Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen.

Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer..

  1. Uppdrag att utvärdera Stärkt rätt till personlig assistans
    Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera konsekvenserna av de lagändringar inom personlig assistans som började gälla 1 januari 2023. ISF ska analysera hur lagändringarna påverkat rätten till personlig assistans samt konsekvenser för enskilda, rättssäkerhet, likvärdighet, kvalitet i handläggningen, patientsäkerhet och arbetet mot felaktiga utbetalningar. Delredovisning 23 januari 2024, slutredovisning 21 januari 2025.
  2. Uppdrag att Analysera utfallet av ett schabloniserat föräldraavdrag inom assistansersättning (sid 7)
    Försäkringskassan ska till Socialdepartementet följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning. Underlaget ska innehålla såväl en kvantitativ som en kvalitativ uppföljning. Redovisning senast 2 september 2024.
  3. En ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare
    En kommitté ska se över kvalificeringen till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd och ta ställning till på vilket sätt personer som kommer till Sverige som nyanlända och icke-medborgare som redan bor i Sverige ska kvalificera sig. Kommittén ska föreslå en ny modell för kvalificering till socialförsäkringsförmånerna och ekonomiskt bistånd. Kommitten leds av Göran Lundahl, lagman på Göteborgs tingsrätt. Redovisning senast 30 sep 2024.

Skicka sidan till: