Senaste artiklar

Alla Assistanskolls artiklar sorterade efter datum eller efter nyckelord

Temaserier om personlig assistans

Det finns 1301 artiklar i assistanskoll indelat i 66 temaserier.. Här visas 32 av 66 temaserier.

Alla 66 temaserier..Länk till alla anordnare av personlig assistans i bokstavsordning och hur svarsvilliga anordnarna är i vår jämförelse.


PAtips.se
Personlig Assistans tips

Tystnadsplikt

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assistent?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftli­gen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och lämna ut uppgifter om en­skilda assistansberättigade, dennes familj eller vänner till obehöriga, till exempel din egen familj eller andra utomstående..

Läs mer på Personlig Assistans tips

Skicka sidan till: