Lyssna

Behovsräknare

I vår behovsräknare kan du göra en beräkning av dina grundläggande och andra personliga behov av personlig assistans. Vi utgår från vad Försäkringskassan skriver i sin vägledning kapitel 9 och frågor Socialstyrelsen tidigare utarbetat.

Inför din bedömning läs även vår guide: Förbered dig inför din assistansbedömning

För att beviljas assistansersättning behöver du ha 20 timmar av så kallade integritetsnära delar av grundläggande behov. I behovsräknaren delas inte grundläggande behoven upp i integritetsnära delar, men du kan läsa om hur detta görs i Försäkringskassans vägledning (sid 95-109). Om du har 20 timmar grundläggande behov beviljas du även andra personliga behov, hur de bedöms beskrivs i Försäkringskassans vägledning (sid 110-115)
Om du har färre än 20 timmar grundläggande behov kan du söka personlig assistans i din hemkommun. Vissa kommuners bedömningar görs efter samma modell som Försäkringskassan men kan skilja sig mellan olika kommuner.

Klicka på dina aktiviteter/behov i Behovslistan.

Anvisningar

Klicka först på dina aktiviteter/behov i behovslistan. Varje klick skapar en ny rad i Tidberäkningstabellen som du sedan justerar. Därefter anger du tidsåtgång, om du behöver en eller två assistenter och om det är ett grundläggande eller annat personligt behov. Studera noga vad Försäkringskassan räknar som grundläggande behov (andning, måltider, personlig hygien, av-påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade), vilket beskrivs i Försäkringskassans vägledning  (sid 94-108).

Spara din behovsberäkning i din webbläsare eller som en json formatterad fil eller både och. Vill du skicka din beräkning med epost måste den sparas som fil. Den du skickar jsonfilen till kan då bara öppna den i Assistanskolls behovsräknarprogram

Väntetid! Om du skriver "Väntetid" eller "Jour" i beskrivningen av aktivitet eller om du klickat på dessa i behovslistan delas tiden med 4 - (dvs 2 timmars väntetid är lika med 30 minuters assistansbehov). Samma sak gäller beredskap (som delas med 7).

För att spara dina aktiviteter måste du först skriva in ett antal aktiviteter, tex Tandvård, 5 minuter 2 ggr varje dag. Sedan klickar du på "spara ifyllda aktiviteter som behovs fil" knappen som skapar en fil på din dator som heter förslagsvis MinaBehovDATUM.json. Spara filen och öppna den inte med något annat program, men du kan titta på den i din texteditor. Vill du fortsätta att arbeta med en sparad fil, väljer du filen via knappen under "Ladda en sparad fil".

Information om beräkningen

Hur beräkningen ska göras beskrivs i Försäkringskassans vägledning  (sid 94-108). Vi försöker följa deras katagorier och räknesätt.

Information som ska framgå i den totala beräkningen

Vid beräkningen av det totala assistansbehovet ska det framgå hur mycket tid som avser:
 • Grundläggande respektive andra personliga behov
 • Dubbel assistans
 • Väntetid, omvandlat till assistanstimmar
 • Beredskap, omvandlat till assistanstimmar
 • Aktiva insatser under dygnsvilan.
Behovet redovisas utifrån följande områden. De fyra första områdena ska vid behov delas upp på grundläggande respektive andra personliga behov:
 • Andning
 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Måltider
 • Sondmatning
 • Kommunikation
 • Ingående kunskap
 • Handla eller uträtta ärenden
 • Sköta sin del av hushållsarbetet
 • Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar
 • Träna
 • Handräckning och andra förflyttningar
 • Arbete och studier
 • Fritids- och samhällsaktiviteter
 • Att fungera som förälder
 • Hjälp inom annat område.

9 a § andra och tredje stycket LSS

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även

1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå. Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.

Behovslistan

Andning

 • Andningsgymnastik
 • Övervakning av andning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar
 • Respiratorvård

Personlig hygien

 • Duscha och torka kroppen och tvätta och torka håret
 • Tvätta och torka kroppen
 • Hjälp/stöd med att gå på toaletten
 • Hudvård
 • Nagelvård
 • Tandvård
 • Hårvård

På- och avklädning

 • Klä på eller av sig
 • Ta fram eller lägga undan kläder eller skor
 • Ta av eller på ytterkläder

Måltider

 • Inta måltiden
 • Dela maten
 • Fram- eller bortplockning av maten
 • Laga enklare måltider
 • Laga sammansatta måltider

Sondmatning

 • Sondmatning

Kommunikation

 • Kommunikation

Ingående kunskap

 • Aktiv tillsyn av övervakande karaktär
 • Stöd på grund av medicinska skäl
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser

Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar

 • Habiliterande eller rehabiliterande träning som t ex egen träning i hemmet efter råd från sjukgymnast, träning i ståskal etc.
 • Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar

Handla eller uträtta ärenden

 • Planera inköp, ta sig till och från inköpsstället, plocka ihop varor, frakta hem
  varor samt plocka in varorna.
 • Uträtta andra ärenden tex besöka bank, post, apotek och betala räkningar

Sköta sin del av hushållsarbetet

 • Städa hemmet
 • Tvätta eller torka kläder
 • Sköta annat hushållsarbete

Handräckning och andra förflyttningar

 • Ändra kroppsställning
 • Förflytta sig i bostaden
 • Hämta föremål

Arbete och studier

 • Utföra arbete
 • Genomföra studier

Träna

 • Utföra sin träning

Fritids- och samhällsaktiviteter

 • Delta i fritidsaktiviteter
 • Delta i samhällsaktiviteter

Att fungera som förälder

 • Praktisk hjälp/praktiskt stöd för att kunna fullgöra föräldraskap

Natten, jour, beredskap, väntetid

 • Aktiva insatser under dygnsvilan
 • Väntetid under dygnsvilan, assistent tillgänglig på plats i väntan på att behöva hjälp under en dygnsvila (omvandlas till assistanstimmar/4)
 • Beredskap, assistent på annan plats i väntan på att på på att behöva hjälp, omvandlas till assistanstimmar/7

Hjälp inom annat område

 • Hjälp inom annat område

Tidberäkningstabell

Aktiviter och tid Utfall per vecka
Hur ofta och tiden
varje gång i genomsnitt
Hur ofta

Tidsåtgång
grundläggande behov
0
minuter
övriga behov
0
minuter

Obs! Behovsräknaren sparar och laddar information enbart till och från din dator. Informationen skickas inte till Assistanskoll.För att kunna spara dina aktiviteter/behovsberäkning:

Rapportera fel och förslag till philip@assistanskoll.se .

Och sist .. ett behov som sker en gång om året, tex städa hemmet :) , behöver ta minst 19 minuter, annars försvinner det i avrundningen.Skicka sidan till: