Vad har personliga assistenter i lön?

Vår guide använder sig av statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Läs även våra guider arbeta som assistent och jämför kollektivavtal

mynthög

SCB:s lönestatistik

Sedan 20 maj 2015 finns kategorin Personliga assistenter i yrkeskoden 5343 i Statistiska Centralbyråns, SCB: s lönestatistik. Lönerna kan jämföras dels för kommunalt anställda och dels privat anställda samt för alla. I kategorin Personliga assistenter 5343 ryms yrkesbeteckningarna ”Personlig assistent”, ”Handikappassistent”, ”Handikappvårdare”, Ledsagare” och ”ADL-assistent”.

I kategorin personliga assistenter finns 80 400 anställda, 56 800 kvinnor och 23 600 män (2018).

Som grund för SCB:s statistik ligger dels löneuppgifter från alla anställda i kommunerna, här finns alltså ingen felmarginal. När det gäller de privata görs ett urval som representerar alla privatanställda. Insamlandet sker av SCB i samarbete med Medlingsinstitutet.

Eftersom motsvarande löneuppgifter för personliga assistenter inte finns för åren innan 2014 kan uppgifterna inte jämföras bakåt i SCB:s statistik. Läs mer om hur lönestrukturstatistiken för privat sektor görs och läs vår intervju med SCB:

Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestati
stik”

Länkar till SCB:s jämförelsetabeller

Antal assistenter och kön:

Medellöner i kommunal och privat sektor

För gruppen personliga assistenter i kommunal sektor var den genomsnittliga grundmånadslönen 23 700 kr/mån (sep 2018)

Privat anställda personliga assistenter hade en grundmånadslönen på 23 500 kr/månad (sep 2018)

Medeltimlönen för privat anställda assistenter var 140,50 kr/tim (sep 2018)

Löneskillnader mellan privat och kommunal sektor (sep 2018)

Privat anställda
totalt
Kommunalt anställda
totalt
Grundmånadslön/
Grundtimlön


23 500
kr/mån

140,50 kr/tim
23 700 kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön inkl OB

26 800
kr/mån

156,30 kr/tim
27 700
kr/mån
Grundtimlön inkl OB, Jour/Beredskap + övriga förmåner 162,40
kr/tim


Löneskillnader mellan kvinnor/män

Män tjänar något mer än kvinnor i privat sektor, där grundtimlönen är 139,70 kr för kvinnor jämfört med 142,10 kr för män. Grundmånadslönen i privat sektor är 23 400 kr för kvinnor och 23 800 kr för män. I kommunal sektor har kvinnor tvärtom en högre månadslön på 23 900 jämfört med männens 22 900 kr.

Löneskillnader mellan kvinnor/män (sep 2018)

Privat anställda
kvinnor
(43 600 personer)

Privat anställda
män
(19 600 personer)
Kommunalt anställda
kvinnor
(13 300 personer)
kr/mån
Kommunalt anställda
män
(4000 personer)
kr/mån
Grundmånadslön/
Grundtimlön/


23 400
kr/mån

139,70 kr/tim
23 800
kr/mån

142,10 kr/tim
23 900 kr/mån 22 900 kr/mån
Timlön/Månadslön inkl OB
26 700 kr/mån

156,00 kr/tim

27 000
kr/mån

157,40 kr/tim
27 900 kr/mån 27 300 kr/mån
Timlön inkl OB, Jour/Beredskap
+ övriga förmåner

161,80 kr/tim

163,60 kr/tim


Löneskillnader mellan åldersgrupper

I kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen 20 800 i åldersgruppen 18-24 år för att sedan stiga successivt till 25 000 i åldern 60 -64 år. I privat sektor är grundmånadslönen 22 200 i åldern 18-24 år och stiger till 24 100 i åldern 60-64 år. Grundtimlönen i privat sektor är 132,30 i åldern 18-24 år och stiger successivt till 144,90 kr i åldern 45-49 år, därefter stagnerar den till skillnad mot kommunalt anställda assistenter.

Löneskillnader mellan olika åldersgrupper (sep 2018)

Åldersgrupp
(antal)
Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)

Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor Grundmånadslön Kommunalt anställda män
18-24 år
22 200 kr/mån

132,30 kr/tim
20 800 kr/mån 21 900 kr/mån

130,30 kr/tim
22 900 kr/mån

136,60 kr/tim
20 900 kr/mån 20 600 kr/mån
25-29 år
23 100 kr/mån

136,20 kr/tim
22 000 kr/mån 23 000 kr/mån

135,20 kr/tim
23 300 kr/mån

138,00 kr/tim
22 200 kr/mån 21 600 kr/mån
30-34 år
23 100 kr/mån

139,40 kr/tim
23 000 kr/mån 23 000 kr/mån

138,90 kr/tim
23 300 kr/mån

140,40 kr/tim
23 100 kr/mån 22 600 kr/mån
35-39 år
23 900 kr/mån

141,60 kr/tim
23 700 kr/mån 23 800 kr/mån

141,20 kr/tim
24 200 kr/mån

142,60 kr/tim
23 800 kr/mån 23 400 kr/mån
40-44 år

23 900 kr/mån

143,40 kr/tim

24 300 kr/mån 23 800 kr/mån

142,50 kr/tim
24 200 kr/mån

145,50 kr/tim
24 400 kr/mån 24 200 kr/mån
45-49 år 24 200 kr/mån

144,90 kr/tim
24 400 kr/mån 24 100 kr/mån

144,90 kr/tim
24 300 kr/mån

145,10 kr/tim
24 600 kr/mån 23 900 kr/mån
50-54 år 24 200 kr/mån

143,90 kr/tim
24 700 kr/mån 24 100 kr/mån

143,10 kr/tim
24 300 kr/mån

145,60 kr/tim
24 900 kr/mån 24 100 kr/mån
55-59 år 24 200 kr/mån

143,90 kr/tim
24 800 kr/mån 24 000 kr/mån

142,80 kr/tim
24 500 kr/mån

146,40 kr/tim
24 900 kr/mån 24 300 kr/mån
60-64 år 24 200 kr/mån

144,60 kr/tim
25 000 kr/mån 24 000 kr/mån

143,60 kr/tim
24 500 kr/mån

146,50 kr/tim
25 100 kr/mån 24 300 kr/mån
65-66 år 24 100 kr/mån

143,70 kr/tim
24 700 kr/mån 24 300 kr/mån

145,50 kr/tim
23 700 kr/mån

140,70 kr/tim
24 800 kr/mån 24 100 kr/mån


Löneskillnader mellan geografiska områden

SCB redovisar löneskillnader mellan regionerna i den så kallade NUTS-indelningen. För kommunal sektor varierar den genomsnittliga månadslönen från 23 100 i Östra Mellansverige upp till 24 100 i Småland med öarna. I privat sektor är det något större skillnader, Grundmånadslönen i privat sektor varierar från 22 400 i Mellersta Norrland till 24 000 i Sydsverige. Grundtimlönen varierar från 134,90 kr i Mellersta Norrland till 144,00 kr i Sydsverige.

Löneskillnader mellan olika geografiska områden (sep 2018)

Geografiskt område Grundmånadslön/
Grundtimlön

Privat anställd (alla)
Grundmånadslön
Kommunalt anställda (alla)
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda kvinnor
Grundmånadslön/
Grundtimlön Privat anställda män
Grundmånadslön Kommunalt anställda kvinnor

Grundmånadslön Kommunalt anställda män
Stockholm 23 800 kr/mån

142,60 kr/tim
23 500 kr/mån 23 700 kr/mån

142,10 kr/tim
24 000 kr/mån

143,70 kr/tim
23 700 kr/mån 22 900 kr/mån
Östra Mellansverige 23 200 kr/mån

137,50 kr/tim
23 100 kr/mån 23 100 kr/mån

137,10 kr/tim
23 400 kr/mån

138,40 kr/tim
23 300 kr/mån 22 200 kr/mån
Småland med öarna 22 800 kr/mån

137,80 kr/tim
24 100 kr/mån 22 800 kr/mån

137,20 kr/tim
22 800 kr/mån

139,30 kr/tim
24 300 kr/mån 23 300 kr/mån
Sydsverige 24 300 kr/mån

144,00 kr/tim
23 400 kr/mån 24 000 kr/mån

142,30 kr/tim
24 800 kr/mån

147,90 kr/tim
23 600 kr/mån 22 900 kr/mån
Västsverige 23 400 kr/mån

142,50 kr/tim
24 000 kr/mån 23 300 kr/mån

142,00 kr/tim
23 600 kr/mån

143,70 kr/tim
24 300 kr/mån 23 300 kr/mån
Norra Mellansverige 23 000 kr/mån

137,40 kr/tim
24 000 kr/mån 22 800 kr/mån

135,00 kr/tim
23 500 kr/mån

142,10 kr/tim
24 100 kr/mån 23 400 kr/mån
Mellersta Norrland 22 500 kr/mån

134,90 kr/tim
23 800 kr/mån 22 400 kr/mån

134,60 kr/tim
22 800 kr/mån

135,40 kr/tim
24 000 kr/mån 23 300 kr/mån
Övre Norrland 24 000 kr/mån

143,60 kr/tim
23 200 kr/mån 23 800 kr/mån

142,30 kr/tim
24 500 kr/mån

145,50 kr/tim
23 500 kr/mån 22 400 kr/mån


Medellön är inte allt - Se skillnader mellan kollektivavtal

Det finns flera skillnader mellan de olika kollektivavtal som finns i branschen. Nedan kan du se skillnader i veckoarbetstid, uppsägningstid, semesterdagar, semestertillägg, lägstalön, OB/Jour/Beredskapsersättningar mellan kollektivavtalen från Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Kommunnära företag i samverkan, KFS och HÖK 16 och PAN 16 -avtalen som gäller för kommunalt anställda. Läs mer på vår sida om kollektivavtal

Veckoarbetstid
KFO: 40 tim
KFS: 40 tim
Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
HÖK 16: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
PAN 16 - personlig assistent: 40 tim
PAN 16 - anhörigvårdare: 48 tim

Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
KFS: 14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
KFO: 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad.
PAN 16: 1 månad

Semesterdagar och semestertillägg
KFO: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
Vårdföretagarna: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
KFS: 25 dagar
HÖK 16: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
Semestertillägg 0,605 %
PAN 16: 25 dagar

Ersättning för obekväm arbetstid
KFO: kväll 21,90, natt 44,16, helg 54,48, storhelg 109,13
KFS: kväll 22,14, natt 44,30, helg 53,99, storhelg 107,92
Vårdföretagarna: kväll 21,91, natt 43,09, helg 54,75, storhelg 109,59
HÖK 16: kväll 22,40, natt 47,40, helg 55,30, storhelg 108,20, Natt för helg 63,60, natt före storhelg 129,90
PAN 16- personlig assistent: kväll 22,40, natt 47,40, helg 55,30, storhelg 108,20, Natt för helg 63,60, natt före storhelg 129,90
PAN 16 - anhörigvårdare: OB-ersättning ska vara inbakad i timlönen

Jourersättning
KFO: Dag: 36,32 kr
Helg/natt: 72,75 kr
KFS: Dag: 33,24 kr
Helg/natt: 66,44 kr
Vårdföretagarna: Dag: 29,35 kr
Helg/natt: 58,77 kr
HÖK 16: 30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
PAN 16 - personlig assistent: 19,10 kr/tim (Helg/natt 110 % mer)
PAN 16 -anhörigvårdare: jourersättning ska vara inbakad i timlönen

Beredskapsersättning
KFO: Dag: 16,47 kr
Helg/natt: 32,51 kr
KFS: Dag: 16,63 kr
Helg/natt: 33,24 kr
Vårdföretagarna: Dag: 11,25 kr
Helg/natt: 22,49 kr
HÖK 16: 14 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 28 % av timlön (Helg/natt 110 % mer)
PAN 16 - personlig assistent: Finns ej
PAN 16 - anhörigvårdare: jourersättning ska vara inbakad i timlönen

Lönehöjningar i senaste kollektivavtal:
KFO: Lönehöjning på 2,2 % eller 535 kr/månad (3,11 kr/tim) från 2017-09-01, 548 kr/mån(3,18 kr/tim) från 1 sep 2018-09-01 och 559 kr/mån(3,25 kr/tim) från 1 sep 2019-09-01.
Vårdföretagarna: Lönehöjning på 2,2 % eller 535 kr/mån 1 okt 2017, med 548 kr/mån 1 okt 2018 och 559 kr/mån 1 okt 2019
KFS: Lönehöjning på 2,2 % eller lägst 3,11 kr/tim från 2017-11-01, lägst 3,19 kr/tim från 2018-11-01, lägst 3,25 kr/tim från 2019-11-01.
HÖK 16: Lönehöjning i kr/månad: 520 kr för 2016, 530 kr för 2017, 535 kr för 2018 och 540 kr för 2019
PAN 16: Lönehöjning i kr/timme: 3,15 kr för 2016, 3,22 kr för 2017, 3,28 kr för 2018 och 3,36 kr för 2019


Kolla om ett företag har kollektivavtal

Kollkollen: I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal


Om kollektivavtal saknas

En arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal kan sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner). Arbetsgivaren behöver då inte heller betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension.

Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren även följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen. Se fakta om anställningsvillkor och kollektivavtal.

Övertid och mertid

Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba längre än tidsangivelsen för ett pass, alltså tvingas jobba ett pass som vederbörande inte tagit frivilligt. Mertid betalas ut när deltidsanställda beordras in på motsvarande sätt tills de uppnår heltid. Om en assistent tar extrapass frivilligt utöver sitt eget schema ger det ingen övertid/mertidsersättning utan bara grundlön.
Läs Intervju om övertid/mertidsersättning med Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO

Ersättning för övertid/mertid i kollektivavtalen

KFO Övertid: De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 därefter Ordinarie timlön × 2,39
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
Vårdföretagarna Övertid: Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72
Mertid: Månadslön/3,5 × arbetstid/vecka
KFS Övertid: Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72
Mertid: Ordinarie timlön
HÖK 16: Övertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40
Mertid: Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2
PAN 16-anhörigvårdare Övertid och Mertid: Ordinarie timlön
PAN 16-personlig assistent: Övertid: Ordinarie timlön × 2 (semesterersättning inkluderat)
Mertid: Ordinarie timlön.

Individuell lönesättning

De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning. Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni har olika arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning, kompetens och utveckling - även om alla har samma yrkestitel. Om lönen sätts individuellt finns ingen individgaranti, dvs det finns ingen minsta möjliga summa som du får i löneökning. I stället är det dina arbetsresultat som ska styra.

De anställdas individuella förmågor ska bedömas av arbetsgivaren som kan använda sig av s k individuella bedömningsfaktorer. Bedömningarna är per definition subjektiva; det som mäts är den lönesättande chefens upplevelse av de anställdas beteenden och personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga osv. Denna chefslönesättning är själva kärnan i individuell lönesättning och som samtidigt gör frågan kontroversiell.

Läs mer om individuell lönesättning och frågor/svar från Kommunal, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO

Kolla din OB-ersättning

I vår guide OB-ersättning för personliga assistenter kan du som assistent kolla vilken OB-ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag. Du kan även jämföra OB-ersättningen i de olika kollektivavtal som finns i personlig assistans. Det kan vara praktiskt när du tex planerar hur och när du ska arbeta eller ska välja mellan olika anställningar.

Till guiden: OB-ersättning för personliga assistenter

Vill du räkna ut din lön för en hel månad:


Lite fakta om löner för personliga assistenter

  • Nivån på assistansersättningen styr till stor del löneutvecklingen. Ersättningen betalas ut per assistanstimme med ett belopp som bestäms av Socialdepartementet, beloppet är 304,30 kr (2020).
  • Regeringen bestämmer i sin budget hur mycket assistansersättningen ska höjas varje år. 2015 höjdes den med 1,4 % per år. 2017 ändrades detta till 1,05 %. 2018, 2019 och 2020 var uppräkningen 1,5 %. Se intervju med den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 2014 och den tidigare borgerliga regeringen. Höjningarna de senaste åren har lett till stark kritik eftersom de inte täcker avtalade löneökningar i kollektivavtalen.
  • Det finns inga tvingande regler om hur mycket som måste gå till assistentens lön. Det som går till löner kan variera beroende på hur mycket pengar assistansanordnaren använder till utbildning, administration, omkostnader och vinstuttag.
  • Den assistansberättigade kan beviljas högre timbelopp (12 procent högre än ordinarie) för att kunna ge högre lön till assistenter med särskild kompetens eller arbetsledarfunktion. Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 140-142)
  • Tidigare var vårdbiträdeslönen riktmärke, och schablonen räknades upp med tanken att 87 % skulle gå till assistentens lönekostnader och 13 % till övriga kostnader. Försäkringskassan gav då ett förslag till regeringen som tog beslut. Systemet fick dock så småningom kritik för att tappa kontakt med de löner som gäller i verkligheten, se intervju med Försäkringskassan


Jämförelse med medellöner i Assistanskolls jämförelse

Medellönen enligt SCB för privata anordnare var i september 2018 140,50 kr/timme. I december 2018 var medellönen i Assistanskolls jämförelsetjänst (hos 44 anordnare som uppdaterat sina profiler mellan juni och december) 139,9 kr/timme.

Vi bedömer att lönenivåerna i SCB och Assistanskolls jämförelsetjänst stämmer relativt bra överens. Siffrorna i Assistanskoll bör ligga något lägre eftersom alla inte har helt uppdaterade siffror.


Personliga assistenter jämfört med andra yrkesgrupper

Genomsnittlig grundtimlön (sep 2018) för alla arbetare i privat sektor var 159,80 kr/tim jämfört med 140,50 kr/tim för personliga assistenter. Som jämförelse hade barnskötare 136,60 kr/tim, vårdbiträden 136,80, kassapersonal 139,70, städare 133,40 kr, renhållnings/återvinningsarbetare 157,20 kr/tim och brandmän 187,70 kr/tim. Jämför gärna fler yrken i privat sektor.

Genomsnittlig grundmånadslön (sep 2018) för alla yrken i kommunal sektor var 30 500 kr/mån jämfört med 23 700 kr/mån för personliga assistenter. Som jämförelse hade vårdbiträden 21 700 kr/mån, vårdare/boendestödjare 24 900 kr/mån, trädgårdsanläggare 26 300 kr/mån och brandmän 31 500 kr/mån. Jämför gärna fler yrken i i kommunal sektor.


Sysselsättningsgrad hos assistenter

SCB: s statistik visar att sysselsättningsgraden (sep 2018) i kommunal sektor i genomsnitt är 70 %, av en heltid (71 % för kvinnor och 67 % för män). SCB har inte publicerat motsvarande siffror för privat sektor.

Skicka sidan till: