annonser
annons Rehab Sation Assistans
annons Backup
annons JAG
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans
annons Assistansförmedling
annons Maxia Care
annons Vivida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons STIL


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Försäkringskassan förtydligar föräldraansvar

I en ny rättsfallsöversikt görs en rad förtydliganden om hur långt föräldrarnas ansvar sträcker sig när ett barn har assistansersättning. Ställningstagandena gäller personlig hygien, kommunikation och tillsyn. Förändringarna får samtidigt kritik från tex RBU.

Artiklar med samma tema: (17)

TEMA - Arbeta och utöva föräldraansvar som assistansanvändare

Ger assistansersättningen tillräckliga möjligheter att arbeta och vara förälder? Assistansanvändare beskriver vilka möjligheter de har och politiker vad de vill i frågan.

I Rättsfallsöversikt - personlig assistans (föräldraansvar) 2015:1 har Försäkringskassan analyserat domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

I en tidigare intervju på Asssistanskoll var Inspektionen för Socialförsäkringen kritisk till att reglerna för föräldraansvaret var så otydliga.

Följande ställningstaganden har nu gjorts:

 • Grundläggande behov – personlig hygien:
  Försäkringskassan anser att hjälp med personlig hygien inte till någon del omfattas av normalt föräldraansvar för barn från och med nio års ålder.
 • Grundläggande behov - kommunikation:
  Försäkringskassan anser att något föräldraansvar inte ska beaktas för hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer, t.ex. fritidsaktiviteter utanför skola, fritids och familj för barn från sex års ålder.
 • Tillsyn som andra personliga behov:
  Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder.
  Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder.
  Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn som andra personliga behov helt faller utanför normalt föräldraansvar för barn från 12 års ålder.
 • Tillsyn som grundläggande behov:
  Aktiv tillsyn av övervakande karaktär, vilken förutsätter ingående kunskaper om barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar även för barn till och med fem års ålder.

Kritik mot Försäkringskassan

Det har riktats kritik mot Försäkringskassans ställningstaganden. I en artikel i Föräldrakraft säger bland annat Henrik Petrén, generalsekreterare på RBU, att förändringarna kommer att leda till fyrkantiga bedömningar där individen glöms bort. RBU anser att föräldraansvar är att be om hjälp och se till att barnet får del av de stödinsatser som samhället har att erbjuda.

Vidare läsning

Pressmeddelande från Försäkringskassan

Rättsfallsöversikt - personlig assistans (föräldraansvar) 2015:1

Föräldrakraft: Hård kritik mot Försäkringskassans utspel om föräldraansvar

ISF intervjuas på Assistanskoll om brister i bedömningen av föräldraansvar

Skicka sidan till: