Sophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson

Den personliga assistansen är hotad om den låga uppräkningen av schablonbeloppet fortsätter, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.
– Vissa assistansberättigade kan bli uppsagda från sina anordnare för att ekonomin inte håller.

Den 20 sep presenteras statsbudgeten för 2024. Där bestäms assistans-ersättningens schablonbelopp för nästa år. IfA deltar i Rimliga villkor, ett samarbete mellan organisationer som STIL, DHR, RBU och Fremia. De kräver att schablonbeloppet höjs med drygt 40 kr/tim, vilket innebär en uppräkning med 12,5 %. Förra året var uppräkningen 1,5 %, vilket är förödande för assistansen, säger Sophie Karlsson.
– Assistenternas kollektivavtalade löner har stigit med 15 % sedan 2012, men assistansersättningen har bara räknats upp med 8,7 %. Om uppräkningen blir 1,5 % i år igen skulle det få allvarliga konsekvenser, då de avtalade löneökningarna ligger mellan 3-4 %.

Kan bli uppsagda från sin anordnare

Bengt Westerberg som skrev förarbetena till LSS-lagstiftningen säger i en intervju på Assistanskoll att den låga schablonuppräkningen i praktiken innebär en nedskärning, Sophie Karlsson håller med.
– Assistansberättigade kommer att drabbas på ett eller annat sätt, det blir svårt att hitta kompetenta assistenter, vissa assistansomkostnader kan nekas och t ex utbildningar kanske inte kan genomföras. I värsta fall kommer ekonomin inte att gå ihop, vilket kan leda till att assistansberättigade inte kan välja någon privat anordnare, eller blir uppsagda från sin anordnare för att ekonomin inte håller.

Ännu svårare rekrytera assistenter

De personliga assistenterna skulle känna av det genom att man drar ner på utbildningar, arbetsmiljö, friskvård eller att ingångslönerna sänks, säger Sophie Karlsson.
– Löneökningarna lär inte bli mer än det allra nödvändigaste som avtalas i kollektivavtalen. Redan nu får IfA signaler om att det är svårt att rekrytera assistenter, för att det är svårt att erbjuda de tillräckligt bra lön och förmåner.
Vilka konsekvenser skulle det få för anordnarna?
– I värsta fall måste de lägga ner sin verksamhet, alternativt skära ner på kvaliteten. Vi har tidigare sett hur det skärs ner på utbildningar när ekonomin blir sämre, eller att servicen minskar när administrativ personal sägs upp.

Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta

Sophie Karlsson säger att regeringen måste inse att det inte går att fortsätta på detta sätt. Assistansen utarmas och livsutrymmet för assistansberättigade minskas.
– Givetvis kommer det alltid att finnas gränser och man måste se till de ekonomiska ramarna, men det finns också gränser för hur lågt man kan gå. Kvaliteten blir sämre och jag hoppas att regeringen inte står för att det är okej, utan skjuter till mer pengar så kvaliteten istället kan höjas, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-08-29

Skicka sidan till: