Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer

  1. Utredning för stärkt rätt till personlig assistans Dir 2020:3
    Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredare: Fredrik Malmberg. Klart senast 24 maj 2021.

  2. Analys av lagändringen där andning blev grundläggande behov. Regleringsbrev 2020 (sid 5)
    Försäkringskassan ska följa upp lagändringen när andning blev grundläggande behov, genom att analysera antal personer som beviljas eller får avslag för andningshjälp och analysera och beskriva orsaker till besluten. Slutrapport senast 7 juni 2021

Skicka sidan till: