Vad har personliga assistenter i lön?

Medelmånadslönen för kommunalt anställda assistenter var 25 800 kr/mån i sep 2022. Medeltimlön för privatanställda var 147,70 kr/tim. I vår guide, med statistik från Statistikmyndigheten(SCB), kan du jämföra skillnader mellan privata företag/kommun, män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Läs även våra guider arbeta som assistent och jämför kollektivavtal

mynthög

SCB:s lönestatistik

Personliga assistenter finns sedan 2015 i Statistikmyndighetens, SCB: s lönestatistik under kategorin 5343. Lönerna kan jämföras dels för kommunalt anställda och dels privat anställda samt för båda samtidigt.
Som grund för SCB:s statistik ligger dels löneuppgifter från alla anställda i kommunerna. För privatanställda görs ett urval. Läs mer om hur lönestrukturstatistiken för privat sektor görs och vår intervju med SCB:

Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestati
stik”

Medellöner i kommunal och privat sektor

Kommunalt anställda assistenter hade en genomsnittlig grundmånadslön 25 800 kr/mån (sep 2022) En ökning med 2,0 % från året innan. Se Assistanskolls statistiksida.

Privat anställda personliga assistenter hade en grundmånadslön på 24 900 kr/månad (sep 2022)

Medeltimlönen för privat anställda assistenter var 147,70 kr/tim (sep 2022), en ökning med 1,3 % från året innan. Se Assistanskolls statistiksida.

Löneskillnader mellan privat och kommunal sektor (sep 2022)


Privat anställda
totalt
(64 000
personer)
Kommunalt anställda
totalt
(13 300
personer)
Grundmånadslön/
Grundtimlön


24 900
kr/mån

147,70 kr/tim
25 800 kr/mån
Grundmånadslön inkl OB/
Grundtimlön inkl OB

28 700
kr/mån

166,60 kr/tim
30 800
kr/mån
Grundtimlön inkl OB, Jour/Beredskap + övriga förmåner
173,70
kr/tim


Kommunalt anställda assistenter har gått förbi privatanställda

Privat anställda assistenter hade fram till 2018 högre medellön,
efter 2018 har
kommunalt anställda en högre genomsnittlig månadslön.

År Privatanställda
genomsnittlig månadslön
Kommunalt anställda
genomsnittlig månadslön
2022 24 900 25 800
2021 24 600 25 300
2020 24 200 24 700
2019 24 000 24 200
2018 23 500 23 700
2017 23 200 23 100
2016 22 700 22 600
2015 22 800 22 100
2014 22 400 21 600


Antal assistenter och kön


Löneskillnader mellan kvinnor/män

Män tjänar lika mycket som kvinnor i privat sektor, där grundtimlönen är 147,70 kr. Grundmånadslönen i privat sektor är 24 900 kr för kvinnor och 25 000 kr för män. I kommunal sektor har kvinnor tvärtom en högre månadslön på 26 000 jämfört med männens 25 100 kr.

Löneskillnader mellan kvinnor/män (sep 2022)


Privat anställda
kvinnor
(43 800 personer)

Privat anställda
män
(20 200 personer)
Kommunalt anställda
kvinnor
(10 000 personer)
kr/mån
Kommunalt anställda
män
(3300 personer)
kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön/


24 900
kr/mån

147,70 kr/tim
25 000
kr/mån

147,70 kr/tim
26 000 kr/mån 25 100 kr/mån
Timlön/Månadslön inkl OB
28 600 kr/mån

166,300 kr/tim

28 900
kr/mån

167,30 kr/tim
30 900 kr/mån 30 500 kr/mån
Timlön inkl OB, Jour/Beredskap
+ övriga förmåner
173,30 kr/tim

174,40 kr/tim
Löneskillnader mellan åldersgrupper

I kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen 22 400 i åldersgruppen 18-24 år för att sedan stiga successivt till 26 700 i åldern 60-64 år. I privat sektor är grundmånadslönen 23 400 i åldern 18-24 år och stiger till 25 600 i åldern 60-64 år. Grundtimlönen i privat sektor är 137,90 i åldern 18-24 år och stiger successivt till 151,50 kr i åldern 60-64 år.

Löneskillnader mellan olika åldersgrupper (sep 2022)

Åldersgrupp
(antal)
Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)

Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor Grundmånadslön Kommunalt anställda män
18-24 år
23 400 kr/mån

137,90 kr/tim
22 500 kr/mån 23 300 kr/mån

137,40 kr/tim
23 600 kr/mån

138,90 kr/tim
22 500 kr/mån 22 400 kr/mån
25-29 år
24 400 kr/mån

141,70 kr/tim
23 800 kr/mån 24 500 kr/mån

142,10 kr/tim
24 300 kr/mån

141,00 kr/tim
23 900 kr/mån 23 500 kr/mån
30-34 år
24 400 kr/mån

145,90 kr/tim
24 800 kr/mån 24 500 kr/mån

146,20 kr/tim
24 300 kr/mån

145,20 kr/tim
24 900 kr/mån 24 500 kr/mån
35-39 år
25 200 kr/mån

147,90 kr/tim
25 500 kr/mån 25 200 kr/mån

148,00 kr/tim
25 200 kr/mån

147,60 kr/tim
25 600 kr/mån 25 400 kr/mån
40-44 år

25 200 kr/mån

149,20 kr/tim

26 000 kr/mån 25 200 kr/mån

149,20 kr/tim
25 200 kr/mån

149,00 kr/tim
26 100 kr/mån 25 900 kr/mån
45-49 år 25 500 kr/mån

150,80 kr/tim
26 600 kr/mån 25 400 kr/mån

150,40 kr/tim
25 800 kr/mån

151,60 kr/tim
26 700 kr/mån 26 300 kr/mån
50-54 år 25 500 kr/mån

150,60 kr/tim
27 000 kr/mån 25 400 kr/mån

150,00 kr/tim
25 800 kr/mån

152,00 kr/tim
26 400 kr/mån 26 000 kr/mån
55-59 år 25 600 kr/mån

151,40 kr/tim
27 200 kr/mån 25 600 kr/mån

150,60 kr/tim
25 500 kr/mån

153,20 kr/tim
27 300 kr/mån 26 600 kr/mån
60-64 år 25 600 kr/mån

151,50 kr/tim
27 300 kr/mån 25 600 kr/mån

152,60 kr/tim
25 500 kr/mån

149,20 kr/tim
27 500 kr/mån 26 700 kr/mån
65-66 år 25 900 kr/mån

157,20 kr/tim
27 100 kr/mån 26 000 kr/mån

158,70 kr/tim
25 800 kr/mån

154,50 kr/tim
27 400 kr/mån 25 800 kr/mån


Löneskillnader mellan geografiska områden

SCB redovisar löneskillnader mellan regionerna i den så kallade NUTS-indelningen. För kommunal sektor varierar den genomsnittliga månadslönen från 24 700 i Östra Mellansverige upp till 26 000 i Småland med öarna.
Grundmånadslönen i privat sektor varierar från 24 100 i Småland med öarna till 25 600 i Norra Mellansverige. Grundtimlönen i privat sektor varierar från 142,40 kr i Småland med öarna till 152,30 kr i Norra Mellansverige.

Löneskillnader mellan olika geografiska områden (sep 2022)

Geografiskt område Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor

Grundmånadslön Kommunalt anställda män
Stockholm 24 700 kr/mån

147,40 kr/tim
24 900 kr/mån 24 600 kr/mån

147,00 kr/tim
24 900 kr/mån

148,20 kr/tim
25 100 kr/mån 24 300 kr/mån
Östra Mellansverige 24 400 kr/mån

146,60 kr/tim
24 700 kr/mån 24 900 kr/mån

146,90 kr/tim
24 900 kr/mån

146,10 kr/tim
24 900 kr/mån 24 000 kr/mån
Småland med öarna 24 100 kr/mån

142,40 kr/tim
26 000 kr/mån 24 100 kr/mån

142,20 kr/tim
24 200 kr/mån

143,00 kr/tim
26 200 kr/mån 25 300 kr/mån
Sydsverige 25 300 kr/mån

149,30 kr/tim
25 300 kr/mån 25 200 kr/mån

149,70 kr/tim
25 500 kr/mån

148,60 kr/tim
25 500 kr/mån 24 700 kr/mån
Västsverige 25 000 kr/mån

149,40 kr/tim
25 800 kr/mån 24 900 kr/mån

148,40 kr/tim
25 300 kr/mån

151,60 kr/tim
26 000 kr/mån 25 000 kr/mån
Norra Mellansverige 25 600 kr/mån

152,30 kr/tim
25 600 kr/mån 25 800 kr/mån

153,10 kr/tim
25 200 kr/mån

149,80 kr/tim
25 700 kr/mån 24 900 kr/mån
Mellersta Norrland 24 300 kr/mån

143,80 kr/tim
25 400 kr/mån 24 300 kr/mån

144,30 kr/tim
24 200 kr/mån

142,80 kr/tim
25 500 kr/mån 25 100 kr/mån
Övre Norrland 25 400 kr/mån

148,40 kr/tim
24 800 kr/mån 25 700 kr/mån

150,30 kr/tim
24 700 kr/mån

143,70 kr/tim
25 100 kr/mån 23 900 kr/mån


Medellön är inte allt - Se skillnader mellan kollektivavtal

Det finns flera skillnader mellan de kollektivavtal som finns i branschen. Nedan kan du se skillnader i veckoarbetstid, uppsägningstid, semesterdagar, semestertillägg, lägstalön, OB/Jour/Beredskapsersättningar mellan kollektivavtalen från Vårdföretagarna, Fremia, och Sobonas Kollektivtal: HÖK 20 och PAN 20. Läs mer på vår sida om kollektivavtal

 • Lägstalöner:
  Fremia: 22 044 kr/mån och 128,16 kr/tim (22 919 kr/mån från 2025-01-01)
  Vårdföretagarna: 21 479 kr/mån (22 188 kr/mån från 2024-07-01)
  HÖK 20: 21 570 kr/mån
  PAN 20: 130,70 kr/tim
 • Ersättning för obekväm arbetstid
  Fremia: kväll 24,05, natt 48,49, helg 59,84, storhelg 123,81
  (Från 2025-01-01 kväll 24,84, natt 50,09, helg 61,81, storhelg 125, 14)
  Vårdföretagarna: kväll 24,06, natt 48,74, helg 60,11, storhelg 120,33
  (Från 2024-07-01 kväll 25,02, natt 50,69, helg 62,51, storhelg 125, 14)
  HÖK 20: kväll 24,00, natt 53,00, helg 61,90, storhelg 118,80, Natt före helg 71,10, natt före storhelg 142,60
  PAN 20- personlig assistent: kväll 24,00, natt 53,00, helg 61,90, storhelg 118,80, Natt före helg 71,10, natt före storhelg 142,60
  PAN 20 - anhörigvårdare: OB-ersättning är inbakad i timlönen
 • Jourersättning
  Fremia: Dag:39,53 kr (Från 2025-01-01 dag 40,83)
  Helg/natt: 79,19 kr (Från 2025-01-01 helg/natt 81,80)
  Vårdföretagarna: Dag: 35,60 (38,55 kr från 2024-07-01)
  Helg/natt: 71,30 kr (77,21 kr från 2024-07-01)
  HÖK 20: 30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
  PAN 20 - personlig assistent: 20,90 kr/tim (Helg/natt 110 % mer)
  PAN 20 -anhörigvårdare: jourersättning är inbakad i timlönen
 • Beredskapsersättning
  Fremia: Dag: 18,09 kr (Från 2025-01-01 dag 18,69)
  Helg/natt: 35,72kr (Från 2025-01-01 helg/natt 36,90)
  Vårdföretagarna: Dag: 12,35 kr (12,84 kr från 2024-07-01)
  Helg/natt: 24,69 kr (25,68 kr från 2024-07-01)
  HÖK 20: 14 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 28 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
  PAN 20 - personlig assistent: Finns ejPAN 20 - anhörigvårdare: beredskap är inbakad i timlönen
 • Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
  Fremia: 40 tim
  Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
  HÖK 20: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
  PAN 20 - personlig assistent: 40 tim
  PAN 20 - anhörigvårdare: 48 tim
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar. Från 1 juni 2024 är uppsägningstiden fyra veckor om assistenten varit anställd mer än tio månader.
  Fremia: 14 dagar. Men en månad vid uppsägning pga arbetsbrist eller om brukaren avlider när anställningstiden är minst 12 månader. (Från 1 sep 2024 är uppsägningstiden 1 månad om assistenten varit anställd mer än tio månader.)
  PAN 20: 1 månad
 • Semesterdagar och semestertillägg
  Fremia: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
  Vårdföretagarna : 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
  HÖK 20: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
  Semestertillägg 0,605 %
  PAN 20: 25 dagar


Kolla om ett företag har kollektivavtal

I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal


Om kollektivavtal saknas

En arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal kan sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner). Arbetsgivaren behöver då inte heller betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension.

Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren även följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen. Se fakta om anställningsvillkor och kollektivavtal.

Övertid och mertid

Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid betalas ut när deltidsanställda beordras in på motsvarande sätt tills de uppnår heltid. Om en assistent tar extrapass frivilligt utöver sitt eget schema ger det ingen övertid/mertidsersättning.
Läs Intervju om övertid/mertidsersättning med Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO

Ersättning för övertid/mertid i kollektivavtalen

Fremia: Övertid: De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 därefter Ordinarie timlön × 2,39
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
Vårdföretagarna: Övertid: Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72
Mertid: Månadslön/3,5 × arbetstid/vecka
HÖK 20: Övertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
PAN 20-anhörigvårdare: Övertid och Mertid: Ordinarie timlön
PAN 20-personlig assistent: Övertid: Ordinarie timlön × 2 (semesterersättning inkluderat)
Mertid: Ordinarie timlön.

Individuell lönesättning

De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning. Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön - även om alla har samma yrkestitel. Om lönen sätts individuellt finns ingen individgaranti, dvs det finns ingen minsta möjliga summa som du får i löneökning. I stället ska dina arbetsresultat ska styra.

De anställdas individuella förmågor ska bedömas av arbetsgivaren som kan använda sig av s k individuella bedömningsfaktorer. Bedömningarna är subjektiva; det som mäts är den lönesättande chefens upplevelse av de anställdas beteenden och personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga osv.

Läs mer om individuell lönesättning och frågor/svar från Kommunal, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO

Kolla din OB-ersättning

I vår guide OB-ersättning för personliga assistenter kan du kolla OB-ersättningen en viss dag eller en viss timme i olika kollektivavtal. Det kan vara praktiskt när du tex planerar hur och när du ska arbeta eller ska välja mellan olika anställningar.

Till guiden: OB-ersättning för personliga assistenter

Vill du räkna ut din lön för en hel månad:


Fakta om löner för personliga assistenter

 • Nivån på assistansersättningen styr löneutvecklingen. Ersättningen betalas ut per assistanstimme med ett belopp som bestäms av Socialdepartementet, beloppet är 332,60 kr år 2024.
 • Den assistansberättigade kan beviljas högre timbelopp (12 procent högre än ordinarie) för att kunna ge högre lön till assistenter med särskild kompetens eller arbetsledarfunktion. Försäkringskassans vägledning (sid 148-152)
 • Regeringen bestämmer i sin budget hur mycket assistansersättningen ska höjas varje år. För 2024 var uppräkningen 2,5 %. Uppräkningen har varit mellan 1,05 och 3,5 % sedan 2014. Se intervjuer om detta med den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 2014 och den tidigare borgerliga regeringen.
 • Det finns inga tvingande regler om hur mycket som måste gå till assistentens lön. Det som går till löner kan variera beroende på hur mycket pengar assistansanordnaren använder till utbildning, administration, omkostnader och vinstuttag.
 • Fram till 2013 gav Försäkringskassan ett förslag om hur mycket assistansersättningen skulle höjas till regeringen som tog beslut. Då var vårdbiträdeslönen riktmärke, och schablonen räknades upp med tanken att 87 % skulle gå till assistentens lönekostnader och 13 % till övriga kostnader. Systemet fick dock så småningom kritik för att tappa kontakt med de löner som gäller i verkligheten, se intervju med Försäkringskassan


Jämförelse med medellöner i Assistanskolls jämförelse

Medellönen enligt SCB för privata anordnare var i september 2022 147,70 kr/timme. I januari 2021 var medellönen i Assistanskolls jämförelsetjänst (hos 60 anordnare som uppdaterat sina profiler 2022/06 - 2023/01 ) 143,20 kr/timme.


Personliga assistenter jämfört med andra yrkesgrupper

Genomsnittlig grundtimlön (sep 2022) för alla arbetare i privat sektor var 172,90 kr/tim jämfört med 147,70 kr/tim för personliga assistenter. Som jämförelse hade barnskötare 151,00 kr/tim, vårdbiträden 146,40, Kassapersonal 153,00, städare 145,00 kr, lager och terminalpersonal 167,30 kr/tim och brandmän 199,40 kr/tim. Jämför gärna fler yrken i privat sektor.

Genomsnittlig grundmånadslön (sep 2022) för alla yrken i kommunal sektor var 32 500 kr/mån jämfört med 25 800 kr/mån för personliga assistenter. Som jämförelse hade vårdbiträden 23 000 kr/mån, vårdare/boendestödjare 27 000 kr/mån, barnskötare 25 600 kr/mån elevassistenter 26 500 kr/mån, trädgårdsanläggare 28 000 kr/mån och brandmän 34 100 kr/mån. Jämför gärna fler yrken i i kommunal sektor.


Sysselsättningsgrad hos assistenter

SCB: s statistik visar att sysselsättningsgraden (sep 2021) i kommunal sektor i genomsnitt är 73 %, av en heltid (73 % för kvinnor och 71 % för män). SCB har inte publicerat motsvarande siffror för privat sektor.

Vidare läsning

Länkar till SCB:s jämförelsetabeller

Skicka sidan till: