Att rekrytera personliga assistenter

Hur hittar du en assistent som passar dig? Vad ska du skriva i en platsannons? Denna guide vänder sig till dig som själv rekryterar dina assistenter.

Var annonserar man?

Den vanligaste annonsplatsen är Arbetsförmedlingen. I Assistanskolls tjänst Platsannonser kan du se Arbetsförmedlingens annonser sorterade efter län och anordnartyp.

På Arbetsförmedlingens platsbank ligger assistentjobb under yrkesområdet Socialt arbete – personliga assistenter. Fördelen är att du når många. Nackdelen att du kan få många ansökningar av personer som egentligen inte är intresserade men som söker arbetet för att få a-kassa.

Andra jobbsajter på nätet är Blocket, Careerbuilder, Jobb.nu. Det finns även en Facebook sida Jobbannonser personlig assistent.

Tänk efter vad du behöver

När du söker assistenter behöver du vara tydlig i vad du behöver och vad det innebär att arbeta hos dig. Då kan rätt person ta kontakt med dig. Fråga dig själv vad du behöver i ditt dagliga liv och vad du vill åstadkomma med ditt liv?

Din blivande assistent kanske ska ha känsla för att hålla sig i bakgrunden i olika situationer, ha datorvana, stresstålighet, språkkunskaper, förmåga att tala för dig när du själv inte kan, kunna hantera verktyg, laga mat, göra saker i trädgården osv.

Vad ska finnas i en platsannons

Beskriv de kvalifikationer assistenten ska eller bör ha, tex utbildning, tidigare erfarenhet, körkort, språkkunskaper, matlagning, kunna sköta husdjur, vara rökfri, kunna följa med på resor, osv.

  • Beskriv vilken typ av anställningsform du erbjuder, heltid/deltid, timanställning, om du ger introduktion, hur lönen sätts och om det finns kollektivavtal.
  • Beskriv var arbetsplatsen ligger o vilka tider på dygnet/i veckan arbetet utförs.
  • Du avgör själv hur mycket du vill berätta om dig själv, hur du bor, intressen, vad du arbetar med och gör om dagarna, osv.
  • Du kan beskriva din funktionsnedsättning, vilka hjälpmedel du använder, dina hjälpbehov och om det krävs det tekniska kunskaper.
  • Du kan inte skriva diskriminerande och utesluta grupper av människor om du inte har godtagbara skäl. Du kan dock ha godtagbara skäl för att tex assistenten ska ha ett visst kön eller vara i en viss ålder. Då behöver du beskriva dina skäl. Se intervju med Pär Netsman, Arbetsförmedlingen

Spara tid: Ställ frågor i platsannonsen

I platsannonsen kan du ställa frågor där den sökande behöver tänka igenom olika situationer. Om och hur de svarar kan vara ett sätt att sålla bort de som söker bara för att de måste söka på Arbetsförmedlingen. Har de läst noggrant, tagit sig tid att förstå, brytt sig om att svara på alla frågor säger mycket om hur de kommer att jobba. Be den sökande beskriva ord som du använder i annonsen. Om du tex skrivit att du söker assistenter som är flexibla och lyhörda kan den sökande få berätta vad de orden betyder för denne.

Studera Arbetsförmedlingens annonser

I Assistanskolls tjänst Platsannonser kan du se Arbetsförmedlingens annonser sorterade efter län och anordnartyp. Om anordnaren deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst kan du läsa mer om anordnaren direkt på Assistanskoll.

Vad säger ett CV/personligt brev?

I ett CV beskrivs utbildningar och tidigare anställningar. Där kan du se om personen haft många korta anställningar eller långa luckor när den inte varit anställd någonstans. Det behöver dock inte vara negativt men du bör fråga och ta reda orsaken om detta.

Ett välskrivet CV eller personligt brev behöver inte betyda att allt är fantastiskt, de flesta kan klippa och klistra och skriva en fantastisk text. Ett personligt brev som faller ur det vanliga mönstret kan dock tyda på att det är en intressant person.

Artiklar på Assistanskoll/PA-tips

Anställningsintervjun

När du valt ut de du vill gå vidare med är det dags för intervju. Du kan börja med en telefonintervju för att be personen förtydliga något den skrivit i sin ansökan eller för att se om personen uppfyller de krav du ställer i annonsen.

Efter du haft telefonintervjuerna kan du välja vilka du vill träffa personligen. Notera om de kommer punktligt eller är försenade. Under intervjun bör du tydligt och konkret beskriva arbetsuppgifterna. Du kan konfrontera den sökande med några arbetssituationer och fråga vad de skulle göra i just den situationen. Du kan tex fråga vad de gör om de får punktering på cykeln, fixar de det själva eller lämnar de in den. Om de själva tar tag i saker så gör de troligen det i arbetet också.

En del gör först en intervju med flera sökande och väljer sedan ut två, tre till en andra längre intervju. Läs mer på PA-tips om anställningsintervjun.

Informera om att anställda assistenter har tystnadsplikt om assistansanvändarens personliga förhållanden. Detta ska den som sedan anställs skriva under.

I slutet på intervjun kan det vara bra att fråga den sökande om den fått en bild av vad jobbet innebär och vad dennes roll skulle vara hos dig så att både du och den sökande vet vad ni tackar ja till.

Referenser

Begär att få referenser från tidigare arbetsgivare som du kan ringa och fråga om personen. Be gärna att få arbetsgivare från tiden före den senaste arbetsgivaren. Fråga tex om de kom i tid till arbetet, om de kunde hoppa in om det saknades personal, om de hade mycket frånvaro, hur de fungerade i grupp, varför de slutade, osv... Du kan fråga om de skulle anställa personen igen eller rekommendera personen.

Introduktion och provanställning

Du kan låta personen gå bredvid ett antal dagar, och låta de göra mer och mer själva för varje gång, för vissa går det snabbt, för andra tar det längre tid. Ha gärna arbetsrutiner nerskrivna i en checklista som den som går bredvid kan läsa.

Du kan låta assistenten ha provanställning upp till ett halvår, då behöver du inte bli låst om det visar sig att det inte fungerar.

Det går också att anställa på tillsvidareanställning. Tänk då på att vid tillsvidareanställningar är det en längre uppsägningstid och det krävs sk ”saklig grund” vid uppsägningar. Det kan vara värt en högre kostnad om man då kan rekrytera en assistent man annars inte kunnat få.
Läs PA-tips om introduktion av assistenter

Bakgrund i andra länder

Idag har många assistenter en bakgrund i andra länder och är kanske nyanlända till Sverige. Detta kan vara en stor fördel om du själv har samma bakgrund och talar samma språk. För många är det dock viktigt hur bra personen är bra på att tala och skriva svenska. Ibland kan assistenter som talar engelska klara det som behöver göras. Det kan vara viktigt att få en bild av hur mycket personen känner till samhället och kulturen i Sverige, hur man handlar, kontakter med myndigheter.

Hel/deltid och arbetstider

En del vill helst ha assistenter som arbetar heltid, eftersom de vill ha så få personer som möjligt runtomkring sig och för att många assistenter vill ha tryggheten i ett heltidsarbete. Andra anställer hellre fler personer på deltid för att få mer flexibilitet. Du blir inte lika sårbar när någon är sjuk eller säger upp sig. Det gäller dock att hitta personer som vill ha deltidsjobb, annars är det troligt att de snart söker och får ett annat jobb.

När det gäller arbetstider vill vissa att assistenterna arbetar dag/kvälls/nattpass på ca 8 timmar. Andra har 24 timmarspass (inklusive väntetid/jour) där assistenterna börjar tex 8 på morgonen och slutar 8 morgonen efter.

Allt i allo eller specialister?

Det kan behövas en sammansättning av personer i din assistentgrupp som kan utföra det du behöver. En person är ofta inte bra på allt och assistenterna kan ofta ha lite olika arbetsuppgifter. Alla behöver förstås kunna göra det som har med grundläggande behov som hygien och måltider. Annars kanske en assistent är bättre på att fixa datorn, en annan på att laga mat och en tredje att sköta om katten.

Utbildning

Eftersom assistansanvändaren har rätt att själv välja vem som ska vara assistent, krävs det ingen utbildning, ofta betyder personliga egenskaper mer. Vissa vill att assistenterna har vårdutbildning, medan andra ser vårdutbildning som en risk, eftersom det kan finnas en syn att personer med funktionsnedsättning behöver tas om hand och inte själva kan ta ansvar. I en sådan kultur har assistansanvändare upplevt svårigheter att hävda sin rätt till självbestämmande och ha en arbetsledande funktion. Personlig assistans som yrke sid 19.

En fördel med en generell utbildning kan dock vara att personen är insatt i lagar och de rättigheter/skyldigheter assistenten och den assistansberättigade har. Utbildning kan också vara nödvändig om du är behöver assistenter som kan sköta sjukvårdande uppgifter.

Om någon är överkvalificerad kan du räkna med att personen kanske snart söker ett nytt jobb och inte stannar. Det kan vara en fördel med personer som är frilansare som musiker eller konstnärer som kan vara flexibla i att ha ett extrajobb.

Lönesättning

Om du är egen arbetsgivare eller driver en egen anordnare för din assistans sätter du lönen själv. Du kan kanske även vara med och påverka lönesättningen hos vissa anordnare.

Du kan välja att ge alla samma lön från början och höja lika mycket eller ge mer till vissa. Du kan också sätta lite lägre i början med tanken att den höjs mer efter att provanställningen avslutats eller efter något år i arbete.

Krav på vem som får vara assistent

Sedan 1 juli 2013 måste en assistent ha fyllt 18 år och vara bosatt i EES-området. Assistenten får inte heller var så kallat oförmögen att arbeta pga hög ålder eller sjukdom. Det finns dock undantag för att anställa personer från ett land utanför EES, tex om den assistansberättigade arbetar/studerar i ett land utanför EES, eller har en förälder där som assistent eller en akut situation.
Läs mer i intervju med Tomas Sundberg på Försäkringskassan


Skicka sidan till: