nyckelord i assistanskoll

0-9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, å, ö
20-timmarsgränsen
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 4. Carinas assistans halverades efter omprövningen
 5. Ett fåtal konstaterade bidragsbrott rör assistansersättning
 6. DN-reportage om skärpta regler för assistansersättning
 7. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 8. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
 9. SVT-Rapport: Arne förlorar sin assistans - Kan ju äta själv ibland
 10. Adolf Ratzka - Försäkringskassan ökar takten - allt fler förlorar sin assistansersättning
 11. Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"
 12. Centerpartister motionerar om översyn av LSS
 13. Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"
 14. Stark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
 15. Linnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”
65-årsgränsen
 1. Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
85-procentförslaget
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
ab-p
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
adhd
 1. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
administrationsavgift
 1. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen”
 2. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Oseriösa anordnare kan luras med administrationsavgiften”
adolf ratzka
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Grubblerier om kostnader för assistansen och försvaret, av Adolf Ratzka
 3. Krönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
 4. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 5. Adolf Ratzka - Pigg och frisk med personlig assistans
 6. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 7. Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
 8. Bevilja personlig assistans oberoende av ålder
 9. Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
 10. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 11. Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"
 12. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 13. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 14. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 15. Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan
 16. Adolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award
 17. Assistansreformen - ett beslut som format Sverige
 18. Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
 19. Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?
aggressiv skatteplanering
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
aktiebolaget
 1. Jessica Smaaland, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
aktiv tid
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 3. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 4. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
aktivism
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
allmänna ombudet
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 2. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 3. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 4. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
allmänna råd
 1. Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper”
almedalen
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Almedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”
 3. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
 4. Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
 5. Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
 6. Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”
 7. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 8. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
 9. Almedalen 2019 – ”Använd artikel 19!”
almedalen 2015
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 3. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
alternativa kostnaden
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
alternativa kostnader
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
alternativkostnad
 1. Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning
anders lindberg
 1. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
 2. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
anders persson
 1. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
anders viklund
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
anders westgerd
 1. Anders Westgerd, GIL – “Prata med politiker är som att slå sig trött på en kudde”
andning
 1. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
 2. Andning klubbat i riksdagen
 3. Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli
 4. Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”
 5. 381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp
 6. Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar
 7. 53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades
 8. Assistansberättigade minskar, men något färre avslag
andning och sondmatning
 1. Lagrådsremiss om sondmatning och andning
andningshjälp
 1. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”
 2. "Låt livshjälp gå före dödshjälp"
 3. Caroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – ”Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet”
andra personliga behov
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 3. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 4. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 5. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 6. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 7. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
andrea bondesson
 1. Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
andreas petersson
 1. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
andreas pettersson
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
 3. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 4. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
 5. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”
 6. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?”
anhöriga
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
anhöriga som assistenter
 1. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 2. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 3. Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”
 4. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”
 5. Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”
 6. Sophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistansberättigade”
 7. Östersunds kommun backar om anhörigassistenter
 8. IfA, Lilly Key – ”Risken är att andra kommuner följer efter”
 9. Helena Molker Lovén, FUB Mölndal – ”Mölndals förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet”
 10. Mölndals stad, Marja Hedin – ”Nackdelarna överväger fördelarna med PAN-anställningar”
anhörigassistans
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
anhörigassistenter
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
anhörigvårdare
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
anita fink knudsen
 1. Anita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra”
ann marie begler
 1. Ann-Marie Begler får sparken av regeringen
ann-louise nissfolk
 1. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
ann-marie begler
 1. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
anna barsk holbom
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”
anna barsk holmbom
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”
 3. Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistansersättning”
 5. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
 6. Anna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
 7. Anna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs”
 8. Anna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”
 9. Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?”
 10. Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”
 11. Anna Barsk Holmbom – ”Nu är det extra viktigt att veta när du behöver läkarintyg eller ADL-intyg”
anna viberg
 1. Försäkringskassan intervjuas om lagändringarna
 2. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning”
anna westin
 1. Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter”
anna-lena sörenson
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
annika taesler
 1. Annika Taesler, assistansanvändare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta”
annonser
 1. Annonsering på Assistanskolls hemsida
annonsera
 1. Annonsering på Assistanskolls hemsida
anonyma tips
 1. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
anställda
 1. Guide om personliga assistenters löner
anställningsintervju
 1. Rekrytering av personliga assistenter
anställningsvillkor
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
antalet assistansberättigade
 1. Ny minskning i september
 2. Antalet assistansberättigade nu 13 521
 3. Antalet assistansberättigade nu 13 800
 4. Antalet assistansberättigade under 15 000
 5. Antalet assistansberättigade 14 800
 6. Antalet assistansberättigade närmar sig 14 600
 7. Antalet assistansberättigade snart 14 500
 8. Antalet assistansberättigade nu 14 468
 9. Försäkringskassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
 10. Antalet assistansberättigade nu 14 332
 11. Mer än 2000 färre assistansberättigade
 12. Antalet assistansberättigade nu 14 038
 13. Antalet assistansberättigade under 14 000
 14. Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar?
 15. Och antalet assistansberättigade fortsätter minska...
 16. 80 procent får avslag vid förstagångsansökan
 17. Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen”
 18. Antalet assistansberättigade nu 13 769
 19. Antalet assistansanvändare minskar starkt
 20. Antalet assistansberättigade nu 13 731
 21. Rekordlågt antal förstagångsansökningar
 22. Antalet assistansberättigade fortsätter minska...
 23. Nya lägstanivåer av assistansanvändare
 24. Har vändningen kommit nu?
 25. Liten ökning av antalet assistansberättigade...
 26. Antalet assistansberättigade minskade igen i augusti
antje jackelén
 1. Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter”
arbeta med assistans
 1. Funktionsnedsatta efterfrågar personligt stöd på arbetsplatsen
 2. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 3. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 4. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 5. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 6. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 7. Carina Fasth, assistansberättigad - "Assistansen gör att jag kan vara en fullvärdig anställd"
 8. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 9. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, ställer skriftlig fråga om arbetspendling och assistans till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson
 10. Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson svarar på frågor om arbetspendling och vaken jour för assistenter
 11. Jessica Smaaland - "Låt arbetsledning av assistenter vara en merit i ditt CV"
arbete
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetsbeskrivningar
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
arbetsdomsatolen
 1. Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans
 2. Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom
arbetsförmedlingen
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
 2. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
arbetsgivaralliansen
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
arbetsgivaransvar
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
arbetsgivare
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
arbetsgivarförening
 1. Anita Fink Knudsen, KFO - "Att enbart räkna aktivitetstid är förödande för kvaliteten i personlig assistans"
arbetsgivarföreningen kfo
 1. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
arbetskraftsinvandring
 1. Jonny Cato, Centerpartiet – ”Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent”
 2. Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds
arbetsledning
 1. "Att anvisa sina assistenter" av Bengt Elmén
 2. Att resa med personlig assistans
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 4. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 5. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 6. Hanna Egard, Lunds Universitet - "Assistansanvändare behöver utbildning i arbetsledning"
arbetsmarknaden
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetsmiljö
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 2. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 3. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
arbetsmiljöarbete
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 3. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 4. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 5. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 6. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 8. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
arbetsmiljölagen
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 4. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 5. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 6. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 7. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 8. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 9. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 10. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 11. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 12. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
arbetsmiljöregler
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
arbetsmiljöverket
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 2. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 3. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 4. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 5. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 6. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 7. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 8. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 9. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 10. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 11. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 12. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 13. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 14. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 15. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
 16. Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”
arbetsplats
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetstekniska hjälpmedel
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 2. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 3. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 4. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 5. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 6. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
arbetstidslagen
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
 4. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 5. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 6. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 7. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 8. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
 9. Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"
 10. Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"
 11. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Kollektivavtalet medger stora undantag från ATL vid resor"
 12. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Arbetstider och ersättningar ska vara fastställda innan en arbetsresa börjar"
 13. Lars Trapp, Arbetsgivarföreningen KFO - "Vi har inte fått signaler på missbruk av undantagsreglerna från ATL"
arbetstidslagstiftning
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
arbetstidslagstiftningen
 1. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 2. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
arbetsuppgifter
 1. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 2. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
argan capital
 1. Argan Capital ny huvudägare till Humana Group
artikel 19
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
artikel 19 som verktyg
 1. Neddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans
arvsfonden
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
assistans
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 2. Minister försvarar lagrådsremiss
 3. Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"
 4. _assistans-statistik has no title
 5. Regeringen lämnar proposition om assistansersättning
 6. Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans
 7. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom att få igenom dem"
 8. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 9. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 10. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
 11. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
assistans hemtjänst
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 2. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
assistansanordnare
 1. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 2. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 3. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 4. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
assistansberättigade
 1. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
 2. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 3. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
assistansbranschen
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
 3. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 4. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
 5. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 6. ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
 7. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
 8. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 9. Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"
 10. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
 11. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 12. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 13. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 14. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 15. Statistik över större assistansanordnare 2008 - 2021
 16. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
 17. Första assistansbolaget på börsen
 18. ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
assistansens kostnader
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”
assistansersättning
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 3. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 4. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 5. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 6. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 7. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 8. Schablonbelopp för 2014 fastställt
 9. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 10. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
 11. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 12. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 13. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 14. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 15. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 16. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 17. Om personlig assistans
 18. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 19. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 20. ISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare
 21. ISF lämnar slutrapport om assistansbedömningarna
 22. Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"
 23. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 24. Schablonbelopp för 2015 fastställt
 25. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 26. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 27. Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
 28. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 29. Centerpartister motionerar om översyn av LSS
 30. Vägledning för assistansersättning 2003:6 version 8 beslutad 2011-10-28
 31. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
 32. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 33. Schablonbelopp för 2013 fastställt
 34. Ny vägledning om assistansersättning - 2003:6 version 11
 35. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen
 36. Regeringen startar utredning om timbeloppet
 37. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
 38. Agneta Rönn ska utreda assistansersättningens timbelopp
 39. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
 40. Ny vägledning från Försäkringskassan - 2003:6 version 12
 41. Ny vägledning för assistansersättning
 42. Regeringen minskar anslaget till timschablonen
 43. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
 44. Agneta Rönn intervjuas om schablonutredningen
 45. Fredric Käll, Vårdföretagarna - ”Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
 46. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
 47. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
 48. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
 49. Ny vägledning för assistansersättningen
 50. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 51. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
 52. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
 53. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 54. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 55. Årets riksdagsmotioner om personlig assistans
assistansersättningen
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Om personlig assistans
 4. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 5. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 6. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 7. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 8. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 9. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 10. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 11. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 12. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 13. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 14. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 15. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 16. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 17. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 18. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 19. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 20. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 21. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 22. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 23. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 24. Agneta Rönn intervjuas om schablonutredningen
 25. Agneta Rönn, utredare – ”Vi föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas”
 26. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”
assistansfusk
 1. Wenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
 2. Hovrätten skärper domar kring ELMA Assistans
 3. Hårda domar i ”assistansmålet” i Södertälje
 4. Reportageserie om assistansfusk i Sveriges radio - P1
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 6. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
 7. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
 8. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
 9. Dokument visar hur en assistent mutas
 10. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 11. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
 12. Regeringen utreder assistansmarknaden
 13. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
 14. Statlig utredning om assistansfusk klar
 15. Stig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”
 16. DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"
 17. Assistanskriminalitet tas upp i SVT
 18. Reaktioner på uppgifter om falska anställningar
 19. Per Eleblad, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi tar de alla till slut”
 20. Gabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkringskassan delar kritiken mot Expertmetoden”
 21. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
 22. Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
 23. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”
 24. Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
 25. Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
 26. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
 27. Anna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”
 28. Stig Svensson, fd statlig utredare av assistansfusk – ”Att säga att 50 % av all assistansersättning är fusk är grovt oseriöst”
 29. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”
 30. Artikelserie i SVT om assistansfusk
 31. Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa”
 32. Bengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet”
 33. "Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
 34. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning”
 35. 14 dömda till fängelse i assistansfuskdom
 36. Susanne Berg, STIL – ”Vid fusk ska fokus vara på läkarintyget, inte tiden på toaletten”
assistansföretag
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 3. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 4. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 5. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 6. Statistik över större assistansanordnare 2008 - 2021
 7. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
 8. Första assistansbolaget på börsen
assistansia
 1. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 2. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
assistanskoll
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
 2. Björn Jidéus, KFO - "Hög vinst kan bero på att medel sparas till assistansomkostnader"
 3. Hanna Kauppi, KFS - "Granska anordnaren med hjälp av en egen kravlista och noggrann genomläsning av avtalet"
assistanskoll 10 år
 1. Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
 2. Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
assistanskolls bakgrund
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
assistanskooperativ
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 3. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 4. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 5. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 6. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
assistansomkostnader
 1. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 2. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 3. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 4. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 5. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
 6. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Hanteringen av undanlagda assistansomkostnader skadar självbestämmandet”
assistansprojekt
 1. Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"
assistansreformen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
assistanstips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
assistansuppropet
 1. Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"
assistansutförare
 1. LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistansutförare
 2. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
assistansutredningen
 1. Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
 2. Assistansutredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
 3. Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag
assistenter
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
 2. Metoo-upprop för personliga assistenter
 3. Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
assistenters arbetsförhållanden
 1. Utredning om personliga assistenters villkor
 2. Lars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket”
 3. Lars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablonbeloppet”
assistenters arbetsmiljö
 1. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 2. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
assistenters arbetsuppgifter
 1. "Erfarenhet och envishet gör resan bra" av Jessica Smaaland
 2. "Att anvisa sina assistenter" av Bengt Elmén
 3. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 4. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 5. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 6. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 7. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
assistentlöner
 1. Lägre månadslöner för privat anställda assistenter
 2. Kommunalt anställda assistenter har högre månadslöner
 3. Löneguide för assistenter uppdaterad
 4. Löneguiden för assistenter uppdaterad
 5. Löneguiden för assistenter är uppdaterad
 6. Löneguiden för assistenter uppdaterad
 7. Högst medellön för kommunalt anställda assistenter
 8. Löneguiden uppdaterad med 2019 års siffror
 9. Kommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön
 10. Löneguiden uppdaterad med 2020 års siffror
 11. Nya siffror för assistentlöner
 12. Nya lönesiffror för personliga assistenter
 13. Högre månadslöner för kommunalt anställda assistenter
asylsökande
 1. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
 3. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 4. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
att välja assistansanordnare
 1. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 2. Att välja assistansanordnare
 3. Att vara egen arbetsgivare
 4. Jessica Smaaland, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
australien
 1. Direct Payments på väg att införas i hela Australien
autism
 1. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
avhandling
 1. Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare
 2. Viveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
 3. Avhandling om sexualitet och assistans
 4. "Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare"
avräkningsperiod
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 2. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 3. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
avslag
 1. Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistansersättning
 2. Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning
 3. Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag
 4. Regeringen spår färre assistansberättigade
 5. Fortsatt mycket svårt beviljas assistansersättning
 6. Allt fler söker assistansersättning
 7. Fortsatt svårt beviljas assistansersättning
avtalsrörelsen
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 2. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 5. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 6. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 7. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 8. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
 9. KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
 10. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 11. Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna
avveckling
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
barbro lewin
 1. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 2. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 3. Barbro Lewin, funktionsrättsforskare – ”Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?”
barn
 1. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 2. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
barnboenden
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans”
bedrägeri
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
bedömningar
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 4. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 5. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 6. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 7. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 8. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 9. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 10. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 11. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 12. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 13. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 14. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 15. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 16. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 17. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 18. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 19. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 20. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 21. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
bedömningsinstrumentet
 1. Testversionen av bedömningsinstrumentet är utlagt på Internet
 2. Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet
 3. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"
 5. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 6. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 7. John Magnus Roos - "assistansanvändaren reduceras till ett objekt om enbart aktivitetstid räknas vid bedömningarna"
 8. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 9. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 10. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
begreppen
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
begränsningar
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
behovsbedömning
 1. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 2. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 3. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
 4. Konsekvenser för assistansberättigade
 5. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 6. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 8. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 9. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 10. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
 11. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 12. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 13. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 14. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 15. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 16. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 17. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 18. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 19. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 20. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 21. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 22. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
 23. Assistanskolls behovsräknare förbättrad
 24. Assistanskolls behovsräknare uppdaterad
 25. Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Vi har inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil”
behovsbedömningsinstrumentet
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"
 2. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 4. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 5. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 6. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 7. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 8. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
 9. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
 10. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 11. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 12. Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"
 13. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 14. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 15. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 16. Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet
 17. Håkan Ceder, överdirektör, Socialstyrelsen, - "testningen av bedömningsinstrumentet skjuts upp"
 18. Jonas Franksson, STIL - "Hur ska du kunna leva ett liv i frihet om alla dina aktiviteter är förutbestämda?"
 19. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 20. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 21. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 22. Wenche Willumsen, DHR - "Vi kom inte längre i att påverka bedömningsinstrumentet"
 23. Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Tiden tills instrumentet ska vara klart har förlängts till 31 augusti 2011"
 24. Bedömningsinstrumentet för personlig assistans klart
 25. Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Problematiskt att definiera goda levnadsvillkor"
 26. Läs bedömningsinstrumentet inför bedömningen
 27. Helena Karnström – ”Tvåårsomprövningen var som ett polisförhör”
 28. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas”
belgien
 1. Flandern, Belgien - Lång kö för personlig assistans
 2. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
bengt eliasson
 1. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 2. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 3. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 4. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
 5. Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
 6. Manifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
 7. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
 8. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började”
 9. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning”
 10. Bengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver”
 11. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”
 12. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”
 13. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Tillsätt en kriskommission för personlig assistans”
 14. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans bild av assistansmarknaden stämmer inte”
 15. Bengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans”
bengt elmén
 1. Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
 2. Bengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen”
 3. Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
 4. Bengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
 5. Bengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
 6. Markus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
bengt westerberg
 1. Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning
 2. Hård assistansdebatt i Opinion Live i Almedalen
 3. Bengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans
 4. Rapport från Bengt Westerberg
 5. Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
 6. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 7. Bengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’
 8. Bengt Westerberg, Krönikör - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
 9. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 10. Bengt Westerberg ger ut ny rapport
 11. Assistansreformen - ett beslut som format Sverige
 12. Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
 13. Bengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm
 14. Bengt Westerberg, Krönikör - "Ros och ris till regeringen"
 15. Bengt Westerberg, Krönikör - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
 16. Bengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
 17. Socialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
 18. Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”
 19. Bengt Westerberg - ”Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet”
 20. "Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
 21. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning”
 22. Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet”
bengte westerberg
 1. Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Den låga schablonuppräkningen är i praktiken en nedskärning”
berg
 1. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
besparingar
 1. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 2. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
bessam saleh
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
bidragsbrott
 1. Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet"
 2. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"
 3. Finns det ett samband mellan fuskepidemin och Försäkringskassans enkät?
 4. Henrik Petrén, jurist, RBU - "Risken är mycket stor för en snedvriden debatt"
 5. Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Att en tredjedel är fusk är spekulationer"
 6. Stig Orustfjord, Försäkringskassan - "Det finns en kultur där assistansersättningen ses som en summa pengar istället för ett antal assistanstimmar"
 7. Reportage i Aktuellt om bidragsbrott i assistansersättning
 8. Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
 9. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
 10. Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
 11. Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
bilkörning
 1. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"
 2. Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader
 3. Daniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistansanvändarens bil”
 4. Skövde kommun backar
birgitta målsäter
 1. Birgitta Målsäter, Försäkringskassan - ”Ytterligare en anställd är polisanmäld”
 2. Birgitta Målsäter, Försäkringskassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare”
björn häll kellerman
 1. Björn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit”
björn jidéus
 1. Björn Jidéus, KFO - ”Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
bo öhlen
 1. Bo Öhlén, journalist – ”Domstolarna har tillåtits underminera LSS-lagstiftningen”
boendeservice
 1. Karl Grunewald - "Detta är statligt finansierade gruppbostäder"
 2. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 3. Karin Hellström, Assistansenheten i Årsta-Enskede-Vantör - "Boendeservicen återuppstår om nedskärningarna i assistansen fortsätter"
 4. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 5. Patrik Anselm, Vivida Assistans, svarar på frågor och kritik om assistansboenden
 6. "Jag är inte familjens butler"
 7. Karl Grunewald anmäler assistansboenden till Socialstyrelsen
 8. Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”
 9. Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder
bosse råd och stöd
 1. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
botkyrka
 1. Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
bransch
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 2. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 5. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 6. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 7. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 8. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
 9. KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
 10. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 11. Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna
branschspecifika skattefel
 1. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
 2. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
brottsbekämpning
 1. IfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
brottslighet
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
budget
 1. 1,6 miljarder insparat på assistansen
 2. Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2022
 3. Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 %
 4. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 5. Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2023
 6. Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2024
budgetar
 1. Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen
 2. Vad riksdagspartierna budgeterar till assistans 2019
 3. Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2020
 4. Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2021
budgeten
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
budgetpropositionen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
byta anordnare
 1. "Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare"
camilla sköld
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
camilla waltersson
 1. Centerpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande
camilla waltersson grönvall
 1. Camilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS
 2. Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – ”Regeringen vill att staten ska vara huvudman för personlig assistans”
carina ståhl herrstedt
 1. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %”
cecilia blanck
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 4. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
 5. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte”
 6. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna”
 7. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”
 8. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans”
 9. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan vantolkar föräldraavdraget”
 10. Cecilia Blanck, JAG – ”Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar”
 11. Cecilia Blanck, JAG – ”Provocerande att Försäkringskassan kräver att omprövningarna återinförs”
centern
 1. Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”
 2. Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade”
 3. Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet”
centerpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. VAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”
 3. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 4. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Det behövs ett underlag innan vi kan ta ställning till en lagändring i § 9a"
 8. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, ställer interpellationsfråga om § 9a till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson
 9. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 10. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 11. Centerpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
 12. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 13. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 14. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 15. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 17. Per Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
 18. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 19. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 20. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 21. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 22. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 23. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 24. Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas”
 25. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 26. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
centrala
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
christian källström
 1. Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar”
 2. Christian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”
christina tallberg
 1. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
christine bylund
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
christofer bergenblock
 1. Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag”
corona
 1. Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
 2. Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19
 3. Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen”
 4. Thomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
 5. Pia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”
 6. Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt
 7. Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”
 8. Krav på smittskyddspenning och närståendepenning
 9. Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”
 10. Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
 11. SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
 12. Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”
 13. Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”
 14. Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
 15. Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”
 16. Anna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”
 17. Debatt - Är min fru redan dödsdömd?
 18. Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”
 19. Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
 20. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning”
 21. Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”
 22. Kommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”
 23. Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
 24. Lena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”
 25. Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
 26. Siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19
 27. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
 28. Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19
 29. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna”
 30. Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning”
 31. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”
 32. Assistansanordnare ska ersättas för skyddsutrustning
 33. Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
 34. Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19
 35. Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”
 36. 3,2 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19
 37. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”
 38. Pia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”
 39. FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans
 40. Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”
 41. Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning
 42. Wenche Willumsen, assistansanvändare – ”Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden”
 43. Björn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig”
 44. Lia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”
 45. IfA, Lilly Key – ”Ingen kan tvingas att vaccineras”
 46. Tobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt”
 47. Annika Taesler, assistansanvändare – ”Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta”
 48. Jamie Bolling, assistansanvändare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”
 49. Johanna Andersson, assistansanvändare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt”
 50. 5,3 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19
 51. Herman Grafström, assistansanvändare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen”
 52. Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning
 53. Heléna Karnström, assistansanvändare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet”
 54. Nya riktlinjer för vaccination får kritik
 55. Ninnie Wallenborg, assistansanvändare – ”Assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin”
covid 19
 1. Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”
 2. Så många assistenter har vaccinerat sig
 3. Jessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”
 4. Assistansbolag avskedar ovaccinerade assistenter
covid-19
 1. Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
 2. Coronavirus Covid-19 och personlig assistans
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”
 4. Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
 5. Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
 6. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistansanvändare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”
covid19
 1. Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge – ”Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen”
 2. Johanna Andersson, assistansanvändare - ”Vi ska överleva pandemin på många sätt”
 3. Herman Grafström, assistansanvändare – ”Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen”
 4. Heléna Karnström, assistansanvändare – ”Det har varit lite rysk roulette med livet”
 5. Ninnie Wallenborg, assistansanvändare – ”Assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin”
dagens samhälle
 1. Artikelserie i Dagens samhälle
daglig verksamhet
 1. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
dan hovskär
 1. Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov”
david eberhard
 1. David Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”
 2. Försäkringskassan bemöter David Eberhard
 3. David Eberhard svarar Försäkringskassan
david lega
 1. David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet”
 2. David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”
debatt
 1. Fulldelaktighet.nu lägger ut debattexter fram till riksdagsvalet september 2010
 2. Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten
 3. IVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistansanordnare
 4. Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L)
deinstitutionalisering
 1. Enkät om deinstitutionalisering i Sverige
delaktighet
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds universitet – ”ISF antyder att delaktighet är en "ambition" som har en prislapp”
 2. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
demokrati
 1. "Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"
 2. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter”
 3. Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”
demokratiutredningen
 1. Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
demonstration
 1. "Regeringens åtgärder räcker inte"
 2. Björn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit”
denise cresso
 1. Denise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
desiree pethrus
 1. LSS-utredningen har presenterats
 2. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 3. LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
 4. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 5. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 6. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 7. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 8. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara”
 9. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 10. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 11. Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
det allmänna ombudet
 1. Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
 2. Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
 3. Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
dhr
 1. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
 2. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 3. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
 4. Krav på permanent karensersättning för assistenter
 5. Åsa Strahlemo, DHR – “Assistansfrågan står över den politiska dagsformen”
direct payment
 1. Direct Payments på väg att införas i hela Australien
direktiven
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 2. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 3. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
diskriminering
 1. Med lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
diskrimineringslagen
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
dubbelassistans
 1. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 2. SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans
dygnspass
 1. När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
 2. Heléna Karnström – ”Dygnspassen ger frihet till mig och mina assistenter”
 3. Jeanette Liljekvist, personlig assistent – ”Jag är oerhört besviken på Kommunal”
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Dygnspass fungerar ofta bra i personlig assistans”
 5. Göran Kecklund, professor, SFI – ”Viktigt att även riskbedöma alternativet till dygnspass med sovande jour”
 6. Dygnspass kan tillåtas i assistans
 7. Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass
 8. Per Östlund, Vårdföretagarna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet”
dödshjälp
 1. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”
 2. "Låt livshjälp gå före dödshjälp"
ees
 1. Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent
 2. Att vistas i och anställa assistenter i andra länder
efterskottsbetalning
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 2. Jessica Smaaland, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
 3. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 4. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 5. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 6. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
 7. Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016
 8. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
 9. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
 10. Demonstration utanför Försäkringskassan
 11. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 12. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 13. Så införs efterskottsbetalning
 14. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 15. Nu införs efterskottsbetalning
 16. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
efterskottsbetalning schablonbeloppet
 1. Efterskottsbetalning införs tidigast 2016
egenmakt
 1. Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ”
 2. Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – ”Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter”
egenvård
 1. Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”
 2. Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
 3. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 4. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 5. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 6. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 7. Anna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs”
 8. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
egna arbetsgivare
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 3. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
 4. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 5. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 6. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 7. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
 8. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 9. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 10. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 11. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 12. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 13. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 14. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 15. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 16. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 17. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 18. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 19. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 20. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 21. Att vara egen arbetsgivare
 22. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 23. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 24. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 25. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
 26. Hård kamp för personlig assistans på Island
 27. Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Kammarrättsdomen har inte gjort att Försäkringskassan ser frågan på ett annat sätt”
 28. Jasmina Helander, Fremia – ”Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare”
 29. Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Antalet egna arbetsgivare har ökat sedan lagändringen 1 nov 2021”
eklöv
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
ekobrottsmyndigheten
 1. VAL 2014, Sverigedemokraterna – ”Ställ högre krav på kommunerna”
ekonomisk buffert
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 2. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
elektronisk tidsredovisning
 1. Debatt: RBU - Hur långt är Försäkringskassan beredda att gå?
elina linna
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
ellinor englund
 1. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
emma henriksson
 1. Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
 2. Emma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
 3. Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
emma rönström
 1. Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
enil
 1. Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen
 2. ENIL - European Network on Independent Living
 3. Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare”
enkät
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
erfarenheter av assistansanordnare
 1. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
erik ward
 1. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
etiska rådet
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
eu
 1. David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”
eu-parlamentariker
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
eu-val
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
europa
 1. Almedalen 2014: ”Många på institution i Europa”
eva borgström
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
 2. Eva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet”
 3. Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?”
eva nordqvist
 1. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 2. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
eva olofsson
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
eva schömer
 1. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
expertmetoden
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”
 2. Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk”
 3. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
 5. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”
 6. Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
expressen
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
f-skattsedel
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
famna
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
famnas
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
famnas medlemmar
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
felaktigheter
 1. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 2. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
felaktigheter med
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
felix finnveden
 1. Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”
femte grundläggande
 1. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
femte grundläggande behovet
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 3. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 4. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
fi
 1. Debatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
finansministern
 1. Finansministern svarar på kritiken
finland
 1. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 2. Finland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistanstimmar som täcker behovet”
flandern
 1. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
florian sanden
 1. Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare”
fmf assistans
 1. FMF Assistans vann i Kammarrätten
fn
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
 2. Regeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen
fn-konventionen
 1. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 2. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 3. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 4. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 5. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
 6. Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
folkhälsominister
 1. Intervju med Åsa Regnér i SVT
folkparti et
 1. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
folkpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 3. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 4. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 5. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 7. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 8. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 9. "Ljus framtid fordrar handling"
 10. Folkpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov
 11. VAL 2014, Folkpartiet liberalerna– ”Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen”
 12. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"
 13. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 14. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 15. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 16. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 17. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 18. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 19. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 20. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 21. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 22. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 23. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 24. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 25. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 26. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 27. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 28. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
forskning
 1. Antologi om forskning
fredric käll
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
fredrik malmberg
 1. Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”
 2. Ny utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar
 3. Forskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
 4. "Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss
 5. Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – ”Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar”
fremia
 1. Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”
 2. Henrik Petrén, Fremia – ”Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket”
 3. När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
 4. Henrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
 5. Henrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkringskassans beslut”
 6. Henrik Petrén, Fremia – ”Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav”
 7. Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”
 8. Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar
 9. Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen”
fria fackföreningsinternationalen
 1. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
fritidsaktiviteter
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
frösunda
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
frösunda lss ab
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 3. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
fub
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
 2. Eva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet”
funktionsförmåga
 1. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 2. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
funktionshinder
 1. Om personlig assistans
funktionshinderpolitik
 1. Lars Lindberg - ”Flytta funktionshinderpolitiken till Arbetsmarknads-departementet”
 2. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
funktionsrätt
 1. Personlig assistans på Almedalsveckan
 2. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
 3. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras”
funktionsrätt sverige
 1. Ola Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”
 2. Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna”
 3. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 4. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”
funktionsrätt sveriges
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
funktionsrättsaktivister
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
funktionsrättskonventionen
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
funtionsrätt sverige
 1. "Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"
fusk
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 3. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 4. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 5. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
 6. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
 7. SVT reportage om personlig assistans
fut-delegationen
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”
får
 1. 200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
för
 1. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare”
 2. Tyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
 3. "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans"
föreningen grunden
 1. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
föreningen jag
 1. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
 3. Jonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen”
 4. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 5. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 6. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 7. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 8. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 9. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regeringsfrågan”
 10. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans”
 11. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan vantolkar föräldraavdraget”
företag
 1. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 2. Riskkapitalföretag granskas
 3. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 5. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 6. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 7. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
förhöjd assistansersättning
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
förhöjt timbelopp
 1. Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ” HFD-domen leder troligtvis till att Försäkringskassan stramar åt beviljandet av förhöjt timbelopp”
förstatligande
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet”
 3. Centerpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande
försäkringscentra
 1. ISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
 2. ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär
 3. Försäkringskassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
försäkringskassan
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning"
 2. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 3. Assistansersättning - steg i bedömningen
 4. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 5. Försäkringskassans och LSS-kommittens syn på sparad assistansersättning
 6. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 7. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 8. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 9. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 10. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 11. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 12. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 13. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 14. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 15. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 16. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
 17. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 18. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
 19. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 20. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 21. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 22. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 23. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 24. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 25. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 26. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 27. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 28. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
 29. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 30. Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
 31. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 32. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 33. Försäkringskassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"
 34. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 35. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 36. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 37. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 38. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 39. Antalet assistansberättigade nu 13 521
 40. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 41. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
 42. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 43. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 44. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 45. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 46. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 47. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 48. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 49. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 50. Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"
 51. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 52. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 53. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 54. Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"
 55. FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar
 56. Försäkringskassan, Birgitta Lindgren – ”Lagstiftningen hindrar oss att fullt ut ta bort integritetsintrånget i bedömningarna”
 57. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 58. Försäkringskassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden”
 59. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 60. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 61. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 62. Vägledning för assistansersättning 2003:6 version 8 beslutad 2011-10-28
 63. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 64. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 65. Per Hamid Ghatan, läkare och forskare – ”Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits”
 66. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
 67. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 68. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 69. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 70. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 71. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 72. Antalet assistansberättigade nu 13 800
 73. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 74. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 75. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 76. Ny vägledning om assistansersättning - 2003:6 version 11
 77. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
 78. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 79. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 80. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 81. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 82. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 83. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 84. Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"
 85. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen
 86. Stark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
 87. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 88. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 89. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 90. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 91. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 92. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 93. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 94. Ny vägledning från Försäkringskassan - 2003:6 version 12
 95. Kristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”
 96. Anna Karlsson, LSS-handläggare – ”Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande”
 97. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
 98. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”
 99. Linnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”
 100. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
 101. Barbro Lewin, Funktionshinderforskare: ”Hässleholmsförsöket förstärker negativ bild av Försäkringskassan”
 102. Lennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkringskassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
 103. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 104. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
 105. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 106. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
 107. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
 108. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 109. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 110. SVT reportage om personlig assistans
 111. Försäkringskassan har analyserat ökning av assistansberättigade och assistanstimmar
 112. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 113. Demonstration utanför Försäkringskassan
 114. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 115. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 116. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
 117. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 118. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 119. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 120. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 121. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 122. Så införs efterskottsbetalning
 123. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 124. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
 125. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
 126. Trine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen”
 127. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
 128. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 129. Försäkringskassan analyserar...
 130. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
 131. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 132. "Det finns ingen kris i assistansen"
 133. Thomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
 134. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 135. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
 136. Nu införs efterskottsbetalning
 137. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 138. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 139. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 140. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 141. Färre har assistansersättning
 142. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 143. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 144. Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna
 145. Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning
 146. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 147. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 148. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
 149. Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt
 150. Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”
 151. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 152. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
 153. Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag
 154. Rekordlågt antal assistansberättigade
 155. Stora brister i information när assistansersättning dras in
 156. Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
 157. Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
 158. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 159. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 160. Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
 161. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 162. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 163. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 164. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 165. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 166. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 167. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 168. Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in
 169. Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
 170. Antalet assistansberättigade under 15 000
 171. Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
 172. Försäkringskassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar
 173. Antalet assistansberättigade 14 800
 174. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 175. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
 176. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 177. Ann-Marie Begler får sparken av regeringen
 178. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 179. Antalet assistansberättigade närmar sig 14 600
 180. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 181. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 182. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
 183. Lill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
 184. Antalet assistansberättigade snart 14 500
 185. Antalet assistansberättigade nu 14 468
 186. Försäkringskassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
 187. Antalet assistansberättigade nu 14 332
 188. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs”
 189. Gabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkringskassan delar kritiken mot Expertmetoden”
 190. Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
 191. Försäkringskassan kräver identitetshandlingar
 192. Mer än 2000 färre assistansberättigade
 193. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
 194. Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans
 195. Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan
 196. Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”
 197. Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
 198. Antalet assistansberättigade nu 14 038
 199. Renée Blomberg, Försäkringskassan – ”Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar”
 200. Antalet assistansberättigade under 14 000
 201. Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar?
 202. Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
 203. Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
 204. Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO
 205. VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO
 206. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd”
 207. David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet”
 208. Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov”
 209. Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen
 210. Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”
 211. IfA – ”Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar”
 212. Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp
 213. Henrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
 214. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”
 215. Sophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv”
 216. VH Assistans behåller tillstånd från IVO
 217. Och antalet assistansberättigade fortsätter minska...
 218. 80 procent får avslag vid förstagångsansökan
 219. Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen”
 220. Antalet assistansberättigade nu 13 769
 221. Antalet assistansberättigade nu 13 731
 222. Rekordlågt antal förstagångsansökningar
 223. Marie Axelsson, Försäkringskassan – ”Assistansberättigade känner oro kring omprövningarna av assistansersättning”
 224. Staten sparade drygt 340 miljoner på assistansersättningen
 225. Anna Barsk Holmbom – ”Anordnaren förutsätts kontrollera assistansanvändarnas liv”
 226. Henrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”
 227. Gustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistansberättigade riskerar bli förlorare”
 228. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Beslutsfattaren kan göra en annan bedömning än handläggaren”
 229. Jessica Smaaland, STIL – ”Försäkringskassan har skapat en process som gör det lätt att göra avslag”
 230. "Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"
 231. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkringskassan verkar inte längre vilja försvara assistansreformen”
 232. Mer kritik mot Försäkringskassans generaldirektör
 233. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans bild av assistansmarknaden stämmer inte”
 234. "nuvarande lagstiftning hinder för mindre integritetskränkande bedömningar"
 235. Antalet assistansberättigade fortsätter minska...
 236. Susanne Berg, STIL – ”Alltmer restriktiva bedömningar kan liknas vid byråkratiskt våld”
 237. Försäkringskassan intervjuas om lagändringarna
 238. Staten sparade 944 miljoner på assistansersättningen
 239. Ida Norberg, PhD, Social & Political Sciences – ”De allt hårdare bedömningarna kan liknas vid byråkratiskt våld”
 240. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Omprövningar av assistansersättning bör återinföras”
 241. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning”
 242. Försäkringskassan vill ha tillbaka omprövningarna
försäkringskassans vägledning
 1. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 2. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 3. Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 5: sammanfattning av flera viktiga förändringar
 4. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 5. Försäkringskassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"
 6. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 7. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Positivt att aktiviteter utanför hemmet inte delas upp i passiv och aktiv tid"
föräldraansvar
 1. ISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
 2. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 3. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 4. Försäkringskassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
 5. Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare
 6. Viveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
 7. Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
 8. Debatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
 9. Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023
 10. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning”
 11. Cecilia Blanck, JAG – ”Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar”
 12. Malin Danielsson, Liberalerna – ”Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans”
 13. Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes”
 14. Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag”
 15. Webbinarium om Stärkt rätt till assistans
 16. Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt”
 17. Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober”
 18. Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – ”Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar”
föräldraansvar och assistans
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 2. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 3. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 4. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 5. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
föräldransvaret
 1. ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär
föräldrarollen
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
föräldraskap
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
goda levnadsvillkor
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 5. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 6. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 7. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
 8. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 9. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 10. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 11. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 12. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 13. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
gotlands kommun
 1. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"
 2. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
 3. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
 4. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 5. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
grekland
 1. Grekland - Stelios lever självständigt med hjälp av familjen
grundläggande behov
 1. HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
 2. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 3. Assistansersättning - steg i bedömningen
 4. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 5. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 6. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 7. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 8. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 9. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
 10. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 11. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
 12. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 13. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 14. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 15. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 16. Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
 17. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 18. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 19. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 20. Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"
 21. Om personlig assistans
 22. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 23. STIL skickar förslag på lagändringar i brev till ministern
 24. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 25. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 26. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 27. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 28. Carinas assistans halverades efter omprövningen
 29. Ett fåtal konstaterade bidragsbrott rör assistansersättning
 30. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 31. DN-reportage om skärpta regler för assistansersättning
 32. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 33. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 34. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
 35. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 36. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 37. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 38. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 39. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 40. Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
 41. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 42. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 43. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 44. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 45. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 46. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
 47. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
 48. Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistansersättning
 49. Remissvar till lagändring om sondmatning/andning
 50. Lagändring om sondmatning och andning skjuts upp
 51. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
 52. Förslag till lagändring för andning och sondmatning
 53. Stark kritik mot regeringens lagförslag
 54. Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
 55. Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”
 56. Andning klubbat i riksdagen
 57. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”
 58. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”
 59. HFD går på Försäkringskassans linje
 60. Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli
 61. Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”
 62. 381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp
 63. Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar
 64. 53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades
 65. Assistansberättigade minskar, men något färre avslag
grundläggande behoven
 1. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
grundmånadslön
 1. Guide om personliga assistenters löner
grundtimlön privat
 1. Guide om personliga assistenters löner
gruppboenden
 1. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 2. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
gruppbostäder
 1. Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”
 2. Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?”
 3. Riitta Leena Karlsson – ”gruppbostäder är nutidens små institutioner”
gudrun schyman
 1. Debatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
guide
 1. Anordna din egen assistans
gunilla malmborg
 1. LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
 2. Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
 3. Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
guy lööv
 1. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 2. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 3. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
göran kecklund
 1. Göran Kecklund, professor, SFI – ”Viktigt att även riskbedöma alternativet till dygnspass med sovande jour”
handikappförbunden
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
handikapprörelsen
 1. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 2. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 3. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
handikappvetenskap
 1. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
 2. Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda
hanna egard
 1. Forskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
 2. Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”
hanna kauppi
 1. Hanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistansberättigade hade varit på sin plats”
 2. Hanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”
 3. Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
 4. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
 5. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 6. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
 7. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistansanordnare ska finnas kvar”
hanna öfors
 1. Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – ”Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik”
hans knutsson
 1. Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”
hans winberg
 1. Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst”
hejaolika
 1. Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023
helena hagberg
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
helena höög
 1. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
helena karnström
 1. Heléna Karnström – ”Dygnspassen ger frihet till mig och mina assistenter”
helena sjölander
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015”
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
heléna karnström
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
hemtjänst assistans
 1. Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.
 2. Hemtjänst istället för assistans?
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 4. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 5. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
hemtjänst i assistansliknande form
 1. Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
henrik kjellberg
 1. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
henrik petrén
 1. Henrik Petrén, Fremia – ”Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket”
 2. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
 3. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 4. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 5. Henrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighetslagstiftningen”
 6. Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen”
 7. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 8. Henrik Petren, RBU – ”Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på”
 9. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
 10. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistanskrisen”
 11. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”
 12. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
 13. Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning”
 14. Henrik Petrén, Fremia – ”Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkringskassans beslut”
 15. Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”
hfd
 1. HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
 2. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
 3. Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
 4. HFD går på Försäkringskassans linje
 5. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan”
 6. Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
 7. Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
 8. HFD-dom ger rätt till assistansersättning vid skolfrånvaro
hjälpmedel
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 3. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
hjärnkraft
 1. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
hsl
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
humana
 1. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 2. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 3. Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”
humana assistans
 1. Humanas dom i Förvaltningsrätten meddelas 21 juni
humana group
 1. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 2. Argan Capital ny huvudägare till Humana Group
hur assistansersättningen fördelas på olika kostnader och annan statistik från anordnare av personlig assistans
 1. Hur assistansersättningen fördelas på olika kostnader och annan statistik från anordnare av personlig assistans
huvudmannaskap
 1. Tuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
 2. Ola Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”
 3. Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
 4. Jonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
 5. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 6. Första utkastet från LSS-utredningen
 7. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen”
 8. Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen
 9. Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
 10. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
 11. Thomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistansersättning"
 12. Hård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
 13. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regeringskrisen?"
 14. Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas”
 15. Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ”
 16. Lars Lööw, statlig utredare – ”Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv”
huvudmannaskapet
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 3. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens”
 4. Ny utredning om huvudmannaskapet
 5. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
 6. Lena Hallengren, Socialminister – ”Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas”
 7. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap”
 8. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs”
 9. Sophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
huvudmannaskapsutredningen
 1. Utredningen om statligt huvudmannaskap presenterades
 2. "Huvudmannaskapsutredningen" går på remiss
 3. Socialdemokraterna vill införa statligt huvudmannaskap
huvudsekreterare
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
höga vinster
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
högre timbelopp
 1. Demonstration utanför Försäkringskassan
 2. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 3. Så införs efterskottsbetalning
 4. Nu införs efterskottsbetalning
 5. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
högsta förvaltningsdomstolen
 1. HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
 2. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 3. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 4. IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
 5. Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
 6. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
 7. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 8. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 9. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 10. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 11. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 12. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 13. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 14. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 15. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 16. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 17. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 18. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”
 19. Åsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring"
 20. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 21. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 22. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
 23. Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
 24. HFD går på Försäkringskassans linje
 25. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan”
 26. Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
 27. Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
hök
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
icf
 1. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 2. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
ideburna företag
 1. Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden
idéburna
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
ifa
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Tuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
 3. Brukarrörelsen reagerar på ISFs rapport
 4. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 5. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 6. Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby”
 7. IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
 8. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 9. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
 10. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
 11. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
 12. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 13. IfA intervjuar Miljöpartiets partiledare
 14. Sophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
 15. Vad en 15 timmmars schablon skulle innebära...
 16. Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
 17. Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”
 18. Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem”
 19. Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans”
 20. Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten”
 21. Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
 22. Hård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
 23. IfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
 24. Sophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella”
 25. Sophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
 26. IfA intervjuar riksdagspartiernas partiledare
 27. Sophie Karlsson, IfA – ”Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning”
 28. Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”
 29. Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar”
 30. IfA, Lilly Key – ”Risken är att andra kommuner följer efter”
ifa - intressegruppen för assistansberättigade
 1. IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"
 2. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 3. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 6. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
ifa grundläggande behov
 1. IfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”
ims - institutet för metoder i socialt arbete
 1. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
independent living institute
 1. Med lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
indiskt reptrick
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
individuell bedömning
 1. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
individuella hjälpmedel
 1. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 2. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 3. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
informanterna
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
ingående kunskap
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
ingående kunskaper
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
inlåsning
 1. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare”
inspektionen för socialförsäkringen
 1. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
inspektionen för vård och omsorg
 1. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
institutet för mänskliga rättigheter
 1. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”
institutioner
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 3. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 4. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
 5. Hård kamp för personlig assistans på Island
 6. Almedalen 2014: ”Många på institution i Europa”
 7. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
integritet
 1. Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"
 2. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"
 3. Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"
 4. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 5. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 6. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
integritetskränkande
 1. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 2. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 3. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 4. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 5. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 6. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 7. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 8. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 9. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 10. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 11. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 12. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 13. Propositionen klubbad i riksdagen
integritetsnära delar
 1. Regeringen backar om integritetsnära delar
 2. Lagrådsremiss om sondmatning och andning
 3. Proposition om sondmatning och andning klar
interpellationsdebatt
 1. Interpellationsdebatt om personlig assistans
 2. Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér
irland
 1. Irland - Ideologiskt skifte på gång i Irland
isf
 1. Helena Höög, ISF – ”Lagstiftaren bör utreda de motstridiga intressena full delaktighet och kostnadsminskning”
 2. Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter
 3. ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"
 4. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 5. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 6. ISF uppmanar regeringen att ta ställning
 7. Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
 8. Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
 9. ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
 10. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
 11. ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
 12. ISF rapport om assistansersättningens timschablon
 13. Kristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablonbelopp för alla”
isf-rapporten
 1. Helena Höög, ISF – ”Lagstiftaren bör utreda de motstridiga intressena full delaktighet och kostnadsminskning”
 2. Brukarrörelsen reagerar på ISFs rapport
 3. Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter
island
 1. Island - Få har beviljats assistans på Island
 2. Hård kamp för personlig assistans på Island
 3. Lag om personlig assistans på Island 2014
ivo
 1. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
 2. Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”
 3. Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
 4. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
 5. Johanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
 6. Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd
 7. Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
 8. 30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare
 9. Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”
 10. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”
 11. Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
 12. Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
 13. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd”
 14. IVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”
 15. Maria Nyström, Vårdföretagarna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”
jag
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablonbeloppet”
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier”
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte”
 4. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna”
 5. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”
jamie bolling
 1. Disabled Refugees Welcome - ”Stora brister på kunskap”
 2. Jamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”
 3. Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas
 4. Jamie Bolling, assistansanvändare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”
jan lindholm
 1. Jan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
janne josefsson
 1. Assistanskriminalitet tas upp i SVT
jeanette liljekvist
 1. Jeanette Liljekvist, personlig assistent – ”Jag är oerhört besviken på Kommunal”
jessica gustavsson
 1. Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes”
jessica smaaland
 1. #iam stories - berättelser om personlig assistans
jessica smalaand
 1. Jessica Smaaland, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
jimmy loord
 1. Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”
johan klinthammar
 1. Debatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
 2. Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”
 3. Johan Klinthammar, RBU – ”Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget”
johanna andersson
 1. Johanna Andersson, Neuroförbundet – ”Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället”
johanna skinnari
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
jonas franksson
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 3. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 4. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 5. Jonas Franksson, ordförande STIL – ”Mycket osäkert läge efter regeringskrisen”
 6. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 7. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 8. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 9. Jonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
 10. Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"
 11. Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
 12. Jonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistansfrågan”
 13. Jonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”
 14. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 15. Jonas Franksson – ”Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet”
 16. Jonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”
 17. Jonas Franksson, STIL - ”Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten”
 18. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
 19. Jonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet”
 20. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning”
 21. Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
 22. Jonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
 23. Jonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna”
 24. Jonas Franksson - Har KD, L och SD glömt löftet?
 25. Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Risk att assistansfrågan prioriteras ner efter januariavtalets fall”
 26. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet”
 27. Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Svårt få gehör för assistansfrågor med en konservativ majoritet”
 28. Jonas Franksson, STIL – ”Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande”
 29. Jonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer
 30. Jonas Franksson, STIL – ”Det finns risker med utredningens huvudförslag”
 31. Idag kommer utredningen om statligt huvudmannaskap
 32. Jonas Franksson, STIL – ”I den bästa av världar har Lars Lööw rätt”
jonna bornemark
 1. Jonna Bornemark, professor i filosofi – ”Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn”
 2. Margareta Persson, författare – ”Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats”
jourtid
 1. Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"
 2. Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"
jourtimmar
 1. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
julia bahner
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
julia bahnér
 1. Avhandling om sexualitet och assistans
juridik
 1. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 2. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 3. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 5. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 6. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 7. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 8. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 9. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 10. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 11. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 12. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 13. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 14. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
jämförelse av assistansanordnare
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
jämförelsetjänst
 1. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har inte bestämt om personlig assistans ska ingå i öppna jämförelser"
 2. Assistansanordnare kommer att jämföras på etisk plattform
 3. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser"
 4. Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll”
 5. Nya frågor i Assistanskolls jämförelsetjänst
kajsa dovstad
 1. Hård assistansdebatt i Opinion Live i Almedalen
kammarrätten
 1. FMF Assistans vann i Kammarrätten
karin boskovic
 1. Karin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar”
karin flyckt
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 3. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
 4. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd”
karin ljuslinder
 1. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
karin schlyter
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
karin sundin
 1. Karin Sundin, Socialdemokraterna – ”Vi har en positiv grundhållning till statligt huvudmannaskap”
karnström
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
kenneth andersson
 1. Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
kenneth johansson
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 3. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 4. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 5. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 6. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 7. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
kfo
 1. KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 4. Anita Fink Knudsen, KFO - "Att enbart räkna aktivitetstid är förödande för kvaliteten i personlig assistans"
 5. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 6. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 7. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 8. När ska övertid i assistans beviljas?
 9. Björn Jidéus, KFO - ”Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
 10. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistansanordnare ska finnas kvar”
 11. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
 12. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
 13. Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning”
 14. KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
kfs
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 3. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
kollektivavtal
 1. KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"
 2. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
 3. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 4. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 5. IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"
 6. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 7. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 8. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 9. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 10. Konsekvenser för assistansanordnare
 11. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 12. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 13. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 14. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 15. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 16. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 17. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
 18. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 19. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
 20. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 21. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 22. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 23. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 24. När ska övertid i assistans beviljas?
 25. Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
 26. Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023
 27. Namninsamling vill rädda dygnspassen
 28. Kommunal – ”Dygnsvila och arbetspass måste alternera”
 29. Jasmina Helander, Fremia – ”För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse”
 30. Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN
kommun
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
kommunal
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 3. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 4. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 5. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 6. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 8. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
 9. Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"
 10. Konflikt mellan Kommunal och Vårdföretagarna hävd
 11. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 12. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 13. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 14. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 15. Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”
 16. Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
 17. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 18. Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans
 19. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 20. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 21. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 22. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 23. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 24. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
 25. Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
 26. Debatt om assistans dras till sin spets
 27. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 28. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 29. Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna”
 30. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 31. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 32. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 33. Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
 34. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”
 35. När ska övertid i assistans beviljas?
 36. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
 37. Almedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
 38. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 39. Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”
 40. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral”
 41. Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut”
 42. Kommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”
 43. Krav på permanent karensersättning för assistenter
 44. Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
 45. KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
 46. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 47. Kommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”
 48. Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”
 49. Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023
 50. Namninsamling vill rädda dygnspassen
 51. Kommunal – ”Dygnsvila och arbetspass måste alternera”
 52. Jasmina Helander, Fremia – ”För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse”
 53. Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN
 54. 31 maj kommer domen om visstidsanställningarna
 55. Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna
 56. Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen”
kommunal assistans
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 5. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 6. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
 7. Kommunal assistans ersätter Assistansersättning
 8. Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistansersättning
kommunal bedömning
 1. Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
kommunala riktlinjer
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 4. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 5. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 6. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
kommunals
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
kommunalt beviljad
 1. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
kommunalt beviljad assistans
 1. Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"
 2. Socialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
kommuner
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
 4. Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll”
 5. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 6. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 7. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
kommuner och assistans
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
kommunerna
 1. Elisabet Sandlund, opinionsredaktör - ”Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs”
kompetens
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
konkurrensverket
 1. Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"
 2. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"
 3. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"
konsumentverket
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
kontaktuppgifter assistansberättigade
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
kontroller
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
kontrollutredningar
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning”
kontrollåtgärder
 1. VAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”
 2. Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”
 3. VAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”
 4. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 5. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
konventionen
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 1. Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”
kostnader
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
kostnadseffektivitet
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
kostnadsslag
 1. Veronica Söderholm, Försäkringskassan – ”Vi vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag”
kostnadsutvecklingen
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen”
kriminalitet
 1. FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar
 2. Per Hamid Ghatan, läkare och forskare – ”Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits”
 3. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
 4. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
 5. SVT reportage om personlig assistans
 6. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
kris
 1. Thomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
 2. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
kristdemokraterna
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. VAL 2014, Kristdemokraterna - ”Vi har värnat om rätten till assistans”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 8. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 9. Anders Andersson, Kristdemokraterna – ”Vi accepterar inte minuträkning vid bedömningar av assistansersättning
 10. Margareta B Kjellin, Moderaterna – ”Vi vill inte ta bort rätten till personlig assistans efter 65 år”
 11. Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
 12. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 13. Emma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
 14. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 15. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 16. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 17. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 18. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 19. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
 20. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
 21. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 22. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 23. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 24. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”
 25. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 26. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 27. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 28. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 29. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
 30. Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov”
 31. Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober”
kritiken
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
kroatien
 1. Kroatien - Kroaterna är stolta över sin handikappolitik
krönika
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Grubblerier om kostnader för assistansen och försvaret, av Adolf Ratzka
 3. Krönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
 4. Adolf Ratzka - Pigg och frisk med personlig assistans
 5. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 6. Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
 7. Adolf Ratzka - Försäkringskassan ökar takten - allt fler förlorar sin assistansersättning
 8. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 9. Thomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
 10. Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
 11. Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"
 12. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 13. Nora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
 14. Bengt Westerberg, Krönikör - "Dags för ny funktionshinderreform"
 15. Bengt Westerberg, Krönikör - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
 16. Bengt Westerberg, Krönikör - "Ros och ris till regeringen"
 17. Bengt Westerberg, Krönikör - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
 18. Thomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
 19. Nora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
 20. Bengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
 21. Thomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistansreformen är säkrad
 22. Nora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
 23. Thomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
 24. Bengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
 25. Nora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
 26. Thomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
 27. Nora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
 28. Nora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
 29. Thomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
 30. Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
 31. Bengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
 32. Thomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistansreformen?
 33. Thomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS
 34. Thomas Juneborg, krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
 35. Thomas Juneborg, krönikör - Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
 36. Nora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter?
 37. Nora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
 38. Thomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
 39. Thomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val
 40. Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
 41. Nora Eklöv, krönikör - In på skinnet
 42. Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt
 43. Nora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
 44. Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
 45. Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
 46. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
 47. Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
 48. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
 49. Nora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
 50. Thomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistansersättning"
 51. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet"
 52. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
 53. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regeringskrisen?"
 54. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
 55. Vibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge
 56. Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?
 57. Thomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
 58. Thomas Juneborg, Krönikör - "Två statsministerkandidater utan intresse för personlig assistans"
 59. Nora Eklöv, Krönikör - "Politikerna glömmer bort självbestämmandet"
 60. Nora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?"
 61. Thomas Juneborg, Krönikör – ”Det finns mycket positivt i Lars Lööws utredning”
ku
 1. KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
kvalitet
 1. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har inte bestämt om personlig assistans ska ingå i öppna jämförelser"
kvalitetsindikatorer
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 2. Vad är kvalitet i assistans?
kvinnor
 1. Könsdiskriminering i assistansersättning?
könsdiskriminering
 1. Könsdiskriminering i assistansersättning?
lagen om anställningsskydd
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
lagen om arbetstid i husligt arbete
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 2. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
lagrådsremiss
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 3. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 4. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 7. Minister försvarar lagrådsremiss
 8. Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"
 9. Regeringen lämnar proposition om assistansersättning
 10. Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans
 11. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom att få igenom dem"
 12. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 13. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 14. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
lagstiftningen
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
lagändring
 1. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 2. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 3. Öppnar regeringen för lagändring i LSS?
 4. Lagändring före LSS-utredningen?
 5. Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen
 6. Ny lagstiftning 1 januari 2023
lagändringar
 1. Lagändringar som införs 1 april 2018
laila naraghi
 1. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
 2. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”
 3. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang”
landsting och assistans
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
landstinget gävleborg
 1. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 2. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 3. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 4. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 5. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
lars erik lövden
 1. Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
lars granberg
 1. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 2. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
 5. Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 6. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 7. Lars U Granberg svarar på kritiken
lars liljedahl
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
lars lindberg
 1. Lars Lindberg - ”Flytta funktionshinderpolitiken till Arbetsmarknads-departementet”
lars lööw
 1. Lars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
 2. Carin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa”
 3. Utredning om personliga assistenters villkor
 4. Lars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket”
 5. Lars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablonbeloppet”
 6. Lars Lööw, statlig utredare – ”Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter att gälla”
 7. Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas”
 8. Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ”
 9. Lars Lööw, statlig utredare – ”Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv”
 10. Lars Lööw, statlig utredare – ”Vi ger ett genomförbart förslag på förstatligande av all personlig assistans”
 11. "Huvudmannaskapsutredningen" går på remiss
lars ohly
 1. Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna”
 2. Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”
 3. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
lars pettersson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
lass
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
ledsagning
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
lena hallengren
 1. Pia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring
 2. Lena Hallengren, socialminister – ”Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistansersättning”
 3. Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”
 4. Lena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga"
 5. Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér
 6. Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
 7. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 8. Lena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
 9. Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”
 10. Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
 11. Socialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
 12. Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
 13. Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
 14. Regeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov
 15. Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistansersättning
 16. Lena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem”
 17. Lena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet”
 18. Anna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte”
 19. Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
 20. Socialministern pressas om kommande lagändring
 21. Regeringen backar om integritetsnära delar
 22. Lena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans”
 23. Proposition om sondmatning och andning klar
 24. Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”
 25. Krav på smittskyddspenning och närståendepenning
 26. Lena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans”
 27. Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”
 28. Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
 29. Lena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”
 30. Regeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper
 31. Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"
 32. Lena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig”
 33. Lena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”
 34. Lena Hallengren, socialminister – ”Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande”
 35. Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskaps-utredningen något tilläggsdirektiv”
 36. Proposition klar med nytt grundläggande behov
 37. Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen
 38. Ny lagstiftning 1 januari 2023
lennart axelsson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 2. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
lennart erlandsson
 1. Lennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkringskassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
lettland
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"
levnadsförhållanden
 1. Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
levnadsvillkor
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 3. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
lex sarah
 1. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
liberalerna
 1. Nyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna”
 2. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
 3. Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
 4. KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
 5. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
 6. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning”
 7. Bengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver”
 8. Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
 9. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”
 10. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”
 11. Liberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp”
 12. Bengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – ”Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans”
 13. Malin Danielsson, Liberalerna – ”Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans”
lill hultman
 1. Lill Hultman, Fil. Dr. – ”Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna”
lilly key
 1. Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
linnea darell
 1. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 2. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 3. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
lise lidbäck
 1. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 2. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
livskvalitet
 1. Vad är kvalitet i assistans?
lo-ekonomerna
 1. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
lokala riktlinjer
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 5. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 6. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
lotta gröning
 1. Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
lss
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
 3. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
 4. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
lss-handläggare
 1. Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”
lss-handläggarens roll
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning"
 2. LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistansutförare
 3. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 4. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 5. Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"
 6. Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"
 7. Kristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”
 8. Anna Karlsson, LSS-handläggare – ”Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande”
 9. Lill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
lss-insatser
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
lss-kommittens slutbetänkande
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 3. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 4. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 5. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 6. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 7. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 8. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 9. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 10. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 11. Remissvar - möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
 12. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
 13. Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistansberättigade och deras anhöriga"
 14. Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
 15. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 16. Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 17. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 18. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 19. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
lss-kommittén
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Kenneth Johansson - "LSS-kommittén kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
 3. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 4. Konsekvenser för assistansanordnare
 5. Konsekvenser för assistansberättigade
 6. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 7. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 8. Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 9. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 10. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 11. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
lss-proposition
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Regeringen lägger fram propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet"
 3. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 5. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 6. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 7. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 8. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 9. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 10. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 11. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
lss-utredning
 1. Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
 2. Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
 3. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
 4. "Stärkt assistans" håller forskningswebinarium
lss-utredningen
 1. Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen”
 2. LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
 3. Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
 4. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
 5. Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
 6. Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
 7. LSS-utredningen har presenterats
 8. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 9. LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
 10. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 11. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 12. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 13. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 14. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara”
 15. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 16. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 17. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
 18. Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
 19. Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
 20. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 21. Första utkastet från LSS-utredningen
 22. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen”
 23. Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
 24. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
 25. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 26. Lena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
 27. Sparkraven på LSS-utredningen tas bort
 28. Bengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
 29. Reaktioner på slopade besparingsdirektiv
 30. Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen
 31. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
 32. Per Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
 33. Anna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
 34. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
 35. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
 36. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
 37. LSS-utredningen blir klar först den 10 januari 2019
 38. LSS-utredningens slutliga förslag presenterades
 39. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt”
 40. SR analyserar den politiska utvecklingen i assistansfrågan
 41. LSS-utredningen går ut på remiss
 42. Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter”
 43. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang”
 44. Jonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
 45. Remissvar till LSS-utredningen
 46. Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov”
 47. Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande”
 48. Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan”
 49. Maria Persdotter, RBU – ”Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron”
läckor
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015”
lägstalöner
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
länsstyrelserna
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
löner
 1. Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 3. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 5. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 6. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 7. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 8. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 9. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 10. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
 11. KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
 12. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 13. Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna
löneskillnader
 1. Guide om personliga assistenters löner
lönespridning
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
lönesättning
 1. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen”
löneutveckling
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
magnus tideman
 1. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
 2. Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda
maj karlsson
 1. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens”
 2. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
 3. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”
 4. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”
maktutövning
 1. Niklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad”
malin ekman aldén
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
malmö
 1. Roko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
manifestationen
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
margareta kjellin
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
margareta persson
 1. Margareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”
 2. Margareta Persson, författare – ”Rättighetsperspektiv i assistans har ersatts av kostnadsperspektiv”
maria dahl
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
maria larsson
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
maria lundqvist brömster
 1. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 2. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
maria persdotter
 1. Maria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”
 2. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
marie axelsson
 1. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
marie sépulchre
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
marknadsföring
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
 2. Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 4. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
markus kallifatides
 1. Markus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
martin klepke
 1. Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
 2. ”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighetsfråga”
mathas blomberg
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – “All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov”
mathias blomberg
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 3. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 4. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 5. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
 6. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 7. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
 8. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
 9. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan”
 10. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”
 11. Mathias Blomberg, Igne Juristbyrå – ”Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans”
matthias blomberg
 1. Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”
mattias näsman
 1. "Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna"
 2. Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall
medborgarrättskamp
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
medborgarskap
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
meddelarskydd
 1. Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
 2. Lagförslag om meddelarskydd
 3. Sophie Karlsson, IfA – ”Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst”
mediabilden
 1. Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"
medier
 1. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
mervärden av assistans
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
metoo
 1. Denise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
mfd
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
micael kallin
 1. Micael Kallin i angrepp på assistansersättningen
migrationsverket
 1. Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent
 2. Att vistas i och anställa assistenter i andra länder
 3. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
mikael andersson
 1. Mikael Andersson – ”Det finns en oerhörd rädsla för Försäkringskassan”
mikael dahlqvist
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
mikael klein
 1. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 2. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen"
 3. Mikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering”
mikael åhman
 1. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
miljöpartiet
 1. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 2. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. Carl Schlyter, Miljöpartiet – ”Visa lite hjärta!”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Agneta Luttropp, Miljöpartiet de gröna, - "Jag stödjer en lagändring i § 9a LSS som definierar grundläggande behov"
 8. Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
 9. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 10. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 11. Stefan Nilsson, Miljöpartiet – ”Stora vinstuttag är ett större problem än fusk och kriminalitet i assistans”
 12. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 13. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 14. Jan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
 15. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 17. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 18. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 19. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 20. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 21. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 22. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 23. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 24. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
 25. Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap”
 26. Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt”
miniminivå
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
minuträkning
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas”
 2. Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”
minuttänkande
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
misstänkta
 1. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
moderaterna
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. VAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Sofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablonbeloppet”
 8. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 9. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 10. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 11. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 12. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 13. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 14. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 15. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 17. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
 18. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 19. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 20. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 21. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 22. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 23. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 24. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 25. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
mona-lisa norrman
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 4. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
monica svanholm
 1. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
 2. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
 3. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
motion
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
motioner
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 3. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 4. Årets riksdagsmotioner om personlig assistans
mr
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
musikhjälpen
 1. Kristina Henschen och Julia Blomberg, Musikhjälpen – ”Vi gillar inte heller välgörenhet”
mutor
 1. Dokument visar hur en assistent mutas
myndigheten för delaktighet
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
mänskliga rättigheter
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
 2. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 3. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 4. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 5. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
neuroförbundet
 1. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 2. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
 3. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”
neurologiskt handikappades riksförbund
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 3. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
nicole thorell
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
niklas altermark
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds universitet – ”ISF antyder att delaktighet är en "ambition" som har en prislapp”
 3. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 4. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 5. Niklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad”
 6. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 7. Riksdagsseminarium om personlig assistans
 8. Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk”
 9. Anförande från demonstration i Malmö 3 december
 10. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
 11. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
niklas altermark.
 1. DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"
nils muiznieks
 1. Europarådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"
 2. Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”
nina muhonen
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
 2. P1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset
noa eklöv
 1. Manifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
 2. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
nora
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
nora eklöv
 1. Nora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
 2. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
 3. Nora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
 4. Nora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
 5. Nora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
 6. Nora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
 7. Nora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
 8. Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
 9. Nora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg”
 10. Nora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter?
 11. Nora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
 12. Nora Eklöv, krönikör - In på skinnet
 13. Nora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
 14. Nora Eklöv, assistansanvändare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur”
 15. Gabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier”
 16. Nora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
 17. Nora Eklöv, Krönikör - "Politikerna glömmer bort självbestämmandet"
 18. Nora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?"
nordström assistans
 1. Karsten Inde, VD för Olivia Holding, svarar på frågor om förvärvet av Nordström assistans och slutbetänkandet
norge
 1. Norge får rättighetslagstiftning för personlig assistans
 2. Bente Skansgård, ULOBA - "Norska regeringen har svikit löftet om rättighetslagstiftning för assistans"
nya företag
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
nyamko sabuni
 1. Nyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna”
nynäshamn
 1. Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
näringsverksamhet
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
oanmälda hembesök
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
ola linder
 1. Ola Linder, Funktionsrätt Sverige – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”
 2. Almedalen 2019 – ”Använd artikel 19!”
oligopolbildningar
 1. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
olivia
 1. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
olle wästberg
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 3. Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
omfattande behov
 1. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
omprövning
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 4. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 7. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 8. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 9. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 10. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 11. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 12. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 13. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 14. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 15. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 16. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 17. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 19. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
omprövningar
 1. Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar”
 2. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”
 3. Christian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”
 4. Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”
 5. IfA – ”Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar”
 6. "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans"
 7. Över hälften av alla omprövningar leder till indragen assistansersättning
omprövningarna
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
omprövningssituationen
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
omsorgshuset
 1. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 2. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
op assistans
 1. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
oseriösa anordnare
 1. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
oseriösa anordnarna
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
p1
 1. Rädslan sprider sig
pa-tips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
pacta
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
pan
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
parallellutredning
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
paro
 1. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 2. Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
patips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
pelle kölhed
 1. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 2. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 3. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
per lodenius
 1. Centerpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
per strömberg
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
personer med funktionsnedsättningar
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
personkemin
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
personkrets
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
personlig assistans
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 3. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 4. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 5. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 6. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 7. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 8. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 9. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 10. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
 11. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 12. Om personlig assistans
 13. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 14. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
 15. Hård kamp för personlig assistans på Island
 16. Bente Skansgård, ULOBA - "Norska regeringen har svikit löftet om rättighetslagstiftning för assistans"
 17. Assistansen lag men inte verklighet i Spanien
 18. Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning
 19. Svenska europaparlamentariker uppmanar till mer assistans och färre institutioner
 20. Assistansen i Norge - På väg mot rättighetslagstiftning?
 21. Bente Skansgård, ULOBA, Norge - "Kommunala upphandlingar hotar assistansanvändares självbestämmande"
 22. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 23. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 24. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 25. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 26. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 27. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
 28. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
 29. Coronavirus Covid-19 och personlig assistans
personlig assistent
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
personlig service med boendestöd
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 3. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 4. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 5. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 6. Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistansberättigade och deras anhöriga"
 7. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 8. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
 9. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 10. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 11. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
personliga assistenter
 1. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
 2. Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden
 3. Lars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
 5. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
personliga hjälpmedel
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
personligassistent.com
 1. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
peter sjöquist
 1. SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans
pettersson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
pia steensland
 1. Pia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring
 2. Lena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga"
 3. Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
 4. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
 5. Socialministern pressas om kommande lagändring
 6. Pia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”
 7. Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"
 8. Lena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig”
 9. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”
 10. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna”
 11. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”
 12. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”
 13. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Anmärkningsvärt, men inte förvånande”
pia streensland
 1. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs”
platsannonser
 1. Platsannonser på Assistanskoll
polisanmälningar
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning”
politiker
 1. Elisabet Sandlund, opinionsredaktör - ”Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs”
politikerdebatt
 1. Tuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt
 2. Hård politikerdebatt om huvudmannaskaps-utredningen
prioritering
 1. Debatt - Är min fru redan dödsdömd?
privata
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
privata assistansanordnare
 1. Tre fjärdelar väljer en privat assistansanordnare
 2. Drygt 75 % väljer en privat assistansanordnare
privata företag
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
pro
 1. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
procuritas
 1. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
professionell
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
propositionen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
propositioner
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
psykisk funktionsnedsättning
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
pär netsman
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
rapporter
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
rasmus isaksson
 1. Krav på permanent karensersättning för assistenter
rbin bankel
 1. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare”
rbu
 1. Maria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”
 2. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 3. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 4. Debatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
 5. Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen”
 6. Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
 7. Debatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
 8. Debatt: RBU - Hur långt är Försäkringskassan beredda att gå?
 9. Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”
 10. Johan Klinthammar, RBU – ”Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget”
reformisterna
 1. Markus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
regeringen
 1. 1,6 miljarder insparat på assistansen
 2. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 4. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 5. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 6. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 7. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 8. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 9. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 10. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 11. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 12. Propositionen klubbad i riksdagen
 13. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 14. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 15. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 16. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 17. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 19. "Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning"
 20. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
 21. Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 %
 22. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
regeringsrätten
 1. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 2. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
 3. Regeringsrätten: Kritik mot rådande rättstillämpning ska lämnas till regeringen
regeringsrättens dom
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 4. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 7. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 8. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 9. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 10. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 11. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 12. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 13. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 14. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 15. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 16. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 17. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 19. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
regleringsbrev
 1. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 2. Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan
 3. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 4. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 5. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 6. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 7. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 8. Försäkringskassans regleringsbrev 2017
 9. Försäkringskassans regleringsbrev för 2020
regleringsbrevet
 1. David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet”
rekrytering
 1. Rekrytering av personliga assistenter
 2. Suzanne Elmqvist, assistansanvändare – ”Bra rekrytering en väg till självbestämmande”
remisser
 1. Remissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
remissvar
 1. Remissvar - möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
resa med assistans
 1. Svar på Resa med personlig assistans
 2. "Erfarenhet och envishet gör resan bra" av Jessica Smaaland
 3. Att resa med personlig assistans
riksdagdebatt
 1. Riksdagsdebatt visar tydlig blockbildning i assistansfrågan
riksdagen
 1. Riksdagsseminarium om personlig assistans
 2. Debatt och omröstning om lagändring idag
 3. Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018
riksdagsdebatt
 1. Bengt Westerberg citerad i riksdagsdebatt
 2. ”S och M är två cementblock i rummet”
 3. Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen
 4. Ny lagstiftning 1 januari 2023
riksdagsmotioner
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 3. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 4. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
riksdagsval
 1. VAL 2014, Folkpartiet liberalerna– ”Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen”
riktlinjer
 1. Begränsat självbestämmande med kommunal assistans.
rimliga villkor
 1. Blixtaktion vid Riksdagen
riskkapitalbolag
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
 2. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 3. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 4. Riskkapitalföretag granskas
riskkapitalföreningen
 1. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
riskkapitalföretag
 1. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
 2. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 3. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
 4. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 5. ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
 6. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 7. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
 8. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 9. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
robin bankel
 1. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden”
robotar
 1. Danica Kragic, professor, computer science, KTH – ”Om robotar liknar oss för mycket blir det skrämmande”
 2. Christian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen”
roko kursar
 1. Roko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
 2. Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
ryssland
 1. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 2. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
räkning för utförd assistans
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
rättigheter
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
rättighetslag
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
rättshjälp
 1. Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – ”Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden”
rättssäkerhet
 1. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
rörelsen
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
samboförhållande
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
sandvikens kommun
 1. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 2. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"
 3. Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader
scb
 1. Guide om personliga assistenters löner
 2. Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
schablonbelopp
 1. Schablonbelopp för 2014 fastställt
 2. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 3. ISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare
 4. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 5. Schablonbelopp för 2015 fastställt
 6. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 7. Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
 8. Schablonbelopp för 2013 fastställt
 9. Regeringen startar utredning om timbeloppet
 10. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
 11. Agneta Rönn ska utreda assistansersättningens timbelopp
 12. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
 13. Regeringen minskar anslaget till timschablonen
 14. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
 15. Fredric Käll, Vårdföretagarna - ”Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
 16. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
schablonbeloppet
 1. Assistansbranschen kräver högre assistansersättning
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 3. Föreningen JAG vädjar till regeringen om schablonbeloppet
 4. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 5. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 6. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 7. Regeringen presenterar statsbudgeten
 8. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 9. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 10. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 11. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 12. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 13. Schablonbeloppet för 2016 fastställt
 14. Årlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen
 15. "Regeringen stryper den personliga assistansen"
 16. Arbetsgivarföreningen KFO, Hanna Kauppi – ”Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistansanordnare”
 17. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 18. Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”
 19. KFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen”
 20. Finansministern vill spara på assistansersättning
 21. Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
 22. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 23. Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
 24. Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019
 25. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral”
 26. Schablonbeloppet höjs med 1,5 % 2020
 27. Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
 28. Schablonbeloppet höjs 3,5 %
 29. Staten sparar pengar på assistansersättningen
 30. Kommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”
 31. Hur mycket höjs timbeloppet?
 32. Timbeloppet räknas upp med 1,5 %
 33. ”Ett svek mot de assistansberättigade”
 34. Sophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta”
 35. Thomas Juneborg, Krönikör - "Staten har sparat miljarder på schablonersättningen"
 36. Henrik Petrén, Fremia – ”Ytterligare en uppräkning med 1,5 % vore ett dråpslag”
 37. Hur mycket höjs timbeloppet?
 38. Timbeloppet höjs med 2,5 %
 39. Protester mot 2,5 % höjning av timbeloppet
schablonersättning
 1. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
schablonutredning
 1. Brukarorganisationer kräver att schablonutredningen skrotas
schablonutredningen
 1. Schablonutredningen debatteras
 2. Pelle Kölhed, expert i schablonutredningen – ”Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering”
sekretess
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 3. Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"
 4. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"
 5. Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"
 6. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 7. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 8. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
sekretessbrott
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
sekretesskydd
 1. Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
 2. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 3. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
seminarium
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
sexmånadersperioden
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
sexualitet
 1. Julia Bahner, doktorand, Göteborgs universitet - ”Tystnad om sexualitet och assistans”
 2. Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – ”Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik”
 3. Stefan Balogh - ”Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet”
 4. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
 5. Avhandling om sexualitet och assistans
sjukhusvistelse
 1. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 2. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
sjuklöner
 1. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 2. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 3. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
självbestämmande
 1. Vad är kvalitet i assistans?
skatteplanering
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 2. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 3. Riskkapitalföretag granskas
skatteverket
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 2. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 3. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 4. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 6. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
 7. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
skiljeförfarande
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
skl
 1. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 4. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader”
 5. Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
skr
 1. När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
 2. Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”
 3. Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
 4. SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris
 5. Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
 6. Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023
 7. Namninsamling vill rädda dygnspassen
 8. Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN
 9. Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass
skyddsutrustning
 1. Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
 2. Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning
 3. Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning
skälig levnadsnivå
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 4. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
skövdekommun
 1. Daniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistansanvändarens bil”
 2. Skövde kommun backar
slipper åtal
 1. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
sociala pelaren
 1. Jonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
socialdemokraterna
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"
 2. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 3. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 4. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 5. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 7. Lars U Granberg svarar på kritiken
 8. Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”
 9. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 10. "En modern form av ättestupa"
 11. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 12. "Ljus framtid fordrar handling"
 13. Socialdemokrater motionerar till riksdagen med krav på att personer över 65 år ska kunna ansöka om personlig assistans
 14. Socialdemokraterna, Lennart Axelsson - "Vi stödjer en lagändring i § 9a i LSS"
 15. Tre socialdemokrater motionerar om att slopa åldersgräns för personlig assistans
 16. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 17. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 18. Roger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt”
 19. Assistans debatteras på SVT
 20. Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
 21. Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
 22. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
 23. Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
 24. Öppnar regeringen för lagändring i LSS?
 25. Lagändring före LSS-utredningen?
 26. Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
 27. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
 28. Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
 29. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 30. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 31. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 32. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 33. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 34. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
 35. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 36. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 37. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 38. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 39. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 40. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 41. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 42. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
 43. Socialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap”
socialdepartementet
 1. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 2. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 3. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 4. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 5. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
 6. Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”
 7. Finansministern vill spara på assistansersättning
 8. Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
 9. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
socialstyrelsen
 1. Hemtjänst istället för assistans?
 2. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 4. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 5. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 6. Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd
 7. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 8. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 9. Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
 10. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 11. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 12. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 13. Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"
 14. Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd
 15. Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"
 16. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"
 17. Blanketter för tillstånds- och anmälningsplikt klara
 18. Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19
 19. Assistansanordnare som sökt tillstånd försent får fortsätta med verksamheten
 20. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"
 21. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta om anordnaren inte får tillstånd"
 22. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"
 23. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 24. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"
 25. Protester mot tillståndsplikt i varje enskilt län
 26. Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län
 27. Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"
 28. Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"
 29. Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"
 30. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans”
 31. Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag
 32. 44 % av ansökningarna om att bedriva assistans har inte fått tillstånd
 33. Socialstyrelsen har nu tillståndsprövat alla med pågående verksamhet
 34. Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
 35. Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara
 36. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper”
 37. Jessica Smaaland, STIL – ”Administrativ personal på anordnaren bör skriva dokumentationen”
 38. Socialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
 39. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
 40. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
 41. Stora brister i information när assistansersättning dras in
 42. Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"
 43. Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”
 44. Socialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen”
 45. Siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19
 46. Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19
 47. 3,2 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19
 48. 5,3 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19
 49. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistansanvändare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”
 50. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd”
socialtjänstlagen
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
socialutskottet
 1. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari”
 2. Beslut om propositionen taget i Socialutskottet
 3. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 5. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 6. Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 7. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
 8. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
 9. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 10. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 11. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 12. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 13. Lars U Granberg svarar på kritiken
 14. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 15. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"
 16. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"
 17. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 18. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 19. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 20. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 21. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 22. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 23. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 24. Utfrågning om assistansens kostnadsutveckling
 25. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
 26. Thomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet
 27. Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott
 28. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”
sociologi
 1. Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
sofia fölster
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Sofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablonbeloppet”
 3. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
sofia nilsson
 1. Sofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning”
sofia tedsjö
 1. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
sol-insatser
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 3. Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
sondmatning
 1. Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
 2. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 3. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 4. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 5. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 6. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
 7. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
 8. Förslag till lagändring för andning och sondmatning
 9. Stark kritik mot regeringens lagförslag
 10. Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
sophie karlsson
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 5. Sophie Karlsson, IfA – ”en mycket oroande utveckling”
 6. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 7. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 8. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 9. Sophie Karlsson, IfA – ”Det vi sett hittills har för medicinskt fokus”
 10. Almedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
 11. Sophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
 12. Sophie Karlsson, IfA - "Vi behöver genast ett förtydligande om att alla grundläggande behov ska ses i sin helhet"
 13. Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”
 14. Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem”
 15. Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
 16. Sophie Karlsson, IfA – ”Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella”
 17. Sophie Karlsson, IfA – ”Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar”
 18. Sophie Karlsson, IfA – ”Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning”
 19. Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”
 20. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte Försäkringskassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden”
 21. Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar”
 22. Sophie Karlsson, IfA – ”Dygnspass fungerar ofta bra i personlig assistans”
spanien
 1. Spanien - Spanjorerna kämpar för mera personlig assistans
 2. Assistansen lag men inte verklighet i Spanien
 3. Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning
 4. Svenska europaparlamentariker uppmanar till mer assistans och färre institutioner
 5. Assistansen i Norge - På väg mot rättighetslagstiftning?
 6. Bente Skansgård, ULOBA, Norge - "Kommunala upphandlingar hotar assistansanvändares självbestämmande"
sparad assistansersättning
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 3. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 4. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 5. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
 6. Försäkringskassans och LSS-kommittens syn på sparad assistansersättning
 7. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 8. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 9. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 10. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 11. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 12. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
ssr
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
staffan olsson
 1. Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
staffanstorps kommun
 1. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 2. Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB"
 3. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
stat
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
statistik
 1. Antalet assistansberättigade minskar något
 2. Antalet assistansberättigade minskade under 2010
statistik om personlig assistans
 1. Statistik om personlig assistans
statligt huvudmannaskap
 1. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari”
 2. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”
 3. Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte?
 4. Anna Viberg, Försäkringskassan – ”Omprövningar av assistansersättning bör återinföras”
 5. Socialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap”
 6. Remissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
 7. Försäkringskassan vill ha tillbaka omprövningarna
 8. Cecilia Blanck, JAG – ”Provocerande att Försäkringskassan kräver att omprövningarna återinförs”
statsbudgeten
 1. ”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”
 2. Viss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation
 3. Två assistansförslag i regeringsförhandlingarna
statsvetenskap
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
stefan balogh
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
stefan de vylder
 1. Stefan De Vylder om assistansens kostnader
 2. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
stefan löfven
 1. Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
 2. Stefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast
 3. Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
 4. Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
stig svensson
 1. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
 2. Stig Svensson, utredare – ”Kostnadsutvecklingen drivs av hur rättighetslagstiftningen är skriven”
 3. Stig Svensson, fd statlig utredare av assistansfusk – ”Att säga att 50 % av all assistansersättning är fusk är grovt oseriöst”
stil
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 3. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 4. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
 5. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
 6. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 7. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
 8. Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet
 9. Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"
 10. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 11. Jonas Franksson, STIL – ”Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning”
 12. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
 13. Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”
 14. Jessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag”
 15. Jonas Franksson, STIL – ”Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna”
 16. Jessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”
 17. Jessica Smaaland, STIL – ”Försäkringskassans omprövningar har fortsatt, men i smyg”
 18. Jonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer
 19. Jonas Franksson, STIL – ”I den bästa av världar har Lars Lööw rätt”
stil 2.0
 1. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
stockholms stad
 1. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
ställningstagande
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
stärkt assistans
 1. Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
 2. Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
 3. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
 4. "Stärkt assistans" håller forskningswebinarium
 5. Forskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
 6. "Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras
stärkt personlig assistans
 1. Remissvar till "Stärkt personlig assistans"
stärkt rätt till assistans
 1. Jonas Franksson, ordförande STIL – ”Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen”
 2. Fredrik Malmberg, statlig utredare – ”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans”
 3. Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad
 4. Mikael Klein – ”Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering”
 5. "Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss
 6. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regeringsfrågan”
 7. Regeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag
stärkt rätt till personlig assistans
 1. Lena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”
 2. Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?”
susanne
 1. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
susanne bengtsson
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
susanne berg
 1. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 2. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 3. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 4. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 5. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
 6. Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
 7. Susanne Berg, STIL – ”Vid fusk ska fokus vara på läkarintyget, inte tiden på toaletten”
susanne berg stil
 1. Susanne Berg, STIL – ”En behovsbedömning ska bygga på den sökandes egen berättelse”
svarta löner
 1. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
sven aivert
 1. Sven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinderrörelsen går i filttofflor”
svenska institutet för finansanalys
 1. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 2. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
sverigedemokraterna
 1. VAL 2014, Sverigedemokraterna – ”Ställ högre krav på kommunerna”
 2. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
 3. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %”
sveriges kommuner och landsting
 1. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader”
sverker olofsson
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
svt
 1. 1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS
synskadades riksförbund
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
systematiskt arbetsmiljöarbete
 1. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
särnmark
 1. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 2. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 3. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 4. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 5. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
södermalms
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
södermalms stadsdelsförvaltning
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 3. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
södermalms stadsdelsnämnd
 1. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
teater
 1. Ylva Andersson, författare och assistansanvändare - ”Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistansanvändare”
 2. Maya Hultman, ung assistansanvändare – ”De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det”
therese bäckman
 1. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när ett assistansbeslut tidsbegränsas”
therese karlberg
 1. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 2. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut”
thomas bull
 1. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 2. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
thomas falk
 1. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 2. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
thomas hammarberg
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
 2. Riksdagsseminarium om personlig assistans
 3. Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”
 4. Thomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen”
thomas juneborg
 1. Thomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
 2. Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
 3. Thomas Juneborg, talesperson VIMPA – ”Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016”
 4. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 5. Thomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
 6. Thomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistansreformen är säkrad
 7. Thomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
 8. Thomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
 9. Thomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistansreformen?
 10. Thomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS
 11. Thomas Juneborg, krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
 12. Thomas Juneborg, krönikör - Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
 13. Thomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
 14. Thomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val
 15. Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
 16. Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt
 17. Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
 18. Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
 19. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
 20. Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
 21. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar av assistans och fuskdebatt"
 22. Thomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistansersättning"
 23. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet"
 24. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
 25. Thomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med ”Stärkt personlig assistans” efter regeringskrisen?"
 26. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
 27. Thomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
 28. Thomas Juneborg, Krönikör - "Två statsministerkandidater utan intresse för personlig assistans"
 29. Thomas Juneborg, Krönikör – ”Det finns mycket positivt i Lars Lööws utredning”
tid där assistenten är till förfogande
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 3. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 4. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 5. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 6. Anne Marie Brodén, M-ledamot i LSS-kommittén samt kultur och finansutskottet - "tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans"
 7. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 8. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 9. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
tidrapporterna
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 2. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
tidsbegränsade beslut
 1. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 2. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
tidöavtalet
 1. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet"
 2. Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade”
 3. Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
 4. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD”
 5. Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap”
 6. Thomas Hammarberg, – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen”
tierps kommun
 1. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
tillstånd
 1. Lagändring antagen mot anordnare utan tillstånd
 2. lagändring mot anordnare utan tillstånd
 3. Assistansanordnare med tillstånd från IVO
 4. IVO har återkallat tillståndet från flera större assistansföretag
 5. Lagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft
 6. VH Assistans förlorar i Kammarrätten
 7. Lystra assistans får återkallat tillstånd
 8. Lystra assistans i konkurs
tillståndskrav
 1. Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd
 2. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 3. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 4. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 5. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 6. Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"
 7. Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd
 8. Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"
 9. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"
 10. Blanketter för tillstånds- och anmälningsplikt klara
 11. Assistansanordnare som sökt tillstånd försent får fortsätta med verksamheten
 12. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"
 13. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta om anordnaren inte får tillstånd"
 14. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"
 15. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 16. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"
 17. Protester mot tillståndsplikt i varje enskilt län
 18. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
 19. Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län
 20. Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"
 21. Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"
 22. Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"
 23. Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag
 24. 44 % av ansökningarna om att bedriva assistans har inte fått tillstånd
 25. Socialstyrelsen har nu tillståndsprövat alla med pågående verksamhet
 26. Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
 27. Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
tillståndsprövning
 1. Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”
 2. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
 3. Johanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
 4. Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd
 5. Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
 6. 30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare
 7. Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”
 8. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”
 9. Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
 10. Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
 11. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd”
 12. IVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”
tillsyn
 1. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 2. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 3. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 4. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
timbeloppet
 1. Kritik mot utredningen om timbeloppet
 2. KFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen”
 3. Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen”
timersättningen
 1. Pelle Kölhed, expert i schablonutredningen – ”Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering”
timschablon
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
 2. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
timschablonen
 1. Thomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
 2. Agneta Rönn, utredare – ”Vi föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas”
 3. Sophie Karlsson, IfA – ”Det vi sett hittills har för medicinskt fokus”
 4. ISF rapport om assistansersättningens timschablon
 5. Kristian Persson Kern, ISF – ”Orimligt att ha samma schablonbelopp för alla”
 6. Tommy Andersson, professor, Lunds universitet – ”Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen”
 7. Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”
 8. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”
tobias baudin
 1. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
 2. Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
 3. Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna”
 4. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablonbeloppet är en ond spiral”
tobias holmberg
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
 2. Tobias Holmberg – ”Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt”
tolkningsföreträde
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
tomas agdalen
 1. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 2. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
 3. ISF uppmanar regeringen att ta ställning
 4. Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
 5. Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
 6. ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
 7. Tomas Agdalen, ISF - ”Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken”
 8. Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
 9. Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
 10. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
tommy andersson
 1. Tommy Andersson, professor, Lunds universitet – ”Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen”
torbjörn tännsjö
 1. Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor”
tove harnett
 1. Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
trivselpengar
 1. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
trädgårdsskötsel
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
 3. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
tv4
 1. Kalla fakta i TV4 granskar assistanskrisen
 2. Per Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”
tvingas föreslå
 1. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
tvister
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
tvister med anställda
 1. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
tvångsåtgärder
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
tvåårsomprövning
 1. "Inget har förändrats, jag är densamme"
 2. Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre
 3. Senaste statistik om tvåårsomprövningarna
 4. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
tvåårsomprövningar
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Lagrådsremiss om lagändringar 1 april
 4. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 5. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 7. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 8. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 9. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 10. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 11. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 12. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 13. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 14. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 15. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 16. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 17. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 18. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 19. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 20. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 21. Andreas Larsson, Försäkringskassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar”
 22. Regeringens lagförslag har kommit
tvåårsomprövningarna
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
tyskland
 1. Tyskland - har inkomstbeprövad assistans
 2. Tyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
 3. Selina Griesser – ”Sverige och Tyskland kan lära av varandra”
tystnad
 1. Avhandling om sexualitet och assistans
tystnadsplikt
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 4. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 5. Kommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkringskassans angivare"
ukraina
 1. Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
uloba
 1. Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
 2. SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
ulrika järkestig berggren
 1. Ulrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”
ulrika wahlberg
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
undersökning
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
uppföljning
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
upphandling
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 3. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"
 4. Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB"
 5. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"
 6. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
 7. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 8. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 9. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
 10. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
 11. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 12. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
 13. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
 14. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 15. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
upplevas integritetskränkande
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
uppsägning av assistent
 1. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter”
 3. Stefan Pelc, assistansanvändare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”
uppsägningstid
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
utanför hemmet
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
utbildning
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
utredning
 1. Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden
utredningen
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 3. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
 4. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 5. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
 6. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 7. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
utredningsdirektiven
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
vaccination
 1. Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19
 2. Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”
 3. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”
 4. Pia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”
 5. FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans
 6. Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”
 7. Nya riktlinjer för vaccination får kritik
 8. Assistansbolag avskedar ovaccinerade assistenter
valfrihet
 1. Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.
 2. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
valrörelsen
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
veckoarbetstid
 1. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 2. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
verksamheten
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
vi med personlig assistans i jönköpings län
 1. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
vibeke marøy melstrøm
 1. Vibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge
viktoria vargstrand
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
vilhelm ekensteen
 1. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 2. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 3. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 6. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 7. Vilhelm Ekensteen har avlidit
 8. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
 9. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 10. Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
 11. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
 12. Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
 13. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 14. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 15. IfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans
vimpa
 1. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
vinst
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 2. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
vinster
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
 2. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 3. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 4. Riskkapitalföretag granskas
vinster i assistans
 1. Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden
 2. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
 3. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
 4. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
 5. Utredning föreslår vinsttak på sju procent
vinstintresse
 1. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 2. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
virussjukdomar
 1. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”
 2. Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus
 3. Karensavdraget avskaffas tillfälligt
 4. Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
 5. Staten tar över sjuklöneansvaret
 6. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”
 7. Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
visir
 1. Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
visstidsanställningar
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar
 3. Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”
 5. 31 maj kommer domen om visstidsanställningarna
 6. Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans
 7. Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom
vägledningen
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Ny vägledning för assistansersättning
 3. Ny vägledning för assistansersättningen
vänsterpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 4. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Vänsterpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov
 8. Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"
 9. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 10. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 11. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Många politiker har talat med kluven tunga”
 12. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 13. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 14. Eva Olofsson, Vänsterpartiet – ”Vi vill inte förbjuda privata assistansanordnare”
 15. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Vi välkomnar alla glädjande besked”
 16. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
 17. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 18. Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
 19. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 20. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
 21. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 22. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 23. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 24. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
 25. EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll
 26. Sophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
 27. Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
 28. Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
 29. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”
 30. Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
 31. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD”
 32. Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
 33. Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
 34. Jonas Franksson, Ordförande STIL – ”Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering”
värnat rätten
 1. VAL 2014, Kristdemokraterna - ”Vi har värnat om rätten till assistans”
väsentligt
 1. 200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
väsentligt ändrade förhållanden
 1. 200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
 2. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”
 3. Marie Axelsson, Försäkringskassan – ”Assistansberättigade känner oro kring omprövningarna av assistansersättning”
 4. Jessica Smaaland, STIL – ”Försäkringskassans omprövningar har fortsatt, men i smyg”
vård
 1. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
vård omsorg
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
vårdföretagarna
 1. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 4. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
 5. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 6. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 7. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 8. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
 9. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
 10. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 11. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 12. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 13. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 14. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"
 15. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 16. Konflikt mellan Kommunal och Vårdföretagarna hävd
 17. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 18. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 19. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 20. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 21. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 22. När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
 23. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 24. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 25. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
 26. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 27. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 28. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 29. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 30. Utredning föreslår vinsttak på sju procent
 31. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 32. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 33. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 34. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 35. Maria Nyström, Vårdföretagarna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”
 36. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 37. Per Östlund, Vårdföretagarna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet”
 38. Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna
wenche willumsen
 1. Wenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
 2. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
 4. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 5. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
widar andersson
 1. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
yvonne malmgren
 1. Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp”
 2. Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända”
åldersgräns
 1. Bevilja personlig assistans oberoende av ålder
 2. Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås
 3. Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan
 4. Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
 5. LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023
 6. Nu gäller 66-årsgränsen
åsa regnér
 1. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 2. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 3. Ny utredning om assistans i höst
 4. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 5. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 6. Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
 7. Bengt Westerberg, Krönikör - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
 8. Åsa Regner svarar på kritik om personlig assistans
 9. Åsa Regnér pressas om direktivet till Försäkringskassan
 10. Backar regeringen?
 11. Åsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”
 12. Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
 13. Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”
 14. Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
 15. Åsa Regnér avgår
åtal
 1. Anders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
återkrav
 1. Försäkringskassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden”
 2. Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby”
 3. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs”
 4. Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp
 5. Henrik Petrén, Fremia – ”Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav”
 6. Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”
 7. Sophie Karlsson, IfA – ”Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv”
 8. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier”
 9. Henrik Petrén, Fremia – ”Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav”
 10. Anna Barsk Holmbom – ”Anordnaren förutsätts kontrollera assistansanvändarnas liv”
 11. Henrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”
 12. Gustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistansberättigade riskerar bli förlorare”
 13. "Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"
 14. Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkringskassan verkar inte längre vilja försvara assistansreformen”
 15. Mer kritik mot Försäkringskassans generaldirektör
 16. Thomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
östersund
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
östersunds kommun
 1. Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
överklagande
 1. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 2. Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"
 3. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
överläkare
 1. Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
överutnyttjande
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”