nyckelord i assistanskoll

0-9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, å, ö
20-timmarsgränsen
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 4. Carinas assistans halverades efter omprövningen
 5. Ett fåtal konstaterade bidragsbrott rör assistansersättning
 6. DN-reportage om skärpta regler för assistansersättning
 7. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 8. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
 9. SVT-Rapport: Arne förlorar sin assistans - Kan ju äta själv ibland
 10. Adolf Ratzka - Försäkringskassan ökar takten - allt fler förlorar sin assistansersättning
 11. Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"
 12. Centerpartister motionerar om översyn av LSS
 13. Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"
 14. Stark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
 15. Linnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”
65-årsgränsen
 1. Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
85-procentförslaget
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
ab-p
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
adhd
 1. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
administrationsavgift
 1. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen”
 2. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Oseriösa anordnare kan luras med administrationsavgiften”
adolf ratzka
 1. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 2. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 3. Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
 4. Bevilja personlig assistans oberoende av ålder
 5. Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
 6. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 7. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 8. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 9. Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan
 10. Adolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award
 11. Assistansreformen - ett beslut som format Sverige
aggressiv skatteplanering
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
aktiebolaget
 1. Jessica Smalaand, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
aktiv tid
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 3. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 4. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
allmänna ombudet
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 2. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 3. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 4. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
allmänna råd
 1. Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper”
almedalen
 1. Almedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”
 2. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
 3. Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
 4. Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
 5. Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”
 6. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 7. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
almedalen 2015
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 3. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 4. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
alternativa kostnaden
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
alternativa kostnader
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
alternativkostnad
 1. Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning
analys
 1. Kristofer Liljeberg, analytiker – ”Så länge Moderaterna inte går emot regeringen händer inget”
anders lindberg
 1. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
 2. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
anders viklund
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
andra personliga behov
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 3. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 4. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 5. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 6. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 7. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
andrea bondesson
 1. Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
andreas petersson
 1. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
andreas pettersson
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 3. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
anhöriga som assistenter
 1. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 2. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 3. Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”
 4. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”
 5. Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”
 6. Sophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistansberättigade”
anhörigassistenter
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
anhörigvårdare
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
ann marie begler
 1. Ann-Marie Begler får sparken av regeringen
ann-louise nissfolk
 1. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
ann-marie begler
 1. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
anna barsk holmbom
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”
 3. Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistansersättning”
 5. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
 6. Anna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
anna-lena sörenson
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
annonsera på assistanskoll
 1. Annonsering på Assistanskolls hemsida
anställningsintervju
 1. Rekrytering av personliga assistenter
anställningsvillkor
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
 3. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
antalet assistansberättigade
 1. Antalet assistansberättigade under 15 000
 2. Antalet assistansberättigade 14 800
 3. Antalet assistansberättigade närmar sig 14 600
 4. Antalet assistansberättigade snart 14 500
 5. Antalet assistansberättigade nu 14 468
 6. Försäkringskassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
aprilskämt
 1. Nyheter 1 April
 2. Nyheter 1 April
arbeta med assistans
 1. Funktionsnedsatta efterfrågar personligt stöd på arbetsplatsen
 2. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 3. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 4. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 5. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 6. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 7. Carina Fasth, assistansberättigad - "Assistansen gör att jag kan vara en fullvärdig anställd"
 8. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 9. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, ställer skriftlig fråga om arbetspendling och assistans till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson
 10. Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson svarar på frågor om arbetspendling och vaken jour för assistenter
 11. Jessica Smaaland - "Låt arbetsledning av assistenter vara en merit i ditt CV"
arbete
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetsbeskrivningar
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
arbetsförmedlingen
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
 2. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
arbetsgivaralliansen
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
arbetsgivaransvar
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
arbetsgivare
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 5. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
arbetsgivarförening
 1. Anita Fink Knudsen, KFO - "Att enbart räkna aktivitetstid är förödande för kvaliteten i personlig assistans"
arbetsgivarföreningen kfo
 1. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
arbetsledning
 1. "Att anvisa sina assistenter" av Bengt Elmén
 2. Att resa med personlig assistans
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 4. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 5. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 6. Hanna Egard, Lunds Universitet - "Assistansanvändare behöver utbildning i arbetsledning"
arbetsmarknaden
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetsmiljö
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 2. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 3. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
arbetsmiljöarbete
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 3. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 4. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 5. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 6. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 8. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
arbetsmiljölagen
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 4. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 5. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 6. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 7. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 8. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 9. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 10. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 11. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 12. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
 13. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
arbetsmiljöregler
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
arbetsmiljöverket
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 2. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 3. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 4. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 5. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 6. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 7. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 8. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
 9. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 10. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 11. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 12. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 13. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 14. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 15. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
arbetsplats
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
arbetstekniska hjälpmedel
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 2. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 3. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 4. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 5. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 6. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
arbetstidslagen
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
 4. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 5. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 6. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 7. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 8. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
 9. Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"
 10. Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"
 11. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Kollektivavtalet medger stora undantag från ATL vid resor"
 12. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Arbetstider och ersättningar ska vara fastställda innan en arbetsresa börjar"
 13. Lars Trapp, Arbetsgivarföreningen KFO - "Vi har inte fått signaler på missbruk av undantagsreglerna från ATL"
 14. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
arbetstidslagstiftning
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
arbetstidslagstiftningen
 1. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 2. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
arbetsuppgifter
 1. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 2. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
argan capital
 1. Argan Capital ny huvudägare till Humana Group
arvsfonden
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
assistans
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 2. Minister försvarar lagrådsremiss
 3. Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"
 4. Regeringen lämnar proposition om assistansersättning
 5. Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans
 6. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom att få igenom dem"
 7. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 8. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 9. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
 10. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
assistans hemtjänst
 1. Intervju med Erling Fredriksson, 57 år och assistansberättigad
 2. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 3. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
assistansanordnare
 1. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 2. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 3. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 4. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
assistansberättigade
 1. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
 2. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 3. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
assistansbranschen
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
 3. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 4. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
 5. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 6. ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
 7. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
 8. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 9. Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"
 10. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
 11. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 12. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 13. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 14. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 15. Statistik över större assistansanordnare 2008 - april 2018
 16. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
 17. Första assistansbolaget på börsen
 18. ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
assistansens kostnader
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”
assistansersättning
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 3. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 4. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 5. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 6. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 7. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 8. Schablonbelopp för 2014 fastställt
 9. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 10. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
 11. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 12. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 13. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 14. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 15. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 16. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 17. Om personlig assistans
 18. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 19. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 20. ISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare
 21. ISF lämnar slutrapport om assistansbedömningarna
 22. Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"
 23. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 24. Schablonbelopp för 2015 fastställt
 25. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 26. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 27. Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
 28. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 29. Centerpartister motionerar om översyn av LSS
 30. Vägledning för assistansersättning 2003:6 version 8 beslutad 2011-10-28
 31. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
 32. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 33. Schablonbelopp för 2013 fastställt
 34. Ny vägledning om assistansersättning - 2003:6 version 11
 35. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen
 36. Regeringen startar utredning om timbeloppet
 37. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
 38. Agneta Rönn ska utreda assistansersättningens timbelopp
 39. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
 40. Ny vägledning från Försäkringskassan - 2003:6 version 12
 41. Ny vägledning för assistansersättning
 42. Regeringen minskar anslaget till timschablonen
 43. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
 44. Agneta Rönn intervjuas om schablonutredningen
 45. Fredric Käll, Vårdföretagarna - ”Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
 46. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
 47. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
 48. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
 49. Ny vägledning för assistansersättningen
 50. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 51. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
assistansersättningen
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Om personlig assistans
 4. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 5. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 6. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 7. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 8. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 9. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 10. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 11. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 12. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 13. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 14. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 15. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 16. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 17. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 18. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 19. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 20. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 21. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 22. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 23. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 24. Agneta Rönn intervjuas om schablonutredningen
 25. Agneta Rönn, utredare – ”Vi föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas”
 26. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”
assistansfusk
 1. Wenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
 2. Hovrätten skärper domar kring ELMA Assistans
 3. Hårda domar i ”assistansmålet” i Södertälje
 4. Reportageserie om assistansfusk i Sveriges radio - P1
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 6. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
 7. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
 8. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
 9. Dokument visar hur en assistent mutas
 10. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 11. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
 12. Regeringen utreder assistansmarknaden
 13. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
 14. Statlig utredning om assistansfusk klar
 15. Stig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”
 16. DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"
assistansföretag
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 3. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 4. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 5. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 6. Statistik över större assistansanordnare 2008 - april 2018
 7. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
 8. Första assistansbolaget på börsen
assistansia
 1. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 2. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
assistanskoll
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
 2. Björn Jidéus, KFO - "Hög vinst kan bero på att medel sparas till assistansomkostnader"
 3. Hanna Kauppi, KFS - "Granska anordnaren med hjälp av en egen kravlista och noggrann genomläsning av avtalet"
assistanskoll 10 år
 1. Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
 2. Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
assistanskolls bakgrund
 1. Assistanskolls bakgrund och syfte
assistanskooperativ
 1. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 2. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
 3. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010
 4. Ägarförhållanden i assistansbranschen
 5. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011
 6. Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011
assistansomkostnader
 1. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 2. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 3. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 4. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 5. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
assistansprojekt
 1. Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"
assistansreformen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
assistanstips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
assistansuppropet
 1. Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"
assistansutförare
 1. LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistansutförare
 2. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
assistansutredningen
 1. Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
 2. Assistansutredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
 3. Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag
assistenten
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
assistenter
 1. Metoo-upprop för personliga assistenter
assistenters arbetsmiljö
 1. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
 2. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
assistenters arbetsuppgifter
 1. "Erfarenhet och envishet gör resan bra" av Jessica Smaaland
 2. "Att anvisa sina assistenter" av Bengt Elmén
 3. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 4. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 5. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 6. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 7. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"
assistentlöner
 1. Löneguide för assistenter uppdaterad
 2. Löneguiden för assistenter uppdaterad
 3. Löneguiden för assistenter är uppdaterad
asylsökande
 1. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
 3. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 4. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
att välja assistansanordnare
 1. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 2. Att välja assistansanordnare
 3. Att vara egen arbetsgivare
 4. Jessica Smalaand, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
 5. Att välja assistansanordnare
australien
 1. Direct Payments på väg att införas i hela Australien
autism
 1. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
avhandling
 1. Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare
 2. Viveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
 3. Avhandling om sexualitet och assistans
avräkningsperiod
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 2. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 3. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
avslag
 1. Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistansersättning
 2. Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning
avtalsrörelsen
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 2. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 5. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 6. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 7. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 8. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
avveckling
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
barbro lewin
 1. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 2. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
barn
 1. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 2. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
bedrägeri
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
bedömningar
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 4. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 5. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 6. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 7. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 8. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 9. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 10. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 11. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 12. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 13. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 14. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 15. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 16. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 17. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 18. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 19. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 20. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 21. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
bedömningsinstrumentet
 1. Testversionen av bedömningsinstrumentet är utlagt på Internet
 2. Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet
 3. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"
 5. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 6. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 7. John Magnus Roos - "assistansanvändaren reduceras till ett objekt om enbart aktivitetstid räknas vid bedömningarna"
 8. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 9. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 10. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
begreppen
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
begränsningar
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
behovsbedömning
 1. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 2. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 3. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
 4. Konsekvenser för assistansberättigade
 5. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 6. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 8. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 9. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 10. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
 11. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 12. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 13. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 14. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 15. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 16. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 17. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 18. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 19. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 20. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 21. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 22. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
behovsbedömningsinstrumentet
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"
 2. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 4. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 5. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 6. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 7. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 8. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
 9. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
 10. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 11. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 12. Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"
 13. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 14. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 15. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 16. Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet
 17. Håkan Ceder, överdirektör, Socialstyrelsen, - "testningen av bedömningsinstrumentet skjuts upp"
 18. Jonas Franksson, STIL - "Hur ska du kunna leva ett liv i frihet om alla dina aktiviteter är förutbestämda?"
 19. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 20. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 21. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 22. Wenche Willumsen, DHR - "Vi kom inte längre i att påverka bedömningsinstrumentet"
 23. Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Tiden tills instrumentet ska vara klart har förlängts till 31 augusti 2011"
 24. Bedömningsinstrumentet för personlig assistans klart
 25. Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Problematiskt att definiera goda levnadsvillkor"
 26. Läs bedömningsinstrumentet inför bedömningen
 27. Helena Karnström – ”Tvåårsomprövningen var som ett polisförhör”
 28. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas”
belgien
 1. Flandern, Belgien - Lång kö för personlig assistans
 2. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
bengt eliasson
 1. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 2. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 3. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 4. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
 5. Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
 6. Manifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
 7. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
 8. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började”
bengt elmén
 1. Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
 2. Bengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen”
 3. Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
 4. Bengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
 5. Bengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
bengt westerberg
 1. Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning
 2. Hård assistansdebatt i Opinion Live i Almedalen
 3. Bengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans
 4. Rapport från Bengt Westerberg
 5. Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
 6. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 7. Bengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’
 8. Bengt Westerberg - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
 9. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 10. Bengt Westerberg ger ut ny rapport
 11. Assistansreformen - ett beslut som format Sverige
 12. Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
 13. Bengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm
 14. Bengt Westerberg - "Ros och ris till regeringen"
 15. Bengt Westerberg - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
 16. Bengt Westerberg - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
 17. Socialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
besparingar
 1. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 2. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
bessam saleh
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
bidragsbrott
 1. Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet"
 2. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"
 3. Finns det ett samband mellan fuskepidemin och Försäkringskassans enkät?
 4. Henrik Petrén, jurist, RBU - "Risken är mycket stor för en snedvriden debatt"
 5. Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Att en tredjedel är fusk är spekulationer"
 6. Stig Orustfjord, Försäkringskassan - "Det finns en kultur där assistansersättningen ses som en summa pengar istället för ett antal assistanstimmar"
 7. Reportage i Aktuellt om bidragsbrott i assistansersättning
 8. Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
 9. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
 10. Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
 11. Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
bilkörning
 1. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"
 2. Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader
birgitta målsäter
 1. Birgitta Målsäter, Försäkringskassan - ”Ytterligare en anställd är polisanmäld”
 2. Birgitta Målsäter, Försäkringskassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare”
björn jidéus
 1. Björn Jidéus, KFO - ”Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
boendeservice
 1. Karl Grunewald - "Detta är statligt finansierade gruppbostäder"
 2. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 3. Karin Hellström, Assistansenheten i Årsta-Enskede-Vantör - "Boendeservicen återuppstår om nedskärningarna i assistansen fortsätter"
 4. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 5. Patrik Anselm, Vivida Assistans, svarar på frågor och kritik om assistansboenden
 6. "Jag är inte familjens butler"
 7. Karl Grunewald anmäler assistansboenden till Socialstyrelsen
 8. Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”
 9. Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder
bosse råd och stöd
 1. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
botkyrka
 1. Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
bransch
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 2. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 5. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 6. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 7. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 8. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
branschspecifika skattefel
 1. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
 2. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
brottslighet
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
budget
 1. 1,6 miljarder insparat på assistansen
 2. Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 %
budgetar
 1. Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen
 2. Se vad riksdagspartierna budgeterar till assistans
budgeten
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
budgetpropositionen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
camilla sköld
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
cecilia blanck
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 4. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
centerpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. VAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”
 3. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 4. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Det behövs ett underlag innan vi kan ta ställning till en lagändring i § 9a"
 8. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, ställer interpellationsfråga om § 9a till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson
 9. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 10. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 11. Centerpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
 12. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 13. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 14. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 15. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 17. Per Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
centrala
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
christina tallberg
 1. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
christine bylund
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
dagens samhälle
 1. Artikelserie i Dagens samhälle
daglig verksamhet
 1. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
debatt
 1. Fulldelaktighet.nu lägger ut debattexter fram till riksdagsvalet september 2010
delaktighet
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds universitet – ”ISF antyder att delaktighet är en "ambition" som har en prislapp”
 2. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
demokrati
 1. "Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"
demokratiutredningen
 1. Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
demonstration
 1. "Regeringens åtgärder räcker inte"
denise cresso
 1. Denise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
desiree pethrus
 1. LSS-utredningen har presenterats
 2. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 3. LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
 4. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 5. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 6. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 7. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 8. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara”
 9. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 10. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 11. Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
det allmänna ombudet
 1. Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
 2. Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
 3. Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
dhr
 1. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
 2. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 3. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
direct payment
 1. Direct Payments på väg att införas i hela Australien
direktiven
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 2. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 3. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
diskriminering
 1. Med lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
diskrimineringslagen
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
dubbelassistans
 1. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 2. SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans
ees
 1. Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent
 2. Att vistas i och anställa assistenter i andra länder
efterskottsbetalning
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 2. Jessica Smalaand, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
 3. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 4. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 5. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 6. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
 7. Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016
 8. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
 9. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
 10. Demonstration utanför Försäkringskassan
 11. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 12. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 13. Så införs efterskottsbetalning
 14. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 15. Nu införs efterskottsbetalning
 16. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
efterskottsbetalning schablonbeloppet
 1. Efterskottsbetalning införs tidigast 2016
egenvård
 1. Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”
 2. Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
 3. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 4. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 5. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 6. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
egna arbetsgivare
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 3. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
 4. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 5. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 6. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 7. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
 8. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 9. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 10. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 11. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 12. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 13. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 14. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 15. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 16. TEMA - Arbetsmiljölagen, AML
 17. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
 18. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
 19. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 20. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 21. Att vara egen arbetsgivare
 22. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 23. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 24. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 25. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
 26. Hård kamp för personlig assistans på Island
eklöv
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
ekobrottsmyndigheten
 1. VAL 2014, Sverigedemokraterna – ”Ställ högre krav på kommunerna”
ekonomisk buffert
 1. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 2. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
elina linna
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
ellinor englund
 1. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
emma henriksson
 1. Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
 2. Emma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
 3. Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
emma rönström
 1. Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
enil
 1. Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen
erfarenheter av assistansanordnare
 1. "Erfarenheter av assistansanordnare" av Jessica Smaaland
erik ward
 1. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
etiska rådet
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
europa
 1. Almedalen 2014: ”Många på institution i Europa”
eva nordqvist
 1. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 2. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
eva olofsson
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
eva schömer
 1. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
expertmetoden
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”
 2. Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk”
expressen
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
f-skattsedel
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
famna
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
famnas
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
famnas medlemmar
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
felaktigheter
 1. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 2. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
felaktigheter med
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
femte grundläggande
 1. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
femte grundläggande behovet
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 3. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 4. Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
fi
 1. Debatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
 2. Thomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
finansministern
 1. Finansministern svarar på kritiken
finland
 1. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 2. Finland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistanstimmar som täcker behovet”
flandern
 1. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
fn
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
fn-konventionen
 1. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 2. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 3. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 4. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 5. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
 6. Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
folkhälsominister
 1. Intervju med Åsa Regnér i SVT
folkpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 3. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 4. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 5. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 7. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 8. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 9. "Ljus framtid fordrar handling"
 10. Folkpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov
 11. VAL 2014, Folkpartiet liberalerna– ”Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen”
 12. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"
 13. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 14. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 15. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 16. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 17. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 18. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 19. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 20. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 21. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
forskning
 1. Forskning om personlig assistans
fredric käll
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 2. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
fria fackföreningsinternationalen
 1. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
fritidsaktiviteter
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
frösunda
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
frösunda lss ab
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 3. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
funktionsförmåga
 1. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 2. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
funktionshinder
 1. Om personlig assistans
funktionshinderpolitik
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
funktionsrätt
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
funktionsrätt sverige
 1. Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna”
 2. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
funktionsrätt sveriges
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
funtionsrätt sverige
 1. "Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"
fusk
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 3. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 4. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 5. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
 6. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
 7. SVT reportage om personlig assistans
fut-delegationen
 1. Johanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”
för
 1. Tyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
föreningen grunden
 1. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
föreningen jag
 1. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
 3. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 4. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 5. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 6. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 7. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
företag
 1. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 2. Riskkapitalföretag granskas
 3. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 5. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 6. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 7. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
förhöjd assistansersättning
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
förstatligande
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
försäkringscentra
 1. ISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
 2. ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär
 3. Försäkringskassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
försäkringskassan
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning"
 2. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 3. Assistansersättning - steg i bedömningen
 4. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 5. Försäkringskassans och LSS-kommittens syn på sparad assistansersättning
 6. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 7. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 8. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 9. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 10. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 11. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 12. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 13. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 14. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 15. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 16. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
 17. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 18. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
 19. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 20. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 21. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 22. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 23. Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"
 24. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 25. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 26. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 27. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
 28. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
 29. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 30. Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
 31. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 32. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 33. Försäkringskassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"
 34. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 35. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 36. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 37. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 38. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 39. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 40. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
 41. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 42. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 43. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 44. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 45. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 46. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 47. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 48. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 49. Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"
 50. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 51. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 52. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 53. Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"
 54. FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar
 55. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 56. Björn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
 57. Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning
 58. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 59. Vägledning för assistansersättning 2003:6 version 8 beslutad 2011-10-28
 60. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 61. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”
 62. Per Hamid Ghatan, läkare och forskare – ”Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits”
 63. Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog
 64. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 65. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 66. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 67. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 68. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 69. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 70. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 71. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 72. Ny vägledning om assistansersättning - 2003:6 version 11
 73. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
 74. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 75. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 76. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 77. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 78. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 79. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 80. Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"
 81. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen
 82. Stark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
 83. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 84. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 85. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 86. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 87. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 88. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 89. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 90. Ny vägledning från Försäkringskassan - 2003:6 version 12
 91. Kristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”
 92. Anna Karlsson, LSS-handläggare – ”Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande”
 93. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
 94. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”
 95. Linnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”
 96. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
 97. Barbro Lewin, Funktionshinderforskare: ”Hässleholmsförsöket förstärker negativ bild av Försäkringskassan”
 98. Lennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkringskassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
 99. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 100. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
 101. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 102. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
 103. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
 104. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 105. Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
 106. SVT reportage om personlig assistans
 107. Försäkringskassan har analyserat ökning av assistansberättigade och assistanstimmar
 108. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 109. Demonstration utanför Försäkringskassan
 110. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 111. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 112. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
 113. Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
 114. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 115. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 116. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 117. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 118. Så införs efterskottsbetalning
 119. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
 120. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
 121. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
 122. Trine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen”
 123. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
 124. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 125. Försäkringskassan analyserar...
 126. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
 127. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 128. "Det finns ingen kris i assistansen"
 129. Thomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
 130. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 131. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
 132. Nu införs efterskottsbetalning
 133. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 134. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 135. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 136. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 137. Färre har assistansersättning
 138. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 139. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 140. Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna
 141. Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning
 142. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 143. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 144. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
 145. Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt
 146. Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”
 147. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 148. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
 149. Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag
 150. Rekordlågt antal assistansberättigade
 151. Stora brister i information när assistansersättning dras in
 152. Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
 153. Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
 154. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 155. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 156. Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
 157. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 158. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 159. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 160. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 161. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 162. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 163. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 164. Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in
 165. Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
 166. Antalet assistansberättigade under 15 000
 167. Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
 168. Försäkringskassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar
 169. Antalet assistansberättigade 14 800
 170. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 171. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
 172. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 173. Ann-Marie Begler får sparken av regeringen
 174. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 175. Antalet assistansberättigade närmar sig 14 600
 176. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 177. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 178. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
 179. Lill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
 180. Antalet assistansberättigade snart 14 500
 181. Antalet assistansberättigade nu 14 468
 182. Försäkringskassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
försäkringskassans vägledning
 1. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 2. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 3. Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 5: sammanfattning av flera viktiga förändringar
 4. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 5. Försäkringskassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"
 6. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 7. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Positivt att aktiviteter utanför hemmet inte delas upp i passiv och aktiv tid"
föräldraansvar
 1. ISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
 2. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 3. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 4. Försäkringskassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
 5. Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare
 6. Viveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
föräldraansvar och assistans
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 2. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 3. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 4. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 5. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
föräldransvaret
 1. ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär
föräldrarollen
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
föräldraskap
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
goda levnadsvillkor
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 5. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 6. Sophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
 7. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
 8. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 9. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 10. Signe Holmlund, Försäkringskassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”
 11. Anna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
 12. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
 13. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
gotlands kommun
 1. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"
 2. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
 3. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
 4. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 5. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
grekland
 1. Grekland - Stelios lever självständigt med hjälp av familjen
grundläggande behov
 1. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 2. Assistansersättning - steg i bedömningen
 3. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 4. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
 5. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 6. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 7. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 8. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
 9. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 10. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
 11. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 12. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 13. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 14. Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
 15. Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
 16. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 17. Försäkringskassans nya Vägledning, del 1 - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen"
 18. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 19. Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"
 20. Om personlig assistans
 21. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 22. STIL skickar förslag på lagändringar i brev till ministern
 23. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 24. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 25. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 26. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 27. Carinas assistans halverades efter omprövningen
 28. Ett fåtal konstaterade bidragsbrott rör assistansersättning
 29. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 30. DN-reportage om skärpta regler för assistansersättning
 31. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 32. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 33. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 34. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
 35. Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar
 36. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 37. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 38. Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
 39. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 40. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 41. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 42. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 43. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 44. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
grundläggande behoven
 1. Barbro Lewin, funktionshinderforskare - ”Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS”
grundmånadslön
 1. Guide om personliga assistenters löner
grundtimlön privat
 1. Guide om personliga assistenters löner
gruppboenden
 1. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 2. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
gudrun schyman
 1. Debatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
 2. Thomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
guide
 1. Anordna din egen assistans
gungigt
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
gunilla malmborg
 1. LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
 2. Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
 3. Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
guy lööv
 1. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 2. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 3. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
handikappförbunden
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
handikapprörelsen
 1. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 2. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 3. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
handikappvetenskap
 1. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
 2. Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda
hanna kauppi
 1. Hanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistansberättigade hade varit på sin plats”
 2. Hanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”
 3. Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
 4. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
 5. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 6. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
 7. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistansanordnare ska finnas kvar”
hans knutsson
 1. Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”
helena hagberg
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
helena höög
 1. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
helena sjölander
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015”
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
heléna karnström
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
hemtjänst assistans
 1. Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.
 2. Hemtjänst istället för assistans?
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 4. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 5. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
hemtjänst i assistansliknande form
 1. Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
henrik kjellberg
 1. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
henrik petrén
 1. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
 2. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 3. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 4. Henrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighetslagstiftningen”
 5. Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen”
 6. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 7. Henrik Petren, RBU – ”Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på”
 8. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
hjälpmedel
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 3. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
hjärnkraft
 1. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"
hsl
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
humana
 1. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 2. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
humana group
 1. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 2. Argan Capital ny huvudägare till Humana Group
hur assistansersättningen fördelas på olika kostnader och annan statistik från anordnare av personlig assistans
 1. Hur assistansersättningen fördelas på olika kostnader och annan statistik från anordnare av personlig assistans
huvudmannaskap
 1. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 2. Första utkastet från LSS-utredningen
 3. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen”
 4. Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen
huvudmannaskapet
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 3. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
huvudsekreterare
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
höga vinster
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
högre timbelopp
 1. Demonstration utanför Försäkringskassan
 2. Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
 3. Så införs efterskottsbetalning
 4. Nu införs efterskottsbetalning
 5. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
högsta förvaltningsdomstolen
 1. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 2. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 3. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
 4. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 5. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 6. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 7. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 8. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 9. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 10. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 11. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 12. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 13. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 14. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 15. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”
 16. Åsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring"
 17. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 18. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 19. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
hök
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
icf
 1. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 2. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
ideburna företag
 1. Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden
idéburna
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
ifa
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Brukarrörelsen reagerar på ISFs rapport
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 4. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 5. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
 6. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
 7. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
 8. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
 9. Sophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
 10. Vad en 15 timmmars schablon skulle innebära...
ifa - intressegruppen för assistansberättigade
 1. IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"
 2. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 3. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 6. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
ims - institutet för metoder i socialt arbete
 1. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
independent living institute
 1. Med lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
indiskt reptrick
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
individuell bedömning
 1. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
individuella hjälpmedel
 1. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 2. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 3. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
informanterna
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
ingående kunskap
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
ingående kunskaper
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
inspektionen för socialförsäkringen
 1. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
institutioner
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 3. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 4. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
 5. Hård kamp för personlig assistans på Island
 6. Almedalen 2014: ”Många på institution i Europa”
integritet
 1. Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"
 2. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"
 3. Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"
 4. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 5. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 6. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
integritetskränkande
 1. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 2. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 3. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 4. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 5. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 6. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 7. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 8. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 9. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 10. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 11. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 12. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 13. Propositionen klubbad i riksdagen
interpellationsdebatt
 1. Interpellationsdebatt om personlig assistans
 2. Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér
irland
 1. Irland - Ideologiskt skifte på gång i Irland
isf
 1. Helena Höög, ISF – ”Lagstiftaren bör utreda de motstridiga intressena full delaktighet och kostnadsminskning”
 2. Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter
 3. ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"
 4. Helena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
 5. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 6. ISF uppmanar regeringen att ta ställning
 7. Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
 8. Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
 9. ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
 10. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
 11. ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
isf-rapporten
 1. Helena Höög, ISF – ”Lagstiftaren bör utreda de motstridiga intressena full delaktighet och kostnadsminskning”
 2. Brukarrörelsen reagerar på ISFs rapport
 3. Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter
island
 1. Island - Få har beviljats assistans på Island
 2. Hård kamp för personlig assistans på Island
 3. Lag om personlig assistans på Island 2014
ivo
 1. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
 2. Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”
 3. Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
 4. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
 5. Johanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
 6. Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd
 7. Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
 8. 30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare
jamie bolling
 1. Disabled Refugees Welcome - ”Stora brister på kunskap”
 2. Jamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”
 3. Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas
jan lindholm
 1. Jan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
jessica smaaland
 1. #iam stories - berättelser om personlig assistans
jessica smalaand
 1. Jessica Smalaand, assistansberättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
jimmy loord
 1. Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”
johanna skinnari
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
jonas franksson
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 3. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 4. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 5. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 6. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 7. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 8. Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"
 9. Jonas Franksson, assistansanvändare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
 10. Jonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistansfrågan”
 11. Jonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”
 12. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 13. Jonas Franksson – ”Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet”
 14. Jonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”
 15. Jonas Franksson, STIL - ”Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten”
jourtid
 1. Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"
 2. Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"
jourtimmar
 1. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
julia bahner
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
julia bahnér
 1. Avhandling om sexualitet och assistans
juridik
 1. Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
 2. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 3. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 5. HFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
 6. Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
 7. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
 8. Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
 9. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
 10. Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen
 11. Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
 12. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 13. HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
 14. Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
jämförelse av assistansanordnare
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
jämförelsetjänst
 1. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har inte bestämt om personlig assistans ska ingå i öppna jämförelser"
 2. Assistansanordnare kommer att jämföras på etisk plattform
 3. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser"
 4. Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll”
kajsa dovstad
 1. Hård assistansdebatt i Opinion Live i Almedalen
karin boskovic
 1. Karin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar”
karin flyckt
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 3. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
karin ljuslinder
 1. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 2. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
karin schlyter
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
karnström
 1. Heléna Karnström "Jag reagerar på det försåtliga sättet att angripa LSS-reformen"
kenneth andersson
 1. Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
kenneth johansson
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 3. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 4. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
 5. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 6. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 7. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
kfo
 1. KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"
 4. Anita Fink Knudsen, KFO - "Att enbart räkna aktivitetstid är förödande för kvaliteten i personlig assistans"
 5. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 6. "Valfriheten i assistansen är hotad"
 7. Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
 8. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 9. När ska övertid i assistans beviljas?
 10. Björn Jidéus, KFO - ”Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
 11. Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistansanordnare ska finnas kvar”
 12. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
kfs
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 4. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
kollektivavtal
 1. KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"
 2. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
 3. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 4. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 5. IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"
 6. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 7. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 8. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 9. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 10. Konsekvenser för assistansanordnare
 11. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 12. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 13. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 14. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
 15. Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
 16. Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
 17. Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
 18. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 19. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
 20. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 21. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 22. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 23. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 24. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 25. När ska övertid i assistans beviljas?
kommun
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
kommunal
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 3. Kommunal - "kollektivavtal borde vara obligatoriskt"
 4. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 5. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 6. Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"
 7. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
 8. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"
 9. Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"
 10. Konflikt mellan Kommunal och Vårdföretagarna hävd
 11. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 12. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 13. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 14. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 15. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 16. Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”
 17. Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
 18. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 19. Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans
 20. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 21. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 22. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 23. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 24. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 25. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
 26. Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
 27. Debatt om assistans dras till sin spets
 28. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 29. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 30. Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna”
 31. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 32. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 33. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 34. Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
 35. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”
 36. När ska övertid i assistans beviljas?
 37. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
 38. Almedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
 39. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
kommunal assistans
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 5. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 6. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
 7. Kommunal assistans ersätter Assistansersättning
kommunal bedömning
 1. Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
kommunala riktlinjer
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 4. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 5. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 6. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
kommunals
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
kommunalt beviljad
 1. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
kommunalt beviljad assistans
 1. Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"
 2. Socialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
kommuner
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
 4. Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll”
 5. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 6. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 7. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
kommuner och assistans
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"
 3. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
kommunerna
 1. Elisabet Sandlund, opinionsredaktör - ”Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs”
kompetens
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
konkurrensverket
 1. Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"
 2. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"
 3. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"
konsumentverket
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
kontaktuppgifter assistansberättigade
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
kontroller
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
kontrollutredningar
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning”
kontrollåtgärder
 1. VAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”
 2. Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”
 3. VAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”
 4. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 5. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
konventionen
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
kostnader
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
kostnadseffektivitet
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
kostnadsslag
 1. Veronica Söderholm, Försäkringskassan – ”Vi vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag”
kostnadsutvecklingen
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen”
kriminalitet
 1. FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar
 2. Per Hamid Ghatan, läkare och forskare – ”Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits”
 3. Johanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
 4. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
 5. SVT reportage om personlig assistans
 6. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
kris
 1. Thomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
 2. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
kristdemokraterna
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. VAL 2014, Kristdemokraterna - ”Vi har värnat om rätten till assistans”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 8. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 9. Anders Andersson, Kristdemokraterna – ”Vi accepterar inte minuträkning vid bedömningar av assistansersättning
 10. Margareta B Kjellin, Moderaterna – ”Vi vill inte ta bort rätten till personlig assistans efter 65 år”
 11. Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
 12. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 13. Emma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
 14. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
 15. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 16. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 17. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 18. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 19. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
 20. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
kritiken
 1. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
kroatien
 1. Kroatien - Kroaterna är stolta över sin handikappolitik
krönika
 1. Nora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
 2. Nora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
 3. Nora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
 4. Nora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
 5. Nora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
 6. Nora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
 7. Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
ku
 1. KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
kvalitet
 1. Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har inte bestämt om personlig assistans ska ingå i öppna jämförelser"
kvalitetsindikatorer
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 2. Vad är kvalitet i assistans?
kvinnor
 1. Könsdiskriminering i assistansersättning?
könsdiskriminering
 1. Könsdiskriminering i assistansersättning?
lagen om anställningsskydd
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
lagen om arbetstid i husligt arbete
 1. Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
 2. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
lagförslag
 1. Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"
lagrådsremiss
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 3. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 4. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
 7. Minister försvarar lagrådsremiss
 8. Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"
 9. Regeringen lämnar proposition om assistansersättning
 10. Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans
 11. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom att få igenom dem"
 12. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 13. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 14. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
lagstiftningen
 1. Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"
 2. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
lagändring
 1. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 2. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 3. Öppnar regeringen för lagändring i LSS?
 4. Lagändring före LSS-utredningen?
lagändringar
 1. Lagändringar som införs 1 april 2018
laila naraghi
 1. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
 2. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”
 3. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang”
landsting och assistans
 1. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
landstinget gävleborg
 1. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 2. Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
 3. Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
 4. Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
 5. Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
lars erik lövden
 1. Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
lars granberg
 1. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 2. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
 5. Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 6. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 7. Lars U Granberg svarar på kritiken
lars lööw
 1. Lars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
lars ohly
 1. Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna”
 2. Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”
 3. Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
lars pettersson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
lass
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
ledsagning
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
lena hallengren
 1. Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér
 2. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 3. Lena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
 4. Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”
 5. Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
 6. Socialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
 7. Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
 8. Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
lennart axelsson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 2. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
lennart erlandsson
 1. Lennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkringskassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
lettland
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"
levnadsförhållanden
 1. Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
levnadsvillkor
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 3. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 4. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
lex sarah
 1. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
liberalerna
 1. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
 2. Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
 3. KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
 4. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
lill hultman
 1. Lill Hultman, Fil. Dr. – ”Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna”
linnea darell
 1. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 2. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 3. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
lise lidbäck
 1. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 2. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
livskvalitet
 1. Vad är kvalitet i assistans?
lo-ekonomerna
 1. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
lokala riktlinjer
 1. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 4. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 5. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 6. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
lotta gröning
 1. Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
lss
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
 3. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
lss-handläggare
 1. Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”
lss-handläggarens roll
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning"
 2. LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistansutförare
 3. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 4. LSS-handläggarens roll vid valet av assistansanordnare
 5. Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"
 6. Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"
 7. Kristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”
 8. Anna Karlsson, LSS-handläggare – ”Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande”
 9. Lill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
lss-insatser
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
lss-kommittens slutbetänkande
 1. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 2. Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan"
 3. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 4. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 5. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 6. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 7. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 8. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 9. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 10. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 11. Remissvar - möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
 12. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
 13. Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistansberättigade och deras anhöriga"
 14. Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
 15. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 16. Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 17. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 18. Försäkringskassan - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används"
 19. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
lss-kommittén
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Kenneth Johansson - "LSS-kommittén kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans"
 3. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 4. Konsekvenser för assistansanordnare
 5. Konsekvenser för assistansberättigade
 6. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
 7. Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
 8. Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 9. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
 10. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 11. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
lss-proposition
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Regeringen lägger fram propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet"
 3. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 4. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
 5. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 6. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 7. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 8. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 9. Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
 10. Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
 11. Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
lss-utredningen
 1. LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
 2. Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
 3. Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
 4. Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
 5. Hanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
 6. LSS-utredningen har presenterats
 7. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 8. LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
 9. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 10. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
 11. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 12. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 13. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara”
 14. Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
 15. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 16. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
 17. Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
 18. Gunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
 19. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 20. Första utkastet från LSS-utredningen
 21. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen”
 22. Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
 23. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
 24. Jonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan”
 25. Lena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
 26. Sparkraven på LSS-utredningen tas bort
 27. Bengt Westerberg - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
 28. Reaktioner på slopade besparingsdirektiv
 29. Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen
 30. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
 31. Per Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
 32. Anna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
 33. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
 34. Bengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
 35. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
 36. LSS-utredningen blir klar först den 10 januari 2019
 37. LSS-utredningens slutliga förslag presenterades
 38. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt”
 39. SR analyserar den politiska utvecklingen i assistansfrågan
läckor
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015”
lägstalöner
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
länsstyrelserna
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
löner
 1. Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
 2. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 3. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 4. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 5. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 6. Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
 7. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 8. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 9. Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 10. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
löneskillnader
 1. Guide om personliga assistenters löner
lönespridning
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
lönesättning
 1. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen”
löneutveckling
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
magnus tideman
 1. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
 2. Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda
maj karlsson
 1. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
maktutövning
 1. Niklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad”
malin ekman aldén
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
manifestationen
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
margareta kjellin
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
margareta persson
 1. Margareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”
maria dahl
 1. Maria Dahl: - "Man måste kämpa för att få timmar för föräldraskap"
maria larsson
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
maria lundqvist brömster
 1. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
 2. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
maria persdotter
 1. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
marie axelsson
 1. Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
marknadsföring
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
 2. Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 4. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
martin klepke
 1. Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
mathas blomberg
 1. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – “All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov”
mathias blomberg
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
 3. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
 4. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
 5. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
 6. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 7. KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
matthias blomberg
 1. Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”
mattias näsman
 1. "Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna"
 2. Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall
meddelarskydd
 1. Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
 2. Lagförslag om meddelarskydd
mediabilden
 1. Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"
medier
 1. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 2. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
mervärden av assistans
 1. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
metoo
 1. Denise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
mfd
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
micael kallin
 1. Micael Kallin i angrepp på assistansersättningen
migrationsverket
 1. Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent
 2. Att vistas i och anställa assistenter i andra länder
 3. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
mikael dahlqvist
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
mikael klein
 1. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 2. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen"
mikael åhman
 1. Föreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistansfusket”
miljöpartiet
 1. Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
 2. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. Carl Schlyter, Miljöpartiet – ”Visa lite hjärta!”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Agneta Luttropp, Miljöpartiet de gröna, - "Jag stödjer en lagändring i § 9a LSS som definierar grundläggande behov"
 8. Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
 9. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 10. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 11. Stefan Nilsson, Miljöpartiet – ”Stora vinstuttag är ett större problem än fusk och kriminalitet i assistans”
 12. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 13. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 14. Jan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
 15. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
minuträkning
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas”
minuttänkande
 1. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
moderaterna
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 3. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 4. VAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Sofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablonbeloppet”
 8. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 9. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 10. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 11. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 12. Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning
 13. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 14. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 15. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 16. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 17. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
mona-lisa norrman
 1. Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
 4. Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov
monica svanholm
 1. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
 2. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
 3. Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
motion
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
motioner
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
mr
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
musikhjälpen
 1. Kristina Henschen och Julia Blomberg, Musikhjälpen – ”Vi gillar inte heller välgörenhet”
mutor
 1. Dokument visar hur en assistent mutas
myndigheten för delaktighet
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
mänskliga rättigheter
 1. Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
 2. Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
 3. "Sverige bryter mot FN-konventionen"
 4. Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
 5. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
neuroförbundet
 1. Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
 2. Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
neurologiskt handikappades riksförbund
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 3. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
nicole thorell
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
niklas altermark
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds universitet – ”ISF antyder att delaktighet är en "ambition" som har en prislapp”
 3. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 4. Barbro Lewin, funktionshinderforskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
 5. Niklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad”
 6. Niklas Altermark, statsvetare – ”Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
 7. Riksdagsseminarium om personlig assistans
 8. Niklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk”
 9. Anförande från demonstration i Malmö 3 december
 10. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
niklas altermark.
 1. DN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk"
nils muiznieks
 1. Europarådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"
 2. Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”
nina muhonen
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
noa eklöv
 1. Manifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
 2. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
nora
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
nora eklöv
 1. Nora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
 2. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
 3. Nora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
 4. Nora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
 5. Nora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
 6. Nora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
 7. Nora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
 8. Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
nordström assistans
 1. Karsten Inde, VD för Olivia Holding, svarar på frågor om förvärvet av Nordström assistans och slutbetänkandet
norge
 1. Norge får rättighetslagstiftning för personlig assistans
 2. Bente Skansgård, ULOBA - "Norska regeringen har svikit löftet om rättighetslagstiftning för assistans"
nya företag
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
nynäshamn
 1. Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
näringsverksamhet
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
oanmälda hembesök
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
oligopolbildningar
 1. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
olivia
 1. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
olle wästberg
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 3. Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
omprövning
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 4. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 7. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 8. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 9. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 10. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 11. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 12. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 13. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 14. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 15. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 16. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 17. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 19. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
omprövningarna
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
omprövningssituationen
 1. Christine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
omsorgshuset
 1. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 2. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
op assistans
 1. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
oseriösa anordnare
 1. Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
oseriösa anordnarna
 1. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
p1
 1. Rädslan sprider sig
pa-tips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
pacta
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
pan
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
parallellutredning
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
paro
 1. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 2. Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
patips
 1. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden
 2. Personlig Assistanstips informerar
 3. PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
pelle kölhed
 1. Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
 2. Pelle Kölhed, Handikappförbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
 3. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
per lodenius
 1. Centerpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
per strömberg
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
personer med funktionsnedsättningar
 1. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 2. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
personkemin
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
personkrets
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
personlig assistans
 1. Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
 2. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
 3. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 4. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
 5. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
 6. Jonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
 7. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
 8. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet"
 9. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 10. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans"
 11. I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
 12. Om personlig assistans
 13. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 14. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
 15. Hård kamp för personlig assistans på Island
 16. Bente Skansgård, ULOBA - "Norska regeringen har svikit löftet om rättighetslagstiftning för assistans"
 17. Assistansen lag men inte verklighet i Spanien
 18. Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning
 19. Svenska europaparlamentariker uppmanar till mer assistans och färre institutioner
 20. Assistansen i Norge - På väg mot rättighetslagstiftning?
 21. Bente Skansgård, ULOBA, Norge - "Kommunala upphandlingar hotar assistansanvändares självbestämmande"
 22. Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"
 23. Försäkringskassan klarar inte tvåårsgräns
 24. Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
 25. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 26. Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
 27. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
personlig assistent
 1. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
 4. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
personlig service med boendestöd
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 2. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 3. Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"
 4. "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
 5. Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
 6. Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistansberättigade och deras anhöriga"
 7. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 8. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
 9. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 10. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
 11. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
personliga assistenter
 1. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
 2. Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden
 3. Lars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
 4. Anna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
 5. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
personliga hjälpmedel
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
personligassistent.com
 1. Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"
peter sjöquist
 1. SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans
pettersson
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
pia steensland
 1. Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
platsannonser
 1. Platsannonser på Assistanskoll
polisanmälningar
 1. Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning”
politiker
 1. Elisabet Sandlund, opinionsredaktör - ”Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs”
privata
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
privata assistansanordnare
 1. Tre fjärdelar väljer en privat assistansanordnare
 2. Drygt 75 % väljer en privat assistansanordnare
privata företag
 1. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 2. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 3. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 4. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 5. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
pro
 1. Christina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
procuritas
 1. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
professionell
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
propositionen
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
propositioner
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
psykisk funktionsnedsättning
 1. Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
 2. Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
pär netsman
 1. Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
rapporter
 1. Fördjupning: Utvärderingar, lagar och föreskrifter om personlig assistans
rbu
 1. Henrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
 2. Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
 3. Henrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistansfrågan i valrörelsen”
regeringen
 1. 1,6 miljarder insparat på assistansen
 2. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 4. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 5. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 6. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 7. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 8. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 9. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 10. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 11. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 12. Propositionen klubbad i riksdagen
 13. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 14. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 15. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 16. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 17. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
 19. "Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning"
 20. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
 21. Schablonbeloppet höjs med enbart 1,05 %
 22. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
regeringsrätten
 1. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
 2. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
 3. Regeringsrätten: Kritik mot rådande rättstillämpning ska lämnas till regeringen
regeringsrättens dom
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 4. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 7. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 8. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 9. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 10. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 11. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 12. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 13. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 14. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 15. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 16. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 17. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 18. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 19. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
regleringsbrev
 1. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 2. "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 4. Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
 5. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
 6. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 7. Försäkringskassans regleringsbrev 2017
rekrytering
 1. Rekrytering av personliga assistenter
relaton
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
remissvar
 1. Remissvar - möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
resa med assistans
 1. Svar på Resa med personlig assistans
 2. "Erfarenhet och envishet gör resan bra" av Jessica Smaaland
 3. Att resa med personlig assistans
riksdagdebatt
 1. Riksdagsdebatt visar tydlig blockbildning i assistansfrågan
riksdagen
 1. Riksdagsseminarium om personlig assistans
 2. Debatt och omröstning om lagändring idag
 3. Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018
riksdagsdebatt
 1. Bengt Westerberg citerad i riksdagsdebatt
 2. ”S och M är två cementblock i rummet”
riksdagsmotioner
 1. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
riksdagsval
 1. VAL 2014, Folkpartiet liberalerna– ”Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen”
riktlinjer
 1. Begränsat självbestämmande med kommunal assistans.
riskkapitalbolag
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
 2. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 3. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 4. Riskkapitalföretag granskas
riskkapitalföreningen
 1. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
riskkapitalföretag
 1. Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
 2. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 3. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
 4. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 5. ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
 6. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 7. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
 8. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 9. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
robotar
 1. Danica Kragic, professor, computer science, KTH – ”Om robotar liknar oss för mycket blir det skrämmande”
ryssland
 1. Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
 2. Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
räkning för utförd assistans
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”
rättigheter
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
rättighetslag
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
rättssäkerhet
 1. Andreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
rörelsen
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
samboförhållande
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
sandvikens kommun
 1. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
 2. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"
 3. Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader
scb
 1. Guide om personliga assistenters löner
 2. Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
schablonbelopp
 1. Schablonbelopp för 2014 fastställt
 2. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 3. ISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare
 4. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 5. Schablonbelopp för 2015 fastställt
 6. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 7. Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
 8. Schablonbelopp för 2013 fastställt
 9. Regeringen startar utredning om timbeloppet
 10. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
 11. Agneta Rönn ska utreda assistansersättningens timbelopp
 12. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
 13. Regeringen minskar anslaget till timschablonen
 14. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
 15. Fredric Käll, Vårdföretagarna - ”Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
 16. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
schablonbeloppet
 1. Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande
 2. Föreningen JAG vädjar till regeringen om schablonbeloppet
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 4. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
 5. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 6. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 7. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 8. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 9. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 10. Cecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras”
 11. Schablonbeloppet för 2016 fastställt
 12. Årlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen
 13. "Regeringen stryper den personliga assistansen"
 14. Arbetsgivarföreningen KFO, Hanna Kauppi – ”Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistansanordnare”
 15. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 16. Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”
 17. KFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen”
 18. Finansministern vill spara på assistansersättning
 19. Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
 20. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 21. Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
 22. Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019
schablonersättning
 1. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
schablonutredning
 1. Brukarorganisationer kräver att schablonutredningen skrotas
schablonutredningen
 1. Schablonutredningen debatteras
 2. Pelle Kölhed, expert i schablonutredningen – ”Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering”
sekretess
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 3. Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"
 4. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"
 5. Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"
 6. Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
 7. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
 8. Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
sekretessbrott
 1. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
sekretesskydd
 1. Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
 2. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 3. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
seminarium
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
sexmånadersperioden
 1. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
sexualitet
 1. Julia Bahner, doktorand, Göteborgs universitet - ”Tystnad om sexualitet och assistans”
 2. Stefan Balogh - ”Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet”
 3. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
 4. Avhandling om sexualitet och assistans
sjukhusvistelse
 1. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"
 2. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner"
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
sjuklöner
 1. Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
 2. Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
 3. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
självbestämmande
 1. Vad är kvalitet i assistans?
skatteplanering
 1. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 2. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 3. Riskkapitalföretag granskas
skatteverket
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 2. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 3. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 4. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 6. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
 7. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
skiljeförfarande
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
skl
 1. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 4. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader”
skälig levnadsnivå
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 3. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
 4. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
socialdemokraterna
 1. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"
 2. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
 3. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 4. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 5. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 6. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 7. Lars U Granberg svarar på kritiken
 8. Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”
 9. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 10. "En modern form av ättestupa"
 11. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 12. "Ljus framtid fordrar handling"
 13. Socialdemokrater motionerar till riksdagen med krav på att personer över 65 år ska kunna ansöka om personlig assistans
 14. Socialdemokraterna, Lennart Axelsson - "Vi stödjer en lagändring i § 9a i LSS"
 15. Tre socialdemokrater motionerar om att slopa åldersgräns för personlig assistans
 16. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 17. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 18. Roger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt”
 19. Assistans debatteras på SVT
 20. Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
 21. Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
 22. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
 23. Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
 24. Öppnar regeringen för lagändring i LSS?
 25. Lagändring före LSS-utredningen?
 26. Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
 27. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
 28. Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
 29. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 30. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 31. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 32. Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
 33. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 34. Almedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
socialdepartementet
 1. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 2. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
 3. Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”
 4. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 5. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
 6. Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”
 7. Finansministern vill spara på assistansersättning
 8. Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
 9. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
socialstyrelsen
 1. Hemtjänst istället för assistans?
 2. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad"
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 4. Peter Brusén, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden"
 5. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt"
 6. Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd
 7. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
 8. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 9. Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
 10. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 11. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 12. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 13. Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"
 14. Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd
 15. Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"
 16. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"
 17. Blanketter för tillstånds- och anmälningsplikt klara
 18. Assistansanordnare som sökt tillstånd försent får fortsätta med verksamheten
 19. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"
 20. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta om anordnaren inte får tillstånd"
 21. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"
 22. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 23. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"
 24. Protester mot tillståndsplikt i varje enskilt län
 25. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
 26. Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län
 27. Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"
 28. Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"
 29. Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"
 30. Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag
 31. 44 % av ansökningarna om att bedriva assistans har inte fått tillstånd
 32. Socialstyrelsen har nu tillståndsprövat alla med pågående verksamhet
 33. Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
 34. Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara
 35. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper”
 36. Jessica Smalaand, STIL – ”Administrativ personal på anordnaren bör skriva dokumentationen”
 37. Socialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
 38. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
 39. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
 40. Stora brister i information när assistansersättning dras in
 41. Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"
socialtjänstlagen
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
socialutskottet
 1. Beslut om propositionen taget i Socialutskottet
 2. Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
 3. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 4. Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 5. Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
 6. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
 7. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
 8. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 9. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 10. Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
 11. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
 12. Lars U Granberg svarar på kritiken
 13. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
 14. Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"
 15. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"
 16. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
 17. Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
 18. Se riksdagsdebatten om personlig assistans
 19. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
 20. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
 21. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 22. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 23. Utfrågning om assistansens kostnadsutveckling
 24. Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
 25. Thomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet
 26. Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott
sofia fölster
 1. Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
 2. Sofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablonbeloppet”
 3. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
sofia tedsjö
 1. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
sol-insatser
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser"
 3. Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
sondmatning
 1. Almedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
 2. Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
 3. Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
 4. Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
 5. Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
 6. Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
sophie karlsson
 1. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 2. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Sophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
 4. Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS
 5. Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
 6. Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
 7. Almedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
 8. Sophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
spanien
 1. Spanien - Spanjorerna kämpar för mera personlig assistans
 2. Assistansen lag men inte verklighet i Spanien
 3. Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning
 4. Svenska europaparlamentariker uppmanar till mer assistans och färre institutioner
 5. Assistansen i Norge - På väg mot rättighetslagstiftning?
 6. Bente Skansgård, ULOBA, Norge - "Kommunala upphandlingar hotar assistansanvändares självbestämmande"
sparad assistansersättning
 1. Anderberg, Peter. 2007-10. "Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!
 2. Anderberg, Peter. 2007-10. "Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc , egen arbetsgivare för sina assistenter".
 3. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
 4. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 5. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
 6. Försäkringskassans och LSS-kommittens syn på sparad assistansersättning
 7. Folkpartister kritiserar Socialdepartementets proposition i frågan om sparad assistansersättning
 8. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
 9. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
 10. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
 11. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
 12. OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
ssr
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
staffan olsson
 1. Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
staffanstorps kommun
 1. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 2. Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB"
 3. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
stat
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
statistik
 1. Antalet assistansberättigade minskar något
 2. Antalet assistansberättigade minskade under 2010
statistik om personlig assistans
 1. Statistik om personlig assistans
statsbudgeten
 1. ”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”
 2. Viss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation
 3. Två assistansförslag i regeringsförhandlingarna
statsvetenskap
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
stefan balogh
 1. Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
stefan de vylder
 1. Stefan De Vylder om assistansens kostnader
 2. Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
stefan löfven
 1. Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
 2. Stefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast
 3. Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
 4. Lena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
stig svensson
 1. Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
 2. Stig Svensson, utredare – ”Kostnadsutvecklingen drivs av hur rättighetslagstiftningen är skriven”
stil
 1. Personliga assistenters arbetsuppgifter
 2. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 3. Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning"
 4. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
 5. Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "
 6. Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "
 7. Gemensamt uttalande angående Betänkandet "Möjlighet att leva som andra" (SOU 2008:77)
 8. Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet
 9. Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"
 10. IfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
stockholms stad
 1. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
ställningstagande
 1. Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
susanne bengtsson
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
susanne berg
 1. STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
 2. Almedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
 3. Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
 4. Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
 5. Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
svarta löner
 1. Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel"
svenska institutet för finansanalys
 1. Per Strömberg - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 2. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"
sverigedemokraterna
 1. VAL 2014, Sverigedemokraterna – ”Ställ högre krav på kommunerna”
 2. Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
sveriges kommuner och landsting
 1. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistanskostnader”
sverker olofsson
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
svt
 1. 1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS
synskadades riksförbund
 1. Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen
 2. Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
systematiskt arbetsmiljöarbete
 1. Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"
 2. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
särnmark
 1. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
 2. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
 3. Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter"
 4. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Assistenters sociala behov får inte ta överhanden i assistansen"
 5. Hanna Kauppi, VD, Särnmark assistans - "vi har att lära av de goda exemplen"
södermalms
 1. Nora Eklöv, fd assistansanvändare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
södermalms stadsdelsförvaltning
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 3. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
södermalms stadsdelsnämnd
 1. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
teater
 1. Ylva Andersson, författare och assistansanvändare - ”Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistansanvändare”
therese bäckman
 1. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när ett assistansbeslut tidsbegränsas”
therese karlberg
 1. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
 2. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut”
thomas bull
 1. Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
 2. Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
thomas falk
 1. Thomas Falk, Försäkringskassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
 2. Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
thomas hammarberg
 1. Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
 2. Riksdagsseminarium om personlig assistans
thomas juneborg
 1. Thomas Juneborg, talesperson VIMPA – ”Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016”
 2. Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
 3. Thomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
 4. Thomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistansreformen är säkrad
 5. Thomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
 6. Thomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
 7. Brittisk funktionshinderforskare varnar för LSS-utredningen
tid där assistenten är till förfogande
 1. Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?
 2. Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
 3. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
 4. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 5. Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
 6. Anne Marie Brodén, M-ledamot i LSS-kommittén samt kultur och finansutskottet - "tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans"
 7. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
 8. SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning
 9. Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
tidrapporterna
 1. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
 2. Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
tidsbegränsade beslut
 1. Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
 2. Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
tierps kommun
 1. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
tillståndskrav
 1. Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd
 2. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 3. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 4. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 5. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
 6. Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"
 7. Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd
 8. Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"
 9. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"
 10. Blanketter för tillstånds- och anmälningsplikt klara
 11. Assistansanordnare som sökt tillstånd försent får fortsätta med verksamheten
 12. Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"
 13. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta om anordnaren inte får tillstånd"
 14. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"
 15. Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans
 16. Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"
 17. Protester mot tillståndsplikt i varje enskilt län
 18. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
 19. Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län
 20. Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"
 21. Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"
 22. Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"
 23. Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag
 24. 44 % av ansökningarna om att bedriva assistans har inte fått tillstånd
 25. Socialstyrelsen har nu tillståndsprövat alla med pågående verksamhet
 26. Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
 27. Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
tillståndsprövning
 1. Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”
 2. Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
 3. Johanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
 4. Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd
 5. Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
 6. 30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare
tillsyn
 1. Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"
 2. Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet
 3. Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
 4. Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
timbeloppet
 1. Kritik mot utredningen om timbeloppet
 2. KFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen”
timersättningen
 1. Pelle Kölhed, expert i schablonutredningen – ”Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering”
timschablon
 1. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
 2. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
timschablonen
 1. Agneta Rönn, utredare – ”Vi föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas”
tobias baudin
 1. Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
 2. Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
 3. Almedalen 2017 – ”Knyt assistansersättningen till löneökningarna”
tobias holmberg
 1. Tobias Holmberg, student - " Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"
tolkningsföreträde
 1. Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
tomas agdalen
 1. Tomas Agdalen, ISF – ”Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
 2. Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"
 3. ISF uppmanar regeringen att ta ställning
 4. Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
 5. Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
 6. ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
 7. Tomas Agdalen, ISF - ”Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken”
tove harnett
 1. Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
trivselpengar
 1. Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"
trädgårdsskötsel
 1. Länsstyrelsen - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
 2. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
 3. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
tv4
 1. Kalla fakta i TV4 granskar assistanskrisen
 2. Per Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”
tvingas föreslå
 1. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
tvister
 1. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"
 2. Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"
tvister med anställda
 1. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda
tvångsåtgärder
 1. Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
tvåårsomprövning
 1. "Inget har förändrats, jag är densamme"
 2. Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre
 3. Senaste statistik om tvåårsomprövningarna
 4. Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
tvåårsomprövningar
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
 3. Lagrådsremiss om lagändringar 1 april
 4. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 5. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 6. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 7. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
 8. Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
 9. SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans"
 10. Nybeviljandena minskar och avslagen ökar
 11. Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
 12. Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
 13. Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
 14. Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
 15. Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna
 16. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
 17. Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
 18. Interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
 19. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
 20. Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
 21. Andreas Larsson, Försäkringskassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar”
 22. Regeringens lagförslag har kommit
tvåårsomprövningarna
 1. Tobias Holmberg: "Assistansen är grundläggande för att utöva mina demokratiska rättigheter"
 2. Bessam Saleh: "Alla måste bli behandlade enligt samma grunder oavsett var man bor."
 3. Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
 4. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna, motionerar för att stoppa Försäkringskassans hårda bedömningar av grundläggande behov
 5. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
tyskland
 1. Tyskland - har inkomstbeprövad assistans
 2. Tyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
 3. Selina Griesser – ”Sverige och Tyskland kan lära av varandra”
tystnad
 1. Avhandling om sexualitet och assistans
tystnadsplikt
 1. Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
 2. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
 3. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
 4. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
 5. Kommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkringskassans angivare"
ulrika wahlberg
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
undersökning
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
uppföljning
 1. Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
upphandling
 1. Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
 2. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
 3. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"
 4. Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB"
 5. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"
 6. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun
 7. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 8. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 9. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
 10. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
 11. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
 12. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun
 13. Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
 14. Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
 15. Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
upplevas integritetskränkande
 1. Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
 2. Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
 3. Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
 4. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
 5. Miljöpartiet kritiserar regeringens proposition
 6. Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
 7. Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
 8. Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
 9. Propositionen klubbad i riksdagen
uppsägning av assistent
 1. Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent”
 2. Anna Barsk Holmbom – ”Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter”
 3. Stefan Pelc, assistansanvändare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”
uppsägningstid
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
utanför hemmet
 1. John Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
utbildning
 1. Nina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
utredning
 1. Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden
utredningen
 1. SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen
 2. Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"
 3. Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen
 4. Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk
 5. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 6. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
 7. Almedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
 8. Almedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning”
utredningsdirektiven
 1. Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
 2. IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
valfrihet
 1. Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.
 2. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"
valrörelsen
 1. Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
 2. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
veckoarbetstid
 1. FAKTA om Arbetstidslagen, ATL
 2. Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"
verksamheten
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
vi med personlig assistans i jönköpings län
 1. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
viktoria vargstrand
 1. Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: ”Det var lite gungigt i början”
vilhelm ekensteen
 1. IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 2. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"
 3. Almedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
 5. Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
 6. Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"
 7. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
 8. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
 9. Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
 10. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
 11. Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
 12. Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
 13. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
vimpa
 1. Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
vinst
 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen räknas som inkomst i näringsverksamhet"
 2. Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
vinster
 1. Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"
 2. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
 3. Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan
 4. Riskkapitalföretag granskas
vinster i assistans
 1. Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden
 2. Assistansföretag med stora vinster ska granskas
 3. Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
 4. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
 5. Utredning föreslår vinsttak på sju procent
vinstintresse
 1. STIL - "hos oss går alla pengar till assistans"
 2. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"
visstidsanställningar
 1. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
vägledningen
 1. Anna Barsk Holmbom – ”Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
 2. Ny vägledning för assistansersättning
 3. Ny vägledning för assistansersättningen
vänsterpartiet
 1. Riksdagsval 2010 - Vad säger politikerna om personlig assistans?
 2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100"
 3. Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
 4. Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll
 5. Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna
 6. "Ljus framtid fordrar handling"
 7. Vänsterpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov
 8. Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"
 9. RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera
 10. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"
 11. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Många politiker har talat med kluven tunga”
 12. Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
 13. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
 14. Eva Olofsson, Vänsterpartiet – ”Vi vill inte förbjuda privata assistansanordnare”
 15. Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Vi välkomnar alla glädjande besked”
 16. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
 17. Vad säger oppositionen om regeringens politik?
 18. Schablonbeloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
 19. Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
 20. Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
 21. LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
 22. Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll
 23. Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?
 24. Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
värnat rätten
 1. VAL 2014, Kristdemokraterna - ”Vi har värnat om rätten till assistans”
vård
 1. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
 2. Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
vård omsorg
 1. Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"
 2. Lars Pettersson, Famna: " För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"
 3. Margareta B Kjellin, (M), "Om det inte finns några pengar att tjäna på en viss marknad kommer inga nya företag att etableras."
vårdföretagarna
 1. Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"
 2. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 3. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"
 4. Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
 5. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
 6. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 7. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
 8. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"
 9. Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna svarar på frågor om Skatteverkets granskning
 10. Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
 11. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen”
 12. Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
 13. Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
 14. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"
 15. Schablonbeloppet för 2012 fastställt
 16. Konflikt mellan Kommunal och Vårdföretagarna hävd
 17. ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"
 18. FAKTA, kollektivavtal för personliga assistenter
 19. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
 20. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna
 21. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
 22. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 23. Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet
 24. Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
 25. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
 26. Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
 27. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 28. Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
 29. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
 30. Utredning föreslår vinsttak på sju procent
 31. Kommunal utlyser nyanställningsblockad
 32. Vårdföretagarna vill ha sexmånadersavtal
 33. Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal
 34. Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
wenche willumsen
 1. Wenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
 2. Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"
 3. Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
 4. Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
 5. Wenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
widar andersson
 1. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
åldersgräns
 1. Bevilja personlig assistans oberoende av ålder
 2. Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan
 3. Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
åsa regnér
 1. Regeringen försvarar regleringsbrevet
 2. Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
 3. Ny utredning om assistans i höst
 4. Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna”
 5. Svar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
 6. Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
 7. Bengt Westerberg - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
 8. Åsa Regner svarar på kritik om personlig assistans
 9. Åsa Regnér pressas om direktivet till Försäkringskassan
 10. Backar regeringen?
 11. Åsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”
 12. Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
 13. Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”
 14. Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
 15. Åsa Regnér avgår
överklagande
 1. LSS-handläggarens roll vid överklagandet av ett LSS-beslut
 2. Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"
 3. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll"
överläkare
 1. Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
överutnyttjande
 1. Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”