Lyssna

Behovsräknare

Gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans med samma kategorier som Försäkringskassans handläggare använder. Försäkringskassans vägledning utgår från de frågor Socialstyrelsen utarbetat.

Börja med att klicka på dina aktiviteter/behov i Behovslistan. Rapportera gärna fel och förslag till philip@assistanskoll.se

Klicka först på dina aktiviteter/behov i behovslistan. Varje klick skapar en ny rad i Tidberäkningstabellen som du sedan justerar. Därefter anger du tidsåtgång, en eller två assistenter och om du bedömer det som ett grundläggande eller annat personligt behov. Studera noga vad Försäkringskassan räknar som grundläggande behov, vilket beskrivs i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 91-115).

Du kan spara dina utkast som behovsfil på din dator och återanvända de senare.

Väntetid (som delas med 4 - dvs 2 timmars väntetid är lika med 30 minuters assistansbehöv) blir valt om man skriver "Väntetid" eller "Jour" i beskrivningen av aktivitet eller om man klickat på dessa i behovslistan. Samma sak gäller beredskap (som delas med 7).

För att spara dina aktiviteter måste du först skriva in ett antal aktiviteter, tex Tandvård, 5 minuter 2 ggr varje dag. Sedan klickar du på "spara ifyllda aktiviteter som behovs fil" knappen som skapar en fil på din dator som heter förslagsvis MinaBehovDATUM.json. Spara filen och öppna den inte med något annat program, men du kan titta på den i din texteditor. Vill du fortsätta att arbeta med en sparad fil, väljer du filen via knappen under "Ladda en sparad fil".

Hur beräkningen ska göras beskrivs i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 91-115). Vi försöker följa deras katagorier och räknesätt

Information som ska framgå i den totala beräkningen

Vid beräkningen av det totala assistansbehovet ska det framgå hur mycket tid som avser:
 • Grundläggande respektive andra personliga behov
 • Dubbel assistans
 • Väntetid, omvandlat till assistanstimmar
 • Beredskap, omvandlat till assistanstimmar
 • Aktiva insatser under dygnsvilan.
Behovet redovisas utifrån följande områden. De fyra första områdena ska vid behov delas upp på grundläggande respektive andra personliga behov:
 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Måltider
 • Kommunikation
 • Ingående kunskap
 • Handla eller uträtta ärenden
 • Sköta sin del av hushållsarbetet
 • Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar
 • Träna
 • Handräckning och andra förflyttningar
 • Arbete och studier
 • Fritids- och samhällsaktiviteter
 • Att fungera som förälder
 • Hjälp inom annat område.

9 a § andra och tredje stycket LSS

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även

1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå. Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.


Behovslistan

Personlig hygien

På- och avklädning

Måltider

Kommunikation

Ingående kunskap

Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar

Handla eller uträtta ärenden

Sköta sin del av hushållsarbetet

Handräckning och andra förflyttningar

Arbete och studier

Träna

Fritids- och samhällsaktiviteter

Att fungera som förälder

Natten, jour, beredskap, väntetid

Hjälp inom annat område

Tidberäkningstabell

Aktiviter och tid Utfall per vecka
Hur ofta och tiden
varje gång i genomsnitt
Hur ofta

Tidsåtgång
grundläggande behov
0
minuter
övriga behov
0
minuter

Obs! Behovsräknaren sparar och laddar information enbart till och från din dator - informationen skickas inte till Assistanskoll.

För att spara dina aktiviteter måste du först skriva in ett antal aktiviteter, tex Tandvård, 5 minuter 2 ggr varje dag. Sedan kan du klicka på "spara ifyllda aktiviteter som behovs fil" knappen som skapar en fil på din dator som heter förslagsvis MinaBehovDATUM.json. Filen borde sparas och inte öppnas med något program, fast du kan kika i den med en texteditor. Vill du fortsätta att räkna behov sedan, väljer du filen med knappen under "Ladda en sparad fil".

Rapportera fel och förslag till philip@assistanskoll.se .

Och sist .. ett behov som sker en gång om året, tex städa hemmet :-J , behöver ta minst 19 minuter, annars försvinner det i avrundningen.Skicka sidan till: