Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen.

Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer..

  1. Timschablonen inom assistansersättningen
    ISF, Inspektionen för socialförsäkringen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur timschablonen används, om subventionerade anställningar förekommer och sammanställa och analysera underlag som bedöms relevanta för en långsiktig och stabil uppräkning av schablonbeloppet. Klar 15 december 2021. Utredare: Kristian Persson Kern.

  2. Felaktiga utbetalningar av assistansersättning
    ISF, Inspektionen för socialförsäkringen ska granska vilka rättsliga möjligheter, befogenheter och hinder som Försäkringskassan har för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Klar 31 oktober 2022. Utredare: Sonja Nikolovska.

  3. Utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans.
    Ska lämna förslag på hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska genomföras och utreda alternativ till ett statligt huvudmannaskap. Klar 1 mars 2023. Utredare: Lars Lööw

Skicka sidan till: