren förutsätts kontrollera assistans­användarnas liv”
Idag hålls assistansanordnarna ansvariga för vad deras kunder gör, vilket kan skapa ohållbara relationer mellan assistansberättigad och utförare. Många assistansanvändare förstår inte heller när de ska anmäla väsentligt ändrade förhållanden.
( tre kommentarer )

2022-03-10

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Ge utredningen tilläggsdirektiv!”
Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
( en kommentar )

2022-03-08

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut”
Socialutskottet har röstat för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Pia Steensland hoppas att regeringen nu låter Lars Lööws utredning arbeta med detta.
( en kommentar )

2022-03-04

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
Tre viktiga frågor för personlig assistans bör prioriteras när hela samhället nu påverkas av kriget i Ukraina, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-03-03

Socialutskottet röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet
Riksdagens socialutskott röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.
( en kommentar )

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ”
Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

2022-03-02

Suzanne ElmqvistSuzanne Elmqvist, assistans­användare – ”Bra rekrytering en väg till självbestämmande”
En grupp erfarna assistansanvändare har tittat närmare på relationen mellan självbestämmande och personlig assistans. Med hjälp av peer support har gruppen samtalat och samlat information om rekryteringsprocessen i en PA-guide.
( två kommentarer )

2022-03-01

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna”
Cecilia Blanck är positiv till regeringens lagförslag om nya grundläggande behov och schabloniserat föräldraavdrag. Samtidigt varnar hon för att självbestämmandet hotas när sjukvårdande insatser kan beviljas som assistans i nästa proposition.

2022-02-28

IVOVH Assistans förlorar i Kammarrätten
Kammarrätten i Stockholm har gett IVO stöd i att återkalla tillståndet för VH Assistans. VH assistans överklagar nu till HFD. FMF assistans har fått tillståndet återkallat av IVO, men har fått inhibition att driva assistansen vidare efter överklagande till Förvaltningsrätten. Anna Barsk Holmbom har analyserat situationen på Heja Olika.
( två kommentarer )

2022-02-23

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det vi sett hittills har för medicinskt fokus”
En matematisk modell med AI som räknar ut assistansberättigades timbelopp kan vara en väg framåt, men allt hänger på vilka parametrar som används och att det inte blir en "medicinsk modell", säger Sophie Karlsson.
( en kommentar )

2022-02-20

Anders WesterdAnders Westgerd, GIL – “Prata med politiker är som att slå sig trött på en kudde”
Personlig assistans ses ofta som en vårdinsats, trots att det handlar om att leva som andra i samhället. Grundproblemet i assistansen idag är behovsbedömningarna, säger Anders Westgerd.

2022-02-17

Johan KlinthammarDebatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
Ett schabloniserat föräldraansvar är bra men assistansen är långtifrån räddad. Försäkringskassan måste ändra attityd från en misstänkliggörande myndighet till en hjälpande myndighet, säger Johan Klinthammar.

2022-02-16

IfA intervjuar Miljöpartiets partiledare
Märta Stenevi, Miljöpartiet, intervjuas den 16 februari KL16:30 i IfAs intervjuserie om personlig assistans med riksdagspartiernas partiledare.

2022-02-15

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Tillsätt en kriskommission för personlig assistans”
Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson.
( fyra kommentarer )

2022-02-14

"Tvingas flytta till gruppboende"
Efter att assistansen minskats från 15 timmar till 15 minuter per dag tvingas Hanna Grahn flytta till ett gruppboende rapporterar SVT Jönköping. Detta efter att ha bott 15 år i egen lägenhet med personlig assistans.
( en kommentar )

2022-02-12

Lena HallengrenRegeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag
Regeringen vill utifrån utredningen "stärkt rätt till assistans" stärka rätten till assistans för tillsyn och föräldraansvar. Och det planeras att ytterligare en proposition om egenvård.

2022-02-09

Caroline IngreCaroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – ”Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet”
Patienter med neuromuskulära sjukdomar, tex ALS, som är över 65 år och behöver andningshjälp i hemmet får inte alltid stöd till detta, och riskerar då avlida i förtid. Möjlighet att söka personlig assistans efter 65 skulle ändra på situationen, säger Caroline Ingre.
( tre kommentarer )

2022-02-07

mynthögStaten sparade drygt 340 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 24,13 miljarder jämfört med de 24,48 miljarder som tilldelats för assistansersättning 2021. Största orsaken är att antalet assistansberättigade minskar, en minskning som antas fortsätta till slutet av 2023.

2022-02-06

Adolf Ratzka"Låt livshjälp gå före dödshjälp"
I en debattartikel i Sydsvenskan säger Adolf Ratzka att han skrivit ett intyg om att han så långt det är möjligt vill ha livsuppehållande behandling.
( en kommentar )

2022-02-04

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Försäkrings­kassans omprövningar har fortsatt, men i smyg”
Jessica Smaaland välkomnar Försäkringskassans förslag att omprövningarna ska utredas, men hon anser att de själva skapat en ohållbar situation med stark oro bland assistansberättigade.
( en kommentar )

2022-02-03

Marie AxelssonMarie Axelsson, Försäkrings­kassan – ”Assistans­berättigade känner oro kring omprövningarna av assistans­ersättning”
Dagens regler är otydliga och leder till onödigt omfattande omprövningar av assistansersättning, anser Försäkringskassan.
( en kommentar )

2022-02-02

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
Att låta datorer, med hjälp av algoritmer, bestämma priset på assistanstimmargår emot målet med LSS, anser Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2022-01-29

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”
Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.
( en kommentar )

2022-01-27

Lise LidbäckLise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”
Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.
( en kommentar )

2022-01-26

avslagsklubbaRekordlågt antal förstagångsansökningar
Antalet förstagångsansökningar av assistansersättning var rekordlåga 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan.

2022-01-24

Anna WestinAnna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter”
Assistansen bör förstatligas, brukar- och branschråd bör införas och behovsbedömningar bör utgå mer från den sökandes mål och önskningar, säger Anna Westin.
( fem kommentarer )

2022-01-19

Anna WestinAnna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ”
I Sverige har assistansanvändare högst egenmakt i brukarkooperativ, lägst i kommuner, företag ligger däremellan. I Finland är egenmakten större för egna arbetsgivare än för de som anlitar ett företag.

2022-01-17

IfA intervjuar riksdags­partiernas partiledare
Centerpartiets partiledare Annie Lööf är först ut den 20 januari när IfA under våren intervjuar riksdagspartiernas partiledare om personlig assistans.
( en kommentar )

2022-01-12

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”
Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli alltför medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom, Men framför allt ifrågasätter hon antagandet att assistansberättigade med "dyra" behov vältras över till kommunerna.
( två kommentarer )

2022-01-05

Assistans­bolag avskedar ovaccinerade assistenter
Lystra personlig assistans avskedar assistenter som vägrar vaccinera sig mot Covid 19. Den assistansberättigade avgör dock om assistenten kan fortsätta arbeta.
( två kommentarer )

Tommy AnderssonTommy Andersson, professor, Lunds universitet – ”Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen”
Tommy Andersson utvecklar en matematisk modell som ska räkna ut priset på assistanstimmar utifrån den assistansberättigades behov. Vilka behov som ska styra priset är inte klart ännu, med det vill han få hjälp av sakkunniga.
( fyra kommentarer )

2021

2021-12-26

Maya HultmanMaya Hultman, ung assistans­användare – ”De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det”
Som examensarbete på gymnasiet gjorde Maya Hultman en fotobok om panikångest. Fotoboken ska nu bli pjäsen "Om jag vetat hur trygghet känns" med premiär den 13 januari på Teaterverket Svea i Stockholm.

2021-12-20

Kristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablon­belopp för alla”
Assistansberättigade bör beviljas olika schablonbelopp beroende på kostnaderna i just deras assistans, säger Kristian Persson Kern. Han föreslår vidareutveckling och utvärdering av en matematisk optimeringsmodell som utifrån data om de assistansberättigades behov prissätter assistanstimmarna.
( tre kommentarer )

Johan KlinthammarJohan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”
RBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans".
( en kommentar )

2021-12-16

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”
Försäkringskassans omprövningar av "väsentligt ändrade förhållanden" gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.
( en kommentar )

2021-12-15

Bild på rapportenISF rapport om assistans­ersättningens timschablon
Dagens system med en samma timschablon för alla bör ersättas av en differentierad prissättning där kostnaderna sätts mer efter enskilda brukares behov. ISF hänvisar till en grupp forskare som presenterat en matematisk lösning för en ny prissättning.
( en kommentar )

2021-12-13

Sophie KarlssonIfA uppmanar statsminister Magdalena Andersson att agera
Vi vill inte inruta våra liv efter ett schema som det inte går att avvika från. Vi vill inte ha assistansanordnare som kontrollanter i våra hem eller personliga assistenter som ständigt övervakar oss. Det skriver ifA i ett brev direkt till statsminister Magdalena Andersson.

2021-12-09

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte”
Sverige bryter mot Funktionsrättskonventionen. Det var budskapet på demonstrationer över landet för personlig assistans den 3 december.

2021-12-04

Annika TaeslerSlakten av assistansen fortsätter – trots löften
Det räcker att en person slutar träna eller avlivar sin hund för att rätten till assistans ska ifrågasättas som "väsentligt ändrade förhållanden". Det säger Annika Taesler i en debattartikel i Aftonbladet.
( tre kommentarer )

Antalet assistans­berättigade nu 13 731
Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska, månad för månad. Kommunal assistans täcker inte upp och allt sker samtidigt som Sveriges befolkning ökar.

2021-12-02

Anna QuarnströmNeddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans
Artikel 19 som verktyg beskriver hur stödet till blinda och synskadade minskats på ett sätt liknande som i personlig assistans. Förändrad rättspraxis gör att LSS-ledsagarservice knappt beviljas blinda och gravt synskadade.

2021-11-28

domstolsbildHFD-dom ger rätt till assistans­ersättning vid skolfrånvaro
Ett barn som inte hade assistansersättning beviljat under skoltid får rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro, tiden ska inte räknas som föräldraansvar enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.

2021-11-26

Politikerpanel på ZoomTuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
Socialdemokraterna tror att utredningen sannolikt landar i ett statligt huvudmannaskap, vilket kritiserades starkt. Att KD-M-SD budgeten återinför funkisskatten var en annan het fråga på IfAs Debattforum den 19 nov.

2021-11-18

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”
Jessica Smaaland är kritisk till att personer med LSS-insatser inte får den tredje Covidsprutan samtidigt som personer i hemtjänst. Hon välkomnar dock utökad testning och krav på Covidpass.

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden”
Rätt till offentligt biträde vid ansökning och överklagan och rätt att ta med undanlagda medel för assistansomkostnader vid anordnarbyte. Det skulle öka valfriheten och minska risken för inlåsning till assistansanordnare, enligt Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-17

Mari Siilsalu"Risk för professionalisering och medikalisering"
"Artikel 19 som verktyg" beskriver i en artikel risker att assistansen professionaliseras och medikaliseras om förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans" genomförs.

2021-11-16

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistans­berättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistans­anordnare”
Assistansberättigade tvingas i praktiken ta emot juridisk hjälp eftersom bedömningarna i kommun och Försäkringskassan ställer mycket höga krav och att det ofta krävs ett överklagande av beslutet, säger Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
Jag känner inte någon assistansanvändare som är för en kommunalisering av personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2021-11-08

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
Jonas Franksson beklagar att behovsbedömningarna inte är med i utredningen om huvudmannaskapet. Han är dock glad att Lars Lööw leder utredningen eftersom han ser honom som grundad i frågor om mänskliga rättigheter.
( två kommentarer )

2021-11-04

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas”
Det är inte säkert att kommunalt huvudmannaskap ens kommer att tas med som ett alternativ till statligt huvudmannaskap i utredningen, säger Lars Lööw. Huvudsekreterare i utredningen blir Martin Johansson från Statskontoret.

2021-11-01

Bild på IVOLagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft
Från 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna stoppa utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Assistansberättigade ges två veckor tidsfrist att byta anordnare.

2021-10-29

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande”
Försäkringskassan har fått i uppdrag att till den 30 juni 2022 utveckla kunskapen om hur bedömningar av assistans ska bli mindre integritetskränkande och påfrestande. Uppdraget ska dock inte leda till att grundläggande behov bedöms i sin helhet eller att fler personer beviljas assistans eller fler assistanstimmar.
( en kommentar )

2021-10-24

IVO har återkallat tillståndet från flera större assistans­företag
Flera större assistansbolag har sedan förra sommaren fått återkallat tillstånd från IVO, vissa har fått inhibition och behåller tillståndet tills frågan avgörs i förvaltningsdomstol. Andra har fått tillbaka tillståndet vid överklagan.

2021-10-22

"Juridiskt stöd från assistans­företag gör det svårare att byta anordnare"
Många assistansberättigade väljer assistansföretag som erbjuder juridisk hjälp. Det gör att det blir svårt att sedan byta anordnare. Det är slutsatsen i en avhandling av Robin Bankel på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
( tre kommentarer )

2021-10-21

Enkät om deinstitutionalisering i Sverige
Om du har bott på institution men flyttat därifrån kan du delta i en enkät från Independent Living Institute. Enkäten vill få fram upplevelser att bo på institution och vilken betydelse stödinsatser via SoL eller LSS haft.
( en kommentar )

2021-10-19

Försääkringskassan200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
Cirka 200 personer/år fick mellan jan 2019 till aug 2021 sin assistansersättning indragen vid omprövning pga "Väsentligt ändrade förhållanden". Det kan vara allt från personer som motsätter sig att assistansen dras in till personer som frivilligt flyttat till en gruppbostad. 

2021-10-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
En dörr lämnas öppen för kommunalt huvudmannaskap. Det saknas direktiv om bedömningarna av grundläggande behov. Det är två stora brister i utredningen om huvudmannaskapet, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

2021-10-14

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs”
Pia Steensland är besviken men inte förvånad över att den nya utredningen öppnar för ett kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-10-11

personer som skriverRemissvar till "Stärkt personlig assistans"
Funktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning. 
( en kommentar )

2021-10-07

Bild på riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Årets motioner berör både utvidgad rätt till personlig assistans och bekämpande av fusk.

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens”
Direktiven i regeringens nya utredning öppnar för att utreda ett kommunalt huvudmannaskap, anser Maj Karlsson. Hon berömmer regeringen för att de genomför "Stärkt personlig assistans" men menar att den stora kostnadskonflikten fortfarande är olöst.
( tre kommentarer )

2021-10-06

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2022
SD, KD och L lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2022. M, V och C lägger lika mycket som regeringen.
( en kommentar )

2021-10-04

klubbaLagändring antagen mot anordnare utan tillstånd
Från 1 nov kan Försäkringskassan och kommunerna neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.
( en kommentar )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap”
Det är inte hederligt att frågan om ett kommunalt huvudmannaskap ska utredas läggs i knät på Lars Lööw. Regeringen borde varit tydlig i att enbart ett statligt huvudmannaskap ska utredas, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-09-30

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas”
Utredningen ska beskriva hur ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan införas, säger Lena Hallengren. Utredaren ska även ta ställning till vilka alternativ till statligt huvudmannaskap som ska utredas, inklusive kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-09-24

Lia SchedingKommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablon­beloppet räknas upp fungerar inte”
Det minsta man kan begära är att schablonbeloppet räknas upp med samma nivå som assistenternas löneökningar, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( fyra kommentarer )

2021-09-23

Lena HallengrenNy utredning om huvudmannaskapet
En ny utredning ska ge förslag om hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska införas. Utredare blir Lars Lööw och utredningen ska vara klar 1 mars 2023.
( två kommentarer )

2021-09-22

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen har avlidit
Vilhelm Ekensteen var med och grundade IfA - Intressegruppen för assistansberättigade. Han var ordförande i IfA från 1994 till våren 2020. Assistanskoll beklagar hans bortgång.
( en kommentar )

2021-09-21

Anna Barsk Holmbom Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?”
Att regeringen vill genomföra "Stärkt rätt till personlig assistans" är mycket positivt. Samtidigt oroas Anna Barsk Holmbom av att assistansen vrids mot vård och att personer som "bara" har fysiska funktionsnedsättningar glöms bort.
( en kommentar )

2021-09-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”
Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén.
( en kommentar )

mynthögRegeringen presenterar statsbudgeten
Regeringen vill genomföra utredningen "stärkt personlig assistans". Schablonbeloppet föreslås höjas 1,5 % till 319,70 kr.

2021-09-16

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”
Regeringen ska skriva en proposition utifrån alla förslag i utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans", säger Lena Hallengren. Hon berättar även att assistansersättningens timbelopp höjs med 1,5 % för 2022.
( tre kommentarer )

2021-09-15

Mathias BlombergMathias Blomberg, Igne Juristbyrå – ”Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans”
Kammarrätten I Göteborg sade nyligen att trädgårdsskötsel inte kan vara ett annat personligt behov i personlig assistans. Domen hänvisar istället till vad som ingår i hemtjänstuppgifter. Detta går emot syftet med LSS anser Mathias Blomberg
( två kommentarer )

2021-09-13

Antalet assistans­berättigade nu 13 769
Antalet assistansberättigade fortsätter minska, även om takten minskat något. I augusti 2021 hade 13 769 personer assistansersättning, 2410 färre jämfört med oktober 2015.

2021-09-09

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, DHR – “Assistans­frågan står över den politiska dagsformen”
Funktionsrättskonventionen ska vara grunden för lagstiftningen kring personlig assistans. Det måste vara utgångspunkten oavsett vilka partier som sitter regeringsställning.
( tre kommentarer )

2021-09-07

Så många assistenter har vaccinerat sig
71 % av alla personliga assistenter har  fått en dos och 60 % två doser mot Covid 19. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

2021-09-06

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regerings­krisen?"
Vad kommer att ske efter januariavtalets fall? Blir det någon utredning om huvudmannaskapet? Det undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2021-09-01

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Svårt få gehör för assistans­frågor med en konservativ majoritet”
Martin Klepke hoppas att Socialdemokraterna fortsätter reformera LSS. Han är besviken på Liberalernas förslag att försämra rättigheter för assistans till nyanlända och skeptisk till Kristdemokraterna kommer lyckas med stora reformer av personlig assistans.
( tre kommentarer )

2021-08-26

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet”
Januariavtalets fall riskerar leda till att regeringen vill utreda om kommunen eller staten ska vara huvudman för assistansen, säger Pia Steensland som vill se statligt huvudmannaskap i direktiven.

2021-08-24

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Risk att assistans­frågan prioriteras ner efter januariavtalets fall”
Utredningen Stärkt rätt till assistans bör genomföras och det behövs en utredning med direktiv om ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Men om det kommer att ske är oklart efter regeringskrisen säger Elisabeth Sandlund som även vill bredda diskussionen till alla LSS-insatser.

2021-08-18

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistans­användare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”
Isolering och psykisk ohälsa. Behov av utökad assistans som ofta inte beviljats. Nya rutiner hos anordnarna. Det är några följder av Covid 19-pandemin, enligt Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor. 
( fyra kommentarer )

2021-08-15

14 dömda till fängelse i assistans­fuskdom
Den 12 augusti dömde Göteborgs tingsrätt 18 personer i en stor assistansfuskhärva, 14 personer fick fängelsestraff. SVT rapporterar att domen rör grova bidragsbrott och över 43 miljoner kr som betalats ut 2012-2020.
( tre kommentarer )

2021-08-04

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Mycket osäkert läge efter regerings­krisen”
Efter att Liberalerna lämnat januariavtalet är frågan vad i avtalet som nu gäller och vad det innebär för utredningen om huvudmannaskapet, en av punkterna i avtalet.
( tre kommentarer )

2021-07-15

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen”
Jonas Franksson är mycket nöjd med både genomförandet och resultatet av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. Samtidigt är han osäker på hur Socialdemokraterna ska hantera utredningen, särskilt efter regeringskrisen.
( fem kommentarer )

2021-07-07

Sophie KarlssonIfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
Trädgårdsskötsel kan varken beviljas som hemtjänstbehov eller som annat personligt behov i personlig assistans enligt domen 5644-20 i Kammarrätten i Göteborg. Sophie Karlsson, ordförande i IfA är mycket kritisk.
( en kommentar )

2021-07-04

Personlig assistans på Almedalsveckan
Under Almedalsveckan finns ett antal seminarier och utfrågningar arrangerade av Föreningen JAG och STIL.
( två kommentarer )

2021-06-29

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regerings­frågan”
Föreningen JAG är generellt mycket positiv till förslagen i "Förstärkt rätt till personlig assistans". Det finns dock vissa risker i förslagen, säger Cecilia Blanck, tex att assistansen blir alltför präglad av sjukvårdsåtgärder.

2021-06-22

mynthögKommunalt anställda assistenter har högre månadslöner
2020 hade kommunalt anställda assistenter 24 700 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 200 för privatanställda. Före 2018 var förhållandet motsatt.

2021-06-21

Riksdagspartiernas loggorVad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
Vilka förslag i "Stärkt rätt till personlig assistans" ska genomföras? Bör det läggas lagförslag före riksdagsvalet 2022? Krävs det fler reformer av personlig assistans? Läs politikernas svar 15 månader före riksdagsvalet.
( tre kommentarer )

2021-06-16

"Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss
Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" går ut på remiss till 1 oktober 2021. Funktionsrättsrörelsen har velat att den remitteras snabbt så att lagförslag snabbt kan genomföras.

2021-06-15

Antalet assistans­berättigade nu 13 800
I maj 2021 hade 13 800 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 379 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

2021-06-09

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella”
Att många nyanlända eller närstående assistenter ses som ett tecken på förekomst av brott är en farlig generalisering, säger Sophie Karlsson. Hon anser att myndigheter behöver kunna dela information men integriteten måste värnas.

Lotta MauritzsonIfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
Samordning mellan myndigheter är den viktigaste nyckeln för att bekämpa brott i den personliga assistansen. Det var representanterna från en rad myndigheter överens om på IfAs debatt om kriminalitet i assistans.
( två kommentarer )

2021-06-07

Försäkringskassan53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades
Av 446 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 53 procent. De flesta som fick avslag hamnade under 20-timmarsgränsen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

2021-06-03

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”
Fredrik Malmberg vill bland annat ha en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Han säger att utredningens förslag har ett brett stöd och han vill se ett snabbt genomförande.
( tre kommentarer )

2021-05-28

Hanna EgardHanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”
En medicinsk syn på funktionshinder dominerar alltmer i personlig assistans. De grundläggande behoven har varit en stor del i denna förändring, säger Hanna Egard.
( två kommentarer )

2021-05-26

Mikael KleinMikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering”
Utredningen ger mycket positiva förslag med starkare rätt till personlig assistans på alla områden, säger Mikael Klein, expert i utredningen. Han vill nu se en snabb remissgång men förväntar sig tveksamhet kring förslagen från tex SKR.
( tre kommentarer )

Fredrik Malmberg"Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras
Onsdagen den 26 maj kl. 11.00 överlämnar Fredrik Malmberg utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn", till socialminister Lena Hallengren. Se pressträffen via videolänk.
( en kommentar )

Bild på utredningenUtredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad
Två nya grundläggande behov. Fast schablon för tid som dras av för föräldraansvar. En egenvårdslag och möjlighet för assistansanordnare att efter avtal utföra sjukvårdsinsatser.
( sju kommentarer )

2021-05-25

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkrings­kassans beslut”
Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera hur den assistansberättigade lever eller att Försäkringskassans beslut är riktigt, säger Henrik Petrén.

2021-05-24

VH Assistans behåller tillstånd från IVO
Förvaltningsrätten har beslutat att VH assistans får behålla sitt tillstånd på IVO. Tidigare återkallade IVO tillståndet och VH assistans har haft inhibition att fortsätta driva verksamheten i väntan på beslut i Förvaltningsrätten. 

2021-05-21

FörsäkringskassanAssistans­berättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar
Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2020. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag ligger dock fortfarande högt på 81 %. Det framgår av en rapport från försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-05-19

Maria PersdotterDebatt: RBU - Hur långt är Försäkrings­kassan beredda att gå?
RBU protesterar kraftigt mot Försäkringskassans planer att via någon typ av GPS anslutning kontrollera att assistent och assistansberättigad befinner sig nära varandra.
( fem kommentarer )

2021-05-18

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2020 års siffror
2020 var privatanställda assistenters medeltimlön 144,30 kr, en ökning med 0,6 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg däremot med 2,1 % till 24 700 kr.

2021-05-17

Sophie KarlssonHård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
Socialdemokraterna har kanske tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap och behovsbedömningarna kommer kanske ingå i den kommande huvudmannaskapsutredningen. Det var två vaga besked som uttalades av riksdagspartierna på IfAs debatt.
( fyra kommentarer )

2021-05-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistans­användarens liv”
Det är ett förlegat vårdtänk att assistansanordnaren ska ha koll på hur det ser ut hemma hos assistansanvändaren, säger IfA:s ordförande Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2021-05-11

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning”
Försäkringskassan arbetar på ett förslag där någon form av GPS anslutning visar att assistent och assistansberättigad befinner sig på samma plats. Ett förslag om detta lämnas till regeringen i höst.
( 11 kommentarer )

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”
Försäkringskassan bemöter Fremias kritik mot orimliga återkrav och utbetalningstopp som inte kan överklagas. Återkrav sker vid en bedömning att det lämnats felaktiga uppgifter, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare.
( en kommentar )

2021-05-07

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras”
Under sista delen av mandatperioden förväntar sig Mikael Klein att januaripartierna lever upp till orden "alla som har rätt till assistans ska få det".
( fyra kommentarer )

2021-05-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”
En granskning av hur Sverige följer Funktionsrätts-konventionen blir indirekt en granskning även av LSS och rätten till personlig assistans. Det säger Pia Steensland som välkomnar regeringens förslag om ett Institut för mänskliga rättigheter.

2021-04-30

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistans­ersättning"
Under pandemin drar kommunerna in alltmer assistans, även för de som tidigare förlorat sin statliga assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

2021-04-28

Martin Klepke”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighets­fråga”
Kommunerna har svårt att se LSS och personlig assistans som en rättighet. De värnar sitt kommunala självstyre för att få politiskt utrymme att använda pengarna som de vill. Det sade Arbetets politiske redaktör Martin Klepke i ett webbinarium under MR-dagarna.

2021-04-26

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”
Det föreslagna Institutet för mänskliga rättigheter skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs jämfört med Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Hammarberg.

2021-04-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna”
Politiker i båda läger ger positiva signaler, samtidigt som Försäkringskassan och kommunerna ökar trycket på assistansen. Det är också oklart om Coronapandemin kommer leda till nedskärningar eller en mer positiv syn på rättigheterna i LSS.
( två kommentarer )

2021-04-21

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
Assistansersättning kan krävas tillbaka från anordnare för fel som anordnaren inte vetat om. Återkrav kan också ske om Försäkringskassan i efterhand anser sig ha gjort en felaktig behovsbedömning. Det hävdar Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia.

2021-04-18

Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp
Försäkringskassan gör orimliga återbetalningskrav och rättsosäkra utbetalningsstopp gentemot assistansanordnare. Det hävdar Fremia i en ny rapport.

2021-04-16

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter”
Rättigheterna i LSS och personlig assistans ska vara en självklar del av det nya institutets arbete, inte minst för att Sveriges tillämpning av LSS-lagstiftningen ständigt kritiseras av FN, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-04-14

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
Det faktum att över 13.000 personer har dött i covid-19 i Sverige gjorde beslutet enkelt. Jag och ett gäng sjuttioplussare hade samlats ihop på vårdcentralen för att ta vår första spruta.
( en kommentar )

2021-04-13

Sophie Karlsson, Ordförande, IfAIfA – ”Vi och Försäkrings­kassan har nog delade meningar”
IfA och jurister inom LSS reagerar på att Försäkringskassan nu säger att det är oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och att det behöver förtydligas.
( en kommentar )

2021-04-09

Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistans­ersättning
Andelen personer med kommunalt beviljad assistans ökade från 18 % till 28 % mellan 2010 och 2020. Andelen personer med statlig assistans har samtidigt minskat.
( två kommentarer )

2021-04-08

Vibeke Marøy MelstrømVibeke Marøy Melstrøm, assistans­användare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen”
I mars förra året stängdes dörrarna för assistenterna berättar Vibeke Marøy Melstrøm, hennes man hjälpte henne inne i huset och de personliga  assistenterna, handlade, lagade och levererade mat.

2021-04-03

Ninnie WallenborgNinnie Wallenborg, assistans­användare – ”Assistenter och assistans­användare mer vänner under pandemin”
Kommunikation är nyckeln till att hitta ett lugn under pandemin menar Ninnie Wallenborg. Hon säger att hon hellre satsar på dialog med sina assistenter, än att ställa krav, även för och emot vaccinering.
( tre kommentarer )

2021-03-30

Nya riktlinjer för vaccination får kritik
Efter förändringen av prioritetsordningen för vaccinering mot Covid 19 vaccineras personer med assistansersättning efter alla äldre än 65 år och flera andra grupper. Detta får nu kritik av Riksföreningen JAG.

2021-03-25

Andreas LarsssonFörsäkrings­kassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”
Det är i vissa delar oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.
( två kommentarer )

2021-03-20

Helena KarnströmHeléna Karnström, assistans­användare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet”
Redan vid rekryteringen sållar Heléna Karnström bort de sökande assistenter som inte verkar ta Coronaviruset på allvar. Hon har haft stark dödsångest och blev rådd av sin neurolog att så långt möjligt inte åka till sjukhuset om hon blev sjuk i Covid 19.

2021-03-19

Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka 2500 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter för perioden 1 dec 2020 till 30 april 2021. Ansökan ska vara inne senast 31 maj med papperspost. 

2021-03-16

Herman GrafströmHerman Grafström, assistans­användare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen”
Herman Grafström har haft ett jobbigt år under pandemin då han tvingats leva isolerat och dessutom varit indragen i en slitsam omprövning av assistansen. Under pandemins första månader levde han skild från sina barn.

2021-03-15

5,3 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Den 8 mars hade 1 015 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 5,3 %. Antalet avlidna var 65 personer (0,34 %), vilket innebär 2,7 ggr högre dödlighet än i befolkningen generellt. 

2021-03-12

Johanna AnderssonJohanna Andersson, assistans­användare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt”
Johanna Andersson har nästan levt helt i karantän med sin sambo och treåriga dotter under pandemin. Hon säger att Coronan är som ett osynligt monster men vill samtidigt inte låta oron ta över.
( en kommentar )

2021-03-11

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistans­timmar”
Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara "väsentligt ändrade förhållanden" för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning. Regeringen måste agera, säger Sophie Karlsson, som också vill se åtgärder mot tidsbegränsade beslut i kommunerna.
( två kommentarer )

2021-03-07

Jamie Booling med docka och barnbarnJamie Bolling, assistans­användare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”
Jamie Bolling har anställt assistenter från samma familj för att minska smittrisken. När hon var sjuk i Covid-19 tog hennes man över som assistent. För att hantera isoleringen har hon gjort praktiska saker, som att tillverka dockor.

2021-03-02

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”
Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning. Detta är inte acceptabelt säger Christian Källström.
( en kommentar )

2021-02-24

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
Assistansreformen har alltid hotats eller drabbats av försämringar i kristider. Och det går ofta hand i hand med en fuskdebatt, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

mynthögStaten sparade drygt 900 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 23,5 miljarder jämfört med de 24,4 miljarder som tilldelats för 2020. Orsaken bedöms vara att antalet assistansberättigade minskat och att Covid 19-pandemin gör att assistanstimmar inte används.
( en kommentar )

2021-02-23

lagens klubbaFortsatt svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 % eller 238 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2020. Antalet assistansberättigade har dock slutat minska senaste halvåret, eftersom fler söker assistanserättning.

2021-02-22

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”
Idag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att prövning endast får göras av de extra timmar som ansökan gäller.
( två kommentarer )

2021-02-19

Martin Klepke"Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
Låt LSS vara i fred och se istället över reglerna för arbetskraftsinvandring säger Martin Klepke i en ledare på Tidningen Arbetet. Han varnar för att fusket används som förevändning för att ta bort rättigheter i LSS. 
( tre kommentarer )

2021-02-16

Skylt från IVOAssistans­anordnare med tillstånd från IVO
Den 16 februari fanns det 988 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Om man räknar bort enskilda firmor blir det 911, vilket är de som visas i vår lista på Assistanskoll.

2021-02-15

Annika TaeslerAnnika Taesler, assistans­användare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta”
Det finns en övertro på rekommendationer i Sverige anser Annika Taesler, som vill se mer påbud i restriktionerna mot Covid 19. Hon menar även att peersupport för assistansanvändare kan behövas mot isolering.

2021-02-08

Tobias HolmbergTobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt”
Tobias Holmberg har gått igenom en Covid 19 infektion, han tycker isoleringen varit tuff och är kritisk till den svenska strategin mot Corona/Covid 19. Assistansen har dock fungerat och han har blivit van vid digitala möten.

2021-02-03

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras”
Rätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19, säger Lilly Key. Samtidigt måste assistansanordnarna ta ansvar för att informera assistenterna.
( sju kommentarer )

2021-02-02

Lia SchedingLia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”
Att personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli aktuellt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( en kommentar )

2021-01-29

Björn JidéusBjörn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig”
Personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med sitt arbete, säger Björn Jidéus på Fremia.

2021-01-28

Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretag­arna
Lönerna höjs totalt 5,4 %. Det betalas dock inte ut något engångsbelopp som i övriga kollektivavtal. Jourersättningen höjs med totalt 10,9 % under avtalsperioden. Avtalet gäller till 30 juni 2023.

2021-01-25

Bengt WesterbergBengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet”
Bengt Westerberg vill ha krav på kollektivavtalsvillkor och mer granskning av assistansföretag som har mycket höga vinstmarginaler. Han är samtidigt kritisk mot överdrifter av fuskets omfattning och att fusket används för att angripa rättigheterna i LSS.
( tre kommentarer )

2021-01-21

Wenche WillumsenWenche Willumsen, assistans­användare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden”
Isoleringen har varit svår, liksom rädslan att bli smittad. För att överleva har Wenche Willumsenhon aktiverat sig. Hon säger att det varit mycket svårt att klara av situationen utan assistansen.
( två kommentarer )

2021-01-20

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa”
Skärpta krav för tillstånd, kvalitetsmätningar, starkare verktyg för IVO. Det är åtgärder Mikael Klein vill se mot fusket. Samtidigt är han mycket kritisk till att fuskbekämpning blandas samman med svepande tal om mörkertal av fusk och assistansens höga kostnader.
( tio kommentarer )

2021-01-15

lagens klubbalagändring mot anordnare utan tillstånd
Regeringen föreslår en lagändring så att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning av assistansersättning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Lagändringen föreslås gälla från 1 november 2021.
( fem kommentarer )

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron”
Försäkringskassans tillåts fortsätta med de hårda assistansbedömningar som regeringen önskade i regleringsbrevet för 2016. RBU:s ordförande Maria Persdotter anser att regeringen måste agera mer mot Försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-01-14

Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning
Privata assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka ersättning för kostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter relaterat till Covid 19 även för perioden dec 2020 till april 2021.
( en kommentar )

Artikelserie i SVT om assistans­fusk
SVT beskriver situationen som ett inbördeskrig mellan Försäkringskassan och utpekade assistansföretag, ett inbördeskrig där de med behov med assistans kommer i kläm.
( fyra kommentarer )

2021-01-07

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”
Region Kalmar vaccinerar alla med personlig assistans och i LSS-boenden liksom vårdpersonal på tex IVA i första fasen tillsammans med äldre i boenden/hemtjänst.

2021-01-03

David LegaDavid Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”
Att kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (Kd). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp i den sociala pelaren på EU-nivå.
( tre kommentarer )

Skicka sidan till: