annonser
annons Nordica Assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Maxia Care
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons STIL
annons JAG
annons Vivida Assistans
annons Assistansförmedling
annons Backup


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer

 1. Uppföljning och analys av ändringar i assistansersättningen (regeringsuppdrag till ISF)
  ISF ska följa upp och analysera lagändringar som infördes i LSS 1 juli 2013. Tex tillståndsplikt för anordnare och skyldighet för anordnare att anmäla förändringar i assistansanvändarnas liv som påverkar ersättningen. Klar 15 dec 2017. Kontaktperson Tomas Agdalen

 2. Analys av konsekvenser av domar i HFD som rör det femte grundläggande behovet, sid 3 i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2017.
  Försäkringskassan ska särskilt analysera antalet beviljade assistanstimmar, och skäl för indragningar och avslag av assistansersättning. Klart 15 december 2017.

 3. Analys av konsekvenser av domar i HFD som rör det femte grundläggande behovet samt kartlägga hur kommunerna ger stöd för egenvårdsinsatser, sid 6 i regleringsbrev till Socialstyrelsen för 2017.
  Socialstyrelsen ska analysera hur kommunernas beviljande av LSS och SoL-insatser påverkats av domarna och konsekvenser för brukare med personlig assistans. Klart 15 december 2017.

 4. Översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för anordnare av personlig assistans
  Stig Svensson ska utreda assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare av personlig assistans har vuxit fram.
  Klart 15 januari 2018.

 5. Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (statlig utredning)
  Desiree Pethrus ska göra en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Klart 1 oktober 2018.

 6. Delegationen mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar (Fi 2016:07) Sven Erik Österberg har i uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Man ska göra omfattningsstudier av fusk och kriminalitet, redovisa orsaker och ge förslag till förändringar. Klart 1 december 2019.

Skicka sidan till: