Kommentarerna till artiklar på Assistanskoll förhandsgranskas.

Vi publicerar inte kommentarer som innebär:

  • Att etniskt ursprung, kön, nationalitet, yrke, funktionsnedsättning, utseende, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning tas upp på ett kränkande sätt.
  • Att inlägget innehåller uppmaning till brott eller i sig är brott.
  • Att inlägget är ett spam (9 av 10 är spam..).
  • Att inlägget inte har med ämnet i artikeln att göra.

Skicka sidan till: