1767 artiklar om personlig assistans i datumordning


2022-12-05

Antalet assistans­berättigade fortsätter minska...
Antalet assistansberättigade fortsätter att minska månad för månad. Antalet har nu minskat med 2767 sedan oktober 2015. 

2022-12-03

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablon­beloppet"
En närmare granskning av budgeten visar att det inte finns ambitioner på högre höjningar av schablonbeloppet fram till 2025, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-11-30

Nora EklövNora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?"
Det byggs institutioner i Europa, och i Sverige ifrågasätts våra rättigheter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2022-11-25

Bengt EliassonBengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans”
Regeringen sviker när de höjer timbeloppet med bara 1,5 %, och ansvarige ministern duckar i frågan när hon hänvisar till Lars Lööws utredning, säger Bengt Eliasson.

2022-11-23

Bild på riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Antalet motioner om personlig assistans var i år rekordlågt. C, MP, V och SD motionerar dock om förbättringar, tex att alla grundläggande behov ska assistansgrundande i sin helhet.

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2023
Miljöpartiet vill höja timbeloppet med 5 % och budgeterar 25,15 miljarder. M-KD-L-regeringen och SD budgeterar 24,59 miljarder och vill höja med 1,5 %. Vänsterpartiet vill höja 2,2 %. Centerpartiet och Socialdemokraterna lägger lika mycket som regeringen.

2022-11-22

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Det finns risker med utredningens huvudförslag”
Det är riskfyllt att låta Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar avgöra gränsen för att bevilja assistans i ett statligt huvudmannaskap, säger Jonas Franksson, expert i utredningen.
( en kommentar )

2022-11-20

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen”
Det är inte acceptabelt att assistansersättning bara ska kunna beviljas svenska medborgare och att rätten till medborgarskap ska påverkas av om man har arbete och betalar skatt, säger Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär i Europarådet.
( två kommentarer )

2022-11-18

Camilla Waltersson GrönvallCenterpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall sade att målsättningen är ett förstatligande av personlig assistans, men regeringen måste invänta förslagen från utredningen. Christofer Bergenblock, (C) tyckte inte det var ett tillräckligt tydligt besked.
( en kommentar )

2022-11-12

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistans­reformer
Timbeloppet höjs med 1,5 % och Tidöavtalet säger inget om grundläggande behov. KD, L och SD står inte längre för reformer av grundläggande behov och höjda schablonbelopp som de gjorde före valet.
( fyra kommentarer )

2022-11-10

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Låt inte Försäkrings­kassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden”
Lars Lööws huvudförslag för förstatligande kan leda till att Försäkringskassan sätter en alltför hög gräns för att bevilja assistans, säger Sophie Karlsson, expert i huvudmannaskapsutredningen.

2022-11-08

Cecilia Blanck”Ett svek mot de assistans­berättigade”
Höjningen av timbeloppet med 1,5 % täcker troligen knappt hälften av assistenternas kommande löneökningar. Henrik Petrén på Fremia och Cecilia Blanck på JAG talar om ett svek.
( två kommentarer )

2022-11-07

mynthögTimbeloppet räknas upp med 1,5 %
Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 1,5 % till 324,5 kr för år 2023. Det framgår av regeringens budget för 2023.

mynthögHur mycket höjs timbeloppet?
Imorgon ger regeringen besked om hur mycket assistansersättningens timbelopp räknas upp. Funktionsrättsrörelsen, Fremia och Kommunal kräver en kraftig höjning.
( en kommentar )

2022-11-03

Ulrika WesterlundUlrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap”
Det är oklart om M-KD-L-regeringen vill ha statligt huvudmannaskap och en reform av grundläggande behov verkar bortprioriterat, säger Ulrika Westerlund.
( två kommentarer )

2022-11-02

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter att gälla”
Statligt huvudmannaskap föreslås vara infört 1 jan 2026. Utredningen ger ett huvudförslag men även alternativ för hur kvalificering till personlig assistans ska se ut i ett statligt huvudmannaskap. Det blir sedan upp till politikerna att välja.

2022-11-01

Malin DanielssonLiberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablon­belopp”
Att svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka assistansersättning är ingen fråga Liberalerna drivit, säger Malin Danielsson, riksdagsledamot och ny funktionshinderpolitisk talesperson.

2022-10-28

Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte?
Den interpellationsfrågan fick ansvarige minister Camilla Waltersson Grönvall idag av Christofer Bergenblock, Centerpartiets talesperson i funktionshinderfrågor.

2022-10-27

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
Flera förslag i Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-10-25

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD”
Sverigedemokraterna har ett enormt inflytande på regeringens politik och måste ställas till svars för sitt agerande i assistansfrågan, säger Maj Karlsson.
( en kommentar )

2022-10-24

Ingeborg Watz ForslundFörsäkrings­kassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen”
Att avslag på förstagångsansökningar ökat från 50 till 80 % sedan 2008 beror till stor del på den förändrade rättspraxisen. Det skapar en osäkerhet som inte är bra, säger Ingeborg Watz Forslund.

2022-10-21

Christofer BergenblockChristofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade”
Att M, KD, L och SD säger att ett förstatligande av personlig assistans ska "övervägas" är ett svek, säger Christofer Bergenblock, Centerpartiets nya talesperson i funktionsrättsfrågor.

2022-10-20

Jonas FrankssonJonas Franksson - Har KD, L och SD glömt löftet?
Har KD, L och SD glömt sina löften om grundläggande behov, undrar Jonas Fanksson efter att ha läst Tidöavtalet och regeringsförklaringen.
( fyra kommentarer )

2022-10-18

Camilla Waltersson GrönvallCamilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS
I den nya M-KD-L regeringen (stödd av SD) som presenterades idag är moderaten Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister, ansvarig för frågor som rör LSS och personlig assistans.
( en kommentar )

2022-10-14

Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L
Statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Begränsa möjlighet att få assistansersättning för icke svenska medborgare. Införande av tjänstemannaansvar på myndigheter. Hårdare bekämpning av bidragsbrott.

2022-10-13

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav”
Fremia kräver lagändringar och styrning av Försäkringskassan för att öka rättssäkerheten vid återkrav av assistansersättning.

2022-10-05

avslagsklubba80 procent får avslag vid förstagångsansökan
Antalet avslag vid förstagångsansökan har ökat från 77 till 80 procent i aug 2022. Det totala antalet beviljanden minskade.
( två kommentarer )

2022-10-03

IVOÅterkallade tillstånd och beviljade inhibitioner
Se vilka assistansanordnare som fått återkallat tillstånd av IVO. Se även vilka anordnare som överklagat och fått inhibition att driva verksamheten vidare.

2022-10-02

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier”
Idag kan ett förbiseende, en missuppfattning eller en anonym anklagelse leda till återkrav på miljonbelopp, säger Cecilia Blanck.

2022-09-27

FörsäkringskassanÖver hälften av alla omprövningar leder till indragen assistans­ersättning
Drygt 90 % av alla omprövningar innebär indragen eller sänkt assistansersättning, visar en analys från Försäkringskassan. Orsaken är oftast att person fått annat stöd, tex kommunalt boende.

2022-09-26

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablon­beloppet”
Höjning av schablonbeloppet, assistans i skola/daglig verksamhet, ny behovsbedömning, differentierat timbelopp. JAG har många krav på kommande regering.

2022-09-22

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby”
Det är orimligt att assistansberättigade riskerar återkrav om assistanstiden används till något annat assistansbehov än exakt det som räknats upp i Försäkringskassans utredning och beslut säger Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2022-09-21

Rimliga villkorBlixtaktion vid Riksdagen
Kampanjen Rimliga villkor genomför en blixtaktion torsdag den 22 sep KL 14-16 vid Mynttorget. De kräver att kommande regering gör en rejäl höjning av schablonbeloppet.
( tre kommentarer )

2022-09-20

Jasmina HelanderFremia svarar Kommunal om visstidsanställningar
Rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde i förhållande till LAS säger Fremia, som försvarar  visstidsanställningarna i personlig assistans.

2022-09-19

Fredrik FalkFörsäkrings­kassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden”
Sedan 1 sep 2022 kan återkrav av assistansersättning inte överklagas till allmän domstol, utan enbart till förvaltningsdomstol. Försäkringskassan avvisar kritik från bland annat Fremia om att detta skapar rättsosäkerhet.
( en kommentar )

2022-09-13

Och antalet assistans­berättigade fortsätter minska...
Antalet assistansberättigade minskar stadigt med ca 20 personer varje månad. I augusti 2022 hade 2690 färre assistansersättning jämfört med oktober 2015. 

2022-09-08

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Alla grundläggande behov ska vara assistans­grundande i sin helhet”
Centern vill att nästa regering tillsätter en utredning som ger lagförslag om hur grundläggande behov ska räknas i sin helhet och utreder åldersgränsen för att beviljas personlig assistans.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, Krönikör - "Politikerna glömmer bort självbestämmandet"
Minuträkning av behov går emot självbestämmandet. Det borde vara ett tema i valrörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( en kommentar )

2022-09-07

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Två statsministerkandidater utan intresse för personlig assistans"
I praktiken är Socialdemokraterna och Moderaterna eniga om att inte återställa intentionerna i personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2022-09-05

Jonas FrankssonJonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
Det optimala för den personliga assistansen är en regering bestående av flera av de mindre partierna  säger Jonas Franksson. Han oroas särskilt av att Moderaterna säger att assistansen ska prioriteras som vilken annan budgetfråga som helst.
( två kommentarer )

2022-09-03

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet”
Bengt Westerberg röstar på Centerpartiet i årets riksdagsval. Han tycker dock att både Centern och Liberalerna har en bra politik vad gäller LSS och personlig assistans.
( en kommentar )

2022-08-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”
Assistansanvändare och assistenter kan tvingas in situationer de inte mår bra av om visstidsanställningar förbjuds och ersätts av fasta anställningar, säger Sophie Karlsson.
( tre kommentarer )

2022-08-26

Lia SchedingLia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”
Kommunal har gjort en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om att stoppa anställningsformen "för viss tid så länge uppdraget varar".
( tre kommentarer )

2022-08-24

IVOLystra assistans i konkurs
Företagen Lystra Assistans och Melius Assistans går i konkurs efter att deras tillstånd dragits in och de inte fått inhibition att driva verksamheten vidare. UPPDATERING 30/8: Livihop, Svea o Atlas Assistans går i konkurs

2022-08-12

Mikael AnderssonMikael Andersson – ”Det finns en oerhörd rädsla för Försäkrings­kassan”
Mikael Andersson är administratör för en av de större Facebookgrupperna om personlig assistans. Han startade gruppen efter att han förlorat sin assistans i en tvåårsomprövning.
( fem kommentarer )

2022-08-06

Birgitta LindgrenFörsäkrings­kassan, Birgitta Lindgren – ”Lagstiftningen hindrar oss att fullt ut ta bort integritetsintrånget i bedömningarna”
Att utgå fullt ut från WHO:s klassifikation ICF för vad som ska ge rätt till personlig assistans vore ett alternativ till dagens bedömningar, säger Birgitta Lindgren.
( två kommentarer )

2022-07-07

Kim E LindbergKim E Lindberg – ”Vi lever ständigt med en klump i magen”
Kim E Lindberg är administratör för en av de största debattgrupperna på Facebook om personlig assistans. Han vill kunna påverka politiker och ge sin dotter en bättre framtid.
( fem kommentarer )

2022-07-06

Antalet assistans­berättigade nu 13 521
Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska, månad för månad. I juni 2022 hade 2658 färre assistansersättning jämfört med oktober 2015. 

2022-07-04

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
Jakten på kriminella får inte leda till att vi offrar assistansreformens humanistiska värden, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-07-01

Bild på Försäkringskassan"nuvarande lagstiftning hinder för mindre integritetskränkande bedömningar"
Nuvarande lagstiftning är ett hinder för att göra assistansbedömningar mindre integritetskränkande, säger Försäkringskassan i en rapport till regeringen. De säger att man istället skulle kunna utgå från ICF i assistansbedömningarna.
( två kommentarer )

2022-06-30

Rimliga villkorHöj timbeloppet till 350 kr
Det kräver tolv organisationer av assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare i kampanjen Rimliga villkor.

2022-06-28

Riksdagspartiernas loggorRiksdagsval 2022 - Välj med Assistans­koll
Om några veckor är det val. Vilka partier vill att grundläggande behov ska räknas i sin helhet? Vilka vill införa ett statligt huvudmannaskap? Vilka vill utreda eller ta bort åldersgränsen på 65 år?

2022-06-23

Ola LinderOla Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”
Lars Lööw har sagt att han kan komma att lägga förslag som innebär att alla moment i grundläggande behov räknas som grund för assistans. Detta välkomnas av Ola Linder, expert i huvudmannaskapsutredningen.

2022-06-22

IVOLystra assistans får återkallat tillstånd
IVO har återkallat tillstånden för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten. 

2022-06-21

Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen
Idag antog riksdagen regeringens två propositioner om Stärkt rätt till personlig assistans. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2023.
( två kommentarer )

mynthögLägre månadslöner för privat anställda assistenter
2021 hade kommunalt anställda assistenter 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar för varje år.

2022-06-15

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkrings­kassans bild av assistans­marknaden stämmer inte”
Generaldirektör Nils Öbergs bild av en bransch i allmänt förfall stämmer inte. Den kommer ur en fuskdebatt som inte har sin grund i verkligheten, säger Bengt Eliasson.
( fem kommentarer )

2022-06-14

Mer kritik mot Försäkrings­kassans generaldirektör
IfA säger att Försäkringskassan ifrågasätter assistansanvändares behov och gör anordnarna till kontrollanter. Liberalerna vill att Försäkringskassan fråntas uppgiften att göra återkrav av assistansersättning.
( en kommentar )

2022-06-13

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkrings­kassan verkar inte längre vilja försvara assistans­reformen”
Generaldirektör Nils Öbergs uttalanden om att individens rätt att välja anordnare riskerar att försvinna på grund av kriminaliteten är mycket oroande, säger Cecilia Blanck.
( sex kommentarer )

2022-06-09

Nils Öberg"Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"
Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, riktar mycket hårda ord mot assistansbranschen på DN-Debatt. Han säger att en tredjedel av alla assistansberättigade kommer behöva hitta nya anordnare.
( tre kommentarer )

Pia SteenslandVarför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?
Det frågade Pia Steensland Socialministern i riksdagens frågestund. Lena Hallengren svarade att regeringen gjort stora reformer men att man kan återkomma till en diskussion om frågan.
( fyra kommentarer )

2022-06-08

LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023
Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kommer inte kunna söka efter nyåret.

2022-06-03

Riitta Leena KarlssonRiitta Leena Karlsson – ”gruppbostäder är nutidens små institutioner”
De gamla institutionerna är stängda men institutionstänkandet lever trots detta kvar i Sverige. Nedskärningar av personlig assistans och ledsagning gör att särskilda boenden såsom gruppbostäder ökar i antal, säger Riitta Leena Karlson.

2022-06-02

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Försäkrings­kassan har skapat en process som gör det lätt att göra avslag”
Jessica Smaaland är kritisk till att den som prövas för assistansersättning inte får träffa den så kallade "beslutsfattaren", som tar det definitiva beslutet om assistanstimmarna.

2022-06-01

FörsäkringskassanAnna Viberg, Försäkrings­kassan – ”Beslutsfattaren kan göra en annan bedömning än handläggaren”
Läs om hur en assistansbedömning genomförs med minuträkning, hur behoven rimlighetsbedöms och hur beslutet tas på Försäkringskassan.

2022-05-31

Vibeke Marøy MelstrømVibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge
Uloba og norske funktionshindrade står inför en avgörende kamp om fremtidens assistans, säger Assistanskolls krönikör, Vibeke Marøy Melstrøm.

2022-05-30

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst”
Från 17 juli i år ska assistansanordnare med mer än 250 anställda ha en intern visselblåsarkanal där anställda kan rapportera missförhållanden.
( en kommentar )

2022-05-23

Adolf RatzkaKrönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
Varför är hjälp för att gå på toaletten mer integritetskänsligt än ett familjegräl, undrar Assistanskolls krönikör Adolf Ratzka.
( åtta kommentarer )

2022-05-22

FörsäkringskassanAssistans­berättigade minskar, men något färre avslag
Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2021. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn.

2022-05-17

mynthögNya siffror för assistentlöner
Privatanställda assistenters medeltimlön var 145,80 kr år 2021, en ökning med 1,0 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,4 % till 25 300 kr.
( en kommentar )

Andreas PeterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?”
Socialministern tar stöd på en tvivelaktig tolkning av Regeringsrätten (HFD) när hon säger att behov i personlig assistans måste vara integritetskänsliga, säger Andreas Pettersson. 
( tre kommentarer )

2022-05-13

Gustav LindkvistGustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistans­berättigade riskerar bli förlorare”
Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, vilket kan bli resultatet av regeringens förslag, säger Gustav Lindkvist.
( fyra kommentarer )

2022-05-12

Jonny CatoJonny Cato, Centerpartiet – ”Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent”
Centerpartiet vill behålla en fri arbetskraftsinvandring där assistansanvändare är fria att välja assistenter i andra länder.
( tre kommentarer )

2022-05-10

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv”
Riksdagens vilja att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet kan delvis komma att tas upp i huvudmannaskaps-utredningen, säger Lars Lööw.
( tre kommentarer )

2022-05-09

"Försäkrings­kassan drar felaktigt in assistans"
SR-Ekot har talat med fem jurister som anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder.
( tre kommentarer )

2022-05-06

Johanna AnderssonJohanna Andersson, Neuroförbundet – ”Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället”
Regeringen behöver återupprätta LSS intentioner så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet, säger Johanna Andersson. 

Proposition klar med nytt grundläggande behov
Regeringen presenterade idag en proposition med ett nytt grundläggande behov för stöd vid medicinska tillstånd som kräver ständig beredskap av en assistent. Två propositioner har nu lagts fram med lagändringar som börjar gälla 1 januari 2023.

2022-04-28

Lena HallengrenLena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga"
I en interpellationsdebatt med Pia Steensland (KD) sade socialminister Lena Hallengren att LSS förarbeten innebär att behov i assistans ska vara integritetskänsliga. Pia Steensland svarade att Bengt Westerberg som skrev förarbetena inte håller med. 
( fem kommentarer )

2022-04-26

Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistans­användare i Covid 19
16,7 % av alla assistansanvändare har bekräftats smittade av Covid 19. Antalet avlidna var 116 personer eller 0,58 %, vilket innebär drygt tre ggr högre dödlighet jämfört med befolkningen generellt.

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”en mycket oroande utveckling”
Antalet assistansanvändare minskar nu i både kommuner och på Försäkringskassan. Det är en mycket oroande utveckling, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

2022-04-21

Hanna ÖforsHanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – ”Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik”
Hur ska stöd för sexualitet i personlig assistans utformas så det fungerar för alla parter? Kan sexualitet tas upp i behovsbedömningen? Det är några av de frågor Hanna Öfors tar upp i projektet Min sexualitet - Min rätt.
( en kommentar )

2022-04-18

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas”
Dagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson.

2022-04-10

Karin FlycktAntalet assistans­användare minskar starkt
Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 431 personer på ett år. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå på 13 574 personer.
( två kommentarer )

2022-04-07

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”
Från 1 sep kan Försäkringskassan kräva in återkrav av assistansersättning utan prövning i allmän domstol. Detta kan göra att anordnare inte längre vill vara mottagare av assistansersättning.
( en kommentar )

2022-04-04

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Anmärkningsvärt, men inte förvånande”
Regeringen borde tänka om och omgående ge huvudmannaskapsutredningen tilläggsdirektiv att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, säger Pia Steensland.

2022-03-31

Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023
1 januari 2023 vill regeringen införa ett schablonavdrag för föräldraansvar inom personlig assistans. Ju äldre barnet är ju mindre avdrag. I en artikel på Hejaolika beskrivs villkoren.

2022-03-30

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning”
Det är beklagligt att regeringen inte följer riksdagen och ger Lars Lööws utredning tilläggsdirektiv om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Men utredningen kan trots detta ta upp frågan, anser Sophie Karlsson.

2022-03-27

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande”
Riksdagens tillkännagivande om grundläggande behov är ett genombrott. Även om Lars Lööws utredning inte får tilläggsdirektiv måste den ändå förhålla sig till tillkännagivandet, anser Jonas Franksson.
( en kommentar )

2022-03-25

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskaps-utredningen något tilläggsdirektiv”
Regeringen kommer inte att ge Lars Lööws utredning något tilläggsdirektiv om att utreda lagförslag om att alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans i sin helhet.
( två kommentarer )

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistans­ersättning”
I en ny lagrådsremiss föreslås "Egenvård vid medicinska tillstånd" bli nytt grundläggande behov. Regeringen vill däremot inte genomföra förslaget att sjukvårdande insatser ska kunna beviljas som personlig assistans.

2022-03-22

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionsrättsforskare – ”Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?”
LSS goda intentioner började begravas när de grundläggande behoven infördes 1996 säger Barbro Lewin. Hon anser att det från början saknats en statlig styrning av hur LSS intentioner ska genomföras.
( två kommentarer )

2022-03-17

bild på RiksdagenRiksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet
En riksdagsmajoritet bestående av C, L, KD, V, SD och MP röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att alla grundläggande behov bli assistansgrundande i sin helhet. 

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”
Olika timbelopp behövs för att kompensera högre kostnader av skillnader i OB-ersättning, behov av arbetsledning eller utbildning. Cecilia Blanck tror det är enklare att ta hänsyn till behov pga diagnoser än tex livsstilsfaktorer.
( en kommentar )

Riksdagspartiernas loggorSka riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
Assistanskoll har frågat samtliga riksdagspartier varför de röstade som de gjorde och vad de anser bör hända nu.

2022-03-14

Anna barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Anordnaren förutsätts kontrollera assistans­användarnas liv”
Idag hålls assistansanordnarna ansvariga för vad deras kunder gör, vilket kan skapa ohållbara relationer mellan assistansberättigad och utförare. Många assistansanvändare förstår inte heller när de ska anmäla väsentligt ändrade förhållanden.
( tre kommentarer )

2022-03-10

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Ge utredningen tilläggsdirektiv!”
Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
( en kommentar )

2022-03-08

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut”
Socialutskottet har röstat för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Pia Steensland hoppas att regeringen nu låter Lars Lööws utredning arbeta med detta.
( en kommentar )

2022-03-04

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
Tre viktiga frågor för personlig assistans bör prioriteras när hela samhället nu påverkas av kriget i Ukraina, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2022-03-03

Socialutskottet röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet
Riksdagens socialutskott röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.
( en kommentar )

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ”
Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

2022-03-02

Suzanne ElmqvistSuzanne Elmqvist, assistans­användare – ”Bra rekrytering en väg till självbestämmande”
En grupp erfarna assistansanvändare har tittat närmare på relationen mellan självbestämmande och personlig assistans. Med hjälp av peer support har gruppen samtalat och samlat information om rekryteringsprocessen i en PA-guide.
( två kommentarer )

2022-03-01

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna”
Cecilia Blanck är positiv till regeringens lagförslag om nya grundläggande behov och schabloniserat föräldraavdrag. Samtidigt varnar hon för att självbestämmandet hotas när sjukvårdande insatser kan beviljas som assistans i nästa proposition.

2022-02-28

IVOVH Assistans förlorar i Kammarrätten
Kammarrätten i Stockholm har gett IVO stöd i att återkalla tillståndet för VH Assistans. VH assistans överklagar nu till HFD. FMF assistans har fått tillståndet återkallat av IVO, men har fått inhibition att driva assistansen vidare efter överklagande till Förvaltningsrätten. Anna Barsk Holmbom har analyserat situationen på Heja Olika.
( två kommentarer )

2022-02-23

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det vi sett hittills har för medicinskt fokus”
En matematisk modell med AI som räknar ut assistansberättigades timbelopp kan vara en väg framåt, men allt hänger på vilka parametrar som används och att det inte blir en "medicinsk modell", säger Sophie Karlsson.
( en kommentar )

2022-02-20

Anders WesterdAnders Westgerd, GIL – “Prata med politiker är som att slå sig trött på en kudde”
Personlig assistans ses ofta som en vårdinsats, trots att det handlar om att leva som andra i samhället. Grundproblemet i assistansen idag är behovsbedömningarna, säger Anders Westgerd.

2022-02-17

Johan KlinthammarDebatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
Ett schabloniserat föräldraansvar är bra men assistansen är långtifrån räddad. Försäkringskassan måste ändra attityd från en misstänkliggörande myndighet till en hjälpande myndighet, säger Johan Klinthammar.

2022-02-16

IfA intervjuar Miljöpartiets partiledare
Märta Stenevi, Miljöpartiet, intervjuas den 16 februari KL16:30 i IfAs intervjuserie om personlig assistans med riksdagspartiernas partiledare.

2022-02-15

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Tillsätt en kriskommission för personlig assistans”
Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson.
( fyra kommentarer )

2022-02-14

"Tvingas flytta till gruppboende"
Efter att assistansen minskats från 15 timmar till 15 minuter per dag tvingas Hanna Grahn flytta till ett gruppboende rapporterar SVT Jönköping. Detta efter att ha bott 15 år i egen lägenhet med personlig assistans.
( en kommentar )

2022-02-12

Lena HallengrenRegeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag
Regeringen vill utifrån utredningen "stärkt rätt till assistans" stärka rätten till assistans för tillsyn och föräldraansvar. Och det planeras att ytterligare en proposition om egenvård.

2022-02-09

Caroline IngreCaroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – ”Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet”
Patienter med neuromuskulära sjukdomar, tex ALS, som är över 65 år och behöver andningshjälp i hemmet får inte alltid stöd till detta, och riskerar då avlida i förtid. Möjlighet att söka personlig assistans efter 65 skulle ändra på situationen, säger Caroline Ingre.
( tre kommentarer )

2022-02-07

mynthögStaten sparade drygt 340 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 24,13 miljarder jämfört med de 24,48 miljarder som tilldelats för assistansersättning 2021. Största orsaken är att antalet assistansberättigade minskar, en minskning som antas fortsätta till slutet av 2023.

2022-02-06

Adolf Ratzka"Låt livshjälp gå före dödshjälp"
I en debattartikel i Sydsvenskan säger Adolf Ratzka att han skrivit ett intyg om att han så långt det är möjligt vill ha livsuppehållande behandling.
( en kommentar )

2022-02-04

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Försäkrings­kassans omprövningar har fortsatt, men i smyg”
Jessica Smaaland välkomnar Försäkringskassans förslag att omprövningarna ska utredas, men hon anser att de själva skapat en ohållbar situation med stark oro bland assistansberättigade.
( en kommentar )

2022-02-03

Marie AxelssonMarie Axelsson, Försäkrings­kassan – ”Assistans­berättigade känner oro kring omprövningarna av assistans­ersättning”
Dagens regler är otydliga och leder till onödigt omfattande omprövningar av assistansersättning, anser Försäkringskassan.
( en kommentar )

2022-02-02

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
Att låta datorer, med hjälp av algoritmer, bestämma priset på assistanstimmargår emot målet med LSS, anser Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2022-01-29

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”
Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.
( en kommentar )

2022-01-27

Lise LidbäckLise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”
Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.
( en kommentar )

2022-01-26

avslagsklubbaRekordlågt antal förstagångsansökningar
Antalet förstagångsansökningar av assistansersättning var rekordlåga 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan.

2022-01-24

Anna WestinAnna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter”
Assistansen bör förstatligas, brukar- och branschråd bör införas och behovsbedömningar bör utgå mer från den sökandes mål och önskningar, säger Anna Westin.
( fem kommentarer )

2022-01-19

Anna WestinAnna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ”
I Sverige har assistansanvändare högst egenmakt i brukarkooperativ, lägst i kommuner, företag ligger däremellan. I Finland är egenmakten större för egna arbetsgivare än för de som anlitar ett företag.

2022-01-17

IfA intervjuar riksdags­partiernas partiledare
Centerpartiets partiledare Annie Lööf är först ut den 20 januari när IfA under våren intervjuar riksdagspartiernas partiledare om personlig assistans.
( en kommentar )

2022-01-12

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”
Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli alltför medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom, Men framför allt ifrågasätter hon antagandet att assistansberättigade med "dyra" behov vältras över till kommunerna.
( två kommentarer )

2022-01-05

Assistans­bolag avskedar ovaccinerade assistenter
Lystra personlig assistans avskedar assistenter som vägrar vaccinera sig mot Covid 19. Den assistansberättigade avgör dock om assistenten kan fortsätta arbeta.
( två kommentarer )

Tommy AnderssonTommy Andersson, professor, Lunds universitet – ”Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen”
Tommy Andersson utvecklar en matematisk modell som ska räkna ut priset på assistanstimmar utifrån den assistansberättigades behov. Vilka behov som ska styra priset är inte klart ännu, med det vill han få hjälp av sakkunniga.
( fyra kommentarer )

2021

2021-12-26

Maya HultmanMaya Hultman, ung assistans­användare – ”De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det”
Som examensarbete på gymnasiet gjorde Maya Hultman en fotobok om panikångest. Fotoboken ska nu bli pjäsen "Om jag vetat hur trygghet känns" med premiär den 13 januari på Teaterverket Svea i Stockholm.

2021-12-20

Kristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablon­belopp för alla”
Assistansberättigade bör beviljas olika schablonbelopp beroende på kostnaderna i just deras assistans, säger Kristian Persson Kern. Han föreslår vidareutveckling och utvärdering av en matematisk optimeringsmodell som utifrån data om de assistansberättigades behov prissätter assistanstimmarna.
( tre kommentarer )

Johan KlinthammarJohan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”
RBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans".
( en kommentar )

2021-12-16

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”
Försäkringskassans omprövningar av "väsentligt ändrade förhållanden" gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.
( en kommentar )

2021-12-15

Bild på rapportenISF rapport om assistans­ersättningens timschablon
Dagens system med en samma timschablon för alla bör ersättas av en differentierad prissättning där kostnaderna sätts mer efter enskilda brukares behov. ISF hänvisar till en grupp forskare som presenterat en matematisk lösning för en ny prissättning.
( en kommentar )

2021-12-13

Sophie KarlssonIfA uppmanar statsminister Magdalena Andersson att agera
Vi vill inte inruta våra liv efter ett schema som det inte går att avvika från. Vi vill inte ha assistansanordnare som kontrollanter i våra hem eller personliga assistenter som ständigt övervakar oss. Det skriver ifA i ett brev direkt till statsminister Magdalena Andersson.

2021-12-09

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte”
Sverige bryter mot Funktionsrättskonventionen. Det var budskapet på demonstrationer över landet för personlig assistans den 3 december.

2021-12-04

Annika TaeslerSlakten av assistansen fortsätter – trots löften
Det räcker att en person slutar träna eller avlivar sin hund för att rätten till assistans ska ifrågasättas som "väsentligt ändrade förhållanden". Det säger Annika Taesler i en debattartikel i Aftonbladet.
( tre kommentarer )

Antalet assistans­berättigade nu 13 731
Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska, månad för månad. Kommunal assistans täcker inte upp och allt sker samtidigt som Sveriges befolkning ökar.

2021-12-02

Anna QuarnströmNeddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans
Artikel 19 som verktyg beskriver hur stödet till blinda och synskadade minskats på ett sätt liknande som i personlig assistans. Förändrad rättspraxis gör att LSS-ledsagarservice knappt beviljas blinda och gravt synskadade.

2021-11-28

domstolsbildHFD-dom ger rätt till assistans­ersättning vid skolfrånvaro
Ett barn som inte hade assistansersättning beviljat under skoltid får rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro, tiden ska inte räknas som föräldraansvar enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.

2021-11-26

Politikerpanel på ZoomTuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
Socialdemokraterna tror att utredningen sannolikt landar i ett statligt huvudmannaskap, vilket kritiserades starkt. Att KD-M-SD budgeten återinför funkisskatten var en annan het fråga på IfAs Debattforum den 19 nov.

2021-11-18

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”
Jessica Smaaland är kritisk till att personer med LSS-insatser inte får den tredje Covidsprutan samtidigt som personer i hemtjänst. Hon välkomnar dock utökad testning och krav på Covidpass.

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden”
Rätt till offentligt biträde vid ansökning och överklagan och rätt att ta med undanlagda medel för assistansomkostnader vid anordnarbyte. Det skulle öka valfriheten och minska risken för inlåsning till assistansanordnare, enligt Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-17

Mari Siilsalu"Risk för professionalisering och medikalisering"
"Artikel 19 som verktyg" beskriver i en artikel risker att assistansen professionaliseras och medikaliseras om förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans" genomförs.

2021-11-16

Robin BankelRobin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistans­berättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistans­anordnare”
Assistansberättigade tvingas i praktiken ta emot juridisk hjälp eftersom bedömningarna i kommun och Försäkringskassan ställer mycket höga krav och att det ofta krävs ett överklagande av beslutet, säger Robin Bankel.
( en kommentar )

2021-11-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
Jag känner inte någon assistansanvändare som är för en kommunalisering av personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2021-11-08

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
Jonas Franksson beklagar att behovsbedömningarna inte är med i utredningen om huvudmannaskapet. Han är dock glad att Lars Lööw leder utredningen eftersom han ser honom som grundad i frågor om mänskliga rättigheter.
( två kommentarer )

2021-11-04

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas”
Det är inte säkert att kommunalt huvudmannaskap ens kommer att tas med som ett alternativ till statligt huvudmannaskap i utredningen, säger Lars Lööw. Huvudsekreterare i utredningen blir Martin Johansson från Statskontoret.

2021-11-01

Bild på IVOLagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft
Från 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna stoppa utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Assistansberättigade ges två veckor tidsfrist att byta anordnare.

2021-10-29

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande”
Försäkringskassan har fått i uppdrag att till den 30 juni 2022 utveckla kunskapen om hur bedömningar av assistans ska bli mindre integritetskränkande och påfrestande. Uppdraget ska dock inte leda till att grundläggande behov bedöms i sin helhet eller att fler personer beviljas assistans eller fler assistanstimmar.
( en kommentar )

2021-10-24

IVO har återkallat tillståndet från flera större assistans­företag
Flera större assistansbolag har sedan förra sommaren fått återkallat tillstånd från IVO, vissa har fått inhibition och behåller tillståndet tills frågan avgörs i förvaltningsdomstol. Andra har fått tillbaka tillståndet vid överklagan.

2021-10-22

"Juridiskt stöd från assistans­företag gör det svårare att byta anordnare"
Många assistansberättigade väljer assistansföretag som erbjuder juridisk hjälp. Det gör att det blir svårt att sedan byta anordnare. Det är slutsatsen i en avhandling av Robin Bankel på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
( tre kommentarer )

2021-10-21

Enkät om deinstitutionalisering i Sverige
Om du har bott på institution men flyttat därifrån kan du delta i en enkät från Independent Living Institute. Enkäten vill få fram upplevelser att bo på institution och vilken betydelse stödinsatser via SoL eller LSS haft.
( en kommentar )

2021-10-19

Försääkringskassan200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
Cirka 200 personer/år fick mellan jan 2019 till aug 2021 sin assistansersättning indragen vid omprövning pga "Väsentligt ändrade förhållanden". Det kan vara allt från personer som motsätter sig att assistansen dras in till personer som frivilligt flyttat till en gruppbostad. 

2021-10-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
En dörr lämnas öppen för kommunalt huvudmannaskap. Det saknas direktiv om bedömningarna av grundläggande behov. Det är två stora brister i utredningen om huvudmannaskapet, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

2021-10-14

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs”
Pia Steensland är besviken men inte förvånad över att den nya utredningen öppnar för ett kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-10-11

personer som skriverRemissvar till "Stärkt personlig assistans"
Funktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning. 
( en kommentar )

2021-10-07

Bild på riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Årets motioner berör både utvidgad rätt till personlig assistans och bekämpande av fusk.

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens”
Direktiven i regeringens nya utredning öppnar för att utreda ett kommunalt huvudmannaskap, anser Maj Karlsson. Hon berömmer regeringen för att de genomför "Stärkt personlig assistans" men menar att den stora kostnadskonflikten fortfarande är olöst.
( tre kommentarer )

2021-10-06

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2022
SD, KD och L lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2022. M, V och C lägger lika mycket som regeringen.
( en kommentar )

2021-10-04

klubbaLagändring antagen mot anordnare utan tillstånd
Från 1 nov kan Försäkringskassan och kommunerna neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.
( en kommentar )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap”
Det är inte hederligt att frågan om ett kommunalt huvudmannaskap ska utredas läggs i knät på Lars Lööw. Regeringen borde varit tydlig i att enbart ett statligt huvudmannaskap ska utredas, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-09-30

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas”
Utredningen ska beskriva hur ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan införas, säger Lena Hallengren. Utredaren ska även ta ställning till vilka alternativ till statligt huvudmannaskap som ska utredas, inklusive kommunalt huvudmannaskap.
( två kommentarer )

2021-09-24

Lia SchedingKommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablon­beloppet räknas upp fungerar inte”
Det minsta man kan begära är att schablonbeloppet räknas upp med samma nivå som assistenternas löneökningar, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( fyra kommentarer )

2021-09-23

Lena HallengrenNy utredning om huvudmannaskapet
En ny utredning ska ge förslag om hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska införas. Utredare blir Lars Lööw och utredningen ska vara klar 1 mars 2023.
( två kommentarer )

2021-09-22

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen har avlidit
Vilhelm Ekensteen var med och grundade IfA - Intressegruppen för assistansberättigade. Han var ordförande i IfA från 1994 till våren 2020. Assistanskoll beklagar hans bortgång.
( en kommentar )

2021-09-21

Anna Barsk Holmbom Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?”
Att regeringen vill genomföra "Stärkt rätt till personlig assistans" är mycket positivt. Samtidigt oroas Anna Barsk Holmbom av att assistansen vrids mot vård och att personer som "bara" har fysiska funktionsnedsättningar glöms bort.
( en kommentar )

2021-09-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”
Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén.
( en kommentar )

mynthögRegeringen presenterar statsbudgeten
Regeringen vill genomföra utredningen "stärkt personlig assistans". Schablonbeloppet föreslås höjas 1,5 % till 319,70 kr.

2021-09-16

Lena HallengrenLena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”
Regeringen ska skriva en proposition utifrån alla förslag i utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans", säger Lena Hallengren. Hon berättar även att assistansersättningens timbelopp höjs med 1,5 % för 2022.
( tre kommentarer )

2021-09-15

Mathias BlombergMathias Blomberg, Igne Juristbyrå – ”Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans”
Kammarrätten I Göteborg sade nyligen att trädgårdsskötsel inte kan vara ett annat personligt behov i personlig assistans. Domen hänvisar istället till vad som ingår i hemtjänstuppgifter. Detta går emot syftet med LSS anser Mathias Blomberg
( två kommentarer )

2021-09-13

Antalet assistans­berättigade nu 13 769
Antalet assistansberättigade fortsätter minska, även om takten minskat något. I augusti 2021 hade 13 769 personer assistansersättning, 2410 färre jämfört med oktober 2015.

2021-09-09

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, DHR – “Assistans­frågan står över den politiska dagsformen”
Funktionsrättskonventionen ska vara grunden för lagstiftningen kring personlig assistans. Det måste vara utgångspunkten oavsett vilka partier som sitter regeringsställning.
( tre kommentarer )

2021-09-07

Så många assistenter har vaccinerat sig
71 % av alla personliga assistenter har  fått en dos och 60 % två doser mot Covid 19. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

2021-09-06

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regerings­krisen?"
Vad kommer att ske efter januariavtalets fall? Blir det någon utredning om huvudmannaskapet? Det undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

2021-09-01

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Svårt få gehör för assistans­frågor med en konservativ majoritet”
Martin Klepke hoppas att Socialdemokraterna fortsätter reformera LSS. Han är besviken på Liberalernas förslag att försämra rättigheter för assistans till nyanlända och skeptisk till Kristdemokraterna kommer lyckas med stora reformer av personlig assistans.
( tre kommentarer )

2021-08-26

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet”
Januariavtalets fall riskerar leda till att regeringen vill utreda om kommunen eller staten ska vara huvudman för assistansen, säger Pia Steensland som vill se statligt huvudmannaskap i direktiven.

2021-08-24

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Risk att assistans­frågan prioriteras ner efter januariavtalets fall”
Utredningen Stärkt rätt till assistans bör genomföras och det behövs en utredning med direktiv om ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Men om det kommer att ske är oklart efter regeringskrisen säger Elisabeth Sandlund som även vill bredda diskussionen till alla LSS-insatser.

2021-08-18

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistans­användare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”
Isolering och psykisk ohälsa. Behov av utökad assistans som ofta inte beviljats. Nya rutiner hos anordnarna. Det är några följder av Covid 19-pandemin, enligt Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor. 
( fyra kommentarer )

2021-08-15

14 dömda till fängelse i assistans­fuskdom
Den 12 augusti dömde Göteborgs tingsrätt 18 personer i en stor assistansfuskhärva, 14 personer fick fängelsestraff. SVT rapporterar att domen rör grova bidragsbrott och över 43 miljoner kr som betalats ut 2012-2020.
( tre kommentarer )

2021-08-04

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Mycket osäkert läge efter regerings­krisen”
Efter att Liberalerna lämnat januariavtalet är frågan vad i avtalet som nu gäller och vad det innebär för utredningen om huvudmannaskapet, en av punkterna i avtalet.
( tre kommentarer )

2021-07-15

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen”
Jonas Franksson är mycket nöjd med både genomförandet och resultatet av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. Samtidigt är han osäker på hur Socialdemokraterna ska hantera utredningen, särskilt efter regeringskrisen.
( fem kommentarer )

2021-07-07

Sophie KarlssonIfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
Trädgårdsskötsel kan varken beviljas som hemtjänstbehov eller som annat personligt behov i personlig assistans enligt domen 5644-20 i Kammarrätten i Göteborg. Sophie Karlsson, ordförande i IfA är mycket kritisk.
( en kommentar )

2021-07-04

Personlig assistans på Almedalsveckan
Under Almedalsveckan finns ett antal seminarier och utfrågningar arrangerade av Föreningen JAG och STIL.
( två kommentarer )

2021-06-29

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regerings­frågan”
Föreningen JAG är generellt mycket positiv till förslagen i "Förstärkt rätt till personlig assistans". Det finns dock vissa risker i förslagen, säger Cecilia Blanck, tex att assistansen blir alltför präglad av sjukvårdsåtgärder.

2021-06-22

mynthögKommunalt anställda assistenter har högre månadslöner
2020 hade kommunalt anställda assistenter 24 700 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 200 för privatanställda. Före 2018 var förhållandet motsatt.

2021-06-21

Riksdagspartiernas loggorVad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
Vilka förslag i "Stärkt rätt till personlig assistans" ska genomföras? Bör det läggas lagförslag före riksdagsvalet 2022? Krävs det fler reformer av personlig assistans? Läs politikernas svar 15 månader före riksdagsvalet.
( tre kommentarer )

2021-06-16

"Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss
Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" går ut på remiss till 1 oktober 2021. Funktionsrättsrörelsen har velat att den remitteras snabbt så att lagförslag snabbt kan genomföras.

2021-06-15

Antalet assistans­berättigade nu 13 800
I maj 2021 hade 13 800 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 379 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

2021-06-09

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella”
Att många nyanlända eller närstående assistenter ses som ett tecken på förekomst av brott är en farlig generalisering, säger Sophie Karlsson. Hon anser att myndigheter behöver kunna dela information men integriteten måste värnas.

Lotta MauritzsonIfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
Samordning mellan myndigheter är den viktigaste nyckeln för att bekämpa brott i den personliga assistansen. Det var representanterna från en rad myndigheter överens om på IfAs debatt om kriminalitet i assistans.
( två kommentarer )

2021-06-07

Försäkringskassan53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades
Av 446 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 53 procent. De flesta som fick avslag hamnade under 20-timmarsgränsen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

2021-06-03

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”
Fredrik Malmberg vill bland annat ha en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Han säger att utredningens förslag har ett brett stöd och han vill se ett snabbt genomförande.
( tre kommentarer )

2021-05-28

Hanna EgardHanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”
En medicinsk syn på funktionshinder dominerar alltmer i personlig assistans. De grundläggande behoven har varit en stor del i denna förändring, säger Hanna Egard.
( två kommentarer )

2021-05-26

Mikael KleinMikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering”
Utredningen ger mycket positiva förslag med starkare rätt till personlig assistans på alla områden, säger Mikael Klein, expert i utredningen. Han vill nu se en snabb remissgång men förväntar sig tveksamhet kring förslagen från tex SKR.
( tre kommentarer )

Fredrik Malmberg"Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras
Onsdagen den 26 maj kl. 11.00 överlämnar Fredrik Malmberg utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn", till socialminister Lena Hallengren. Se pressträffen via videolänk.
( en kommentar )

Bild på utredningenUtredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad
Två nya grundläggande behov. Fast schablon för tid som dras av för föräldraansvar. En egenvårdslag och möjlighet för assistansanordnare att efter avtal utföra sjukvårdsinsatser.
( sju kommentarer )

2021-05-25

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkrings­kassans beslut”
Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera hur den assistansberättigade lever eller att Försäkringskassans beslut är riktigt, säger Henrik Petrén.

2021-05-24

VH Assistans behåller tillstånd från IVO
Förvaltningsrätten har beslutat att VH assistans får behålla sitt tillstånd på IVO. Tidigare återkallade IVO tillståndet och VH assistans har haft inhibition att fortsätta driva verksamheten i väntan på beslut i Förvaltningsrätten. 

2021-05-21

FörsäkringskassanAssistans­berättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar
Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2020. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag ligger dock fortfarande högt på 81 %. Det framgår av en rapport från försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-05-19

Maria PersdotterDebatt: RBU - Hur långt är Försäkrings­kassan beredda att gå?
RBU protesterar kraftigt mot Försäkringskassans planer att via någon typ av GPS anslutning kontrollera att assistent och assistansberättigad befinner sig nära varandra.
( fem kommentarer )

2021-05-18

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2020 års siffror
2020 var privatanställda assistenters medeltimlön 144,30 kr, en ökning med 0,6 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg däremot med 2,1 % till 24 700 kr.

2021-05-17

Sophie KarlssonHård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
Socialdemokraterna har kanske tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap och behovsbedömningarna kommer kanske ingå i den kommande huvudmannaskapsutredningen. Det var två vaga besked som uttalades av riksdagspartierna på IfAs debatt.
( fyra kommentarer )

2021-05-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistans­användarens liv”
Det är ett förlegat vårdtänk att assistansanordnaren ska ha koll på hur det ser ut hemma hos assistansanvändaren, säger IfA:s ordförande Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2021-05-11

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning”
Försäkringskassan arbetar på ett förslag där någon form av GPS anslutning visar att assistent och assistansberättigad befinner sig på samma plats. Ett förslag om detta lämnas till regeringen i höst.
( 11 kommentarer )

Linus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”
Försäkringskassan bemöter Fremias kritik mot orimliga återkrav och utbetalningstopp som inte kan överklagas. Återkrav sker vid en bedömning att det lämnats felaktiga uppgifter, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare.

2021-05-07

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras”
Under sista delen av mandatperioden förväntar sig Mikael Klein att januaripartierna lever upp till orden "alla som har rätt till assistans ska få det".
( fyra kommentarer )

2021-05-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”
En granskning av hur Sverige följer Funktionsrätts-konventionen blir indirekt en granskning även av LSS och rätten till personlig assistans. Det säger Pia Steensland som välkomnar regeringens förslag om ett Institut för mänskliga rättigheter.

2021-04-30

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistans­ersättning"
Under pandemin drar kommunerna in alltmer assistans, även för de som tidigare förlorat sin statliga assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

2021-04-28

Martin Klepke”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighets­fråga”
Kommunerna har svårt att se LSS och personlig assistans som en rättighet. De värnar sitt kommunala självstyre för att få politiskt utrymme att använda pengarna som de vill. Det sade Arbetets politiske redaktör Martin Klepke i ett webbinarium under MR-dagarna.

2021-04-26

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”
Det föreslagna Institutet för mänskliga rättigheter skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs jämfört med Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Hammarberg.

2021-04-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna”
Politiker i båda läger ger positiva signaler, samtidigt som Försäkringskassan och kommunerna ökar trycket på assistansen. Det är också oklart om Coronapandemin kommer leda till nedskärningar eller en mer positiv syn på rättigheterna i LSS.
( två kommentarer )

2021-04-21

Henrik PetrénHenrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
Assistansersättning kan krävas tillbaka från anordnare för fel som anordnaren inte vetat om. Återkrav kan också ske om Försäkringskassan i efterhand anser sig ha gjort en felaktig behovsbedömning. Det hävdar Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia.

2021-04-18

Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp
Försäkringskassan gör orimliga återbetalningskrav och rättsosäkra utbetalningsstopp gentemot assistansanordnare. Det hävdar Fremia i en ny rapport.

2021-04-16

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter”
Rättigheterna i LSS och personlig assistans ska vara en självklar del av det nya institutets arbete, inte minst för att Sveriges tillämpning av LSS-lagstiftningen ständigt kritiseras av FN, säger Bengt Eliasson.
( en kommentar )

2021-04-14

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
Det faktum att över 13.000 personer har dött i covid-19 i Sverige gjorde beslutet enkelt. Jag och ett gäng sjuttioplussare hade samlats ihop på vårdcentralen för att ta vår första spruta.
( en kommentar )

2021-04-13

Sophie Karlsson, Ordförande, IfAIfA – ”Vi och Försäkrings­kassan har nog delade meningar”
IfA och jurister inom LSS reagerar på att Försäkringskassan nu säger att det är oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och att det behöver förtydligas.
( en kommentar )

2021-04-09

Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistans­ersättning
Andelen personer med kommunalt beviljad assistans ökade från 18 % till 28 % mellan 2010 och 2020. Andelen personer med statlig assistans har samtidigt minskat.
( två kommentarer )

2021-04-08

Vibeke Marøy MelstrømVibeke Marøy Melstrøm, assistans­användare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen”
I mars förra året stängdes dörrarna för assistenterna berättar Vibeke Marøy Melstrøm, hennes man hjälpte henne inne i huset och de personliga  assistenterna, handlade, lagade och levererade mat.

2021-04-03

Ninnie WallenborgNinnie Wallenborg, assistans­användare – ”Assistenter och assistans­användare mer vänner under pandemin”
Kommunikation är nyckeln till att hitta ett lugn under pandemin menar Ninnie Wallenborg. Hon säger att hon hellre satsar på dialog med sina assistenter, än att ställa krav, även för och emot vaccinering.
( tre kommentarer )

2021-03-30

Nya riktlinjer för vaccination får kritik
Efter förändringen av prioritetsordningen för vaccinering mot Covid 19 vaccineras personer med assistansersättning efter alla äldre än 65 år och flera andra grupper. Detta får nu kritik av Riksföreningen JAG.

2021-03-25

Andreas LarsssonFörsäkrings­kassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”
Det är i vissa delar oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.
( två kommentarer )

2021-03-20

Helena KarnströmHeléna Karnström, assistans­användare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet”
Redan vid rekryteringen sållar Heléna Karnström bort de sökande assistenter som inte verkar ta Coronaviruset på allvar. Hon har haft stark dödsångest och blev rådd av sin neurolog att så långt möjligt inte åka till sjukhuset om hon blev sjuk i Covid 19.

2021-03-19

Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka 2500 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter för perioden 1 dec 2020 till 30 april 2021. Ansökan ska vara inne senast 31 maj med papperspost. 

2021-03-16

Herman GrafströmHerman Grafström, assistans­användare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen”
Herman Grafström har haft ett jobbigt år under pandemin då han tvingats leva isolerat och dessutom varit indragen i en slitsam omprövning av assistansen. Under pandemins första månader levde han skild från sina barn.

2021-03-15

5,3 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Den 8 mars hade 1 015 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 5,3 %. Antalet avlidna var 65 personer (0,34 %), vilket innebär 2,7 ggr högre dödlighet än i befolkningen generellt. 

2021-03-12

Johanna AnderssonJohanna Andersson, assistans­användare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt”
Johanna Andersson har nästan levt helt i karantän med sin sambo och treåriga dotter under pandemin. Hon säger att Coronan är som ett osynligt monster men vill samtidigt inte låta oron ta över.
( en kommentar )

2021-03-11

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistans­timmar”
Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara "väsentligt ändrade förhållanden" för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning. Regeringen måste agera, säger Sophie Karlsson, som också vill se åtgärder mot tidsbegränsade beslut i kommunerna.
( två kommentarer )

2021-03-07

Jamie Booling med docka och barnbarnJamie Bolling, assistans­användare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”
Jamie Bolling har anställt assistenter från samma familj för att minska smittrisken. När hon var sjuk i Covid-19 tog hennes man över som assistent. För att hantera isoleringen har hon gjort praktiska saker, som att tillverka dockor.

2021-03-02

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”
Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning. Detta är inte acceptabelt säger Christian Källström.
( en kommentar )

2021-02-24

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
Assistansreformen har alltid hotats eller drabbats av försämringar i kristider. Och det går ofta hand i hand med en fuskdebatt, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

mynthögStaten sparade drygt 900 miljoner på assistans­ersättningen
Försäkringskassan använde bara 23,5 miljarder jämfört med de 24,4 miljarder som tilldelats för 2020. Orsaken bedöms vara att antalet assistansberättigade minskat och att Covid 19-pandemin gör att assistanstimmar inte används.
( en kommentar )

2021-02-23

lagens klubbaFortsatt svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 % eller 238 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2020. Antalet assistansberättigade har dock slutat minska senaste halvåret, eftersom fler söker assistanserättning.

2021-02-22

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”
Idag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att prövning endast får göras av de extra timmar som ansökan gäller.
( två kommentarer )

2021-02-19

Martin Klepke"Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
Låt LSS vara i fred och se istället över reglerna för arbetskraftsinvandring säger Martin Klepke i en ledare på Tidningen Arbetet. Han varnar för att fusket används som förevändning för att ta bort rättigheter i LSS. 
( tre kommentarer )

2021-02-16

Skylt från IVOAssistans­anordnare med tillstånd från IVO
Den 16 februari fanns det 988 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Om man räknar bort enskilda firmor blir det 911, vilket är de som visas i vår lista på Assistanskoll.

2021-02-15

Annika TaeslerAnnika Taesler, assistans­användare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta”
Det finns en övertro på rekommendationer i Sverige anser Annika Taesler, som vill se mer påbud i restriktionerna mot Covid 19. Hon menar även att peersupport för assistansanvändare kan behövas mot isolering.

2021-02-08

Tobias HolmbergTobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt”
Tobias Holmberg har gått igenom en Covid 19 infektion, han tycker isoleringen varit tuff och är kritisk till den svenska strategin mot Corona/Covid 19. Assistansen har dock fungerat och han har blivit van vid digitala möten.

2021-02-03

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras”
Rätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19, säger Lilly Key. Samtidigt måste assistansanordnarna ta ansvar för att informera assistenterna.
( sex kommentarer )

2021-02-02

Lia SchedingLia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”
Att personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli aktuellt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.
( en kommentar )

2021-01-29

Björn JidéusBjörn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig”
Personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med sitt arbete, säger Björn Jidéus på Fremia.

2021-01-28

Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretag­arna
Lönerna höjs totalt 5,4 %. Det betalas dock inte ut något engångsbelopp som i övriga kollektivavtal. Jourersättningen höjs med totalt 10,9 % under avtalsperioden. Avtalet gäller till 30 juni 2023.

2021-01-25

Bengt WesterbergBengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet”
Bengt Westerberg vill ha krav på kollektivavtalsvillkor och mer granskning av assistansföretag som har mycket höga vinstmarginaler. Han är samtidigt kritisk mot överdrifter av fuskets omfattning och att fusket används för att angripa rättigheterna i LSS.
( tre kommentarer )

2021-01-21

Wenche WillumsenWenche Willumsen, assistans­användare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden”
Isoleringen har varit svår, liksom rädslan att bli smittad. För att överleva har Wenche Willumsenhon aktiverat sig. Hon säger att det varit mycket svårt att klara av situationen utan assistansen.
( två kommentarer )

2021-01-20

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa”
Skärpta krav för tillstånd, kvalitetsmätningar, starkare verktyg för IVO. Det är åtgärder Mikael Klein vill se mot fusket. Samtidigt är han mycket kritisk till att fuskbekämpning blandas samman med svepande tal om mörkertal av fusk och assistansens höga kostnader.
( tio kommentarer )

2021-01-15

lagens klubbalagändring mot anordnare utan tillstånd
Regeringen föreslår en lagändring så att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning av assistansersättning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Lagändringen föreslås gälla från 1 november 2021.
( fem kommentarer )

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron”
Försäkringskassans tillåts fortsätta med de hårda assistansbedömningar som regeringen önskade i regleringsbrevet för 2016. RBU:s ordförande Maria Persdotter anser att regeringen måste agera mer mot Försäkringskassan.
( en kommentar )

2021-01-14

Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning
Privata assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka ersättning för kostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter relaterat till Covid 19 även för perioden dec 2020 till april 2021.
( en kommentar )

Artikelserie i SVT om assistans­fusk
SVT beskriver situationen som ett inbördeskrig mellan Försäkringskassan och utpekade assistansföretag, ett inbördeskrig där de med behov med assistans kommer i kläm.
( fyra kommentarer )

2021-01-07

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”
Region Kalmar vaccinerar alla med personlig assistans och i LSS-boenden liksom vårdpersonal på tex IVA i första fasen tillsammans med äldre i boenden/hemtjänst.

2021-01-03

David LegaDavid Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”
Att kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (Kd). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp i den sociala pelaren på EU-nivå.
( tre kommentarer )

2020

2020-12-29

FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans
Assistansanvändare och personliga assistenter kommer att vaccineras i Fas 2 efter äldre med hemtjänst/i boenden. Fas 2 beräknas starta i februari enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Flera regioner säger samtidigt att de vaccinerar personer med LSS-insatser tidigare.

2020-12-22

KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
Arbetsgivarföreningen KFO har ca 550 assistansanordnare och egna arbetsgivare och berör runt 35 000 personliga assistenter. Sobonas KFS-avtal berör cirka 1500 assistenter.

2020-12-21

Pia SteenslandPia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”
Pia Steensland anser att assistansanvändare bör gå före tex anhöriga till personer med hemtjänst för vaccination mot Covid 19. Hon ställde nyligen en skriftlig fråga om prioriteringen till Socialminister Lena Hallengren.

2020-12-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”
Assistansberättigade och personer i LSS-boenden borde ha samma prioritet för vaccination mot Covid 19 som de äldre, säger Henrik Petrén på KFO.
( tre kommentarer )

2020-12-18

3,2 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Fram till den 14 december har 607 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 3,2 %. Antalet avlidna i Covid 19 var 44 personer (0,23%), vilket innebär att dödligheten bland assistansanvändare är tre gånger så hög som i befolkningen generellt. 

2020-12-15

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”
STIL är mycket kritiska till att assistansanvändare och personliga assistenter inte nämns i den prioritering som Folkhälsomyndigheten hittills visat upp.
( en kommentar )

Försäkringskassan381 personer har sökt assistans­ersättning för andningshjälp
Av 217 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 42 procent. Av de 58 procent som fick avslag var orsaken allt från att de inte tillhörde LSS personkrets, att de inte kom över 20 timmarsgränsen eller att insatsen bedömdes vara hälso och sjukvård. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-12-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan”
Funktionsrätt avstyrker LSS-utredningen i sin helhet, säger Mikael Klein. Han hoppas samtidigt på att den kommande utredningen om huvudmannaskapet ska leda till ett staten tar över all assistans. Men då måste grundläggande behov först bedömas i sin helhet.
( en kommentar )

2020-12-11

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”
Det pågår en ideologisk strid mellan de som försvarar rättigheterna i LSS och de som ifrågasätter dem. Andreas Pettersson är mycket kritisk mot hur rättigheterna behandlas av debattörer som Anna Dahlberg på Expressen och den myndighetsgemensamma NUC-rapporten som talar om brukarimport.
( sex kommentarer )

2020-12-07

Protester mot prioritering av assistans­berättigade för vaccination mot Covid 19
Assistansberättigade får vänta på vaccination, när äldre i boenden/hemtjänst och vårdpersonal prioriteras av Folkhälsomyndigheten. STIL och JAG protesterar, regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten.
( en kommentar )

2020-12-06

Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L)
M, KD och V är kritiska till att Bengt Eliasson (L) sagt att de bara vill plocka politiska poäng när de drev igenom ett riksdagsbeslut att om att förstatliga all personlig assistans.
( en kommentar )

2020-12-03

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande”
Sophie Karlsson säger nej till LSS-utredningens förslag till förstatligande men tycker det är bra att Socialutskottet nu trycker på regeringen i frågan om statligt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-12-02

lagens klubbaAllt fler söker assistans­ersättning
Det senaste året har alltfler sökt assistansersättning för första gången. I oktober beviljades bara 17,3 % assistansersättning vid sin första ansökan, men andelen har ökat från ett bottenläge på 15,6 % i juni i år.

2020-11-28

Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Ansökan ska vara inne senast 15 december med papperspost.

2020-11-27

Gabriel BoulosGabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier”
I slutet av oktober fick Nora Eklöv i en Kammarrättsdom rätt till assistans under hela sin arbetstid. Den 23 nov gick tiden ut för Farsta Stadsdelsnämnd att överklaga. Gabriel Boulos har varit Nora Eklövs juridiska stöd sedan 2016 och de har gått igenom fyra juridiska processer tillsammans.

2020-11-26

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
Innan staten blir ensam huvudman måste tex begreppen integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov strykas för gott, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( tre kommentarer )

2020-11-25

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari”
Bengt Eliasson välkomnar att M, KD och V vill ha ett statligt huvudmannaskap. Han sågar däremot deras tidsplan med genomförd lagstiftning före valet sep 2022, och menar att de bara försöker plocka politiska poäng.
( fyra kommentarer )

2020-11-21

Försäkringskassan skyltFörsäkrings­kassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistans­berättigande behov”
Personlig assistans bör förstatligas och kommunala assistansbeslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen bör ha ett schablonbelopp och det förhöjda timbeloppet bör tas bort. Omprövningar bör ske regelbundet, med individuella tidsintervall. Det föreslår Försäkringskassan i sitt remissvar till LSS-utredningen.
( en kommentar )

2020-11-20

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”
En majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022. Det sades även att kommunala assistansbeslut bör tas över av Försäkringskassan och omfattas av dagens omprövningsstopp.
( tre kommentarer )

2020-11-17

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen”
Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar praktiskt taget hela LSS-utredningen och är besvikna att den skickats på remiss.
( två kommentarer )

2020-11-09

Nora EklövNora Eklöv, assistans­användare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur”
Nora Eklöv har sedan 2016 kämpat för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu har hon fått rätt i Kammarrätten i Stockholm och hoppas att domen ska tillämpas även på de studier till journalist hon påbörjat.

personer som skriverRemissvar till LSS-utredningen
Funktionsrättsrörelsen avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för assistansen och och överta kommunala assistansbeslut utan omprövning. Socialstyrelsen tvekar om förstatligande pga hård rättspraxis. Kommunal vill ha ett kommunalt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-11-05

Fredrik MalmbergForskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
Personlig assistans ska utmana professionsstyret i vård och omsorg. Ansvarsutkrävandet för rättigheter behöver riktas mot privata utförare. Ordet personal assistance felöversattes i Funktionsrättskonventionen. Detta och mer togs upp i "Stärkt assistans" webbinarium

2020-11-04

Lilly KeyLilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
I IfA:s nya projekt "Krisstöd" ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Lilly Key berättar att händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.

2020-11-01

Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal för 1 nov 2020 till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år plus ett engångsbelopp på 5500 kr. HÖK-och AB-avtalen gäller fastanställda assistenter. PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare.

2020-10-30

IVO-pressbildIVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistans­anordnare
IVO har i ett regeringsuppdrag gett förslag på åtgärder mot oseriösa verksamheter i personlig assistans
( två kommentarer )

2020-10-29

Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistans­rättigheten
I en debattartikel anser Funktionsrättsrörelsen att NUC-rapporten om organiserad brottslighet i assistans innehåller "direkta överdrifter" och "glider på sanningen".
( en kommentar )

2020-10-27

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”
Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-10-25

Assistans­anordnare ska ersättas för skyddsutrustning
Regeringen föreslår att privata assistansanordnare ska kunna söka ersättning för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter pga Covid-19. En ändringsbudget är under beredning i Regeringskansliet.
( tre kommentarer )

2020-10-23

Stig SvenssonStig Svensson, fd statlig utredare av assistans­fusk – ”Att säga att 50 % av all assistans­ersättning är fusk är grovt oseriöst”
Försäkringskassan ska kunna kontrollera anordnarna genom att tex dela uppgifter med andra myndigheter och få bankuppgifter. Arbetskraftsinvandringen bör begränsas. Det är några åtgärder Stig Svensson vill se, men han varnar samtidigt för att kriminaliteten utnyttjas av de som vill begränsa rätten till assistans.
( sex kommentarer )

2020-10-22

David Lega, Kd, i blå kostymDavid Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkrings­kassan är grunden till problemet”
David Lega ser regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 som den främsta orsaken till försämringarna i personlig assistans. Det finns poänger med minuträknande och Liberalerna måste upp till bevis, säger han.
( tre kommentarer )

2020-10-16

Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap?
V, M och KD krävde nyligen ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, Socialutskottet beräknas rösta om en snabbutredning nästa vecka. Från Funktionsrättsrörelsen som tidigare krävt detta, kommer nu krav på att behovsbedömningarna först måste förändras. ILI-projektet "Artikel 19 som verktyg" har analyserat frågan.
( tre kommentarer )

2020-10-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”
Anna Barsk Holmbom tvivlar inte på att brottslighet som den som tas upp i NUC-rapporten existerar men hon anser att rapporten präglas av en cynism och att författarna verkar ogilla assistansreformen.
( en kommentar )

2020-10-09

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
Debatten om omfattningen på fusk och kriminalitet måste utgå från fakta och inte vilda spekulationer, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V, SD och L samt enskilda socialdemokrater och moderater motionerar om utvidgad rätt till personlig assistans. Flera moderater motionerar om kontroll och åtgärder mot fusk. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.
( tre kommentarer )

2020-10-07

Anders LindbergAnders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistans­reformen tar skada av fuskdebatten”
Ledarskribenter talar öppet om att begränsa rättigheter i personlig assistans. Åklagare säger att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Den pågående fuskdebatten riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Anders Lindberg.
( fyra kommentarer )

"Stärkt assistans" håller forskningswebinarium
Utredningen "Stärkt assistans" har tisdagen den 13 oktober kl. 14-16 ett forskningswebinarium på Youtube där tre forskare presenterar sina underlag till utredningen.
( två kommentarer )

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2021
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2021. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.

2020-10-05

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans”
Expressens ledarskribent Anna Dahlberg ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Hon är även mycket kritisk till åklagaren Björn Rosenlöf som, också i Expressen, sagt att minst 50 % av all utbetald assistansersättning beror på fusk.
( två kommentarer )

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans”
Lena Hallengren säger sig vara medveten om att vissa assistansanordnare inte har rätt till ersättning för merkostnader för Covid 19. Hon vill dock inte säga mer än att regeringen bereder frågan. Däremot bereder regeringen en lagändring mot att anlita anordnare som saknar tillstånd.

2020-10-01

Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
Åklagaren Björn Rosenlöf sade i en debattartikel i Expressen "jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning". Uttalandet ger kraftiga reaktioner i funktionsrättsrörelsen.
( sju kommentarer )

2020-09-29

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”
Anna Dahlberg använder assistansreformen som ett slagträ i debatter om organiserad brottslighet och svensk migrationspolitik, säger Elisabeth Sandlund. Hon anser att ord som "brukarimport" leder tanken till att assistans är förbehållen personer med svenskt ursprung.
( tre kommentarer )

2020-09-24

Maria NyströmMaria Nyström, Vårdföretag­arna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”
Maria Nyström, ordförande i Bransch personlig assistans, välkomnar att myndigheter agerar mot oseriösa aktörer men det måste ske på ett rättssäkert sätt.

Suzana BrandtIVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”
IVO kontaktar inte kunderna hos en anordnare de drar in tillståndet för, men det går att kontakta IVO för att få veta om en anordnare utreds eller saknar tillstånd, säger Suzana Brandt.

2020-09-21

mynthögStaten sparar pengar på assistans­ersättningen
Kostnaderna för assistansersättning 2020 beräknas bli 420 miljoner lägre än planerat. Orsaken är det minskande antalet assistansberättigade, en minskning som bedöms fortsätta till 2023. Schablonbeloppet föreslås höjas med 3,5 % till 315 kr.
( tre kommentarer )

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”
Vi måste komma tillbaka till grundintentionerna i LSS, säger Maj Karlsson. För att nå dit måste dels ett statligt huvudmannaskap införas. Dels måste de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans upphävas i lagstiftning.
( en kommentar )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
Cecilia Blanck ser positivt på möjligheterna för utredningen "Stärkt assistans" att verkligen stärka rätten till assistans. Hon vill även låta utredningen fortsätta utreda lagändringar mot minuträkning och uppdelning av behov i assistansbedömningarna.

2020-09-18

V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap
V, M och KD krävde idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. De tre partierna tar ett initiativ om detta i Riksdagens socialutskott. De vill tillsätta en utredning som ska lägga ett färdigt lagförslag före riksdagsvalet sep 2022. STIL varnar samtidigt för att förstatliga utan att samtidigt reformera dagens behovsbedömningar.
( en kommentar )

2020-09-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
Att låta LSS-utredningen gå ut på remiss anser Jonas Franksson är slöseri med tid som kunde ha ägnats åt att skriva direktiv till en ny utredning om rätten till assistans. 
( två kommentarer )

2020-09-14

Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
Utredningen "Stärkt assistans" kommer att arbeta fram till 24 maj 2021 istället för till 23 mars.
( en kommentar )

2020-09-13

mynthögSchablon­beloppet höjs 3,5 %
Januaripartierna har i höstbudgeten kommit överens om att assistansersättningens timbelopp höjs med 3,5 % år 2021.
( en kommentar )

2020-09-10

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag”
En statlig utredning föreslår att personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna övervakas av tex kameror och larm på beslut av vårdpersonal eller biståndshandläggare. Försäkringskassan säger att samma sak borde gälla i LSS-insatser. Detta hotar självbestämmandet säger Jessica Smaaland på STIL.

2020-09-08

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”
Även Centerpartiet vill stoppa minuträkningen i personlig assistans. Centern stödjer även Liberalerna i att höja schablonersättningen med 3 %. Däremot tycker Sofia Nilsson att en ny LSS-insats kan vänta.
( fem kommentarer )

2020-09-07

LInus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistans­anordnare utan tillstånd”
Efter en dom Högsta Förvaltningsdomstolen 2019 kan assistansberättigade anlita anordnare som saknar tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Detta vill Försäkringskassan stoppa.

2020-09-02

Vilhelm EkensteenIfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans
Minuträkningen gör att vuxna personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar har mycket svårt att beviljas assistansersättning. IfA med flera vädjar nu till Socialminister Lena Hallengren att låta "Stärkt assistans" utreda frågan.

2020-09-01

Riksdagspartiernas loggorVad säger riksdags­partierna om Liberalernas krav
Schablonbeloppet bör höjas minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. LSS-insatsen ”Vardagsstöd” bör införas. Detta vill Liberalerna genomföra i höstens budgetförhandlingar.
( tre kommentarer )

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
Jonas Franksson vill se något som liknar en "bakvänd sexköpslagstiftning" för att assistansanvändare inte ska riskera att bli utnyttjade av företag utan tillstånd. Fokus måste ligga på säljaren och inte köparen, säger han.
( en kommentar )

2020-08-31

Henrik PetrénHenrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistans­anordnare söka merkostnadsersättning”
Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och föreslår att Försäkringskassan tar över ansvaret för att betala ut pengarna.
( en kommentar )

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistans­anordnarna”
Privata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid 19, tex skyddsutrustning. Problemet ligger i hur förordningen som ska reglera detta är skriven, säger Pia Steensland.
( en kommentar )

2020-08-27

Marie BoströmKrav på permanent karensersättning för assistenter
Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter.

2020-08-24

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”
Schablonbeloppet bör höjas med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats "Vardagsstöd" bör införas. Om detta vill Liberalerna övertyga övriga januaripartier.
( en kommentar )

2020-08-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Assistans­användare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
En lagändring så att assistansberättigade inte kan anlita anordnare som saknar tillstånd. Ett fungerande offentligt tillståndsregister och ett system där assistansanvändare får respit att anlita en annan anordnare när tillstånd dras in. Samordning mellan utbetalningsstopp och indragna tillstånd. Det vill IfAs ordförande Sophie Karlsson se förverkligat.
( två kommentarer )

2020-08-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”
Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger Henrik Petrén som vill se en lagändring. Att Försäkringskassan stoppar utbetalningarna bör däremot inte hindra assistansberättigade att välja den anordnaren.

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
Enda sättet att stoppa fler begränsande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen är en ny LSS-lag, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-08-03

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang”
Det är onödigt att skicka ut LSS-utredningen på remiss och det kommer inte att leda till några konkreta politiska förslag, anser Mikael Klein. 
( sex kommentarer )

2020-07-20

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att åtgärda brister som uppstått av förändrad rättspraxis”
Hur ska egenvård beviljas som assistans? Hur ska rätten till assistans för tillsyn stärkas? Hur ska föräldraansvaret smalnas av? Det är några saker som Fredrik Malmberg ska titta på i utredningen Stärkt assistans som ska vara klar 23 mars 2021.
( tre kommentarer )

2020-07-09

Lars LindbergLars Lindberg - ”Flytta funktionshinder­politiken till Arbetsmarknads-departementet”
Funktionshinderpolitiken bör flyttas från Socialdepartementet till arbetsmarknadsdepartementet med fokus på tex stärkt arbetslinje och mer flexibla och medvetna arbetsplatser, säger Lars Lindberg och Alexandra Völker  i en rapport utgiven på Tankesmedjan Tiden.
( fem kommentarer )

2020-07-08

VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO
IVO har återkallat VH Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. VH assistans har dock tillståndet kvar tillsvidare då företaget överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.
( fyra kommentarer )

2020-07-07

Antalet assistans­berättigade under 14 000
I juni 2020 hade 13 910 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 269 färre jämfört med oktober 2015.
( två kommentarer )

2020-07-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”
Både regeringen och dess samarbetspartier, Centern och Liberalerna måste nu i handling visa att de menar allvar med sin kritik av de hårdare bedömningarna av "personlig hygien", anser Pia Steensland.
( två kommentarer )

2020-07-02

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter”
Funktionsrättsrörelsen räds besparingsförslagen i LSS-utredningen. Nu går den trots detta på remiss efter beslut av januaripartierna. Lena Hallengren säger att de största besparingsförslagen inte ska genomföras, men tycker det vore slöseri med resurser att inte låta övriga förslag gå på remiss.
( sex kommentarer )

2020-07-01

Bild på FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”
För och efterarbete vid sondmatning kommer dock att beviljas som andra personliga behov, säger Anna Viberg. I skola och barnomsorg kan en situation uppstå där barnet har två personer som ger stöd, en assistent för andning/sondmatning och annan personal för tex toalettbesök.

2020-06-30

Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
Föräldraansvar, egenvård och tillsyn ses över i en utredning för stärkt assistans. Tomas Agdalen, sekreterare i utredningen, presenterade den på ett webbinarium i förrförra veckan där han bad deltagarna att mata utredningen med information och kunskap.
( två kommentarer )

2020-06-28

öppen bokLSS-utredningen går ut på remiss
Regeringen skickar nu ut LSS-utredningen på remiss fram till 12 nov 2020. Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från stora besparingsförslag som tex borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov.
( två kommentarer )

2020-06-25

Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 23 juni var antalet smittade 225 personer, vilket motsvarar 1,2 % av alla assistansanvändare. Antalet avlidna var 30 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkrings­kassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”
Liberalerna vill se ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Bengt Eliasson anser att ett tilläggsdirektiv till den sittande assistansutredningen vore ett sätt att nå detta.
( tre kommentarer )

2020-06-24

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning”
Sofia Nilsson är själv inte främmande för att nuvarande assistansutredning får ett tilläggsdirektiv att ge förslag till lagändringar kring det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon vill även förstatliga personlig assistans och komma bort från minuträknande i bedömningarna.
( fem kommentarer )

2020-06-23

Sophie KarlssonDebatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
Begränsningarna i "personlig hygien" är det senaste exemplet på inskränkningar av de grundläggande behoven. Utvecklingen måste ändras, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.

2020-06-19

mynthögKommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön
Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr jämfört med 24 000 för privatanställda assistenter. Privatanställdas medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan.

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig”
Lena Hallengren vill inte lova några åtgärder specifikt mot de allt hårdare bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon säger däremot att sminka sig bör ingå i att kunna leva som andra i samhället.
( fem kommentarer )

2020-06-18

Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO
Nordica assistans har förlorat sitt tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Nordica har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.

2020-06-16

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
Försäkringskassan tolkar HFD-domen om personlig hygien onödigt restriktivt säger Christian Källström. För att stärka rättighetslagstiftningen vill han skriva in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras och att gynnande beslut ska gälla.
( åtta kommentarer )

2020-06-12

Thomas Juneborg"Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund"
På Artikel 19 som verktyg berättar Thomas Juneborg hur han nästan förlorade sin assistans i sin sista tvåårsomprövning innan nödstoppet i nov 2017. Hans beslut var taget innan nödstoppet kom.
( en kommentar )

2020-06-04

Pia SteenslandSocialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"
Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning inte ska kunna vårda sitt yttre och känna sig fräscha sade Pia Steensland, KD, i en interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren svarade att att hon höll med men att det krävs underlag för att ändra lagen. 
( tre kommentarer )

2020-06-03

Ordförande klubbaSondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli
Beslutet i riksdagen innebär att all hjälp med sondmatning och andning från 1 juli räknas som grundläggande behov. KD, V och SD ville gå längre och verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
( två kommentarer )

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistans­användare är i sig ett problem”
Assistansanvändare riskerar ses som en särskild grupp av människor i samhället. En risk att kunden blir låst till sin assistansanordnare. IfA ser flera risker med att assistansföretag bygger särskilda boenden för assistansanvändare.
( en kommentar )

2020-06-01

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
Provtagning av assistenter och assistansanvändare med symtom av Covid 19 måste nu snabbt komma igång i hela landet, säger Henrik Petrén. Han välkomnar att anordnare ska kompenseras för Coronarelaterade kostnader, men tycker det hade varit enklare att göra det via assistansersättningen.

2020-05-30

Siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 14 maj var 143 assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 och 21 hade avlidit. De smittade motsvarar 0,8 % av alla assistansanvändare. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

2020-05-29

Lena HallengrenRegeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper
Personer i riskgrupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 föreslås kunna få ersättning med 804 kr/dag i förebyggande sjukpenning säger Socialminister Lena Hallengren i ett inlägg på Facebook och till TT.
( en kommentar )

2020-05-27

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
HFD och Försäkringskassan strävar efter ett minskat bedömningsutrymme med begränsningarna av det grundläggande behovet personlig hygien, säger Anna Barsk Holmbom. Hon anser det går tvärsemot förarbetena som ville se ett samlat stöd som ger den enskilde självbestämmande.
( tre kommentarer )

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
Det är nu enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som godtas som det grundläggande behovet "personlig hygien". Tidigare kunde även "liknande behov" godkännas, säger Laila Aloush, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2020-05-26

Annemarie Isbert och Selina GriesserDisability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt”
ILI-projektet Disability Rights Defenders, DRD, har funnits i snart två år. Projektet består huvudsakligen av ett nätverk, en Facebookgrupp med nu över 1000 medlemmar från över 100 länder.
( en kommentar )

2020-05-25

FörsäkringskassanVarför minskar antalet assistans­berättade och beviljade timmar?
Under 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av tex hårdare rättspraxis. Det visar Försäkringskassans senaste rapport till regeringen.
( en kommentar )

2020-05-23

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
Färre inblandade personer gör att personlig assistans är säkrare än hemtjänst för Coronasmitta, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-05-20

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”
Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för "Coronarelaterade" kostnader. Det kan privata assistansanordnare få tillgång till men de behöver söka via kommunen, säger Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

2020-05-19

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2019 års siffror
Privatanställda assistenters medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan. Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med 2019 års lönenivåer.

2020-05-15

Pia SteenslandPia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”
Privata anordnare ska kompenseras för merkostnader pga Corona via kommunerna och även få del av kostnadsfri handsprit och skyddsutrustning från det nationella krisförsörjningssystemet. Detta sade Lena Hallengren i Socialutskottet den 6 maj enligt Pia Steensland.
( tre kommentarer )

2020-05-13

Roko KursarRoko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
Den isolering som många utsätts för i Coronapandemins spår borde få oss att inse värdet av personlig assistans som frihetsreform, säger Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd i Malmö.
( en kommentar )

2020-05-11

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkrings­kassan tolkar så restriktivt de kan”
Det grundläggande behovet personlig hygien handlar nu bara om att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Rakning ses som ett gränsfall där den sökande behöver motivera att syftet är att hålla sig ren. Resonemangen visar en tillämpning som till stora delar havererat, säger Mathias Blomberg.
( åtta kommentarer )

2020-05-05

Lena HallengrenSocialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
Det blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva SoL och LSS-beslut i en Coronakris, säger Lena Hallengren. Detta efter att SKR för andra gången krävt en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. 
( fyra kommentarer )

2020-05-04

Renée BlombergRenée Blomberg, Försäkrings­kassan – ”Kostnads­minskningen beror på färre assistans­berättigade och administrativa förändringar”
Utgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar av betalningsrutinerna, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

2020-04-30

Hans WinbergHans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst”
Hans Winberg arbetar med begreppet nära vård där han vill motverka institutionalisering. Han anser att personlig assistans har stora fördelar med få personer med starka relationer. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-04-26

SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris
SKR kräver för andra gången en lagändring så att SoL och LSS beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. Funktionsrättsrörelsen protesterar återigen kraftigt.
( sju kommentarer )

2020-04-25

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson
På IfA:s årsmöte den 23 april valdes Sophie Karlsson till ny ordförande. Vilhelm Ekensteen som varit IfAs Ordförande sedan bildandet 1994 kommer dock att fortsätta som senior rådgivare.
( två kommentarer )

2020-04-20

Marie BoströmKommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”
Kommunal kan komma att kräva skyddsstopp i assistansverksamheter om det saknas skyddsutrustning. Marie Boström är öppen för att assistenter alltid använder tex munskydd om det finns en stark oro för smittspridning.
( en kommentar )

Ola LinderArtikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighets­bärarnas egna erfarenheter”
ILIs projekt Artikel 19 som verktyg är inne på sitt andra projektår. Projektet granskar inte bara specifika stödformer utan om människor har förutsättningar för självbestämmande och att vara en del av samhällets gemenskap, säger projektledaren Ola Linder.
( två kommentarer )

2020-04-16

Katarina BergwallKatarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”
Assistansanvändare i STIL kan neka arbete från en assistent som varit i kontakt med Coronasmittade. Om assistansanvändaren smittas ska assistansen kunna fortsätta, säger Katarina Bergwall.

2020-04-13

Jonas FrankssonJonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning”
Jonas Franksson håller på att återhämta sig från vad han tror är en Covid 19 infektion. Han beskriver det som ett järnband över bröstet som kommit och gått under fyra veckor. På vårdcentralen sade personalen att han troligen har Corona men han fick inte testa sig.
( en kommentar )

2020-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
Funktionsrättskonventionen måste följas i den ekonomiska kris som följer i Coronans spår, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-04-09

Thomas LindénSocialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen”
En funktionsnedsättning i sig eller bedömd framtida livskvalitet hos en person med funktionsnedsättning får inte vara skäl för bortprioritering vid brist på intensivvårdsplatser. Däremot avgör den sk biologiska åldern om sjukdomar med nedsatt funktion i t.ex. hjärta, lungor, lever och njurar förkortar den antagna livslängden.
( en kommentar )

2020-04-08

Eva Nilsson BågenholmEva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”
Humana tar in personal från krisbranscher för att täcka upp assistentbehovet. Assistenter borde testas på samma sätt som sjukvårdspersonal anser Eva Nilsson Bågenholm.
( sju kommentarer )

2020-04-07

Antalet assistans­berättigade nu 14 038
I mars 2020 hade 14 038 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 141 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
Det krävs ett antal akuta åtgärder inom personlig assistans mot effekterna av Coronaviruset säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2020-04-05

Mats och Helena KarnströmDebatt - Är min fru redan dödsdömd?
Vad kommer att ske med personer med funktionsnedsättningar nu när sjukvården tvingas prioritera mellan vilka som ska få intensivvård vid Covid 19? Det undrar undrar Mats Karnström vars fru Helena är assistansanvändare.
( 18 kommentarer )

2020-04-04

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”
SKR får inte tillåtas dra eller ändra in gynnande LSS-beslut i en ansträngd situation på grund av Corona säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.

2020-04-03

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”
Lena Hallengren avvisar SKR:s krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en Coronakris med smittspridning och brist på personal. Hon anser att man istället behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.
( en kommentar )

Maria PersdotterDebatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
RBU protesterar kraftigt mot att föräldraansvaret för första gången skrivs in i LSS-lagstiftningen. Det är ett rättsosäkert begrepp säger Maria Persdotter och Nawfal Naji i RBU.
( fem kommentarer )

2020-04-02

Visir på Adolf och assistent Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
Adolf Ratzka tillverkar sin egen skyddsutrustning och assistenterna har självmant avstått från att röra sig alltför mycket ute i samhället. Han är samtidigt kritisk till hur Sverige hanterat situationen.
( en kommentar )

2020-04-01

Irene Nilsson CarlssonIréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”
Vad har Socialstyrelsen för ansvar för information om Coronavirus, Covid 19? Vilket ansvar har de för tillgång till skyddsutrustning? Assistanskoll intervjuar Socialstyrelsen.

2020-03-31

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”
SKR har krävt att kunna upphäva SoL och LSS-beslut under en Coronakris för att tex kunna placera assistansberättigade på boenden. Detta har mött stark kritik, och SKR säger nu att åtgärderna bara ska ske om det är nödvändigt och att ursprungsbesluten ska återställas efteråt.
( åtta kommentarer )

2020-03-29

SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov. Personer med assistans ska då, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. STIL och FUB protesterar kraftigt.
( 12 kommentarer )

2020-03-27

Vibeke Maröy MelströmVibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
Uloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i Sverige, tex ska assistenter som varit i kontakt med personer som har coronasmitta, eller som varit utomlands stanna hemma i 14 dagar.

Jenny Persson BlomJenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”
Vilket skydd behöver assistenterna om den assistansberättigade blir smittad av Coronavirus? Hur mycket får assistenter arbeta i en pandemisituation? Assistanskoll intervjuar Arbetsmiljöverket.

2020-03-24

Krav på smittskyddspenning och närståendepenning
Funktionsrätt föreslår smittskyddspenning till personer i riskgrupperna så att de inte behöver arbeta när Coronasmittan sprids. Neuro föreslår närståendepenning till den som vill isolera sig tillsammans med en person i riskgruppen.
( två kommentarer )

2020-03-23

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”
Torsdagen den 19 mars antog riksdagen en lag som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske görs det undantag för barn till samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren.
( tre kommentarer )

Nina MuhonenP1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset
Assistansanvändaren Nina Muhonen har intervjuats av P1-morgon om hur hon gör för att skydda sig mot att bli smittad av Coronaviruset.

2020-03-20

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistans­användare på många sätt
Corona epidemin riskerar att leda till både direkta och indirekta försämringar för assistansanvändare, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-03-17

Lena HallengrenAssistans­koll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
Om en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Socialminister Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”
Det saknas råd om hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad. Det saknas också råd om hur assistansberättigade som tvingas ha många kontakter ska skydda sig, säger Cecilia Blanck på Föreningen JAG. Hon vill även lätta på regler för arbetstid och sjukhusvistelse.
( tre kommentarer )

2020-03-16

Tvätta händernaCoronavirus Covid-19 och personlig assistans
Många assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller coronaviruset. I denna guide har vi samlat information om Coronaviruset för assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare mfl.
( en kommentar )

Staten tar över sjuklöneansvaret
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tar staten nu över sjuklöneansvaret de första två veckorna under de kommande månaderna april och maj.

Johanna HedgårdhJohanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”
IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

2020-03-13

Råd till assistans­användare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
Center for Disability rights har gett ut råd till assistansanvändare för att skydda sig mot smitta och andra följder av Coronavirus Covid 19. Assistanskoll har gjort en svensk översättning.
( en kommentar )

2020-03-12

Karensavdraget avskaffas tillfälligt
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tas karensavdraget bort tillfälligt. Ersättning vid sjukdom ges nu från första dagen vid sjukdom.

2020-03-11

Nordica Assistans bemöter Försäkrings­kassan
Assistanskoll intervjuade nyligen Försäkringskassan efter att de stoppat utbetalningar av assistansersättning till Nordica assistans. Nu bemöter Nordicas verksamhetschef Amina Kadra, Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-03-09

Linus NordenskärFörsäkrings­kassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans
Nordica assistans godkänns inte längre av Försäkringskassan som mottagare av assistansersättning. 136 assistansberättigade behöver nu anordna sin assistans på annat sätt.
( sju kommentarer )

2020-03-08

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus
Personliga assistenter (eller andra anställda) som smittats eller misstänks smitta med Coronaviruset Covid 19 kan få smittbärarpenning. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Det krävs dock läkarintyg.

2020-03-05

Proposition om sondmatning och andning klar
Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har lämnat den proposition som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2020.
( fem kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver”
Liberalerna vill införa en LSS-inspektion med två huvuduppdrag, dels att försvara den enskildes rättigheter, dels att stoppa kriminalitet bland assistansutförarna.
( sex kommentarer )

2020-02-28

Björn OlsenBjörn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”
Assistenter som rest i områden där Coronaviruset Covid 19 sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem. Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem.
( två kommentarer )

2020-02-24

Kaisu R KullKaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”
Det har förekommit väntetider på 24 månader för att anordna personlig assistans. En kommun har dömts till särskild avgift på 1 miljon kr för att inte ha verkställt personlig assistans. Men det är få ärenden jämfört med andra LSS-insatser.
( två kommentarer )

2020-02-19

Bild på en skulptur på JustitiaAnders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
I Örebro tingsrätt pågår just nu ett stort mål om fusk med assistansersättning. Sammanlagt står nio personer åtalade. Mest har dock fallet uppmärksammats för att åklagaren Anders Persson lät två assistenter slippa åtal på grund av ”processekonomiska skäl”.
( fyra kommentarer )

2020-02-17

HFD går på Försäkrings­kassans linje
Ett tillsynsbehov som beror på epilepsi är inte ett grundläggande behov eftersom det inte har sin grund i en psykisk funktionsnedsättning. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom.
( sju kommentarer )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - In på skinnet
Vi måste prata om att handläggare och arbetsterapeuter följer med in i duschen, på toaletten och i sovrummet, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( 18 kommentarer )

2020-02-15

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans”
Den nya utredningens mål är att fler, särskilt barn, ska få assistansersättning. Lena Hallengren duckar dock fortfarande på om alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, om LSS-utredningen ska ut på remiss eller när tvåårsomprövningarna återupptas.
( sex kommentarer )

2020-02-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
De höga uppskattningarna av fusk i personlig assistans vilar på mycket vag grund men har trots detta framställts som "sanningar". Hur är det möjligt undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”
Forskning visar att Expertmetoden inte är lämplig för att bedöma omfattning av fusk i välfärdssystem. Den har även raserat förtroendet för assistansersättning hos allmänhet och beslutsfattare, säger Pia Steensland.
( fem kommentarer )

2020-02-07

Mer än 2000 färre assistans­berättigade
I december 2019 hade 14 159 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 020 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan.
( fyra kommentarer )

2020-02-06

Försäkrings­kassan kräver identitetshandlingar
Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Detta enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan. 
( en kommentar )

2020-02-04

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
Expertmetodens gissningar av kriminalitetens omfattning har hindrat positiva reformer av personlig assistans, anser Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.
( sex kommentarer )

2020-01-31

Lena HallengrenLagrådsremiss om sondmatning och andning
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hela hjälpbehovet vid andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Regeringen har också backat från att skriva in i lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( tre kommentarer )

2020-01-28

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablon­beloppet”
Arbetsgivare i personlig assistans bör betala sjuklöner och ge kollektivavtalsvillkor. Assistenter bör ett utbildningsmaterial och kunskapsstöd om egenvård. Lars Lööw resonerar även om problem med för lågt schablonbelopp och osäkra anställningar.
( sex kommentarer )

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket”
De flesta personliga assistenter trivs med sitt yrke och skulle rekommendera det. Många känner dock osäkerhet i sina arbetsuppgifter och en rädsla att förlora jobbet med kort varsel. Det säger Lars Lööw som nyligen presenterat en utredning om assistenters arbetsvillkor.

2020-01-23

Fredrik MalmbergNy utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar
Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredningen ska ledas av Fredrik Malmberg och vara klar senast 23 mars 2021. Läs kommittédirektiven här!
( sex kommentarer )

2020-01-22

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
Niklas Altermark gläds åt att Försäkringskassan nu dömer ut Expertmetoden för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Han är samtidigt mycket kritisk till att den fortfarande används i statliga utredningar.
( tre kommentarer )

2020-01-20

marie-sepulchre-mycket kontrast-2020Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
Funktionsrättsaktivisternas kamp är en medborgarrättskamp som liknar tidigare medborgarrättsrörelsers kamp. Marie Sépulchre har forskat på bloggtexter och debattartiklar skrivna mellan 2008 och 2017.
( fem kommentarer )

2020-01-15

Lars LööwUtredning om personliga assistenters villkor
Assistansanordnarna bör ta över sjuklöneansvaret och ge kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistans. Socialstyrelsen bör skapa ett utbildnings och kunskapsmaterial. Lagen om arbetstid i husligt arbete bör utredas. Det är några förslag från Lars Lööws utredning.
( två kommentarer )

Gabriella BrembergGabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkrings­kassan delar kritiken mot Expertmetoden”
Försäkringskassan delar slutsatsen av forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson att Expertmetoden är olämplig att använda för bedömning av omfattningen av fusk med assistansersättning, säger Gabriella Bremberg. 
( fyra kommentarer )

2020-01-13

Nyamko SabuniNyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna”
Nyamko Sabuni känner sig inte låst av januariavtalet utan ser det som en början på något mycket större. Hon vill ha ett permanent stopp för tvåårsomprövningar, statligt huvudmannaskap och en lagändring där hela det grundläggande behovet är assistansgrundande.
( sex kommentarer )

Skicka sidan till: