Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”

Margaretha JohanssonDet är bäddat för strid när Vårdföretagarna kräver att uppsägningstid och lägstalöner ska avskaffas samtidigt som Kommunal kräver en månads uppsägningstid för alla och höjda lägstalöner.

Löneökningar på 2,2 % blir riktmärke

Sveriges kommuner och landsting, SKL/Pacta och Kommunal enades nyligen om ett treårigt avtal med löneökningar på 2,2 %, vilket motsvarar ca 520 kr/månad. OB och jourersättningar räknas samtidigt upp med 2,2 % och även lägstalöner höjs. Detta gäller även personliga assistenter i SKL:s HÖK och PAN– avtal. Kommunal kräver nu samma nivåer i avtalen med Vårdföretagarna, KFO och KFS, säger Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal.
– Löneökningar på 2,2 % blir riktmärket för de kommande avtalen. Alla anställda ska ha en löneökning och avtalet ska garantera en lägsta löneökning för varje individ.
Hur ser du på att schablonbeloppet höjs med bara 1,4 % per år? Arbetsgivarna menar att det gör att assistenternas löner inte kan höjas så mycket...
– Våra lönekrav sätts inte utifrån nivån på schablonbeloppet, vi kräver samma ökningar för denna grupp. En liter mjölk kostar lika mycket för en personlig assistent som för en barnskötare.

Strid väntar om lägstalöner och uppsägningstid

Margaretha Johansson vill dessutom att lägstalöner och ersättningar i form av OB och jour ska höjas i nivå med löneökningarna. Här har Vårdföretagarna tvärtom sagt att de vill slopa lägstalönerna. Kommunal kräver minst en månads uppsägningstid även för visstidsanställda. Vårdföretagarna vill tvärtom gå tillbaka till 0 dagars uppsägningstid.
Hur ser du på vårdföretagarnas krav på att slopa uppsägningstid och lägstalöner?
– Att motparten vill försämra i avtalet ser vi som allvarligt.
Är det bäddat för strid med Vårdföretagarna nu?
– Hur förhandlingarna kommer att gå är det ingen som vet, men vi står en bra bit ifrån varandra.

Vill göra det svårare att säga upp en assistent

Tidigare har Kommunals Ordförande Annelie Nordström sagt att det är för lätt att säga upp assistenter. Kommunal kräver nu att det ska bli svårare att säga upp en assistent som är visstidsanställd, säger Margaretha Johansson.
– Det måste bli tydligare regler för vad arbetsgivaren måste göra innan de säger upp en person.
Hur ser du på att LSS ger brukaren en relativt stor frihet att säga upp en assistent man inte trivs med?
– Det är ju så LSS är uppbyggd och det är klart att det gynnar båda två om man inte trivs med varandra, att man måste kunna skiljas åt. Men det går ofta alldeles för lätt och det saknas ett ”saklig grund” perspektiv och en just uppsägningstrygghet som andra på svensk arbetsmarknad har rätt till. En assistent som jobbat en längre tid hos en brukare kan inte bli helt kass bara över en dag, men det verkar hända idag.
Vilka skäl vill du se som grund för att säga upp en visstidsanställd assistent?
– Det är svårt att svara på, det blir en förhandlingsfråga.

Vill stoppa all inclusiveavtal och begränsa tid för timanställning

Kommunal vill avskaffa regeln om enskild överenskommelse vilket möjliggör ”all inclusive–avtal” där överenskommen månadslön även kan inkludera ersättning för övertid, restid, beredskap, jour och obekväm arbetstid.
– Det ska inte vara möjligt för arbetsgivaren att strunta i att betala ut ersättningar genom att teckna så kallade all inclusive–avtal. Sedan vill vi även att den som anställs för minst en månad ska också få lön för hel kalendermånad, som fast kontant lön.

Vill begränsa jourtid

Kommunal kräver slutligen begränsningar för användande av jourtid, säger Margaretha Johansson.
– Vi kan se att våra medlemmar får mer och mer jour och det på bekostnad av lägre sysselsättningsgrad. Därför måste vi se till att jour begränsas och att våra medlemmar får en sysselsättningsgrad som ger ett drägligt socialt liv och möjlighet att försörja sig.
Om jourtid ska begränsas borde väl Försäkringskassan bevilja färre timmar med så kallad väntetid. Borde inte detta krav ställas mot Försäkringskassan i första hand?
– När vi förhandlar är det med arbetsgivarna och inte med Försäkringskassan. Däremot försöker vi påverka Försäkringskassan i den här frågan i de kontakter vi har med dem.

Rätt till heltid inte prioriterat i detta avtal

Rätt till heltid är inget krav Kommunal driver i denna avtalsrörelse säger Margaretha Johansson.
– I grund och botten har vi inställningen att heltid ska vara normen, men vi har inte ett specifikt yrkande på detta i denna avtalsrörelse eftersom vi har valt att prioritera stärkt anställningstrygghet, säger Margaretha Johansson.

Margaretha Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2016– 05– 03

Vidare läsning

Kommunalarbetaren: Vårdföretagarna vill slopa uppsägningstid

SKL: Treårigt framtidsavtal med Kommunal

Hanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”

Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”

Skicka sidan till: