annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Saxerna Omsorg
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons JAG Personlig assistans
annons Alma Assistans AB
annons Vivida Assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer

  1. Uppföljning och analys av ändringar i assistansersättningen (regeringsuppdrag till ISF)
    Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska följa upp och analysera lagändringar som infördes i LSS 1 juli 2013. Tex tillståndsplikt för anordnare och skyldighet för anordnare att anmäla förändringar i assistansanvändarnas liv som påverkar ersättningen. Klar 2018, kvartal 2. Kontaktperson Tomas Agdalen
  2. Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (statlig utredning)
    Gunilla Malmborg (tidigare Desiree Pethrus) ska göra en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Klart 1 oktober 2018.
  3. Delegationen mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar (Fi 2016:07)
    Sven Erik Österberg har i uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Man ska göra omfattningsstudier av fusk och kriminalitet, redovisa orsaker och ge förslag till förändringar. Klart 1 december 2019.

Skicka sidan till: