Vad har personliga assistenter i lön?

Medelmånadslönen för kommunalt anställda assistenter var 25 800 kr/mån i sep 2022. Medeltimlön för privatanställda var 147,70 kr/tim. I vår guide, med statistik från Statistikmyndigheten(SCB), kan du jämföra skillnader mellan privata företag/kommun, män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Läs även våra guider arbeta som assistent och jämför kollektivavtal

mynthög

SCB:s lönestatistik

Personliga assistenter finns sedan 2015 i Statistikmyndighetens, SCB: s lönestatistik under kategorin 5343. Lönerna kan jämföras dels för kommunalt anställda och dels privat anställda samt för båda samtidigt.
Som grund för SCB:s statistik ligger dels löneuppgifter från alla anställda i kommunerna. För privatanställda görs ett urval. Läs mer om hur lönestrukturstatistiken för privat sektor görs och vår intervju med SCB:

Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestati
stik”

Medellöner i kommunal och privat sektor

Kommunalt anställda assistenter hade en genomsnittlig grundmånadslön 25 800 kr/mån (sep 2022) En ökning med 2,0 % från året innan. Se Assistanskolls statistiksida.

Privat anställda personliga assistenter hade en grundmånadslön på 24 600 kr/månad (sep 2021)

Medeltimlönen för privat anställda assistenter var 147,70 kr/tim (sep 2022), en ökning med 1,3 % från året innan. Se Assistanskolls statistiksida.

Löneskillnader mellan privat och kommunal sektor (sep 2022)

OBS! För månadslöner för privatanställda gäller 2021 års siffror)


Privat anställda
totalt
(64 000
personer)
Kommunalt anställda
totalt
(13 300
personer)
Grundmånadslön/
Grundtimlön


24 600
kr/mån

147,70 kr/tim
25 800 kr/mån
Grundmånadslön inkl OB/
Grundtimlön inkl OB

28 700
kr/mån

166,60 kr/tim
30 800
kr/mån
Grundtimlön inkl OB, Jour/Beredskap + övriga förmåner
173,70
kr/tim


Kommunalt anställda assistenter har gått förbi privatanställda

Privat anställda assistenter hade fram till 2018 högre medellön,
efter 2018 har
kommunalt anställda en högre genomsnittlig månadslön.

År Privatanställda
genomsnittlig månadslön
Kommunalt anställda
genomsnittlig månadslön
2022
25 800
2021 24 600 25 300
2020 24 200 24 700
2019 24 000 24 200
2018 23 500 23 700
2017 23 200 23 100
2016 22 700 22 600
2015 22 800 22 100
2014 22 400 21 600


Antal assistenter och kön


Löneskillnader mellan kvinnor/män

Män tjänar lika mycket som kvinnor i privat sektor, där grundtimlönen är 147,70 kr. Grundmånadslönen i privat sektor är 24 500 kr för kvinnor och 24 600 kr för män. I kommunal sektor har kvinnor tvärtom en högre månadslön på 26 000 jämfört med männens 25 100 kr.

Löneskillnader mellan kvinnor/män (sep 2022)

OBS! För månadslöner för privatanställda gäller 2021 års siffror)


Privat anställda
kvinnor
(43 800 personer)

Privat anställda
män
(20 200 personer)
Kommunalt anställda
kvinnor
(10 000 personer)
kr/mån
Kommunalt anställda
män
(3300 personer)
kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön/


24 500
kr/mån

147,70 kr/tim
24 600
kr/mån

147,70 kr/tim
26 000 kr/mån 25 100 kr/mån
Timlön/Månadslön inkl OB
28 600 kr/mån

166,300 kr/tim

28 800
kr/mån

167,30 kr/tim
30 900 kr/mån 30 500 kr/mån
Timlön inkl OB, Jour/Beredskap
+ övriga förmåner
173,30 kr/tim

174,40 kr/tim
Löneskillnader mellan åldersgrupper

I kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen 22 400 i åldersgruppen 18-24 år för att sedan stiga successivt till 26 700 i åldern 60-64 år. I privat sektor är grundmånadslönen 23 000 i åldern 18-24 år och stiger till 24 900 i åldern 60-64 år. Grundtimlönen i privat sektor är 137,90 i åldern 18-24 år och stiger successivt till 151,50 kr i åldern 60-64 år.

Löneskillnader mellan olika åldersgrupper (sep 2022)

OBS! För månadslöner för privatanställda gäller 2021 års siffror)

Åldersgrupp
(antal)
Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)

Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor Grundmånadslön Kommunalt anställda män
18-24 år
23 000 kr/mån

137,90 kr/tim
22 500 kr/mån 22 900 kr/mån

137,40 kr/tim
23 300 kr/mån

138,90 kr/tim
22 500 kr/mån 22 400 kr/mån
25-29 år
24 000 kr/mån

141,70 kr/tim
23 800 kr/mån 24 100 kr/mån

142,10 kr/tim
24 000 kr/mån

141,00 kr/tim
23 900 kr/mån 23 500 kr/mån
30-34 år
24 000 kr/mån

145,90 kr/tim
24 800 kr/mån 24 100 kr/mån

146,20 kr/tim
24 000 kr/mån

145,20 kr/tim
24 900 kr/mån 24 500 kr/mån
35-39 år
24 800 kr/mån

147,90 kr/tim
25 500 kr/mån 24 800 kr/mån

148,00 kr/tim
24 900 kr/mån

147,60 kr/tim
25 600 kr/mån 25 400 kr/mån
40-44 år

24 800 kr/mån

149,20 kr/tim

26 000 kr/mån 24 800 kr/mån

149,20 kr/tim
24 900 kr/mån

149,00 kr/tim
26 100 kr/mån 25 900 kr/mån
45-49 år 25 200 kr/mån

150,80 kr/tim
26 600 kr/mån 25 300 kr/mån

150,40 kr/tim
25 200 kr/mån

151,60 kr/tim
26 700 kr/mån 26 300 kr/mån
50-54 år 25 200 kr/mån

150,60 kr/tim
27 000 kr/mån 25 300 kr/mån

150,00 kr/tim
25 200 kr/mån

152,00 kr/tim
26 400 kr/mån 26 000 kr/mån
55-59 år 25 300 kr/mån

151,40 kr/tim
27 200 kr/mån 25 300 kr/mån

150,60 kr/tim
25 300 kr/mån

153,20 kr/tim
27 300 kr/mån 26 600 kr/mån
60-64 år 25 300 kr/mån

151,50 kr/tim
27 300 kr/mån 25 300 kr/mån

152,60 kr/tim
25 300 kr/mån

149,20 kr/tim
27 500 kr/mån 26 700 kr/mån
65-66 år 24 900 kr/mån

157,20 kr/tim
27 100 kr/mån 25 000 kr/mån

158,70 kr/tim
24 700 kr/mån

154,50 kr/tim
27 400 kr/mån 25 800 kr/mån


Löneskillnader mellan geografiska områden

SCB redovisar löneskillnader mellan regionerna i den så kallade NUTS-indelningen. För kommunal sektor varierar den genomsnittliga månadslönen från 24 700 i Östra Mellansverige upp till 26 000 i Småland med öarna.
Grundmånadslönen i privat sektor varierar från 24 200 i Småland med öarna till 24 800 i Stockholm. Grundtimlönen i privat sektor varierar från 142,40 kr i Småland med öarna till 152,30 kr i Norra Mellansverige.

Löneskillnader mellan olika geografiska områden (sep 2022)

OBS! För månadslöner för privatanställda gäller 2021 års siffror)

Geografiskt område Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor

Grundmånadslön Kommunalt anställda män
Stockholm 24 800 kr/mån

147,40 kr/tim
24 900 kr/mån 24 700 kr/mån

147,00 kr/tim
24 900 kr/mån

148,20 kr/tim
25 100 kr/mån 24 300 kr/mån
Östra Mellansverige 24 400 kr/mån

146,60 kr/tim
24 700 kr/mån 24 500 kr/mån

146,90 kr/tim
24 300 kr/mån

146,10 kr/tim
24 900 kr/mån 24 000 kr/mån
Småland med öarna 24 200 kr/mån

142,40 kr/tim
26 000 kr/mån 24 200 kr/mån

142,20 kr/tim
24 200 kr/mån

143,00 kr/tim
26 200 kr/mån 25 300 kr/mån
Sydsverige 24 700 kr/mån

149,30 kr/tim
25 300 kr/mån 24 600 kr/mån

149,70 kr/tim
24 800 kr/mån

148,60 kr/tim
25 500 kr/mån 24 700 kr/mån
Västsverige 24 500 kr/mån

149,40 kr/tim
25 800 kr/mån 24 500 kr/mån

148,40 kr/tim
24 500 kr/mån

151,60 kr/tim
26 000 kr/mån 25 000 kr/mån
Norra Mellansverige 24 500 kr/mån

152,30 kr/tim
25 600 kr/mån 24 500 kr/mån

153,10 kr/tim
24 300 kr/mån

149,80 kr/tim
25 700 kr/mån 24 900 kr/mån
Mellersta Norrland 24 500 kr/mån

143,80 kr/tim
25 400 kr/mån 24 500 kr/mån

144,30 kr/tim
24 500 kr/mån

142,80 kr/tim
25 500 kr/mån 25 100 kr/mån
Övre Norrland 24 200 kr/mån

148,40 kr/tim
24 800 kr/mån 24 200 kr/mån

150,30 kr/tim
24 300 kr/mån

143,70 kr/tim
25 100 kr/mån 23 900 kr/mån


Medellön är inte allt - Se skillnader mellan kollektivavtal

Det finns flera skillnader mellan de kollektivavtal som finns i branschen. Nedan kan du se skillnader i veckoarbetstid, uppsägningstid, semesterdagar, semestertillägg, lägstalön, OB/Jour/Beredskapsersättningar mellan kollektivavtalen från Vårdföretagarna, Fremia, och Sobonas Kollektivtal: KFS och HÖK 20 och PAN 20. Läs mer på vår sida om kollektivavtal

Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
Fremia: 40 tim
KFS: 40 tim
Vårdföretagarna : 40 tim (48 tim för anhöriga)
HÖK 20: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
PAN 20 - personlig assistent: 40 tim
PAN 20 - anhörigvårdare: 48 tim

Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
KFS: 14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
Vårdföretagarna : 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
Fremia: 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad om brukaren avlider eller inte har behov av arbetstagaren, annars 14 dagar.
PAN 20: 1 månad

Semesterdagar och semestertillägg
Fremia: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
Vårdföretagarna : 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
KFS: 25 dagar
HÖK 20: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
Semestertillägg 0,605 %
PAN 20: 25 dagar

Lägstalöner:
Fremia: 20 694 kr/mån o 120, 31 kr/tim
Vårdföretagarna : 20 129 kr/mån o 117,03 kr/tim
KFS: 122,11 kr/tim
HÖK 20: 20 220 kr/mån (21 570 kr/mån från 2024-01-01 )
PAN 20: 122,50 kr/tim (130,70 kr från 2024-01-01)

Ersättning för obekväm arbetstid
Fremia: kväll 23,10, natt 46,58, helg 57,48, storhelg 115,13
KFS: kväll 23,36, natt 46,74, helg 56,96, storhelg 113,85
Vårdföretagarna : kväll 23,11, natt 46,82, helg 57,74, storhelg 115,59
HÖK 20: kväll 24,00, natt 53,00, helg 61,90, storhelg 118,80, Natt före helg 71,10, natt före storhelg 142,60
PAN 20- personlig assistent: kväll 24,00, natt 53,00, helg 61,90, storhelg 118,80, Natt före helg 71,10, natt före storhelg 142,60
PAN 20 - anhörigvårdare: OB-ersättning är inbakad i timlönen

Jourersättning
Fremia: Dag: 37,97 kr
Helg/natt: 76,07 kr
KFS: Dag: 35,10 kr
Helg/natt: 70,10 kr
Vårdföretagarna : Dag: 32,63
Helg/natt: 65,35
HÖK 20: 30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
PAN 20 - personlig assistent: 20,90 kr/tim (Helg/natt 110 % mer)
PAN 20 -anhörigvårdare: jourersättning är inbakad i timlönen

Beredskapsersättning
Fremia: Dag: 17,38 kr
Helg/natt: 34,31 kr
KFS: Dag: 17,54 kr
Helg/natt: 35,10 kr
Vårdföretagarna : Dag: 11,94
Helg/natt: 23,86
HÖK 20: 14 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 28 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
PAN 20 - personlig assistent: Finns ej
PAN 20 - anhörigvårdare: beredskap är inbakad i timlönen

Lönehöjningar:
Fremia: Lönehöjning med 728 kr (4,23 kr/tim.) den 1 april 2021 och 582 kr (3,38 kr/tim.) den 1 sep 2022.
Vårdföretagarna : Lönehöjning med 679 kr/mån(3,95 kr/tim) 1 feb 2021, med 557 kr/mån(3,24 kr/tim) 1 juli 2022.
KFS: Lönehöjning på lägst 2,90 kr/tim från 2020-11-01, lägst 2,95 kr/tim från 2021-11-01, lägst 3,00 kr/tim från 2022-11-01.
HÖK 20: Lönehöjning: 520 kr/mån 1 nov 2020, 530 kr/mån 1 april 2021, 380 kr/mån 1 april 2022 och 1125 kr/mån 1 april 2023.
PAN 20: Lönehöjning: 3,15 kr/tim 1 nov 2020, 3,22 kr/tim 1 april 2021, 2,30 kr/tim 1 april 2022, 6,80 kr 1 april 2023.


Kolla om ett företag har kollektivavtal

I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal


Om kollektivavtal saknas

En arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal kan sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner). Arbetsgivaren behöver då inte heller betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension.

Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren även följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen. Se fakta om anställningsvillkor och kollektivavtal.

Övertid och mertid

Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid betalas ut när deltidsanställda beordras in på motsvarande sätt tills de uppnår heltid. Om en assistent tar extrapass frivilligt utöver sitt eget schema ger det ingen övertid/mertidsersättning utan bara grundlön.
Läs Intervju om övertid/mertidsersättning med Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO

Ersättning för övertid/mertid i kollektivavtalen

Fremia: Övertid: De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 därefter Ordinarie timlön × 2,39
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
Vårdföretagarna : Övertid: Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72
Mertid: Månadslön/3,5 × arbetstid/vecka
KFS: Övertid: Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72
Mertid: Ordinarie timlön
HÖK 20: Övertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
PAN 20-anhörigvårdare: Övertid och Mertid: Ordinarie timlön
PAN 20-personlig assistent: Övertid: Ordinarie timlön × 2 (semesterersättning inkluderat)
Mertid: Ordinarie timlön.

Individuell lönesättning

De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning. Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön - även om alla har samma yrkestitel. Om lönen sätts individuellt finns ingen individgaranti, dvs det finns ingen minsta möjliga summa som du får i löneökning. I stället är det dina arbetsresultat som ska styra.

De anställdas individuella förmågor ska bedömas av arbetsgivaren som kan använda sig av s k individuella bedömningsfaktorer. Bedömningarna är subjektiva; det som mäts är den lönesättande chefens upplevelse av de anställdas beteenden och personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga osv.

Läs mer om individuell lönesättning och frågor/svar från Kommunal, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO

Kolla din OB-ersättning

I vår guide OB-ersättning för personliga assistenter kan du kolla OB-ersättningen en viss dag eller en viss timme i olika kollektivavtal i personlig assistans. Det kan vara praktiskt när du tex planerar hur och när du ska arbeta eller ska välja mellan olika anställningar.

Till guiden: OB-ersättning för personliga assistenter

Vill du räkna ut din lön för en hel månad:


Fakta om löner för personliga assistenter

  • Nivån på assistansersättningen styr löneutvecklingen. Ersättningen betalas ut per assistanstimme med ett belopp som bestäms av Socialdepartementet, beloppet är 324,50 kr år 2023.
  • Den assistansberättigade kan beviljas högre timbelopp (12 procent högre än ordinarie) för att kunna ge högre lön till assistenter med särskild kompetens eller arbetsledarfunktion. Försäkringskassans vägledning (sid 150-154)
  • Regeringen bestämmer i sin budget hur mycket assistansersättningen ska höjas varje år. För 2023 var uppräkningen 1,5 % vilket var samma som för 2022. Åren 2015 - 2016 höjdes den med 1,4 %, 2017 med 1,05 % och 2018 - 2020 var uppräkningen 1,5 %. Se intervju med den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 2014 och den tidigare borgerliga regeringen.
  • Det finns inga tvingande regler om hur mycket som måste gå till assistentens lön. Det som går till löner kan variera beroende på hur mycket pengar assistansanordnaren använder till utbildning, administration, omkostnader och vinstuttag.
  • Tidigare var vårdbiträdeslönen riktmärke, och schablonen räknades upp med tanken att 87 % skulle gå till assistentens lönekostnader och 13 % till övriga kostnader. Försäkringskassan gav då ett förslag till regeringen som tog beslut. Systemet fick dock så småningom kritik för att tappa kontakt med de löner som gäller i verkligheten, se intervju med Försäkringskassan


Jämförelse med medellöner i Assistanskolls jämförelse

Medellönen enligt SCB för privata anordnare var i september 2022 147,70 kr/timme. I januari 2021 var medellönen i Assistanskolls jämförelsetjänst (hos 60 anordnare som uppdaterat sina profiler 2022/06 - 2023/01 ) 143,20 kr/timme.


Personliga assistenter jämfört med andra yrkesgrupper

Genomsnittlig grundtimlön (sep 2021) för alla arbetare i privat sektor var 168,40 kr/tim jämfört med 145,80 kr/tim för personliga assistenter. Som jämförelse hade barnskötare 147,80 kr/tim, vårdbiträden 140,30, Taxiförare 149,90, städare 140,60 kr, renhållnings/återvinningsarbetare 166,50 kr/tim och brandmän 197,60 kr/tim. Jämför gärna fler yrken i privat sektor.

Genomsnittlig grundmånadslön (sep 2021) för alla yrken i kommunal sektor var 31 800 kr/mån jämfört med 25 300 kr/mån för personliga assistenter. Som jämförelse hade vårdbiträden 22 700 kr/mån, vårdare/boendestödjare 26 500 kr/mån, skolassistenter 31 500 kr/mån, trädgårdsanläggare 27 300 kr/mån och brandmän 33 500 kr/mån. Jämför gärna fler yrken i i kommunal sektor.


Sysselsättningsgrad hos assistenter

SCB: s statistik visar att sysselsättningsgraden (sep 2021) i kommunal sektor i genomsnitt är 73 %, av en heltid (73 % för kvinnor och 71 % för män). SCB har inte publicerat motsvarande siffror för privat sektor.

Vidare läsning

Länkar till SCB:s jämförelsetabeller

Skicka sidan till: