annonser
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Vivida Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Saxerna Omsorg
annons JAG Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Humana Personlig assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Arbetstidslagen, ATL

Frågor om arbetstid har diskuterats ur en rad olika perspektiv på Assistanskoll. Ett av dessa rörde EG-direktivet om ”arbetstidens förläggning i vissa avseenden” som började gälla i Sverige 2007. De nya reglerna kom i hög grad att påverka assistansverksamheten och det fanns flera farhågor, som att direktivet skulle inskränka möjligheterna för brukarna att resa, att de högre kraven på dygnsvila skulle tvinga en brukare att ha tre assistenter istället för två, vilket skulle göra resan dyrare. Det fanns även assistenter som ville arbeta längre pass inklusive jourtid för att sedan vara ledig en längre tid.

Det visade sig i samma skede att Arbetstidslagen (ATL) under vissa förutsättningar kunde  sättas ur spel. ATL gäller inte för en assistent som har eget företag och egenföretagarna kan istället använda en annan lag, Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, som är ett mer generöst regelverk till förmån för arbetsgivaren. Göran Fredriksson, Frösunda Assistans vill se konkurrensneutrala regler som gäller alla assistanssamordnare, eftersom riskerna är likadana oavsett arbetsgivare. Hanna Kauppi, Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), menar dock att det inte är större problem än när ATL gäller, att de egna arbetsgivarna tar ansvar för assistenterna och att överenskommelserna alltid görs i dialog.

Arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och KFO tillåter undantag i sina senaste kollektivavtal. Tillfälliga avvikelser kan till exempel göras då en avlösare är sjuk eller vid tjänsteresa, då det enligt avtalen går att förtäta schemat. Det kan innebära att bara två assistenter behöver följa med istället för tre. Samtidigt betonar alla parter arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Joakim Oskarsson på fackföreningen Kommunal menar att det krävs att resan är noga planerad, att det till exempel ska finnas skriftliga avtal om ersättningar och arbetstider före resan. 

I en vägledning som försäkringskassan skrev 2009 gjorde de gällande att de kan anmäla brott mot ATL till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivarorganisationerna vände sig mot detta. Hanna Kauppi på KFS menar i en intervju att Försäkringskassan inte borde ta på sig den rollen utan istället låta arbetsmarknadens parter sköta frågan. ”När man vill göra avsteg handlar det vanligtvis om att båda parter tycker att det är den bästa lösningen”, säger hon. Anita Fink Knudsen, Arbetsgivarföreningen KFO instämmer i kritiken. Kommunals Lena Retzius ställer sig däremot positiv, men säger samtidigt att de borde höra arbetsmarknadens parter innan de gör en anmälan.

Något som också diskuteras är att jourtiden är ”inbakad” i arbetstiden. Hanna Kauppi, KFS, är kritisk mot detta och anser att det i kombination med dygnsvilan skapar stora problem. Anita Fink Knudsen, KFO, instämmer i kritiken och menar att assistenterna i vissa fall tvingas till deltidsanställningar om de har många timmar sovande jour. Lena Retzius, Kommunal, menar dock att problemet ligger hos Försäkringskassan, att de beviljar för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar.

Företrädare för en rad olika organisationer kritiserar Försäkringskassan hårt för att bara att bevilja assistanstid för så kallad aktiv tid. De menar att det bryter mot ATL. Anna Strimbold på föreningen JAG, Jämlikhet Assistans Gemenskap, berättar om flera fall där Försäkringskassan krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid. Anita Fink Knudsen, KFO, menar att vaka över någon aldrig kan vara jourtid och jämför med processindustrin där också övervakning ingår i arbetsuppgifterna men där ses som vanlig arbetstid. Även Joakim Oskarsson, Kommunal, sällar sig till de kritiska rösterna: ”Vi från facket har ett gemensamt intresse med arbetsgivare och brukarorganisationer i den här frågan” säger han.

Text: Erik Tillander

Artiklar: (24)

Skicka sidan till: