TEMA - Arbetstidslagen, ATL

EG-direktivet om ”arbetstidens förläggning i vissa avseenden” började gälla i Sverige 2007. Då gick det inte längre att arbeta längre perioder i sträck, men undantag i kollektivavtal gjorde det möjligt arbeta dygnspass. 1 okt 2023 kom en en skärpt tillämpning av dygnsvila.

Artiklar: (44)

Skicka sidan till: